คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

ข้อมูลหุ้น ACE

บริษัท บริษัท แอ๊บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จี้ จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม ทรัพยากร
หมวดธุรกิจ พลังงานและสาธารณูปโภค
ที่อยู่ เลขที่ 140/6 อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร์ ชั้น 7 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กทม. 10500
โทรศัพท์ 0-2233-2559
โทรสาร -
เว๊บไซต์ http://www.ace-energy.co.th
ราคาหุ้น 2.72
จำนวนหุ้นจดทะเบียนโดยประมาณ 10,176,232,367
No. ShareHolder (ACE) วันที่ 29/06/20 วันที่ 10/03/20 วันที่ 08/11/19
จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน%
1นาย วิระชัย ทรงเมตตา2,282,528,92022.43% 2,282,528,92022.43% 2,282,528,92022.43%
2นาย พรเมตต์ ทรงเมตตา2,088,884,20020.53% (-1.57)2,248,853,80022.10% (+1.13)2,133,407,00020.97%
3นาย ธีรวุฒิ ทรงเมตตา1,890,563,12018.58% (+0.01)1,889,963,12018.57% (+0.06)1,883,407,02018.51%
4นาย ณัฏฐ์ ทรงเมตตา1,700,555,98016.71% (+0.80)1,619,184,08015.91% (-0.37)1,656,184,08016.28%
5ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)363,451,5403.57% (-0.16)379,103,9403.73% (+3.73)0
6บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด SPECIAL S_INVEST SET01175,705,5001.73% (+1.73)0 0
7THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED156,892,1001.54% (-0.24)181,000,0001.78% (+1.78)0
8บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด133,958,2041.32% (+0.42)91,693,5000.90% (+0.90)0
9นาง ชไมมาศ ชาติเมธากุล125,780,1001.24% 126,430,1001.24% (+0.47)78,790,0000.77%
10บริษัท บรุ๊คเคอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)120,481,5601.18% (-0.19)139,631,5601.37% (+1.37)0
11MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC100,000,0000.98% 100,000,0000.98% (+0.98)0
12นาย อิศเรศ จิราธิวัฒน์75,820,8000.75% 75,820,8000.75% 75,820,8000.75%
13BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, LONDON BRANCH62,630,0000.62% 62,630,0000.62% (+0.62)0
14บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)55,171,6000.54% (+0.01)53,471,6000.53% (+0.53)0
15ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)0 0 (-3.73)379,103,9403.73%
16บริษัท บรุ๊คเคอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)0 0 (-1.98)201,641,5601.98%
17โอปุส เอนเนอร์ยี ลิมิเต็ด0 0 (-0.98)100,000,0000.98%
18นาง วัลยา ดำเนินชาญวนิชย์0 0 (-0.60)60,748,5200.60%
กรุณาตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องกับ set.or.th อีกครั้ง