คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

ข้อมูลหุ้น EGCO

บริษัท บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม ทรัพยากร
หมวดธุรกิจ พลังงานและสาธารณูปโภค
ที่อยู่ อาคารเอ็กโก, 222 หมู่ 5 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กทม. 10210
โทรศัพท์ 0-2998-5000, 0-2998-5999
โทรสาร 0-2955-0956-9
เว๊บไซต์ http://www.egco.com
ราคาหุ้น 305.00
จำนวนหุ้นจดทะเบียนโดยประมาณ 526,460,693
No. ShareHolder (EGCO) วันที่ 06/09/19 วันที่ 11/03/19 วันที่ 03/09/18
จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน%
1การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย133,773,66225.41% 133,773,66225.41% 133,773,66225.41%
2TEPDIA Generating B.V.126,054,17823.94% 126,054,17823.94% 126,054,17823.94%
3บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด61,956,02311.77% (+1.81)52,429,4889.96% 52,417,9059.96%
4STATE STREET EUROPE LIMITED13,627,7552.59% (+0.06)13,304,3052.53% (+0.54)10,481,5171.99%
5สำนักงานประกันสังคม12,529,5002.38% 12,529,5002.38% (+0.07)12,182,8002.31%
6กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว10,336,4001.96% (-0.03)10,476,8001.99% (-0.04)10,678,1002.03%
7SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED9,357,1201.78% (+0.04)9,160,9791.74% (+0.15)8,374,1521.59%
8กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 75/255,409,4001.03% (-0.06)5,749,1001.09% 5,749,1001.09%
9NORTRUST NOMINEES LTD-CL AC4,849,9120.92% (+0.24)3,582,2390.68% (+0.68)0
10นาย สุวรรณ ไอศุริยกรเทพ4,588,0000.87% (+0.13)3,870,0000.74% (-0.05)4,162,3000.79%
11กองทุนเปิด บัวหลวงเฟล็กซิเบิ้ลเพื่อการเลี้ยงชีพ3,437,4000.65% (-0.03)3,555,1000.68% 3,555,1000.68%
12นาย มิน เธียรวร3,200,0000.61% (+0.61)0 0
13AIA COMPANY LIMITED-EQDP-D FUND 12,903,5000.55% (+0.55)0 0
14BBHISL NOMINEES LIMITED2,879,0470.55% (+0.55)0 0
15SOUTH EAST ASIA UK (TYPE A) NOMINEES LIMITED2,740,8890.52% (-0.07)3,093,2110.59% (+0.59)0
16AIA COMPANY LIMITED - EQ3-P0 (-0.67)3,531,1000.67% 3,531,1000.67%
17บริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)0 (-0.62)3,239,6000.62% (+0.01)3,207,1000.61%
18กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว0 0 (-0.56)2,950,5000.56%
19กองทุนเปิด ธนชาต Low Beta0 0 (-0.52)2,712,0000.52%
กรุณาตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องกับ set.or.th อีกครั้ง