คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

ข้อมูลหุ้น WHAUP

บริษัท บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม ทรัพยากร
หมวดธุรกิจ พลังงานและสาธารณูปโภค
ที่อยู่ เลขที่ 9/241-242 อาคารยูเอ็มทาวเวอร์ ชั้น 24 ถนนรามคำแหง แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กทม. 10250
โทรศัพท์ 0-2719-9559
โทรสาร 0-2717-2128
เว๊บไซต์ www.wha-up.com
ราคาหุ้น 4.00
จำนวนหุ้นจดทะเบียนโดยประมาณ 3,825,152,440
No. ShareHolder (WHAUP) วันที่ 22/11/19 วันที่ 07/05/19 วันที่ 07/05/18
จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน%
1บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)2,633,999,97068.86% 2,633,999,97068.86% (+68.86)0
2บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)77,833,1002.03% (+0.03)76,348,1002.00% (+0.31)64,571,3001.69%
3บริษัท ดับบลิวเอชเอ โฮลดิ้ง จำกัด72,581,6651.90% 72,581,6651.90% 72,581,6651.90%
4บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด59,867,1511.57% (-0.14)65,482,6031.71% (+0.92)30,386,2750.79%
5WHA INDUSTRIAL DEVELOPMENT INTERNATIONAL (SG) PTE. LTD.43,500,0101.14% (+1.14)0 0
6น.ส. จรีพร จารุกรสกุล34,499,8000.90% 34,499,8000.90% (-0.33)46,999,8001.23%
7บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)19,656,8000.51% (+0.51)0 0
8H-INTERNATIONAL (SG) PTE.LTD.0 (-1.14)43,500,0101.14% 43,500,0101.14%
9บริษัท เหมราช พัฒนาที่ดิน จำกัด (มหาชน)0 0 (-68.86)2,633,999,97068.86%
10กองทุนเปิด เค 20 ซีเล็คท์หุ้นระยะยาวปันผล0 0 (-1.72)65,901,1001.72%
11นาย สมยศ อนันตประยูร0 0 (-1.31)50,240,6251.31%
กรุณาตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องกับ set.or.th อีกครั้ง