คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

จัดอันดับเศรษฐีหุ้นไทย 20/11/2018

No. Name จำนวนเงิน (บาท) %
1 กระทรวงการคลัง1,411,579,087,349+0.55
2 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด1,143,701,190,362-0.17
3 บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)665,006,135,199-0.18
4 SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED335,846,588,431+0.20
5 STATE STREET EUROPE LIMITED329,431,671,353-0.08
6 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร283,795,323,782+0.14
7 สำนักงานประกันสังคม249,285,239,140+0.09
8 MUFG BANK,LTD. BAY ACCOUNT230,454,784,950-0.61
9 บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)215,930,722,565+2.26
10 บริษัท ซี.พี.เมอร์แชนไดซิ่ง จำกัด189,716,967,600+0.36
11 บริษัท อินโดรามา รีซอสเซส จำกัด188,393,283,343+1.40
12 กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง โดย บลจ.เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)154,024,450,796-0.49
13 กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง โดย บลจ.กรุงไทย จำกัด (มหาชน)154,024,450,446-0.49
14 กองทุน เพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน153,924,976,660-1.00
15 บริษัท ทีซีซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด137,244,335,138+1.49
16 UBS AG SINGAPORE BRANCH123,002,586,045+0.23
17 SINGTEL STRATEGIC INVESTMENTS PTE LTD.122,377,863,500+2.27
18 บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด99,660,287,334+0.36
19 บริษัท เซ็นทรัลโฮลดิ้ง จำกัด88,519,882,990-1.33
20 บริษัท สยามแม็คโคร โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด85,149,765,300+0.78
21 นาย ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ75,357,601,240-
22 บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)75,197,745,146+0.59
23 บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)73,938,283,053-0.32
24 STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY72,968,278,714-0.55
25 THE BANK OF NEW YORK MELLON69,569,647,535-0.23
26 บริษัท เอ็นจี โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด68,532,200,365+1.16
27 GIC PRIVATE LIMITED67,696,595,732+0.11
28 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย63,513,732,894+0.30
29 บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)60,247,790,913+0.56
30 บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)58,940,058,075+0.78
31 นาย สารัชถ์ รัตนาวะดี57,077,999,547-
32 บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)56,050,097,797-
33 ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)54,240,412,757+0.49
34 ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน)53,871,711,927+0.70
35 SOUTH EAST ASIA UK (TYPE A) NOMINEES LIMITED53,808,108,487-0.12
36 CITIBANK NOMINEES SINGAPORE PTE LTD-CBHK-PBGSG-RESTRICTED SHARES49,552,926,150-
37 THE BANK OF NEW YORK (NOMINEES) LIMITED47,634,915,093-0.44
38 TELENOR ASIA PTE LTD47,431,107,359-0.53
39 นาย นิติ โอสถานุเคราะห์44,004,974,110-0.03
40 กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว43,971,905,869+0.29
41 นาย สมโภชน์ อาหุนัย42,427,504,789+1.03
42 บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)41,495,835,533-0.06
43 BNY MELLON NOMINEES LIMITED40,416,719,664-0.22
44 NORTRUST NOMINEES LTD-CL AC40,101,349,768-0.65
45 บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)39,823,660,160+0.66
46 HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD39,077,608,964-0.46
47 UBS AG HONG KONG BRANCH38,408,582,516+0.52
48 บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)36,786,316,120-0.68
49 นาย ชูชาติ เพ็ชรอำไพ36,391,909,484+0.98
50 นาง ดาวนภา เพชรอำไพ35,820,000,000+1.01
51 บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน)35,399,995,800+0.83
52 CHINA MOBILE INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED34,836,875,623+0.86
53 บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)33,491,231,719-1.58
54 UBS AG LONDON BRANCH33,410,322,358+0.13
55 SINGTEL GLOBAL INVESTMENT PTE. LTD.33,162,402,002+2.03
56 CHEVRON SOUTH ASIA HOLDINGS PTE LTD33,086,197,066-3.17
57 บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)32,378,238,345-0.20
58 SE ASIA (TYPE B) NOMINEES LLC32,022,926,978-0.17
59 CREDIT SUISSE AG, SINGAPORE BRANCH31,203,911,586+0.12
60 บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)30,256,659,275-
61 EXXONMOBIL ASIA HOLDINGS PTE. LTD.30,145,500,000-5.30
62 TEPDIA Generating B.V.29,874,840,186-0.42
63 THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED29,843,180,211+1.74
64 นาย อนันต์ อัศวโภคิน28,610,626,070+2.00
65 บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)28,474,445,015+0.40
66 นาย คีรี กาญจนพาสน์28,367,288,414+1.02
67 GULF CAPITAL HOLDINGS LIMITED28,010,500,151-
68 บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)26,769,556,916+0.01
69 CHASE NOMINEES LIMITED26,382,374,205+0.13
70 บริษัท ไมเนอร์ โฮลดิ้ง (ไทย) จำกัด26,017,694,560-2.10
71 นาย พิชญ์ โพธารามิก25,388,783,926+1.09
72 ING BANK N.V.25,233,054,726+0.87
73 บริษัท ซันไรส์ อีคิวตี้ จำกัด25,221,987,049-0.01
74 นาย ทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์24,969,237,105-
75 บริษัท ไทย เทลโค โฮลดิ้งส์ จำกัด24,957,061,100-0.53
76 บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)24,919,999,893-0.56
77 บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)24,912,785,500-
78 CIMB BANK BERHARD23,937,230,654-2.38
79 B. Grimm Power (Singapore) Pte. Ltd.23,257,552,500-1.90
80 บริษัท เอสซีจี ดิสทริบิวชั่น จำกัด23,060,105,480+0.50
81 UOB KAY HIAN (HONG KONG) LIMITED - Client Account22,888,955,844-0.30
82 บริษัท ทีโอเอ กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด21,294,000,000+2.86
83 บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด20,800,979,550-
84 MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC19,835,504,091+0.28
85 บริษัท ซี.อาร์.จี.บริการ จำกัด19,551,070,440-
86 NORTRUST NOMINEES LIMITED-NT0 SEC LENDING THAILAND CL AC19,523,357,318-0.16
87 บริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จำกัด19,098,342,751+2.10
88 บริษัท เจริญโภคภัณฑ์โฮลดิ้ง จำกัด18,928,011,500-
89 ENGIE GLOBAL DEVELOPMENTS B.V.18,917,226,490+1.16
90 บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)18,665,641,918-0.44
91 JARDINE CYCLE & CARRIAGE LIMITED17,961,338,848-
92 บริษัท ไทยออยล์เพาเวอร์ จำกัด17,050,543,771-0.46
93 นาย ฮาราลด์ ลิงค์16,671,320,925-1.90
94 บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)16,666,785,087+0.43
95 AEON FINANCIAL SERVICE CO.,LTD.16,594,200,000-0.79
96 ธนาคาร ธนชาต จำกัด (มหาชน)16,234,601,870-1.95
97 บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)16,091,715,944-0.92
98 ASAHI GLASS CO.,LTD.15,953,594,356-2.18
99 บริษัท เหมราช พัฒนาที่ดิน จำกัด (มหาชน)15,672,299,822-1.68
100 ธนาคาร ออมสิน15,599,069,627-0.64
101 น.ส. ปรมาภรณ์ ปราสาททองโอสถ15,595,940,250-
102 DBS BANK LTD15,429,080,622+0.42
103 บริษัท ดับบลิวเอชเอ โฮลดิ้ง จำกัด15,238,521,550+0.43
104 นาย เฉลิม หาญพาณิชย์15,135,750,000-1.08
105 นาย มงคล ประกิตชัยวัฒนา15,044,826,858+0.71
106 บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด14,676,750,000-1.01
107 กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 75/2514,166,063,308+0.58
108 บริษัท ยูนิสเตรทช์ จำกัด13,771,984,696+0.02
109 บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)13,664,699,456-0.03
110 นาง ยุพิน ธีระโกเมน13,269,367,346+0.34
111 บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)13,205,217,224+2.09
112 บริษัทเซรามิคซิเมนต์ไทย จำกัด12,920,039,185-0.84
113 Orizon Limited12,891,566,400+1.67
114 บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)12,824,295,900-
115 บริษัท มิตซุย วอเตอร์ โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด12,748,950,000-
116 บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)12,658,276,865-0.88
117 บริษัท ยู เอ็น เอส อโกรเคมีคัล จำกัด12,465,000,000+0.36
118 บริษัท วิทูรปกรณ์ โฮลดิ้ง จำกัด12,347,998,530-
119 นาย ประทีป ตั้งมติธรรม12,247,560,921+0.56
120 กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล12,168,383,933+0.27
121 บริษัท วัฒนโสภณพนิช จำกัด12,118,317,353-0.25
122 GULF INVESTMENT AND TRADING PTE. LTD.12,004,500,151-
123 นาง ยุพิน ธีระโกเมน ในฐานะผู้จัดการมรดกของ นายสมนึก หาญจิตต์เกษม11,937,400,327+0.34
124 N.C.B.TRUST LIMITED-NORGES BANK 1111,823,892,105+0.33
125 บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)11,754,215,017-0.17
126 เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด11,565,461,600-2.60
127 บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก11,536,087,506-1.73
128 บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)11,529,059,453-0.53
129 บริษัท กันกุล กรุ๊พ จำกัด11,377,086,952+2.60
130 บริษัท ปทุมไรซมิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน)11,334,563,767-0.42
131 น.ส. ธิดา แก้วบุตตา11,195,583,172-
132 บริษัท เสถียรธรรมโฮลดิ้ง จำกัด11,190,386,375-
133 บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด11,102,103,750-0.53
134 CTBC Bank Company Limited11,091,093,173-
135 บริษัท กรุงเทพโปรดิ๊วส จำกัด (มหาชน)10,954,958,971+0.35
136 การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย10,803,832,422+0.58
137 นาย สมชาย หาญจิตต์เกษม10,730,247,573+0.34
138 บริษัท นทลิน จำกัด10,394,632,959-3.91
139 BANK OF SINGAPORE LIMITED-THB SEG AC10,212,763,083-0.69
140 AIA COMPANY LIMITED - EQ4-P10,172,533,435+0.34
141 บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด (มหาชน)10,087,510,800-1.97
142 AIA COMPANY LIMITED - EQ3-P9,951,703,004-0.17
143 WORTH ACCESS TRADING LIMITED9,918,624,815+0.51
144 NISSIN FOODS HOLDINGS CO., LTD.9,776,173,032-0.20
145 ธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)9,562,309,300-0.39
146 UOB KAY HIAN PRIVATE LIMITED9,474,355,107-0.69
147 บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน)9,421,504,366+0.99
148 N.C.B.TRUST LIMITED-NORGES BANK 19,405,374,106-0.02
149 น.ส. ณัฐชไม ถนอมบูรณ์เจริญ9,397,500,000-
150 นาย ทวีฉัตร จุฬางกูร9,392,611,530-0.24
151 นาย จิโรจน์ สุชาโต9,353,027,250-
152 นาย อัฐ ทองแตง9,316,401,645-0.09
153 นาย ชาตรี โสภณพนิช9,115,254,274-0.11
154 บริษัท เอซีเอส แคปปิตอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด9,072,000,000-0.79
155 นาย ฤทธิ์ ธีระโกเมน9,036,088,351+0.34
156 น.ส. กุณฑี สุริยวนากุล9,033,772,540+0.50
157 นาย เกรียงไกร สุริยวนากุล8,925,019,200+0.50
158 บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน)8,881,974,133-2.16
159 กองทุนเปิด ทหารไทย พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม พลัส8,727,100,960-0.45
160 นาย ปริญญา เธียรวร8,679,400,000+0.16
161 บริษัท อเดลฟอส จำกัด8,644,770,589-
162 บริษัท ยูนีค เน็ตเวิร์ค จำกัด8,420,767,352+0.86
163 ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)8,420,214,811-0.20
164 นาย วรวิทย์ วีรบวรพงศ์8,351,562,221-2.12
165 นาง มุกดา บุญเสี่ยง8,216,917,436+1.02
166 บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)8,195,783,411-0.30
167 นาย วีรพัฒน์ พูนศักดิ์อุดมสิน8,184,797,172+0.59
168 นาย ธรรศพลฐ์ แบเลเว็ลด์8,172,958,441-0.03
169 นาย อิทธิ ทองแตง8,172,332,643-0.10
170 บริษัท ทุนมหาโชค จำกัด8,038,693,568-0.71
171 นาย วิโรจน์ ธนาลงกรณ์7,970,615,250+0.81
172 SOJITZ CORPORATION7,961,837,167-3.23
173 บริษัท เลียวไพรัตนวิสาหกิจ จำกัด7,902,433,652+0.55
174 บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด7,745,818,466-0.60
175 นาย อนันต์ กาญจนพาสน์7,715,597,419-
176 บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)7,622,127,786-0.60
177 บริษัท หทัยจรูญเอกโฮลดิ้ง จำกัด7,620,480,000-
178 LGT BANK (SINGAPORE) LTD7,612,200,920-1.36
179 BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES LUXEMBOURG7,599,459,888+0.48
180 บริษัท สิงห์ พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด7,571,981,188+1.27
181 บริษัท กัลฟ์ โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด7,550,000,151-
182 BNP PARIBAS SECURITIES (ASIA) LTD-FOR COLAS7,410,038,704-3.97
183 บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)7,405,436,920-
184 บริษัท โชควัฒนา จำกัด7,380,003,539+2.35
185 การประปาส่วนภูมิภาค7,356,800,000-
186 นาย ลุชัย ภุขันอนันต์7,327,860,828+0.98
187 บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)7,307,376,230-0.46
188 บริษัท ไอเอสทีเอส (ไทยแลนด์) จำกัด7,165,954,296-3.23
189 บริษัท จี แอล แอสเซทส์ จำกัด7,143,481,267+0.12
190 บริษัท บีบีทีวี แอสเซตแมเนจเมนท์ จำกัด7,088,098,380+0.29
191 นาย สุระ คณิตทวีกุล7,082,440,244-4.52
192 TICON INTERNATION PTE.LTD.7,066,290,000-0.83
193 กองทุนเปิด บัวหลวงทศพล7,053,744,850+1.26
194 นาย ณัฐภพ รัตนสุวรรณทวี7,046,396,591-0.98
195 น.ส. วิอร ทองแตง7,008,186,426-0.12
196 บริษัท มหาศิริ สยาม จำกัด7,000,309,125+1.00
197 BANK OF SINGAPORE LIMITED-SEG6,959,874,005-1.33
198 บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)6,856,656,027-
199 บริษัท เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน)6,829,823,657+2.33
200 บริษัท สตรองโฮลด์ แอสเซ็ทส์ จำกัด6,797,041,935-0.61
201 นาย ชานนท์ เรืองกฤตยา6,777,153,664-3.03
202 บริษัท บีบีทีวี แซทเทลวิชั่น จำกัด6,770,657,896-0.61
203 บริษัท เมย์แลนด์ จำกัด6,770,000,690+2.00
204 กองทุนเปิด บัวหลวงเฟล็กซิเบิ้ลเพื่อการเลี้ยงชีพ6,609,552,911+0.73
205 บริษัท แรนเดอรีเบอรามาการ จำกัด6,586,041,600+0.92
206 บริษัท โซ วอเตอร์ จำกัด6,577,271,253-
207 บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)6,531,624,559+1.78
208 CREDIT SUISSE AG, HONG KONG BRANCH6,514,300,040-1.17
209 บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)6,495,626,750-0.53
210 บริษัท มหากิจโฮลดิ้ง จำกัด6,478,777,508-0.61
211 บริษัท ทุนรุ่งเรือง จำกัด6,444,654,680-0.61
212 น.ส. จรีพร จารุกรสกุล6,429,196,713+0.38
213 บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส์ จำกัด6,423,927,972+0.97
214 ดร. พิเชษฐ์ วิริยะจิตรา6,421,284,000-0.93
215 นาย จตุภัทร์ ตั้งคารวคุณ6,411,211,360+2.85
216 นาย วนรัชต์ ตั้งคารวคุณ6,391,000,000+2.86
217 นาง บุศทรี หวั่งหลี6,391,000,000+2.86
218 นาย ณัฏฐวุฒิ ตั้งคารวคุณ6,391,000,000+2.86
219 นาย ปรินทร์ โลจนะโกสินทร์6,350,679,030+1.58
220 CDIB & PARTNERS INVESTMENT HOLDING PTE.LTD.6,345,176,610+0.63
221 EUROCLEAR NOMINEES LIMITED6,292,227,030+0.33
222 นาย พุฒิพงศ์ ปราสาททองโอสถ6,280,654,800-
223 OMAC (HK) LIMITED6,252,400,000-4.14
224 บริษัท บี.กริม จอยน์ เว็นเจอร์ โฮลดิ้ง จำกัด6,194,940,938-1.90
225 MITSUBISHI CORPORATION6,189,863,136+3.37
226 บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน)6,148,085,696+1.31
227 บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)6,115,798,200-
228 HSBC BANK PLC- PRUDENTIAL ASSURANCE COMPANY OBA ESI6,073,612,720-1.31
229 นาย สุรชัย โชติจุฬางกูร6,036,535,000-1.97
230 บริษัท เรียล มูฟ จำกัด6,006,151,052-0.68
231 การไฟฟ้า ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย5,995,812,500+0.87
232 บริษัท นิวสตาร์ วิคเตอร์ จำกัด5,986,546,401-
233 น.ส. วันดี กุญชรยาคง5,970,000,000-
234 บริษัท โกลเบ๊กซ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด5,949,659,184+1.49
235 นาย วิชา พูลวรลักษณ์5,940,300,200-0.89
236 นาย ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล5,853,638,911+0.82
237 มูลนิธิเอสซีจี5,819,422,800+0.92
238 C.P. Foods International Limited5,747,750,000+0.36
239 STANLEY ELECTRIC HOLDING ASIA-PACIFIC PTE, LTD.5,622,750,000-1.22
240 นาย อติคุณ ทองแตง5,613,100,488-0.15
241 นาย กวิน กาญจนพาสน์5,602,871,444+1.08
242 บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)5,600,279,950-0.36
243 บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)5,585,213,066-3.97
244 บริษัท ซี.ที. เวนเจอร์ จำกัด5,571,265,554+0.42
245 น.ส. วลัยพร จิรภูมิมินทร์5,540,000,000+0.36
246 นาย สราวุฒิ พรพัฒนารักษ์5,514,726,525-1.63
247 บริษัท ไวด์ บรอด คาสท์ จำกัด5,504,770,592+0.86
248 POSCO5,474,737,541-
249 บริษัท ศรีตรัง โฮลดิ้งส์ จำกัด5,466,271,001+1.89
250 บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน)5,463,711,741+0.66
251 บริษัท 3 เอส โฮลดิ้ง จำกัด5,443,200,056-
252 นาย พงษ์ศักดิ์ โล่ห์ทองคำ5,413,091,213-
253 นาย พงศ์ศักดิ์ ธรรมธัชอารี5,404,449,485-1.04
254 MAYBANK KIM ENG HOLDINGS LIMITED5,369,565,527-1.77
255 นาย สถาพร งามเรืองพงศ์5,257,190,250+0.47
256 นาย สุทธิลักษณ์ จิราธิวัฒน์5,241,867,340-0.60
257 น.ส. เพียงใจ หาญพาณิชย์5,239,618,435+0.92
258 นาย สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์5,161,905,000+4.08
259 สหกรณ์ออมทรัพย์การไฟฟ้าฝ่ายผลิต แห่งประเทศไทย จำกัด5,157,906,000-1.00
260 บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน)5,134,464,220-1.61
261 บริษัท บางกอกแอร์เวย์สโฮลดิ้ง จำกัด5,125,000,000-
262 บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)5,079,572,997-3.51
263 นาย สันติ ภิรมย์ภักดี5,077,527,433+1.24
264 MERRILL LYNCH SINGAPORE PTE.LTD5,076,000,000+1.67
265 นาย พิธาน องค์โฆษิต5,055,797,415-0.62
266 บริษัท โฮลด์ โคลล์ จำกัด5,055,769,600+1.34
267 บริษัท แอสเพน โฮลดิ้งส์ จำกัด5,029,928,110+2.03
268 บริษัท ไทย ปิโตรเคมีกัล อุตสาหกรรม จำกัด5,024,194,670+0.55
269 EAST FOURTEEN LIMITED-DFA EMERG MARKET CORE EQ PORT4,988,861,137-0.47
270 บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด4,987,754,834+1.16
271 บริษัท บางกอกกล๊าส จำกัด (มหาชน)4,974,999,204+1.51
272 บริษัท เดอะ วนชัย กรุ๊ป อ๊อฟ คอมปานีส์ จำกัด4,919,602,334+2.59
273 บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)4,914,975,409-0.33
274 นาย อนุพงษ์ อัศวโภคิน4,908,167,195-5.44
275 บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)4,907,426,312-0.68
276 POLYPLEX (ASIA) PTE LTD.4,889,001,767-
277 นาย นเรศ งามอภิชน4,861,312,500+1.93
278 นาย อมร ทรัพย์ทวีกุล4,848,463,326+1.03
279 บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)4,844,077,590-0.35
280 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว4,811,831,140+0.09
281 บริษัท อาคเนย์ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)4,790,760,453-0.33
282 นาย มิน เธียรวร4,772,517,000+0.60
283 DELTA ELECTRONICS INC.4,769,841,660-
284 SKI Carbon Black (Mauritius) Limited4,763,298,312-
285 นาย สาธิต วิทยากร4,744,332,096-
286 บริษัท เคเอสแอล ชูการ์ โฮลดิ้ง จำกัด4,664,795,831+1.26
287 SUCCESSFUL DRAGON LIMITED4,639,403,952-
288 นาย พิพัฒ พะเนียงเวทย์4,638,359,556+0.04
289 บริษัท ชนัตถ์และลูก จำกัด4,608,752,279-1.83
290 นาย เกรียงไกร ศิระวณิชการ4,555,862,100-
291 กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวปันผล 70/304,545,675,688-0.52
292 นาย สุวิน ไกรภูเบศ4,539,740,000-
293 นาย สมยศ อนันตประยูร4,512,211,949+0.35
294 MANDARIN ORIENTAL HOLDINGS B.V.4,466,851,000-
295 นาย ปริญญ์ จิราธิวัฒน์4,464,634,342-0.78
296 นาย วิกรม กรมดิษฐ์4,439,224,880-
297 นาย วิลเลียม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค4,428,885,271-2.03
298 NOMURA SINGAPORE LIMITED-NOMURA ASIA INVESTMENT SINGAPORE4,427,183,834-
299 นาย ทศ จิราธิวัฒน์4,424,857,559-0.92
300 บริษัท ซี.พี.แลนด์ จำกัด (มหาชน)4,415,966,210-2.19
301 BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, LONDON BRANCH4,414,029,045-0.91
302 นาย มานิต อุดมคุณธรรม4,410,280,755+0.67
303 บริษัท เอฟแอนด์เอส 79 จำกัด4,392,354,449+0.87
304 HWIC ASIA FUND A/C CLASS C4,348,917,697+0.16
305 นาย ประชา ดำรงค์สุทธิพงศ์4,335,698,618-1.48
306 น.ส. ประพิชญา พรมมาส4,317,349,500-0.85
307 บริษัท ช.การช่าง โฮลดิ้ง จำกัด4,284,913,250+1.00
308 บริษัท ควอลิตี้ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)4,277,993,081-
309 น.ส. กรรณิกา พลัสสินทร์4,268,765,856-3.74
310 บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)4,262,330,764-0.58
311 น.ส. ฉันทนา จิรัฐิติภัทร์4,262,312,500+0.71
312 บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)4,229,226,440+0.30
313 บริษัท อิออน โฮลดิ้งส์ (ไทยแลนด์) จำกัด4,158,000,000-0.79
314 นาย วินัย เตียวสมบูรณ์กิจ4,102,062,668+0.09
315 กองทุนเปิด ธนชาตหุ้นปันผล4,072,073,245+0.60
316 น.ส. ดวงใจ แก้วบุตตา4,054,530,114-
317 บริษัท รังสิตพลาซ่า จำกัด4,042,227,415-0.44
318 บริษัท เจ อาร์ เค โฮลดิ้งส์ จำกัด4,030,705,267+1.15
319 MISS SUNEE SERIPANU4,020,195,530-
320 นาย ณัฐพล จุฬางกูร3,985,917,365-0.04
321 J.P. MORGAN BANK LUXEMBOURG S.A. LEND3,968,892,287+0.26
322 น.ส. แพทองธาร ชินวัตร3,964,648,576+3.07
323 นาย วิชัย วชิรพงศ์3,944,222,204+0.21
324 บริษัท ไอ.ดี.เอฟ. จำกัด3,856,925,489+1.11
325 นาย ชัย โสภณพนิช3,855,825,351+0.07
326 บริษัท พีระเดชาพันธ์ โฮลดิ้ง3,852,000,000-3.74
327 บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)3,847,011,300-0.87
328 น.ส. พินทองทา ชินวัตร3,836,744,514+3.07
329 TATA STEEL GLOBAL HOLDINGS PTE.LTD.3,831,376,296+7.46
330 กองทุนเปิด อเบอร์ดีนสมอลแค็พ3,813,736,447-0.29
331 BANQUE PICTET & CIE SA3,778,340,953-1.94
332 คุณหญิง พจมาน ดามาพงศ์3,769,703,232+0.31
333 TAKEUCHI PRESS INDUSTRIES CO.,LTD.3,745,565,000+0.28
334 นาง ปัญจพร โชติจุฬางกูร3,734,843,680-1.97
335 บริษัท ไทยเรยอน จำกัด (มหาชน)3,690,671,875-
336 MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION3,680,988,200+0.49
337 NEWSAGA LIMITED3,647,200,000-
338 ธนาคาร เกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)3,625,928,554-0.26
339 กองทุน บำเหน็จบำนาญข้าราชการ3,618,676,141-0.53
340 MRS. ARUNEE CHAN3,609,253,423-1.02
341 นาย รัตน์ โอสถานุเคราะห์3,601,816,800+1.66
342 นาย เพชร โอสถานุเคราะห์3,596,336,175+1.66
343 นาย เชง นิรุตตินานนท์3,567,869,095+3.37
344 นาย อิทธิพัทธ์ พีระเดชาพันธ์3,542,135,490-3.74
345 บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)3,513,510,400-
346 Deutsche Bank AG Singapore PWM3,506,573,256-0.92
347 นาง นิจพร จรณะจิตต์3,495,840,639-0.22
348 นาย ธีรพงศ์ จันศิริ3,457,985,067+3.37
349 บริษัท สุวินทวงศ์ โกลด์ แอสเซ็ท จำกัด3,435,211,789-3.28
350 บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)3,433,475,040-0.83
351 MANILA WATER (THAILAND) COMPANY LIMITED3,425,875,090-
352 บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)3,424,213,656-0.04
353 KINPO ELECTRONICS, INC.3,421,518,823+0.54
354 นาง สมพร หาญพาณิชย์3,417,750,000-1.08
355 ธนาคารออมสิน3,416,884,260-0.76
356 BANK OF SINGAPORE LIMITED3,403,282,543-1.02
357 น.ส. พลอยส่องแสง นพรัมภา3,400,503,950+1.00
358 นาย รุ่งโรจน์ แสงศาสตรา3,392,000,000+1.89
359 King's Eye Investments Ltd.3,368,750,000-4.80
360 EAST FOURTEEN LIMITED-DIMENSIONAL EMER MKTS VALUE FD3,365,462,690+0.94
361 AUSTIN ASSET LIMITED3,356,850,000-4.32
362 บริษัท เค ทู เจ โฮลดิ้ง จำกัด3,348,000,000+1.08
363 บริษัท กรุงเทพ ซินธิติกส์ จำกัด3,343,388,125+0.97
364 มูลนิธินายห้างโรงปูนผู้หนึ่ง3,334,440,800+0.92
365 นาง ณัฐธีรา บุญศรี3,320,457,195-0.54
366 นาย พิชัย จิราธิวัฒน์3,310,298,080-0.87
367 นาง ละออ ตั้งคารวคุณ3,307,104,062+2.74
368 นาง จริยา แก้วบุตตา3,285,025,600-
369 นาง อตินุช มาลากุล ณ อยุธยา3,282,075,500-
370 ASIAN DEVELOPMENT BANK3,228,750,000-1.90
371 นาย สุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์3,225,430,760-0.70
372 บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)3,221,413,087-3.72
373 นาย ธัญชาติ กิจพิพิธ3,219,608,000+0.46
374 บัญชี บริหาร กิจการ3,208,874,061-2.10
375 นาย สุขกาญจน์ วัธนเวคิน3,206,060,616+0.18
376 นาย ประจักษ์ ตั้งคารวคุณ3,195,500,000+2.86
377 บริษัท ซี.พี.อินเตอร์ฟู้ด (ไทยแลนด์) จำกัด3,160,839,415+0.86
378 นาย สุทธิเดช จิราธิวัฒน์3,158,484,170-1.00
379 นาย ยืนยง โอภากุล3,153,980,000-
380 บริษัท รัชกิจ โฮลดิ้ง จำกัด3,146,280,000+3.33
381 กองทุนเปิด เค 20 ซีเล็คท์หุ้นระยะยาวปันผล3,140,814,439-1.02
382 SATHINEE CO.,LTD.3,129,009,285+0.63
383 นาง เพาพิลาส เหมวชิรวรากร3,116,250,000+0.36
384 นาย ไกรสร จันศิริ3,111,516,326+3.37
385 WGI EMERGING MARKETS FUND, LLC.3,100,142,400-1.09
386 นาย ปัญญา นิรันดร์กุล3,095,990,294-
387 KGI ASIA (HOLDINGS) PTE. LTD.3,092,967,936-0.45
388 MURAMOTO INDUSTRY CO., LTD.3,085,835,940-
389 CHAROEN POKPHAND HOLDING CO.,LTD3,084,066,600+0.43
390 นาย ศักดิ์ นานา3,074,846,400+0.92
391 บริษัท มายเรียด วัสดุ จำกัด3,068,163,450+0.91
392 ร้อยตรี เสรี โอสถานุเคราะห์3,026,364,000+1.67
393 MINDO ASIA INVESTMENTS LIMITED3,024,165,850+0.54
394 นาย ก้องภพ สุริยวนากุล3,023,999,940+0.50
395 นาย ชัชวาลย์ เจียรวนนท์3,022,696,272-0.73
396 บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด(มหาชน)3,020,000,000-
397 CHAILEASE FINANCE CO., LTD.3,014,801,221+0.43
398 BANYAN TREE HOLDINGS LIMITED3,003,951,766-
399 นาย จุลเวช ยศสุนทรากุล3,000,000,000-
400 น.ส. ชามา สุริยวนากุล2,998,800,000+0.50
401 นาย จักรพงษ์ จักราจุฑาธิบดิ์2,996,000,000+5.61
402 นาย ไพบูลย์ ดำรงชัยธรรม2,985,542,952-
403 นาย พิชิต วิวัฒน์รุจิราพงศ์2,983,499,415-
404 ด.ช. กอกฤษต สุริยวนากุล2,976,750,000+0.50
405 นาย ประภาส ชลศรานนท์2,962,620,970-
406 นาย พีระพงศ์ จรูญเอก2,959,387,110+8.59
407 กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นปันผล2,933,823,182-0.29
408 นาง อาริญา ปราสาททองโอสถ2,921,290,800-
409 NOMURA SECURITIES CO LTD-CLIENT A/C2,899,518,159+1.05
410 นาย สุทธิศักดิ์ จิราธิวัฒน์2,885,520,000-0.93
411 นาง รัตนา นรพัลลภ2,879,707,148-0.96
412 RBC INVESTOR SERVICES TRUST2,849,821,172-
413 นาย วัฒน์ จิราธิวัฒน์2,842,991,300-0.94
414 นาย กอบชัย จิราธิวัฒน์2,842,462,300-0.94
415 บริษัท พรรณธิอร จำกัด2,841,653,497-
416 นาง ถนอมศรี สุดโต2,815,189,894+1.77
417 บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)2,801,188,290-0.11
418 THE BANK OF NEW YORK (NOMINEES) LIMITED A/C 51002,799,209,084-0.99
419 บริษัท วัฒนภักดี จำกัด2,796,000,000-0.43
420 บริษัท บริหารสินทรัพย์ทวี จำกัด2,787,073,263+0.63
421 MR. CHALERMCHAI MAHAGITSIRI2,767,602,545+0.58
422 บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด(มหาชน)2,767,500,000-
423 น.ส. ฐิตินันท์ วัธนเวคิน2,757,829,542+0.64
424 THE BANK OF NEW YORK MELLON DR2,753,214,056-1.01
425 C.P. FOODS INTERNATIONAL LIMITED2,752,705,097+0.86
426 นาง จารุวรรณ วนาสิน2,751,713,984-
427 กองทุนเปิด บัวหลวงปัจจัย 4 หุ้นระยะยาวปันผล2,751,502,019+0.10
428 นาย สมเกียรติ ธนัตถ์เจริญกุล2,743,829,300+1.03
429 กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์ อินคัมพลัส2,742,184,768-0.10
430 นาย สุทธิธรรม จิราธิวัฒน์2,732,889,510-0.94
431 กองทุนเปิด เค พร็อพเพอร์ตี้ เซคเตอร์2,729,866,535-0.55
432 กองทุน บำเหน็จบำนาญข้าราชการ2,726,006,231+0.21
433 นาย สำเริง มนูญผล2,723,299,707+0.09
434 บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จำกัด (มหาชน)2,720,837,100-0.02
435 บริษัท ควอลิตี้ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)2,720,009,600-
436 นาย สิทธิชัย ลีสวัสดิ์ตระกูล2,715,517,508-1.12
437 บริษัท ทุนบุรีรัมย์ จำกัด2,706,455,400-
438 บริษัท เตียง จิราธิวัฒน์ จำกัด2,700,927,600-
439 นาง วรรณสมร วรรณเมธี2,700,290,860+0.46
440 สหกรณ์ออมทรัพย์การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จำกัด2,699,823,750+1.03
441 CREDIT SUISSE FIRST BOSTON (SINGAPORE) LIMITED2,692,600,000+1.12
442 นาย ณรงค์ฤทธิ์ จิราธิวัฒน์2,684,995,260-0.97
443 บริษัท ยูนีเซ็นทรัล จำกัด2,683,990,405+1.37
444 บริษัท พรีเมียร์ ฟิชชั่น แคปปิตอล จำกัด2,668,204,147-0.44
445 บริษัท บีบีทีวี เอ็คควิตี้ จำกัด2,640,428,025-1.52
446 บริษัท ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)2,639,799,180-4.26
447 นาย สุนทร เด่นธรรม2,637,340,185-8.20
448 นาย สุทธิภัค จิราธิวัฒน์2,629,387,560-0.97
449 นาย สุทธิสาร จิราธิวัฒน์2,629,387,560-0.97
450 กองทุนเปิด อเบอร์ดีนโกรท2,622,419,052-0.09
451 นาย ปริญญา วิญญรัตน์2,621,488,760-
452 นาง จารุณี ชินวงศ์วรกุล2,619,956,836-0.61
453 นาย ไวยวุฒิ สินเจริญกุล2,618,920,943+1.89
454 บริษัท สินแพทย์ จำกัด2,618,579,989+0.85
455 บริษัท สมบูรณ์ โฮลดิ้ง จำกัด2,607,656,375-9.27
456 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เค มาสเตอร์ พูล ฟันด์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว2,604,722,618-0.72
457 นาย พงษ์ชัย อมตานนท์2,593,757,032-1.02
458 บริษัท น้ำตาลตะวันออก จำกัด2,588,740,389+0.68
459 นาย ธีระยุทธ จิราธิวัฒน์2,548,380,537-0.95
460 มหาวิทยาลัยมหิดล2,543,380,395-0.48
461 GERLACH & CO.-ORBIS SICAV EMERGING MARKETS EQUITY FUND2,526,999,883-1.01
462 ENGINE HOLDINGS ASIA PTE. LTD.2,516,034,706+0.80
463 นาย ธีระเกียรติ จิราธิวัฒน์2,515,037,887-0.97
464 บริษัท สารสิน จำกัด2,513,342,383+0.68
465 PLAN B INVESTMENT HOLDING LIMITED2,512,478,455+1.59
466 นาย ธีระเดช จิราธิวัฒน์2,506,979,387-0.97
467 นาง สมกมล เวชชาชีวะ2,506,979,387-0.97
468 นาย เชิดชู โสภณพนิช2,506,677,017-0.53
469 นาย ภัสสรกรณ์ จิราธิวัฒน์2,506,416,450-0.97
470 บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)2,501,323,939+0.36
471 นาย อนุทิน ชาญวีรกูล2,496,218,220+0.02
472 บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน)2,491,493,620-0.57
473 POLYPLEX CORPORATION LTD.2,490,816,800-
474 APCO CAPITAL PTE. LTD.2,486,000,000-0.88
475 กองทุนเปิด บัวหลวงตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ2,484,674,700+0.29
476 บริษัท ทีโอเอ เวนเจอร์ โฮลดิ้ง จำกัด2,467,357,728-0.84
477 นาย อภิรุม ปัญญาพล2,458,471,687-3.68
478 นาย สดาวุธ เตชะอุบล2,456,452,200+0.06
479 KGI ASIA LIMITED2,455,679,166+0.11
480 Toray Industries, Inc.2,451,254,400+1.55
481 CIMB-PRINCIPAL PROPERTY INCOME FUND2,448,848,992-0.90
482 บริษัท สยามสวีท โฮลดิ้ง จำกัด2,442,000,000-
483 น.ส. สาธิตา วิทยากร2,430,506,389-
484 นาย สุทธิพันธ์ จิราธิวัฒน์2,423,993,960-1.06
485 บริษัท จตุบุตรโฮลดิ้ง จำกัด2,415,778,095-0.74
486 บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด - 101S2,403,210,996+1.02
487 บริษัท ไสวประภาสและบุตร จำกัด2,396,037,000-1.90
488 กองทุนเปิด อเบอร์ดีนหุ้นระยะยาว2,380,197,903-0.09
489 ASIAN OPPS I LIMITED2,361,968,438-
490 นาย อัยยวัฒน์ ศรีวัฒนประภา2,335,922,366-
491 นาย สรพจน์ เตชะไกรศรี2,308,925,883-
492 LION CORPORATION2,302,699,150+1.57
493 นาย เจตรศิริ บุญดีเจริญ2,291,248,119+14.29
494 มูลนิธิ ป้าทองคำ เอ็มเค2,274,600,263+0.34
495 นาย ดิสพล จันศิริ2,251,687,682+3.37
496 บริษัท Siam Magi จำกัด2,244,000,000-
497 นาง อัจฉรา ตั้งมติธรรม2,232,157,950+0.51
498 บริษัท เอ็ม บี เค โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด2,223,170,522-0.86
499 บริษัท ชาเตรียนโฮลดิ้ง จำกัด2,219,513,100-1.90
500 NIPPON STEEL & SUMIKIN BUSSAN CORPORATION2,199,542,342-