คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

ข้อมูลหุ้น KBSPIF

บริษัท กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้า กลุ่มน้ำตาลครบุรี
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม ทรัพยากร
หมวดธุรกิจ พลังงานและสาธารณูปโภค
ที่อยู่ เลขที่ 1 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั้น 32 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กทม. 10120
โทรศัพท์ 0-2686-6100
โทรสาร 0-2670-0430
เว๊บไซต์ http://www.kbspif.com
ราคาหุ้น 9.95
จำนวนหุ้นจดทะเบียนโดยประมาณ 280,000,000
No. ShareHolder (KBSPIF) วันที่ 02/12/20 วันที่ 18/08/20
จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน%
1บริษัท น้ำตาลครบุรี จำกัด (มหาชน)42,000,00015.00% (+15.00)0
2บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)17,457,8006.23% (+6.23)0
3บริษัท ไทยซัมซุง ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)17,000,0006.07% (+6.07)0
4บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด ( มหาชน)10,000,0003.57% (+3.57)0
5บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)8,000,0002.86% (+2.86)0
6บริษัท ฟิลลิปประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)8,000,0002.86% (+2.86)0
7KRUNG THAI PROPERTY AND INFRASTRUCTURE FLEXIBLE FUND6,180,4002.21% (+2.21)0
8บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)5,000,0001.79% (+1.79)0
9บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)5,000,0001.79% (+1.79)0
10บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)4,000,0001.43% (+1.43)0
11ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน)1,455,8000.52% (+0.52)0
12บริษัท น้ำตาลครบุรี จำกัด (มหาชน)0 (-15.00)42,000,00015.00%
13บริษัท ไทยซัมซุง ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)0 (-6.07)17,000,0006.07%
14บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)0 (-5.36)15,000,0005.36%
15บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)0 (-3.57)10,000,0003.57%
16บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)0 (-2.86)8,000,0002.86%
17บริษัท ฟิลลิปประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)0 (-2.86)8,000,0002.86%
18กองทุนเปิด กรุงไทย พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล0 (-2.21)6,180,4002.21%
19บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)0 (-1.79)5,000,0001.79%
20บริษัท ไทยสมุทร ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)0 (-1.79)5,000,0001.79%
21บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)0 (-1.43)4,000,0001.43%
กรุณาตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องกับ set.or.th อีกครั้ง