ข้อมูล ณ.2024-02-26 22:00:00
สถานการณ์น้ำท่วมเป็นการประมาณการและมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น โปรดตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมจากแหล่งข้อมูลอย่างเป็นทางการ ข้อมูลจาก thaiwater.net
สถานการณ์น้ำสถานีที่ตั้งระดับน้ำ
มากเมืองแกลงบ้านนา, แกลง, ระยอง3.60
ปกติสะพานนวลฉวีบ้านใหม่, ปากเกร็ด, นนทบุรี0.94
ปกติบางไทรโพแตง, บางไทร, พระนครศรีอยุธยา1.30
น้ำน้อยสะพานกรุงเทพดาวคะนอง, ธนบุรี, กรุงเทพมหานคร0.31
ปกติสะพานนครชัยศรีหอมเกร็ด, สามพราน, นครปฐม0.90
มากสถานีสูบน้ำคลองระบายชัยนาท-ป่าสัก 2 (ทุ่งเชียงราก)ชีน้ำร้าย, อินทร์บุรี, สิงห์บุรี10.87
น้อยวิกฤตบางปะกงท่าสะอ้าน, บางปะกง, ฉะเชิงเทรา-0.08
น้อยวิกฤตพระรามสองแม่กลอง, เมืองสมุทรสงคราม, สมุทรสงคราม0.15
มากสะพานธรรมจักร(วัดธรรมามูล)ธรรมามูล, เมืองชัยนาท, ชัยนาท15.50
ปกติบางปะอินขนอนหลวง, บางปะอิน, พระนครศรีอยุธยา0.98
ปกติบางเลนบางเลน, บางเลน, นครปฐม0.76
มากปตร. คลองตาสดบางกระสอบ, พระประแดง, สมุทรปราการ0.94
มากนายายอามวังใหม่, นายายอาม, จันทบุรี3.17
ปกติสวนศรีนครเขื่อนขันธ์บางกระเจ้า, พระประแดง, สมุทรปราการ0.65
ปกติสะพานอำเภอเขาสมิงเขาสมิง, เขาสมิง, ตราด2.60
น้อยวิกฤตเมืองตราดห้วยแร้ง, เมืองตราด, ตราด-0.90
มากเมืองลพบุรีโพธิ์เก้าต้น, เมืองลพบุรี, ลพบุรี4.87
น้อยวิกฤตวังกระแจะวังกระแจะ, เมืองตราด, ตราด-0.32
มากสถานีสูบน้ำปากคลองสายห้วยแก้ว (ทุ่งซ้ายคลองชัยนาท)หนองเมือง, บ้านหมี่, ลพบุรี11.88
มากเทศบาลเมืองนครนายก, เมืองนครนายก, นครนายก5.90
น้ำน้อยคลองมหาชัย วัดพันท้ายนรสิงห์พันท้ายนรสิงห์, เมืองสมุทรสาคร, สมุทรสาคร0.34
มากสถานีสูบน้ำปากคลองสระตาแวว (ทุ่งซ้ายคลองชัยนาท)พุคา, บ้านหมี่, ลพบุรี11.45
น้ำน้อยบ้านแพ้วหนองบัว, บ้านแพ้ว, สมุทรสาคร0.14
น้ำน้อยปตร. คลองลัดบางยอ 2บางกระสอบ, พระประแดง, สมุทรปราการ0.26
ปกติปตร.วัดบางกระเจ้านอกบางกระเจ้า, พระประแดง, สมุทรปราการ0.57
ปกติสองพี่น้องสองพี่น้อง, สองพี่น้อง, สุพรรณบุรี1.35
น้ำน้อยฟิวเจอร์ฯรังสิตรังสิต, ธัญบุรี, ปทุมธานี0.50
น้ำน้อยบางตะบูนบางตะบูนออก, บ้านแหลม, เพชรบุรี0.46
น้ำน้อยปตร. คลองแพบางกอบัว, พระประแดง, สมุทรปราการ0.39
ปกติทรบ. ปากคลองห้าวา (ทุ่งท่าวุ้ง)บางขันหมาก, เมืองลพบุรี, ลพบุรี5.48
ปกติบางปลาบางปลา, บางเลน, นครปฐม1.38
น้ำน้อยสะพานวัดจันทนารามจันทนิมิต, เมืองจันทบุรี, จันทบุรี0.65
ปกติบางตาเถรบางตาเถร, สองพี่น้อง, สุพรรณบุรี0.71
น้ำน้อยนครหลวงบ่อโพง, นครหลวง, พระนครศรีอยุธยา0.61
น้ำน้อยเมืองปราจีนบุรีหน้าเมือง, เมืองปราจีนบุรี, ปราจีนบุรี0.81
น้ำน้อยองครักษ์องครักษ์, องครักษ์, นครนายก0.48
มากแก่งหางแมวแก่งหางแมว, แก่งหางแมว, จันทบุรี23.68
ปกติคลองระพีพัฒน์แยกใต้ หนองเสือนพรัตน์, หนองเสือ, ปทุมธานี2.21
น้ำน้อยพระนครศรีอยุธยาภูเขาทอง, พระนครศรีอยุธยา, พระนครศรีอยุธยา0.93
ปกติคลองบางบาลไทรน้อย, บางบาล, พระนครศรีอยุธยา3.09
น้ำน้อยคลองบางหลวงบางหลวงโดด, บางบาล, พระนครศรีอยุธยา0.79
น้ำน้อยวัดขนอนใต้บ้านกรด, บางปะอิน, พระนครศรีอยุธยา0.71
น้ำน้อยคลองเปรมประชากร หลักหกหลักหก, เมืองปทุมธานี, ปทุมธานี0.19
มากเมืองกาญจนบุรีแก่งเสี้ยน, เมืองกาญจนบุรี, กาญจนบุรี23.43
น้ำน้อยศาลาดินมหาสวัสดิ์, พุทธมณฑล, นครปฐม0.41
น้อยวิกฤตอ.ศรีมหาโพธิ์ศรีมหาโพธิ์, ศรีมหาโพธิ, ปราจีนบุรี0.62
มากเมืองสระแก้วสระขวัญ, เมืองสระแก้ว, สระแก้ว30.05
น้อยวิกฤตคลองจระเข้ใหญ่ บางเสาธง (วัดศรีวารีน้อย)ศีรษะจรเข้ใหญ่, บางเสาธง, สมุทรปราการ-0.77
มากท่ายางกลัดหลวง, ท่ายาง, เพชรบุรี24.12
น้อยวิกฤตเมืองจันทบุรีจันทนิมิต, เมืองจันทบุรี, จันทบุรี-0.07
น้ำน้อยคลองพระพิมล (ไทรน้อย)ไทรน้อย, ไทรน้อย, นนทบุรี1.17
มากตาพระยาทัพเสด็จ, ตาพระยา, สระแก้ว57.37
มากบ้านลุ่มสุ่มลุ่มสุ่ม, ไทรโยค, กาญจนบุรี34.16
น้อยวิกฤตท่าเรือท่าเรือ, ท่าเรือ, พระนครศรีอยุธยา0.30
มากสะพานคง-ศุข ศรีสวัสดิ์หาดท่าเสา, เมืองชัยนาท, ชัยนาท14.67
น้อยวิกฤตป้อมพระจุลจอมเกล้าแหลมฟ้าผ่า, พระสมุทรเจดีย์, สมุทรปราการ-0.06
น้อยวิกฤตคลองหกวา ลำลูกกา คลอง8ลำลูกกา, ลำลูกกา, ปทุมธานี-0.20
ปกติคลองระพีพัฒน์แยกตกคลองเจ็ด, คลองหลวง, ปทุมธานี1.62
น้อยวิกฤตห้วยแร้งห้วยแร้ง, เมืองตราด, ตราด-0.92
ปกติสามชุกสามชุก, สามชุก, สุพรรณบุรี4.86
น้ำน้อยเสนาเจ้าเสด็จ, เสนา, พระนครศรีอยุธยา0.58
มากหนองบัวหนองบัว, บ้านค่าย, ระยอง11.70
ปกติบ้านปึกวังแซ้ม, มะขาม, จันทบุรี8.50
น้ำน้อยคลองพระยาบรรลือสามเมือง, ลาดบัวหลวง, พระนครศรีอยุธยา0.55
น้ำน้อยศรีมหาโพธิ (KGT6)บ้านทาม, ศรีมหาโพธิ, ปราจีนบุรี1.46
มากปตร.มโนรมย์วัดโคก, มโนรมย์, ชัยนาท14.45
น้ำน้อยปตร.ลาดชะโด (ทุ่งผักไห่)อมฤต, ผักไห่, พระนครศรีอยุธยา1.40
น้อยวิกฤตคลองสำโรง บางเสาธงบางเสาธง, บางเสาธง, สมุทรปราการ-0.82
น้ำน้อยโพธารามเจ็ดเสมียน, โพธาราม, ราชบุรี0.89
น้ำน้อยพนมสารคามเกาะขนุน, พนมสารคาม, ฉะเชิงเทรา0.67
น้อยวิกฤตปากคลองพระองค์เจ้าฯ (บางน้ำเปรี้ยว)บางน้ำเปรี้ยว, บางน้ำเปรี้ยว, ฉะเชิงเทรา-1.22
น้ำน้อยเมืองสุพรรณบุรีท่าพี่เลี้ยง, เมืองสุพรรณบุรี, สุพรรณบุรี0.56
มากไทรโยคลุ่มสุ่ม, ไทรโยค, กาญจนบุรี35.42
ปกติบ้านเขานางบวชศรีนาวา, เมืองนครนายก, นครนายก4.45
น้ำน้อยปตร.ลาดชิด (ทุ่งผักไห่)จักราช, ผักไห่, พระนครศรีอยุธยา1.40
น้อยวิกฤตปราณบุรีวังก์พง, ปราณบุรี, ประจวบคีรีขันธ์0.32
มากคลองขนานร่อนทอง, บางสะพาน, ประจวบคีรีขันธ์12.35
น้ำน้อยปตร.ปากคลองส่งน้ำสาย 4 (ทุ่งเจ้าเจ็ด)สามกอ, เสนา, พระนครศรีอยุธยา0.85
มากลิ่นถิ่นไทรโยค, ไทรโยค, กาญจนบุรี62.43
มากด่านช้างด่านช้าง, ด่านช้าง, สุพรรณบุรี63.05
น้ำน้อยคลองช่องสะเดาอุทัย, อุทัย, พระนครศรีอยุธยา0.81
น้อยวิกฤตพรหมบุรีพรหมบุรี, พรหมบุรี, สิงห์บุรี0.85
น้อยวิกฤตอ. กบินทร์บุรีกบินทร์, กบินทร์บุรี, ปราจีนบุรี0.72
ปกติบ้านท่ายางท่ายาง, ท่ายาง, เพชรบุรี6.54
น้ำน้อยปตร กุฎิ (ทุ่งป่าโมก)ท่าดินแดง, ผักไห่, พระนครศรีอยุธยา1.67
น้ำน้อยปตร.ปลายคลองบางซอ (ทุ่งเจ้าเจ็ด)บางตาเถร, สองพี่น้อง, สุพรรณบุรี0.77
น้ำน้อยเมืองเพชรบุรีต้นมะม่วง, เมืองเพชรบุรี, เพชรบุรี0.70
น้ำน้อยบ้านโป่งเบิกไพร, บ้านโป่ง, ราชบุรี1.87
มากแก่งกระจานวังจันทร์, แก่งกระจาน, เพชรบุรี17.88
น้ำน้อยอินทร์บุรีอินทร์บุรี, อินทร์บุรี, สิงห์บุรี3.16
ปกตินาดีสะพานหิน, นาดี, ปราจีนบุรี8.65
น้ำน้อยปตร.บางแก้ว (ทุ่งผักไห่)ตาลาน, ผักไห่, พระนครศรีอยุธยา0.52
น้ำน้อยสรรพยาโพนางดำออก, สรรพยา, ชัยนาท4.27
มากสะพานคลองสะตอหนองบอน, บ่อไร่, ตราด95.05
น้ำน้อยประจันตคาม (KGT7A)ประจันตคาม, ประจันตคาม, ปราจีนบุรี1.33
มากสะพานคลองวังโตนดขุนซ่อง, แก่งหางแมว, จันทบุรี42.19
น้อยวิกฤตทุ่งโพธิ์พระยาวัดโบสถ์, บางปลาม้า, สุพรรณบุรี-1.34
น้ำน้อยบ้านศรีบัวทองเทพนิมิต, เขาสมิง, ตราด3.22
ปกติคลองพระปรงบ้านแก้ง, เมืองสระแก้ว, สระแก้ว10.41
มากหัวหินทับใต้, หัวหิน, ประจวบคีรีขันธ์28.03
มากคลองพรหมโหดบ้านใหม่หนองไทร, อรัญประเทศ, สระแก้ว40.66
มากสวนผึ้งสวนผึ้ง, สวนผึ้ง, ราชบุรี94.12
น้อยวิกฤตเสนา (ทุ่งบางบาล-บ้านแพน)เสนา, เสนา, พระนครศรีอยุธยา-1.21
มากบ้านซำฆ้อชำฆ้อ, เขาชะเมา, ระยอง28.60
ปกติบ้านเขาวังไทรกระแสบน, แกลง, ระยอง4.68
มากบ้านขุนซ่องขุนซ่อง, แก่งหางแมว, จันทบุรี32.60
มากบ้านเขาฉกรรจ์หนองหว้า, เขาฉกรรจ์, สระแก้ว43.32
มากบ้านหนองบัวหนองบัว, เมืองกาญจนบุรี, กาญจนบุรี24.48
น้อยวิกฤตบ้านหน้าเมืองหน้าเมือง, เมืองปราจีนบุรี, ปราจีนบุรี0.15
มากบ้านโป่งโรงเซ็นปัถวี, มะขาม, จันทบุรี21.73
มากบ้านบ้องตี้วังกระแจะ, ไทรโยค, กาญจนบุรี83.34
มากบ้านป่าขะป่าขะ, บ้านนา, นครนายก8.35
ปกติบ้านฉมันฉมัน, มะขาม, จันทบุรี6.78
ปกติบ้านกลางนาหูกวาง, ทับสะแก, ประจวบคีรีขันธ์7.10
มากบ้านหนองหญ้าปล้องชัยเกษม, บางสะพาน, ประจวบคีรีขันธ์22.72
มากบ้านน้ำโจนไทรโยค, ไทรโยค, กาญจนบุรี57.27
มากบ้านจะโปรงหนองหญ้าปล้อง, หนองหญ้าปล้อง, เพชรบุรี71.81
ปกติบ้านโนนสุขภูมิบ่อทอง, กบินทร์บุรี, ปราจีนบุรี6.03
มากบ้านเขาโบสถ์ทับมา, เมืองระยอง, ระยอง8.60
ปกติบ้านค่ายบ้านค่าย, บ้านค่าย, ระยอง6.02
มากบ้านลุ่มปากแพรก, เมืองกาญจนบุรี, กาญจนบุรี22.93
มากสะพานท่าเกวียนวังไคร้, ท่ายาง, เพชรบุรี27.59
มากบ้านโพรงเข้ ต.กลัดหลวงกลัดหลวง, ท่ายาง, เพชรบุรี39.32
มากบ้านทุ่งแฝกหาดขาม, กุยบุรี, ประจวบคีรีขันธ์20.16
ปกติตำบลท่าหลวงเกาะเปริด, แหลมสิงห์, จันทบุรี3.07
น้อยวิกฤตบ้านเขาน้อยเขาน้อย, ปราณบุรี, ประจวบคีรีขันธ์0.61