คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

ข้อมูลหุ้น PTTEP

บริษัท บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม ทรัพยากร
หมวดธุรกิจ พลังงานและสาธารณูปโภค
ที่อยู่ ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคาร A ชั้นที่ 6, 19-36 เลขที่ 555/1 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กทม. 10900
โทรศัพท์ 0-2537-4000
โทรสาร 0-2537-4444
เว๊บไซต์ www.pttep.com
ราคาหุ้น 123.50
จำนวนหุ้นจดทะเบียนโดยประมาณ 3,969,807,946
No. ShareHolder (PTTEP) วันที่ 13/08/21 วันที่ 02/03/21 วันที่ 14/08/20 วันที่ 15/05/20 วันที่ 14/02/20 วันที่ 09/08/19 วันที่ 13/02/19 วันที่ 09/08/18
จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน%
1บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)2,532,340,48963.79% 2,532,340,48963.79% 2,532,340,48963.79% (-1.00)2,572,020,48964.79% 2,572,020,48964.79% (-0.50)2,591,860,48965.29% 2,591,860,48965.29% 2,591,860,48965.29%
2บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด236,739,0925.96% (+0.14)231,181,8595.82% (+0.20)223,244,7445.62% (-0.57)245,808,2726.19% (-0.75)275,585,6086.94% (-0.52)296,244,8897.46% (+0.70)268,554,8946.76% (-1.96)346,361,0528.72%
3SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED93,792,8412.36% (+0.10)89,570,5412.26% (+0.80)58,101,8221.46% (-0.13)63,265,0991.59% (-0.15)69,123,2991.74% (-0.24)78,657,5331.98% (-0.62)103,347,1702.60% (+0.26)93,053,5782.34%
4STATE STREET EUROPE LIMITED83,181,4322.10% (+0.34)69,874,2731.76% (-0.03)71,007,9781.79% (-0.04)72,778,1391.83% (-0.13)77,630,5941.96% (+0.03)76,580,6301.93% (-0.24)86,103,5802.17% (-0.40)102,184,3402.57%
5สำนักงานประกันสังคม62,043,1771.56% (+0.02)61,113,1771.54% (-0.46)79,274,6772.00% (-0.02)80,164,6772.02% (+0.96)41,893,2771.06% (+0.05)39,992,4771.01% 39,992,4771.01% (+0.05)38,247,2770.96%
6บริษัท สยาม แมนเนจเม้นท์ โฮลดิ้ง จำกัด59,520,0001.50% 59,520,0001.50% 59,520,0001.50% (+1.50)0 0 0 0 0
7สหกรณ์ออมทรัพย์ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จำกัด53,338,2001.34% (-0.05)55,144,2001.39% (+0.19)47,800,3001.20% (+1.20)0 0 0 0 0
8THE BANK OF NEW YORK MELLON39,883,2271.00% (-0.16)46,154,6921.16% (+0.12)41,359,3341.04% (+0.01)40,756,5361.03% (-0.03)42,279,7341.06% (+0.06)39,719,0871.00% (-0.04)41,281,6871.04% (+1.04)0
9SOUTH EAST ASIA UK (TYPE A) NOMINEES LIMITED16,424,5020.41% (-0.05)18,081,6690.46% (+0.46)0 0 0 0 0 0
10สหกรณ์ออมทรัพย์การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จำกัด โดย บลจ.ไทยพาณิชย์ จำกัด15,912,6000.40% (+0.40)0 0 0 0 0 0 0
11THE BANK OF NEW YORK (NOMINEES) LIMITED0 (-0.37)14,570,5440.37% (+0.37)0 (-0.58)22,963,9860.58% (-0.04)24,603,3510.62% (-0.04)26,142,2530.66% (-0.15)31,994,0430.81% (-0.42)48,982,2051.23%
12สหกรณ์ออมทรัพย์การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จำกัด0 0 0 (-1.12)44,294,5001.12% (+0.41)28,131,1000.71% (+0.12)23,231,3000.59% (-0.03)24,613,4000.62% (+0.62)0
13GIC PRIVATE LIMITED0 0 0 0 0 (-0.54)21,441,8320.54% (+0.54)0 0
14SE ASIA (TYPE B) NOMINEES LLC0 0 0 0 0 (-0.51)20,060,5850.51% (+0.51)0 0
กรุณาตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องกับ set.or.th อีกครั้ง