คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

ข้อมูลหุ้น SCN

บริษัท บริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม ทรัพยากร
หมวดธุรกิจ พลังงานและสาธารณูปโภค
ที่อยู่ 355 ถนนบอนด์สตรีท ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด นนทบุรี 11120
โทรศัพท์ 0-2503-4116-21
โทรสาร 0-2503-4400
เว๊บไซต์ www.scan-inter.com
ราคาหุ้น 2.04
จำนวนหุ้นจดทะเบียนโดยประมาณ 1,199,933,032
No. ShareHolder (SCN) วันที่ 30/04/19 วันที่ 07/05/18 วันที่ 25/10/18
จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน%
1นาย ธัญชาติ กิจพิพิธ716,720,00059.73% 716,720,00059.73% 716,720,00059.73%
2กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว40,904,8003.41% (-0.32)44,757,0003.73% (+0.32)40,904,8003.41%
3นาง ณัชชา กิจพิพิธ20,000,0001.67% 20,000,0001.67% 20,000,0001.67%
4นาย ชนน วังตาล15,225,0001.27% (+1.27)0 0
5นาย ณรุจ วิวรรธนไกร14,551,5001.21% (+1.21)0 (-1.23)14,793,5001.23%
6กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 75/2512,257,1001.02% 12,257,1001.02% 12,257,1001.02%
7น.ส. ธิดา แก้วบุตตา11,989,8001.00% (+0.37)7,571,5000.63% (-0.38)12,089,8001.01%
8นาย สมศักดิ์ ติรกานันท์10,544,7000.88% (+0.10)9,309,4000.78% (-0.13)10,893,3000.91%
9นาย สมศักดิ์ อมรพิทักษ์10,381,0000.87% 10,381,0000.87% 10,381,0000.87%
10น.ส. นริศรา กิจพิพิธ10,000,0000.83% 10,000,0000.83% 10,000,0000.83%
11นาย ฤทธี กิจพิพิธ10,000,0000.83% 10,000,0000.83% 10,000,0000.83%
12นาย สมพล ว่องสิริชนม์8,677,9000.72% (+0.10)7,495,3000.62% (-0.05)7,982,0000.67%
13กองทุนเปิด บัวหลวงตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ8,158,7000.68% (-0.06)8,887,5000.74% (+0.06)8,158,7000.68%
14นาง พรรณทิพา เศษธะพานิช7,730,8000.64% (+0.64)0 0
15กองทุนเปิด บัวหลวงเฟล็กซิเบิ้ลเพื่อการเลี้ยงชีพ7,594,6000.63% 7,594,6000.63% 7,594,6000.63%
16นาย นุรักษ์ มหัทธนะอานนท์7,000,0000.58% 7,000,0000.58% 7,000,0000.58%
17กองทุนเปิด บัวแก้ว6,838,2000.57% (-0.18)8,984,8000.75% (+0.18)6,838,2000.57%
18นาง เพ็ญศรี รัตนสุนทรากุล6,700,0000.56% 6,700,0000.56% 6,700,0000.56%
19นาย ณัฐปภัสร์ เกสร์ชัยมงคล6,325,0000.53% (+0.53)0 0
20กองทุน ผสมบีซีเนียร์สำหรับวัยเกษียณ0 (-0.66)7,948,2000.66% (+0.66)0
21นาย ปกรณ์ มงคลธาดา0 0 (-0.60)7,198,3000.60%
22บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด0 0 (-0.55)6,644,7100.55%
กรุณาตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องกับ set.or.th อีกครั้ง