ข้อมูลหุ้น SUSCO

บริษัท บริษัท ซัสโก้ จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม ทรัพยากร
หมวดธุรกิจ พลังงานและสาธารณูปโภค
ที่อยู่ 139 ถนนราษฎร์บูรณะ แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ กทม. 10140
โทรศัพท์ 0-2428-0029
โทรสาร 0-2427-6270, 0-2427-6460
เว๊บไซต์ www.susco.co.th
ราคาหุ้น
จำนวนหุ้นจดทะเบียน