คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

จัดอันดับเศรษฐีหุ้นไทย 16/12/2018

No. Name จำนวนเงิน (บาท) %
1 กระทรวงการคลัง1,415,208,660,677-2.42
2 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด1,140,769,018,296-1.15
3 บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)666,980,682,383-4.83
4 SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED338,133,232,354-1.21
5 STATE STREET EUROPE LIMITED328,352,088,538-1.32
6 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร287,378,496,040-1.67
7 สำนักงานประกันสังคม249,295,806,568-1.01
8 MUFG BANK,LTD. BAY ACCOUNT226,213,285,840-
9 บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)210,804,264,912-3.41
10 บริษัท ซี.พี.เมอร์แชนไดซิ่ง จำกัด193,826,360,400-
11 บริษัท อินโดรามา รีซอสเซส จำกัด192,774,522,490-2.27
12 กองทุน เพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน157,773,101,077-0.49
13 กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง โดย บลจ.เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)155,531,429,632-1.28
14 กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง โดย บลจ.กรุงไทย จำกัด (มหาชน)155,531,429,306-1.28
15 บริษัท ทีซีซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด146,120,834,425+0.93
16 UBS AG SINGAPORE BRANCH131,769,085,541-0.93
17 SINGTEL STRATEGIC INVESTMENTS PTE LTD.119,604,427,500-3.48
18 บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด100,506,797,962-1.28
19 บริษัท เซ็นทรัลโฮลดิ้ง จำกัด90,284,398,930+0.65
20 บริษัท สยามแม็คโคร โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด88,450,143,800-0.75
21 บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)87,449,014,501-0.31
22 นาย ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ77,589,829,715+1.84
23 บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)74,867,234,388+0.85
24 STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY71,382,190,702-0.64
25 THE BANK OF NEW YORK MELLON69,531,339,665-0.39
26 บริษัท เอ็นจี โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด67,343,780,705+0.59
27 GIC PRIVATE LIMITED67,248,267,319-1.02
28 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย64,968,874,866-0.05
29 บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)63,142,499,241+0.84
30 บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)61,224,556,450-0.75
31 นาย สารัชถ์ รัตนาวะดี58,022,999,540-1.30
32 บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)57,496,048,336-1.25
33 ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)54,664,556,242-0.99
34 SOUTH EAST ASIA UK (TYPE A) NOMINEES LIMITED54,207,808,985-0.80
35 ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน)54,110,090,127-2.68
36 CITIBANK NOMINEES SINGAPORE PTE LTD-CBHK-PBGSG-RESTRICTED SHARES50,271,084,500-
37 THE BANK OF NEW YORK (NOMINEES) LIMITED47,302,169,184-2.10
38 TELENOR ASIA PTE LTD45,917,348,614-0.55
39 นาย นิติ โอสถานุเคราะห์44,748,176,127-0.23
40 กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว44,525,913,272+0.05
41 นาย สมโภชน์ อาหุนัย41,772,187,502-2.09
42 บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)40,948,356,361-1.19
43 NORTRUST NOMINEES LTD-CL AC40,235,127,634+0.41
44 BNY MELLON NOMINEES LIMITED40,127,516,643-1.26
45 บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)39,823,660,160+1.33
46 HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD39,213,514,697-0.49
47 UBS AG HONG KONG BRANCH38,883,088,917-1.32
48 บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)35,792,091,360+0.69
49 บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน)35,694,995,765-0.83
50 CHINA MOBILE INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED35,437,511,409-1.69
51 นาย ชูชาติ เพ็ชรอำไพ35,319,501,316-2.05
52 นาง ดาวนภา เพชรอำไพ34,740,000,000-2.07
53 บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)33,820,844,085-1.70
54 UBS AG LONDON BRANCH33,593,947,637-0.92
55 บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)33,006,708,007+0.04
56 SINGTEL GLOBAL INVESTMENT PTE. LTD.32,825,727,870-1.54
57 SE ASIA (TYPE B) NOMINEES LLC32,222,114,664-0.12
58 CREDIT SUISSE AG, SINGAPORE BRANCH31,572,621,095-0.73
59 บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)30,642,094,425-1.89
60 TEPDIA Generating B.V.30,631,165,254+0.41
61 CHEVRON SOUTH ASIA HOLDINGS PTE LTD30,460,308,410-3.45
62 THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED29,644,408,398-1.64
63 นาย อนันต์ อัศวโภคิน28,897,267,275-0.99
64 นาย คีรี กาญจนพาสน์28,768,993,066+0.45
65 บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)28,349,045,101+0.01
66 บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)27,380,332,448+1.70
67 EXXONMOBIL ASIA HOLDINGS PTE. LTD.27,176,625,000-2.52
68 CHASE NOMINEES LIMITED26,391,489,726-1.21
69 บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)25,677,270,768+1.73
70 บริษัท ไมเนอร์ โฮลดิ้ง (ไทย) จำกัด25,653,810,720-
71 นาย พิชญ์ โพธารามิก25,576,418,303-0.09
72 ING BANK N.V.24,794,218,991+1.77
73 นาย ทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์24,701,380,658-1.60
74 บริษัท ซันไรส์ อีคิวตี้ จำกัด24,366,909,789-2.63
75 บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)24,219,999,896-1.16
76 บริษัท ไทย เทลโค โฮลดิ้งส์ จำกัด24,160,559,150-0.55
77 บริษัท เอสซีจี ดิสทริบิวชั่น จำกัด24,097,810,227-
78 UOB KAY HIAN (HONG KONG) LIMITED - Client Account23,140,853,205+0.19
79 B. Grimm Power (Singapore) Pte. Ltd.22,814,551,500+0.97
80 CIMB BANK BERHARD22,797,362,527-1.25
81 บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด21,263,223,540-1.09
82 NORTRUST NOMINEES LIMITED-NT0 SEC LENDING THAILAND CL AC20,510,779,855-1.03
83 บริษัท ทีโอเอ กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด20,077,200,000+3.03
84 บริษัท ซี.อาร์.จี.บริการ จำกัด19,985,538,672-1.09
85 MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC19,768,309,819-0.03
86 บริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จำกัด19,410,049,235-1.46
87 บริษัท เจริญโภคภัณฑ์โฮลดิ้ง จำกัด18,928,011,500-1.20
88 ENGIE GLOBAL DEVELOPMENTS B.V.18,589,182,100+0.59
89 บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)18,235,347,597-0.50
90 บริษัท ไทยออยล์เพาเวอร์ จำกัด17,595,538,321-2.21
91 JARDINE CYCLE & CARRIAGE LIMITED17,352,479,904-2.63
92 GULF CAPITAL HOLDINGS LIMITED17,154,776,250-1.30
93 บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)16,880,602,714-0.88
94 ASAHI GLASS CO.,LTD.16,371,592,462-
95 นาย ฮาราลด์ ลิงค์16,351,162,375+0.97
96 AEON FINANCIAL SERVICE CO.,LTD.16,330,800,000-1.61
97 น.ส. ปรมาภรณ์ ปราสาททองโอสถ16,055,643,458+1.65
98 บริษัท ดับบลิวเอชเอ โฮลดิ้ง จำกัด15,804,658,576-0.92
99 DBS BANK LTD15,802,671,977-0.81
100 นาย เฉลิม หาญพาณิชย์15,461,250,000-1.05
101 ธนาคาร ออมสิน15,384,006,090-0.02
102 บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)15,353,563,836-
103 บริษัท เหมราช พัฒนาที่ดิน จำกัด (มหาชน)15,145,499,828-
104 นาย มงคล ประกิตชัยวัฒนา14,899,423,536-3.65
105 กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 75/2514,353,011,201-0.01
106 บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด14,306,125,000-1.04
107 ธนาคาร ธนชาต จำกัด (มหาชน)14,189,397,330-3.67
108 บริษัท ยูนิสเตรทช์ จำกัด13,994,372,901-0.79
109 Orizon Limited13,563,002,150-1.39
110 นาง ยุพิน ธีระโกเมน13,542,962,549-0.34
111 บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)13,389,849,448+0.02
112 บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)13,067,711,324+0.45
113 บริษัท มิตซุย วอเตอร์ โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด12,748,950,000-0.81
114 บริษัท ยู เอ็น เอส อโกรเคมีคัล จำกัด12,735,000,000-
115 บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)12,732,956,965-3.23
116 บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)12,698,166,200+0.26
117 บริษัท วิทูรปกรณ์ โฮลดิ้ง จำกัด12,515,998,510+1.34
118 บริษัทเซรามิคซิเมนต์ไทย จำกัด12,268,608,638-
119 GULF INVESTMENT AND TRADING PTE. LTD.12,203,250,154-1.30
120 นาง ยุพิน ธีระโกเมน ในฐานะผู้จัดการมรดกของ นายสมนึก หาญจิตต์เกษม12,183,532,292-0.34
121 กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล12,085,715,459-1.01
122 N.C.B.TRUST LIMITED-NORGES BANK 1111,924,282,935-0.75
123 บริษัท วัฒนโสภณพนิช จำกัด11,868,687,955-0.59
124 น.ส. ธิดา แก้วบุตตา11,862,072,818-1.54
125 บริษัท กันกุล กรุ๊พ จำกัด11,820,350,080-2.50
126 นาย ประทีป ตั้งมติธรรม11,577,677,166-2.71
127 การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย11,494,775,194+1.64
128 บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)11,461,585,322-0.53
129 บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก11,339,991,675+1.22
130 บริษัท เสถียรธรรมโฮลดิ้ง จำกัด11,315,418,625-2.76
131 เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด11,189,959,600-0.67
132 บริษัท กรุงเทพโปรดิ๊วส จำกัด (มหาชน)11,131,569,471-0.51
133 บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)10,977,687,956-0.41
134 นาย สมชาย หาญจิตต์เกษม10,951,489,791-0.34
135 บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด10,809,943,125-
136 CTBC Bank Company Limited10,789,294,719-0.70
137 บริษัท ปทุมไรซมิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน)10,718,039,378-3.54
138 BANK OF SINGAPORE LIMITED-THB SEG AC10,596,981,243-0.55
139 AIA COMPANY LIMITED - EQ4-P10,348,033,521+0.22
140 WORTH ACCESS TRADING LIMITED10,020,384,640-1.50
141 บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด (มหาชน)9,794,223,800-0.70
142 AIA COMPANY LIMITED - EQ3-P9,770,060,000-0.56
143 NISSIN FOODS HOLDINGS CO., LTD.9,724,692,946-
144 บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน)9,701,351,031-0.96
145 บริษัท นทลิน จำกัด9,696,326,140-4.24
146 นาย จิโรจน์ สุชาโต9,633,618,068+1.94
147 นาย อัฐ ทองแตง9,576,772,874+1.73
148 น.ส. ณัฐชไม ถนอมบูรณ์เจริญ9,502,500,000-2.76
149 น.ส. กุณฑี สุริยวนากุล9,440,292,304-
150 N.C.B.TRUST LIMITED-NORGES BANK 19,435,508,229-2.94
151 นาย เกรียงไกร สุริยวนากุล9,326,645,064-
152 UOB KAY HIAN PRIVATE LIMITED9,247,039,920-0.83
153 ธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)9,241,630,320-0.25
154 นาย ฤทธิ์ ธีระโกเมน9,222,347,788-0.33
155 นาย ทวีฉัตร จุฬางกูร9,191,519,324-1.09
156 นาย ชาตรี โสภณพนิช8,992,978,848+0.15
157 บริษัท อเดลฟอส จำกัด8,960,273,166-2.82
158 บริษัท เอซีเอส แคปปิตอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด8,928,000,000-1.61
159 กองทุนเปิด ทหารไทย พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม พลัส8,833,031,120+0.19
160 นาย ธรรศพลฐ์ แบเลเว็ลด์8,811,276,693-1.36
161 นาย ปริญญา เธียรวร8,744,255,000-0.61
162 บริษัท เลียวไพรัตนวิสาหกิจ จำกัด8,722,174,221-
163 บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน)8,621,574,323-0.78
164 บริษัท ยูนีค เน็ตเวิร์ค จำกัด8,565,952,996-1.69
165 นาย อิทธิ ทองแตง8,399,889,991+1.71
166 ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)8,319,057,983-0.21
167 นาย วีรพัฒน์ พูนศักดิ์อุดมสิน8,236,905,299+0.17
168 นาง มุกดา บุญเสี่ยง8,090,987,578-2.09
169 ASIAN DEVELOPMENT BANK8,079,250,000-0.41
170 บริษัท สิงห์ พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด8,054,272,983-
171 บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด7,977,729,198-6.98
172 บริษัท ทุนมหาโชค จำกัด7,921,392,656-0.10
173