ข้อมูลหุ้น SKE

บริษัท บริษัท สากล เอนเนอยี จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม ทรัพยากร
หมวดธุรกิจ พลังงานและสาธารณูปโภค
ที่อยู่ เลขที่ 15 หมู่ที่ 1 ตำบลเชียงรากน้อย อำเภอสามโคก ปทุมธานี 12160
โทรศัพท์ 0-2026-3451
โทรสาร 0-2026-3452
เว๊บไซต์ www.sakolenergy.com
ราคาหุ้น
จำนวนหุ้นจดทะเบียน