เกี่ยวกับผม
ปัณณวิชญ์ ตัณฑวิเชียร

ผมชื่อ โยชิ ผมเป็นเด็กอารมณ์ดี กินอะไรง่ายๆ ผมชอบเขียนโปรแกรม พัฒนาซอฟต์แวร์ AI, IOT ผมชอบวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เล่นดนตรี เล่นกีฬา ครับ

ประวัติของผม

 • Age: 17
 • Degree: นักเรียน ม.5
 • School: กำเนิดวิทย์

ผลงาน มัธยมปลาย

 • ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับทุนโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีสำหรับเด็กและเยาวชน ทุนระยะยาว (Junior Science Talent Project: JSTP) รุ่นที่ 24 ประจำปี 2565 โดย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ระดับการศึกษา ม.ต้น

 • ในหัวข้อ "การพัฒนาซอฟต์แวร์ปัญญาประดิษฐ์ (AI) ในการลงทุนหุ้น เพื่อการออมเงิน" อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ บวรศักดิ์ สกุลเกื้อกูลสุข

 • ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 โครงการ Samsung Solve for Tomorrow ปี 2022 รายละเอียด

 • ในหัวข้อ "โปรแกรมควบคุมเมาส์และคีย์บอร์ดสำหรับผู้พิการ โดยใช้ AI"
  ผมเป็น หัวหน้าทีม เป็นคนพัฒนาซอฟต์แวร์เป็นหลัก

  ดูผลงาน Demo
 • ได้รับรางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 1 โครงการ MTMC (Made to Move Communities) ระดับ Asia Pacific ปี 2023 รายละเอียด

 • ในหัวข้อ "AI solution of predicted flood data and Created website that shows real-time flood data, with push alerts, to help drivers avoid dangerous and/or impassable areas"
  ผมเป็นคนพัฒนาซอฟต์แวร์ทั้งในส่วน AI และ website

  อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง asiaone , thaipr , yahoo