คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

ข้อมูลหุ้น TPIPP

บริษัท บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม ทรัพยากร
หมวดธุรกิจ พลังงานและสาธารณูปโภค
ที่อยู่ เลขที่ 26/56 ถนนจันทน์ตัดใหม่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม. 10120
โทรศัพท์ 0-2285-5090-9, 0-2213-1039
โทรสาร 0-2213-1035
เว๊บไซต์ www.tpipolenepower.co.th
ราคาหุ้น 4.04
จำนวนหุ้นจดทะเบียนโดยประมาณ 8,399,771,213
No. ShareHolder (TPIPP) วันที่ 13/03/20 วันที่ 08/03/19 วันที่ 13/09/19 วันที่ 13/12/19 วันที่ 07/12/18 วันที่ 18/09/18
จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน%
1บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน)5,899,999,30070.24% 5,899,999,30070.24% 5,899,999,30070.24% 5,899,999,30070.24% 5,899,999,30070.24% 5,899,999,30070.24%
2นาย ไพวรรณ ชาติพิทักษ์125,500,0001.49% (+1.49)0 (-1.49)125,500,0001.49% 125,500,0001.49% (+1.49)0 0
3บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด111,402,8911.33% (+0.29)87,340,1411.04% (+0.03)84,431,1601.01% (-0.23)104,538,3751.24% (+0.08)97,083,1911.16% (+0.17)82,826,1670.99%
4THE BANK OF NEW YORK MELLON110,114,2871.31% (+0.13)98,951,3001.18% 99,258,2871.18% (-0.13)110,114,2871.31% (+0.26)88,451,3001.05% 88,451,3001.05%
5นาย นเรศ งามอภิชน91,000,0001.08% (+0.09)83,200,0000.99% (-0.23)102,600,0001.22% (+0.20)86,000,0001.02% (+0.03)83,200,0000.99% 83,200,0000.99%
6บริษัท เลียวไพรัตนวิสาหกิจ จำกัด78,060,3940.93% (+0.93)0 0 (-0.92)77,380,3940.92% (+0.92)0 0
7SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED69,931,8640.83% (+0.15)56,854,2600.68% (-0.14)68,798,6640.82% (-0.01)69,403,3640.83% (+0.17)55,029,4440.66% (-0.33)83,555,9440.99%
8บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)67,826,5000.81% 67,826,5000.81% 67,826,5000.81% 67,826,5000.81% 67,826,5000.81% 67,826,5000.81%
9นาย ประทีป ตั้งมติธรรม51,620,6000.61% (+0.61)0 0 0 0 0
10MR. YUK LUNG LEE49,500,0000.59% (+0.01)48,750,0000.58% 48,750,0000.58% (+0.58)0 (-0.58)48,750,0000.58% (+0.01)47,500,0000.57%
11นาย ไพบูลย์ เสรีวิวัฒนา0 (-0.98)82,087,5000.98% (+0.98)0 0 (-0.98)82,587,5000.98% 82,587,5000.98%
12NORTRUST NOMINEES LIMITED-THE NORTHERN TRUST COMPANY RE IEDU UCITS CLIENTS 10 PCT ACCOUNT0 (-0.60)50,000,0000.60% (+0.06)45,450,0000.54% (+0.54)0 (-0.57)47,500,0000.57% (+0.57)0
13นาย YUK LUNG LEE0 0 0 (-0.59)49,500,0000.59% (+0.59)0 0
14HSBC BANK PLC-HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS ASIA EX JAPAN EQUITY SMALLER COMPANIES0 0 0 0 (-0.55)45,809,3000.55% (-0.11)55,053,0000.66%
15N.C.B.TRUST LIMITED-NORGES BANK 110 0 0 0 0 (-0.68)56,842,0000.68%
กรุณาตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องกับ set.or.th อีกครั้ง