ข้อมูลหุ้น MDX

บริษัท บริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม ทรัพยากร
หมวดธุรกิจ พลังงานและสาธารณูปโภค
ที่อยู่ อาคารคอลัมน์ทาวเวอร์ ชั้น 12A, 199 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กทม. 10110
โทรศัพท์ 0-2302-2300
โทรสาร 0-2302-2400-1
เว๊บไซต์ http://www.mdx.co.th
ราคาหุ้น
จำนวนหุ้นจดทะเบียน