คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

ข้อมูลหุ้น SCG

บริษัท บริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม ทรัพยากร
หมวดธุรกิจ พลังงานและสาธารณูปโภค
ที่อยู่ 636 หมู่ 11 ถนนสุขาภิบาล 8 ตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา ชลบุรี 20230
โทรศัพท์ 0-3848-1552-5
โทรสาร 0-3848-1551
เว๊บไซต์ www.sahacogen.com
ราคาหุ้น 4.20
จำนวนหุ้นจดทะเบียนโดยประมาณ 954,893,720
No. ShareHolder (SCG) วันที่ 06/05/21 วันที่ 11/03/21 วันที่ 19/06/20 วันที่ 22/04/20 วันที่ 12/03/20 วันที่ 03/05/19 วันที่ 02/05/18
จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน%
1บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)217,142,83222.74% 217,142,83222.74% 217,142,83222.74% 217,142,83222.74% (+0.01)217,076,73222.73% (+1.85)199,432,83220.88% (+4.07)160,507,13216.81%
2บริษัท เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)142,255,96014.90% 142,255,96014.90% 142,255,96014.90% 142,255,96014.90% 142,255,96014.90% 142,255,96014.90% 142,255,96014.90%
3บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)107,932,96011.30% 107,932,96011.30% 107,932,96011.30% 107,932,96011.30% 107,932,96011.30% 107,932,96011.30% (+11.30)0
4นาย วีรพัฒน์ พูนศักดิ์อุดมสิน89,957,4009.42% 89,957,4009.42% 89,975,0009.42% 89,975,0009.42% 89,975,0009.42% 89,975,0009.42% 89,975,0009.42%
5บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน)74,624,7307.81% 74,624,7307.81% 74,624,7307.81% 74,624,7307.81% 74,624,7307.81% 74,624,7307.81% 74,624,7307.81%
6นาย สำเริง มนูญผล44,745,9004.69% 44,745,9004.69% 44,745,9004.69% 44,745,9004.69% 44,745,9004.69% (+0.12)43,686,3004.57% (-3.87)80,590,7008.44%
7บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน)33,800,0003.54% 33,800,0003.54% 33,800,0003.54% 33,800,0003.54% 33,800,0003.54% 33,800,0003.54% 33,800,0003.54%
8บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล แลบบอราทอรีส์ จำกัด21,400,0002.24% 21,400,0002.24% 21,400,0002.24% 21,400,0002.24% 21,400,0002.24% 21,400,0002.24% 21,400,0002.24%
9นาย บุณยสิทธิ์ โชควัฒนา18,000,0001.88% 18,000,0001.88% 18,000,0001.88% 18,000,0001.88% 18,000,0001.88% 18,000,0001.88% 18,000,0001.88%
10บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน)17,929,7001.88% 17,929,7001.88% 17,929,7001.88% 17,929,7001.88% 17,929,7001.88% 17,929,7001.88% 17,929,7001.88%
11บริษัท ยู.บี.อุตสาหกรรมเคมี จำกัด0 0 (-1.73)16,485,7001.73% 16,485,7001.73% 16,485,7001.73% 16,485,7001.73% 16,485,7001.73%
12นาย บุญเกียรติ โชควัฒนา0 0 (-1.54)14,697,7101.54% 14,697,7101.54% 14,697,7101.54% 14,697,7101.54% 14,697,7101.54%
13บริษัท นราภรณ์ จำกัด0 0 (-1.29)12,320,0001.29% 12,320,0001.29% 12,320,0001.29% 12,320,0001.29% 12,320,0001.29%
14บริษัท เท็กซ์ไทล์เพรสทีจ จำกัด (มหาชน)0 0 (-1.29)12,300,0001.29% 12,300,0001.29% 12,300,0001.29% 12,300,0001.29% 12,300,0001.29%
15บริษัท วิทยาสิทธิ์ จำกัด0 0 (-0.96)9,189,0000.96% 9,189,0000.96% 9,189,0000.96% 9,189,0000.96% 9,189,0000.96%
16บริษัท เบทเตอร์เวย์ (ประเทศไทย) จำกัด0 0 (-0.86)8,200,0000.86% 8,200,0000.86% 8,200,0000.86% 8,200,0000.86% 8,200,0000.86%
17บริษัท เค. คอมเมอร์เชียล แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด0 0 (-0.86)8,200,0000.86% 8,200,0000.86% 8,200,0000.86% 8,200,0000.86% 8,200,0000.86%
18บริษัท ยูนีเซ็นทรัล จำกัด0 0 (-0.83)7,910,0000.83% 7,910,0000.83% 7,910,0000.83% 7,910,0000.83% 7,910,0000.83%
19บริษัท ประชาอาภรณ์ จำกัด (มหาชน)0 0 (-0.54)5,124,0000.54% 5,124,0000.54% 5,124,0000.54% 5,124,0000.54% 5,124,0000.54%
20บริษัท ร่วมประโยชน์ จำกัด0 0 (-0.52)5,000,0000.52% 5,000,0000.52% 5,000,0000.52% 5,000,0000.52% 5,000,0000.52%
21บริษัท ยูนีแชมป์ จำกัด0 0 (-0.52)4,933,0000.52% 4,933,0000.52% 4,933,0000.52% 4,933,0000.52% 4,933,0000.52%
22นาง ศิรินา ปวโรฬารวิทยา0 0 0 0 0 (-1.82)17,337,5001.82% (+0.02)17,237,5001.80%
23บริษัท ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)0 0 0 0 0 0 (-11.30)107,932,96011.30%
กรุณาตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องกับ set.or.th อีกครั้ง