ข้อมูลหุ้น PRIME

บริษัท บริษัท ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม ทรัพยากร
หมวดธุรกิจ พลังงานและสาธารณูปโภค
ที่อยู่ เลขที่ 1 อาคารทีพีแอนด์ที ชั้น 22 ซอยวิภาวดีรังสิต19 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กทม. 10900
โทรศัพท์ 0-2105-8686
โทรสาร 0-2257-7006
เว๊บไซต์ www.primeroadpower.com
ราคาหุ้น
จำนวนหุ้นจดทะเบียน