คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

ข้อมูลหุ้น SUPER

บริษัท บริษัท ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม ทรัพยากร
หมวดธุรกิจ พลังงานและสาธารณูปโภค
ที่อยู่ 223/61 อาคารคันทรี่ คอมเพล็กซ์ อาคารเอ ชั้น 14 ถนนสรรพาวุธ แขวงบางนา เขตบางนา กทม. 10260
โทรศัพท์ 0-2361-5599
โทรสาร 0-2361-5036
เว๊บไซต์ www.supercorp.co.th
ราคาหุ้น 0.54
จำนวนหุ้นจดทะเบียนโดยประมาณ 27,343,801,779
No. ShareHolder (SUPER) วันที่ 15/03/19 วันที่ 15/03/18
จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน%
1บริษัท สุวินทวงศ์ โกลด์ แอสเซ็ท จำกัด5,471,494,73620.01% (-0.58)5,631,494,73620.59%
2นาย จอมทรัพย์ โลจายะ4,785,505,52317.50% (+9.59)2,164,199,3177.91%
3บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด769,948,2902.82% (+0.85)538,818,6051.97%
4นาย กุลทีป พิชิตสิงห์706,001,0002.58% (-0.15)748,000,0002.73%
5BANK OF SINGAPORE LIMITED546,222,2412.00% (+2.00)0
6นาย จตุพล เกรียงไชยกิจกุล380,000,0001.39% (+0.06)365,000,0001.33%
7บริษัท แอ็ดวานซ์ แอสเซท แมเนจเมนท์ เซอร์วิส จำกัด354,023,7541.29% 354,023,7541.29%
8SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED308,321,2001.13% (+1.13)0
9นาย พรพรหม พรหมวาณิช257,265,1000.94% (-0.26)328,113,4001.20%
10นาย เสรี ตันชูเกียรติ236,000,0000.86% (+0.18)186,000,0000.68%
11นาง ฐิติพร เอี่ยมสิทธิพันธุ์231,178,8000.85% (+0.16)188,678,8000.69%
12นาย ดิเรก วินิชบุตร224,566,0000.82% (+0.30)140,852,8000.52%
13นาย วีระเดช เตชะไพบูลย์188,939,4590.69% 188,439,4590.69%
14นาย ศิริชัย โตวิริยะเวช176,241,8240.64% 174,991,8240.64%
15นาย ชาติชาย จารุกิจไพศาล162,952,6000.60% (+0.60)0
16น.ส. จิดาพร พรหมวาณิช162,000,0000.59% (+0.59)0
17EAST FOURTEEN LIMITED-DFA EMERG MARKET CORE EQ PORT142,893,4000.52% (+0.52)0
18ม.ร.ว. ทัชวรรณ สายเชื้อ139,336,0450.51% (+0.51)0
19น.ส. เบญจวรรณ อุสาหะ139,334,8580.51% (+0.51)0
20นาง ดาราณี อัตตะนันทน์139,000,0000.51% (-2.01)688,489,0472.52%
21นาย ประเดช กิตติอิสรานนท์0 (-10.72)2,932,546,62810.72%
22น.ส. เจนจิรา กิตติอิสรานนท์0 (-3.16)864,142,9003.16%
23นาย กำธร กิตติอิสรานนท์0 (-2.32)634,085,3642.32%
24HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD0 (-0.63)172,285,1050.63%
25CHASE NOMINEES LIMITED0 (-0.62)168,496,2000.62%
26นาย ไพโรจน์ ศิริรัตน์0 (-0.59)161,569,9900.59%
ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์เปอเรชั่น ถือหุ้นตัวไหนบ้าง
No.ผู้ถือหุ้นStockจำนวนเงิน (บาท)
1บริษัทซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์เปอเรชั่นSUPEREIF -กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้า ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยีSET1,133,000,000
กรุณาตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องกับ set.or.th อีกครั้ง