ข้อมูลหุ้น QTC

บริษัท บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม ทรัพยากร
หมวดธุรกิจ พลังงานและสาธารณูปโภค
ที่อยู่ เลขที่ 2/2 ซ. กรุงเทพกรีฑา 8 แยก 5 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กทม. 10240
โทรศัพท์ 0-2379-3089-92
โทรสาร 0-2379-3097
เว๊บไซต์ www.qtc-energy.com
ราคาหุ้น
จำนวนหุ้นจดทะเบียน