คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

ข้อมูลหุ้น SUSCO

บริษัท บริษัท ซัสโก้ จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม ทรัพยากร
หมวดธุรกิจ พลังงานและสาธารณูปโภค
ที่อยู่ 139 ถนนราษฎร์บูรณะ แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ กทม. 10140
โทรศัพท์ 0-2428-0029
โทรสาร 0-2427-6270, 0-2427-6460
เว๊บไซต์ www.susco.co.th
ราคาหุ้น 2.98
จำนวนหุ้นจดทะเบียนโดยประมาณ 1,099,781,500
No. ShareHolder (SUSCO) วันที่ 11/09/20 วันที่ 13/03/20 วันที่ 28/08/19 วันที่ 15/03/19 วันที่ 24/08/18
จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน%
1นาย มงคล สิมะโรจน์151,000,00013.73% (+0.08)150,100,00013.65% (+0.40)145,800,00013.25% 145,750,00013.25% (+0.87)136,150,00012.38%
2MR. CHALERMCHAI MAHAGITSIRI117,473,80010.68% 117,473,80010.68% 117,473,80010.68% 117,473,80010.68% 117,473,80010.68%
3บริษัท ซัสโก้ จำกัด (มหาชน)50,005,5004.55% 50,005,5004.55% 50,005,5004.55% (+4.55)0 0
4นาย ทวีฉัตร จุฬางกูร43,223,8003.93% (+1.02)31,969,8002.91% (+0.25)29,308,6002.66% (-0.10)30,308,6002.76% (+0.37)26,239,1002.39%
5นาย ภิมุข สิมะโรจน์38,000,0003.45% (+0.15)36,350,0003.30% (+0.03)36,000,0003.27% 36,000,0003.27% (+0.39)31,700,0002.88%
6นาย มาวีร์ สิมะโรจน์34,800,0003.16% 34,800,0003.16% 34,800,0003.16% (+0.09)33,800,0003.07% (+0.09)32,800,0002.98%
7บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด29,995,7032.73% (-0.34)33,770,1913.07% (-0.65)40,910,0053.72% (+0.44)36,035,4823.28% (-0.11)37,269,3333.39%
8น.ส. อุษณา มหากิจศิริ29,900,0002.72% 29,900,0002.72% 29,900,0002.72% 29,900,0002.72% 29,900,0002.72%
9นาย พนัส รุ่งนพคุณศรี18,998,2001.73% (+0.02)18,850,2001.71% (+0.04)18,330,2001.67% (+0.05)17,820,2001.62% (+0.11)16,560,0001.51%
10LGT BANK (SINGAPORE) LTD15,404,5001.40% (+0.33)11,814,5001.07% (+0.20)9,565,7000.87% (+0.24)6,940,3000.63% 6,940,3000.63%
11น.ส. วีรินทร์ สิมะโรจน์15,000,0001.36% 15,000,0001.36% 15,000,0001.36% 15,000,0001.36% (+0.04)14,500,0001.32%
12นาง มุกดา บุญเสี่ยง14,000,0001.27% 14,000,0001.27% 14,000,0001.27% 14,000,0001.27% 14,000,0001.27%
13นาย ชัยฤทธิ์ สิมะโรจน์11,520,0001.05% 11,500,0001.05% 11,500,0001.05% (+0.03)11,250,7001.02% (+0.08)10,300,0000.94%
14นาย อัมรินทร์ สิมะโรจน์10,100,0000.92% (+0.08)9,200,0000.84% (+0.03)8,900,0000.81% (+0.01)8,850,0000.80% (+0.07)8,050,0000.73%
15นาย นที รงครัตนะกุล9,200,0000.84% (+0.22)6,770,0000.62% (+0.05)6,300,0000.57% (+0.04)5,850,0000.53% (+0.53)0
16นาง สุภา บุญศิริ8,410,0000.76% (+0.23)5,800,0000.53% 5,800,0000.53% 5,800,0000.53% 5,800,0000.53%
17THE BANK OF NEW YORK MELLON6,511,9000.59% 6,511,9000.59% 6,511,9000.59% 6,511,9000.59% 6,511,9000.59%
18นาย พงศธร ฉัตรนะรัชต์6,311,4000.57% (+0.01)6,200,0000.56% 6,200,0000.56% (+0.56)0 0
19นาย กรณ์พงศ์ อัคราพุฒิสกุล5,880,0000.53% (-0.23)8,380,0000.76% 8,380,0000.76% (+0.76)0 0
20STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY5,787,3000.53% (-0.08)6,694,3000.61% (-0.13)8,183,6000.74% 8,183,6000.74% 8,183,6000.74%
21นาย อดิศักดิ์ ภูติกชกร0 (-0.98)10,799,9000.98% (-0.02)11,000,0001.00% 11,000,0001.00% 11,000,0001.00%
22SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED0 0 0 (-3.16)34,766,8003.16% (+0.03)34,450,7003.13%
23N.C.B.TRUST LIMITED-NORGES BANK 10 0 0 (-2.51)27,620,0002.51% (+2.51)0
24N.C.B.TRUST LIMITED-NORGES BANK 110 0 0 0 (-2.99)32,900,8002.99%
25บริษัท สยามมงคลเดินเรือ จำกัด0 0 0 0 (-1.09)12,000,0001.09%
ซัสโก้ ถือหุ้นตัวไหนบ้าง
No.ผู้ถือหุ้นStockจำนวนเงิน (บาท)
1บริษัท ซัสโก้ ดีลเลอร์ส จำกัดBAFS -บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)SET307,275,000
2บริษัท ซัสโก้ จำกัด (มหาชน)SUSCO -บริษัท ซัสโก้ จำกัด (มหาชน)SET152,016,720
Total459,291,720
กรุณาตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องกับ set.or.th อีกครั้ง