คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

ข้อมูลหุ้น PRIME

บริษัท บริษัท ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม ทรัพยากร
หมวดธุรกิจ พลังงานและสาธารณูปโภค
ที่อยู่ เลขที่ 1 อาคารทีพีแอนด์ที ชั้น 22 ซอยวิภาวดีรังสิต19 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กทม. 10900
โทรศัพท์ 0-2105-8686
โทรสาร 0-2257-7006
เว๊บไซต์ www.primeroadpower.com
ราคาหุ้น 0.47
จำนวนหุ้นจดทะเบียนโดยประมาณ 17,019,555,766
No. ShareHolder (PRIME) วันที่ 28/05/20 วันที่ 19/03/20 วันที่ 09/10/19 วันที่ 25/03/19
จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน%
1Prime Road Tech Inter Limited7,143,107,55541.97% (+41.97)0 0 0
2บริษัท ไพรม์ โร้ด แคปปิตอล จำกัด4,256,105,28925.01% 4,256,105,28925.01% (+25.01)0 0
3นาย สมประสงค์ ปัญจะลักษณ์1,852,743,52210.89% 1,852,743,52210.89% (+10.89)0 0
4นาย สุรเชษฐ์ ชัยปัทมานนท์1,629,521,4119.58% 1,629,521,4119.58% (+9.58)0 0
5นาย อัครเดช ศรีชวาลา214,601,2001.26% 214,601,2001.26% 214,601,2001.26% (-8.78)214,601,20010.04%
6CGS-CIMB Securities (Singapore) Pte., Ltd.212,829,2631.25% 212,829,2631.25% (+1.25)0 0
7นาย กฤษน์ ศรีชวาลา170,602,0001.00% 170,602,0001.00% 170,602,0001.00% (-6.99)170,602,0007.99%
8บริษัท ฟิโก้ คอร์ปอเรชั่น จำกัด152,183,5330.89% 152,183,5330.89% 152,183,5330.89% (-6.23)152,183,5337.12%
9บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด132,148,1210.78% (+0.04)126,219,7210.74% 126,138,5210.74% (-5.17)126,179,5545.91%
10นาย เทพฤทธิ์ ศรีชวาลา108,814,5330.64% 108,814,5330.64% 108,814,5330.64% (-4.45)108,814,5335.09%
11นาย อมร ศรีชวาลา106,481,2000.63% 106,481,2000.63% 106,481,2000.63% (-4.35)106,481,2004.98%
12Prime Road Rech Inter Limited0 (-41.97)7,143,107,55541.97% (+41.97)0 0
13บริษัท พีอาร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด0 0 (-87.45)14,881,481,48187.45% (+87.45)0
14CGS-CIMB Securities (Singapore) Pte., Ltd. - RETAIL CLIENT0 0 (-1.25)212,829,2631.25% (+1.25)0
15CGS-CIMB SECURITIES (SINGAPORE)PTE.LTD.0 0 0 (-9.96)212,829,2639.96%
16นาย วิน สันติพงศ์ไชย0 0 0 (-1.84)39,268,8331.84%
17นาย ขจร พนารัตน์0 0 0 (-1.48)31,699,2001.48%
18นาย พงษ์ นิเวศน์ปฐมวัฒน์0 0 0 (-0.97)20,797,0000.97%
19นาย วิชาล เคเดีย0 0 0 (-0.89)19,080,3910.89%
20นาง เบญญาภา ดีวงกิจ0 0 0 (-0.84)18,000,0000.84%
21นาย สมศักดิ์ จึงธีรพานิช0 0 0 (-0.72)15,375,0000.72%
22บริษัท ฟีนิกซ์ ทองหล่อ จำกัด0 0 0 (-0.70)15,000,0000.70%
23นาย ชัยพงศ์ เวชมามณเฑียร0 0 0 (-0.68)14,627,9660.68%
24นาย วิชัย อรุณสิริตระกูล0 0 0 (-0.66)14,054,7000.66%
25MR. SANJAY KUMAR SINGH0 0 0 (-0.62)13,155,5800.62%
26นาย วิชา ธรณนิธิกุล0 0 0 (-0.59)12,680,0000.59%
27นาย นรินทร์ ซัจเดว์0 0 0 (-0.57)12,117,6000.57%
28นาย สุชาติ มาลัยศิริรัตน์0 0 0 (-0.54)11,628,2800.54%
29นาย พิศิษฐ์ เจือติรักษ์0 0 0 (-0.52)11,200,0000.52%
30นาย ปรัตถกร เลิศอัศวพงษ์0 0 0 (-0.52)11,061,4000.52%
31นาง วินิตา ศรีชวาลา0 0 0 (-0.51)10,900,0000.51%
32นาง ณัฏณ์ฑมณ ยงค์ธัญโรจน์0 0 0 (-0.51)10,800,0000.51%
กรุณาตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องกับ set.or.th อีกครั้ง