ข้อมูลหุ้น ACE

บริษัท บริษัท แอ๊บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จี้ จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม ทรัพยากร
หมวดธุรกิจ พลังงานและสาธารณูปโภค
ที่อยู่ เลขที่ 140/6 อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร์ ชั้น 7 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กทม. 10500
โทรศัพท์ 0-2233-2559
โทรสาร -
เว๊บไซต์ http://www.ace-energy.co.th
ราคาหุ้น
จำนวนหุ้นจดทะเบียน