คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

จัดอันดับเศรษฐีหุ้นไทย 25/04/2019

No. Name จำนวนเงิน (บาท) %
1 กระทรวงการคลัง1,457,420,059,708-0.16
2 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด1,162,431,934,909-0.20
3 บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)650,265,710,184+0.30
4 SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED353,073,533,796-0.39
5 STATE STREET EUROPE LIMITED331,168,967,821-0.14
6 สำนักงานประกันสังคม259,877,447,284-
7 บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)234,189,518,272-1.04
8 MUFG BANK,LTD. BAY ACCOUNT216,316,454,585+1.31
9 บริษัท ซี.พี.เมอร์แชนไดซิ่ง จำกัด213,688,425,600-1.60
10 บริษัท อินโดรามา รีซอสเซส จำกัด163,858,344,117-1.07
11 กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง โดย บลจ.เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)151,358,915,491+0.13
12 กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง โดย บลจ.กรุงไทย จำกัด (มหาชน)151,358,915,178+0.13
13 UBS AG SINGAPORE BRANCH145,855,831,248+0.76
14 กองทุน เพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน145,459,102,944-
15 บริษัท ทีซีซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด139,292,758,050-
16 SINGTEL STRATEGIC INVESTMENTS PTE LTD.133,124,928,000-1.04
17 บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด97,253,445,851+1.47
18 บริษัท สยามแม็คโคร โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด89,770,295,200-
19 บริษัท เซ็นทรัลโฮลดิ้ง จำกัด89,108,054,970+0.66
20 บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)87,538,054,001+0.20
21 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย79,830,176,276-0.17
22 บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)78,453,448,606+0.98
23 นาย ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ76,027,349,355-
24 นาย สารัชถ์ รัตนาวะดี75,599,999,400+4.00
25 บริษัท เอ็นจี โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด72,295,529,286-
26 STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY71,527,008,049-0.20
27 บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)69,652,089,552-1.24
28 GIC PRIVATE LIMITED68,676,260,407+0.22
29 THE BANK OF NEW YORK MELLON65,779,853,591-
30 ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน)63,117,839,063+1.18
31 บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)62,138,355,800-
32 ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)56,664,539,447-0.08
33 บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)55,584,393,410-0.43
34 TELENOR ASIA PTE LTD55,252,194,211-0.91
35 SOUTH EAST ASIA UK (TYPE A) NOMINEES LIMITED55,039,101,141-0.34
36 CITIBANK NOMINEES SINGAPORE PTE LTD-CBHK-PBGSG-RESTRICTED SHARES54,939,113,775-0.33
37 นาย นิติ โอสถานุเคราะห์48,767,818,925+0.77
38 THE BANK OF NEW YORK (NOMINEES) LIMITED48,653,265,390-0.21
39 นาย สมโภชน์ อาหุนัย47,014,980,803+0.46
40 บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)45,416,246,510-0.01
41 กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว45,368,889,685-0.48
42 บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)41,684,360,329+1.25
43 NORTRUST NOMINEES LTD-CL AC41,059,934,469-
44 SINGTEL GLOBAL INVESTMENT PTE. LTD.40,232,558,774-0.84
45 บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)38,774,765,640-0.64
46 UBS AG HONG KONG BRANCH38,209,408,253-0.26
47 บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)37,579,927,125-
48 TEPDIA Generating B.V.37,564,145,044-0.34
49 นาย ชูชาติ เพ็ชรอำไพ37,454,843,267-0.49
50 บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)36,973,955,235-0.58
51 นาง ดาวนภา เพชรอำไพ36,900,000,000-0.49
52 บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน)36,284,995,695-0.81
53 BNY MELLON NOMINEES LIMITED35,688,642,225-0.14
54 THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED35,646,069,925-0.62
55 นาย คีรี กาญจนพาสน์35,124,824,171-0.82
56 UBS AG LONDON BRANCH34,653,883,344+1.50
57 SE ASIA (TYPE B) NOMINEES LLC33,051,306,003-0.59
58 CREDIT SUISSE AG, SINGAPORE BRANCH32,575,236,182-0.43
59 HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD31,625,360,232+0.35
60 นาย อนันต์ อัศวโภคิน31,472,458,117+0.91
61 บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)31,195,706,179-0.52
62 CHINA MOBILE INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED30,632,425,117-
63 บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)29,982,361,919+0.30
64 บริษัท ไทย เทลโค โฮลดิ้งส์ จำกัด29,072,321,175-0.91
65 CHEVRON SOUTH ASIA HOLDINGS PTE LTD28,884,775,216-0.91
66 B. Grimm Power (Singapore) Pte. Ltd.28,130,563,500+1.57
67 นาย พิชญ์ โพธารามิก28,100,925,059-0.53
68 บริษัท ไมเนอร์ โฮลดิ้ง (ไทย) จำกัด27,655,171,840-0.66
69 บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)27,049,793,009-
70 EXXONMOBIL ASIA HOLDINGS PTE. LTD.26,491,500,000-
71 บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)25,384,538,173-
72 บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)25,199,999,892-1.67
73 นาย ทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์24,427,458,871+2.15
74