อัปเดต 15 บัญชี เงินฝากออมทรัพย์ดิจิทัล ดอกเบี้ยสูง 2566

กรุณาตรวจสอบความถูกต้องกับธนาคารผู้ให้บริการ
อัตราดอกเบี้ยสูงสุดต่อปี ธนาคาร จ่ายดอกเบี้ย เงื่อนไข
0.5%-2.88%

User Image CIMB ชิลดี

ทุกเดือน ไม่เกิน 1 แสนบาท
1.88%

User Image CIMB Speed D+

ทุกเดือน ไม่เกิน 5 ล้านบาท
2.20%

User Image ทหารไทยธนชาต tbtb ME save

มิ.ย. และ ธ.ค. ไม่เกิน 1 แสนบาท
1.75%-2.22%

User Image Kept by Krungsri

ทุกเดือน ไม่เกิน 5 ล้านบาท
1.5%-1.75%

User Image LH Bank Pro-Fit

มิ.ย. และ ธ.ค. ไม่เกิน 50 ล้านบาท
0.5%-1.60%

User Image เกียรตินาคินภัทร KKP Savvy

มิ.ย. และ ธ.ค. ไม่เกิน 5 ล้านบาท
1.50%

User Image ไทยพาณิชย์ SCB.EZ Savings

ทุกเดือน ไม่เกิน 2 ล้านบาท
1.50%

User Image ธกส ออมทรัพย์ A-Saving

มิ.ย. และ ธ.ค.
1.50%

User Image กรุงไทย Next Saving

มิ.ย. และ ธ.ค. ไม่เกิน 2 ล้านบาท
1.50%

User Image กรุงเทพ e-Savings

มิ.ย. และ ธ.ค. ไม่เกิน 1 ล้านบาท
1.50%

User Image กรุงศรี มีแต่ได้ ออนไลน์

ทุกเดือน ไม่เกิน 1 ล้านบาท
1.50%

User Image กสิกรไทย K-eSavings

มิ.ย. และ ธ.ค. ไม่เกิน 3 แสนบาท
1.30%

User Image UOB TMRW Savings

ทุกเดือน ไม่เกิน 1 ล้านบาท