คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

ข้อมูลหุ้น EGCO

บริษัท บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม ทรัพยากร
หมวดธุรกิจ พลังงานและสาธารณูปโภค
ที่อยู่ อาคารเอ็กโก, 222 หมู่ 5 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กทม. 10210
โทรศัพท์ 0-2998-5000, 0-2998-5999
โทรสาร 0-2955-0956-9
เว๊บไซต์ http://www.egco.com
ราคาหุ้น 199.50
จำนวนหุ้นจดทะเบียนโดยประมาณ 526,460,693
No. ShareHolder (EGCO) วันที่ 01/07/20 วันที่ 09/03/20 วันที่ 06/09/19 วันที่ 11/03/19 วันที่ 03/09/18
จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน%
1การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย133,773,66225.41% 133,773,66225.41% 133,773,66225.41% 133,773,66225.41% 133,773,66225.41%
2TEPDIA Generating B.V.126,054,17823.94% 126,054,17823.94% 126,054,17823.94% 126,054,17823.94% 126,054,17823.94%
3บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด48,491,3769.21% (-1.56)56,698,79210.77% (-1.00)61,956,02311.77% (+1.81)52,429,4889.96% 52,417,9059.96%
4สำนักงานประกันสังคม12,978,9002.47% (+0.62)9,718,8001.85% (-0.53)12,529,5002.38% 12,529,5002.38% (+0.07)12,182,8002.31%
5SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED10,777,0842.05% (+0.29)9,250,8841.76% (-0.02)9,357,1201.78% (+0.04)9,160,9791.74% (+0.15)8,374,1521.59%
6STATE STREET EUROPE LIMITED10,682,9152.03% (-0.13)11,354,0732.16% (-0.43)13,627,7552.59% (+0.06)13,304,3052.53% (+0.54)10,481,5171.99%
7กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว10,336,4001.96% 10,336,4001.96% 10,336,4001.96% (-0.03)10,476,8001.99% (-0.04)10,678,1002.03%
8สหกรณ์ออมทรัพย์การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จำกัด9,201,3001.75% (+1.75)0 0 0 0
9กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 75/255,409,4001.03% 5,409,4001.03% 5,409,4001.03% (-0.06)5,749,1001.09% 5,749,1001.09%
10นาย สุวรรณ ไอศุริยกรเทพ4,103,5000.78% (-0.12)4,743,1000.90% (+0.03)4,588,0000.87% (+0.13)3,870,0000.74% (-0.05)4,162,3000.79%
11กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล3,670,3000.70% (+0.01)3,608,5000.69% (+0.69)0 0 0
12กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง โดย บลจ.เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)3,466,2500.66% (+0.66)0 0 0 0
13กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง โดย บลจ.กรุงไทย จำกัด (มหาชน)3,466,2500.66% (+0.66)0 0 0 0
14กองทุนเปิด บัวหลวงเฟล็กซิเบิ้ลเพื่อการเลี้ยงชีพ3,437,4000.65% 3,437,4000.65% 3,437,4000.65% (-0.03)3,555,1000.68% 3,555,1000.68%
15นาย มิน เธียรวร3,210,0000.61% (+0.01)3,160,0000.60% (-0.01)3,200,0000.61% (+0.61)0 0
16AIA COMPANY LIMITED-EQDP-D FUND 12,903,5000.55% 2,903,5000.55% 2,903,5000.55% (+0.55)0 0
17สหกรณ์ออมทรัพย์ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จำกัด0 (-1.10)5,777,0001.10% (+1.10)0 0 0
18NORTRUST NOMINEES LTD-CL AC0 0 (-0.92)4,849,9120.92% (+0.24)3,582,2390.68% (+0.68)0
19BBHISL NOMINEES LIMITED0 0 (-0.55)2,879,0470.55% (+0.55)0 0
20SOUTH EAST ASIA UK (TYPE A) NOMINEES LIMITED0 0 (-0.52)2,740,8890.52% (-0.07)3,093,2110.59% (+0.59)0
21AIA COMPANY LIMITED - EQ3-P0 0 0 (-0.67)3,531,1000.67% 3,531,1000.67%
22บริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)0 0 0 (-0.62)3,239,6000.62% (+0.01)3,207,1000.61%
23กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว0 0 0 0 (-0.56)2,950,5000.56%
24กองทุนเปิด ธนชาต Low Beta0 0 0 0 (-0.52)2,712,0000.52%
กรุณาตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องกับ set.or.th อีกครั้ง