คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

จัดอันดับเศรษฐีหุ้นไทย 15/01/2019

No. Name จำนวนเงิน (บาท) %
1 กระทรวงการคลัง1,435,781,078,044-1.47
2 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด1,104,385,473,443-0.34
3 บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)606,518,280,739-0.55
4 SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED333,513,390,676-0.39
5 STATE STREET EUROPE LIMITED319,685,837,846-0.25
6 สำนักงานประกันสังคม244,352,237,572-0.03
7 MUFG BANK,LTD. BAY ACCOUNT212,074,955,475-0.67
8 บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)206,008,640,697+1.73
9 บริษัท ซี.พี.เมอร์แชนไดซิ่ง จำกัด204,099,842,400-0.34
10 บริษัท อินโดรามา รีซอสเซส จำกัด168,239,583,264-1.04
11 กองทุน เพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน153,155,351,777+1.01
12 กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง โดย บลจ.เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)150,524,121,716-0.31
13 กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง โดย บลจ.กรุงไทย จำกัด (มหาชน)150,524,121,372-0.31
14 บริษัท ทีซีซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด131,099,066,400-
15 UBS AG SINGAPORE BRANCH127,835,389,749-1.03
16 SINGTEL STRATEGIC INVESTMENTS PTE LTD.117,177,671,000+1.78
17 บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด95,370,142,924+0.25
18 บริษัท สยามแม็คโคร โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด89,770,295,200+2.94
19 บริษัท เซ็นทรัลโฮลดิ้ง จำกัด88,813,968,980+1.32
20 บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)82,717,016,730-0.10
21 บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)74,744,116,121+0.08
22 นาย ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ70,984,677,320+0.13
23 บริษัท เอ็นจี โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด70,512,899,797+0.28
24 STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY68,338,779,876-0.11
25 THE BANK OF NEW YORK MELLON67,937,845,334-0.17
26 บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)67,686,172,066-1.45
27 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย67,565,891,838+0.44
28 GIC PRIVATE LIMITED65,799,141,240-0.07
29 นาย สารัชถ์ รัตนาวะดี64,259,999,490-3.82
30 บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)62,138,355,800+2.94
31 บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)52,942,895,459-0.45
32 SOUTH EAST ASIA UK (TYPE A) NOMINEES LIMITED52,751,953,046-0.40
33 ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)52,722,663,989-1.01
34 CITIBANK NOMINEES SINGAPORE PTE LTD-CBHK-PBGSG-RESTRICTED SHARES49,552,926,150-
35 ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน)49,126,507,701-0.43
36 THE BANK OF NEW YORK (NOMINEES) LIMITED46,153,649,529-0.46
37 นาย นิติ โอสถานุเคราะห์43,856,886,138+0.01
38 กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว43,215,147,026+0.04
39 TELENOR ASIA PTE LTD42,385,244,874-
40 บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)40,389,089,296-0.31
41 บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)40,074,434,470-
42 BNY MELLON NOMINEES LIMITED39,756,091,835-0.45
43 NORTRUST NOMINEES LTD-CL AC39,283,476,053+0.01
44 นาย สมโภชน์ อาหุนัย39,146,583,335-1.12
45 HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD38,489,599,731+0.12
46 บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)36,040,647,550+0.69
47 UBS AG HONG KONG BRANCH35,619,291,158-0.59
48 นาย ชูชาติ เพ็ชรอำไพ35,117,052,152-4.12
49 บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน)34,809,995,870+0.85
50 นาง ดาวนภา เพชรอำไพ34,560,000,000-4.17
51 UBS AG LONDON BRANCH34,306,461,640+0.48
52 บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)32,170,351,197+0.14
53 SE ASIA (TYPE B) NOMINEES LLC31,706,065,560-0.32
54 SINGTEL GLOBAL INVESTMENT PTE. LTD.31,647,368,408+1.06
55 บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)31,422,313,876-0.93
56 TEPDIA Generating B.V.31,387,490,322+0.40
57 CREDIT SUISSE AG, SINGAPORE BRANCH29,752,493,818-0.74
58 บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)29,678,506,550-0.65
59 นาย คีรี กาญจนพาสน์29,335,447,531-0.99
60 CHINA MOBILE INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED28,830,517,757-0.83
61 THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED28,628,047,925+0.85
62 บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)28,394,004,362+0.25
63 นาย อนันต์ อัศวโภคิน27,897,000,058-
64 CHEVRON SOUTH ASIA HOLDINGS PTE LTD27,309,242,022-2.88
65 CHASE NOMINEES LIMITED26,342,766,154-0.86
66 บริษัท ไมเนอร์ โฮลดิ้ง (ไทย) จำกัด25,653,810,720-
67 บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)25,088,484,460-0.03
68 B. Grimm Power (Singapore) Pte. Ltd.24,808,056,000-1.79
69 EXXONMOBIL ASIA HOLDINGS PTE. LTD.23,979,375,000-2.86
70 นาย พิชญ์ โพธารามิก23,963,278,721-0.35
71 ING BANK N.V.23,697,129,655+0.93
72 บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)23,565,425,965+0.06
73 บริษัท ซันไรส์ อีคิวตี้ จำกัด23,296,667,151+0.44
74 CIMB BANK BERHARD22,512,395,496-2.53
75 บริษัท ไทย เทลโค โฮลดิ้งส์ จำกัด22,302,054,600-
76 UOB KAY HIAN (HONG KONG) LIMITED - Client Account22,268,315,873-0.95
77 นาย ทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์21,925,785,448+0.59
78 บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)21,839,999,906-3.21
79 บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด20,955,060,880-
80 บริษัท ทีโอเอ กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด20,533,500,000+2.22
81 บริษัท เอสซีจี ดิสทริบิวชั่น จำกัด20,292,892,822-0.57
82 บริษัท ซี.อาร์.จี.บริการ จำกัด19,695,893,184-
83 NORTRUST NOMINEES LIMITED-NT0 SEC LENDING THAILAND CL AC19,521,865,814-0.16
84 บริษัท เจริญโภคภัณฑ์โฮลดิ้ง จำกัด19,495,851,845+0.97
85 ENGIE GLOBAL DEVELOPMENTS B.V.19,463,967,140+0.28
86 MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC19,014,252,452-0.25
87 GULF CAPITAL HOLDINGS LIMITED18,998,775,000-3.82
88 บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)18,139,377,873+0.06
89 นาย ฮาราลด์ ลิงค์17,769,163,720-1.78
90 บริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จำกัด17,613,488,930-0.55
91 บริษัท ไทยออยล์เพาเวอร์ จำกัด17,284,112,864-
92 บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)16,595,512,545-0.17
93 JARDINE CYCLE & CARRIAGE LIMITED16,591,406,224+0.46
94 บริษัท ดับบลิวเอชเอ โฮลดิ้ง จำกัด15,790,142,243-0.90
95 บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)15,501,194,258+0.95
96 ธนาคาร ออมสิน15,351,356,160+0.05
97 AEON FINANCIAL SERVICE CO.,LTD.15,233,300,000-0.58
98 น.ส. ปรมาภรณ์ ปราสาททองโอสถ14,744,658,835+0.37
99 บริษัท เหมราช พัฒนาที่ดิน จำกัด (มหาชน)14,618,699,834+0.90
100 บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด14,528,500,000-
101 DBS BANK LTD14,520,443,362+0.14
102 ASAHI GLASS CO.,LTD.14,072,602,882+1.98
103 กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 75/2513,826,385,880+0.18
104 นาง ยุพิน ธีระโกเมน13,725,359,351+0.66
105 GULF INVESTMENT AND TRADING PTE. LTD.13,515,000,170-3.82
106 บริษัท ยู เอ็น เอส อโกรเคมีคัล จำกัด13,410,000,000-0.34
107 บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)13,290,654,810-0.89
108 บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)13,241,997,296-
109 ธนาคาร ธนชาต จำกัด (มหาชน)13,145,930,640+1.13
110 นาย เฉลิม หาญพาณิชย์13,101,375,000-1.86
111 Orizon Limited12,945,281,260-0.41
112 การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย12,813,847,757-1.96
113 นาย มงคล ประกิตชัยวัฒนา12,771,599,118-0.02
114 บริษัท มิตซุย วอเตอร์ โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด12,748,950,000-
115 บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)12,641,218,600-2.35
116 บริษัท ยูนิสเตรทช์ จำกัด12,556,875,078+0.83
117 นาง ยุพิน ธีระโกเมน ในฐานะผู้จัดการมรดกของ นายสมนึก หาญจิตต์เกษม12,347,620,269+0.66
118 น.ส. ธิดา แก้วบุตตา11,735,010,613-3.10
119 บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)11,650,095,522+1.60
120 N.C.B.TRUST LIMITED-NORGES BANK 1111,586,577,984-0.23
121 กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล11,498,455,827-0.45
122 บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก11,464,978,142-0.90
123 นาย ประทีป ตั้งมติธรรม11,429,388,171-0.12
124 บริษัท วิทูรปกรณ์ โฮลดิ้ง จำกัด11,339,998,650-
125 บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)11,338,888,621-0.40
126 บริษัท กันกุล กรุ๊พ จำกัด11,303,209,764-1.96
127 บริษัท กรุงเทพโปรดิ๊วส จำกัด (มหาชน)11,288,450,476-0.10
128 บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด11,218,968,000-
129 เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด11,189,959,600+0.67
130 นาย สมชาย หาญจิตต์เกษม11,098,984,603+0.66
131 บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)10,966,888,456+0.13
132 บริษัทเซรามิคซิเมนต์ไทย จำกัด10,965,747,544+0.99
133 BANK OF SINGAPORE LIMITED-THB SEG AC10,926,544,670-1.17
134 บริษัท วัฒนโสภณพนิช จำกัด10,806,886,120-1.00
135 AIA COMPANY LIMITED - EQ4-P10,682,003,460-0.36
136 CTBC Bank Company Limited10,412,046,652-0.72
137 AIA COMPANY LIMITED - EQ3-P9,694,029,913+0.30
138 NISSIN FOODS HOLDINGS CO., LTD.9,669,770,732+0.53
139 UOB KAY HIAN PRIVATE LIMITED9,370,452,258-0.60
140 นาย ฤทธิ์ ธีระโกเมน9,343,179,871+0.71
141 บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน)9,328,222,145-0.40
142 บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด (มหาชน)9,231,770,200-
143 N.C.B.TRUST LIMITED-NORGES BANK 19,231,340,383-0.52
144 ธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)9,230,499,260+0.35
145 บริษัท ปทุมไรซมิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน)9,105,590,976-0.52
146 WORTH ACCESS TRADING LIMITED9,021,523,221-0.01
147 นาย ปริญญา เธียรวร8,945,515,000-0.17
148 ASIAN DEVELOPMENT BANK8,884,000,000-3.03
149 กองทุนเปิด ทหารไทย พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม พลัส8,844,302,250+0.55
150 นาย จิโรจน์ สุชาโต8,791,845,615-
151 บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน)8,781,624,323-0.17
152 นาย อัฐ ทองแตง8,731,622,391-0.08
153 นาย ชาตรี โสภณพนิช8,542,481,125-0.78
154 นาย วรวิทย์ วีรบวรพงศ์8,528,314,861+0.52
155 บริษัท กัลฟ์ โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด8,500,000,170-3.82
156 บริษัท เลียวไพรัตนวิสาหกิจ จำกัด8,420,164,538-2.56
157 นาย ทวีฉัตร จุฬางกูร8,377,434,825-0.40
158 บริษัท อเดลฟอส จำกัด8,329,268,013-3.03
159 บริษัท เอซีเอส แคปปิตอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด8,328,000,000-0.58
160 บริษัท เสถียรธรรมโฮลดิ้ง จำกัด8,314,644,625-4.51
161 นาย วีรพัฒน์ พูนศักดิ์อุดมสิน8,264,451,839+0.01
162 ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)8,220,518,412+0.27
163 บริษัท นทลิน จำกัด8,202,560,304+0.06
164 นาย ธรรศพลฐ์ แบเลเว็ลด์7,973,379,613+0.45
165 น.ส. กุณฑี สุริยวนากุล7,949,719,835-0.57
166 บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)7,877,742,284+0.38
167 บริษัท โชควัฒนา จำกัด7,871,085,044-2.35
168 นาย เกรียงไกร สุริยวนากุล7,854,016,896-0.57
169 บริษัท สิงห์ พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด7,764,897,906-
170 นาย อิทธิ ทองแตง7,657,227,654-0.10
171 นาง มุกดา บุญเสี่ยง7,583,068,149-1.11
172 SOJITZ CORPORATION7,576,586,982-1.69
173 บริษัท เอฟแอนด์เอส 79 จำกัด7,566,117,393+0.29
174 บริษัท ทุนมหาโชค จำกัด7,452,287,250-0.56
175 BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES LUXEMBOURG7,427,806,059-0.47
176 บริษัท หทัยจรูญเอกโฮลดิ้ง จำกัด7,416,360,000-
177 บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)7,407,477,275-
178 บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)7,279,921,040-
179 นาย วิโรจน์ ธนาลงกรณ์7,257,796,000-2.68
180 LGT BANK (SINGAPORE) LTD7,200,316,597-1.72
181 กองทุนเปิด บัวหลวงทศพล7,173,202,185+0.49
182 การประปาส่วนภูมิภาค7,156,160,000-
183 BNP PARIBAS SECURITIES (ASIA) LTD-FOR COLAS7,115,600,080-1.38
184 นาย อนันต์ กาญจนพาสน์7,076,435,503-
185 BANK OF SINGAPORE LIMITED-SEG6,982,996,510+1.32
186 น.ส. ณัฐชไม ถนอมบูรณ์เจริญ6,982,500,000-4.51
187 บริษัท มหาศิริ สยาม จำกัด6,972,307,889-0.40
188 บริษัท ยูนีค เน็ตเวิร์ค จำกัด6,968,910,912-0.83
189 TICON INTERNATION PTE.LTD.6,889,632,750+0.85
190 บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)6,846,188,188+0.55
191 บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)6,834,574,291-1.67
192 บริษัท ไอเอสทีเอส (ไทยแลนด์) จำกัด6,819,214,572-1.69
193 นาย ลุชัย ภุขันอนันต์6,720,385,138-1.13
194 บริษัท เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน)6,709,918,094-3.90
195 น.ส. จรีพร จารุกรสกุล6,648,609,995-0.81
196 บริษัท บี.กริม จอยน์ เว็นเจอร์ โฮลดิ้ง จำกัด6,607,937,000-1.79
197 บริษัท เมย์แลนด์ จำกัด6,600,750,673-
198 บริษัท จี แอล แอสเซทส์ จำกัด6,570,462,352-0.74
199 น.ส. วิอร ทองแตง6,559,421,767-0.11
200 บริษัท แรนเดอรีเบอรามาการ จำกัด6,525,619,200-
201 CREDIT SUISSE AG, HONG KONG BRANCH6,522,704,380+1.12
202 บริษัท บีบีทีวี แอสเซตแมเนจเมนท์ จำกัด6,518,632,118-0.75
203 CDIB & PARTNERS INVESTMENT HOLDING PTE.LTD.6,485,290,920-2.78
204 กองทุนเปิด บัวหลวงเฟล็กซิเบิ้ลเพื่อการเลี้ยงชีพ6,371,836,763+0.60
205 บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน)6,328,207,706-1.10
206 บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)6,299,272,146+0.97
207 บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด6,261,589,778+1.48
208 บริษัท สตรองโฮลด์ แอสเซ็ทส์ จำกัด6,255,591,750-0.67
209 บริษัท บีบีทีวี แซทเทลวิชั่น จำกัด6,230,666,775-0.67
210 นาย พุฒิพงศ์ ปราสาททองโอสถ6,228,316,010+3.36
211 C.P. Foods International Limited6,183,500,000-0.34
212 ดร. พิเชษฐ์ วิริยะจิตรา6,181,236,000+1.46
213 นาย จตุภัทร์ ตั้งคารวคุณ6,180,914,640+2.21
214 นาง บุศทรี หวั่งหลี6,162,750,000+2.22
215 นาย ณัฏฐวุฒิ ตั้งคารวคุณ6,162,750,000+2.22
216 นาย วนรัชต์ ตั้งคารวคุณ6,162,750,000+2.22
217 บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)6,161,600,306+1.48
218 MITSUBISHI CORPORATION5,981,216,064+2.33
219 บริษัท มหากิจโฮลดิ้ง จำกัด5,962,710,375-0.67
220 น.ส. วลัยพร จิรภูมิมินทร์5,960,000,000-0.34
221 การไฟฟ้า ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย5,943,675,000-
222 บริษัท ทุนรุ่งเรือง จำกัด5,931,309,000-0.67
223 นาย ปรินทร์ โลจนะโกสินทร์5,888,023,385+1.70
224 บริษัท เรียล มูฟ จำกัด5,884,404,747+0.69
225 บริษัท โซ วอเตอร์ จำกัด5,846,463,336-
226 นาย กวิน กาญจนพาสน์5,813,732,197-1.04
227 บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)5,790,100,500+0.03
228 นาย วิชา พูลวรลักษณ์5,777,908,380-
229 มูลนิธิเอสซีจี5,766,033,600-
230 บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)5,728,742,050+0.48
231 นาย สุรชัย โชติจุฬางกูร5,716,164,300-0.02
232 HSBC BANK PLC- PRUDENTIAL ASSURANCE COMPANY OBA ESI5,697,453,136+0.02
233 นาย ชานนท์ เรืองกฤตยา5,686,914,688-1.79
234 น.ส. วันดี กุญชรยาคง5,640,000,000-
235 บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส์ จำกัด5,631,365,430-
236 OMAC (HK) LIMITED5,476,240,000-1.57
237 นาย สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์5,442,825,000-1.94
238 POSCO5,366,326,897-
239 บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)5,363,284,070-1.38
240 บริษัท ไทย ปิโตรเคมีกัล อุตสาหกรรม จำกัด5,357,290,449-2.59
241 นาย ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล5,348,334,306-0.72
242 บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน)5,316,146,175-1.58
243 บริษัท 3 เอส โฮลดิ้ง จำกัด5,297,400,055-
244 นาย อติคุณ ทองแตง5,250,525,164-0.14
245 บริษัท บางกอกกล๊าส จำกัด (มหาชน)5,199,999,168+3.85
246 นาย สันติ ภิรมย์ภักดี5,192,935,775-0.08
247 นาย สุทธิลักษณ์ จิราธิวัฒน์5,192,854,247+0.62
248 นาย มิน เธียรวร5,191,461,900-0.82
249 นาย พงศ์ศักดิ์ ธรรมธัชอารี5,188,938,860-0.72
250 บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน)5,179,188,192-1.19
251 นาย พงษ์ศักดิ์ โล่ห์ทองคำ5,167,178,170-3.81
252 สหกรณ์ออมทรัพย์การไฟฟ้าฝ่ายผลิต แห่งประเทศไทย จำกัด5,132,116,470+1.01
253 นาย พิธาน องค์โฆษิต5,105,626,189-0.87
254 MERRILL LYNCH SINGAPORE PTE.LTD5,097,150,000-0.41
255 นาย นเรศ งามอภิชน5,048,205,300-1.60
256 น.ส. เพียงใจ หาญพาณิชย์5,024,566,936-0.34
257 บริษัท โฮลด์ โคลล์ จำกัด5,010,628,800-0.45
258 บริษัท นิวสตาร์ วิคเตอร์ จำกัด4,999,403,111-
259 บริษัท โกลเบ๊กซ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด4,995,311,137-3.22
260 STANLEY ELECTRIC HOLDING ASIA-PACIFIC PTE, LTD.4,957,200,000-0.93
261 บริษัท ศรีตรัง โฮลดิ้งส์ จำกัด4,916,205,995-0.70
262 MAYBANK KIM ENG HOLDINGS LIMITED4,894,382,737-
263 บริษัท ซี.ที. เวนเจอร์ จำกัด4,892,413,869-1.91
264 บริษัท บางกอกแอร์เวย์สโฮลดิ้ง จำกัด4,817,500,000-
265 บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)4,807,041,711+0.31
266 บริษัท แอสเพน โฮลดิ้งส์ จำกัด4,800,134,440+1.06
267 SUCCESSFUL DRAGON LIMITED4,780,466,910-
268 DELTA ELECTRONICS INC.4,769,841,660-
269 บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)4,769,090,589-1.25
270 นาย สุระ คณิตทวีกุล4,766,796,400-2.24
271 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว4,715,420,947-0.27
272 บริษัท อาคเนย์ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)4,669,402,539+0.43
273 นาย สมยศ อนันตประยูร4,657,342,374-0.83
274 บริษัท เคเอสแอล ชูการ์ โฮลดิ้ง จำกัด4,635,457,492-1.27
275 บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด4,584,121,495+1.26
276 EAST FOURTEEN LIMITED-DFA EMERG MARKET CORE EQ PORT4,565,104,689-0.73
277 นาย พิพัฒ พะเนียงเวทย์4,557,954,667+0.27
278 นาย เกรียงไกร ศิระวณิชการ4,555,772,100-
279 บริษัท ไวด์ บรอด คาสท์ จำกัด4,555,672,214-0.83
280 นาย สถาพร งามเรืองพงศ์4,539,672,250-0.11
281 นาย อมร ทรัพย์ทวีกุล4,473,582,141-1.12
282 นาย มานิต อุดมคุณธรรม4,439,879,955-
283 นาย ปริญญ์ จิราธิวัฒน์4,436,618,319+1.11
284 นาย สาธิต วิทยากร4,433,228,352-
285 กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวปันผล 70/304,424,849,965-1.78
286 นาย อนุพงษ์ อัศวโภคิน4,407,806,525+1.52
287 บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)4,404,936,289-0.71
288 SKI Carbon Black (Mauritius) Limited4,400,610,624-0.55
289 นาย ทศ จิราธิวัฒน์4,391,086,722+1.12
290 นาย วิชัย วชิรพงศ์4,373,981,351-1.62
291 นาย วิลเลียม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค4,363,569,185-0.02
292 POLYPLEX (ASIA) PTE LTD.4,312,038,825-
293 บริษัท ช.การช่าง โฮลดิ้ง จำกัด4,267,773,597-0.40
294 น.ส. ดวงใจ แก้วบุตตา4,252,849,522-3.11
295 บริษัท ซี.พี.แลนด์ จำกัด (มหาชน)4,158,099,570-
296 นาย วิกรม กรมดิษฐ์4,152,206,030-2.76
297 บริษัท เดอะ วนชัย กรุ๊ป อ๊อฟ คอมปานีส์ จำกัด4,139,251,619+0.41
298 บริษัท ชนัตถ์และลูก จำกัด4,122,507,773-
299 บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)4,099,908,252+0.24
300 BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, LONDON BRANCH4,093,573,679-0.67
301 HWIC ASIA FUND A/C CLASS C4,038,830,774-0.81
302 กองทุนเปิด ธนชาตหุ้นปันผล4,024,925,145-0.36
303 บริษัท รังสิตพลาซ่า จำกัด4,024,575,767-
304 บริษัท ควอลิตี้ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)4,016,075,138-0.72
305 บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)4,015,547,905-0.73
306 บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)4,006,331,520-0.86
307 น.ส. ประพิชญา พรมมาส3,986,658,900-
308 NOMURA SINGAPORE LIMITED-NOMURA ASIA INVESTMENT SINGAPORE3,984,465,451-0.93
309 บริษัท ไอ.ดี.เอฟ. จำกัด3,958,913,756-0.73
310 บริษัท รัชกิจ โฮลดิ้ง จำกัด3,880,412,000-3.24
311 J.P. MORGAN BANK LUXEMBOURG S.A. LEND3,858,116,207-0.49
312 บริษัท อิออน โฮลดิ้งส์ (ไทยแลนด์) จำกัด3,817,000,000-0.58
313 นาย ณัฐภพ รัตนสุวรรณทวี3,800,930,955+1.82
314 บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)3,800,409,200+0.06
315 TATA STEEL GLOBAL HOLDINGS PTE.LTD.3,774,191,575-
316 BANYAN TREE HOLDINGS LIMITED3,712,959,015+1.01
317 MISS SUNEE SERIPANU3,705,571,532-0.94
318 TAKEUCHI PRESS INDUSTRIES CO.,LTD.3,703,480,000-
319 BANQUE PICTET & CIE SA3,698,047,043-0.14
320 กองทุน บำเหน็จบำนาญข้าราชการ3,656,767,469-
321 น.ส. กรรณิกา พลัสสินทร์3,630,445,728-0.55
322 นาย ชัย โสภณพนิช3,625,581,869-0.67
323 ธนาคาร เกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)3,614,493,843-
324 นาย เพชร โอสถานุเคราะห์3,611,181,135-0.41
325 นาย รัตน์ โอสถานุเคราะห์3,608,630,370-0.41
326 น.ส. ฉันทนา จิรัฐิติภัทร์3,600,162,500-0.04
327 กองทุนเปิด อเบอร์ดีนสมอลแค็พ3,594,452,315-0.31
328 MRS. ARUNEE CHAN3,559,230,754+1.09
329 นาง ปัญจพร โชติจุฬางกูร3,538,272,960-
330 นาย ณัฐพล จุฬางกูร3,519,367,268-0.72
331 บริษัท เจ อาร์ เค โฮลดิ้งส์ จำกัด3,497,910,893-1.32
332 บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)3,487,678,064+1.69
333 นาย วินัย เตียวสมบูรณ์กิจ3,481,780,422-0.04
334 Deutsche Bank AG Singapore PWM3,479,810,781+1.12
335 บริษัท เค ทู เจ โฮลดิ้ง จำกัด3,474,000,000-1.04
336 MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION3,456,537,700-
337 นาย เชง นิรุตตินานนท์3,447,603,845+2.33
338 นาง จริยา แก้วบุตตา3,445,706,200-3.11
339 บริษัท ไทยเรยอน จำกัด (มหาชน)3,409,656,250-0.55
340 บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด(มหาชน)3,400,000,000-3.82
341 คุณหญิง พจมาน ดามาพงศ์3,382,852,945-3.38
342 บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)3,355,402,432-
343 นาง เพาพิลาส เหมวชิรวรากร3,352,500,000-0.34
344 บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)3,350,581,830-
345 นาย ธีรพงศ์ จันศิริ3,341,423,773+2.33
346 MANILA WATER (THAILAND) COMPANY LIMITED3,332,442,133-
347 นาย ประชา ดำรงค์สุทธิพงศ์3,320,424,054-2.85
348 BANK OF SINGAPORE LIMITED3,304,874,529-0.09
349 มูลนิธินายห้างโรงปูนผู้หนึ่ง3,303,849,600-
350 นาย รุ่งโรจน์ แสงศาสตรา3,296,000,000-
351 นาง ณัฐธีรา บุญศรี3,293,682,220+0.85
352 นาย สุขกาญจน์ วัธนเวคิน3,290,431,442-0.43
353 นาย พิชัย จิราธิวัฒน์3,286,129,040+1.04
354 น.ส. แพทองธาร ชินวัตร3,283,604,649+0.74
355 นาย สราวุฒิ พรพัฒนารักษ์3,281,934,810-3.28
356 ธนาคารออมสิน3,277,267,660-0.14
357 นาย พีระพงศ์ จรูญเอก3,236,829,652-
358 นาย สุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์3,230,503,561+0.64
359 SATHINEE CO.,LTD.3,198,104,127-2.78
360 นาง ละออ ตั้งคารวคุณ3,192,230,041+2.15
361 King's Eye Investments Ltd.3,180,100,000-1.69
362 น.ส. พินทองทา ชินวัตร3,177,671,837+0.74
363 บัญชี บริหาร กิจการ3,163,994,704-
364 MURAMOTO INDUSTRY CO., LTD.3,160,373,040-
365 นาย สุทธิเดช จิราธิวัฒน์3,142,241,305+1.15
366 น.ส. พลอยส่องแสง นพรัมภา3,137,163,825-1.10
367 CHAILEASE FINANCE CO., LTD.3,092,103,816-0.42
368 KINPO ELECTRONICS, INC.3,090,404,098-
369 นาง อตินุช มาลากุล ณ อยุธยา3,085,150,970-
370 EAST FOURTEEN LIMITED-DIMENSIONAL EMER MKTS VALUE FD3,081,557,914-0.40
371 นาย ประจักษ์ ตั้งคารวคุณ3,081,375,000+2.22
372 KGI ASIA (HOLDINGS) PTE. LTD.3,051,171,072-0.91
373 นาย ศักดิ์ นานา3,046,636,800-
374 NEWSAGA LIMITED3,045,800,000-
375 ร้อยตรี เสรี โอสถานุเคราะห์3,038,973,850-0.41
376 บริษัท วัฒนภักดี จำกัด3,030,000,000-0.99
377 WGI EMERGING MARKETS FUND, LLC.3,010,283,200-
378 MANDARIN ORIENTAL HOLDINGS B.V.3,007,765,000-
379 นาย ไกรสร จันศิริ3,006,633,754+2.33
380 นาย สุวิน ไกรภูเบศ2,996,228,400-1.52
381 บริษัท สุวินทวงศ์ โกลด์ แอสเซ็ท จำกัด2,984,692,210-
382 บริษัท มายเรียด วัสดุ จำกัด2,984,486,265+0.93
383 NOMURA SECURITIES CO LTD-CLIENT A/C2,969,898,827-0.98
384 นาง สมพร หาญพาณิชย์2,958,375,000-1.86
385 บริษัท กรุงเทพ ซินธิติกส์ จำกัด2,930,892,188-
386 นาย ธัญชาติ กิจพิพิธ2,913,823,100-0.52
387 สหกรณ์ออมทรัพย์การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จำกัด2,907,502,500+0.48
388 กองทุนเปิด เค 20 ซีเล็คท์หุ้นระยะยาวปันผล2,901,914,753-1.62
389 นาง อาริญา ปราสาททองโอสถ2,896,946,710+3.36
390 นาย สุทธิศักดิ์ จิราธิวัฒน์2,867,368,158+1.11
391 CHAROEN POKPHAND HOLDING CO.,LTD2,863,744,600+0.17
392 นาง รัตนา นรพัลลภ2,858,912,888+1.12
393 MINDO ASIA INVESTMENTS LIMITED2,831,557,125+0.13
394 นาย สุนทร เด่นธรรม2,824,692,220-4.59
395 นาย วัฒน์ จิราธิวัฒน์2,824,048,572+1.08
396 นาย กอบชัย จิราธิวัฒน์2,823,003,134+1.09
397 นาย จุลเวช ยศสุนทรากุล2,820,000,000-
398 นาง จารุวรรณ วนาสิน2,816,207,281-
399 บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)2,811,415,058+0.03
400 CREDIT SUISSE FIRST BOSTON (SINGAPORE) LIMITED2,786,300,000-0.80
401 บริษัท ยูนีเซ็นทรัล จำกัด2,775,526,840-1.29
402 นาย ชัชวาลย์ เจียรวนนท์2,746,340,142-0.47
403 กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์ อินคัมพลัส2,725,306,856+0.39
404 บริษัท สินแพทย์ จำกัด2,721,870,600-0.53
405 บริษัท พีระเดชาพันธ์ โฮลดิ้ง2,718,000,000-1.32
406 นาย สุทธิธรรม จิราธิวัฒน์2,714,857,579+1.12
407 บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด(มหาชน)2,712,150,000-
408 นาย สำเริง มนูญผล2,702,695,872+0.29
409 บริษัท ควอลิตี้ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)2,699,558,400-0.76
410 กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นปันผล2,696,167,939-0.63
411 บริษัท บริหารสินทรัพย์ทวี จำกัด2,688,217,385-1.04
412 กองทุนเปิด เค พร็อพเพอร์ตี้ เซคเตอร์2,687,716,955+0.33
413 นาง วรรณสมร วรรณเมธี2,682,786,204-1.16
414 น.ส. ฐิตินันท์ วัธนเวคิน2,682,095,427-1.66
415 ENGINE HOLDINGS ASIA PTE. LTD.2,677,060,927-2.26
416 RBC INVESTOR SERVICES TRUST2,676,050,267-0.08
417 นาย ณรงค์ฤทธิ์ จิราธิวัฒน์2,664,578,489+1.15
418 นาย ก้องภพ สุริยวนากุล2,661,119,947-0.57
419 บริษัท พรรณธิอร จำกัด2,648,242,526-
420 น.ส. ชามา สุริยวนากุล2,638,944,000-0.57
421 นาย ปริญญา วิญญรัตน์2,633,404,618+0.45
422 AUSTIN ASSET LIMITED2,632,350,000-
423 กองทุน บำเหน็จบำนาญข้าราชการ2,629,526,517+0.94
424 ด.ช. กอกฤษต สุริยวนากุล2,619,540,000-0.57
425 บริษัท พรีเมียร์ ฟิชชั่น แคปปิตอล จำกัด2,617,017,470+0.05
426 บริษัท ซี.พี.อินเตอร์ฟู้ด (ไทยแลนด์) จำกัด2,615,867,102-0.83
427 นาย สุทธิสาร จิราธิวัฒน์2,609,393,579+1.15
428 นาย สุทธิภัค จิราธิวัฒน์2,609,393,579+1.15
429 บริษัท เตียง จิราธิวัฒน์ จำกัด2,599,642,815+0.65
430 MR. CHALERMCHAI MAHAGITSIRI2,582,790,580-0.17
431 THE BANK OF NEW YORK (NOMINEES) LIMITED A/C 51002,555,784,714+0.54
432 นาง นิจพร จรณะจิตต์2,538,225,345-0.37
433 นาย ธีระยุทธ จิราธิวัฒน์2,537,447,683+1.06
434 นาย สมเกียรติ ธนัตถ์เจริญกุล2,531,677,550-1.12
435 APCO CAPITAL PTE. LTD.2,530,000,000-0.87
436 บริษัท สารสิน จำกัด2,529,770,169+0.03
437 บริษัท สยามสวีท โฮลดิ้ง จำกัด2,516,250,000-
438 นาย สดาวุธ เตชะอุบล2,510,933,475-2.68
439 THE BANK OF NEW YORK MELLON DR2,510,487,376+0.55
440 กองทุนเปิด บัวหลวงปัจจัย 4 หุ้นระยะยาวปันผล2,508,780,829+0.20
441 บริษัท น้ำตาลตะวันออก จำกัด2,508,149,363-1.74
442 มหาวิทยาลัยมหิดล2,507,955,053+0.43
443 นาย อิทธิพัทธ์ พีระเดชาพันธ์2,499,357,285-1.32
444 นาย ธีระเกียรติ จิราธิวัฒน์2,497,006,943+1.13
445 Toray Industries, Inc.2,489,356,800-1.02
446 นาย ธีระเดช จิราธิวัฒน์2,489,206,343+1.13
447 นาง สมกมล เวชชาชีวะ2,489,206,343+1.13
448 นาย ภัสสรกรณ์ จิราธิวัฒน์2,488,550,400+1.14
449 บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)2,485,763,700+0.36
450 บริษัท บันยัน ทรี รีสอร์ท แอนด์ สปา (ไทยแลนด์) จำกัด2,485,367,417+1.01
451 บริษัท บีบีทีวี เอ็คควิตี้ จำกัด2,475,384,000-0.21
452 บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จำกัด (มหาชน)2,473,089,060-
453 นาย ปัญญา นิรันดร์กุล2,466,207,653-2.58
454 KGI ASIA LIMITED2,463,252,668+0.78
455 บริษัท โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม จำกัด2,457,555,000+1.68
456 บริษัท Siam Magi จำกัด2,448,000,000-
457 บริษัท ทุนบุรีรัมย์ จำกัด2,439,910,550+0.84
458 LION CORPORATION2,422,075,816-1.26
459 กองทุนเปิด อเบอร์ดีนโกรท2,412,009,511-0.13
460 นาย สุทธิพันธ์ จิราธิวัฒน์2,411,918,554+1.19
461 บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)2,395,856,035-0.39
462 บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด - 101S2,390,618,808-0.91
463 บริษัท ไสวประภาสและบุตร จำกัด2,373,217,600-0.96
464 CIMB-PRINCIPAL PROPERTY INCOME FUND2,369,717,176+0.24
465 นาย พงษ์ชัย อมตานนท์2,363,514,240-
466 นาย ประภาส ชลศรานนท์2,359,968,157-2.58
467 นาย ไวยวุฒิ สินเจริญกุล2,355,381,729-0.70
468 นาง ถนอมศรี สุดโต2,354,295,973-2.65
469 มูลนิธิ ป้าทองคำ เอ็มเค2,352,765,221+0.66
470 นาย พิชิต วิวัฒน์รุจิราพงศ์2,345,999,540+0.43
471 นาย ยืนยง โอภากุล2,343,460,000-4.51
472 กองทุนเปิด บัวหลวงตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ2,336,734,117+0.54
473 PLAN B INVESTMENT HOLDING LIMITED2,333,015,708+1.71
474 GERLACH & CO.-ORBIS SICAV EMERGING MARKETS EQUITY FUND2,304,216,518+0.55
475 นาย ไพบูลย์ ดำรงชัยธรรม2,298,082,404-1.71
476 C.P. FOODS INTERNATIONAL LIMITED2,278,100,770-0.83
477 น.ส. สาธิตา วิทยากร2,271,128,921-
478 บริษัท ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)2,246,637,600-
479 นาง จารุณี ชินวงศ์วรกุล2,246,492,893-1.14
480 นาย เชิดชู โสภณพนิช2,229,091,471-0.38
481 นาย สิทธิชัย ลีสวัสดิ์ตระกูล2,223,183,673-1.36
482 บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน)2,220,988,598+2.56
483 บริษัท ทีโอเอ เวนเจอร์ โฮลดิ้ง จำกัด2,217,498,717-3.29
484 บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)2,210,453,123-1.53
485 บริษัท ชาเตรียนโฮลดิ้ง จำกัด2,198,374,880-0.96
486 POLYPLEX CORPORATION LTD.2,196,869,476-
487 กองทุนเปิด อเบอร์ดีนหุ้นระยะยาว2,191,924,257-0.15
488 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เค มาสเตอร์ พูล ฟันด์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว2,189,777,406-0.98
489 บริษัท สมบูรณ์ โฮลดิ้ง จำกัด2,187,887,300+2.91
490 บริษัท โรงพยาบาลวิภาราม จำกัด2,186,243,732+0.04
491 นาย จักรพงษ์ จักราจุฑาธิบดิ์2,184,000,000-3.21
492 นาย อนุทิน ชาญวีรกูล2,183,385,067-1.46
493 บริษัท เอ็ม บี เค โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด2,182,675,720+0.64
494 ASIAN OPPS I LIMITED2,182,123,125-0.55
495 นาย ดิสพล จันศิริ2,175,788,098+2.33
496 Y Investment Ltd2,169,000,000-0.41
497 บริษัท ซีเค.ออฟฟิซ ทาวเวอร์ จำกัด2,142,600,479-0.40
498 นาย เบน เตชะอุบล2,133,388,241-3.28
499 นาย คุณวุฒิ ธรรมพรหมกุล2,131,832,835-
500 นาย ธัชรินทร์ โอสถานุเคราะห์2,106,219,500-0.41