คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

จัดอันดับเศรษฐีหุ้นไทย 01/08/2021

No. Name จำนวนเงิน (บาท) %
1 กระทรวงการคลัง1,121,123,977,402-
2 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด907,186,554,823-
3 บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)793,110,206,827-
4 DELTA ELECTRONICS INT'L (SINGAPORE) PTE. LTD.305,722,163,032-
5 SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED277,393,489,160-
6 สำนักงานประกันสังคม265,079,123,773-
7 บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)219,598,585,181-
8 บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)212,841,932,875-
9 STATE STREET EUROPE LIMITED183,523,985,786-
10 UBS AG SINGAPORE BRANCH168,826,110,725-
11 บริษัท ซี.พี.เมอร์แชนไดซิ่ง จำกัด163,401,198,975-
12 MUFG BANK, LTD.162,590,799,198-
13 นาย สารัชถ์ รัตนาวะดี140,773,875,649-
14 บริษัท อินโดรามา รีซอสเซส จำกัด131,437,174,425-
15 SINGTEL STRATEGIC INVESTMENTS PTE LTD.123,764,581,500-
16 กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง โดย บลจ.เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)116,574,503,717-
17 กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง โดย บลจ.กรุงไทย จำกัด (มหาชน)116,574,503,445-
18 DELTA INTERNATIONAL HOLDING LIMITED109,815,105,400-
19 กองทุน เพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน106,592,237,630-
20 CITI (NOMINEES) LIMITED-CBHK-PBGSG-RESTRICTED SHARES98,867,580,240-
21 บริษัท สยามแม็คโคร โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด97,691,203,600-
22 ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน)88,112,701,139-
23 THE BANK OF NEW YORK MELLON85,567,901,910-
24 บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด74,667,722,121-
25 บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)69,675,780,899-
26 บริษัท ทีซีซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด69,325,569,250-
27 บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)67,621,151,900-
28 บริษัท ห้างเซ็นทรัล ดีพาทเมนท์สโตร์ จำกัด66,071,402,813-
29 บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)64,395,815,312-
30 บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)61,439,563,968-
31 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย57,887,368,526-
32 นาย ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ57,715,160,427-
33 บริษัท ทีซีซี บริหารธุรกิจ จำกัด56,473,200,000-
34 บริษัท เซ็นทรัลโฮลดิ้ง จำกัด56,464,510,080-
35 นาย นิติ โอสถานุเคราะห์55,365,209,898-
36 บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)54,015,278,850-
37 ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)52,543,467,324-
38 นาย สมโภชน์ อาหุนัย51,944,183,160-
39 UBS AG HONG KONG BRANCH49,964,399,950-
40 บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)46,592,689,577-
41 RAFFLES NOMINEES (PTE) LIMITED45,639,414,235-
42 SINGTEL GLOBAL INVESTMENT PTE. LTD.43,599,300,094-
43 นาง ดาวนภา เพชรอำไพ43,380,000,000-
44 นาย ชูชาติ เพ็ชรอำไพ43,183,011,520-
45 บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)42,430,431,097-
46 GIC PRIVATE LIMITED41,071,988,387-
47 DELTA ELECTRONICS INC.39,541,296,080-
48 บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)39,443,521,967-
49 GULF CAPITAL HOLDINGS LIMITED39,164,558,501-
50 TELENOR ASIA PTE LTD38,826,390,246-
51 บริษัท เคแอลเอ็น โลจิสติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด37,648,800,000-
52 บริษัท เสถียรธรรมโฮลดิ้ง จำกัด36,384,384,750-
53 บริษัท ทีซีซี โฮลดิ้งส์ (2519) จำกัด35,073,290,000-
54 บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)35,060,416,894-
55 THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED, HONGKONG BRANCH34,502,821,002-
56 TCC GROUP INTERNATIONAL LIMITED34,246,800,000-
57 บริษัท เอสซีจี ดิสทริบิวชั่น จำกัด33,090,939,367-
58 บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)32,758,197,882-
59 MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC32,154,370,985-
60 บริษัท เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน)32,078,870,757-
61 นาย วนรัชต์ ตั้งคารวคุณ31,664,830,000-
62 บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)31,454,322,987-
63 บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)31,063,198,658-
64 B. GRIMM POWER (SINGAPORE) PTE. LTD.31,023,081,000-
65 UBS AG LONDON BRANCH30,949,184,991-
66 บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)30,820,967,647-
67 น.ส. ณัฐชไม ถนอมบูรณ์เจริญ30,555,000,000-
68 GULF INVESTMENT AND TRADING PTE. LTD.29,607,204,443-
69 CREDIT SUISSE AG, SINGAPORE BRANCH28,536,757,897-
70 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)27,625,679,435-
71 STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY26,966,247,352-
72 AGC Inc.26,299,047,465-
73 นาย ฮาราลด์ ลิงค์25,708,411,350-
74 บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)25,688,791,000-
75 บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน)25,487,996,976-
76 บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)25,441,268,544-
77 CIMB BANK BERHARD25,096,698,177-
78 บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)24,805,505,506-
79 บริษัท ไมเนอร์ โฮลดิ้ง (ไทย) จำกัด24,539,123,786-
80 กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว23,753,572,471-
81 บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)23,426,306,375-
82 CHEVRON SOUTH ASIA HOLDINGS PTE LTD23,370,409,038-
83 Siam Asia Credit Access Pte. Ltd.22,899,976,085-
84 นาย อนันต์ อัศวโภคิน22,880,000,376-
85 นาย คีรี กาญจนพาสน์22,583,881,372-
86 TEPDIA Generating B.V.21,807,372,794-
87 ING BANK N.V.21,746,233,115-
88 นาย เฉลิม หาญพาณิชย์21,399,300,000-
89 บริษัท ทีโอเอ กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด21,294,000,000-
90 นาย สาธิต วิทยากร21,233,556,164-
91 บริษัท กันกุล กรุ๊พ จำกัด21,187,977,518-
92 สหกรณ์ออมทรัพย์ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จำกัด20,973,982,290-
93 บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)20,885,305,382-
94 บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)20,736,539,161-
95 บริษัท วิทูรปกรณ์ โฮลดิ้ง จำกัด20,495,997,560-
96 นาย สุระ คณิตทวีกุล19,868,502,744-
97 บริษัท สยาม แมนเนจเม้นท์ โฮลดิ้ง จำกัด19,245,711,600-
98 BNY MELLON NOMINEES LIMITED19,037,843,751-
99 CHINA MOBILE INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED18,859,963,699-
100 บริษัท เจริญโภคภัณฑ์โฮลดิ้ง จำกัด18,717,492,190-
101 บริษัท กัลฟ์ โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด18,620,883,349-
102 น.ส. ธิดา แก้วบุตตา18,541,776,154-
103 BANK OF SINGAPORE LIMITED-THB SEG AC18,066,872,563-
104 SOTUS & FAITH # 1 LIMITED18,000,000,000-
105 นาย พิชญ์ โพธารามิก17,720,961,583-
106 บริษัท ยูนิสเตรทช์ จำกัด17,527,573,357-
107 นาย มงคล ประกิตชัยวัฒนา17,441,277,150-
108 บริษัท อีเทอนอล โกรท คอร์ปอเรชั่น จำกัด17,407,811,400-
109 บริษัท ซันไรส์ อีคิวตี้ จำกัด17,264,839,159-
110 บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)16,983,806,387-
111 EXXONMOBIL ASIA HOLDINGS PTE. LTD.16,899,750,000-
112 บริษัท ศรีตรัง โฮลดิ้งส์ จำกัด16,868,727,638-
113 บริษัท วีจีไอ จำกัด (มหาชน)16,864,864,937-
114 นาย ทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์16,609,194,000-
115 SOUTH EAST ASIA UK (TYPE A) NOMINEES LIMITED16,445,889,746-
116 บริษัท ไทย เทลโค โฮลดิ้งส์ จำกัด16,234,822,997-
117 บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)16,143,351,504-
118 UOB KAY HIAN (HONG KONG) LIMITED - Client Account16,121,262,039-
119 บริษัท ดูโฮมโฮลดิ้ง จำกัด16,065,000,000-
120 นาย ทวีฉัตร จุฬางกูร15,944,353,477-
121 นาย ประทีป ตั้งมติธรรม15,407,096,802-
122 AEON FINANCIAL SERVICE CO.,LTD.15,189,400,000-
123 บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)15,097,726,635-
124 บริษัท ธนชาต เอสพีวี 1 จำกัด15,022,324,537-
125 นาย พงศ์ศักดิ์ ธรรมธัชอารี14,793,299,310-
126 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ แห่งประเทศไทย จำกัด14,776,679,750-
127 Prime Road Tech Inter Limited14,571,939,412-
128 THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED14,475,197,295-
129 บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)14,176,650,825-
130 นาย ลุชัย ภุขันอนันต์14,122,778,575-
131 บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด (มหาชน)14,094,676,700-
132 บริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จำกัด13,918,997,305-
133 น.ส. ปรมาภรณ์ ปราสาททองโอสถ13,847,434,508-
134 UOB KAY HIAN PRIVATE LIMITED13,756,185,824-
135 บริษัท เซรามิคซิเมนต์ไทย จำกัด13,716,649,442-
136 บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด13,713,125,000-
137 บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)13,231,336,283-
138 บริษัท เอฟแอนด์เอส 79 จำกัด13,047,832,614-
139 นาย พิธาน องค์โฆษิต12,900,242,471-
140 บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)12,688,113,300-
141 OMAC (HK) LIMITED12,677,280,000-
142 บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)12,582,752,277-
143 DBS BANK LTD12,573,284,330-
144 บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)12,396,896,517-
145 LGT BANK (SINGAPORE) LTD12,316,371,947-
146 JARDINE CYCLE & CARRIAGE LIMITED12,215,232,564-
147 บริษัท มิตซุย วอเตอร์ โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด12,023,400,000-
148 บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน)11,981,483,581-
149 บริษัท โงวฮก จำกัด11,797,906,250-
150 NISSIN FOODS HOLDINGS CO., LTD.11,674,894,123-
151 น.ส. กุณฑี สุริยวนากุล11,564,334,847-
152 นาย เกรียงไกร สุริยวนากุล11,425,780,442-
153 บริษัท โกลเบ๊กซ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด11,225,939,303-
154 บริษัท เฟรเซอร์ส แอสเซ็ทส์ จำกัด11,205,797,086-
155 บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)11,175,228,967-
156 Stark Investment Corporation Limited10,900,000,000-
157 บริษัท ยู เอ็น เอส อโกรเคมีคัล จำกัด10,755,000,000-
158 บริษัท ผลมั่นคงธุรกิจ จำกัด10,660,986,756-
159 นาย ยืนยง โอภากุล10,254,840,000-
160 นาง เพ็ชรา รัตนภูมิภิญโญ10,175,367,300-
161 นาย สมชาย รัตนภูมิภิญโญ10,175,365,470-
162 ธนาคาร ออมสิน10,123,055,105-
163 น.ส. จรีพร จารุกรสกุล10,082,548,394-
164 นาย ไวยวุฒิ สินเจริญกุล10,068,616,988-
165 T S GLOBAL HOLDINGS PTE. LTD.9,892,956,704-
166 นาง มุกดา บุญเสี่ยง9,871,862,580-
167 บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด9,861,138,313-
168 บริษัท นทลิน จำกัด9,771,282,048-
169 การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย9,736,011,776-
170 บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)9,689,450,700-
171 บริษัท บี.กริม จอยน์ เว็นเจอร์ โฮลดิ้ง จำกัด9,557,908,875-
172 บริษัท ซีพีเอ็น พัทยา จำกัด9,481,144,057-
173 BNP PARIBAS SECURITIES (ASIA) LTD-FOR COLAS9,422,035,968-
174 บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน)9,341,874,137-
175 นาย สถาพร งามเรืองพงศ์9,311,992,035-
176 DEUTSCHE BANK AG SINGAPORE - PWM9,300,007,625-
177 บริษัท วัฒนโสภณพนิช จำกัด9,255,141,934-
178 บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน)9,154,906,018-
179 นาง ยุพิน ธีระโกเมน9,028,641,699-
180 FRASERS PROPERTY THAILAND (INTERNATIONAL) PTE.LTD.9,007,675,308-
181 นาย วิระชัย ทรงเมตตา8,993,163,945-
182 บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)8,974,775,054-
183 บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด8,881,683,000-
184 NORTRUST NOMINEES LIMITED-NT0 SEC LENDING THAILAND CL AC8,862,393,846-
185 บริษัท หทัยจรูญเอกโฮลดิ้ง จำกัด8,845,200,000-
186 บริษัท ปัญจมิตร โฮลดิ้ง จำกัด8,662,104,666-
187 บริษัท เลียวไพรัตนวิสาหกิจ จำกัด8,552,951,005-
188 นาย จิโรจน์ สุชาโต8,539,080,852-
189 น.ส. กรรณิกา พลัสสินทร์8,537,531,712-
190 SOJITZ CORPORATION8,500,158,988-
191 NORTRUST NOMINEES LTD-CL AC8,410,641,918-
192 น.ส. ฉันทนา จิรัฐิติภัทร์8,380,958,400-
193 นาย ปริญญา เธียรวร8,322,635,000-
194 บริษัท เอซีเอส แคปปิตอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด8,304,000,000-
195 CTBC Bank Company Limited8,299,457,476-
196 นาย พรเมตต์ ทรงเมตตา8,230,203,748-
197 น.ส. สาธิตา วิทยากร8,166,934,129-
198 บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)8,024,345,633-
199 BNP PARIBAS HONG KONG BRANCH8,020,726,215-
200 บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)7,966,233,000-
201 นาย วีรพัฒน์ พูนศักดิ์อุดมสิน7,914,056,659-
202 MITSUBISHI CORPORATION7,685,167,152-
203 นาย พงษ์ศักดิ์ โล่ห์ทองคำ7,660,144,187-
204 บริษัท เดอะ วนชัย กรุ๊ป อ๊อฟ คอมปานีส์ จำกัด7,561,162,206-
205 บริษัท ไอเอสทีเอส (ไทยแลนด์) จำกัด7,454,904,066-
206 POLYPLEX (ASIA) PTE LTD.7,439,785,297-
207 บริษัท อาคเนย์ แมเนจเม้นท์ จำกัด7,437,993,507-
208 UBS SECURITIES PTE LTD.7,428,172,500-
209 บริษัท โชควัฒนา จำกัด7,343,212,696-
210 บริษัท นิวสตาร์ วิคเตอร์ จำกัด7,314,502,477-
211 นาย สมชาย หาญจิตต์เกษม7,300,993,194-
212 บริษัท รัชกิจ โฮลดิ้ง จำกัด7,246,802,400-
213 King's Eye Investments Ltd.7,174,090,000-
214 นาย ธีรวุฒิ ทรงเมตตา7,173,018,693-
215 บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)7,101,727,872-
216 บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)7,088,849,813-
217 CDIB & PARTNERS INVESTMENT HOLDING PTE.LTD.7,045,748,160-
218 KINPO ELECTRONICS. INC.6,891,811,943-
219 นาง จารุณี ชินวงศ์วรกุล6,880,395,881-
220 นาย ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล6,855,356,000-
221 บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)6,757,663,827-
222 กองทุนเปิด ทีเอ็มบี อีสท์สปริง่พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ อินคัม พลัส เฟล็กซิเบิ้ล6,747,917,561-
223 BBHISL NOMINEES LIMITED6,710,798,507-
224 บริษัท อีเอ โมบิลิตี โฮลดิง จำกัด6,700,000,000-
225 การประปาส่วนภูมิภาค6,654,560,000-
226 นาย อดิศักดิ์ สุขุมวิทยา6,632,732,695-
227 นาย ณัฏฐ์ ทรงเมตตา6,629,431,707-
228 CYPRESS CONSOLIDATED HEALTHCARE PTE.LTD. .6,600,000,000-
229 SE ASIA (TYPE B) NOMINEES LLC6,587,220,272-
230 บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด ( มหาชน)6,571,957,195-
231 น.ส. ดวงใจ แก้วบุตตา6,537,842,740-
232 นาย อดิศักดิ์ ตั้งมิตรประชา6,426,000,000-
233 นาย จตุภัทร์ ตั้งคารวคุณ6,391,000,000-
234 นาง บุศทรี หวั่งหลี6,391,000,000-
235 นาย ณัฏฐวุฒิ ตั้งคารวคุณ6,391,000,000-
236 ธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)6,374,836,180-
237 บริษัท 3 เอส โฮลดิ้ง จำกัด6,318,000,065-
238 บริษัท บางกอกกล๊าส จำกัด (มหาชน)6,302,249,352-
239 บริษัท แรนเดอรีเบอรามาการ จำกัด6,234,296,000-
240 นาย ประพล มิลินทจินดา6,154,642,881-
241 บริษัท ปทุมไรซมิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน)6,117,818,937-
242 นาย ฤทธิ์ ธีระโกเมน6,091,436,984-
243 กองทุนเปิด เค Property Infra Flexible6,088,623,877-
244 น.ส. กุลพรภัสร์ วงศ์มาจารภิญญา6,052,954,000-
245 น.พ. พงศ์ศักดิ์ ธรรมธัชอารี5,997,851,600-
246 MAYBANK KIM ENG HOLDINGS LIMITED5,987,303,154-
247 บริษัท กรุงเทพโปรดิ๊วส จำกัด (มหาชน)5,975,000,000-
248 SIS TECHNOLOGIES (THAILAND) PTE. LTD.5,962,197,420-
249 นาย พีระพงศ์ จรูญเอก5,930,334,327-
250 บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน)5,867,852,808-