ข้อมูลหุ้น AKR

บริษัท บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม ทรัพยากร
หมวดธุรกิจ พลังงานและสาธารณูปโภค
ที่อยู่ อาคารยู เอ็ม ทาวเวอร์ ชั้น 28, 9/291 ถนนรามคำแหง แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กทม. 10250
โทรศัพท์ 0-2719-8777
โทรสาร 02-719-8760-2
เว๊บไซต์ http://www.ekarat.co.th
ราคาหุ้น
จำนวนหุ้นจดทะเบียน