คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

ข้อมูลหุ้น EASTW

บริษัท บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม ทรัพยากร
หมวดธุรกิจ พลังงานและสาธารณูปโภค
ที่อยู่ อาคารอีสท์วอเตอร์ ชั้น 23-26, 1 ซอยวิภาวดีรังสิต 5 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กทม. 10900
โทรศัพท์ 0-2272-1600
โทรสาร 0-2272-1601
เว๊บไซต์ http://www.eastwater.com
ราคาหุ้น 13.20
จำนวนหุ้นจดทะเบียนโดยประมาณ 1,663,681,592
No. ShareHolder (EASTW) วันที่ 02/05/19 วันที่ 23/08/18
จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน%
1การประปาส่วนภูมิภาค668,800,00040.20% 668,800,00040.20%
2MANILA WATER (THAILAND) COMPANY LIMITED311,443,19018.72% 311,443,19018.72%
3การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย76,000,0004.57% 76,000,0004.57%
4นาย มิน เธียรวร33,000,0001.98% (-0.03)33,517,0002.01%
5BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, LONDON BRANCH11,208,6000.67% 11,208,6000.67%
6กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด หุ้นระยะยาว27,465,7001.65% (+1.65)0
7กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด สมอล แค็พ26,103,3001.57% (+1.57)0
8กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด โกรท25,159,5001.51% (+1.51)0
9กองทุนเปิด ธนชาต Prime Low Beta22,480,1001.35% (-0.29)27,287,4001.64%
10กองทุนเปิด ธนชาต Low Beta17,741,8001.07% (-0.71)29,661,8001.78%
11บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด16,200,3070.97% (+0.22)12,492,1380.75%
12AIA COMPANY LIMITED - EQ3-P13,501,6000.81% 13,501,6000.81%
13กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด สมาร์ท แคปปิตอล เพื่อการเลี้ยงชีพ11,225,2000.67% (+0.67)0
14นาย นิเวศน์ เหมวชิรวรากร10,000,0000.60% 10,000,0000.60%
15มหาวิทยาลัยมหิดล9,288,3000.56% (+0.56)0
16บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) โดย บลจ.อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด (ประเทศไทย)8,595,4000.52% (+0.52)0
17กองทุนเปิด อเบอร์ดีนสมอลแค็พ0 (-2.03)33,786,0002.03%
18กองทุนเปิด อเบอร์ดีนโกรท0 (-1.70)28,270,3001.70%
19กองทุนเปิด อเบอร์ดีนหุ้นระยะยาว0 (-1.65)27,465,7001.65%
20กองทุนเปิด อเบอร์ดีนสมาร์ทแคปปิตอล เพื่อการเลี้ยงชีพ0 (-0.75)12,514,0000.75%
21กองทุนเปิด ธนชาต Low Beta เพื่อการเลี้ยงชีพ0 (-0.62)10,235,2000.62%
22บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) โดย บลจ.อเบอร์ดีน0 (-0.52)8,595,4000.52%

กรุณาตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องกับ set.or.th อีกครั้ง