คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

ข้อมูลหุ้น 7UP

บริษัท บริษัท เซเว่น ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม ทรัพยากร
หมวดธุรกิจ พลังงานและสาธารณูปโภค
ที่อยู่ 73 อาคารมหาชล ซอยสุขุมวิท 62 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กทม. 10260
โทรศัพท์ 0-2741-5700
โทรสาร 0-2741-5724
เว๊บไซต์ www.sevenup.co.th
ราคาหุ้น 0.94
จำนวนหุ้นจดทะเบียนโดยประมาณ 4,516,442,898
No. ShareHolder (7UP) วันที่ 06/01/21 วันที่ 23/09/20 วันที่ 15/06/20 วันที่ 24/04/20 วันที่ 24/03/20 วันที่ 10/06/19 วันที่ 10/05/19 วันที่ 13/03/18
จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน%
1ADVANCE CAPITAL PARTNERS PTE.LTD.632,753,65014.01% (+12.55)52,047,8111.46% (+1.46)0 0 0 0 0 0
2นาย รชต พุ่มพันธุ์ม่วง243,000,0005.38% (-1.43)243,000,0006.81% (-1.21)243,000,0008.02% 243,000,0008.02% 243,000,0008.02% (+0.33)233,000,0007.69% 233,000,0007.69% 233,000,0007.69%
3นาย วิโรจน์ นูคำดี197,209,4004.37% (-1.04)192,929,3005.41% (+1.44)120,282,5003.97% 120,282,5003.97% 120,282,5003.97% (+3.97)0 0 0
4บริษัท พาหนะ อินเวสเตอร์ จำกัด175,592,6253.89% (+3.89)0 0 0 0 0 0 0
5พล.ต.ต. สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง120,000,0002.66% (+0.24)86,437,3002.42% (+2.42)0 0 0 0 0 0
6นาย สุวิชา พานิชผล115,813,3002.56% (-0.69)115,813,3003.25% (-0.85)124,117,9004.10% (-0.16)129,191,3004.26% (-0.39)140,954,8004.65% (-2.95)230,371,5007.60% (-0.01)230,587,6007.61% (+2.20)163,910,0005.41%
7นาย ธราธิป ธาราธรรมรัตน์103,333,3332.29% (-0.61)103,333,3332.90% (-0.51)103,333,3333.41% 103,333,3333.41% 103,333,3333.41% 103,333,3333.41% 103,333,3333.41% (-0.99)133,333,3334.40%
8นาย เชาวรัตน์ เวศม์ภิญโญ102,100,0002.26% (-0.64)103,268,9002.90% (-0.85)113,540,3003.75% (-0.09)116,343,4003.84% (+0.46)102,268,3003.38% (-0.02)103,009,0003.40% 103,009,0003.40% (+0.10)100,000,0333.30%
9น.ส. นภัสนันท์ วงศ์ธนินยา101,466,7332.25% (-0.60)101,466,7332.85% (-0.50)101,466,7333.35% 101,466,7333.35% 101,466,7333.35% 101,466,7333.35% 101,466,7333.35% (-0.20)107,666,7333.55%
10นาย ธีรพล นพรัมภา100,000,0002.21% (-0.59)100,000,0002.80% (-0.50)100,000,0003.30% 100,000,0003.30% 100,000,0003.30% 100,000,0003.30% 100,000,0003.30% 100,000,0003.30%
11บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก0 (-6.89)245,859,0716.89% (+6.89)0 0 0 0 0 0
12น.ส. พลอยส่องแสง นพรัมภา0 (-2.24)80,000,0002.24% (-0.40)80,000,0002.64% 80,000,0002.64% 80,000,0002.64% 80,000,0002.64% 80,000,0002.64% 80,000,0002.64%
13นาย ทิม นพรัมภา0 (-1.96)70,000,0001.96% (-0.35)70,000,0002.31% 70,000,0002.31% 70,000,0002.31% 70,000,0002.31% 70,000,0002.31% 70,000,0002.31%
14น.ส. กนกพร กาญจนางกูร0 (-1.85)66,000,0001.85% (-0.15)60,700,0002.00% (+0.14)56,400,0001.86% 56,300,0001.86% (+1.86)0 0 0
15CGS-CIMB Securities (Singapore) Pte., Ltd.0 (-1.82)65,024,3431.82% (+1.82)0 0 0 0 0 0
16นาย ชัยวิทย์ อรุณเนตรทอง0 (-1.68)60,000,0001.68% (-0.30)60,000,0001.98% 60,000,0001.98% 60,000,0001.98% (+1.98)0 0 0
17นาย วิชัย ชัยพิทักษ์พร0 (-1.54)55,092,1001.54% (+0.07)44,421,9001.47% (-0.22)51,092,4001.69% (-0.19)57,021,5001.88% (+0.04)55,818,7001.84% (+0.02)55,005,9001.82% (-0.66)75,235,1002.48%
18นาย ปรีชา มาตสิมา0 (-1.34)47,713,9001.34% (-0.23)47,713,9001.57% 47,713,9001.57% 47,713,9001.57% 47,713,9001.57% 47,713,9001.57% (+0.08)45,289,8001.49%
19น.ส. เลิศลักษณ์ อุลิศ0 (-1.30)46,276,4001.30% (-0.23)46,276,4001.53% (+0.06)44,576,4001.47% (+0.13)40,676,4001.34% 40,676,4001.34% 40,676,4001.34% (+1.34)0
20นาย พัชรวาท วงษ์สุวรรณ0 (-1.12)40,000,0001.12% (-0.20)40,000,0001.32% 40,000,0001.32% 40,000,0001.32% 40,000,0001.32% 40,000,0001.32% (+1.32)0
21นาย อัศวิน ลีลายนะ0 (-0.97)34,695,7000.97% (+0.42)16,695,7000.55% (-0.89)43,659,8001.44% 43,659,8001.44% (+0.77)20,276,8000.67% 20,276,8000.67% (+0.67)0
22นาย อุกฤษฎ์ เสมรสุต0 (-0.91)32,400,0000.91% (-0.16)32,400,0001.07% 32,400,0001.07% 32,400,0001.07% 32,400,0001.07% 32,400,0001.07% (+1.07)0
23บริษัท สามารถ ดิจิตอล จำกัด(มหาชน)0 (-0.84)30,000,0000.84% (-0.15)30,000,0000.99% 30,000,0000.99% 30,000,0000.99% 30,000,0000.99% 30,000,0000.99% 30,000,0000.99%
24นาย ก้องภพ คชานันท์0 (-0.84)30,000,0000.84% (+0.84)0 0 0 0 0 0
25นาย ระเฑียร ศรีมงคล0 (-0.74)26,300,0000.74% (-0.13)26,300,0000.87% 26,300,0000.87% 26,300,0000.87% 26,300,0000.87% 26,300,0000.87% 26,300,0000.87%
26บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด0 (-0.67)24,027,2190.67% (-0.16)25,150,0690.83% (+0.26)17,223,3190.57% (+0.57)0 (-1.25)37,769,1661.25% (+0.04)36,696,7661.21% (+0.03)35,627,8481.18%
27นาย เกษมศักดิ์ สุคนธมาน0 (-0.58)20,567,7000.58% (-0.10)20,567,7000.68% 20,567,7000.68% 20,567,7000.68% (+0.68)0 0 0
28นาย ณภัทร จึงขจรกิจ0 (-0.53)19,000,0000.53% (+0.53)0 0 0 0 0 0
29นาย ทวีชัย ชัยพิทักษ์พร0 (-0.51)18,294,1000.51% (-0.09)18,294,1000.60% 18,294,1000.60% 18,294,1000.60% (-0.24)25,374,8000.84% 25,324,8000.84% (-0.04)26,510,2000.88%
30นาย พัสกร เสนีวงศ์ ณ อยุธยา0 (-0.50)17,999,9000.50% (-0.09)17,999,9000.59% (+0.02)17,135,1000.57% 17,135,1000.57% (+0.57)0 0 0
31น.ส. ฐิติพร เพชรโลหะกุล0 0 (-2.51)76,110,0002.51% (+0.13)72,110,0002.38% (+0.03)71,110,0002.35% (-0.25)78,774,5002.60% 78,774,5002.60% (+0.20)72,754,4002.40%
32นาย นพชา ชื่นประเสริฐวงศ์0 0 (-2.46)74,646,8002.46% (+0.15)69,937,6002.31% (+0.51)54,525,9001.80% (+1.80)0 0 0
33น.ส. จิดาพร พรหมวาณิช0 0 (-1.04)31,452,3001.04% (+0.02)31,052,3001.02% 31,052,3001.02% (+1.02)0 0 0
34นาย สุสิชณ์ทักษ์ อัจฉริยะสมบัติ0 0 (-1.01)30,500,0001.01% 30,500,0001.01% 30,500,0001.01% (+0.50)15,500,0000.51% 15,500,0000.51% (-0.01)15,602,6000.52%
35นาย สุพจน์ ตันยงค์เวช0 0 (-0.85)25,900,0000.85% 25,900,0000.85% 25,900,0000.85% 25,900,0000.85% 25,900,0000.85% (-0.14)29,878,0000.99%
36น.ส. วรรณภรณ์ เอี่ยมธนะมาศ0 0 (-0.58)17,442,3000.58% 17,442,3000.58% (+0.58)0 0 0 0
37นาย นิติวัชร์ รักขพันธ์0 0 0 (-0.99)30,000,0000.99% 30,000,0000.99% (+0.26)22,000,0000.73% 22,000,0000.73% (+0.73)0
38น.ส. ปิยะดา นวกิจพิทักษ์0 0 0 0 (-0.68)20,531,7000.68% (+0.68)0 0 0
39น.ส. มนัญญา พลากรกิจวัฒนา0 0 0 0 0 (-1.29)39,100,0001.29% 39,100,0001.29% 39,100,0001.29%
40นาง มัลลิกา ภู่พันธ์ตระกูล0 0 0 0 0 (-0.68)20,674,2000.68% 20,674,2000.68% (+0.15)15,971,6000.53%
41น.ส. ศุภวรรณ อาศัยธรรม0 0 0 0 0 (-0.53)15,985,7000.53% 15,985,7000.53% (+0.53)0
42นาย ตรีภัสร์ เกษมสันต์ ณ อยุธยา0 0 0 0 0 0 0 (-1.21)36,597,8001.21%
43บริษัท เอ็ม แคปปิตอล โฮลดิ้ง จำกัด0 0 0 0 0 0 0 (-0.85)25,697,3000.85%
44นาย สมสวัสดิ์ รอดศัตรู0 0 0 0 0 0 0 (-0.83)25,000,0000.83%
45นาย ณัฐพงษ์ จันทเวทย์ศิริ0 0 0 0 0 0 0 (-0.73)22,000,0000.73%
46น.ส. ภิญญดาพัชญ์ สิทธิพงศ์ธนกุล0 0 0 0 0 0 0 (-0.71)21,400,0000.71%
47น.ส. ภัสธารีย์ วงษ์ทองหลิน0 0 0 0 0 0 0 (-0.56)17,000,0000.56%
กรุณาตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องกับ set.or.th อีกครั้ง