คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

จัดอันดับเศรษฐีหุ้นไทย 21/10/2021

No. Name จำนวนเงิน (บาท) %
1 กระทรวงการคลัง1,269,739,485,645-0.35
2 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด964,750,898,533+0.56
3 บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)880,756,890,213+0.66
4 SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED307,257,752,531+0.34
5 สำนักงานประกันสังคม295,792,270,242+0.36
6 DELTA ELECTRONICS INT'L (SINGAPORE) PTE. LTD.241,584,646,312+0.88
7 บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)229,776,550,087+0.52
8 STATE STREET EUROPE LIMITED197,829,600,965+0.43
9 UBS AG SINGAPORE BRANCH191,578,566,694+0.27
10 บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)191,170,754,255+2.43
11 MUFG BANK, LTD.185,212,127,782-
12 บริษัท ซี.พี.เมอร์แชนไดซิ่ง จำกัด179,496,291,000-0.38
13 นาย สารัชถ์ รัตนาวะดี177,270,806,373-
14 บริษัท อินโดรามา รีซอสเซส จำกัด156,848,361,481-
15 กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง โดย บลจ.เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)137,711,134,345+1.12
16 กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง โดย บลจ.กรุงไทย จำกัด (มหาชน)137,711,134,074+1.12
17 SINGTEL STRATEGIC INVESTMENTS PTE LTD.129,658,133,000+0.53
18 บริษัท สยามแม็คโคร โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด128,054,685,800+0.52
19 กองทุน เพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน117,396,486,463+0.66
20 THE BANK OF NEW YORK MELLON90,921,439,273+0.70
21 บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)88,638,536,950+0.52
22 DELTA INTERNATIONAL HOLDING LIMITED86,776,971,400+0.88
23 บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด78,826,375,434-0.52
24 CITI (NOMINEES) LIMITED-CBHK-PBGSG-RESTRICTED SHARES78,126,129,840+0.88
25 ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน)77,189,410,156+1.75
26 บริษัท ห้างเซ็นทรัล ดีพาทเมนท์สโตร์ จำกัด74,528,542,373-
27 บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)71,740,079,873+0.35
28 บริษัท ทีซีซี บริหารธุรกิจ จำกัด69,620,400,000-0.86
29 บริษัท เซ็นทรัลโฮลดิ้ง จำกัด68,522,035,670-
30 บริษัท ทีซีซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด66,354,473,425-
31 บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)65,018,344,666+1.14
32 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย60,402,749,336-0.38
33 นาย ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ59,373,665,538-
34 ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)58,669,753,073+0.46
35 นาย นิติ โอสถานุเคราะห์57,769,619,756+0.49
36 บริษัท แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)56,457,473,734+1.41
37 นาย สมโภชน์ อาหุนัย55,839,996,897+0.78
38 UBS AG HONG KONG BRANCH50,572,712,507+0.36
39 GULF CAPITAL HOLDINGS LIMITED49,318,332,928-
40 SINGTEL GLOBAL INVESTMENT PTE. LTD.48,461,782,185+0.35
41 บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)46,039,868,550+0.79
42 บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)44,834,474,876-
43 TELENOR ASIA PTE LTD43,442,114,960-0.62
44 นาง ดาวนภา เพชรอำไพ43,020,000,000+0.84
45 นาย ชูชาติ เพ็ชรอำไพ42,719,626,646+0.83
46 TCC GROUP INTERNATIONAL LIMITED42,219,600,000-0.86
47 บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)42,218,380,260-0.18
48 บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)42,190,711,147-
49 RAFFLES NOMINEES (PTE) LIMITED39,366,051,784+0.64
50 บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)39,272,355,030-0.03
51 บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)37,736,607,992+1.36
52 GULF INVESTMENT AND TRADING PTE. LTD.37,283,146,335-
53 GIC PRIVATE LIMITED35,586,413,761-0.01
54 บริษัท เคแอลเอ็น โลจิสติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด35,154,000,000-0.65
55 บริษัท เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน)34,491,770,396+2.42
56 บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)34,309,971,294+0.06
57 STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY34,297,807,779+1.69
58 บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)34,216,351,435+2.20
59 บริษัท ทีซีซี โฮลดิ้งส์ (2519) จำกัด33,570,149,000-
60 บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)33,057,973,363-
61 CREDIT SUISSE AG, SINGAPORE BRANCH32,201,277,905+0.17
62 UBS AG LONDON BRANCH31,545,802,860-0.61
63 นาย วนรัชต์ ตั้งคารวคุณ31,415,565,000+0.37
64 B. GRIMM POWER (SINGAPORE) PTE. LTD.31,406,082,000-
65 DELTA ELECTRONICS INC.31,245,919,280+0.88
66 บริษัท เอสซีจี ดิสทริบิวชั่น จำกัด30,818,600,183-0.46
67 MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC30,742,958,384+1.27
68 บริษัท เสถียรธรรมโฮลดิ้ง จำกัด29,757,675,500-
69 บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)29,280,003,986+0.08
70 CIMB BANK BERHARD29,059,334,731-
71 บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)29,023,149,600+2.12
72 CHEVRON SOUTH ASIA HOLDINGS PTE LTD28,097,008,619+3.74
73 THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED, HONGKONG BRANCH27,299,695,206+0.88
74 บริษัท ไมเนอร์ โฮลดิ้ง (ไทย) จำกัด27,219,868,401+0.76
75 บริษัท สยาม แมนเนจเม้นท์ โฮลดิ้ง จำกัด26,589,113,034+0.69
76 AGC Inc.26,124,881,588-
77 บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)26,070,246,630+0.13
78 นาย ฮาราลด์ ลิงค์26,030,491,400-
79 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)25,202,666,480+0.01
80 นาย คีรี กาญจนพาสน์25,023,722,586-1.02
81 บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน)25,015,997,032-
82 น.ส. ณัฐชไม ถนอมบูรณ์เจริญ24,990,000,000-
83 GULF ENERGY DEVELOPMENT PCL.24,786,067,958+0.35
84 ING BANK N.V.24,630,937,508+2.70
85 กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว24,408,858,464+0.17
86 CHINA MOBILE INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED24,265,685,779+0.50
87 บริษัท กันกุล กรุ๊พ จำกัด24,157,840,476-
88 บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)23,980,935,393+0.63
89 นาย สาธิต วิทยากร23,886,914,574+0.21
90 นาย อนันต์ อัศวโภคิน23,452,000,385-
91 บริษัท กัลฟ์ โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด23,448,519,773-
92 นาย สุระ คณิตทวีกุล22,984,033,813+0.02
93 บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)22,780,065,861-
94 TEPDIA Generating B.V.22,437,643,684-0.28
95 BANK OF SINGAPORE LIMITED-THB SEG AC22,075,845,819+0.18
96 บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)21,555,620,858-0.15
97 Siam Asia Credit Access Pte. Ltd.20,870,864,280-
98 บริษัท ทีโอเอ กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด20,077,200,000-
99 บริษัท ยูนิสเตรทช์ จำกัด19,968,685,363+0.01
100 SOTUS & FAITH # 1 LIMITED19,350,000,000+0.78
101 EXXONMOBIL ASIA HOLDINGS PTE. LTD.19,297,687,500+1.18
102 สหกรณ์ออมทรัพย์ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จำกัด18,954,706,990+0.35
103 นาย ลุชัย ภุขันอนันต์18,694,778,959+0.10
104 UOB KAY HIAN (HONG KONG) LIMITED - Client Account18,656,788,298+0.40
105 บริษัท เจริญโภคภัณฑ์โฮลดิ้ง จำกัด18,498,747,470-0.97
106 บริษัท วิทูรปกรณ์ โฮลดิ้ง จำกัด18,311,997,820+1.83
107 บริษัท ไทย เทลโค โฮลดิ้งส์ จำกัด18,164,836,920-0.62
108 น.ส. ธิดา แก้วบุตตา18,110,314,207+0.39
109 BNY MELLON NOMINEES LIMITED18,079,493,532-0.16
110 บริษัท ซันไรส์ อีคิวตี้ จำกัด17,856,790,995-0.30
111 SOUTH EAST ASIA UK (TYPE A) NOMINEES LIMITED17,536,171,414+0.11
112 นาย ทวีฉัตร จุฬางกูร17,453,562,385-1.43
113 นาย ทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์17,268,289,000+1.53
114 บริษัท วีจีไอ จำกัด (มหาชน)16,975,251,288-1.10
115 นาย เฉลิม หาญพาณิชย์16,835,800,000+3.38
116 บริษัท เอเชียน อินซูเลเตอร์ จำกัด (มหาชน)16,806,917,338-0.96
117 AEON FINANCIAL SERVICE CO.,LTD.16,682,000,000-
118 บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)16,603,284,750+0.77
119 นาย พิชญ์ โพธารามิก16,600,446,817+0.41
120 บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)16,494,293,928-
121 นาย มงคล ประกิตชัยวัฒนา16,484,483,280+1.80
122 นาย พงศ์ศักดิ์ ธรรมธัชอารี16,445,776,750-
123 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ แห่งประเทศไทย จำกัด16,441,657,750-
124 บริษัท อีเทอนอล โกรท คอร์ปอเรชั่น จำกัด16,186,210,600+1.42
125 บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)15,842,174,111+0.90
126 บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)15,562,949,642-0.01
127 THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED15,545,842,900+0.50
128 บริษัท ดูโฮมโฮลดิ้ง จำกัด15,498,000,000+1.63
129 บริษัท ศรีตรัง โฮลดิ้งส์ จำกัด15,422,105,165+0.17
130 บริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จำกัด15,128,432,197+0.69
131 บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)14,647,048,228-
132 น.ส. ปรมาภรณ์ ปราสาททองโอสถ14,353,310,552-
133 บริษัท เอฟแอนด์เอส 79 จำกัด14,280,166,647+1.07
134 CTBC Bank Company Limited14,217,137,163-
135 บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด14,157,875,000+1.05
136 นาย ประทีป ตั้งมติธรรม13,831,110,292+1.11
137 บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)13,770,183,859-0.10
138 Prime Road Tech Inter Limited13,714,766,506+4.17
139 นาย พิธาน องค์โฆษิต13,513,270,886+2.44
140 บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)13,442,417,910+1.11
141 OMAC (HK) LIMITED13,410,320,000+2.57
142 บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด (มหาชน)13,293,613,248+0.22
143 บริษัท เซรามิคซิเมนต์ไทย จำกัด13,223,244,786+4.48
144 LGT BANK (SINGAPORE) LTD12,980,879,364+1.80
145 UOB KAY HIAN PRIVATE LIMITED12,943,729,322+0.95
146 บริษัท ธนชาต เอสพีวี 1 จำกัด12,813,159,164+0.49
147 JARDINE CYCLE & CARRIAGE LIMITED12,633,823,088-0.30
148 บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)12,398,669,224+0.05
149 บริษัท มิตซุย วอเตอร์ โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด12,127,050,000-
150 บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)12,110,766,250+0.09
151 บริษัท เฟรเซอร์ส แอสเซ็ทส์ จำกัด12,013,422,101+0.84
152 DBS BANK LTD11,808,868,757+0.37
153 NISSIN FOODS HOLDINGS CO., LTD.11,731,040,415+0.47
154 บริษัท ยู เอ็น เอส อโกรเคมีคัล จำกัด11,700,000,000-0.38
155 บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)11,651,693,919+1.12
156 การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย11,180,710,298+1.12
157 น.ส. จรีพร จารุกรสกุล11,111,661,808+1.16
158 บริษัท วัฒนโสภณพนิช จำกัด10,983,447,505+2.03
159 Stark Investment Corporation Limited10,950,000,000+0.46
160 น.ส. กุณฑี สุริยวนากุล10,770,217,433-0.46
161 นาย เกรียงไกร สุริยวนากุล10,641,177,493-0.46
162 นาง มุกดา บุญเสี่ยง10,612,252,274+0.78
163 บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด10,571,850,984+0.84
164 นาง เพ็ชรา รัตนภูมิภิญโญ10,453,382,800+6.38
165 นาย สมชาย รัตนภูมิภิญโญ10,453,380,920+6.38
166 บริษัท ซีพีเอ็น พัทยา จำกัด10,359,027,766+4.24
167 บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน)10,255,337,641+1.98
168 นาง ยุพิน ธีระโกเมน9,986,224,910+0.46
169 บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)9,860,741,000+0.04
170 DEUTSCHE BANK AG SINGAPORE - PWM9,855,561,401-0.04
171 บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)9,762,143,993-0.22
172 บริษัท นทลิน จำกัด9,750,973,795+1.39
173 บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)9,745,958,100+0.92
174 NORTRUST NOMINEES LTD-CL AC9,717,804,831+1.59
175 บริษัท บี.กริม จอยน์ เว็นเจอร์ โฮลดิ้ง จำกัด9,675,907,750-
176 T S GLOBAL HOLDINGS PTE. LTD.9,664,217,820-0.59
177 SOJITZ CORPORATION9,628,661,181+0.08
178 บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน)9,593,398,089+0.33
179 บริษัท ผลมั่นคงธุรกิจ จำกัด9,391,821,666+0.90
180 นาย ปริญญา เธียรวร9,263,485,000-0.04
181 บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)9,250,198,002-0.01
182 บริษัท โกลเบ๊กซ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด9,189,596,421+0.96
183 บริษัท เดอะ วนชัย กรุ๊ป อ๊อฟ คอมปานีส์ จำกัด9,160,638,827+1.06
184 บริษัท เอซีเอส แคปปิตอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด9,120,000,000-
185 บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด9,115,411,500-0.64
186 BNP PARIBAS SECURITIES (ASIA) LTD-FOR COLAS8,980,378,032+0.55
187 NORTRUST NOMINEES LIMITED-NT0 SEC LENDING THAILAND CL AC8,958,036,135+1.52
188 นาย วีรพัฒน์ พูนศักดิ์อุดมสิน8,938,139,553-
189 บริษัท เลียวไพรัตนวิสาหกิจ จำกัด8,791,525,014-0.55
190 นาย จิโรจน์ สุชาโต8,688,889,288-
191 ธนาคาร ออมสิน8,647,747,012+0.11
192 นาย ไวยวุฒิ สินเจริญกุล8,578,812,015+0.36
193 นาย พงษ์ศักดิ์ โล่ห์ทองคำ8,479,191,553+0.01
194 บริษัท โงวฮก จำกัด8,456,906,250+3.70
195 บริษัท ไอเอสทีเอส (ไทยแลนด์) จำกัด8,437,333,284-
196 บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)8,419,349,917+0.37
197 นาย ยืนยง โอภากุล8,387,120,000-
198 นาย วิระชัย ทรงเมตตา8,354,055,847-
199 FRASERS PROPERTY THAILAND (INTERNATIONAL) PTE.LTD.8,350,180,760-0.79
200 บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน)8,254,043,088+1.86
201 น.ส. โฟน สุ่นสวัสดิ์8,190,000,000-0.57
202 นาย สมชาย หาญจิตต์เกษม8,152,200,957+0.44
203 CYPRESS CONSOLIDATED HEALTHCARE PTE.LTD. .8,064,000,000+1.19
204 BBHISL NOMINEES LIMITED7,850,761,152-0.05
205 POLYPLEX (ASIA) PTE LTD.7,743,450,003+0.98
206 BNP PARIBAS HONG KONG BRANCH7,740,968,312+0.22
207 HSBC BANK PLC-PRUDENTIAL ASSURANCE COMPANY LIMITED7,698,566,400+1.16
208 บริษัท โชควัฒนา จำกัด7,648,654,449-
209 นาย พรเมตต์ ทรงเมตตา7,645,316,172-
210 น.ส. สาธิตา วิทยากร7,603,697,292+1.39
211 นาย พีระพงศ์ จรูญเอก7,490,948,623-0.93
212 น.ส. กรรณิกา พลัสสินทร์7,460,366,496+3.74
213 CDIB & PARTNERS INVESTMENT HOLDING PTE.LTD.7,446,074,760-0.81
214 น.ส. ฉันทนา จิรัฐิติภัทร์7,347,110,920+1.77
215 บริษัท รัชกิจ โฮลดิ้ง จำกัด7,314,772,800-0.09
216 BANK JULIUS BAER & CO. LTD, SINGAPORE7,309,720,150+0.27
217 นาย อดิศักดิ์ สุขุมวิทยา7,259,854,131+1.22
218 MITSUBISHI CORPORATION7,233,098,496+0.48
219 บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)7,146,238,206+0.33
220 King's Eye Investments Ltd.7,114,800,000+1.67
221 บริษัท นิวสตาร์ วิคเตอร์ จำกัด7,030,750,226-
222 บริษัท หทัยจรูญเอกโฮลดิ้ง จำกัด7,008,120,000+0.97
223 กองทุนเปิด ทีเอ็มบี อีสท์สปริง่พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ อินคัม พลัส เฟล็กซิเบิ้ล6,962,909,751-0.28
224 บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน)6,930,995,651-0.06
225 นาง จารุณี ชินวงศ์วรกุล6,901,272,833+0.93
226 บริษัท ดับบลิว ดับบลิว โฮลดิ้ง จำกัด6,800,156,000+0.68
227 สหกรณ์ออมทรัพย์การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จำกัด6,793,722,125-0.38
228 บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด ( มหาชน)6,785,591,122-0.24
229 นาย พงษ์ชัย อมตานนท์6,784,861,992+1.62
230 UBS SECURITIES PTE LTD.6,769,980,000-
231 บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)6,768,834,378+0.55
232 นาย ฤทธิ์ ธีระโกเมน6,737,498,482+0.46
233 บริษัท ทุนพีรดา จำกัด6,682,823,114-0.93
234 นาย ธีรวุฒิ ทรงเมตตา6,663,261,019-
235 บริษัท ปทุมไรซมิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน)6,639,493,420+2.14
236 นาย สมศักดิ์ อมรรัตนชัยกุล6,635,777,483-1.23
237 ธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)6,627,903,948+0.24
238 การประปาส่วนภูมิภาค6,587,680,000+1.02
239 บริษัท อาคเนย์ แมเนจเม้นท์ จำกัด6,552,518,090+0.90
240 SE ASIA (TYPE B) NOMINEES LLC6,533,484,903+0.75
241 นาย ปรินทร์ โลจนะโกสินทร์6,477,552,865-2.26
242 นาย อมร ทรัพย์ทวีกุล6,423,922,046+0.44
243 น.ส. กุลพรภัสร์ วงศ์มาจารภิญญา6,388,589,865-0.55
244 น.ส. ดวงใจ แก้วบุตตา6,386,969,446+0.39
245 บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)6,312,930,485-7.30
246 KINPO ELECTRONICS. INC.6,260,419,233-0.74
247 บริษัท เอส อินเตอร์เนชั่นแนล โฮลดิ้ง จำกัด6,252,494,416+1.68
248 น.ส. พลอยส่องแสง นพรัมภา6,217,912,314+0.32
249 นาย ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล6,214,582,448+0.71
250 บริษัท ปัญจมิตร โฮลดิ้ง จำกัด6,209,119,274+3.70