คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

ข้อมูลหุ้น ACE

บริษัท บริษัท แอ๊บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จี้ จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม ทรัพยากร
หมวดธุรกิจ พลังงานและสาธารณูปโภค
ที่อยู่ เลขที่ 140/6 อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร์ ชั้น 7 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กทม. 10500
โทรศัพท์ 0-2233-2559
โทรสาร -
เว๊บไซต์ http://www.ace-energy.co.th
ราคาหุ้น 2.52
จำนวนหุ้นจดทะเบียนโดยประมาณ 10,176,232,367
No. ShareHolder (ACE) วันที่ 08/11/19
จำนวนหุ้น สัดส่วน%
1นาย วิระชัย ทรงเมตตา2,282,528,92022.43%
2นาย พรเมตต์ ทรงเมตตา2,133,407,00020.97%
3นาย ธีรวุฒิ ทรงเมตตา1,883,407,02018.51%
4นาย ณัฏฐ์ ทรงเมตตา1,656,184,08016.28%
5ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)379,103,9403.73%
6บริษัท บรุ๊คเคอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)201,641,5601.98%
7โอปุส เอนเนอร์ยี ลิมิเต็ด100,000,0000.98%
8นาง ชไมมาศ ชาติเมธากุล78,790,0000.77%
9นาย อิศเรศ จิราธิวัฒน์75,820,8000.75%
10นาง วัลยา ดำเนินชาญวนิชย์60,748,5200.60%
กรุณาตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องกับ set.or.th อีกครั้ง