คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

ข้อมูลหุ้น SUPER

บริษัท บริษัท ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม ทรัพยากร
หมวดธุรกิจ พลังงานและสาธารณูปโภค
ที่อยู่ 223/61 อาคารคันทรี่ คอมเพล็กซ์ อาคารเอ ชั้น 14 ถนนสรรพาวุธ แขวงบางนา เขตบางนา กทม. 10260
โทรศัพท์ 0-2361-5599
โทรสาร 0-2361-5036
เว๊บไซต์ www.supercorp.co.th
ราคาหุ้น 0.96
จำนวนหุ้นจดทะเบียนโดยประมาณ 27,343,801,779
No. ShareHolder (SUPER) วันที่ 16/03/20 วันที่ 15/03/19 วันที่ 28/11/19 วันที่ 15/03/18
จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน%
1บริษัท สุวินทวงศ์ โกลด์ แอสเซ็ท จำกัด5,471,494,73620.01% 5,471,494,73620.01% 5,471,494,73620.01% (-0.58)5,631,494,73620.59%
2นาย จอมทรัพย์ โลจายะ5,088,247,22318.60% (+1.10)4,785,505,52317.50% 4,785,505,52317.50% (+9.59)2,164,199,3177.91%
3บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด808,970,8972.96% (+0.14)769,948,2902.82% (-0.05)785,064,1972.87% (+0.90)538,818,6051.97%
4นาย กุลทีป พิชิตสิงห์595,000,0002.18% (-0.40)706,001,0002.58% (+0.08)685,000,0002.50% (-0.23)748,000,0002.73%
5BANK OF SINGAPORE LIMITED546,222,2412.00% 546,222,2412.00% 546,222,2412.00% (+2.00)0
6นาย จตุพล เกรียงไชยกิจกุล380,000,0001.39% 380,000,0001.39% 380,000,0001.39% (+0.06)365,000,0001.33%
7SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED376,431,2001.38% (+0.25)308,321,2001.13% (-0.45)432,393,3001.58% (+1.58)0
8นาย ดิเรก วินิชบุตร373,910,7001.37% (+0.55)224,566,0000.82% (-0.04)234,566,0000.86% (+0.34)140,852,8000.52%
9บริษัท แอ็ดวานซ์ แอสเซท แมเนจเมนท์ เซอร์วิส จำกัด354,023,7541.29% 354,023,7541.29% 354,023,7541.29% 354,023,7541.29%
10นาง ฐิติพร เอี่ยมสิทธิพันธุ์230,178,8000.84% (-0.01)231,178,8000.85% (+0.01)230,178,8000.84% (+0.15)188,678,8000.69%
11นาย โกมล จึงรุ่งเรืองกิจ194,596,9000.71% (+0.71)0 0 0
12นาย วีระเดช เตชะไพบูลย์188,939,4590.69% 188,939,4590.69% 188,939,4590.69% 188,439,4590.69%
13นาย ศิริชัย โตวิริยะเวช173,211,6240.63% (-0.01)176,241,8240.64% 176,241,8240.64% 174,991,8240.64%
14น.ส. สมศรี ตั้งติรวัฒน์159,050,0000.58% (+0.58)0 0 0
15นาย ชาติชาย จารุกิจไพศาล152,952,6000.56% (-0.04)162,952,6000.60% (+0.04)152,952,6000.56% (+0.56)0
16EAST FOURTEEN LIMITED-DFA EMERG MARKET CORE EQ PORT142,893,4000.52% 142,893,4000.52% 142,893,4000.52% (+0.52)0
17นาย พรพรหม พรหมวาณิช0 (-0.94)257,265,1000.94% (+0.31)172,339,4000.63% (-0.57)328,113,4001.20%
18นาย เสรี ตันชูเกียรติ0 (-0.86)236,000,0000.86% (+0.86)0 (-0.68)186,000,0000.68%
19น.ส. จิดาพร พรหมวาณิช0 (-0.59)162,000,0000.59% (+0.59)0 0
20ม.ร.ว. ทัชวรรณ สายเชื้อ0 (-0.51)139,336,0450.51% (+0.51)0 0
21น.ส. เบญจวรรณ อุสาหะ0 (-0.51)139,334,8580.51% (+0.51)0 0
22นาง ดาราณี อัตตะนันทน์0 (-0.51)139,000,0000.51% (+0.51)0 (-2.52)688,489,0472.52%
23นาย ประเดช กิตติอิสรานนท์0 0 0 (-10.72)2,932,546,62810.72%
24น.ส. เจนจิรา กิตติอิสรานนท์0 0 0 (-3.16)864,142,9003.16%
25นาย กำธร กิตติอิสรานนท์0 0 0 (-2.32)634,085,3642.32%
26HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD0 0 0 (-0.63)172,285,1050.63%
27CHASE NOMINEES LIMITED0 0 0 (-0.62)168,496,2000.62%
28นาย ไพโรจน์ ศิริรัตน์0 0 0 (-0.59)161,569,9900.59%
ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์เปอเรชั่น ถือหุ้นตัวไหนบ้าง
No.ผู้ถือหุ้นStockจำนวนเงิน (บาท)
1บริษัท ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์เปอเรชั่น จำกัด(มหาชน)SUPEREIF -กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้า ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยีSET1,194,800,000
กรุณาตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องกับ set.or.th อีกครั้ง