อัตราผลตอบแทนรวม แยกตามรายธุรกิจย้อนหลัง 1 ปี หมวด ENERG เรียงตามเดือน Aug 2022

 

No.StockDec 2022Nov 2022Oct 2022Sep 2022Aug 2022Jul 2022Jun 2022May 2022Apr 2022Mar 2022Feb 2022Jan 2022
1ESSO+4.13-16.55+13.28-5.67+33.02-8.62+12.62+10.16+17.61+6-2.6+4.76
2BCP-1.56+4.92+3.39-16.31+23.73-5.6-5.3-1.49+12.61-0.81+11.71+9.9
3TCC-2.13-7.840-1.92+19.54-2.25-14.42-5.45-8.33+6.19+6.6-9.4
4TOP+1.35+5.5+6.34-15.64+18.54-0.49-11.21+2.65+9.180+2.38+6.06
5SPRC-7.76-2.52+12.26-17.83+18.46-3.31-1.63+13.89+11.92+10.43-7.29-2.04
6RATCH+4.2700-5+15.030-8.38-0.020-1.41+3.37-1.11
7ACC-8.06-7.46-14.65+5.37+14.62-14.47-8.98+5.03-15.43-7.84-5.56+10.77
8DEMCO-1.67+36.99+8.42+11.6+13.12+8.84-2.65-7.58-13.61+4.37-3.680
9AI+0.84-4.8-3.1+2.38+11.97-6.4-7.41-2.17-0.72-4.9+13.97-1.45
10EGATIF0+0.81+2.27-4.35+8.54-19.14-8.47+1.82-19.82-4.78+0.85+0.85
11GULF+4.25+4.95-3.81+2.44+8.47+1.61-4.12-0.51-4.88+2.36+3.06+7.1
12BANPU+4.58+4.8+1.63-12.07+8.21+6.35+1.61+0.81+14.09+0.92-1.8+4.72
13OR-2.46+1.24-6.41-4.22+7.92-0.98-8.11+110-2.91+5.45-8.89
14PTT0-7.64+5.88-5.87+7.91+2.21-11.11+2-2.6-0.51+1.28+2.63
15BCPG-0.97+7.85+3.8-14.81+7.84-6.42-7.63-4.07+2.5-2.64+3.31+0.83
16SUSCO-8.22-4.78+1.77+24.06+7.47-4.4+4.6+4.19+1.21-4.49+0.56+9.26
17SUPER0-5.71+1.45-9.21+7.04-5.33-11.76-1.61-2.25-3.26-3.160
18PTG-2.03+7.91-13.12+4.58+6.99+5.93-7.53+2.1+5.93-4.51-2.04-2.65
19PTTEP-6.12+3.58+13.08-4.75+6.31+1.88-5.9+12.25+4.86+5.49+7.72+9.75
20WP-3.02+0.87-2.54+0.85+5.88-5.96-3.29+0.2-2.91+3-3.850
21LANNA+2.31-6.49-6.09-11.51+5.75+17.1-1.53-2+6.95+3.14+9.77+14.47
22WHAUP+1.49+0.49+2+2.04+5.38-3.12-2.04-4.39+3.9+0.49-1.45+1.47
23EA+0.26+0.26+9.35+3.52+4.92-0.31-9.19+1.41-9.69+3.47+6.44-7.03
24IRPC-1.95-1.91+1.92-8.77+4.91+1.24-6.94-0.57-2.25-6.32+3.68-1.04
25NOVA+1.82-11.29-8.15+4.65+4.880+24.87-1.01+2.58-2.02-2.94+2
26BPP+5.13+4.7+3.47-6.33+4.64+5.59-10.06-2.45+0.3-0.6-1.18-1.74
27JR+3.6+1.46-3.52-1.39+4.35+0.73-5.52+1.4-7.13+7.53-1.35-3.9
28SKE0-9.09-3.75+5.26+4.11-5.19-3.75-4.76-5.62+1.14-8.33-3.03
29SSP0+1.01-1.98+5.21+3.7+1.07-5.56-1.78-3.48-3.36-5.56-0.79
30BAFS+2.420-3.12+12.28+3.64-4.35+0.88-1.72+12.620-5.5+6.86
31AGE+1.430-10.64+16.34+3.59+2.63-5.47-8.64+18.28-0.5+29.07+9.55
32SCN-4.5-6.72+2.590+3.570-12.5-5.25+10.4+7.76+7.41+3.85
337UP-7.58-15.38-8.24-7.61+3.37-11-9.09-11.29-7.46+22.94-6.84-3.31
34KBSPIF0+0.360-0.86+2.83-0.86-0.85+4.72+3.64-3.42+2.65+1.8
35SPCG0+5.84-8.05-5.7+2.23-0.63-7.6+1.79-2.89+0.28-4.81+1.63
36QTC+1.28-4.490-2+1.63-0.4-5-12.61-8.21+6.35+4.13+3.42
37BRRGIF0+0.4+0.4-0.4+1.54-0.950+3.67+1.87-0.02+2.730
38TPIPP+3.66-2.38-4.55-2.67+1.08+2.78-3.23-2.62-2.05-1.23-1.45-0.48
39TTW+2.86+0.57-12.12-2.86+0.96-1.89-3.640-0.9-0.87-1.71+2.63
40CV0-6.52-10.68-5.5+0.93-6.09-6.5-2.38-8.03-4.71-4.61-1.3
41SOLAR-2.17-12.38-2.78-2.7+0.91-1.79-0.88-13.74-0.76+25.71-10.26-22
42EP-1.4-0.93-3.14-1.33+0.89-6.28-4.02-5.14-3.51-0.87-8+9.65
43ACE0-1.46+2.24-0.74+0.75-4.96-3.42-6.4100-3.68-6.86
44SCI-3.57-11.95-9.14+21.53+0.7-17.34-13.07-6.13-6.19+4.63+8+9.89
45GPSC+5.04+12.1-2.75-5.96+0.37+5.04-3.37+0.38-7.96-3.67-2.88-11.83
46AKR0-7.730-30-0.99+1+0.98-2.86+2.94-1.92-0.95
47TSE+9.35+0.94-0.93+0.940-0.93-6.960-2.54-4.96-1.56-2.29
48UBE-4.61-5.59-8.52-2.220-7.69-7.14-1.87-0.93-1.62-4.31+3.57
49IFEC000000000000
50PCC-1.78-6.11-10000000000
51RPC+2.13-8.74-1.9-6.250-0.88-7.38-11.59-0.670+7.97+2.99
52GREEN-1.68-7.03-3.03+8.2-0.81-6.82-0.75-8.28-11.59-2.96+16.55-4.61
53EGCO+0.58+0.59+3.33-8.06-1.08+4.82-1.94+8.11-2.06-3.48+5.59-3.13
54MDX-0.9-3.06+5.53-11.79-1.2-1.39-7.34+2.83-4.5-0.89-16.42-1.47
55AIE+4.41-15.53-23.33+28.83-1.21-10.33-5.15-9.35+7-9.19+13.04-5.05
56SUPEREIF-1.51-3.03-7.14-0.88-1.44-0.85-2.48+2.94-1.64+3.24+1.69+0.85
57SGP-0.5-3.85-1.89-5.36-1.72+3.57-4.27-4.1-0.81-5.76+6.92+5.69
58SCG+0.83-2.04-0.41-0.81-1.78+1+0.81+0.42-1.96-6.42-5.22-6.5
59BGRIM+6+11.110-8.78-2.55+8.57+1.45+6.15-7.8+2.96-2.82-12.35
60TAE-2.45-1.81-12.17-0.53-2.56-1.02+3.14-13.96+2.780-2.7-2.63
61PRIME0-4.96-1.4+2.14-2.78-9.43+0.63-1.86-2.42-3.51-8.56-2.09
62BBGI-5.43+0.78-6.57-5.52-3.31-6.21-7.47-9.69-2-4.7600
63ETC+5.38+14.81+1.25-3.03-4.07-7.03-3.65-1.03-8.49+7.61+35.86-2.03
64CKP-6.56-1.21-2.18-0.98-4.67-3.6+1.83+1.47+4.81+1.960+2
65EASTW-3.64+7.84-10.53-9.77-6.52+9.520-13.38+3.42-4.58-18.62+1.08
66GUNKUL-1.87+5.05-1.9+5.42-7.78-4.42-2.59+2.07-4.92-1.61-10.14+23.21
67TGE+0.57-5.38+1.09+1.1-90000000

คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์สถิติทรูฮิต (Truehits Cookies)     

การใช้เว็บไซต์ truehitz.com ต่อไปแสดงว่าคุณยินยอมให้ใช้คุกกี้ตามที่อธิบายไว้ใน นโยบายคุ้กกี้ และคุณสามารถจัดการคุกกี้ได้เองโดยคลิกที่ปุ่มตั้งค่า