คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

จัดอันดับเศรษฐีหุ้นไทย 18/01/2019

No. Name จำนวนเงิน (บาท) %
1 กระทรวงการคลัง1,424,288,152,082-0.25
2 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด1,101,963,927,098+0.14
3 บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)607,839,591,503+0.26
4 SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED333,158,930,137+0.12
5 STATE STREET EUROPE LIMITED319,442,659,866+0.42
6 สำนักงานประกันสังคม244,055,586,970+0.41
7 MUFG BANK,LTD. BAY ACCOUNT209,247,289,402+0.68
8 บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)208,992,877,151-0.21
9 บริษัท ซี.พี.เมอร์แชนไดซิ่ง จำกัด203,414,943,600-
10 บริษัท อินโดรามา รีซอสเซส จำกัด168,239,583,264-2.08
11 กองทุน เพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน153,924,976,660+1.00
12 กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง โดย บลจ.เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)150,312,602,256-0.08
13 กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง โดย บลจ.กรุงไทย จำกัด (มหาชน)150,312,601,916-0.08
14 บริษัท ทีซีซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด131,099,066,400-4.17
15 UBS AG SINGAPORE BRANCH127,545,644,429+0.35
16 SINGTEL STRATEGIC INVESTMENTS PTE LTD.118,911,068,500-0.29
17 บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด95,085,504,584+1.66
18 บริษัท สยามแม็คโคร โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด92,410,598,000+0.71
19 บริษัท เซ็นทรัลโฮลดิ้ง จำกัด89,402,140,960+0.66
20 บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)82,373,103,731-0.21
21 บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)73,451,486,060+1.48
22 นาย ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ71,965,292,172-0.74
23 บริษัท เอ็นจี โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด71,107,109,627-0.28
24 STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY68,237,585,298+0.31
25 THE BANK OF NEW YORK MELLON67,913,126,171+0.42
26 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย67,105,868,176+0.69
27 GIC PRIVATE LIMITED65,924,240,796+0.47
28 บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)65,743,860,614-0.56
29 บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)63,965,954,500+0.71
30 นาย สารัชถ์ รัตนาวะดี62,558,999,504+0.60
31 บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)53,184,141,577+0.90
32 SOUTH EAST ASIA UK (TYPE A) NOMINEES LIMITED52,602,398,650+0.16
33 ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)52,266,102,379-0.36
34 CITIBANK NOMINEES SINGAPORE PTE LTD-CBHK-PBGSG-RESTRICTED SHARES49,552,926,150+0.36
35 ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน)48,493,156,075-0.54
36 THE BANK OF NEW YORK (NOMINEES) LIMITED46,013,751,872-0.01
37 นาย นิติ โอสถานุเคราะห์43,450,360,984+0.66
38 กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว43,185,000,402-0.33
39 TELENOR ASIA PTE LTD41,123,779,253+2.45
40 บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)40,167,741,946+0.23
41 BNY MELLON NOMINEES LIMITED39,760,778,774+0.29
42 NORTRUST NOMINEES LTD-CL AC39,434,850,762+0.14
43 นาย สมโภชน์ อาหุนัย39,364,937,430+1.11
44 บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)39,290,527,541+2.00
45 HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD38,527,091,229+0.61
46 บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)36,537,759,930+0.68
47 บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน)35,104,995,835-
48 UBS AG HONG KONG BRANCH34,903,474,340+1.11
49 UBS AG LONDON BRANCH34,636,977,685+1.33
50 นาย ชูชาติ เพ็ชรอำไพ33,852,149,060-2.14
51 นาง ดาวนภา เพชรอำไพ33,300,000,000-2.16
52 SINGTEL GLOBAL INVESTMENT PTE. LTD.32,320,716,672-1.04
53 บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)31,988,946,627+0.89
54 SE ASIA (TYPE B) NOMINEES LLC31,772,438,957+0.15
55 TEPDIA Generating B.V.31,261,436,144+0.40
56 บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)31,196,195,289-0.31
57 บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)29,293,071,400-0.66
58 CREDIT SUISSE AG, SINGAPORE BRANCH29,172,596,701+0.86
59 THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED29,137,067,497-0.91
60 นาย คีรี กาญจนพาสน์29,041,619,679+1.02
61 บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)28,432,019,971-0.51
62 นาย อนันต์ อัศวโภคิน27,897,000,058+2.56
63 CHINA MOBILE INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED27,629,246,184+1.74
64 CHEVRON SOUTH ASIA HOLDINGS PTE LTD26,521,475,426+1.98
65 CHASE NOMINEES LIMITED26,260,755,156+0.32
66 บริษัท ไมเนอร์ โฮลดิ้ง (ไทย) จำกัด25,653,810,720+0.71
67 บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)25,348,171,302-0.75
68 ING BANK N.V.24,794,218,991-
69 B. Grimm Power (Singapore) Pte. Ltd.24,365,055,000+0.91
70 บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)23,840,951,572-0.64
71 นาย พิชญ์ โพธารามิก23,626,118,105-0.12
72 บริษัท ซันไรส์ อีคิวตี้ จำกัด23,400,061,651+2.28
73 EXXONMOBIL ASIA HOLDINGS PTE. LTD.23,294,250,000+0.98
74 UOB KAY HIAN (HONG KONG) LIMITED - Client Account22,122,692,646-0.52
75 นาย ทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์22,056,175,556-
76 CIMB BANK BERHARD21,942,461,432+2.60
77 บริษัท ไทย เทลโค โฮลดิ้งส์ จำกัด21,638,302,975+2.45
78 บริษัท ทีโอเอ กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด21,598,200,000+1.41
79 บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)21,279,999,909-0.66
80 บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด20,800,979,550+2.22
81 บริษัท เจริญโภคภัณฑ์โฮลดิ้ง จำกัด19,874,412,075+1.90
82 บริษัท เอสซีจี ดิสทริบิวชั่น จำกัด19,831,690,713-0.58
83 ENGIE GLOBAL DEVELOPMENTS B.V.19,627,989,335-0.28
84 บริษัท ซี.อาร์.จี.บริการ จำกัด19,551,070,440+2.22
85 NORTRUST NOMINEES LIMITED-NT0 SEC LENDING THAILAND CL AC19,488,236,430+0.83
86 MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC19,043,119,153-0.62
87 GULF CAPITAL HOLDINGS LIMITED18,495,866,250+0.60
88 บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)18,106,662,907+0.08
89 บริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จำกัด17,475,542,274+1.04
90 นาย ฮาราลด์ ลิงค์17,452,310,150+0.91
91 บริษัท ไทยออยล์เพาเวอร์ จำกัด17,050,543,771+0.46
92 JARDINE CYCLE & CARRIAGE LIMITED16,667,513,592+2.28
93 บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)16,244,855,002-2.76
94 บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)15,501,194,258-0.95
95 บริษัท ดับบลิวเอชเอ โฮลดิ้ง จำกัด15,358,281,307-0.90
96 ธนาคาร ออมสิน15,319,796,508-0.38
97 น.ส. ปรมาภรณ์ ปราสาททองโอสถ14,980,315,118-0.56
98 AEON FINANCIAL SERVICE CO.,LTD.14,794,300,000+1.78
99 บริษัท เหมราช พัฒนาที่ดิน จำกัด (มหาชน)14,750,399,832+1.79
100 บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด14,528,500,000-1.02
101 DBS BANK LTD14,526,844,564-1.26
102 ASAHI GLASS CO.,LTD.14,420,934,636+1.45
103 กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 75/2513,782,675,357-0.41
104 นาง ยุพิน ธีระโกเมน13,770,958,551+0.33
105 บริษัท ยู เอ็น เอส อโกรเคมีคัล จำกัด13,365,000,000-
106 บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)13,185,123,410-0.10
107 บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)13,175,022,652+0.51
108 GULF INVESTMENT AND TRADING PTE. LTD.13,157,250,166+0.60
109 ธนาคาร ธนชาต จำกัด (มหาชน)13,145,824,380-4.20
110 บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)12,869,009,000+0.76
111 บริษัท มิตซุย วอเตอร์ โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด12,852,600,000-0.81
112 บริษัท ยูนิสเตรทช์ จำกัด12,760,919,268+0.01
113 Orizon Limited12,730,421,820-
114 นาย เฉลิม หาญพาณิชย์12,694,500,000-1.28
115 นาย มงคล ประกิตชัยวัฒนา12,661,847,731-0.84
116 การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย12,436,969,882+0.51
117 นาง ยุพิน ธีระโกเมน ในฐานะผู้จัดการมรดกของ นายสมนึก หาญจิตต์เกษม12,388,642,264+0.33
118 บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)11,762,115,671+3.81
119 นาย ประทีป ตั้งมติธรรม11,610,176,541+0.03
120 N.C.B.TRUST LIMITED-NORGES BANK 1111,519,034,399+0.33
121 กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล11,451,956,768+0.70
122 บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก11,369,773,369-1.22
123 บริษัท กรุงเทพโปรดิ๊วส จำกัด (มหาชน)11,259,960,477+0.63
124 บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)11,250,546,386-0.10
125 บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด11,218,968,000-1.56
126 เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด11,189,959,600-
127 น.ส. ธิดา แก้วบุตตา11,189,890,070-0.01
128 บริษัท วิทูรปกรณ์ โฮลดิ้ง จำกัด11,171,998,670+1.50
129 นาย สมชาย หาญจิตต์เกษม11,135,858,306+0.33
130 บริษัทเซรามิคซิเมนต์ไทย จำกัด10,965,747,544+0.99
131 บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)10,943,223,471+0.16
132 บริษัท กันกุล กรุ๊พ จำกัด10,933,823,824+0.68
133 BANK OF SINGAPORE LIMITED-THB SEG AC10,821,268,799+0.68
134 บริษัท วัฒนโสภณพนิช จำกัด10,668,743,005-
135 AIA COMPANY LIMITED - EQ4-P10,579,593,384+0.61
136 CTBC Bank Company Limited10,336,597,039-
137 NISSIN FOODS HOLDINGS CO., LTD.9,713,142,485-0.82
138 AIA COMPANY LIMITED - EQ3-P9,670,601,703+0.20
139 นาย ฤทธิ์ ธีระโกเมน9,372,274,267+0.33
140 ธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)9,293,150,910+0.63
141 UOB KAY HIAN PRIVATE LIMITED9,273,079,260+0.25
142 บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด (มหาชน)9,231,770,200-
143 N.C.B.TRUST LIMITED-NORGES BANK 19,138,023,463-0.47
144 บริษัท ปทุมไรซมิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน)9,010,741,070-0.53
145 นาย ปริญญา เธียรวร8,951,215,000+0.57
146 นาย จิโรจน์ สุชาโต8,904,081,942-0.84
147 WORTH ACCESS TRADING LIMITED8,898,334,672+1.82
148 กองทุนเปิด ทหารไทย พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม พลัส8,878,155,870+0.04
149 นาย อัฐ ทองแตง8,828,992,892-0.83
150 บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน)8,768,528,816-5.53
151 บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน)8,737,974,323+0.11
152 ASIAN DEVELOPMENT BANK8,678,500,000+0.72
153 นาย วรวิทย์ วีรบวรพงศ์8,484,126,701-
154 นาย ชาตรี โสภณพนิช8,463,460,410-0.69
155 นาย ทวีฉัตร จุฬางกูร8,436,993,620-0.27
156 นาย วีรพัฒน์ พูนศักดิ์อุดมสิน8,288,408,587-0.84
157 บริษัท กัลฟ์ โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด8,275,000,166+0.60
158 ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)8,266,232,511+1.01
159 บริษัท อเดลฟอส จำกัด8,266,167,498+0.76
160 บริษัท เลียวไพรัตนวิสาหกิจ จำกัด8,118,154,854+0.53
161 บริษัท เอซีเอส แคปปิตอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด8,088,000,000+1.78
162 บริษัท เสถียรธรรมโฮลดิ้ง จำกัด8,002,064,000+1.56
163 นาย ธรรศพลฐ์ แบเลเว็ลด์7,969,229,613+0.97
164 บริษัท นทลิน จำกัด7,931,560,344-0.38
165 บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)7,900,307,052+0.29
166 บริษัท สิงห์ พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด7,861,356,265+1.84
167 บริษัท โชควัฒนา จำกัด7,859,248,329-2.33
168 น.ส. กุณฑี สุริยวนากุล7,769,044,384-0.58
169 นาย อิทธิ ทองแตง7,741,020,545-0.83
170 นาย เกรียงไกร สุริยวนากุล7,675,516,512-0.58
171 นาง มุกดา บุญเสี่ยง7,624,951,435+1.11
172 บริษัท เอฟแอนด์เอส 79 จำกัด7,605,162,248-
173 SOJITZ CORPORATION7,576,586,982+0.85
174 บริษัท หทัยจรูญเอกโฮลดิ้ง จำกัด7,416,360,000-
175 บริษัท ทุนมหาโชค จำกัด7,369,047,780+0.56
176 BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES LUXEMBOURG7,355,754,527+2.21
177 บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)7,311,300,010-
178 บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)7,307,376,230+0.46
179 กองทุนเปิด บัวหลวงทศพล7,199,537,060-0.02
180 การประปาส่วนภูมิภาค7,156,160,000-
181 BNP PARIBAS SECURITIES (ASIA) LTD-FOR COLAS7,066,526,976-0.69
182 นาย วิโรจน์ ธนาลงกรณ์7,063,390,750+0.92
183 BANK OF SINGAPORE LIMITED-SEG7,029,241,520+0.66
184 LGT BANK (SINGAPORE) LTD6,997,785,493+1.61
185 นาย อนันต์ กาญจนพาสน์6,985,126,658-
186 บริษัท มหาศิริ สยาม จำกัด6,888,304,179-0.81
187 บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)6,843,247,559+1.13
188 TICON INTERNATION PTE.LTD.6,830,747,000+0.86
189 บริษัท ไอเอสทีเอส (ไทยแลนด์) จำกัด6,819,214,572+0.85
190 บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)6,817,494,721-1.61
191 นาย ลุชัย ภุขันอนันต์6,755,838,000+1.11
192 น.ส. ณัฐชไม ถนอมบูรณ์เจริญ6,720,000,000+1.56
193 บริษัท ยูนีค เน็ตเวิร์ค จำกัด6,678,539,624+1.74
194 น.ส. วิอร ทองแตง6,628,867,898-0.83
195 บริษัท เมย์แลนด์ จำกัด6,600,750,673+2.56
196 CREDIT SUISSE AG, HONG KONG BRANCH6,558,236,460+0.42
197 นาย จตุภัทร์ ตั้งคารวคุณ6,499,697,120+1.41
198 นาย พุฒิพงศ์ ปราสาททองโอสถ6,490,009,960+1.61
199 บริษัท บี.กริม จอยน์ เว็นเจอร์ โฮลดิ้ง จำกัด6,489,938,125+0.91
200 นาย ณัฏฐวุฒิ ตั้งคารวคุณ6,482,300,000+1.41
201 นาย วนรัชต์ ตั้งคารวคุณ6,482,300,000+1.41
202 นาง บุศทรี หวั่งหลี6,482,300,000+1.41
203 บริษัท จี แอล แอสเซทส์ จำกัด6,480,404,032+0.61
204 น.ส. จรีพร จารุกรสกุล6,475,714,232-0.84
205 บริษัท แรนเดอรีเบอรามาการ จำกัด6,434,985,600+2.82
206 บริษัท บีบีทีวี แอสเซตแมเนจเมนท์ จำกัด6,428,687,596+0.59
207 บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)6,421,588,110+1.90
208 บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด6,400,736,217+2.17
209 กองทุนเปิด บัวหลวงเฟล็กซิเบิ้ลเพื่อการเลี้ยงชีพ6,382,194,826-0.64
210 CDIB & PARTNERS INVESTMENT HOLDING PTE.LTD.6,365,192,940+0.31
211 บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน)6,347,903,592-1.74
212 บริษัท เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน)6,333,431,433+2.44
213 บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)6,298,524,758+2.17
214 บริษัท สตรองโฮลด์ แอสเซ็ทส์ จำกัด6,172,323,260+0.67
215 C.P. Foods International Limited6,162,750,000-
216 ดร. พิเชษฐ์ วิริยะจิตรา6,151,230,000-
217 บริษัท บีบีทีวี แซทเทลวิชั่น จำกัด6,147,591,218+0.68
218 MITSUBISHI CORPORATION5,981,216,064-
219 บริษัท เรียล มูฟ จำกัด5,965,568,950+0.68
220 น.ส. วลัยพร จิรภูมิมินทร์5,940,000,000-
221 นาย ปรินทร์ โลจนะโกสินทร์5,899,523,385-1.70
222 การไฟฟ้า ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย5,891,537,500-
223 บริษัท มหากิจโฮลดิ้ง จำกัด5,883,346,970+0.67
224 บริษัท ทุนรุ่งเรือง จำกัด5,852,364,280+0.67
225 บริษัท โซ วอเตอร์ จำกัด5,846,463,336-
226 บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)5,755,696,920+0.34
227 นาย กวิน กาญจนพาสน์5,753,486,267+1.05
228 นาย วิชา พูลวรลักษณ์5,726,163,270+1.83
229 HSBC BANK PLC- PRUDENTIAL ASSURANCE COMPANY OBA ESI5,718,945,352+0.03
230 มูลนิธิเอสซีจี5,685,949,800+2.82
231 บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส์ จำกัด5,673,079,248-0.74
232 น.ส. วันดี กุญชรยาคง5,640,000,000+0.53
233 นาย สุรชัย โชติจุฬางกูร5,636,044,470+0.01
234 บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)5,623,318,938+2.35
235 นาย ชานนท์ เรืองกฤตยา5,518,214,848-0.61
236 บริษัท บางกอกกล๊าส จำกัด (มหาชน)5,399,999,136+3.70
237 นาย ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล5,379,338,085+0.24
238 POSCO5,366,326,897-3.03
239 OMAC (HK) LIMITED5,346,880,000+4.03
240 นาย สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์5,337,480,000+1.32
241 บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)5,326,295,904-0.69
242 นาย อติคุณ ทองแตง5,303,526,528-0.82
243 บริษัท 3 เอส โฮลดิ้ง จำกัด5,297,400,055-
244 นาย สันติ ภิรมย์ภักดี5,251,139,946+1.81
245 บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน)5,231,997,041-2.25
246 บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน)5,193,241,076+0.17
247 นาย สุทธิลักษณ์ จิราธิวัฒน์5,191,834,829+0.85
248 บริษัท ไทย ปิโตรเคมีกัล อุตสาหกรรม จำกัด5,162,984,578+0.54
249 สหกรณ์ออมทรัพย์การไฟฟ้าฝ่ายผลิต แห่งประเทศไทย จำกัด5,157,906,000+1.00
250 นาย พงศ์ศักดิ์ ธรรมธัชอารี5,151,570,825-0.15
251 นาย มิน เธียรวร5,119,871,900+0.42
252 นาย พิธาน องค์โฆษิต5,052,624,886+0.09
253 MERRILL LYNCH SINGAPORE PTE.LTD5,012,550,000-
254 น.ส. เพียงใจ หาญพาณิชย์4,999,979,438+0.58
255 บริษัท โฮลด์ โคลล์ จำกัด4,988,058,400-1.81
256 บริษัท นิวสตาร์ วิคเตอร์ จำกัด4,967,559,780-
257 นาย นเรศ งามอภิชน4,919,509,000+0.29
258 บริษัท แอสเพน โฮลดิ้งส์ จำกัด4,902,264,960-1.04
259 MAYBANK KIM ENG HOLDINGS LIMITED4,894,382,737-
260 นาย พงษ์ศักดิ์ โล่ห์ทองคำ4,882,483,714+3.83
261 บริษัท บางกอกแอร์เวย์สโฮลดิ้ง จำกัด4,879,000,000-0.84
262 STANLEY ELECTRIC HOLDING ASIA-PACIFIC PTE, LTD.4,865,400,000+1.42
263 บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)4,815,962,118+0.16
264 บริษัท ศรีตรัง โฮลดิ้งส์ จำกัด4,813,068,806+0.71
265 SUCCESSFUL DRAGON LIMITED4,780,466,910-
266 DELTA ELECTRONICS INC.4,769,841,660+0.36
267 บริษัท ซี.ที. เวนเจอร์ จำกัด4,751,961,796-0.99
268 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว4,710,001,370+0.67
269 บริษัท อาคเนย์ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)4,672,930,432-0.01
270 บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด4,670,614,354+2.47
271 นาย สุระ คณิตทวีกุล4,659,535,791-0.77
272 บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)4,658,082,459+0.09
273 บริษัท เคเอสแอล ชูการ์ โฮลดิ้ง จำกัด4,635,457,492+0.63
274 นาย พิพัฒ พะเนียงเวทย์4,568,446,797-0.75
275 นาย เกรียงไกร ศิระวณิชการ4,555,772,100-0.01
276 นาย สมยศ อนันตประยูร4,535,934,399-0.80
277 EAST FOURTEEN LIMITED-DFA EMERG MARKET CORE EQ PORT4,511,202,828+0.37
278 บริษัท โกลเบ๊กซ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด4,502,356,586+1.35
279 นาย อมร ทรัพย์ทวีกุล4,498,574,220+1.11
280 นาย สถาพร งามเรืองพงศ์4,483,068,500-0.39
281 นาย อนุพงษ์ อัศวโภคิน4,474,811,281+1.50
282 นาย ปริญญ์ จิราธิวัฒน์4,457,255,766+0.27
283 บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)4,438,740,188+0.07
284 นาย สาธิต วิทยากร4,413,784,368+0.44
285 นาย ทศ จิราธิวัฒน์4,411,738,669+0.28
286 SKI Carbon Black (Mauritius) Limited4,400,610,624-
287 บริษัท ไวด์ บรอด คาสท์ จำกัด4,365,852,539+1.74
288 นาย วิลเลียม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค4,362,906,507+0.67
289 นาย มานิต อุดมคุณธรรม4,351,082,356+2.04
290 กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวปันผล 70/304,335,655,886-0.15
291 นาย วิชัย วชิรพงศ์4,261,534,334+0.57
292 บริษัท ช.การช่าง โฮลดิ้ง จำกัด4,216,354,638-0.81
293 POLYPLEX (ASIA) PTE LTD.4,190,572,943-0.72
294 บริษัท ซี.พี.แลนด์ จำกัด (มหาชน)4,158,099,570-
295 นาย ณัฐภพ รัตนสุวรรณทวี4,146,172,174-3.33
296 บริษัท ชนัตถ์และลูก จำกัด4,143,648,838-1.53
297 บริษัท เดอะ วนชัย กรุ๊ป อ๊อฟ คอมปานีส์ จำกัด4,122,287,473+0.82
298 บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)4,102,593,609+0.10
299 น.ส. ดวงใจ แก้วบุตตา4,054,530,114-
300 BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, LONDON BRANCH4,047,267,633+1.07
301 กองทุนเปิด ธนชาตหุ้นปันผล4,037,439,110-
302 บริษัท รังสิตพลาซ่า จำกัด4,024,575,767-0.88
303 บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)4,019,436,900-0.42
304 HWIC ASIA FUND A/C CLASS C4,006,049,715-0.17
305 บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)3,988,141,085-0.23
306 บริษัท ควอลิตี้ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)3,986,973,144-
307 น.ส. ประพิชญา พรมมาส3,986,658,900-
308 NOMURA SINGAPORE LIMITED-NOMURA ASIA INVESTMENT SINGAPORE3,984,465,451-
309 นาย วิกรม กรมดิษฐ์3,979,994,720-1.92
310 บริษัท ไอ.ดี.เอฟ. จำกัด3,963,971,315-1.08
311 บริษัท รัชกิจ โฮลดิ้ง จำกัด3,880,412,000-
312 J.P. MORGAN BANK LUXEMBOURG S.A. LEND3,837,939,122-0.01
313 BANYAN TREE HOLDINGS LIMITED3,806,249,442+2.45
314 บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)3,802,609,200-1.08
315 TATA STEEL GLOBAL HOLDINGS PTE.LTD.3,774,191,575-1.52
316 บริษัท อิออน โฮลดิ้งส์ (ไทยแลนด์) จำกัด3,707,000,000+1.78
317 TAKEUCHI PRESS INDUSTRIES CO.,LTD.3,682,437,500+1.71
318 BANQUE PICTET & CIE SA3,682,157,873+0.75
319 MISS SUNEE SERIPANU3,670,613,310-2.86
320 กองทุน บำเหน็จบำนาญข้าราชการ3,656,767,469-1.56
321 ธนาคาร เกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)3,622,143,561-0.79
322 น.ส. กรรณิกา พลัสสินทร์3,610,498,224-
323 นาย ชัย โสภณพนิช3,604,975,821-0.08
324 กองทุนเปิด อเบอร์ดีนสมอลแค็พ3,573,677,602+0.42
325 MRS. ARUNEE CHAN3,570,256,177-
326 น.ส. ฉันทนา จิรัฐิติภัทร์3,569,775,000-0.78
327 นาย เพชร โอสถานุเคราะห์3,551,329,725-
328 นาย รัตน์ โอสถานุเคราะห์3,548,736,090-
329 นาย ณัฐพล จุฬางกูร3,538,884,635-0.58
330 บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)3,517,137,769-
331 Deutsche Bank AG Singapore PWM3,496,176,832+0.28
332 นาง ปัญจพร โชติจุฬางกูร3,489,130,280-
333 บริษัท เจ อาร์ เค โฮลดิ้งส์ จำกัด3,474,745,920-1.33
334 นาย วินัย เตียวสมบูรณ์กิจ3,457,630,576-0.08
335 MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION3,456,537,700-
336 นาย เชง นิรุตตินานนท์3,447,603,845-
337 บริษัท เค ทู เจ โฮลดิ้ง จำกัด3,438,000,000+1.05
338 บริษัท ไทยเรยอน จำกัด (มหาชน)3,409,656,250-
339 บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)3,357,990,030-0.22
340 นาง ละออ ตั้งคารวคุณ3,352,005,041+1.32
341 นาย ธีรพงศ์ จันศิริ3,341,423,773-
342 นาง เพาพิลาส เหมวชิรวรากร3,341,250,000-
343 บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)3,337,834,880+0.53
344 MANILA WATER (THAILAND) COMPANY LIMITED3,332,442,133-
345 บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด(มหาชน)3,310,000,000+0.60
346 นาย สุขกาญจน์ วัธนเวคิน3,306,397,309+0.66
347 นาง ณัฐธีรา บุญศรี3,304,042,840-0.08
348 BANK OF SINGAPORE LIMITED3,298,945,385+0.27
349 นาย พิชัย จิราธิวัฒน์3,298,634,730+0.25
350 นาง จริยา แก้วบุตตา3,285,025,600-
351 ธนาคารออมสิน3,278,267,660+0.71
352 นาย รุ่งโรจน์ แสงศาสตรา3,264,000,000+0.98
353 มูลนิธินายห้างโรงปูนผู้หนึ่ง3,257,962,800+2.82
354 นาย ประจักษ์ ตั้งคารวคุณ3,241,150,000+1.41
355 คุณหญิง พจมาน ดามาพงศ์3,227,452,904+0.22
356 นาย ประชา ดำรงค์สุทธิพงศ์3,223,331,297-0.13
357 นาย สุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์3,212,763,435+0.34
358 นาย พีระพงศ์ จรูญเอก3,190,589,228-0.72
359 น.ส. แพทองธาร ชินวัตร3,186,312,659+2.29
360 MURAMOTO INDUSTRY CO., LTD.3,175,280,460-0.47
361 บัญชี บริหาร กิจการ3,163,994,704+0.71
362 นาย สุทธิเดช จิราธิวัฒน์3,158,211,445+0.35
363 น.ส. พลอยส่องแสง นพรัมภา3,153,606,500+1.10
364 SATHINEE CO.,LTD.3,138,879,977+0.31
365 นาย สราวุฒิ พรพัฒนารักษ์3,138,462,250-5.71
366 King's Eye Investments Ltd.3,126,200,000+0.86
367 นาง อตินุช มาลากุล ณ อยุธยา3,124,535,876-0.84
368 น.ส. พินทองทา ชินวัตร3,083,518,597+2.29
369 EAST FOURTEEN LIMITED-DIMENSIONAL EMER MKTS VALUE FD3,079,964,330-0.31
370 KINPO ELECTRONICS, INC.3,072,008,836+1.20
371 CHAILEASE FINANCE CO., LTD.3,066,336,284+0.84
372 WGI EMERGING MARKETS FUND, LLC.3,055,212,800+0.37
373 KGI ASIA (HOLDINGS) PTE. LTD.3,037,238,784-
374 NEWSAGA LIMITED3,026,400,000-
375 นาง อาริญา ปราสาททองโอสถ3,018,667,160+1.61
376 MANDARIN ORIENTAL HOLDINGS B.V.3,007,765,000-
377 นาย ไกรสร จันศิริ3,006,633,754-
378 นาย ศักดิ์ นานา3,004,322,400+2.82
379 บริษัท วัฒนภักดี จำกัด3,000,000,000-
380 นาย สุวิน ไกรภูเบศ2,996,228,400+2.27
381 ร้อยตรี เสรี โอสถานุเคราะห์2,988,534,450-
382 บริษัท สุวินทวงศ์ โกลด์ แอสเซ็ท จำกัด2,984,692,210-1.89
383 บริษัท มายเรียด วัสดุ จำกัด2,984,486,265+1.87
384 NOMURA SECURITIES CO LTD-CLIENT A/C2,980,750,248-1.86
385 บริษัท กรุงเทพ ซินธิติกส์ จำกัด2,952,602,500-0.74
386 นาย ธัญชาติ กิจพิพิธ2,898,536,200-1.49
387 นาย สุทธิศักดิ์ จิราธิวัฒน์2,881,075,958+0.29
388 สหกรณ์ออมทรัพย์การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จำกัด2,879,812,000+0.96
389 นาง รัตนา นรพัลลภ2,871,415,431+0.32
390 นาง สมพร หาญพาณิชย์2,866,500,000-1.28
391 นาย จุลเวช ยศสุนทรากุล2,856,000,000-0.84
392 MINDO ASIA INVESTMENTS LIMITED2,846,145,075-0.74
393 CHAROEN POKPHAND HOLDING CO.,LTD2,841,219,200+1.83
394 นาง จารุวรรณ วนาสิน2,837,705,046-
395 นาย วัฒน์ จิราธิวัฒน์2,835,371,902+0.31
396 นาย กอบชัย จิราธิวัฒน์2,834,633,464+0.31
397 กองทุนเปิด เค 20 ซีเล็คท์หุ้นระยะยาวปันผล2,824,192,774-0.28
398 บริษัท ยูนีเซ็นทรัล จำกัด2,783,564,249-2.01
399 CREDIT SUISSE FIRST BOSTON (SINGAPORE) LIMITED2,772,100,000+1.23
400 นาย สุนทร เด่นธรรม2,752,633,745+0.52
401 บริษัท สินแพทย์ จำกัด2,747,973,001+0.01
402 บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)2,741,507,560+0.86
403 นาย สุทธิธรรม จิราธิวัฒน์2,727,890,829+0.29
404 กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์ อินคัมพลัส2,721,305,066+0.39
405 บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด(มหาชน)2,712,150,000-
406 นาย สำเริง มนูญผล2,693,660,631-0.02
407 กองทุนเปิด เค พร็อพเพอร์ตี้ เซคเตอร์2,685,332,655-0.50
408 นาง วรรณสมร วรรณเมธี2,684,030,878+0.51
409 บริษัท ควอลิตี้ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)2,679,107,200-0.76
410 นาย ณรงค์ฤทธิ์ จิราธิวัฒน์2,677,643,889+0.32
411 RBC INVESTOR SERVICES TRUST2,677,119,229+0.71
412 กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นปันผล2,675,939,416+1.24
413 น.ส. ฐิตินันท์ วัธนเวคิน2,675,395,201+0.41
414 บริษัท บริหารสินทรัพย์ทวี จำกัด2,673,602,344+0.03
415 นาย ชัชวาลย์ เจียรวนนท์2,665,377,660+1.65
416 บริษัท พีระเดชาพันธ์ โฮลดิ้ง2,664,000,000-2.03
417 นาย ปริญญา วิญญรัตน์2,645,320,476-
418 กองทุน บำเหน็จบำนาญข้าราชการ2,641,280,617+0.11
419 บริษัท พรีเมียร์ ฟิชชั่น แคปปิตอล จำกัด2,624,994,568-
420 นาย สุทธิภัค จิราธิวัฒน์2,622,188,379+0.32
421 นาย สุทธิสาร จิราธิวัฒน์2,622,188,379+0.32
422 บริษัท พรรณธิอร จำกัด2,603,609,225-
423 นาย ก้องภพ สุริยวนากุล2,600,639,948-0.58
424 บริษัท เตียง จิราธิวัฒน์ จำกัด2,599,642,815-0.65
425 THE BANK OF NEW YORK (NOMINEES) LIMITED A/C 51002,583,604,642+0.81
426 น.ส. ชามา สุริยวนากุล2,578,968,000-0.58
427 MR. CHALERMCHAI MAHAGITSIRI2,562,541,063-0.65
428 ด.ช. กอกฤษต สุริยวนากุล2,560,005,000-0.58
429 ENGINE HOLDINGS ASIA PTE. LTD.2,556,291,262-
430 บริษัท บันยัน ทรี รีสอร์ท แอนด์ สปา (ไทยแลนด์) จำกัด2,547,813,834+2.45
431 นาย สมเกียรติ ธนัตถ์เจริญกุล2,545,821,000+1.11
432 นาย ธีระยุทธ จิราธิวัฒน์2,544,511,722+0.36
433 THE BANK OF NEW YORK MELLON DR2,538,227,568+0.82
434 AUSTIN ASSET LIMITED2,535,750,000-
435 นาง นิจพร จรณะจิตต์2,526,694,839-
436 มหาวิทยาลัยมหิดล2,517,473,832+0.15
437 บริษัท สยามสวีท โฮลดิ้ง จำกัด2,516,250,000-
438 นาย ธีระเกียรติ จิราธิวัฒน์2,508,368,302+0.32
439 APCO CAPITAL PTE. LTD.2,508,000,000-
440 บริษัท ซี.พี.อินเตอร์ฟู้ด (ไทยแลนด์) จำกัด2,506,872,640+1.74
441 บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จำกัด (มหาชน)2,501,436,620-0.57
442 นาง สมกมล เวชชาชีวะ2,500,590,502+0.33
443 นาย ธีระเดช จิราธิวัฒน์2,500,590,502+0.33
444 บริษัท น้ำตาลตะวันออก จำกัด2,500,550,992+0.40
445 นาย ภัสสรกรณ์ จิราธิวัฒน์2,499,993,300+0.33
446 KGI ASIA LIMITED2,498,873,418+1.76
447 Toray Industries, Inc.2,489,356,800-
448 กองทุนเปิด บัวหลวงปัจจัย 4 หุ้นระยะยาวปันผล2,488,820,892-0.12
449 บริษัท บีบีทีวี เอ็คควิตี้ จำกัด2,481,678,000-0.02
450 บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)2,479,820,070+0.47
451 บริษัท สารสิน จำกัด2,479,502,777+2.04
452 นาย สดาวุธ เตชะอุบล2,477,949,910-3.51
453 นาย ไพบูลย์ ดำรงชัยธรรม2,474,857,974-3.17
454 บริษัท ทุนบุรีรัมย์ จำกัด2,460,414,000+0.83
455 บริษัท โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม จำกัด2,457,555,000-
456 นาย อิทธิพัทธ์ พีระเดชาพันธ์2,449,701,180-2.03
457 บริษัท Siam Magi จำกัด2,448,000,000-0.83
458 นาย สุทธิพันธ์ จิราธิวัฒน์2,424,807,404+0.39
459 กองทุนเปิด อเบอร์ดีนโกรท2,405,885,012+0.66
460 LION CORPORATION2,397,934,566-0.60
461 บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)2,389,024,042+0.34
462 นาย พงษ์ชัย อมตานนท์2,381,851,460-0.06
463 นาย ปัญญา นิรันดร์กุล2,370,946,413+1.79
464 CIMB-PRINCIPAL PROPERTY INCOME FUND2,365,835,651-0.28
465 มูลนิธิ ป้าทองคำ เอ็มเค2,360,581,717+0.33
466 บริษัท ไสวประภาสและบุตร จำกัด2,350,398,200-1.46
467 นาย พิชิต วิวัฒน์รุจิราพงศ์2,345,999,540+2.17
468 PLAN B INVESTMENT HOLDING LIMITED2,333,015,708-1.71
469 GERLACH & CO.-ORBIS SICAV EMERGING MARKETS EQUITY FUND2,329,677,474+0.82
470 กองทุนเปิด บัวหลวงตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ2,329,383,457+0.01
471 บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด - 101S2,325,517,104-0.16
472 บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน)2,320,648,343+0.61
473 นาย ไวยวุฒิ สินเจริญกุล2,305,968,126+0.71
474 นาย ประภาส ชลศรานนท์2,268,810,589+1.79
475 น.ส. สาธิตา วิทยากร2,261,167,830+0.44
476 นาย ยืนยง โอภากุล2,255,360,000+1.56
477 นาย สมศักดิ์ อมรรัตนชัยกุล2,250,471,886-1.21
478 บริษัท ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)2,246,637,600-0.83
479 นาง จารุณี ชินวงศ์วรกุล2,217,436,555+0.37
480 นาง ถนอมศรี สุดโต2,217,273,456+1.69
481 บริษัท เอ็ม บี เค โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด2,208,478,168-0.34
482 นาย เชิดชู โสภณพนิช2,208,457,661-0.12
483 บริษัท โรงพยาบาลวิภาราม จำกัด2,199,906,099-0.11
484 บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)2,192,788,256-1.99
485 บริษัท สมบูรณ์ โฮลดิ้ง จำกัด2,187,887,300+4.07
486 กองทุนเปิด อเบอร์ดีนหุ้นระยะยาว2,186,581,716+0.74
487 C.P. FOODS INTERNATIONAL LIMITED2,183,179,904+1.74
488 ASIAN OPPS I LIMITED2,182,123,125-
489 บริษัท ชาเตรียนโฮลดิ้ง จำกัด2,177,236,660-1.46
490 นาย ดิสพล จันศิริ2,175,788,098-
491 นาย สิทธิชัย ลีสวัสดิ์ตระกูล2,172,750,549-1.16
492 POLYPLEX CORPORATION LTD.2,134,985,828-0.72
493 นาย อนุทิน ชาญวีรกูล2,133,871,378-0.52
494 Y Investment Ltd2,133,000,000-
495 นาง อัจฉรา ตั้งมติธรรม2,130,696,225-
496 บริษัท ทีโอเอ เวนเจอร์ โฮลดิ้ง จำกัด2,123,801,588+0.98
497 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เค มาสเตอร์ พูล ฟันด์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว2,123,413,228+0.93
498 บริษัท ซีเค.ออฟฟิซ ทาวเวอร์ จำกัด2,116,786,015-0.81
499 นาย เบน เตชะอุบล2,103,281,357-4.09
500 นาย คุณวุฒิ ธรรมพรหมกุล2,089,196,178+2.04