ข้อมูลหุ้น WHAUP

บริษัท บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม ทรัพยากร
หมวดธุรกิจ พลังงานและสาธารณูปโภค
ที่อยู่ เลขที่ 777 อาคารดับบลิวเอชเอ ทาวเวอร์ ชั้น 22 ห้องเลขที่ 2203-2205 หมู่ที่ 13 ถนนเทพรัตน (บางนา-ตราด) กม.7 ต. บางแก้ว อ. บางพลี สมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์ 0-2719-9559
โทรสาร 0-2719-9558
เว๊บไซต์ www.wha-up.com
ราคาหุ้น
จำนวนหุ้นจดทะเบียน