ข้อมูลหุ้น EGCO

บริษัท บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม ทรัพยากร
หมวดธุรกิจ พลังงานและสาธารณูปโภค
ที่อยู่ อาคารเอ็กโก, 222 หมู่ 5 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กทม. 10210
โทรศัพท์ 0-2998-5000, 0-2998-5999
โทรสาร 0-2955-0956-9
เว๊บไซต์ http://www.egco.com
ราคาหุ้น
จำนวนหุ้นจดทะเบียน