ข้อมูล ณ.2024-06-20 03:00:00

สถานการณ์น้ำท่วมเป็นการประมาณการและมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น โปรดตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมจากแหล่งข้อมูลอย่างเป็นทางการ ข้อมูลจาก thaiwater.net
สถานการณ์น้ำสถานีที่ตั้งระดับน้ำ
น้ำน้อยสะพานกรุงเทพดาวคะนอง, ธนบุรี, กรุงเทพมหานคร0.29
มากเมืองแกลงบ้านนา, แกลง, ระยอง3.29
มากสะพานธรรมจักร(วัดธรรมามูล)ธรรมามูล, เมืองชัยนาท, ชัยนาท15.96
มากสถานีสูบน้ำคลองระบายชัยนาท-ป่าสัก 2 (ทุ่งเชียงราก)ชีน้ำร้าย, อินทร์บุรี, สิงห์บุรี10.87
น้อยวิกฤตบางปะกงท่าสะอ้าน, บางปะกง, ฉะเชิงเทรา0.04
น้ำน้อยสะพานนวลฉวีบ้านใหม่, ปากเกร็ด, นนทบุรี0.55
ปกติบางไทรโพแตง, บางไทร, พระนครศรีอยุธยา0.88
น้ำน้อยพระรามสองแม่กลอง, เมืองสมุทรสงคราม, สมุทรสงคราม0.20
น้ำน้อยสะพานนครชัยศรีไทยาวาส, นครชัยศรี, นครปฐม0.33
ปกติปตร. คลองลัดบางยอ 2บางกระสอบ, พระประแดง, สมุทรปราการ0.48
น้อยวิกฤตเมืองตราดห้วยแร้ง, เมืองตราด, ตราด-0.61
น้ำน้อยบางปะอินขนอนหลวง, บางปะอิน, พระนครศรีอยุธยา0.63
น้ำน้อยบางเลนบางเลน, บางเลน, นครปฐม0.31
ปกติปตร. คลองตาสดบางกระสอบ, พระประแดง, สมุทรปราการ0.81
น้อยวิกฤตเมืองสมุทรสาครท่าจีน, เมืองสมุทรสาคร, สมุทรสาคร0.09
น้อยวิกฤตวังกระแจะวังกระแจะ, เมืองตราด, ตราด-0.17
มากทรบ. ปากคลองห้าวา (ทุ่งท่าวุ้ง)บางขันหมาก, เมืองลพบุรี, ลพบุรี6.20
ปกติปตร.วัดบางกระเจ้านอกบางกระเจ้า, พระประแดง, สมุทรปราการ0.65
ปกติสวนศรีนครเขื่อนขันธ์บางกระเจ้า, พระประแดง, สมุทรปราการ0.57
มากสถานีสูบน้ำปากคลองสายห้วยแก้ว (ทุ่งซ้ายคลองชัยนาท)หนองเมือง, บ้านหมี่, ลพบุรี11.76
ปกติสะพานอำเภอเขาสมิงเขาสมิง, เขาสมิง, ตราด2.24
มากสถานีสูบน้ำปากคลองสระตาแวว (ทุ่งซ้ายคลองชัยนาท)พุคา, บ้านหมี่, ลพบุรี11.25
น้ำน้อยบ้านแพ้วหนองบัว, บ้านแพ้ว, สมุทรสาคร0.10
ปกติปตร. คลองแพบางกอบัว, พระประแดง, สมุทรปราการ0.53
น้ำน้อยบางตะบูนบางตะบูนออก, บ้านแหลม, เพชรบุรี0.60
ปกติบางปะหันโพธิ์สามต้น, บางปะหัน, พระนครศรีอยุธยา2.19
มากเมืองกาญจนบุรีแก่งเสี้ยน, เมืองกาญจนบุรี, กาญจนบุรี24.20
น้อยวิกฤตคลองมหาชัย วัดพันท้ายนรสิงห์พันท้ายนรสิงห์, เมืองสมุทรสาคร, สมุทรสาคร0.12
น้อยวิกฤตคลองจระเข้ใหญ่ บางเสาธง (วัดศรีวารีน้อย)ศีรษะจรเข้ใหญ่, บางเสาธง, สมุทรปราการ-0.36
น้ำน้อยฟิวเจอร์ฯรังสิตรังสิต, ธัญบุรี, ปทุมธานี0.32
น้ำน้อยสะพานวัดจันทนารามจันทนิมิต, เมืองจันทบุรี, จันทบุรี0.76
มากแก่งหางแมวแก่งหางแมว, แก่งหางแมว, จันทบุรี23.84
มากตาพระยาทัพเสด็จ, ตาพระยา, สระแก้ว57.82
ปกติสองพี่น้องสองพี่น้อง, สองพี่น้อง, สุพรรณบุรี1.04
น้ำน้อยองครักษ์องครักษ์, องครักษ์, นครนายก0.47
น้ำน้อยนครหลวงบ่อโพง, นครหลวง, พระนครศรีอยุธยา0.43
น้ำน้อยเมืองปราจีนบุรีหน้าเมือง, เมืองปราจีนบุรี, ปราจีนบุรี0.65
ปกตินายายอามวังใหม่, นายายอาม, จันทบุรี1.69
น้ำน้อยพระนครศรีอยุธยาภูเขาทอง, พระนครศรีอยุธยา, พระนครศรีอยุธยา0.70
น้ำน้อยบางตาเถรบางตาเถร, สองพี่น้อง, สุพรรณบุรี0.37
น้ำน้อยวัดขนอนใต้บ้านกรด, บางปะอิน, พระนครศรีอยุธยา0.63
น้อยวิกฤตเมืองจันทบุรีจันทนิมิต, เมืองจันทบุรี, จันทบุรี0.12
น้ำน้อยบางปลาบางปลา, บางเลน, นครปฐม0.59
มากท่ายางกลัดหลวง, ท่ายาง, เพชรบุรี24.15
น้อยวิกฤตอ.ศรีมหาโพธิ์ศรีมหาโพธิ์, ศรีมหาโพธิ, ปราจีนบุรี0.41
มากสะพานคง-ศุข ศรีสวัสดิ์หาดท่าเสา, เมืองชัยนาท, ชัยนาท15.14
ปกติเมืองลพบุรีโพธิ์เก้าต้น, เมืองลพบุรี, ลพบุรี3.11
มากเมืองสระแก้วสระขวัญ, เมืองสระแก้ว, สระแก้ว29.87
ปกติคลองระพีพัฒน์แยกตกคลองเจ็ด, คลองหลวง, ปทุมธานี2.12
น้อยวิกฤตคลองสำโรง บางเสาธงบางเสาธง, บางเสาธง, สมุทรปราการ-0.49
น้อยวิกฤตศาลาดินมหาสวัสดิ์, พุทธมณฑล, นครปฐม0.23
น้อยวิกฤตท่าเรือท่าเรือ, ท่าเรือ, พระนครศรีอยุธยา0.52
น้อยวิกฤตคลองเปรมประชากร หลักหกหลักหก, เมืองปทุมธานี, ปทุมธานี-0.04
น้อยวิกฤตห้วยแร้งห้วยแร้ง, เมืองตราด, ตราด-0.48
น้ำน้อยคลองพระพิมล (ไทรน้อย)ไทรน้อย, ไทรน้อย, นนทบุรี0.86
ปกติสามชุกสามชุก, สามชุก, สุพรรณบุรี5.05
น้อยวิกฤตปากคลองพระองค์เจ้าฯ (บางน้ำเปรี้ยว)บางน้ำเปรี้ยว, บางน้ำเปรี้ยว, ฉะเชิงเทรา-0.74
มากปตร.มโนรมย์วัดโคก, มโนรมย์, ชัยนาท14.94
น้อยวิกฤตคลองหกวา ลำลูกกา คลอง8ลำลูกกา, ลำลูกกา, ปทุมธานี-0.16
ปกติปตร.ลาดชะโด (ทุ่งผักไห่)อมฤต, ผักไห่, พระนครศรีอยุธยา1.71
มากหนองบัวหนองบัว, บ้านค่าย, ระยอง11.75
ปกติคลองช่องสะเดาอุทัย, อุทัย, พระนครศรีอยุธยา1.41
น้ำน้อยศรีมหาโพธิ (KGT6)บ้านทาม, ศรีมหาโพธิ, ปราจีนบุรี1.44
น้อยวิกฤตเสนาเจ้าเสด็จ, เสนา, พระนครศรีอยุธยา0.25
มากคลองขนานร่อนทอง, บางสะพาน, ประจวบคีรีขันธ์12.74
น้ำน้อยพนมสารคามเกาะขนุน, พนมสารคาม, ฉะเชิงเทรา0.60
น้ำน้อยปตร.ลาดชิด (ทุ่งผักไห่)จักราช, ผักไห่, พระนครศรีอยุธยา1.48
มากไทรโยคลุ่มสุ่ม, ไทรโยค, กาญจนบุรี34.63
มากลิ่นถิ่นไทรโยค, ไทรโยค, กาญจนบุรี62.07
มากสะพานคลองวังโตนดขุนซ่อง, แก่งหางแมว, จันทบุรี43.03
มากด่านช้างด่านช้าง, ด่านช้าง, สุพรรณบุรี62.54
ปกติบ้านเขานางบวชศรีนาวา, เมืองนครนายก, นครนายก3.69
ปกติบ้านศรีบัวทองเทพนิมิต, เขาสมิง, ตราด4.34
มากสะพานคลองสะตอหนองบอน, บ่อไร่, ตราด95.30
น้ำน้อยปตร กุฎิ (ทุ่งป่าโมก)ท่าดินแดง, ผักไห่, พระนครศรีอยุธยา1.51
น้ำน้อยปตร.บางแก้ว (ทุ่งผักไห่)ตาลาน, ผักไห่, พระนครศรีอยุธยา0.74
ปกติบ้านสระขวัญสระขวัญ, เมืองสระแก้ว, สระแก้ว29.46
น้อยวิกฤตอ. กบินทร์บุรีกบินทร์, กบินทร์บุรี, ปราจีนบุรี0.26
ปกตินาดีสะพานหิน, นาดี, ปราจีนบุรี8.75
ปกติบ้านแก่งดินสอแก่งดินสอ, นาดี, ปราจีนบุรี15.55
ปกติบ้านแก้งบ้านแก้ง, เมืองสระแก้ว, สระแก้ว15.36
น้ำน้อยบ้านโป่งเบิกไพร, บ้านโป่ง, ราชบุรี1.60
น้อยวิกฤตเมืองเพชรบุรีต้นมะม่วง, เมืองเพชรบุรี, เพชรบุรี0.37
ปกติท่าบุญมี, เกาะจันทร์, ชลบุรี15.43
มากแก่งกระจานวังจันทร์, แก่งกระจาน, เพชรบุรี17.78
น้ำน้อยสรรพยาโพนางดำออก, สรรพยา, ชัยนาท4.30
น้อยวิกฤตทุ่งโพธิ์พระยาวัดโบสถ์, บางปลาม้า, สุพรรณบุรี-1.28
มากหัวหินทับใต้, หัวหิน, ประจวบคีรีขันธ์27.84
มากคลองพรหมโหดบ้านใหม่หนองไทร, อรัญประเทศ, สระแก้ว40.97
น้อยวิกฤตปตร.ปลายคลองบางซอ (ทุ่งเจ้าเจ็ด)บางตาเถร, สองพี่น้อง, สุพรรณบุรี0.33
น้อยวิกฤตกบินทร์บุรีกบินทร์, กบินทร์บุรี, ปราจีนบุรี-1.06
ปกติบ้านทุ่งแฝกทุ่งโพธิ์, นาดี, ปราจีนบุรี35.41
ปกติคลองพระปรงบ้านแก้ง, เมืองสระแก้ว, สระแก้ว10.36
มากสวนผึ้งสวนผึ้ง, สวนผึ้ง, ราชบุรี94.19
น้อยวิกฤตเสนา (ทุ่งบางบาล-บ้านแพน)เสนา, เสนา, พระนครศรีอยุธยา-1.44
ปกติสะพานคลองจันทเขลมจันทเขลม, เขาคิชฌกูฏ, จันทบุรี22.96
ปกติตำบลท่าหลวงเกาะเปริด, แหลมสิงห์, จันทบุรี3.94
ปกติบ้านฉมันฉมัน, มะขาม, จันทบุรี6.94
ปกติบ้านเขาวังไทรกระแสบน, แกลง, ระยอง4.77
มากบ้านขุนซ่องขุนซ่อง, แก่งหางแมว, จันทบุรี34.08
มากบ้านเขาฉกรรจ์หนองหว้า, เขาฉกรรจ์, สระแก้ว43.27
ปกติบ้านป่าขะป่าขะ, บ้านนา, นครนายก7.79
ปกติบ้านโนนสุขภูมิบ่อทอง, กบินทร์บุรี, ปราจีนบุรี5.79
มากบ้านเขาโบสถ์ทับมา, เมืองระยอง, ระยอง8.70
ปกติบ้านค่ายบ้านค่าย, บ้านค่าย, ระยอง5.80