คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

ข้อมูลหุ้น EASTW

บริษัท บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม ทรัพยากร
หมวดธุรกิจ พลังงานและสาธารณูปโภค
ที่อยู่ อาคารอีสท์วอเตอร์ ชั้น 23-26, 1 ซอยวิภาวดีรังสิต 5 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กทม. 10900
โทรศัพท์ 0-2272-1600
โทรสาร 0-2272-1601
เว๊บไซต์ http://www.eastwater.com
ราคาหุ้น 9.45
จำนวนหุ้นจดทะเบียนโดยประมาณ 1,663,681,592
No. ShareHolder (EASTW) วันที่ 09/07/20 วันที่ 15/04/20 วันที่ 02/05/19 วันที่ 28/08/19 วันที่ 23/08/18
จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน%
1การประปาส่วนภูมิภาค668,800,00040.20% 668,800,00040.20% 668,800,00040.20% 668,800,00040.20% 668,800,00040.20%
2MANILA WATER (THAILAND) COMPANY LIMITED311,443,19018.72% 311,443,19018.72% 311,443,19018.72% 311,443,19018.72% 311,443,19018.72%
3การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย76,000,0004.57% 76,000,0004.57% 76,000,0004.57% 76,000,0004.57% 76,000,0004.57%
4บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด40,967,8912.46% (-0.16)43,553,8952.62% (+1.65)16,200,3070.97% (-0.87)30,661,1461.84% (+1.09)12,492,1380.75%
5นาย มิน เธียรวร34,000,0002.04% (+0.06)33,000,0001.98% 33,000,0001.98% 33,000,0001.98% (-0.03)33,517,0002.01%
6BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, LONDON BRANCH9,488,6000.57% 9,488,6000.57% (-0.10)11,208,6000.67% (+0.04)10,558,6000.63% (-0.04)11,208,6000.67%
7กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด หุ้นระยะยาว22,369,1001.34% (-0.12)24,260,2001.46% (-0.19)27,465,7001.65% (+0.08)26,097,4001.57% (+1.57)0
8กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด โกรท20,978,1001.26% (-0.20)24,320,6001.46% (-0.05)25,159,5001.51% (+0.05)24,320,6001.46% (+1.46)0
9กองทุนเปิด ธนชาต Prime Low Beta19,498,0001.17% (-0.07)20,605,2001.24% (-0.11)22,480,1001.35% (+0.10)20,784,4001.25% (-0.39)27,287,4001.64%
10กองทุนเปิด ธนชาต Low Beta16,331,5000.98% (-0.14)18,705,0001.12% (+0.05)17,741,8001.07% (+0.12)15,839,5000.95% (-0.83)29,661,8001.78%
11กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด สมอล แค็พ14,027,0000.84% (-0.10)15,604,9000.94% (-0.63)26,103,3001.57% (+0.08)24,754,2001.49% (+1.49)0
12AIA COMPANY LIMITED-EQDP-D FUND 113,501,6000.81% 13,501,6000.81% (+0.81)0 (-0.81)13,501,6000.81% (+0.81)0
13กองทุนเปิด ธนชาต Low Beta เพื่อการเลี้ยงชีพ10,289,3000.62% (+0.02)10,040,9000.60% (+0.60)0 (-0.50)8,369,3000.50% (-0.12)10,235,2000.62%
14นาย นิเวศน์ เหมวชิรวรากร10,000,0000.60% 10,000,0000.60% 10,000,0000.60% 10,000,0000.60% 10,000,0000.60%
15กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด สมาร์ท แคปปิตอล เพื่อการเลี้ยงชีพ9,415,3000.57% (-0.10)11,225,2000.67% 11,225,2000.67% 11,225,2000.67% (+0.67)0
16บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) โดย บลจ.อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด (ประเทศไทย)8,595,4000.52% 8,595,4000.52% 8,595,4000.52% 8,595,4000.52% (+0.52)0
17มหาวิทยาลัยมหิดล0 (-0.78)12,988,3000.78% (+0.22)9,288,3000.56% (-0.16)11,988,3000.72% (+0.72)0
18AIA COMPANY LIMITED - EQ3-P0 0 (-0.81)13,501,6000.81% (+0.81)0 (-0.81)13,501,6000.81%
19นาย พงศ์ศักดิ์ ธรรมธัชอารี0 0 0 (-0.58)9,672,9000.58% (+0.58)0
20กองทุนเปิด อเบอร์ดีนสมอลแค็พ0 0 0 0 (-2.03)33,786,0002.03%
21กองทุนเปิด อเบอร์ดีนโกรท0 0 0 0 (-1.70)28,270,3001.70%
22กองทุนเปิด อเบอร์ดีนหุ้นระยะยาว0 0 0 0 (-1.65)27,465,7001.65%
23กองทุนเปิด อเบอร์ดีนสมาร์ทแคปปิตอล เพื่อการเลี้ยงชีพ0 0 0 0 (-0.75)12,514,0000.75%
24บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) โดย บลจ.อเบอร์ดีน0 0 0 0 (-0.52)8,595,4000.52%
กรุณาตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องกับ set.or.th อีกครั้ง