คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

ข้อมูลหุ้น EA

บริษัท บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม ทรัพยากร
หมวดธุรกิจ พลังงานและสาธารณูปโภค
ที่อยู่ ชั้น 16 อาคารเอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ เลขที่ 89 ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง กทม. 10400
โทรศัพท์ 0-2248-2488-92, 0-2002-3667-9
โทรสาร 0-2248-2493
เว๊บไซต์ http://www.energyabsolute.co.th
ราคาหุ้น 43.25
จำนวนหุ้นจดทะเบียนโดยประมาณ 3,730,540,534
No. ShareHolder (EA) วันที่ 13/03/19 วันที่ 20/03/18
จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน%
1UBS AG SINGAPORE BRANCH901,298,59324.16% (-5.36)1,100,998,59329.52%
2นาย สมโภชน์ อาหุนัย876,436,38623.50% (+0.06)874,436,38623.44%
3SOTUS & FAITH # 1 LIMITED200,000,0005.36% (+5.36)0
4นาง มุกดา บุญเสี่ยง167,741,0434.50% (-0.02)168,653,1434.52%
5บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด163,233,8204.38% (+0.38)149,283,1344.00%
6นาย ลุชัย ภุขันอนันต์145,607,4083.90% (-0.01)145,902,4083.91%
7นาย อมร ทรัพย์ทวีกุล99,968,3162.68% 99,968,3162.68%
8น.ส. พลอยส่องแสง นพรัมภา68,970,7001.85% 68,970,7001.85%
9SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED56,012,6501.50% (+1.50)0
10นาย สมเกียรติ ธนัตถ์เจริญกุล55,473,8001.49% (-0.03)56,573,8001.52%
11STATE STREET EUROPE LIMITED41,264,5411.11% (+0.12)37,049,0310.99%
12นาย อาณัติ ทรัพย์ทวีกุล30,291,7060.81% (+0.01)29,936,7060.80%
13นาย พรเลิศ เตชะรัตโนภาส30,261,3000.81% (+0.12)25,661,3000.69%
14นาง บลังก้า ซูหลาน หวาง24,983,6070.67% 24,983,6070.67%
15น.ส. มาลินี บุญรักษ์24,243,7000.65% 24,243,7000.65%
16THE BANK OF NEW YORK (NOMINEES) LIMITED24,222,8690.65% (+0.12)19,624,4000.53%
17น.ส. สุภาภรณ์ อาหุนัย24,217,0490.65% 24,217,0490.65%
18น.ส. วัสสา ริมชลา23,232,7870.62% 23,232,7870.62%
19นาย สมาน เตชะอิทธิพร21,300,0000.57% 21,300,0000.57%
20นาย ศุภศักดิ์ จิรเสวีนุประพันธ์19,582,0000.52% (+0.01)19,125,0000.51%
21นาย พลสิทธิ์ อาหุนัย19,137,2370.51% 19,137,2370.51%
22นาย พีรพล อาหุนัย18,898,1000.51% (+0.01)18,798,2000.50%
23CHASE NOMINEES LIMITED0 (-0.66)24,692,2480.66%
24HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD0 (-0.65)24,151,0270.65%
25นาย ณัฐภพ ภูริเดช0 (-0.54)20,000,0000.54%
กรุณาตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องกับ set.or.th อีกครั้ง