ข้อมูล ณ.2024-04-21 18:00:00
สถานการณ์น้ำท่วมเป็นการประมาณการและมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น โปรดตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมจากแหล่งข้อมูลอย่างเป็นทางการ ข้อมูลจาก thaiwater.net
สถานการณ์น้ำสถานีที่ตั้งระดับน้ำ
มากปตร. คลองบางน้ำผึ้งบางน้ำผึ้ง, พระประแดง, สมุทรปราการ0.71
มากปตร. คลองลัดบางยอ 2บางกระสอบ, พระประแดง, สมุทรปราการ0.68
น้ำน้อยสะพานกรุงเทพดาวคะนอง, ธนบุรี, กรุงเทพมหานคร0.52
มากเมืองแกลงบ้านนา, แกลง, ระยอง3.35
ปกติพระรามสองแม่กลอง, เมืองสมุทรสงคราม, สมุทรสงคราม0.63
น้ำน้อยบางปะกงท่าสะอ้าน, บางปะกง, ฉะเชิงเทรา0.28
มากสถานีสูบน้ำคลองระบายชัยนาท-ป่าสัก 2 (ทุ่งเชียงราก)ชีน้ำร้าย, อินทร์บุรี, สิงห์บุรี10.87
น้ำน้อยสะพานนวลฉวีบ้านใหม่, ปากเกร็ด, นนทบุรี0.45
มากปตร.วัดบางกระเจ้านอกบางกระเจ้า, พระประแดง, สมุทรปราการ0.89
ปกติเมืองสมุทรสาครท่าจีน, เมืองสมุทรสาคร, สมุทรสาคร0.67
น้ำน้อยบางไทรโพแตง, บางไทร, พระนครศรีอยุธยา0.60
มากสะพานธรรมจักร(วัดธรรมามูล)ธรรมามูล, เมืองชัยนาท, ชัยนาท15.22
น้ำน้อยสะพานนครชัยศรีไทยาวาส, นครชัยศรี, นครปฐม0.29
มากสองพี่น้องสองพี่น้อง, สองพี่น้อง, สุพรรณบุรี1.73
มากนายายอามวังใหม่, นายายอาม, จันทบุรี3.03
น้อยวิกฤตเมืองตราดห้วยแร้ง, เมืองตราด, ตราด-0.77
ปกติปตร. คลองแพบางกอบัว, พระประแดง, สมุทรปราการ0.76
น้อยวิกฤตบางปะอินขนอนหลวง, บางปะอิน, พระนครศรีอยุธยา0.19
น้อยวิกฤตวังกระแจะวังกระแจะ, เมืองตราด, ตราด-0.25
ปกติสะพานอำเภอเขาสมิงเขาสมิง, เขาสมิง, ตราด2.40
น้อยวิกฤตบางเลนบางเลน, บางเลน, นครปฐม-0.03
น้ำน้อยคลองมหาชัย วัดพันท้ายนรสิงห์พันท้ายนรสิงห์, เมืองสมุทรสาคร, สมุทรสาคร0.38
น้อยวิกฤตบ้านแพ้วหนองบัว, บ้านแพ้ว, สมุทรสาคร0.07
ปกติเทศบาลเมืองนครนายก, เมืองนครนายก, นครนายก5.39
ปกติปตร. คลองตาสดบางกระสอบ, พระประแดง, สมุทรปราการ0.60
ปกติสวนศรีนครเขื่อนขันธ์บางกระเจ้า, พระประแดง, สมุทรปราการ0.40
น้ำน้อยฟิวเจอร์ฯรังสิตรังสิต, ธัญบุรี, ปทุมธานี0.38
ปกติสถานีสูบน้ำปากคลองสายห้วยแก้ว (ทุ่งซ้ายคลองชัยนาท)หนองเมือง, บ้านหมี่, ลพบุรี10.74
มากเมืองกาญจนบุรีแก่งเสี้ยน, เมืองกาญจนบุรี, กาญจนบุรี23.91
มากแก่งหางแมวแก่งหางแมว, แก่งหางแมว, จันทบุรี23.83
ปกติสถานีสูบน้ำปากคลองสระตาแวว (ทุ่งซ้ายคลองชัยนาท)พุคา, บ้านหมี่, ลพบุรี10.04
ปกติบางปะหันโพธิ์สามต้น, บางปะหัน, พระนครศรีอยุธยา1.52
ปกติเมืองลพบุรีโพธิ์เก้าต้น, เมืองลพบุรี, ลพบุรี3.81
น้ำน้อยป้อมพระจุลจอมเกล้าแหลมฟ้าผ่า, พระสมุทรเจดีย์, สมุทรปราการ0.53
น้อยวิกฤตสะพานวัดจันทนารามจันทนิมิต, เมืองจันทบุรี, จันทบุรี0.19
น้ำน้อยบางปลาบางปลา, บางเลน, นครปฐม0.77
น้อยวิกฤตเมืองปราจีนบุรีหน้าเมือง, เมืองปราจีนบุรี, ปราจีนบุรี0.18
น้อยวิกฤตองครักษ์องครักษ์, องครักษ์, นครนายก0.08
น้อยวิกฤตนครหลวงบ่อโพง, นครหลวง, พระนครศรีอยุธยา-0.20
ปกติคลองบางบาลไทรน้อย, บางบาล, พระนครศรีอยุธยา2.72
น้อยวิกฤตอ.ศรีมหาโพธิ์ศรีมหาโพธิ์, ศรีมหาโพธิ, ปราจีนบุรี0.55
มากเมืองสระแก้วสระขวัญ, เมืองสระแก้ว, สระแก้ว30.07
ปกติทรบ. ปากคลองห้าวา (ทุ่งท่าวุ้ง)บางขันหมาก, เมืองลพบุรี, ลพบุรี4.36
น้อยวิกฤตพระนครศรีอยุธยาภูเขาทอง, พระนครศรีอยุธยา, พระนครศรีอยุธยา0.16
น้อยวิกฤตคลองเปรมประชากร หลักหกหลักหก, เมืองปทุมธานี, ปทุมธานี0.04
น้อยวิกฤตคลองบางหลวงบางหลวงโดด, บางบาล, พระนครศรีอยุธยา0.19
น้อยวิกฤตเมืองจันทบุรีจันทนิมิต, เมืองจันทบุรี, จันทบุรี-0.11
น้อยวิกฤตคลองจระเข้ใหญ่ บางเสาธง (วัดศรีวารีน้อย)ศีรษะจรเข้ใหญ่, บางเสาธง, สมุทรปราการ-0.90
น้อยวิกฤตศาลาดินมหาสวัสดิ์, พุทธมณฑล, นครปฐม0.09
น้ำน้อยคลองพระพิมล (ไทรน้อย)ไทรน้อย, ไทรน้อย, นนทบุรี0.92
น้อยวิกฤตบางตาเถรบางตาเถร, สองพี่น้อง, สุพรรณบุรี-0.03
น้อยวิกฤตวัดขนอนใต้บ้านกรด, บางปะอิน, พระนครศรีอยุธยา0.17
มากสะพานคง-ศุข ศรีสวัสดิ์หาดท่าเสา, เมืองชัยนาท, ชัยนาท14.41
น้อยวิกฤตท่าเรือท่าเรือ, ท่าเรือ, พระนครศรีอยุธยา-0.13
น้อยวิกฤตห้วยแร้งห้วยแร้ง, เมืองตราด, ตราด-0.78
มากบ้านลุ่มสุ่มลุ่มสุ่ม, ไทรโยค, กาญจนบุรี33.32
มากท่ายางกลัดหลวง, ท่ายาง, เพชรบุรี23.61
มากหนองบัวหนองบัว, บ้านค่าย, ระยอง11.62
ปกติบ้านปึกวังแซ้ม, มะขาม, จันทบุรี8.50
น้อยวิกฤตคลองหกวา ลำลูกกา คลอง8ลำลูกกา, ลำลูกกา, ปทุมธานี-0.41
มากตาพระยาทัพเสด็จ, ตาพระยา, สระแก้ว56.97
ปกติสามชุกสามชุก, สามชุก, สุพรรณบุรี4.58
น้ำน้อยศรีมหาโพธิ (KGT6)บ้านทาม, ศรีมหาโพธิ, ปราจีนบุรี1.21
มากปตร.มโนรมย์วัดโคก, มโนรมย์, ชัยนาท14.23
น้ำน้อยคลองระพีพัฒน์แยกตกคลองเจ็ด, คลองหลวง, ปทุมธานี1.24
น้อยวิกฤตปากคลองพระองค์เจ้าฯ (บางน้ำเปรี้ยว)บางน้ำเปรี้ยว, บางน้ำเปรี้ยว, ฉะเชิงเทรา-1.24
น้ำน้อยปตร.ลาดชะโด (ทุ่งผักไห่)อมฤต, ผักไห่, พระนครศรีอยุธยา0.99
น้อยวิกฤตคลองพระยาบรรลือสามเมือง, ลาดบัวหลวง, พระนครศรีอยุธยา0.04
น้อยวิกฤตคลองสำโรง บางเสาธงบางเสาธง, บางเสาธง, สมุทรปราการ-0.99
ปกติบ้านเขานางบวชศรีนาวา, เมืองนครนายก, นครนายก4.47
มากไทรโยคลุ่มสุ่ม, ไทรโยค, กาญจนบุรี34.74
น้อยวิกฤตเมืองสุพรรณบุรีท่าพี่เลี้ยง, เมืองสุพรรณบุรี, สุพรรณบุรี0.22
น้อยวิกฤตพนมสารคามเกาะขนุน, พนมสารคาม, ฉะเชิงเทรา0.05
น้ำน้อยปตร.ลาดชิด (ทุ่งผักไห่)จักราช, ผักไห่, พระนครศรีอยุธยา1.06
น้อยวิกฤตพรหมบุรีพรหมบุรี, พรหมบุรี, สิงห์บุรี0.75
น้อยวิกฤตอ. กบินทร์บุรีกบินทร์, กบินทร์บุรี, ปราจีนบุรี0.58
มากด่านช้างด่านช้าง, ด่านช้าง, สุพรรณบุรี62.41
ปกติบ้านท่ายางท่ายาง, ท่ายาง, เพชรบุรี6.24
น้ำน้อยคลองช่องสะเดาอุทัย, อุทัย, พระนครศรีอยุธยา0.63
มากคลองขนานร่อนทอง, บางสะพาน, ประจวบคีรีขันธ์11.68
น้ำน้อยบ้านโป่งเบิกไพร, บ้านโป่ง, ราชบุรี1.66
มากแก่งกระจานวังจันทร์, แก่งกระจาน, เพชรบุรี17.80
น้ำน้อยสรรพยาโพนางดำออก, สรรพยา, ชัยนาท4.31
น้อยวิกฤตปตร.ปากคลองส่งน้ำสาย 4 (ทุ่งเจ้าเจ็ด)สามกอ, เสนา, พระนครศรีอยุธยา0.31
ปกตินาดีสะพานหิน, นาดี, ปราจีนบุรี8.22
น้ำน้อยปตร กุฎิ (ทุ่งป่าโมก)ท่าดินแดง, ผักไห่, พระนครศรีอยุธยา1.01
น้ำน้อยบ้านศรีบัวทองเทพนิมิต, เขาสมิง, ตราด3.37
น้อยวิกฤตปตร.บางแก้ว (ทุ่งผักไห่)ตาลาน, ผักไห่, พระนครศรีอยุธยา0.33
น้อยวิกฤตปตร.ปลายคลองบางซอ (ทุ่งเจ้าเจ็ด)บางตาเถร, สองพี่น้อง, สุพรรณบุรี0.25
น้อยวิกฤตทุ่งโพธิ์พระยาวัดโบสถ์, บางปลาม้า, สุพรรณบุรี-1.36
น้อยวิกฤตกบินทร์บุรีกบินทร์, กบินทร์บุรี, ปราจีนบุรี-1.06
มากลิ่นถิ่นไทรโยค, ไทรโยค, กาญจนบุรี60.43
มากสะพานคลองสะตอหนองบอน, บ่อไร่, ตราด94.87
ปกติคลองพระปรงบ้านแก้ง, เมืองสระแก้ว, สระแก้ว10.43
มากสะพานคลองวังโตนดขุนซ่อง, แก่งหางแมว, จันทบุรี41.63
มากสวนผึ้งสวนผึ้ง, สวนผึ้ง, ราชบุรี93.94
มากหัวหินทับใต้, หัวหิน, ประจวบคีรีขันธ์27.76
มากคลองพรหมโหดบ้านใหม่หนองไทร, อรัญประเทศ, สระแก้ว40.25
น้อยวิกฤตเสนา (ทุ่งบางบาล-บ้านแพน)เสนา, เสนา, พระนครศรีอยุธยา-2.03
ปกติสะพานคลองจันทเขลมจันทเขลม, เขาคิชฌกูฏ, จันทบุรี22.92
มากบ้านจะโปรงหนองหญ้าปล้อง, หนองหญ้าปล้อง, เพชรบุรี71.86
มากบ้านน้ำโจนไทรโยค, ไทรโยค, กาญจนบุรี57.22
ปกติบ้านกลางนาหูกวาง, ทับสะแก, ประจวบคีรีขันธ์7.10
มากบ้านหนองหญ้าปล้องชัยเกษม, บางสะพาน, ประจวบคีรีขันธ์22.75
มากบ้านทุ่งแฝกหาดขาม, กุยบุรี, ประจวบคีรีขันธ์20.07
น้ำน้อยตำบลท่าหลวงเกาะเปริด, แหลมสิงห์, จันทบุรี2.09
น้อยวิกฤตบ้านเขาน้อยเขาน้อย, ปราณบุรี, ประจวบคีรีขันธ์-1.97
น้ำน้อยบ้านบางหลวงโดดบางหลวงโดด, บางบาล, พระนครศรีอยุธยา0.61
น้ำน้อยบ้านบางบาลสะพานไทย, บางบาล, พระนครศรีอยุธยา0.54
น้อยวิกฤตศูนย์ศิลปาชีพบางไทรช้างใหญ่, บางไทร, พระนครศรีอยุธยา-0.05
มากบ้านพูลทรัพย์เกาะรัง, ชัยบาดาล, ลพบุรี38.44
ปกติบ้านโนนสุขภูมิบ่อทอง, กบินทร์บุรี, ปราจีนบุรี6.13
มากบ้านเขาโบสถ์ทับมา, เมืองระยอง, ระยอง8.68
ปกติบ้านค่ายบ้านค่าย, บ้านค่าย, ระยอง6.50
มากบ้านลุ่มปากแพรก, เมืองกาญจนบุรี, กาญจนบุรี22.85
มากสะพานท่าเกวียนวังไคร้, ท่ายาง, เพชรบุรี27.74
มากบ้านท่ารวกหนองยายโต๊ะ, ชัยบาดาล, ลพบุรี54.49
มากวัดท่าระหัดคำพราน, วังม่วง, สระบุรี42.20
ปกติบ้านป่าขะป่าขะ, บ้านนา, นครนายก7.69
มากบ้านบ้องตี้วังกระแจะ, ไทรโยค, กาญจนบุรี82.64
น้อยวิกฤตบ้านหน้าเมืองหน้าเมือง, เมืองปราจีนบุรี, ปราจีนบุรี0.35
มากบ้านหนองบัวหนองบัว, เมืองกาญจนบุรี, กาญจนบุรี25.24
มากบ้านเขาฉกรรจ์หนองหว้า, เขาฉกรรจ์, สระแก้ว43.35
มากบ้านขุนซ่องขุนซ่อง, แก่งหางแมว, จันทบุรี32.60
ปกติบ้านเขาวังไทรกระแสบน, แกลง, ระยอง4.65
มากบ้านซำฆ้อชำฆ้อ, เขาชะเมา, ระยอง28.15
มากบ้านโพรงเข้ ต.กลัดหลวงกลัดหลวง, ท่ายาง, เพชรบุรี39.31
มากบ้านโป่งโรงเซ็นปัถวี, มะขาม, จันทบุรี21.86
ปกติบ้านฉมันฉมัน, มะขาม, จันทบุรี6.80