คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

จัดอันดับเศรษฐีหุ้นไทย 25/08/2019

No. Name จำนวนเงิน (บาท) %
1 กระทรวงการคลัง1,373,037,314,862-0.84
2 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด1,072,283,921,846-0.28
3 บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)560,418,937,562-1.22
4 SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED364,002,788,093-0.37
5 บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)276,418,586,158+0.92
6 STATE STREET EUROPE LIMITED276,396,750,822-0.35
7 สำนักงานประกันสังคม274,509,670,028-0.01
8 บริษัท ซี.พี.เมอร์แชนไดซิ่ง จำกัด235,615,966,000-1.16
9 MUFG BANK,LTD. BAY ACCOUNT196,522,792,074-0.72
10 SINGTEL STRATEGIC INVESTMENTS PTE LTD.158,085,852,000+0.88
11 บริษัท ทีซีซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด145,158,382,338+1.84
12 กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง โดย บลจ.เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)135,370,482,162-1.07
13 กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง โดย บลจ.กรุงไทย จำกัด (มหาชน)135,370,481,845-1.07
14 กองทุน เพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน134,684,354,578-1.71
15 UBS AG SINGAPORE BRANCH133,044,338,235-
16 บริษัท อินโดรามา รีซอสเซส จำกัด131,437,174,425-8.00
17 บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด105,079,851,858+1.04
18 นาย สารัชถ์ รัตนาวะดี100,547,999,202+2.63
19 บริษัท สยามแม็คโคร โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด97,691,203,600-2.03
20 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย88,498,940,150+1.24
21 บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)84,553,430,416+0.88
22 บริษัท เซ็นทรัลโฮลดิ้ง จำกัด78,520,959,330+1.12
23 บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)75,474,460,937+0.56
24 บริษัท เอ็นจี โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด71,107,109,627-0.28
25 ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน)70,485,438,513-0.26
26 บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)69,849,523,136-0.93
27 บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)67,621,151,900-2.03
28 นาย ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ66,750,730,074-0.03
29 GIC PRIVATE LIMITED66,430,361,174-0.43
30 THE BANK OF NEW YORK MELLON64,577,641,705-0.40
31 TELENOR ASIA PTE LTD60,550,349,820+0.42
32 STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY55,167,838,260-0.28
33 ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)52,014,602,643-0.86
34 SOUTH EAST ASIA UK (TYPE A) NOMINEES LIMITED49,384,173,351-0.32
35 บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)49,162,189,340+0.45
36 นาย นิติ โอสถานุเคราะห์48,857,145,309-0.08
37 บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)47,401,865,591-1.52
38 บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)46,268,627,595+1.13
39 กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว45,088,329,146+0.06
40 บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)43,745,889,440+1.14
41 UBS AG LONDON BRANCH43,343,746,644+0.28
42 UBS AG HONG KONG BRANCH42,911,024,530+1.32
43 นาย สมโภชน์ อาหุนัย42,739,533,870-1.54
44 SINGTEL GLOBAL INVESTMENT PTE. LTD.41,579,255,302+2.43
45 TEPDIA Generating B.V.40,967,607,850+2.15
46 บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)39,624,964,978+0.20
47 BNY MELLON NOMINEES LIMITED38,706,283,422-0.54
48 นาง ดาวนภา เพชรอำไพ38,700,000,000-1.40
49 นาย ชูชาติ เพ็ชรอำไพ38,519,449,505-1.39
50 นาย คีรี กาญจนพาสน์38,212,272,257+4.53
51 CITI (NOMINEES) LIMITED-CBHK-PBGSG-RESTRICTED SHARES38,068,968,013-4.19
52 บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)37,965,362,275-0.51
53 CHINA MOBILE INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED37,539,736,663+1.60
54 THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED37,245,306,373+2.05
55 บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน)35,610,860,975-0.03
56 NORTRUST NOMINEES LTD-CL AC35,264,257,431-0.21
57 นาย พิชญ์ โพธารามิก33,592,418,179+1.43
58 CREDIT SUISSE AG, SINGAPORE BRANCH32,719,092,142+0.97
59 B.GRIMM POWER (SINGAPORE) PTE.LTD.32,560,573,500+1.36
60 บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)32,379,599,593+0.19
61 บริษัท ไทย เทลโค โฮลดิ้งส์ จำกัด31,860,078,000+0.42
62 นาย อนันต์ อัศวโภคิน30,900,366,508+0.92
63 THE BANK OF NEW YORK (NOMINEES) LIMITED30,573,662,575-0.85
64 GULF CAPITAL HOLDINGS LIMITED29,727,495,000+2.63
65 บริษัท ไมเนอร์ โฮลดิ้ง (ไทย) จำกัด28,200,997,600-1.29
66 SE ASIA (TYPE B) NOMINEES LLC27,862,392,879-0.75
67 นาย ทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์26,488,946,959+0.49
68 บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)25,977,580,693-0.95
69 บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)25,759,999,890-
70 บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)25,444,358,827-0.11
71 บริษัท ซันไรส์ อีคิวตี้ จำกัด25,070,128,940+0.41
72 บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)23,603,461,239-0.02
73 นาย ฮาราลด์ ลิงค์23,312,179,695+1.36
74 บริษัท ทีโอเอ กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด23,271,300,000+7.19
75 CIMB BANK BERHARD23,115,379,900-1.43
76 บริษัท เจริญโภคภัณฑ์โฮลดิ้ง จำกัด22,335,053,570+0.85
77 บริษัท ไทยออยล์เพาเวอร์ จำกัด22,266,920,176+1.05
78 CHEVRON SOUTH ASIA HOLDINGS PTE LTD21,926,170,278-2.40
79 บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)21,798,744,614+0.64
80 BBHISL NOMINEES LIMITED21,259,985,787+0.25
81 GULF INVESTMENT AND TRADING PTE. LTD.21,147,000,266+2.63
82 บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)20,880,808,553+0.52
83 นาย มงคล ประกิตชัยวัฒนา19,952,660,500-0.54
84 ธนาคาร ออมสิน19,839,871,203+0.19
85 กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล19,776,631,317-0.58
86 ORIZON LIMITED19,740,211,050-
87 บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)19,627,989,335-0.28
88 บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด19,491,288,245-
89 EXXONMOBIL ASIA HOLDINGS PTE. LTD.19,297,687,500-2.96
90 AEON FINANCIAL SERVICE CO.,LTD.19,228,200,000-0.46
91 บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)19,144,797,401+0.12
92 บริษัท เสถียรธรรมโฮลดิ้ง จำกัด19,129,934,250+0.65
93 บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด18,901,875,000-0.98
94 บริษัท เอสซีจี ดิสทริบิวชั่น จำกัด18,496,126,264-0.65
95 บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)18,332,960,283+0.69
96 บริษัท ซี.อาร์.จี.บริการ จำกัด18,320,077,116-
97 JARDINE CYCLE & CARRIAGE LIMITED17,809,124,112+0.43
98 บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)17,699,183,582+1.69
99 บริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จำกัด17,694,314,355-0.16
100 UOB KAY HIAN (HONG KONG) LIMITED - Client Account17,656,400,269-0.89
101 DBS BANK LTD17,570,905,161+0.59
102 NORTRUST NOMINEES LIMITED-NT0 SEC LENDING THAILAND CL AC17,552,422,274-0.42
103 บริษัท ดับบลิวเอชเอ โฮลดิ้ง จำกัด17,390,568,057+0.02
104 AGC Inc.17,137,922,321-0.41
105 ธนาคาร ธนชาต จำกัด (มหาชน)17,013,530,213+1.33
106 ING BANK N.V.16,895,175,773-2.60
107 บริษัท เฟรเซอร์ส แอสเซ็ทส์ จำกัด16,640,256,299-2.14
108 บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)16,343,542,080+0.33
109 น.ส. ณัฐชไม ถนอมบูรณ์เจริญ16,065,000,000+0.65
110 บริษัท ยู เอ็น เอส อโกรเคมีคัล จำกัด15,570,000,000-1.16
111 บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)14,923,092,296-0.05
112 บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)14,857,944,465+0.78
113 N.C.B.TRUST LIMITED-NORGES BANK 114,736,220,683-1.21
114 บริษัท มิตซุย วอเตอร์ โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด14,718,300,000+1.41
115 น.ส. ปรมาภรณ์ ปราสาททองโอสถ14,286,472,791-0.10
116 นาง ยุพิน ธีระโกเมน14,226,950,556-3.53
117 บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด14,043,774,800-2.14
118 การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย13,818,855,424+0.91
119 MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC13,749,818,126+1.57
120 กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 75/2513,748,082,036+0.47
121 บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก13,592,720,852+1.86
122 นาย ประทีป ตั้งมติธรรม13,490,843,463-1.09
123 บริษัท กัลฟ์ โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด13,300,000,266+2.63
124 น.ส. ธิดา แก้วบุตตา13,290,749,151+0.45
125 บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)13,281,314,601+0.25
126 นาย ปริญญา เธียรวร13,259,640,000-0.73
127 บริษัท กรุงเทพโปรดิ๊วส จำกัด (มหาชน)13,247,285,219-0.37
128 นาย เฉลิม หาญพาณิชย์13,230,600,000-1.23
129 BANK OF SINGAPORE LIMITED-THB SEG AC13,143,760,631+1.93
130 ASIAN DEVELOPMENT BANK13,032,250,000+2.19
131 บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด13,030,363,875+0.90
132 บริษัท นทลิน จำกัด12,931,645,097+0.33
133 บริษัท ยูนิสเตรทช์ จำกัด12,872,686,621-
134 นาง ยุพิน ธีระโกเมน ในฐานะผู้จัดการมรดกของ นายสมนึก หาญจิตต์เกษม12,798,862,206-3.53
135 บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)12,702,391,100-0.51
136 บริษัท ซีพีเอ็น พัทยา จำกัด12,114,795,184-
137 AIA COMPANY LIMITED - EQ4-P12,034,813,213-0.39
138 บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน)11,660,277,681-1.60
139 นาย ทวีฉัตร จุฬางกูร11,628,899,037-0.64
140 นาย สมชาย หาญจิตต์เกษม11,504,595,336-3.53
141 ธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)11,377,472,690+0.73
142 บริษัท กันกุล กรุ๊พ จำกัด11,303,209,764+0.65
143 กองทุนเปิด ทหารไทย พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม พลัส11,300,384,731+0.43
144 บริษัท วิทูรปกรณ์ โฮลดิ้ง จำกัด11,087,998,680+1.52
145 NISSIN FOODS HOLDINGS CO., LTD.10,907,740,964-0.22
146 WORTH ACCESS TRADING LIMITED10,664,693,925+1.30
147 บริษัท ปทุมไรซมิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน)10,623,189,472+1.34
148 บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)10,558,562,865+0.68
149 บริษัท เอซีเอส แคปปิตอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด10,512,000,000-0.46
150 CTBC Bank Company Limited10,487,496,265-
151 บริษัท เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน)9,853,781,516-0.37
152 AIA COMPANY LIMITED - EQ3-P9,834,445,285+0.94
153 บริษัท เซรามิคซิเมนต์ไทย จำกัด9,825,744,086-0.55
154 บริษัท รัชกิจ โฮลดิ้ง จำกัด9,769,403,600-0.70
155 SOTUS & FAITH # 1 LIMITED9,750,000,000-1.54
156 นาย ฤทธิ์ ธีระโกเมน9,649,278,962-3.51
157 บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)9,542,966,219+1.05
158 นาย สุระ คณิตทวีกุล9,288,139,246-
159 TICON INTERNATION PTE.LTD.9,245,062,750+1.91
160 BNP PARIBAS SECURITIES (ASIA) LTD-FOR COLAS9,176,670,448-1.07
161 บริษัท ยูนีค เน็ตเวิร์ค จำกัด9,074,102,750+1.60
162 บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด (มหาชน)8,994,533,000-0.77
163 UOB KAY HIAN PRIVATE LIMITED8,973,389,511+0.50
164 LGT BANK (SINGAPORE) LTD8,788,692,315+0.52
165 นาย ปรินทร์ โลจนะโกสินทร์8,740,909,495-2.23
166 บริษัท โชควัฒนา จำกัด8,723,720,479-0.23
167 นาย วีรพัฒน์ พูนศักดิ์อุดมสิน8,711,557,426-0.09
168 บริษัท บี.กริม จอยน์ เว็นเจอร์ โฮลดิ้ง จำกัด8,672,917,313+1.36
169 นาย จิโรจน์ สุชาโต8,646,124,179-
170 บริษัท วี จี ไอ โกลบอล มีเดีย จำกัด (มหาชน)8,521,942,173-1.72
171 การประปาส่วนภูมิภาค8,360,000,000-1.60
172 บริษัท สิงห์ พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด8,343,648,060-0.58
173 บริษัท วัฒนโสภณพนิช จำกัด8,337,031,985-1.85
174 นาง มุกดา บุญเสี่ยง8,223,015,846-1.53
175 นาย อัฐ ทองแตง8,209,442,099+0.01
176 บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)8,208,715,000+0.40
177 บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)8,190,005,075+0.15
178 นาย มิน เธียรวร7,969,896,000+1.16
179 บริษัท นิวสตาร์ วิคเตอร์ จำกัด7,951,769,657-0.41
180 CDIB & PARTNERS INVESTMENT HOLDING PTE.LTD.7,926,466,680+1.52
181 บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด7,792,200,612-
182 บริษัท อเดลฟอส จำกัด7,761,363,376-1.63
183 บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)7,667,769,270-
184 นาย กวิน กาญจนพาสน์7,651,233,047+4.72
185 กองทุนเปิด บัวหลวงเฟล็กซิเบิ้ลเพื่อการเลี้ยงชีพ7,554,548,851+0.57
186 บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)7,523,323,024-0.39
187 นาย วรวิทย์ วีรบวรพงศ์7,391,530,064-1.84
188 น.ส. จรีพร จารุกรสกุล7,367,485,058+0.02
189 บริษัท เมย์แลนด์ จำกัด7,311,600,745+0.93
190 บริษัท เลียวไพรัตนวิสาหกิจ จำกัด7,303,318,498-0.59
191 บริษัท อีเทอนอล โกรท คอร์ปอเรชั่น จำกัด7,291,429,775+0.52
192 นาย ลุชัย ภุขันอนันต์7,284,141,861-1.51
193 น.ส. กุณฑี สุริยวนากุล7,245,838,384-0.65
194 บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)7,216,641,876+0.85
195 C.P. Foods International Limited7,179,500,000-1.16
196 นาย อิทธิ ทองแตง7,171,303,200+0.01
197 นาย เกรียงไกร สุริยวนากุล7,158,609,150-0.65
198 บริษัท เรียล มูฟ จำกัด7,142,449,899+1.14
199 บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน)7,110,868,785-0.17
200 การไฟฟ้า ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย7,090,700,000+0.74
201 กองทุนเปิด บัวหลวงทศพล7,088,522,500+1.53
202 สหกรณ์ออมทรัพย์การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จำกัด7,082,176,900-0.14
203 BNP PARIBAS HONG KONG BRANCH7,034,811,593-0.42
204 บริษัท ทุนมหาโชค จำกัด7,017,145,046-0.49
205 กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นปันผล7,013,412,903-0.22
206 นาย จตุภัทร์ ตั้งคารวคุณ6,992,466,320+7.18
207 นาย ณัฏฐวุฒิ ตั้งคารวคุณ6,984,450,000+7.19
208 นาง บุศทรี หวั่งหลี6,984,450,000+7.19
209 นาย วนรัชต์ ตั้งคารวคุณ6,984,450,000+7.19
210 บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)6,916,787,042-1.07
211 นาย วิชา พูลวรลักษณ์6,891,042,600-0.96
212 กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวปันผล 70/306,865,078,456+0.07
213 บริษัท บางกอกกล๊าส จำกัด (มหาชน)6,855,966,404-0.73
214 นาย อนันต์ กาญจนพาสน์6,848,163,390+0.67
215 บริษัท หทัยจรูญเอกโฮลดิ้ง จำกัด6,776,784,000-0.40
216 นาย ชาตรี โสภณพนิช6,738,395,648-0.27
217 บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)6,704,307,950+0.43
218 นาย สถาพร งามเรืองพงศ์6,594,913,400-0.55
219 บริษัท จี แอล แอสเซทส์ จำกัด6,569,132,458-0.63
220 นาย ธรรศพลฐ์ แบเลเว็ลด์6,466,114,281-2.48
221 MITSUBISHI CORPORATION6,259,412,160-1.67
222 นาย สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์6,227,100,000-3.53
223 SOJITZ CORPORATION6,205,219,400-0.14
224 บริษัท แรนเดอรีเบอรามาการ จำกัด6,193,296,000-0.98
225 บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)6,161,137,348-
226 บริษัท บีบีทีวี แอสเซตแมเนจเมนท์ จำกัด6,102,276,066-0.67
227 น.ส. วิอร ทองแตง5,935,911,378-
228 บริษัท ไวด์ บรอด คาสท์ จำกัด5,931,864,863+1.60
229 นาย วิลเลียม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค5,899,342,822-1.29
230 บริษัท อาคเนย์ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)5,895,620,526-0.04
231 บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)5,883,570,830-
232 บริษัท สตรองโฮลด์ แอสเซ็ทส์ จำกัด5,796,672,055-0.72
233 บริษัท บีบีทีวี แซทเทลวิชั่น จำกัด5,773,751,212-0.72
234 RAFFLES NOMINEES (PTE) LIMITED5,746,564,890-1.19
235 นาย ชานนท์ เรืองกฤตยา5,743,020,764+2.36
236 นาย พีระพงศ์ จรูญเอก5,687,572,103+1.83
237 น.ส. วันดี กุญชรยาคง5,680,050,000-0.53
238 บริษัท โซ วอเตอร์ จำกัด5,674,508,532-
239 น.ส. ฉันทนา จิรัฐิติภัทร์5,650,388,116-0.58
240 นาย รัตน์ โอสถานุเคราะห์5,621,048,475-
241 บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)5,590,370,940+0.74
242 บริษัท มหาศิริ สยาม จำกัด5,557,789,341-3.85
243 นาย สันติ ภิรมย์ภักดี5,542,555,538-0.57
244 บริษัท มหากิจโฮลดิ้ง จำกัด5,525,268,648-0.72
245 นาย เพชร โอสถานุเคราะห์5,505,509,220-
246 บริษัท ทุนรุ่งเรือง จำกัด5,496,170,040-0.72
247 มูลนิธิเอสซีจี5,472,393,000-0.98
248 นาย ยืนยง โอภากุล5,391,720,000+0.65
249 นาย ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล5,382,733,000-0.38
250 นาย ทวีรัช ปรุงพัฒนสกุล5,352,411,500-0.96
251 บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด(มหาชน)5,320,000,000+2.63
252 BANK OF SINGAPORE LIMITED-SEG5,305,958,835+1.12
253 บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน)5,242,068,183-0.49
254 น.ส. เพียงใจ หาญพาณิชย์5,223,605,259-0.50
255 นาย พิพัฒ พะเนียงเวทย์5,207,882,060+0.06
256 บริษัท ไอเอสทีเอส (ไทยแลนด์) จำกัด5,108,631,934-
257 นาย มานิต อุดมคุณธรรม5,086,061,548+1.16
258 นาย วินัย เตียวสมบูรณ์กิจ5,063,433,750-0.40
259 CREDIT SUISSE AG, HONG KONG BRANCH5,050,712,880+1.10
260 บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)5,010,630,173+0.01
261 นาย อนุพงษ์ อัศวโภคิน4,977,926,951-0.05
262 EAST FOURTEEN LIMITED-DFA EMERG MARKET CORE EQ PORT4,959,324,629-0.63
263 นาย วิโรจน์ ธนาลงกรณ์4,935,417,000-0.81
264 OMAC (HK) LIMITED4,915,680,000-
265 CANOPUS INTERNATIONAL LIMITED4,875,000,000-8.00
266 นาย อมร ทรัพย์ทวีกุล4,873,455,405-1.54
267 น.ส. กรรณิกา พลัสสินทร์4,867,190,976+1.64
268 บริษัท 3 เอส โฮลดิ้ง จำกัด4,840,560,050-0.40
269 นาย วิกรม กรมดิษฐ์4,831,483,975-0.99
270 น.ส. ดวงใจ แก้วบุตตา4,825,772,255+0.46
271 บริษัท อิออน โฮลดิ้งส์ (ไทยแลนด์) จำกัด4,818,000,000-0.46
272 นาย สราวุฒิ พรพัฒนารักษ์4,804,184,975+1.87
273 นาย นเรศ งามอภิชน4,798,787,885-0.26
274 BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES LUXEMBOURG4,785,883,598+0.05
275 กองทุนเปิด เค พร็อพเพอร์ตี้ เซคเตอร์4,783,025,665+0.46
276 นาย อติคุณ ทองแตง4,755,426,681+0.02
277 บริษัท บางกอกแอร์เวย์สโฮลดิ้ง จำกัด4,735,500,000-
278 บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)4,723,443,561+0.38
279 นาย ณัฐพล จุฬางกูร4,717,503,820-0.46
280 นาย พุฒิพงศ์ ปราสาททองโอสถ4,710,491,100-1.11
281 บริษัท ไทย ปิโตรเคมีกัล อุตสาหกรรม จำกัด4,688,261,407-0.60
282 นาย วิชัย วชิรพงศ์4,673,938,319+0.78
283 นาย สุทธิลักษณ์ จิราธิวัฒน์4,656,137,312+0.31
284 บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน)4,619,786,990-
285 บริษัท โกลเบ๊กซ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด4,574,760,274+0.23
286 บริษัท เค ทู เจ โฮลดิ้ง จำกัด4,572,000,000+4.72
287 บริษัท ซี.ที. เวนเจอร์ จำกัด4,564,692,366-6.15
288 POLYPLEX (ASIA) PTE LTD.4,554,970,590-
289 STANLEY ELECTRIC HOLDING ASIA-PACIFIC PTE, LTD.4,544,100,000-3.03
290 นาย สมยศ อนันตประยูร4,541,018,354-
291 บริษัท โฮลด์ โคลล์ จำกัด4,536,650,400-0.50
292 SUCCESSFUL DRAGON LIMITED4,514,014,656-1.39
293 บริษัท รังสิตพลาซ่า จำกัด4,501,170,266-
294 กองทุน บำเหน็จบำนาญข้าราชการ4,489,630,880+0.90
295 บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)4,461,218,100+0.68
296 บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส์ จำกัด4,442,521,617-2.35
297 นาย ไพบูลย์ ดำรงชัยธรรม4,439,030,969-0.88
298 นาย สุรชัย โชติจุฬางกูร4,438,126,000-1.79
299 นาย พงศ์ศักดิ์ ธรรมธัชอารี4,429,900,125-
300 บริษัท เอฟแอนด์เอส 79 จำกัด4,425,310,960-
301 ร้อยตรี เสรี โอสถานุเคราะห์4,414,685,625-
302 กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์ อินคัมพลัส4,385,289,795+0.67
303 บริษัท ซี.พี.อินเตอร์ฟู้ด (ไทยแลนด์) จำกัด4,382,639,456+1.60
304 ธนาคาร เกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)4,369,237,476+0.66
305 บริษัท ซี.พี.แลนด์ จำกัด (มหาชน)4,254,799,560+0.76
306 บริษัท ชนัตถ์และลูก จำกัด4,185,930,969-0.51
307 บริษัท แอสเพน โฮลดิ้งส์ จำกัด4,175,338,635+2.43
308 POSCO4,173,809,809+1.30
309 น.พ. พงศ์ศักดิ์ ธรรมธัชอารี4,159,416,356-1.18
310 SKI Carbon Black (Mauritius) Limited4,158,818,831-
311 บริษัท เดอะ วนชัย กรุ๊ป อ๊อฟ คอมปานีส์ จำกัด4,156,215,765-0.41
312 BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, LONDON BRANCH4,105,990,204-0.50
313 ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)4,096,678,720+0.88
314 MAYBANK KIM ENG HOLDINGS LIMITED4,086,571,994+0.58
315 BANQUE PICTET & CIE SA4,053,210,663-1.24
316 บริษัท ไอ.ดี.เอฟ. จำกัด4,053,105,953+0.40
317 บริษัท ควอลิตี้ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)4,045,177,131-
318 บริษัท ช.การช่าง โฮลดิ้ง จำกัด4,010,678,802-3.85
319 บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)3,988,664,886+0.39
320 กองทุน บำเหน็จบำนาญข้าราชการ3,969,182,465+0.59
321 บริษัท แกรนด์ แอสเสท โฮเทลส์ แอนด์ พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)3,946,724,375-
322 น.ส. นภมาศ ลัดพลี3,913,722,120-
323 นาง จริยา แก้วบุตตา3,909,894,600+0.46
324 TOKYO CENTURY CORPORATION3,908,793,933+1.52
325 MANILA WATER (THAILAND) COMPANY LIMITED3,893,039,875-1.60
326 นาง เพาพิลาส เหมวชิรวรากร3,892,500,000-1.16
327 BANK OF SINGAPORE LIMITED3,873,109,839-0.38
328 นาย ปริญญ์ จิราธิวัฒน์3,852,109,576+0.62
329 นาย ทศ จิราธิวัฒน์3,817,875,241+0.63
330 บริษัท พีระเดชาพันธ์ โฮลดิ้ง3,816,000,000-0.94
331 น.ส. ประพิชญา พรมมาส3,784,570,200+0.49
332 HWIC ASIA FUND A/C CLASS C3,719,882,018-0.37
333 DELTA ELECTRONICS INC.3,715,637,525-4.19
334 นาย เสถียร เศรษฐสิทธิ์3,708,268,650+0.65
335 นาย อิทธิพัทธ์ พีระเดชาพันธ์3,695,312,600-0.95
336 นาง อารดา จรูญเอก3,688,412,119+1.83
337 น.ส. กุลพัชร์ กนกวัฒนาวรรณ3,687,310,578-1.41
338 บริษัท ศรีตรัง โฮลดิ้งส์ จำกัด3,678,559,730-1.87
339 บริษัท เคเอสแอล ชูการ์ โฮลดิ้ง จำกัด3,667,292,320-
340 กองทุนเปิด ธนชาตหุ้นปันผล3,632,577,740+0.11
341 นาย เชง นิรุตตินานนท์3,607,957,512-1.67
342 TAKEUCHI PRESS INDUSTRIES CO.,LTD.3,598,318,750-
343 นาย พิธาน องค์โฆษิต3,583,769,362-0.94
344 นาง ละออ ตั้งคารวคุณ3,582,107,466+7.01
345 NOMURA SECURITIES CO LTD-CLIENT A/C3,575,372,002-0.32
346 นาย ธีรพงศ์ จันศิริ3,568,838,832-1.67
347 กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด สมอล แค็พ3,561,591,437-0.46
348 MRS. ARUNEE CHAN3,538,315,082+0.76
349 บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)3,516,337,420+0.55
350 บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) Fixed Income and Unlisted Equity For Par Fund3,507,555,120+0.46
351 นาย สาธิต วิทยากร3,501,202,992+0.46
352 นาย ประจักษ์ ตั้งคารวคุณ3,492,225,000+7.19
353 CHAROEN POKPHAND HOLDING CO.,LTD3,480,911,250+1.21
354 มหาวิทยาลัยมหิดล3,476,278,833+1.05
355 นาย ประชา ดำรงค์สุทธิพงศ์3,476,039,550+0.58
356 บริษัท สุวินทวงศ์ โกลด์ แอสเซ็ท จำกัด3,447,041,684+3.17
357 นาย ชัชวาลย์ เจียรวนนท์3,446,905,689-0.48
358 บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด3,430,883,383-3.36
359 น.ส. พลอยส่องแสง นพรัมภา3,418,696,625-1.56
360 BANYAN TREE HOLDINGS LIMITED3,414,429,647-
361 นาย แม่ทัพ ต.สุวรรณ3,405,071,250-1.41
362 บริษัท มายเรียด วัสดุ จำกัด3,374,979,795-
363 นาย พงษ์ศักดิ์ โล่ห์ทองคำ3,367,804,093-0.59
364 ธนาคารออมสิน3,353,886,900+0.89
365 CIMB-PRINCIPAL PROPERTY INCOME FUND3,338,812,011+0.69
366 KINPO ELECTRONICS, INC.3,329,542,511-0.55
367 คุณหญิง พจมาน ดามาพงศ์3,319,756,049-
368 Y INVESTMENT LTD.3,307,500,000-
369 นาย จอมทรัพย์ โลจายะ3,291,441,677+2.77
370 น.ส. แพทองธาร ชินวัตร3,286,458,654-
371 บัญชี บริหาร กิจการ3,279,339,456-1.29
372 นาย รุ่งโรจน์ แสงศาสตรา3,269,200,000-
373 กองทุนเปิด เค 20 ซีเล็คท์หุ้นระยะยาวปันผล3,266,858,339-0.96
374 KGI ASIA (HOLDINGS) PTE. LTD.3,260,155,392-1.71
375 นาง จารุณี ชินวงศ์วรกุล3,233,558,672+0.02
376 HSBC BANK PLC- PRUDENTIAL ASSURANCE COMPANY OBA ESI3,230,885,700+0.32
377 บริษัท ไทยเรยอน จำกัด (มหาชน)3,222,312,500-
378 CHAILEASE FINANCE CO., LTD.3,220,941,475+1.00
379 นาย ธัชรินทร์ โอสถานุเคราะห์3,213,714,000-
380 นาย ภาสุรี โอสถานุเคราะห์3,211,766,250-
381 น.ส. เกสรา โอสถานุเคราะห์3,211,766,250-
382 นาย พิชิต วิวัฒน์รุจิราพงศ์3,187,499,688-2.40
383 น.ส. พินทองทา ชินวัตร คุณากรวงศ์3,182,095,217-
384 บริษัท ควอลิตี้ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)3,149,484,800-0.65
385 นาย ไกรสร จันศิริ3,146,477,184-1.67
386 มูลนิธินายห้างโรงปูนผู้หนึ่ง3,135,598,000-0.98
387 NOMURA SINGAPORE LIMITED-NOMURA ASIA INVESTMENT SINGAPORE3,080,582,085-0.60
388 MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION3,061,504,820+1.47
389 นาง อตินุช มาลากุล ณ อยุธยา3,033,099,762-
390 Deutsche Bank AG Singapore PWM3,025,557,069+0.63
391 กองทุนเปิด บัวหลวงปัจจัย 4 หุ้นระยะยาวปันผล3,021,132,760-0.64
392 บริษัท เจ อาร์ เค โฮลดิ้งส์ จำกัด3,011,446,464-
393 บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด(มหาชน)3,007,350,000-
394 นาย ชัย โสภณพนิช2,988,437,671-1.25
395 บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)2,968,916,288-1.18
396 C.P. FOODS INTERNATIONAL LIMITED2,966,277,044+1.60
397 บริษัท วัฒนภักดี จำกัด2,964,000,000-2.43
398 นาย สุขกาญจน์ วัธนเวคิน2,950,027,173-0.98
399 บริษัท ยูนีเซ็นทรัล จำกัด2,946,752,948-0.30
400 พ.ญ. สมพร หาญพาณิชย์2,940,000,000-1.25
401 TATA STEEL GLOBAL HOLDINGS PTE.LTD.2,916,420,762+1.96
402 บริษัท ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)2,909,896,500+0.67
403 EAST FOURTEEN LIMITED-DIMENSIONAL EMER MKTS VALUE FD2,909,503,053-1.26
404 บริษัท สารสิน จำกัด2,898,752,898+1.16
405 กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด โกรท2,897,204,780-0.45
406 WGI EMERGING MARKETS FUND, LLC.2,894,531,250-
407 บริษัท ที.เค.เอส.เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)2,892,699,810-0.51
408 นาย ศักดิ์ นานา2,891,484,000-0.98
409 กองทุนเปิด เอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้ ดิวิเดนด์ ฟันด์2,884,327,547+0.35
410 บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)2,884,125,554+0.95
411 นาง ณัฐธีรา บุญศรี2,884,045,260+0.43
412 N.C.B.TRUST LIMITED-NORGES BANK 52,864,598,016-1.27
413 นาย พิชัย จิราธิวัฒน์2,861,128,492+0.63
414 นาย ศักดิ์อนันต์ วิจิตรธนารักษ์2,849,566,610-0.48
415 CREDIT SUISSE FIRST BOSTON (SINGAPORE) LIMITED2,819,400,000+4.72
416 นาย อภิรุม ปัญญาพล2,819,127,482+1.55
417 RBC INVESTOR SERVICES TRUST2,787,339,339-2.81
418 NIPPON STEEL TRADING CORPORATION2,786,086,966-0.75
419 J.P. MORGAN BANK LUXEMBOURG S.A. LEND2,780,991,197-1.00
420 น.ส. ฐิตินันท์ วัธนเวคิน2,776,049,919-1.12
421 นาย จุลเวช ยศสุนทรากุล2,772,000,000-
422 KGI ASIA LIMITED2,769,229,323+0.59
423 MANDARIN ORIENTAL HOLDINGS B.V.2,764,584,000-
424 นาง ปัญจพร โชติจุฬางกูร2,751,990,080-1.79
425 นาย สุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์2,749,970,794+0.34
426 นาย สุทธิเดช จิราธิวัฒน์2,742,861,865+0.74
427 บริษัท พรีเมียร์ ฟิชชั่น แคปปิตอล จำกัด2,722,594,824-1.08
428 นาย สมเกียรติ ธนัตถ์เจริญกุล2,704,347,750-1.54
429 กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด หุ้นระยะยาว2,704,043,695-0.43
430 นาย ปริญญา วิญญรัตน์2,692,983,908-
431 นาย ตัน ภาสกรนที2,686,765,020-0.67
432 นาย อนุทิน ชาญวีรกูล2,654,343,176-1.99
433 นาง วรรณสมร วรรณเมธี2,651,592,536-1.28
434 King's Eye Investments Ltd.2,627,625,000-0.51
435 บริษัท น้ำตาลตะวันออก จำกัด2,618,669,428-1.09
436 บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน)2,580,200,000+2.63
437 MISS SUNEE SERIPANU2,561,840,246-1.37
438 MINDO ASIA INVESTMENTS LIMITED2,556,814,050+0.15
439 บริษัท สินแพทย์ จำกัด2,551,756,082+0.02
440 กองทุนเปิด ทหารไทย พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม พลัส2,551,596,990+0.82
441 กองทุนเปิด บัวหลวงตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ2,545,871,813-0.72
442 บริษัท พรรณธิอร จำกัด2,544,098,157-
443 NCROWNE PTE.LTD.2,534,647,503+4.93
444 นาย ณัฐภพ รัตนสุวรรณทวี2,502,653,234-
445 นาย สุทธิศักดิ์ จิราธิวัฒน์2,500,179,366+0.67
446 นาย ปัญญา นิรันดร์กุล2,497,961,399-4.66
447 นาง รัตนา นรพัลลภ2,482,983,730+0.63
448 นาย ชูวิทย์ จึงธนสมบูรณ์2,471,217,408-3.03
449 MURAMOTO INDUSTRY CO., LTD.2,467,178,010-
450 นาย คุณวุฒิ ธรรมพรหมกุล2,458,713,870+1.16
451 นาย วัฒน์ จิราธิวัฒน์2,457,281,958+0.65
452 นาย กอบชัย จิราธิวัฒน์2,455,596,052+0.65
453 นาย ยิว ฮอค โคว2,438,888,000+2.53
454 มูลนิธิ ป้าทองคำ เอ็มเค2,438,746,674-3.53
455 บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด ( มหาชน)2,436,794,524+0.01
456 บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)2,429,744,240+0.38
457 นาย ก้องภพ สุริยวนากุล2,425,846,438-0.65
458 LION CORPORATION2,424,264,149+0.23
459 RBC INVESTOR SERVICES BANK S.A.2,410,048,677+0.23
460 บริษัท บิ๊กซี รีเทล โฮลดิ้ง จำกัด2,409,471,235-
461 บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)2,407,085,204-3.81
462 น.ส. ชามา สุริยวนากุล2,405,287,500-0.65
463 นาง ถนอมศรี สุดโต2,404,122,343-4.15
464 นาย ประภาส ชลศรานนท์2,390,354,013-4.66
465 ด.ช. กอกฤษต สุริยวนากุล2,387,601,555-0.65
466 นาย พงษ์ชัย อมตานนท์2,385,938,980+0.83
467 CLMV THAILAND INVESTMENT LIMITED2,383,237,500-
468 PJ SPRING INVESTMENT LIMITED2,383,237,500-
469 บริษัท สยามสวีท โฮลดิ้ง จำกัด2,376,000,000-1.39
470 นาย สุทธิธรรม จิราธิวัฒน์2,365,224,865+0.66
471 นาง จารุวรรณ วนาสิน2,361,320,688+0.42
472 นาย จักรพงษ์ จักราจุฑาธิบดิ์2,357,868,690-
473 ENGINE HOLDINGS ASIA PTE. LTD.2,355,008,485-2.56
474 POLYPLEX CORPORATION LTD.2,320,636,770-
475 นาย ณรงค์ฤทธิ์ จิราธิวัฒน์2,314,661,370+0.65
476 บริษัท กรุงเทพ ซินธิติกส์ จำกัด2,312,148,281-2.35
477 นาง อัจฉรา ตั้งมติธรรม2,311,072,625-1.46
478 บริษัท ทุนบุรีรัมย์ จำกัด2,296,386,400-2.68
479 บริษัท สยาม มากิ จำกัด2,295,000,000+11.11
480 บริษัท บีบีทีวี เอ็คควิตี้ จำกัด2,290,423,013+1.16
481 บริษัท บันยัน ทรี รีสอร์ท แอนด์ สปา (ไทยแลนด์) จำกัด2,285,538,881-
482 บริษัท สมบูรณ์ โฮลดิ้ง จำกัด2,278,719,225-2.23
483 นาย ดิสพล จันศิริ2,276,987,544-1.67
484 นาย ไพศาล ชาติพิทักษ์2,269,324,000+0.26
485 นาย สุทธิสาร จิราธิวัฒน์2,266,723,365+0.65
486 นาย สุทธิภัค จิราธิวัฒน์2,266,723,365+0.65
487 นาย สำเริง มนูญผล2,265,142,745+0.64
488 นาง นิจพร จรณะจิตต์2,262,940,165-0.35
489 นาง กอบกุล ปัญญาพล2,262,262,104+1.64
490 MR. CHALERMCHAI MAHAGITSIRI2,257,351,207+0.25
491 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ทิสโก้มาสเตอร์ร่วมทุน ซึ่งจดทะเบียนแล้ว2,248,695,405-1.49
492 NORTRUST NOMINEES LIMITED-THE NORTHERN TRUST COMPANY RE IEDU UCITS CLIENTS 10 PCT ACCOUNT2,236,153,000+0.04
493 บริษัท แอล เอช มอลล์ แอนด์ โฮเทล จำกัด2,222,804,876+0.32
494 นาย ธีระเดช จิราธิวัฒน์2,213,032,430+0.64
495 บริษัท ยูนีเวอร์สบิวตี้ จำกัด2,200,417,282-0.15
496 นาย ธีระยุทธ จิราธิวัฒน์2,198,956,030+0.64
497 นาง อาริญา ปราสาททองโอสถ2,190,968,100-1.11
498 นาย ธีระเกียรติ จิราธิวัฒน์2,188,987,090+0.64
499 นาย ภัสสรกรณ์ จิราธิวัฒน์2,181,570,650+0.64
500 น.ส. สาธิตา วิทยากร2,161,556,912+0.46