ข้อมูลหุ้น 7UP

บริษัท บริษัท เซเว่น ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม ทรัพยากร
หมวดธุรกิจ พลังงานและสาธารณูปโภค
ที่อยู่ 73 อาคารมหาชล ซอยสุขุมวิท 62 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กทม. 10260
โทรศัพท์ 0-2741-5700
โทรสาร 0-2741-5724
เว๊บไซต์ www.sevenup.co.th
ราคาหุ้น
จำนวนหุ้นจดทะเบียน