ข้อมูลหุ้น SCN

บริษัท บริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม ทรัพยากร
หมวดธุรกิจ พลังงานและสาธารณูปโภค
ที่อยู่ 355 ถนนบอนด์สตรีท ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด นนทบุรี 11120
โทรศัพท์ 0-2503-4116-21
โทรสาร 0-2503-4400
เว๊บไซต์ www.scan-inter.com
ราคาหุ้น
จำนวนหุ้นจดทะเบียน