คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

จัดอันดับเศรษฐีหุ้นไทย 18/12/2018

No. Name จำนวนเงิน (บาท) %
1 กระทรวงการคลัง1,387,972,189,580-1.17
2 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด1,116,874,082,446-1.14
3 บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)631,671,428,257-4.58
4 SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED331,652,187,452-0.85
5 STATE STREET EUROPE LIMITED320,942,544,025-0.96
6 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร278,216,643,985-0.43
7 สำนักงานประกันสังคม245,484,604,493-0.88
8 MUFG BANK,LTD. BAY ACCOUNT220,557,953,694-0.64
9 บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)208,797,304,991-1.80
10 บริษัท ซี.พี.เมอร์แชนไดซิ่ง จำกัด191,771,664,000+0.36
11 บริษัท อินโดรามา รีซอสเซส จำกัด189,269,531,172-0.46
12 กองทุน เพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน156,233,851,310-1.48
13 กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง โดย บลจ.เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)151,243,932,031-0.62
14 กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง โดย บลจ.กรุงไทย จำกัด (มหาชน)151,243,931,711-0.62
15 บริษัท ทีซีซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด146,120,834,425+0.47
16 UBS AG SINGAPORE BRANCH128,428,415,560-0.75
17 SINGTEL STRATEGIC INVESTMENTS PTE LTD.118,564,389,000-1.75
18 บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด98,794,887,269-0.63
19 บริษัท เซ็นทรัลโฮลดิ้ง จำกัด90,872,570,910-2.59
20 บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)87,359,909,697-1.31
21 บริษัท สยามแม็คโคร โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด87,129,992,400-2.27
22 นาย ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ79,692,569,370-0.96
23 บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)75,049,498,045-0.59
24 STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY69,813,214,080-1.51
25 บริษัท เอ็นจี โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด68,928,340,251-
26 THE BANK OF NEW YORK MELLON68,478,788,831-0.54
27 GIC PRIVATE LIMITED65,919,287,945-0.59
28 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย64,211,952,542-0.05
29 บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)62,368,245,736-0.22
30 บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)60,310,757,100-2.27
31 นาย สารัชถ์ รัตนาวะดี57,644,999,543+0.98
32 บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)56,045,519,293-0.43
33 ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)53,391,526,044-0.86
34 SOUTH EAST ASIA UK (TYPE A) NOMINEES LIMITED53,308,400,711-0.72
35 ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน)51,444,408,667-1.97
36 CITIBANK NOMINEES SINGAPORE PTE LTD-CBHK-PBGSG-RESTRICTED SHARES49,732,465,738+1.08
37 THE BANK OF NEW YORK (NOMINEES) LIMITED46,058,989,597-1.51
38 TELENOR ASIA PTE LTD45,160,469,241-2.23
39 นาย นิติ โอสถานุเคราะห์44,407,007,157-1.30
40 กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว43,929,423,873-0.61
41 บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)40,346,264,780-0.65
42 นาย สมโภชน์ อาหุนัย39,803,940,630-1.65
43 NORTRUST NOMINEES LTD-CL AC39,764,113,717-0.42
44 บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)39,758,887,057-0.08
45 BNY MELLON NOMINEES LIMITED39,208,356,426-0.49
46 HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD38,902,888,200-1.56
47 UBS AG HONG KONG BRANCH37,949,851,171-1.24
48 บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)35,792,091,360-0.69
49 บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน)35,104,995,835-1.68
50 CHINA MOBILE INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED34,536,557,730-1.74
51 นาย ชูชาติ เพ็ชรอำไพ34,406,934,386-0.55
52 นาง ดาวนภา เพชรอำไพ33,840,000,000-0.53
53 UBS AG LONDON BRANCH33,165,395,746-0.03
54 บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)33,099,248,621-1.06
55 บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)33,079,410,695-2.11
56 SINGTEL GLOBAL INVESTMENT PTE. LTD.31,815,705,474-1.59
57 SE ASIA (TYPE B) NOMINEES LLC31,572,418,239-0.26
58 CREDIT SUISSE AG, SINGAPORE BRANCH30,662,056,127-0.74
59 TEPDIA Generating B.V.30,379,056,898+0.41
60 บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)28,714,918,675-1.34
61 THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED28,709,058,115-1.41
62 บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)28,381,647,582-
63 นาย อนันต์ อัศวโภคิน28,181,626,063-0.51
64 บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)27,976,722,629-0.84
65 นาย คีรี กาญจนพาสน์27,868,916,381+0.53
66 CHEVRON SOUTH ASIA HOLDINGS PTE LTD27,834,419,754-5.66
67 บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)26,350,950,535-0.99
68 CHASE NOMINEES LIMITED25,824,641,585-0.94
69 EXXONMOBIL ASIA HOLDINGS PTE. LTD.25,349,625,000-2.70
70 นาย พิชญ์ โพธารามิก25,289,960,796-2.29
71 บริษัท ไมเนอร์ โฮลดิ้ง (ไทย) จำกัด25,289,926,880-0.72
72 ING BANK N.V.25,233,054,726-
73 นาย ทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์24,304,144,992-1.10
74 บริษัท ไทย เทลโค โฮลดิ้งส์ จำกัด23,762,308,175-2.23
75 B. Grimm Power (Singapore) Pte. Ltd.23,700,553,500-0.93
76 บริษัท เอสซีจี ดิสทริบิวชั่น จำกัด23,521,307,590-
77 บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)23,519,999,899-1.19
78 บริษัท ซันไรส์ อีคิวตี้ จำกัด23,299,459,277-3.20
79 UOB KAY HIAN (HONG KONG) LIMITED - Client Account23,143,834,735-1.73
80 CIMB BANK BERHARD22,797,362,527-
81 บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด20,723,938,885-0.37
82 บริษัท ทีโอเอ กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด20,077,200,000+3.03
83 NORTRUST NOMINEES LIMITED-NT0 SEC LENDING THAILAND CL AC20,007,427,650-1.17
84 บริษัท ซี.อาร์.จี.บริการ จำกัด19,478,659,068-0.37
85 MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC19,466,555,347-0.13
86 ENGIE GLOBAL DEVELOPMENTS B.V.19,026,574,620-
87 บริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จำกัด18,804,319,922-2.30
88 บริษัท เจริญโภคภัณฑ์โฮลดิ้ง จำกัด18,700,875,362-
89 บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)18,047,708,810-0.31
90 บริษัท ไทยออยล์เพาเวอร์ จำกัด17,517,681,956+1.33
91 GULF CAPITAL HOLDINGS LIMITED17,043,018,750+0.98
92 นาย ฮาราลด์ ลิงค์16,983,024,875-0.93
93 บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)16,666,785,087+0.43
94 JARDINE CYCLE & CARRIAGE LIMITED16,591,406,224-3.21
95 น.ส. ปรมาภรณ์ ปราสาททองโอสถ16,433,596,665-1.02
96 บริษัท ดับบลิวเอชเอ โฮลดิ้ง จำกัด15,510,702,813+0.44
97 DBS BANK LTD15,460,137,593-0.44
98 ASAHI GLASS CO.,LTD.15,396,263,549-8.14
99 AEON FINANCIAL SERVICE CO.,LTD.15,365,000,000+0.29
100 บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)15,353,563,836-1.92
101 ธนาคาร ออมสิน15,299,708,061-0.97
102 นาย เฉลิม หาญพาณิชย์15,135,750,000-
103 บริษัท เหมราช พัฒนาที่ดิน จำกัด (มหาชน)15,013,799,829-0.88
104 บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด14,083,750,000-
105 กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 75/2514,081,067,229-0.39
106 นาย มงคล ประกิตชัยวัฒนา14,014,055,923-2.35
107 นาง ยุพิน ธีระโกเมน13,406,164,947-0.34
108 บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)13,392,166,592-0.05
109 บริษัท ยูนิสเตรทช์ จำกัด13,332,940,792-1.61
110 Orizon Limited13,321,285,280-1.61
111 ธนาคาร ธนชาต จำกัด (มหาชน)13,168,676,730+1.95
112 บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)13,085,532,353+0.81
113 บริษัท มิตซุย วอเตอร์ โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด12,748,950,000-
114 บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)12,600,730,400+0.61
115 บริษัท ยู เอ็น เอส อโกรเคมีคัล จำกัด12,600,000,000+0.36
116 บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)12,135,516,169-1.23
117 GULF INVESTMENT AND TRADING PTE. LTD.12,123,750,153+0.98
118 บริษัท วิทูรปกรณ์ โฮลดิ้ง จำกัด12,095,998,560-2.08
119 นาง ยุพิน ธีระโกเมน ในฐานะผู้จัดการมรดกของ นายสมนึก หาญจิตต์เกษม12,060,466,310-0.34
120 บริษัทเซรามิคซิเมนต์ไทย จำกัด11,834,321,607-3.67
121 นาย ประทีป ตั้งมติธรรม11,766,259,390+0.25
122 กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล11,702,356,092-1.00
123 บริษัท วัฒนโสภณพนิช จำกัด11,641,188,495-4.01
124 N.C.B.TRUST LIMITED-NORGES BANK 1111,605,523,498-1.06
125 การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย11,369,149,235-0.55
126 บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)11,360,319,033-0.52
127 บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก11,306,657,775-0.70
128 บริษัท กันกุล กรุ๊พ จำกัด11,229,332,576-5.26
129 น.ส. ธิดา แก้วบุตตา11,132,684,060+0.53
130 บริษัท กรุงเทพโปรดิ๊วส จำกัด (มหาชน)10,986,815,121-0.01
131 เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด10,964,658,400-0.68
132 บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)10,869,282,675-0.49
133 บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด10,868,375,250-
134 นาย สมชาย หาญจิตต์เกษม10,840,868,682-0.34
135 BANK OF SINGAPORE LIMITED-THB SEG AC10,544,239,423-1.06
136 บริษัท เสถียรธรรมโฮลดิ้ง จำกัด10,502,709,000-5.36
137 CTBC Bank Company Limited10,487,496,265-0.72
138 AIA COMPANY LIMITED - EQ4-P10,286,973,468-0.11
139 บริษัท ปทุมไรซมิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน)10,148,939,942-4.67
140 นาย จิโรจน์ สุชาโต9,914,208,885-0.94
141 WORTH ACCESS TRADING LIMITED9,819,546,243-1.04
142 NISSIN FOODS HOLDINGS CO., LTD.9,776,173,032-0.37
143 นาย อัฐ ทองแตง9,775,027,025-1.10
144 บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด (มหาชน)9,653,707,800-4.37
145 AIA COMPANY LIMITED - EQ3-P9,645,313,902-0.64
146 บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน)9,421,504,366+0.99
147 N.C.B.TRUST LIMITED-NORGES BANK 19,244,142,562-1.51
148 น.ส. กุณฑี สุริยวนากุล9,214,447,991-
149 ธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)9,179,363,630-0.13
150 นาย ฤทธิ์ ธีระโกเมน9,130,610,101-0.34
151 นาย เกรียงไกร สุริยวนากุล9,103,519,584-
152 UOB KAY HIAN PRIVATE LIMITED9,032,096,069-0.85
153 นาย ทวีฉัตร จุฬางกูร8,966,413,489-1.93
154 นาย ชาตรี โสภณพนิช8,878,608,845-2.10
155 น.ส. ณัฐชไม ถนอมบูรณ์เจริญ8,820,000,000-5.36
156 กองทุนเปิด ทหารไทย พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม พลัส8,818,986,120-0.51
157 บริษัท นทลิน จำกัด8,728,739,960-7.58
158 บริษัท เลียวไพรัตนวิสาหกิจ จำกัด8,722,174,221-0.49
159 นาย ปริญญา เธียรวร8,610,125,000-0.21
160 นาย ธรรศพลฐ์ แบเลเว็ลด์8,569,126,098-2.82
161 นาย อิทธิ ทองแตง8,564,640,329-1.12
162 บริษัท อเดลฟอส จำกัด8,518,569,559-1.48
163 บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน)8,468,264,437-0.39
164 บริษัท เอซีเอส แคปปิตอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด8,400,000,000+0.29
165 บริษัท ยูนีค เน็ตเวิร์ค จำกัด8,348,174,530-1.74
166 นาย วีรพัฒน์ พูนศักดิ์อุดมสิน8,300,381,459-0.05
167 ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)8,204,256,732-1.10
168 ASIAN DEVELOPMENT BANK8,170,250,000+0.21
169 บริษัท โชควัฒนา จำกัด7,897,440,760-0.17
170 บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)7,799,437,360-0.22
171 นาย วิโรจน์ ธนาลงกรณ์7,776,210,000-0.83
172 บริษัท ทุนมหาโชค จำกัด7,739,797,129-0.54
173 บริษัท สิงห์ พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด7,716,668,726-1.25
174 นาง มุกดา บุญเสี่ยง7,709,838,007-1.65
175 บริษัท กัลฟ์ โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด7,625,000,153+0.98
176 นาย อนันต์ กาญจนพาสน์7,624,288,574-0.60
177 บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)7,507,578,319+1.33
178 บริษัท เอฟแอนด์เอส 79 จำกัด7,456,812,253+1.03
179 LGT BANK (SINGAPORE) LTD7,436,790,621-1.26
180 BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES LUXEMBOURG7,412,014,805-1.20
181 SOJITZ CORPORATION7,383,961,889-
182 การประปาส่วนภูมิภาค7,356,800,000-1.82
183 บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)7,342,678,980-
184 น.ส. วิอร ทองแตง7,324,675,002-1.19
185 BNP PARIBAS SECURITIES (ASIA) LTD-FOR COLAS7,213,746,288-
186 BANK OF SINGAPORE LIMITED-SEG7,144,854,045-2.59
187 บริษัท หทัยจรูญเอกโฮลดิ้ง จำกัด7,144,200,000+0.95
188 นาย วรวิทย์ วีรบวรพงศ์7,114,293,744-0.62
189 บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด7,096,468,415+1.31
190 กองทุนเปิด บัวหลวงทศพล7,091,496,735+0.38
191 บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)6,983,147,014+1.31
192 บริษัท มหาศิริ สยาม จำกัด6,944,306,652-
193 บริษัท จี แอล แอสเซทส์ จำกัด6,913,434,651-0.87
194 บริษัท บีบีทีวี แอสเซตแมเนจเมนท์ จำกัด6,877,651,455-0.92
195 บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)6,861,356,338-0.76
196 นาย ลุชัย ภุขันอนันต์6,844,130,304-1.67
197 บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)6,802,995,085-0.31
198 นาย สุระ คณิตทวีกุล6,750,225,074-3.67
199 CREDIT SUISSE AG, HONG KONG BRANCH6,685,092,010-2.63
200 บริษัท เมย์แลนด์ จำกัด6,668,450,680-0.51
201 บริษัท ไอเอสทีเอส (ไทยแลนด์) จำกัด6,645,844,710-
202 บริษัท เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน)6,548,627,387-1.27
203 TICON INTERNATION PTE.LTD.6,536,318,250-0.90
204 กองทุนเปิด บัวหลวงเฟล็กซิเบิ้ลเพื่อการเลี้ยงชีพ6,536,252,214-0.22
205 น.ส. จรีพร จารุกรสกุล6,533,822,046+0.44
206 บริษัท สตรองโฮลด์ แอสเซ็ทส์ จำกัด6,505,110,220-0.64
207 บริษัท บีบีทีวี แซทเทลวิชั่น จำกัด6,479,893,446-0.64
208 บริษัท แรนเดอรีเบอรามาการ จำกัด6,465,196,800-1.40
209 CDIB & PARTNERS INVESTMENT HOLDING PTE.LTD.6,445,258,260-1.86
210 ดร. พิเชษฐ์ วิริยะจิตรา6,391,278,000-1.41
211 บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน)6,355,334,203+0.13
212 บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส์ จำกัด6,340,500,336-4.61
213 บริษัท บี.กริม จอยน์ เว็นเจอร์ โฮลดิ้ง จำกัด6,312,939,813-0.93
214 นาย ชานนท์ เรืองกฤตยา6,295,674,112-4.78
215 นาย พุฒิพงศ์ ปราสาททองโอสถ6,280,654,800-1.67
216 บริษัท มหากิจโฮลดิ้ง จำกัด6,200,513,590-0.64
217 บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)6,183,899,938-2.19
218 บริษัท ทุนรุ่งเรือง จำกัด6,167,856,160-0.64
219 นาย จตุภัทร์ ตั้งคารวคุณ6,042,600,160+3.02
220 บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)6,042,408,622-
221 นาง บุศทรี หวั่งหลี6,025,800,000+3.03
222 นาย วนรัชต์ ตั้งคารวคุณ6,025,800,000+3.03
223 นาย ณัฏฐวุฒิ ตั้งคารวคุณ6,025,800,000+3.03
224 นาย วิชา พูลวรลักษณ์6,016,865,440-0.91
225 นาย ปรินทร์ โลจนะโกสินทร์5,999,780,195-2.70
226 OMAC (HK) LIMITED5,907,440,000-1.46
227 นาย อติคุณ ทองแตง5,848,356,604-1.21
228 บริษัท เรียล มูฟ จำกัด5,843,822,645-0.69
229 การไฟฟ้า ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย5,839,400,000-0.89
230 C.P. Foods International Limited5,810,000,000+0.36
231 นาย สุรชัย โชติจุฬางกูร5,799,108,250-1.36
232 HSBC BANK PLC- PRUDENTIAL ASSURANCE COMPANY OBA ESI5,759,730,152-0.17
233 บริษัท โกลเบ๊กซ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด5,716,607,892+1.35
234 บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)5,713,818,840-0.24
235 มูลนิธิเอสซีจี5,712,644,400-1.40
236 บริษัท โซ วอเตอร์ จำกัด5,674,508,532-
237 น.ส. วันดี กุญชรยาคง5,670,000,000-0.53
238 MITSUBISHI CORPORATION5,668,245,456+1.23
239 บริษัท ศรีตรัง โฮลดิ้งส์ จำกัด5,638,166,316-1.22
240 น.ส. วลัยพร จิรภูมิมินทร์5,600,000,000+0.36
241 บริษัท ไทย ปิโตรเคมีกัล อุตสาหกรรม จำกัด5,551,596,320-0.50
242 นาย กวิน กาญจนพาสน์5,512,502,549+0.55
243 นาย ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล5,462,006,120+1.06
244 บริษัท ไวด์ บรอด คาสท์ จำกัด5,457,315,674-1.74
245 บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)5,437,260,402-
246 บริษัท บางกอกแอร์เวย์สโฮลดิ้ง จำกัด5,432,500,000-0.94
247 นาย พงศ์ศักดิ์ ธรรมธัชอารี5,375,894,930-0.76
248 POSCO5,366,326,897-
249 นาย สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์5,337,480,000-3.95
250 นาย สุทธิลักษณ์ จิราธิวัฒน์5,308,020,516-1.74
251 บริษัท โฮลด์ โคลล์ จำกัด5,258,903,200-1.29
252 MERRILL LYNCH SINGAPORE PTE.LTD5,245,200,000-1.61
253 สหกรณ์ออมทรัพย์การไฟฟ้าฝ่ายผลิต แห่งประเทศไทย จำกัด5,235,274,590-1.48
254 บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน)5,231,130,838+0.21
255 STANLEY ELECTRIC HOLDING ASIA-PACIFIC PTE, LTD.5,209,650,000-2.20
256 นาย นเรศ งามอภิชน5,206,622,700-0.81
257 นาย สันติ ภิรมย์ภักดี5,174,333,690-1.24
258 บริษัท ซี.ที. เวนเจอร์ จำกัด5,149,909,336-0.45
259 บริษัท 3 เอส โฮลดิ้ง จำกัด5,103,000,053+0.95
260 บริษัท นิวสตาร์ วิคเตอร์ จำกัด5,094,933,107-2.50
261 นาย พิธาน องค์โฆษิต5,062,279,011-2.67
262 MAYBANK KIM ENG HOLDINGS LIMITED5,036,937,574-2.83
263 นาย พงษ์ศักดิ์ โล่ห์ทองคำ5,019,559,275-
264 น.ส. เพียงใจ หาญพาณิชย์5,017,700,458-0.57
265 บริษัท บางกอกกล๊าส จำกัด (มหาชน)4,999,999,200+2.00
266 บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน)4,962,078,802-
267 นาย สถาพร งามเรืองพงศ์4,899,842,500-1.91
268 นาย มิน เธียรวร4,855,917,000-0.37
269 บริษัท แอสเพน โฮลดิ้งส์ จำกัด4,825,667,070-1.59
270 บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)4,794,655,938-1.24
271 DELTA ELECTRONICS INC.4,787,123,695+1.08
272 บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด4,785,938,165-1.81
273 บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)4,778,047,735-0.24
274 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว4,769,171,125-0.17
275 SUCCESSFUL DRAGON LIMITED4,764,793,248-0.66
276 EAST FOURTEEN LIMITED-DFA EMERG MARKET CORE EQ PORT4,743,837,451-1.33
277 SKI Carbon Black (Mauritius) Limited4,690,760,775-2.06
278 บริษัท อาคเนย์ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)4,616,495,177-0.16
279 นาย พิพัฒ พะเนียงเวทย์4,615,024,081-0.27
280 นาย ปริญญ์ จิราธิวัฒน์4,609,621,515-2.95
281 นาย สาธิต วิทยากร4,588,780,224-3.39
282 นาย สมยศ อนันตประยูร4,582,265,130+0.40
283 นาย ทศ จิราธิวัฒน์4,563,647,878-2.99
284 นาย เกรียงไกร ศิระวณิชการ4,556,042,100-
285 นาย อมร ทรัพย์ทวีกุล4,548,558,378-1.65
286 บริษัท เคเอสแอล ชูการ์ โฮลดิ้ง จำกัด4,547,442,477-1.94
287 บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)4,543,958,437-0.35
288 นาย มานิต อุดมคุณธรรม4,469,479,155-0.66
289 บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)4,390,967,340-3.73
290 กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวปันผล 70/304,352,521,004-0.11
291 นาย วิลเลียม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค4,307,530,593-0.73
292 POLYPLEX (ASIA) PTE LTD.4,281,672,355-0.71
293 นาย วิกรม กรมดิษฐ์4,267,013,570-1.35
294 บริษัท ช.การช่าง โฮลดิ้ง จำกัด4,250,633,944-
295 BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, LONDON BRANCH4,244,790,916-1.24
296 บริษัท เดอะ วนชัย กรุ๊ป อ๊อฟ คอมปานีส์ จำกัด4,241,036,495-
297 บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)4,231,626,230-1.99
298 นาย ณัฐภพ รัตนสุวรรณทวี4,215,586,283-0.83
299 นาย อนุพงษ์ อัศวโภคิน4,204,617,256-0.80
300 บริษัท ซี.พี.แลนด์ จำกัด (มหาชน)4,190,332,900-1.54
301 HWIC ASIA FUND A/C CLASS C4,174,003,191-1.62
302 บริษัท ชนัตถ์และลูก จำกัด4,164,789,904-1.52
303 น.ส. ประพิชญา พรมมาส4,133,632,500-
304 นาย สราวุฒิ พรพัฒนารักษ์4,124,836,100-6.09
305 น.ส. กรรณิกา พลัสสินทร์4,109,185,824+0.97
306 บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)4,106,205,989-0.55
307 นาย ประชา ดำรงค์สุทธิพงศ์4,061,925,502-2.99
308 บริษัท ควอลิตี้ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)4,045,177,131-0.72
309 นาย วิชัย วชิรพงศ์4,038,693,331-0.86
310 น.ส. ดวงใจ แก้วบุตตา4,032,494,624+0.55
311 บริษัท รังสิตพลาซ่า จำกัด4,006,924,119-0.44
312 กองทุนเปิด ธนชาตหุ้นปันผล3,993,026,355-0.73
313 NOMURA SINGAPORE LIMITED-NOMURA ASIA INVESTMENT SINGAPORE3,984,465,451-0.93
314 น.ส. ฉันทนา จิรัฐิติภัทร์3,954,425,000-2.35
315 บริษัท ไอ.ดี.เอฟ. จำกัด3,947,243,446-0.04
316 TATA STEEL GLOBAL HOLDINGS PTE.LTD.3,945,745,737-2.90
317 MISS SUNEE SERIPANU3,880,362,642-
318 บริษัท อิออน โฮลดิ้งส์ (ไทยแลนด์) จำกัด3,850,000,000+0.29
319 นาย ชัย โสภณพนิช3,847,557,680-2.59
320 J.P. MORGAN BANK LUXEMBOURG S.A. LEND3,840,483,244-0.45
321 นาย ณัฐพล จุฬางกูร3,830,388,969-0.86
322 บริษัท เจ อาร์ เค โฮลดิ้งส์ จำกัด3,822,220,512-4.85
323 คุณหญิง พจมาน ดามาพงศ์3,800,009,359-1.02
324 BANYAN TREE HOLDINGS LIMITED3,731,617,100-
325 บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)3,726,512,240-0.39
326 นาย เพชร โอสถานุเคราะห์3,716,038,995-1.61
327 นาย รัตน์ โอสถานุเคราะห์3,713,445,360-1.61
328 กองทุนเปิด อเบอร์ดีนสมอลแค็พ3,705,591,789-1.34
329 TAKEUCHI PRESS INDUSTRIES CO.,LTD.3,682,437,500+1.71
330 MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION3,680,988,200-0.49
331 น.ส. แพทองธาร ชินวัตร3,672,772,607-2.65
332 BANQUE PICTET & CIE SA3,669,754,053-0.61
333 บริษัท ไทยเรยอน จำกัด (มหาชน)3,634,468,750-2.06
334 MRS. ARUNEE CHAN3,629,546,433-2.59
335 บริษัท รัชกิจ โฮลดิ้ง จำกัด3,628,709,600-
336 Deutsche Bank AG Singapore PWM3,616,560,660-2.99
337 นาง ปัญจพร โชติจุฬางกูร3,587,415,640-1.37
338 ธนาคาร เกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)3,572,300,798-
339 นาย สุวิน ไกรภูเบศ3,563,695,900-1.27
340 น.ส. พินทองทา ชินวัตร3,554,284,795-2.65
341 กองทุน บำเหน็จบำนาญข้าราชการ3,542,493,485-
342 นาย วินัย เตียวสมบูรณ์กิจ3,540,277,462-2.26
343 นาง อตินุช มาลากุล ณ อยุธยา3,479,000,030-0.94
344 บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)3,478,375,296-0.51
345 นาง ณัฐธีรา บุญศรี3,429,202,970-2.70
346 MANILA WATER (THAILAND) COMPANY LIMITED3,425,875,090-1.82
347 นาง สมพร หาญพาณิชย์3,417,750,000-
348 นาย พิชัย จิราธิวัฒน์3,411,405,827-2.92
349 นาย รุ่งโรจน์ แสงศาสตรา3,392,000,000-1.89
350 บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)3,390,208,952+0.91
351 บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)3,354,549,900-0.35
352 EAST FOURTEEN LIMITED-DIMENSIONAL EMER MKTS VALUE FD3,329,103,889-2.81
353 นาย สุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์3,325,095,307-3.00
354 ธนาคารออมสิน3,309,049,640-0.73
355 บริษัท กรุงเทพ ซินธิติกส์ จำกัด3,299,967,500-4.61
356 บริษัท เค ทู เจ โฮลดิ้ง จำกัด3,294,000,000+0.55
357 มูลนิธินายห้างโรงปูนผู้หนึ่ง3,273,258,400-1.40
358 นาย เชง นิรุตตินานนท์3,267,205,969+1.23
359 นาง จริยา แก้วบุตตา3,267,172,200+0.55
360 นาย พีระพงศ์ จรูญเอก3,259,949,864-0.71
361 KINPO ELECTRONICS, INC.3,255,961,461-1.69
362 นาย สุทธิเดช จิราธิวัฒน์3,254,293,205-2.88
363 BANK OF SINGAPORE LIMITED3,251,964,703+0.12
364 น.ส. พลอยส่องแสง นพรัมภา3,195,916,850-1.63
365 King's Eye Investments Ltd.3,180,100,000-1.69
366 นาย จุลเวช ยศสุนทรากุล3,180,000,000-0.94
367 SATHINEE CO.,LTD.3,178,362,744-1.86
368 นาย ธีรพงศ์ จันศิริ3,166,581,831+1.23
369 นาง เพาพิลาส เหมวชิรวรากร3,150,000,000+0.36
370 MANDARIN ORIENTAL HOLDINGS B.V.3,135,755,000-0.41
371 บริษัท ซี.พี.อินเตอร์ฟู้ด (ไทยแลนด์) จำกัด3,133,590,800-1.74
372 บริษัท พีระเดชาพันธ์ โฮลดิ้ง3,132,000,000-0.57
373 ร้อยตรี เสรี โอสถานุเคราะห์3,127,242,800-1.61
374 นาง ละออ ตั้งคารวคุณ3,126,751,124+2.92
375 นาย สุขกาญจน์ วัธนเวคิน3,126,745,998-0.78
376 บัญชี บริหาร กิจการ3,119,115,346-0.72
377 NEWSAGA LIMITED3,104,000,000-2.50
378 นาย ธัญชาติ กิจพิพิธ3,086,788,400-2.78
379 นาย ก้องภพ สุริยวนากุล3,084,479,939-
380 CHAILEASE FINANCE CO., LTD.3,079,220,050-0.42
381 น.ส. ชามา สุริยวนากุล3,058,776,000-
382 CHAROEN POKPHAND HOLDING CO.,LTD3,052,280,750-0.87
383 บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด(มหาชน)3,050,000,000+0.98
384 บริษัท สุวินทวงศ์ โกลด์ แอสเซ็ท จำกัด3,041,007,157-1.85
385 บริษัท มายเรียด วัสดุ จำกัด3,040,271,055-0.92
386 KGI ASIA (HOLDINGS) PTE. LTD.3,037,238,784-0.46
387 ด.ช. กอกฤษต สุริยวนากุล3,036,285,000-
388 WGI EMERGING MARKETS FUND, LLC.3,032,748,000+1.11
389 MURAMOTO INDUSTRY CO., LTD.3,026,206,260-
390 นาย ศักดิ์ นานา3,018,427,200-1.40
391 นาย ประจักษ์ ตั้งคารวคุณ3,012,900,000+3.03
392 NOMURA SECURITIES CO LTD-CLIENT A/C3,012,556,073-0.17
393 นาย สุทธิศักดิ์ จิราธิวัฒน์2,974,760,316-2.91
394 นาง รัตนา นรพัลลภ2,969,526,675-3.02
395 บริษัท วัฒนภักดี จำกัด2,964,000,000-0.40
396 นาย ยืนยง โอภากุล2,960,160,000-5.36
397 MINDO ASIA INVESTMENTS LIMITED2,947,552,450-0.55
398 กองทุนเปิด เค 20 ซีเล็คท์หุ้นระยะยาวปันผล2,940,463,028-1.30
399 บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)2,933,280,832-1.67
400 นาย วัฒน์ จิราธิวัฒน์2,929,011,333-2.96
401 นาย กอบชัย จิราธิวัฒน์2,928,883,177-2.97
402 นาง อาริญา ปราสาททองโอสถ2,921,290,800-1.67
403 บริษัท บริหารสินทรัพย์ทวี จำกัด2,903,337,858-2.44
404 นาย อิทธิพัทธ์ พีระเดชาพันธ์2,880,054,090-0.57
405 นาย ไกรสร จันศิริ2,849,309,894+1.23
406 นาย พิชิต วิวัฒน์รุจิราพงศ์2,830,499,445-3.60
407 บริษัท พรรณธิอร จำกัด2,826,775,730-2.37
408 บริษัท เตียง จิราธิวัฒน์ จำกัด2,819,093,183-4.19
409 นาย สุทธิธรรม จิราธิวัฒน์2,817,589,305-2.93
410 บริษัท ยูนีเซ็นทรัล จำกัด2,813,558,622-0.10
411 กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นปันผล2,798,217,216-1.11
412 นาย สุนทร เด่นธรรม2,795,868,830-2.06
413 นาย ชัชวาลย์ เจียรวนนท์2,788,911,966-0.20
414 AUSTIN ASSET LIMITED2,777,250,000-6.96
415 นาย ณรงค์ฤทธิ์ จิราธิวัฒน์2,768,697,910-3.02
416 บริษัท สินแพทย์ จำกัด2,747,577,961+1.67
417 นาง จารุวรรณ วนาสิน2,730,216,219-0.79
418 C.P. FOODS INTERNATIONAL LIMITED2,728,974,880-1.74
419 RBC INVESTOR SERVICES TRUST2,728,098,228+0.08
420 บริษัท ควอลิตี้ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)2,720,009,600-1.50
421 สหกรณ์ออมทรัพย์การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จำกัด2,713,669,000-0.51
422 บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด(มหาชน)2,712,150,000-1.36
423 นาย สุทธิภัค จิราธิวัฒน์2,711,356,705-3.02
424 นาย สุทธิสาร จิราธิวัฒน์2,711,356,705-3.02
425 MR. CHALERMCHAI MAHAGITSIRI2,708,589,083-1.79
426 กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์ อินคัมพลัส2,704,382,025-0.05
427 นาง นิจพร จรณะจิตต์2,703,998,107-1.41
428 นาย ไวยวุฒิ สินเจริญกุล2,701,276,948-1.22
429 นาย เจตรศิริ บุญดีเจริญ2,692,960,452-4.42
430 น.ส. ฐิตินันท์ วัธนเวคิน2,680,215,127-0.74
431 กองทุนเปิด เค พร็อพเพอร์ตี้ เซคเตอร์2,678,989,120-0.82
432 นาย จักรพงษ์ จักราจุฑาธิบดิ์2,674,000,000-3.14
433 นาย ปัญญา นิรันดร์กุล2,672,607,006-1.39
434 CREDIT SUISSE FIRST BOSTON (SINGAPORE) LIMITED2,671,300,000+0.12
435 บริษัท ทุนบุรีรัมย์ จำกัด2,665,448,500-0.77
436 บริษัท พรีเมียร์ ฟิชชั่น แคปปิตอล จำกัด2,655,868,387-1.10
437 บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จำกัด (มหาชน)2,650,583,200-2.58
438 นาย สำเริง มนูญผล2,646,367,549-0.15
439 กองทุน บำเหน็จบำนาญข้าราชการ2,642,052,741+0.08
440 นาง วรรณสมร วรรณเมธี2,627,881,903-0.76
441 นาย ธีระยุทธ จิราธิวัฒน์2,626,300,887-2.97
442 นาย ไพบูลย์ ดำรงชัยธรรม2,612,350,083-0.75
443 THE BANK OF NEW YORK (NOMINEES) LIMITED A/C 51002,611,424,570-
444 นาย ธีระเกียรติ จิราธิวัฒน์2,593,301,237-3.02
445 นาง ถนอมศรี สุดโต2,590,971,230-2.88
446 นาย ปริญญา วิญญรัตน์2,585,741,186+0.92
447 นาง สมกมล เวชชาชีวะ2,584,899,737-3.01
448 นาย ธีระเดช จิราธิวัฒน์2,584,899,737-3.01
449 นาย ภัสสรกรณ์ จิราธิวัฒน์2,584,336,800-3.02
450 กองทุนเปิด บัวหลวงปัจจัย 4 หุ้นระยะยาวปันผล2,576,711,444-0.30
451 นาย สมเกียรติ ธนัตถ์เจริญกุล2,574,107,900-1.65
452 THE BANK OF NEW YORK MELLON DR2,565,967,760-
453 นาย ประภาส ชลศรานนท์2,557,476,222-1.39
454 บริษัท สารสิน จำกัด2,546,197,954-0.66
455 Toray Industries, Inc.2,540,160,000+1.00
456 บริษัท บีบีทีวี เอ็คควิตี้ จำกัด2,530,987,688-0.43
457 นาย เจตรมงคล บุญดีเจริญ2,516,034,157-4.42
458 น.ส. รมณี บุญดีเจริญ2,516,034,157-4.42
459 บริษัท น้ำตาลตะวันออก จำกัด2,515,283,290-0.74
460 บริษัท สยามสวีท โฮลดิ้ง จำกัด2,508,000,000-0.66
461 กองทุนเปิด อเบอร์ดีนโกรท2,501,551,945-1.83
462 บริษัท บันยัน ทรี รีสอร์ท แอนด์ สปา (ไทยแลนด์) จำกัด2,497,856,700-
463 นาย สุทธิพันธ์ จิราธิวัฒน์2,496,638,555-2.92
464 มหาวิทยาลัยมหิดล2,488,854,677-0.66
465 APCO CAPITAL PTE. LTD.2,486,000,000-2.65
466 นาง จารุณี ชินวงศ์วรกุล2,482,788,044-2.81
467 บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)2,480,153,850-0.12
468 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เค มาสเตอร์ พูล ฟันด์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว2,449,971,792-1.25
469 บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด - 101S2,442,094,202-1.04
470 นาย พงษ์ชัย อมตานนท์2,418,525,900-3.06
471 บริษัท Siam Magi จำกัด2,417,400,000-
472 KGI ASIA LIMITED2,407,625,917-0.35
473 นาย สิทธิชัย ลีสวัสดิ์ตระกูล2,404,938,399-3.88
474 บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)2,402,291,525-0.53
475 นาย สดาวุธ เตชะอุบล2,401,339,021-0.14
476 กองทุนเปิด บัวหลวงตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ2,389,531,309-1.20
477 PLAN B INVESTMENT HOLDING LIMITED2,372,896,319-2.52
478 LION CORPORATION2,367,699,150-0.68
479 นาย อภิรุม ปัญญาพล2,361,275,483+0.90
480 GERLACH & CO.-ORBIS SICAV EMERGING MARKETS EQUITY FUND2,355,138,430-
481 CIMB-PRINCIPAL PROPERTY INCOME FUND2,352,988,772-1.13
482 น.ส. สาธิตา วิทยากร2,350,817,655-3.39
483 บริษัท ไสวประภาสและบุตร จำกัด2,350,398,200-0.49
484 นาย เชิดชู โสภณพนิช2,335,157,715-3.33
485 บริษัท โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม จำกัด2,328,210,000-
486 ASIAN OPPS I LIMITED2,325,999,375-2.06
487 บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน)2,306,411,237-2.47
488 มูลนิธิ ป้าทองคำ เอ็มเค2,298,049,751-0.34
489 ENGINE HOLDINGS ASIA PTE. LTD.2,274,495,374-0.88
490 กองทุนเปิด อเบอร์ดีนหุ้นระยะยาว2,267,747,754-1.91
491 นาย อนุทิน ชาญวีรกูล2,265,382,013-0.61
492 บริษัท ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)2,246,637,600-11.67
493 บริษัท สมบูรณ์ โฮลดิ้ง จำกัด2,238,768,400-2.27
494 Y Investment Ltd2,232,000,000-1.61
495 บริษัท โรงพยาบาลวิภาราม จำกัด2,225,745,536+0.69
496 บริษัท จตุบุตรโฮลดิ้ง จำกัด2,199,436,887-4.48
497 POLYPLEX CORPORATION LTD.2,181,398,564-0.71
498 บริษัท ชาเตรียนโฮลดิ้ง จำกัด2,177,236,660-0.49
499 นางสาว เกสรา โอสถานุเคราะห์2,167,396,000-1.61
500 นาย ภาสุรี โอสถานุเคราะห์2,167,396,000-1.61