ข้อมูลหุ้น SCG

บริษัท บริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม ทรัพยากร
หมวดธุรกิจ พลังงานและสาธารณูปโภค
ที่อยู่ 636 หมู่ 11 ถนนสุขาภิบาล 8 ตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา ชลบุรี 20230
โทรศัพท์ 0-3848-1552-5
โทรสาร 0-3848-1551
เว๊บไซต์ www.sahacogen.com
ราคาหุ้น
จำนวนหุ้นจดทะเบียน