2024-07-16 00:00:00

สถานการณ์น้ำท่วมเป็นการประมาณการและมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น โปรดตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมจากแหล่งข้อมูลอย่างเป็นทางการ ข้อมูลจาก thaiwater.net
สถานการณ์น้ำสถานีที่ตั้งระดับน้ำ
4มากอากาศอำนวยโพนงาม, อากาศอำนวย, สกลนคร141.49
4มากลำเซบายสวาท, เลิงนกทา, ยโสธร143.91
4มากสะพานมิตรภาพท่าลาดปากบังท่าลาด, เรณูนคร, นครพนม137.76
4มากสว่างแดนดินโพนสูง, สว่างแดนดิน, สกลนคร154.72
4มากปตร.ธรณิศนฤมิต-เหนือน้ำน้ำก่ำ, ธาตุพนม, นครพนม137.79
4มากสุวรรณคูหานาสี, สุวรรณคูหา, หนองบัวลำภู198.14
4มากลำน้ำอูนสว่าง, พรรณานิคม, สกลนคร153.01
4มากปตร. บ้านนาขาม-เหนือน้ำวังยาง, วังยาง, นครพนม145.79
4มากเมืองอุดรธานีหมูม่น, เมืองอุดรธานี, อุดรธานี169.04
4มากห้วยยังไค้นุ่น, ห้วยผึ้ง, กาฬสินธุ์159.59
4มากมหาชนะชัยฟ้าหยาด, มหาชนะชัย, ยโสธร117.65
4มากบ้านโพธิ์ชัยทองอากาศ, อากาศอำนวย, สกลนคร147.65
4มากคลองปาวเหล่าอ้อย, ร่องคำ, กาฬสินธุ์130.21
4มากเขื่องในเขื่องใน, เขื่องใน, อุบลราชธานี112.29
4มากสะพานลำน้ำยามอากาศ, อากาศอำนวย, สกลนคร148.23
4มากสะพานบังอี่โพธิ์ไทร, ดอนตาล, มุกดาหาร127.78
4มากประโคนชัยไพศาล, ประโคนชัย, บุรีรัมย์146.56
4มากยางตลาดดอนสมบูรณ์, ยางตลาด, กาฬสินธุ์138.77
4มากสะพานฉลองขอนแก่น 200 ปีหนองตูม, เมืองขอนแก่น, ขอนแก่น150.50
4มากสะพานข้ามน้ำมูลโขงเจียม, โขงเจียม, อุบลราชธานี95.47
4มากสะพานห้วยปากแซงพะลาน, นาตาล, อุบลราชธานี115.09
4มากสะพานลำน้ำเลยเชียงคาน, เชียงคาน, เลย201.47
4มากลำน้ำก่ำหนองบ่อ, นาแก, นครพนม147.01
4มากปตร.ธรณิศนฤมิต-ท้ายน้ำน้ำก่ำ, ธาตุพนม, นครพนม133.66
4มากเมืองศรีสะเกษเมืองเหนือ, เมืองศรีสะเกษ, ศรีสะเกษ113.39
4มากสะพานขามคลองเตียกดงมะไฟ, เมืองสกลนคร, สกลนคร161.83
4มากเฉลิมพระเกียรติหนองยาง, เฉลิมพระเกียรติ, นครราชสีมา163.95
4มากสะพานข้ามลำปะเทียอีสานเขต, เฉลิมพระเกียรติ, บุรีรัมย์181.55
4มากเมืองขอนแก่นท่าพระ, เมืองขอนแก่น, ขอนแก่น146.05
4มากปตร. ห้วยแคน-เหนือน้ำธาตุพนม, ธาตุพนม, นครพนม136.19
4มากชนบทชนบท, ชนบท, ขอนแก่น153.94
4มากเมืองมหาสารคามเกิ้ง, เมืองมหาสารคาม, มหาสารคาม137.66
4มากพิบูลมังสาหารโพธิ์ศรี, พิบูลมังสาหาร, อุบลราชธานี107.28
4มากลำน้ำพุงเต่างอย, เต่างอย, สกลนคร169.93
4มากสะพานห้วยหลวงวัดหลวง, โพนพิสัย, หนองคาย154.54
4มากชุมพวงท่าลาด, ชุมพวง, นครราชสีมา141.90
4มากเมืองเลยชัยพฤกษ์, เมืองเลย, เลย230.77
4มากลำน้ำยังแวง, โพนทอง, ร้อยเอ็ด134.51
4มากปตร. ห้วยแคน-ท้ายน้ำธาตุพนม, ธาตุพนม, นครพนม134.01
4มากปตร. บ้านนาคู่-ท้ายน้ำนาคู่, นาแก, นครพนม138.05
4มากราษีไศลเมืองคง, ราษีไศล, ศรีสะเกษ110.76
4มากน้ำพรม บ้านกุดเลาะ บ้านยาง, เกษตรสมบูรณ์, ชัยภูมิ228.67
4มากสะพานห้วยน้ำฮวยบ้านม่วง, สังคม, หนองคาย168.62
4มากน้ำพรม อ.เกษตรสมบูรณ์บ้านหัน, เกษตรสมบูรณ์, ชัยภูมิ222.48
4มากสตึกนิคม, สตึก, บุรีรัมย์122.88