คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

จัดอันดับเศรษฐีหุ้นไทย 20/02/2019

No. Name จำนวนเงิน (บาท) %
1 กระทรวงการคลัง1,432,681,774,737+1.55
2 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด1,144,379,648,836+0.50
3 บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)623,576,530,085+1.94
4 SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED345,655,711,988+0.39
5 STATE STREET EUROPE LIMITED327,609,212,830+0.40
6 สำนักงานประกันสังคม253,968,251,056+0.45
7 บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)223,876,292,085-3.15
8 MUFG BANK,LTD. BAY ACCOUNT212,074,955,475-
9 บริษัท ซี.พี.เมอร์แชนไดซิ่ง จำกัด211,633,729,200-0.32
10 บริษัท อินโดรามา รีซอสเซส จำกัด162,105,848,458+1.62
11 กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง โดย บลจ.เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)150,896,550,756+0.97
12 กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง โดย บลจ.กรุงไทย จำกัด (มหาชน)150,896,550,438+0.97
13 กองทุน เพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน148,537,602,477-
14 UBS AG SINGAPORE BRANCH132,681,380,771+1.04
15 บริษัท ทีซีซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด131,099,066,400-
16 SINGTEL STRATEGIC INVESTMENTS PTE LTD.127,231,376,500-3.27
17 บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด100,781,156,588-1.28
18 บริษัท สยามแม็คโคร โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด96,371,052,200+2.05
19 บริษัท เซ็นทรัลโฮลดิ้ง จำกัด89,990,312,940-1.63
20 บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)84,719,884,542+0.65
21 บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)76,512,192,937+0.08
22 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย71,931,317,754-0.31
23 บริษัท เอ็นจี โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด71,701,319,457+1.10
24 นาย ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ71,653,250,488+2.46
25 STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY71,344,772,117-
26 บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)69,244,414,257+0.18
27 GIC PRIVATE LIMITED68,263,169,658+0.05
28 บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)66,707,352,550+2.05
29 นาย สารัชถ์ รัตนาวะดี66,338,999,474+1.14
30 THE BANK OF NEW YORK MELLON65,198,771,100+0.44
31 บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)54,877,442,906+0.88
32 SOUTH EAST ASIA UK (TYPE A) NOMINEES LIMITED54,253,970,490+0.78
33 ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)53,644,160,154+0.56
34 ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน)52,869,186,107+1.22
35 CITIBANK NOMINEES SINGAPORE PTE LTD-CBHK-PBGSG-RESTRICTED SHARES51,348,322,025+0.35
36 TELENOR ASIA PTE LTD47,935,693,608+0.53
37 THE BANK OF NEW YORK (NOMINEES) LIMITED47,466,905,990+0.54
38 นาย นิติ โอสถานุเคราะห์46,594,444,197+0.12
39 กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว44,948,879,842+0.61
40 บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)41,576,008,470-0.72
41 นาย สมโภชน์ อาหุนัย40,677,612,013+1.61
42 บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)40,612,831,090-0.01
43 NORTRUST NOMINEES LTD-CL AC40,377,418,053+0.40
44 UBS AG HONG KONG BRANCH37,588,591,267+0.66
45 บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน)36,874,995,625+0.80
46 บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)36,786,316,120+1.35
47 SINGTEL GLOBAL INVESTMENT PTE. LTD.36,697,480,388-0.46
48 บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)36,441,631,597+1.58
49 BNY MELLON NOMINEES LIMITED35,690,445,090-0.17
50 UBS AG LONDON BRANCH35,686,369,504-1.88
51 นาย ชูชาติ เพ็ชรอำไพ35,296,325,682+1.02
52 นาง ดาวนภา เพชรอำไพ34,740,000,000+1.04
53 TEPDIA Generating B.V.33,656,465,526+0.75
54 SE ASIA (TYPE B) NOMINEES LLC32,782,864,944+0.38
55 THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED32,443,838,600-0.36
56 CHINA MOBILE INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED31,533,378,797+0.95
57 CREDIT SUISSE AG, SINGAPORE BRANCH31,518,023,414+0.82
58 บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)31,492,417,259+1.51
59 HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD31,405,193,326-0.41
60 นาย คีรี กาญจนพาสน์30,976,403,680-0.04
61 บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)30,834,812,000-0.62
62 นาย พิชญ์ โพธารามิก30,805,638,780+0.55
63 นาย อนันต์ อัศวโภคิน29,755,816,889-
64 บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)29,647,232,786-8.99
65 CHEVRON SOUTH ASIA HOLDINGS PTE LTD28,884,775,216+2.73
66 บริษัท ไมเนอร์ โฮลดิ้ง (ไทย) จำกัด27,473,229,920+0.66
67 B. Grimm Power (Singapore) Pte. Ltd.25,915,558,500+0.85
68 บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)25,480,014,768+2.29
69 บริษัท ไทย เทลโค โฮลดิ้งส์ จำกัด25,222,561,750+0.53
70 EXXONMOBIL ASIA HOLDINGS PTE. LTD.25,121,250,000-
71 ING BANK N.V.24,794,218,991-
72 บริษัท ซันไรส์ อีคิวตี้ จำกัด24,791,656,293+0.87
73 บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)23,809,646,703+2.31
74 นาย ทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์23,647,139,999+1.10
75 บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)23,099,999,901-
76 CIMB BANK BERHARD22,512,395,496-
77 UOB KAY HIAN (HONG KONG) LIMITED - Client Account22,391,560,683+1.30
78 บริษัท ทีโอเอ กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด21,902,400,000-
79 บริษัท เอสซีจี ดิสทริบิวชั่น จำกัด21,445,898,096+2.15
80 บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด20,569,857,555+0.37
81 บริษัท เจริญโภคภัณฑ์โฮลดิ้ง จำกัด20,252,972,305-2.80
82 NORTRUST NOMINEES LIMITED-NT0 SEC LENDING THAILAND CL AC20,193,787,994+1.23
83 ENGIE GLOBAL DEVELOPMENTS B.V.19,792,011,530+1.10
84 บริษัท ไทยออยล์เพาเวอร์ จำกัด19,775,516,520-
85 GULF CAPITAL HOLDINGS LIMITED19,613,441,250+1.14
86 บริษัท ซี.อาร์.จี.บริการ จำกัด19,333,836,324+0.37
87 MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC19,092,758,593+1.01
88 นาย ฮาราลด์ ลิงค์18,565,755,525+0.85
89 บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)18,554,647,484-0.12
90 CHASE NOMINEES LIMITED18,274,804,687-0.31
91 บริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จำกัด17,989,546,545+0.59
92 JARDINE CYCLE & CARRIAGE LIMITED17,656,909,376+0.86
93 ASAHI GLASS CO.,LTD.16,928,923,269+3.91
94 บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)16,809,346,994+0.51
95 AEON FINANCIAL SERVICE CO.,LTD.16,111,300,000-
96 ธนาคาร ออมสิน15,903,552,418+0.12
97 บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)15,648,824,679-
98 บริษัท ดับบลิวเอชเอ โฮลดิ้ง จำกัด15,590,542,649-
99 บริษัท เหมราช พัฒนาที่ดิน จำกัด (มหาชน)15,277,199,826-
100 น.ส. ปรมาภรณ์ ปราสาททองโอสถ14,910,846,357+2.34
101 บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด14,899,125,000-0.50
102 บริษัท ยูนิสเตรทช์ จำกัด14,616,250,729+2.22
103 DBS BANK LTD14,535,375,460+0.25
104 กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 75/2514,464,846,372+0.51
105 Orizon Limited14,234,437,900-
106 GULF INVESTMENT AND TRADING PTE. LTD.13,952,250,176+1.14
107 บริษัท ยู เอ็น เอส อโกรเคมีคัล จำกัด13,905,000,000-0.32
108 บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)13,814,868,752+0.90
109 นาย เฉลิม หาญพาณิชย์13,752,375,000+0.59
110 นาย มงคล ประกิตชัยวัฒนา13,684,572,536+1.61
111 นาง ยุพิน ธีระโกเมน13,588,561,749-0.67
112 บริษัท มิตซุย วอเตอร์ โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด13,267,200,000-
113 บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)13,221,191,996+0.35
114 การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย13,190,725,632-
115 บริษัท เฟรเซอร์ส แอสเซ็ทส์ จำกัด13,169,828,514-0.68
116 ธนาคาร ธนชาต จำกัด (มหาชน)13,095,021,060+2.56
117 บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)13,006,933,000-1.34
118 บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)12,396,896,517-0.60
119 นาง ยุพิน ธีระโกเมน ในฐานะผู้จัดการมรดกของ นายสมนึก หาญจิตต์เกษม12,224,554,287-0.67
120 บริษัท วิทูรปกรณ์ โฮลดิ้ง จำกัด12,179,998,550-
121 นาย ประทีป ตั้งมติธรรม12,114,119,259+0.07
122 กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล12,038,516,823+0.42
123 บริษัท กันกุล กรุ๊พ จำกัด11,894,227,268-
124 บริษัท กรุงเทพโปรดิ๊วส จำกัด (มหาชน)11,782,659,724-0.73
125 N.C.B.TRUST LIMITED-NORGES BANK 1111,763,777,972+0.39
126 บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)11,754,034,924-0.06
127 BANK OF SINGAPORE LIMITED-THB SEG AC11,745,046,222-0.05
128 น.ส. ธิดา แก้วบุตตา11,735,896,111+4.13
129 บริษัทเซรามิคซิเมนต์ไทย จำกัด11,617,178,091+0.93
130 บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก11,333,139,865+0.53
131 CTBC Bank Company Limited11,317,442,013-
132 บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)11,168,234,103-0.06
133 บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด11,160,535,875+1.05
134 บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด11,114,859,200-0.68
135 บริษัท วัฒนโสภณพนิช จำกัด11,015,262,223+1.45
136 นาย สมชาย หาญจิตต์เกษม10,988,363,494-0.67
137 AIA COMPANY LIMITED - EQ4-P10,980,443,493-0.14
138 กองทุนเปิด ทหารไทย พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม พลัส10,229,607,570+0.15
139 บริษัท เสถียรธรรมโฮลดิ้ง จำกัด10,127,612,250+6.79
140 UOB KAY HIAN PRIVATE LIMITED9,835,021,954+0.48
141 บริษัท ปทุมไรซมิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน)9,674,690,412+2.45
142 WORTH ACCESS TRADING LIMITED9,640,104,631-0.72
143 NISSIN FOODS HOLDINGS CO., LTD.9,534,989,266-
144 ธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)9,473,129,790+0.60
145 N.C.B.TRUST LIMITED-NORGES BANK 19,352,041,419+0.95
146 นาย ปริญญา เธียรวร9,283,440,000-0.84
147 นาย ฤทธิ์ ธีระโกเมน9,244,203,621-0.67
148 บริษัท เลียวไพรัตนวิสาหกิจ จำกัด9,239,905,107-
149 ASIAN DEVELOPMENT BANK9,213,750,000+1.03
150 บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด (มหาชน)9,136,958,400+0.79
151 บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน)9,104,344,814+1.23
152 บริษัท โชควัฒนา จำกัด9,087,602,649-2.11
153 AIA COMPANY LIMITED - EQ3-P9,028,029,903+0.27
154 นาย ทวีฉัตร จุฬางกูร8,964,212,866+0.37
155 นาย จิโรจน์ สุชาโต8,866,669,833+2.53
156 นาย อัฐ ทองแตง8,812,577,285+2.34
157 บริษัท เอซีเอส แคปปิตอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด8,808,000,000-
158 บริษัท กัลฟ์ โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด8,775,000,176+1.14
159 นาย วรวิทย์ วีรบวรพงศ์8,660,879,340+2.04
160 บริษัท อเดลฟอส จำกัด8,644,770,589+0.73
161 นาย ชาตรี โสภณพนิช8,610,207,202+0.59
162 นาย ธรรศพลฐ์ แบเลเว็ลด์8,577,997,864+1.40
163 บริษัท นทลิน จำกัด8,535,463,300+1.41
164 น.ส. ณัฐชไม ถนอมบูรณ์เจริญ8,505,000,000+6.79
165 บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)8,475,221,747-
166 นาย วีรพัฒน์ พูนศักดิ์อุดมสิน8,434,074,272-12.77
167 น.ส. กุณฑี สุริยวนากุล8,401,408,462+2.15
168 นาย เกรียงไกร สุริยวนากุล8,300,267,856+2.15
169 บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)8,241,255,619-0.20
170 บริษัท หทัยจรูญเอกโฮลดิ้ง จำกัด8,096,760,000-
171 LGT BANK (SINGAPORE) LTD8,030,145,898+2.28
172 BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES LUXEMBOURG7,929,728,423+1.56
173 นาง มุกดา บุญเสี่ยง7,882,131,150+1.61
174 บริษัท สิงห์ พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด7,861,356,265+1.23
175 SOJITZ CORPORATION7,833,420,439+0.82
176 บริษัท เอฟแอนด์เอส 79 จำกัด7,756,334,587-0.41
177 นาย อิทธิ ทองแตง7,729,391,815+2.31
178 บริษัท ยูนีค เน็ตเวิร์ค จำกัด7,622,246,310+0.95
179 กองทุนเปิด บัวหลวงทศพล7,565,757,270+0.65
180 บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)7,565,590,808-0.62
181 บริษัท ทุนมหาโชค จำกัด7,497,637,013+0.10
182 นาย อนันต์ กาญจนพาสน์7,396,016,461+1.85
183 บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)7,294,597,960+0.29
184 บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)7,248,542,070+0.43
185 บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน)7,229,333,941-14.70
186 การประปาส่วนภูมิภาค7,223,040,000-
187 บริษัท มหาศิริ สยาม จำกัด7,210,318,399-
188 บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด7,142,850,561+2.60
189 BNP PARIBAS SECURITIES (ASIA) LTD-FOR COLAS7,115,600,080+0.69
190 บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)7,112,579,127-
191 BANK OF SINGAPORE LIMITED-SEG7,075,486,530-1.63
192 TICON INTERNATION PTE.LTD.7,066,290,000-
193 นาย วิโรจน์ ธนาลงกรณ์7,063,390,750+0.92
194 บริษัท ไอเอสทีเอส (ไทยแลนด์) จำกัด7,050,374,388+0.82
195 บริษัท เมย์แลนด์ จำกัด7,040,800,718-
196 บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)7,028,788,498+2.60
197 บริษัท แรนเดอรีเบอรามาการ จำกัด6,978,787,200+2.16
198 นาย ลุชัย ภุขันอนันต์6,976,737,092+1.60
199 บริษัท บี.กริม จอยน์ เว็นเจอร์ โฮลดิ้ง จำกัด6,902,934,188+0.85
200 CDIB & PARTNERS INVESTMENT HOLDING PTE.LTD.6,785,535,870+0.29
201 บริษัท เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน)6,749,130,766+0.68
202 กองทุนเปิด บัวหลวงเฟล็กซิเบิ้ลเพื่อการเลี้ยงชีพ6,692,951,299+0.43
203 CREDIT SUISSE AG, HONG KONG BRANCH6,634,683,640-1.31
204 น.ส. วิอร ทองแตง6,626,750,693+2.26
205 น.ส. จรีพร จารุกรสกุล6,595,270,447-0.04
206 นาย จตุภัทร์ ตั้งคารวคุณ6,591,679,360-
207 ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)6,574,724,671+0.82
208 นาย ณัฏฐวุฒิ ตั้งคารวคุณ6,573,600,000-
209 นาง บุศทรี หวั่งหลี6,573,600,000-
210 นาย วนรัชต์ ตั้งคารวคุณ6,573,600,000-
211 บริษัท จี แอล แอสเซทส์ จำกัด6,556,480,351+0.03
212 บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)6,545,699,375+0.50
213 บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)6,543,904,074-2.80
214 นาย วิชา พูลวรลักษณ์6,524,230,360+2.03
215 บริษัท บีบีทีวี แอสเซตแมเนจเมนท์ จำกัด6,501,568,974+0.04
216 นาย พุฒิพงศ์ ปราสาททองโอสถ6,437,671,170+0.81
217 C.P. Foods International Limited6,411,750,000-0.32
218 MITSUBISHI CORPORATION6,363,735,696+2.19
219 ดร. พิเชษฐ์ วิริยะจิตรา6,301,260,000-0.48
220 บริษัท สตรองโฮลด์ แอสเซ็ทส์ จำกัด6,255,304,750-
221 บริษัท บีบีทีวี แซทเทลวิชั่น จำกัด6,230,666,775-
222 บริษัท โซ วอเตอร์ จำกัด6,190,372,944-
223 น.ส. วลัยพร จิรภูมิมินทร์6,180,000,000-0.32
224 มูลนิธิเอสซีจี6,166,452,600+2.16
225 การไฟฟ้า ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย6,152,225,000-
226 นาย ปรินทร์ โลจนะโกสินทร์6,150,165,410-
227 นาย กวิน กาญจนพาสน์6,145,084,809-
228 นาย ชานนท์ เรืองกฤตยา6,142,794,240+0.54
229 OMAC (HK) LIMITED6,036,800,000+2.86
230 บริษัท เรียล มูฟ จำกัด6,006,151,052+1.35
231 HSBC BANK PLC- PRUDENTIAL ASSURANCE COMPANY OBA ESI6,004,438,952-0.69
232 บริษัท มหากิจโฮลดิ้ง จำกัด5,962,423,375-
233 นาย สุรชัย โชติจุฬางกูร5,957,718,610-
234 นาย สุระ คณิตทวีกุล5,955,212,570-2.31
235 นาย นเรศ งามอภิชน5,942,148,000+0.42
236 บริษัท ทุนรุ่งเรือง จำกัด5,931,022,000-
237 บริษัท บางกอกกล๊าส จำกัด (มหาชน)5,906,324,856-0.85
238 บริษัท ไทย ปิโตรเคมีกัล อุตสาหกรรม จำกัด5,884,692,099-
239 บริษัท 3 เอส โฮลดิ้ง จำกัด5,783,400,060-
240 บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส์ จำกัด5,777,363,793+3.61
241 น.ส. วันดี กุญชรยาคง5,610,000,000-1.07
242 MERRILL LYNCH SINGAPORE PTE.LTD5,604,750,000-
243 นาย มิน เธียรวร5,603,663,600-0.29
244 นาย พงศ์ศักดิ์ ธรรมธัชอารี5,599,987,245-0.81
245 บริษัท แอสเพน โฮลดิ้งส์ จำกัด5,566,113,340-0.46
246 นาย สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์5,477,940,000+2.56
247 MAYBANK KIM ENG HOLDINGS LIMITED5,417,083,806-1.75
248 น.ส. เพียงใจ หาญพาณิชย์5,390,239,017+0.05
249 POSCO5,366,326,897-
250 นาย พงษ์ศักดิ์ โล่ห์ทองคำ5,364,186,418-0.92
251 บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)5,363,284,070+0.69
252 บริษัท ศรีตรัง โฮลดิ้งส์ จำกัด5,363,133,812+5.13
253 SUCCESSFUL DRAGON LIMITED5,329,045,080-0.59
254 นาย สุทธิลักษณ์ จิราธิวัฒน์5,327,103,505-0.21
255 บริษัท โฮลด์ โคลล์ จำกัด5,326,614,400+0.42
256 STANLEY ELECTRIC HOLDING ASIA-PACIFIC PTE, LTD.5,324,400,000-0.86
257 นาย อติคุณ ทองแตง5,303,668,942+2.21
258 นาย ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล5,302,552,783-0.13
259 บริษัท ซี.ที. เวนเจอร์ จำกัด5,266,952,730-1.33
260 นาย สันติ ภิรมย์ภักดี5,265,139,946+1.20
261 บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)5,241,992,012+0.02
262 BNP PARIBAS HONG KONG BRANCH5,229,160,741-0.52
263 บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน)5,229,032,130-
264 บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน)5,221,497,375-0.33
265 บริษัท โกลเบ๊กซ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด5,062,841,941+0.23
266 บริษัท นิวสตาร์ วิคเตอร์ จำกัด4,999,403,111-0.64
267 บริษัท ไวด์ บรอด คาสท์ จำกัด4,982,766,485+0.95
268 สหกรณ์ออมทรัพย์การไฟฟ้าฝ่ายผลิต แห่งประเทศไทย จำกัด4,977,379,290-
269 บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)4,959,952,986-0.60
270 DELTA ELECTRONICS INC.4,942,662,010+0.35
271 EAST FOURTEEN LIMITED-DFA EMERG MARKET CORE EQ PORT4,925,391,661+0.68
272 นาย พิธาน องค์โฆษิต4,908,403,356+1.74
273 บริษัท อาคเนย์ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)4,894,601,160-0.60
274 บริษัท เดอะ วนชัย กรุ๊ป อ๊อฟ คอมปานีส์ จำกัด4,877,191,969+0.87
275 บริษัท บางกอกแอร์เวย์สโฮลดิ้ง จำกัด4,858,500,000+2.53
276 นาย สถาพร งามเรืองพงศ์4,845,322,250+1.32
277 นาย พีระพงศ์ จรูญเอก4,820,564,160+1.44
278 บริษัท เคเอสแอล ชูการ์ โฮลดิ้ง จำกัด4,782,149,185+0.61
279 นาย อนุพงษ์ อัศวโภคิน4,776,042,683+0.70
280 บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด4,728,276,259+0.61
281 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว4,707,374,967-0.16
282 บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)4,698,133,380+1.67
283 นาย วิลเลียม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค4,666,293,200+0.67
284 กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวปันผล 70/304,654,398,154+0.93
285 นาย อมร ทรัพย์ทวีกุล4,648,526,694+1.61
286 นาย ปริญญ์ จิราธิวัฒน์4,623,188,780-0.66
287 นาย สมยศ อนันตประยูร4,607,942,527-
288 นาย ทศ จิราธิวัฒน์4,569,522,550-0.67
289 นาย เกรียงไกร ศิระวณิชการ4,556,222,100-
290 บริษัท ชนัตถ์และลูก จำกัด4,524,188,017-
291 นาย สาธิต วิทยากร4,511,004,288+2.16
292 นาย พิพัฒ พะเนียงเวทย์4,505,037,872+0.10
293 นาย มานิต อุดมคุณธรรม4,499,078,354-
294 POLYPLEX (ASIA) PTE LTD.4,463,871,178+2.04
295 SKI Carbon Black (Mauritius) Limited4,424,789,803+0.55
296 บริษัท ช.การช่าง โฮลดิ้ง จำกัด4,413,460,648-
297 นาย วิชัย วชิรพงศ์4,401,948,215-0.18
298 กองทุนเปิด ธนชาตหุ้นปันผล4,367,690,140-0.62
299 บริษัท ควอลิตี้ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)4,365,299,063-
300 BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, LONDON BRANCH4,326,080,022+0.67
301 TATA STEEL GLOBAL HOLDINGS PTE.LTD.4,288,854,062-
302 น.ส. ดวงใจ แก้วบุตตา4,252,849,522+4.15
303 บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)4,244,976,240+1.86
304 บริษัท ไอ.ดี.เอฟ. จำกัด4,229,544,510-26.91
305 บริษัท ซี.พี.แลนด์ จำกัด (มหาชน)4,222,566,230+0.76
306 บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)4,207,299,888-
307 BANYAN TREE HOLDINGS LIMITED4,198,069,238-0.44
308 นาย สราวุฒิ พรพัฒนารักษ์4,124,836,100+2.61
309 บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)4,121,194,390+1.38
310 น.ส. ประพิชญา พรมมาส4,096,889,100-
311 นาย วิกรม กรมดิษฐ์4,094,802,260+0.93
312 NOMURA SINGAPORE LIMITED-NOMURA ASIA INVESTMENT SINGAPORE4,058,251,848+0.91
313 นาย ณัฐภพ รัตนสุวรรณทวี4,042,851,341-0.86
314 บริษัท รังสิตพลาซ่า จำกัด4,042,227,415+0.44
315 บริษัท อิออน โฮลดิ้งส์ (ไทยแลนด์) จำกัด4,037,000,000-
316 HWIC ASIA FUND A/C CLASS C4,006,049,715+0.82
317 บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)3,980,918,038-1.48
318 นาย เพชร โอสถานุเคราะห์3,970,611,120-
319 น.ส. กรรณิกา พลัสสินทร์3,969,553,296+2.51
320 นาย รัตน์ โอสถานุเคราะห์3,967,996,050-
321 บริษัท รัชกิจ โฮลดิ้ง จำกัด3,964,312,800-0.53
322 BANQUE PICTET & CIE SA3,952,902,888+0.64
323 นาย ประชา ดำรงค์สุทธิพงศ์3,890,131,623+3.45
324 J.P. MORGAN BANK LUXEMBOURG S.A. LEND3,880,099,530+0.44
325 น.ส. ฉันทนา จิรัฐิติภัทร์3,860,862,500+1.66
326 บริษัท พีระเดชาพันธ์ โฮลดิ้ง3,852,000,000+4.67
327 บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)3,769,121,840+0.85
328 นาย ณัฐพล จุฬางกูร3,757,989,338+0.39
329 TAKEUCHI PRESS INDUSTRIES CO.,LTD.3,745,565,000+0.28
330 BANK OF SINGAPORE LIMITED3,700,479,058+0.42
331 นาง ปัญจพร โชติจุฬางกูร3,685,701,000-
332 คุณหญิง พจมาน ดามาพงศ์3,676,157,766+0.19
333 บริษัท เค ทู เจ โฮลดิ้ง จำกัด3,672,000,000-
334 นาย เชง นิรุตตินานนท์3,668,090,137+2.19
335 บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)3,657,677,369+0.07
336 กองทุน บำเหน็จบำนาญข้าราชการ3,637,721,805+1.05
337 นาย ชัย โสภณพนิช3,627,460,293+1.24
338 Deutsche Bank AG Singapore PWM3,621,216,243-0.67
339 MRS. ARUNEE CHAN3,618,882,296-0.67
340 น.ส. แพทองธาร ชินวัตร3,599,803,615+2.03
341 ธนาคาร เกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)3,597,262,046+0.75
342 MISS SUNEE SERIPANU3,565,738,644+0.98
343 นาย ธีรพงศ์ จันศิริ3,555,119,479+2.19
344 นาย อิทธิพัทธ์ พีระเดชาพันธ์3,542,135,490+4.67
345 MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION3,537,339,880+0.25
346 มูลนิธินายห้างโรงปูนผู้หนึ่ง3,533,283,600+2.16
347 นาย สุขกาญจน์ วัธนเวคิน3,526,033,918+0.53
348 บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด(มหาชน)3,510,000,000+1.14
349 นาย วินัย เตียวสมบูรณ์กิจ3,499,773,723-0.57
350 นาย สุวิน ไกรภูเบศ3,495,599,800+2.60
351 น.ส. พินทองทา ชินวัตร3,483,669,865+2.03
352 บริษัท อีเทอนอล โกรท คอร์ปอเรชั่น จำกัด3,481,562,280+0.88
353 นาง เพาพิลาส เหมวชิรวรากร3,476,250,000-0.32
354 นาย รุ่งโรจน์ แสงศาสตรา3,456,000,000+1.85
355 นาง จริยา แก้วบุตตา3,445,706,200+4.15
356 นาง ณัฐธีรา บุญศรี3,440,866,410-0.48
357 นาย พิชัย จิราธิวัฒน์3,430,528,411-0.63
358 บริษัท ไทยเรยอน จำกัด (มหาชน)3,428,390,625+0.55
359 King's Eye Investments Ltd.3,422,650,000-0.79
360 นาง ละออ ตั้งคารวคุณ3,405,894,267-
361 บริษัท เจ อาร์ เค โฮลดิ้งส์ จำกัด3,405,251,002+2.04
362 NOMURA SECURITIES CO LTD-CLIENT A/C3,392,670,706-0.68
363 บัญชี บริหาร กิจการ3,388,391,491+0.66
364 บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)3,375,591,320+0.50
365 MANILA WATER (THAILAND) COMPANY LIMITED3,363,586,452-
366 บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)3,355,402,432-
367 SATHINEE CO.,LTD.3,346,164,503+0.29
368 นาย สุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์3,342,104,712-0.29
369 ร้อยตรี เสรี โอสถานุเคราะห์3,341,610,250-
370 KINPO ELECTRONICS, INC.3,329,542,511-1.10
371 กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์ อินคัมพลัส3,300,030,831+0.17
372 นาย ประจักษ์ ตั้งคารวคุณ3,286,800,000-
373 บริษัท สุวินทวงศ์ โกลด์ แอสเซ็ท จำกัด3,266,266,947-
374 KGI ASIA (HOLDINGS) PTE. LTD.3,260,155,392+0.43
375 นาย ศักดิ์ นานา3,258,208,800+2.16
376 น.ส. พลอยส่องแสง นพรัมภา3,257,337,550+1.59
377 นาย สุทธิเดช จิราธิวัฒน์3,250,609,331-0.88
378 ENGINE HOLDINGS ASIA PTE. LTD.3,200,396,146+1.89
379 นาย ไกรสร จันศิริ3,198,918,470+2.19
380 ธนาคารออมสิน3,181,687,300+0.19
381 CHAILEASE FINANCE CO., LTD.3,130,755,114+0.41
382 บริษัท มายเรียด วัสดุ จำกัด3,123,948,240-0.89
383 นาง อตินุช มาลากุล ณ อยุธยา3,111,407,574+2.53
384 นาง สมพร หาญพาณิชย์3,105,375,000+0.59
385 นาง อารดา จรูญเอก3,084,454,174+1.44
386 สหกรณ์ออมทรัพย์การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จำกัด3,073,645,500-1.35
387 MINDO ASIA INVESTMENTS LIMITED3,052,142,650+0.58
388 CHAROEN POKPHAND HOLDING CO.,LTD3,045,199,250-1.08
389 บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)3,031,529,207-
390 บริษัท กรุงเทพ ซินธิติกส์ จำกัด3,006,878,281+3.61
391 บริษัท วัฒนภักดี จำกัด3,000,000,000-0.80
392 นาง อาริญา ปราสาททองโอสถ2,994,323,070+0.81
393 EAST FOURTEEN LIMITED-DIMENSIONAL EMER MKTS VALUE FD2,985,534,217-1.50
394 WGI EMERGING MARKETS FUND, LLC.2,976,586,000+1.13
395 กองทุนเปิด เค พร็อพเพอร์ตี้ เซคเตอร์2,976,364,960-0.41
396 นาย สุทธิศักดิ์ จิราธิวัฒน์2,975,153,085-0.77
397 นาง รัตนา นรพัลลภ2,973,399,963-0.67
398 กองทุนเปิด อเบอร์ดีนสมอลแค็พ2,956,941,933+0.45
399 กองทุนเปิด เค 20 ซีเล็คท์หุ้นระยะยาวปันผล2,956,353,198+1.24
400 นาย ธัญชาติ กิจพิพิธ2,955,556,300+0.50
401 นาย วัฒน์ จิราธิวัฒน์2,944,551,587-0.69
402 MANDARIN ORIENTAL HOLDINGS B.V.2,943,770,000-1.30
403 นาย กอบชัย จิราธิวัฒน์2,942,912,462-0.68
404 CREDIT SUISSE FIRST BOSTON (SINGAPORE) LIMITED2,916,400,000+0.27
405 นาย ชัชวาลย์ เจียรวนนท์2,913,861,966+0.06
406 บริษัท เตียง จิราธิวัฒน์ จำกัด2,903,497,170+1.74
407 กองทุน บำเหน็จบำนาญข้าราชการ2,901,695,790-0.67
408 บริษัท ยูนีเซ็นทรัล จำกัด2,871,287,476-4.70
409 นาย ไพบูลย์ ดำรงชัยธรรม2,867,692,573-1.37
410 บริษัท ซี.พี.อินเตอร์ฟู้ด (ไทยแลนด์) จำกัด2,861,104,643+0.95
411 นาย ยืนยง โอภากุล2,854,440,000+6.79
412 นาย สุนทร เด่นธรรม2,853,515,610-11.11
413 MURAMOTO INDUSTRY CO., LTD.2,847,317,220-
414 นาย จุลเวช ยศสุนทรากุล2,844,000,000+2.53
415 นาง วรรณสมร วรรณเมธี2,827,584,313+0.26
416 บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด(มหาชน)2,822,850,000-
417 นาย สุทธิธรรม จิราธิวัฒน์2,818,583,822-0.75
418 นาย ก้องภพ สุริยวนากุล2,812,319,944+2.15
419 บริษัท พรรณธิอร จำกัด2,811,897,963-
420 บริษัท บันยัน ทรี รีสอร์ท แอนด์ สปา (ไทยแลนด์) จำกัด2,810,088,788-0.44
421 บริษัท สยามสวีท โฮลดิ้ง จำกัด2,805,000,000-0.59
422 RBC INVESTOR SERVICES TRUST2,804,690,520+0.66
423 น.ส. ฐิตินันท์ วัธนเวคิน2,794,939,940+0.08
424 น.ส. ชามา สุริยวนากุล2,788,884,000+2.15
425 กองทุนเปิด บัวหลวงปัจจัย 4 หุ้นระยะยาวปันผล2,781,657,868+1.09
426 THE BANK OF NEW YORK (NOMINEES) LIMITED A/C 51002,778,344,138-1.25
427 นาย ณรงค์ฤทธิ์ จิราธิวัฒน์2,771,557,702-0.69
428 ด.ช. กอกฤษต สุริยวนากุล2,768,377,500+2.15
429 นาย พิชิต วิวัฒน์รุจิราพงศ์2,753,999,460-
430 บริษัท ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)2,752,131,060+1.36
431 นาง จารุวรรณ วนาสิน2,751,713,984-2.34
432 THE BANK OF NEW YORK MELLON DR2,732,408,912-1.27
433 กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นปันผล2,731,149,273+0.35
434 บริษัท พรีเมียร์ ฟิชชั่น แคปปิตอล จำกัด2,722,602,135+0.58
435 นาย สุทธิภัค จิราธิวัฒน์2,714,157,322-0.69
436 นาย สุทธิสาร จิราธิวัฒน์2,714,157,322-0.69
437 บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด - 101S2,712,725,461+0.42
438 AUSTIN ASSET LIMITED2,704,800,000+1.79
439 บริษัท บริหารสินทรัพย์ทวี จำกัด2,700,979,461+2.14
440 บริษัท สินแพทย์ จำกัด2,687,378,922-0.42
441 นาง จารุณี ชินวงศ์วรกุล2,680,168,523+2.03
442 MR. CHALERMCHAI MAHAGITSIRI2,676,306,926+0.55
443 บริษัท โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม จำกัด2,664,507,000-0.32
444 บริษัท ควอลิตี้ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)2,638,204,800-
445 นาย สมเกียรติ ธนัตถ์เจริญกุล2,630,681,700+1.61
446 นาย ธีระยุทธ จิราธิวัฒน์2,628,112,976-0.71
447 นาย ปริญญา วิญญรัตน์2,621,488,760-
448 บริษัท น้ำตาลตะวันออก จำกัด2,608,321,509+0.04
449 นาง นิจพร จรณะจิตต์2,596,221,628-1.68
450 นาย ธีระเกียรติ จิราธิวัฒน์2,596,074,546-0.69
451 นาง สมกมล เวชชาชีวะ2,587,431,846-0.70
452 นาย ธีระเดช จิราธิวัฒน์2,587,431,846-0.70
453 นาย ภัสสรกรณ์ จิราธิวัฒน์2,586,878,700-0.70
454 บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จำกัด (มหาชน)2,583,404,300+2.62
455 มหาวิทยาลัยมหิดล2,583,300,838+0.79
456 KGI ASIA LIMITED2,576,182,916-2.45
457 นาย ไวยวุฒิ สินเจริญกุล2,569,507,340+5.13
458 บริษัท สารสิน จำกัด2,563,609,775+0.01
459 BBHISL NOMINEES LIMITED2,562,224,264+0.50
460 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เค มาสเตอร์ พูล ฟันด์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว2,557,793,612+1.62
461 บริษัท บีบีทีวี เอ็คควิตี้ จำกัด2,555,912,025+0.33
462 นาย พงษ์ชัย อมตานนท์2,528,560,544+1.56
463 บริษัท ทุนบุรีรัมย์ จำกัด2,521,924,350+0.81
464 นาย สำเริง มนูญผล2,516,864,374-10.74
465 GERLACH & CO.-ORBIS SICAV EMERGING MARKETS EQUITY FUND2,507,904,166-1.27
466 กองทุนเปิด บัวหลวงตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ2,501,090,915+0.56
467 นาย ปัญญา นิรันดร์กุล2,497,961,399+0.42
468 นาย สุทธิพันธ์ จิราธิวัฒน์2,493,224,397-0.91
469 C.P. FOODS INTERNATIONAL LIMITED2,491,672,717+0.95
470 นาง ถนอมศรี สุดโต2,491,318,490-0.50
471 บริษัท สมบูรณ์ โฮลดิ้ง จำกัด2,455,013,075+3.11
472 LION CORPORATION2,450,122,899-0.41
473 บริษัท Siam Magi จำกัด2,448,000,000-
474 PLAN B INVESTMENT HOLDING LIMITED2,432,717,234-
475 บริษัท เอ็ม บี เค โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด2,413,940,265-
476 CIMB-PRINCIPAL PROPERTY INCOME FUND2,409,727,955+0.15
477 นาย สดาวุธ เตชะอุบล2,395,045,352+1.32
478 นาย จักรพงษ์ จักราจุฑาธิบดิ์2,394,000,000-1.75
479 นาย ประภาส ชลศรานนท์2,390,354,013+0.42
480 Y Investment Ltd2,385,000,000-
481 นาย ชูวิทย์ จึงธนสมบูรณ์2,367,436,800-1.56
482 บริษัท ไสวประภาสและบุตร จำกัด2,350,398,200+0.49
483 Toray Industries, Inc.2,349,648,000+2.70
484 APCO CAPITAL PTE. LTD.2,332,000,000+1.89
485 นาย อนุทิน ชาญวีรกูล2,330,783,328-0.92
486 มูลนิธิ ป้าทองคำ เอ็มเค2,329,315,734-0.67
487 นาย ธัชรินทร์ โอสถานุเคราะห์2,315,967,500-
488 นาย ภาสุรี โอสถานุเคราะห์2,315,967,500-
489 นางสาว เกสรา โอสถานุเคราะห์2,315,967,500-
490 นาย ดิสพล จันศิริ2,314,937,336+2.19
491 น.ส. สาธิตา วิทยากร2,310,973,288+2.16
492 นาย อภิรุม ปัญญาพล2,283,152,370+2.45
493 บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด(มหาชน)2,277,937,024-
494 POLYPLEX CORPORATION LTD.2,274,224,035+2.04
495 นาย เชิดชู โสภณพนิช2,270,838,962+0.28
496 บริษัท โรงพยาบาลวิภาราม จำกัด2,227,701,687+0.30
497 บริษัท ซีเค.ออฟฟิซ ทาวเวอร์ จำกัด2,215,741,459-
498 นาย ทวีรัช ปรุงพัฒนสกุล2,209,808,000+0.17
499 นาง อัจฉรา ตั้งมติธรรม2,209,610,900-
500 บริษัท ทีโอเอ เวนเจอร์ โฮลดิ้ง จำกัด2,207,087,925-0.47