ข้อมูลหุ้น SGP

บริษัท บริษัท สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม ทรัพยากร
หมวดธุรกิจ พลังงานและสาธารณูปโภค
ที่อยู่ 553 อาคารเดอะพาลาเดียม อาคาร A ชั้น 30 ถนนราชปรารภ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กทม. 10400
โทรศัพท์ 0-2120-9999
โทรสาร 0-2250-6008
เว๊บไซต์ www.siamgas.com
ราคาหุ้น
จำนวนหุ้นจดทะเบียน