คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

ข้อมูลหุ้น OR

บริษัท บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม ทรัพยากร
หมวดธุรกิจ พลังงานและสาธารณูปโภค
ที่อยู่ 555/2 ศูนย์เอ็นเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคารบี ชั้นที่ 12 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กทม. 10900
โทรศัพท์ 0-2196-5959
โทรสาร -
เว๊บไซต์ www.pttor.com
ราคาหุ้น 25.25
จำนวนหุ้นจดทะเบียนโดยประมาณ 12,000,000,000
No. ShareHolder (OR) วันที่ 09/09/21 วันที่ 17/03/21
จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน%
1บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)9,000,000,00075.00% 9,000,000,00075.00%
2บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด249,454,1782.08% (+0.59)179,168,5601.49%
3กระทรวงการคลัง153,349,8081.28% 153,349,8081.28%
4GIC PRIVATE LIMITED123,824,0001.03% (-0.76)215,000,0001.79%
5นาย สถาพร งามเรืองพงศ์118,688,6000.99% (-1.05)244,298,9002.04%
6SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED85,516,5000.71% (+0.71)0
7สำนักงานประกันสังคม68,257,2110.57% 68,257,2110.57%
8กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว56,801,4600.47% (+0.06)49,658,9600.41%
9STATE STREET EUROPE LIMITED43,398,2960.36% (+0.05)36,621,2710.31%
10กองทุนเปิด บัวหลวงทศพล36,310,2210.30% (+0.03)32,598,6210.27%
11นาง มณีรัตน์ งามเรืองพงศ์0 (-0.24)29,000,0000.24%
ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก ถือหุ้นตัวไหนบ้าง
No.ผู้ถือหุ้นStockจำนวนเงิน (บาท)
1บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)BAFS -บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)SET1,147,500,000
กรุณาตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องกับ set.or.th อีกครั้ง