คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

ข้อมูลหุ้น TPIPP

บริษัท บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม ทรัพยากร
หมวดธุรกิจ พลังงานและสาธารณูปโภค
ที่อยู่ เลขที่ 26/56 ถนนจันทน์ตัดใหม่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม. 10120
โทรศัพท์ 0-2285-5090-9, 0-2213-1039
โทรสาร 0-2213-1035
เว๊บไซต์ www.tpipolenepower.co.th
ราคาหุ้น 4.24
จำนวนหุ้นจดทะเบียนโดยประมาณ 8,399,771,213
No. ShareHolder (TPIPP) วันที่ 10/09/21 วันที่ 15/03/21 วันที่ 08/09/20 วันที่ 10/07/20 วันที่ 13/03/20 วันที่ 13/12/19 วันที่ 13/09/19 วันที่ 08/03/19 วันที่ 07/12/18 วันที่ 18/09/18
จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน%
1บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน)5,899,999,30070.24% 5,899,999,30070.24% 5,899,999,30070.24% 5,899,999,30070.24% 5,899,999,30070.24% 5,899,999,30070.24% 5,899,999,30070.24% 5,899,999,30070.24% 5,899,999,30070.24% 5,899,999,30070.24%
2บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด163,531,2411.95% (+0.08)156,679,0081.87% (+0.12)146,777,3441.75% (+0.02)145,115,3811.73% (+0.40)111,402,8911.33% (+0.09)104,538,3751.24% (+0.23)84,431,1601.01% (-0.03)87,340,1411.04% (-0.12)97,083,1911.16% (+0.17)82,826,1670.99%
3นาย ไพวรรณ ชาติพิทักษ์106,089,7001.26% (-0.18)121,100,0001.44% (-0.09)128,600,0001.53% (+0.20)112,000,0001.33% (-0.16)125,500,0001.49% 125,500,0001.49% 125,500,0001.49% (+1.49)0 0 0
4บริษัท เลียวไพรัตนวิสาหกิจ จำกัด78,060,3940.93% 78,060,3940.93% 78,060,3940.93% 78,060,3940.93% 78,060,3940.93% (+0.01)77,380,3940.92% (+0.92)0 0 0 0
5NORTRUST NOMINEES LIMITED-THE NORTHERN TRUST COMPANY RE IEDU UCITS CLIENTS 10 PCT ACCOUNT70,000,0000.83% 70,000,0000.83% (+0.83)0 0 0 0 (-0.54)45,450,0000.54% (-0.06)50,000,0000.60% (+0.03)47,500,0000.57% (+0.57)0
6SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED68,572,0640.82% (+0.01)68,079,9640.81% 68,013,2640.81% 68,013,2640.81% (-0.02)69,931,8640.83% 69,403,3640.83% (+0.01)68,798,6640.82% (+0.14)56,854,2600.68% (+0.02)55,029,4440.66% (-0.33)83,555,9440.99%
7บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)67,826,5000.81% 67,826,5000.81% 67,826,5000.81% 67,826,5000.81% 67,826,5000.81% 67,826,5000.81% 67,826,5000.81% 67,826,5000.81% 67,826,5000.81% 67,826,5000.81%
8นาย ประทีป ตั้งมติธรรม66,178,2000.79% (+0.05)62,509,4000.74% 62,033,3000.74% (-0.05)66,463,7000.79% (+0.18)51,620,6000.61% (+0.61)0 0 0 0 0
9MR. YUK LUNG LEE50,000,0000.60% 50,000,0000.60% 50,000,0000.60% (+0.01)49,500,0000.59% 49,500,0000.59% (+0.59)0 (-0.58)48,750,0000.58% 48,750,0000.58% 48,750,0000.58% (+0.01)47,500,0000.57%
10นาย นเรศ งามอภิชน45,000,0000.54% (+0.54)0 (-0.54)45,000,0000.54% 45,000,0000.54% (-0.54)91,000,0001.08% (+0.06)86,000,0001.02% (-0.20)102,600,0001.22% (+0.23)83,200,0000.99% 83,200,0000.99% 83,200,0000.99%
11THE BANK OF NEW YORK MELLON0 (-1.31)109,758,2871.31% 109,758,2871.31% 109,758,2871.31% 110,114,2871.31% 110,114,2871.31% (+0.13)99,258,2871.18% 98,951,3001.18% (+0.13)88,451,3001.05% 88,451,3001.05%
12นาย YUK LUNG LEE0 0 0 0 0 (-0.59)49,500,0000.59% (+0.59)0 0 0 0
13นาย ไพบูลย์ เสรีวิวัฒนา0 0 0 0 0 0 0 (-0.98)82,087,5000.98% 82,587,5000.98% 82,587,5000.98%
14HSBC BANK PLC-HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS ASIA EX JAPAN EQUITY SMALLER COMPANIES0 0 0 0 0 0 0 0 (-0.55)45,809,3000.55% (-0.11)55,053,0000.66%
15N.C.B.TRUST LIMITED-NORGES BANK 110 0 0 0 0 0 0 0 0 (-0.68)56,842,0000.68%
กรุณาตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องกับ set.or.th อีกครั้ง