ข้อมูลหุ้น RPC

บริษัท บริษัท อาร์พีซีจี จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม ทรัพยากร
หมวดธุรกิจ พลังงานและสาธารณูปโภค
ที่อยู่ เลขที่ 86/2 อาคารสัมมากรเพลส ถนนรามคำแหง แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กทม. 10240
โทรศัพท์ 0-2372-3600
โทรสาร 0-2372-3327
เว๊บไซต์ www.rpcthai.com
ราคาหุ้น
จำนวนหุ้นจดทะเบียน