คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

จัดอันดับเศรษฐีหุ้นไทย 23/01/2022

No. Name จำนวนเงิน (บาท) %
1 กระทรวงการคลัง1,237,292,141,413-0.51
2 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด984,616,432,667-0.35
3 บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)854,104,226,522-0.75
4 SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED292,798,901,863-0.14
5 สำนักงานประกันสังคม291,480,112,414-0.24
6 บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)270,398,235,527+0.43
7 UBS AG SINGAPORE BRANCH223,674,284,852-0.18
8 DELTA ELECTRONICS INT'L (SINGAPORE) PTE. LTD.212,188,284,482-1.26
9 นาย สารัชถ์ รัตนาวะดี210,639,428,749-0.99
10 MUFG BANK, LTD.202,178,124,220+1.40
11 บริษัท ซี.พี.เมอร์แชนไดซิ่ง จำกัด201,569,562,350+0.82
12 STATE STREET EUROPE LIMITED190,675,924,773-0.26
13 บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)189,622,812,925+0.41
14 บริษัท อินโดรามา รีซอสเซส จำกัด164,734,591,946-1.60
15 SINGTEL STRATEGIC INVESTMENTS PTE LTD.153,232,339,000+0.45
16 บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)149,437,395,900+0.64
17 กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง โดย บลจ.เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)140,319,733,730-1.21
18 กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง โดย บลจ.กรุงไทย จำกัด (มหาชน)140,319,733,478-1.21
19 กองทุน เพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน135,512,233,895-0.13
20 บริษัท สยามแม็คโคร โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด102,971,809,200+0.64
21 บริษัท เจริญโภคภัณฑ์โฮลดิ้ง จำกัด96,300,595,090+0.89
22 THE BANK OF NEW YORK MELLON91,576,130,092-0.54
23 ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน)82,566,694,250+0.05
24 บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด82,025,831,822+1.43
25 นาย สมโภชน์ อาหุนัย81,812,088,477+0.53
26 บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)77,529,630,178+0.97
27 DELTA INTERNATIONAL HOLDING LIMITED76,217,826,650-1.26
28 บริษัท ห้างเซ็นทรัล ดีพาทเมนท์สโตร์ จำกัด70,828,543,815-1.49
29 บริษัท ทีซีซี บริหารธุรกิจ จำกัด69,919,200,000+0.43
30 CITI (NOMINEES) LIMITED-CBHK-PBGSG-RESTRICTED SHARES68,619,631,740-1.26
31 บริษัท เซ็นทรัลโฮลดิ้ง จำกัด62,346,229,880+0.47
32 บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)60,965,532,168+0.60
33 บริษัท ทีซีซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด60,907,464,413+0.81
34 ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)60,682,495,975-1.06
35 GULF CAPITAL HOLDINGS LIMITED58,601,783,832-0.99
36 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย57,990,319,195-0.35
37 บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)57,473,020,400-0.20
38 บริษัท แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)56,059,885,891-
39 นาย นิติ โอสถานุเคราะห์55,668,013,122-0.62
40 นาย ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ52,930,248,324+1.30
41 SINGTEL GLOBAL INVESTMENT PTE. LTD.52,372,733,028+0.97
42 TELENOR ASIA PTE LTD50,772,971,860+0.53
43 บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)49,523,047,412-3.55
44 UBS AG HONG KONG BRANCH49,491,519,096-0.19
45 บริษัท เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน)45,417,154,939+3.88
46 บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)45,066,202,437-1.71
47 GULF INVESTMENT AND TRADING PTE. LTD.44,301,150,351-0.99
48 TCC GROUP INTERNATIONAL LIMITED42,400,800,000+0.43
49 บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)41,689,644,750-
50 นาง ดาวนภา เพชรอำไพ41,400,000,000-0.43
51 นาย ชูชาติ เพ็ชรอำไพ41,058,343,000-0.43
52 บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)40,895,200,134-1.62
53 บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)40,033,231,600-
54 บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)38,868,937,769+0.51
55 STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY38,312,970,074-1.62
56 บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)37,401,609,682-
57 บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)36,522,667,193-0.25
58 GIC PRIVATE LIMITED36,386,949,825+0.48
59 RAFFLES NOMINEES (PTE) LIMITED35,699,724,619-0.77
60 บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)35,294,979,079+0.70
61 MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC33,125,977,100-0.14
62 UBS AG LONDON BRANCH31,998,845,334+1.56
63 CREDIT SUISSE AG, SINGAPORE BRANCH31,793,568,485-0.25
64 นาย วนรัชต์ ตั้งคารวคุณ31,654,675,000+1.61
65 ING BANK N.V.31,509,847,983-2.11
66 นาย ลุชัย ภุขันอนันต์31,183,478,232+0.85
67 บริษัท ทีซีซี โฮลดิ้งส์ (2519) จำกัด30,814,390,500+0.81
68 บริษัท กันกุล กรุ๊พ จำกัด30,363,524,268+0.73
69 บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)30,010,834,420-0.72
70 CIMB BANK BERHARD29,059,334,731+3.41
71 B. GRIMM POWER (SINGAPORE) PTE. LTD.28,533,574,500-1.34
72 CHINA MOBILE INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED28,470,136,285+0.42
73 บริษัท เอสซีจี ดิสทริบิวชั่น จำกัด28,404,239,800-
74 CHEVRON SOUTH ASIA HOLDINGS PTE LTD28,359,597,485+0.93
75 SOTUS & FAITH # 1 LIMITED28,350,000,000+0.53
76 บริษัท เสถียรธรรมโฮลดิ้ง จำกัด27,882,191,750-1.35
77 บริษัท กัลฟ์ โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด27,862,358,789-0.99
78 DELTA ELECTRONICS INC.27,443,871,580-1.26
79 AGC Inc.26,821,545,097-
80 GULF ENERGY DEVELOPMENT PCL.26,786,347,126+0.97
81 นาย อนันต์ อัศวโภคิน26,455,000,435-1.08
82 บริษัท สยาม แมนเนจเม้นท์ โฮลดิ้ง จำกัด25,712,605,882-1.50
83 บริษัท ไมเนอร์ โฮลดิ้ง (ไทย) จำกัด25,363,968,283-
84 บริษัท เคแอลเอ็น โลจิสติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด25,174,800,000-
85 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)25,038,014,798-0.69
86 บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน)24,661,997,074-
87 นาย สุระ คณิตทวีกุล24,577,031,801-0.70
88 BANK OF SINGAPORE LIMITED-THB SEG AC24,535,266,892-0.80
89 นาย พิชญ์ โพธารามิก24,512,922,093-
90 น.ส. ปรมาภรณ์ ปราสาททองโอสถ24,393,568,876+1.48
91 บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)24,317,668,000-0.50
92 SOUTH EAST ASIA UK (TYPE A) NOMINEES LIMITED24,190,330,507-0.12
93 นาย คีรี กาญจนพาสน์24,065,716,428-
94 THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED, HONGKONG BRANCH24,032,540,358-1.27
95 บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)23,851,527,258+1.22
96 นาย ฮาราลด์ ลิงค์23,651,783,825-1.34
97 น.ส. ณัฐชไม ถนอมบูรณ์เจริญ23,415,000,000-1.35
98 นาย สาธิต วิทยากร23,121,478,896+0.02
99 กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว23,110,005,562-0.11
100 สหกรณ์ออมทรัพย์ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จำกัด22,137,318,470-1.27
101 TEPDIA Generating B.V.21,744,345,705-0.87
102 บริษัท ไทย เทลโค โฮลดิ้งส์ จำกัด21,230,153,150+0.53
103 Siam Asia Credit Access Pte. Ltd.20,725,927,723-0.70
104 บริษัท ยูนิสเตรทช์ จำกัด20,629,791,500-
105 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด20,419,933,220-1.72
106 บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)19,913,137,204+1.65
107 บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)19,620,786,654+0.85
108 นาย ทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์18,981,936,000-1.39
109 UOB KAY HIAN (HONG KONG) LIMITED - Client Account18,885,419,204-0.21
110 บริษัท ทีโอเอ กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด18,556,200,000+0.82
111 น.ส. โฟน สุ่นสวัสดิ์18,532,800,000+1.01
112 บริษัท วิทูรปกรณ์ โฮลดิ้ง จำกัด18,311,997,820-0.92
113 น.ส. ธิดา แก้วบุตตา18,109,115,227-1.18
114 EXXONMOBIL ASIA HOLDINGS PTE. LTD.17,927,437,500-1.91
115 นาย พงศ์ศักดิ์ ธรรมธัชอารี17,579,968,250-0.65
116 นาย มงคล ประกิตชัยวัฒนา17,561,441,930-0.10
117 บริษัท ซันไรส์ อีคิวตี้ จำกัด16,936,625,917-0.63
118 BNY MELLON NOMINEES LIMITED16,563,199,909+0.37
119 บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)16,475,567,175-2.33
120 THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED16,430,064,670+0.76
121 บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)16,318,822,716-
122 AEON FINANCIAL SERVICE CO.,LTD.16,067,400,000-0.27
123 บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)15,668,398,747+0.65
124 นาย ทวีฉัตร จุฬางกูร15,599,282,702+0.54
125 บริษัท เอฟแอนด์เอส 79 จำกัด15,470,095,904+0.58
126 นาย เฉลิม หาญพาณิชย์15,419,925,000-0.54
127 บริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จำกัด15,282,804,670-0.07
128 นาย ประทีป ตั้งมติธรรม14,881,410,675-0.55
129 บริษัท วีจีไอ จำกัด (มหาชน)14,565,668,111+0.99
130 นาง มุกดา บุญเสี่ยง14,462,302,964+0.53
131 น.ส. กุลพรภัสร์ วงศ์มาจารภิญญา14,454,407,129+1.02
132 บริษัท เอเชียน อินซูเลเตอร์ จำกัด (มหาชน)14,285,879,737-1.36
133 บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)14,186,721,854-0.41
134 บริษัท ดูโฮมโฮลดิ้ง จำกัด14,175,000,000-
135 บริษัท ธนชาต เอสพีวี 1 จำกัด14,167,768,409-0.91
136 CTBC Bank Company Limited14,019,676,925-0.70
137 Prime Road Tech Inter Limited13,786,197,581-1.04
138 บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)13,765,868,659-0.28
139 บริษัท วัฒนโสภณพนิช จำกัด13,673,492,268-1.93
140 นาย พิธาน องค์โฆษิต13,545,702,667-1.07
141 LGT BANK (SINGAPORE) LTD13,524,633,414-1.49
142 บริษัท อีเอ โมบิลิตี โฮลดิง จำกัด13,132,000,000+1.53
143 บริษัท ศรีตรัง โฮลดิ้งส์ จำกัด13,125,047,648-
144 บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)13,069,673,803-
145 NISSIN FOODS HOLDINGS CO., LTD.12,886,933,346-0.46
146 OMAC (HK) LIMITED12,849,760,000-2.01
147 บริษัท เฟรเซอร์ส แอสเซ็ทส์ จำกัด12,821,047,116+0.79
148 บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด (มหาชน)12,709,335,140+0.53
149 บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)12,620,936,816+1.78
150 นาย ชูเกียรติ รุจนพรพจี12,519,797,894+0.75
151 บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด12,453,000,000-2.38
152 UOB KAY HIAN PRIVATE LIMITED12,326,534,169+0.16
153 น.ส. จรีพร จารุกรสกุล12,275,065,273+0.56
154 บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)12,062,684,854-0.55
155 บริษัท มิตซุย วอเตอร์ โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด12,023,400,000+0.86
156 JARDINE CYCLE & CARRIAGE LIMITED11,986,910,460-0.63
157 นาย เกริกไกร ไตรบัญญัติกุล11,983,044,150-0.28
158 AirAsia Aviation Limited11,677,714,285-2.29
159 บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)11,641,576,255-0.05
160 บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)11,609,306,500-0.98
161 บริษัท เซรามิคซิเมนต์ไทย จำกัด11,545,668,955-1.71
162 บริษัท เอเซียส รีเยนแนล เซอร์วิส จำกัด11,428,944,450-0.28
163 บริษัท ที.เจ.พี.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด11,409,363,000-0.28
164 นาย พงษ์ศักดิ์ โล่ห์ทองคำ11,390,454,307+1.34
165 บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด11,282,563,655+0.79
166 Stark Investment Corporation Limited11,250,000,000+1.78
167 บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)11,125,302,502-0.05
168 น.ส. พลอยส่องแสง นพรัมภา10,773,586,643+0.74
169 บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน)10,688,098,209+2.03
170 นาย อมร ทรัพย์ทวีกุล10,489,976,735+0.69
171 DBS BANK LTD10,423,263,851+0.51
172 บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)10,281,634,900+0.55
173 การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย10,175,702,630+0.62
174 บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน)10,113,184,446+0.40
175 นาย วีรพัฒน์ พูนศักดิ์อุดมสิน9,992,376,087-0.20
176 น.ส. กุณฑี สุริยวนากุล9,926,467,680-
177 นาย เกรียงไกร สุริยวนากุล9,807,536,860-
178 บริษัท ซีพีเอ็น พัทยา จำกัด9,744,509,170+0.90
179 นาย อดิศักดิ์ สุขุมวิทยา9,700,277,300+2.74
180 บริษัท เลียวไพรัตนวิสาหกิจ จำกัด9,618,218,368-1.84
181 นาง เพ็ชรา รัตนภูมิภิญโญ9,531,047,900-7.18
182 นาย สมชาย รัตนภูมิภิญโญ9,531,045,810-7.18
183 นาง ยุพิน ธีระโกเมน9,530,232,905-
184 NORTRUST NOMINEES LTD-CL AC9,452,672,251-0.57
185 บริษัท โงวฮก จำกัด9,396,562,500-4.44
186 น.ส. ยุวดี วชิรปภา9,359,343,779+0.88
187 DEUTSCHE BANK AG SINGAPORE - PWM9,354,325,374-1.48
188 บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน)9,272,343,405-3.14
189 BBHISL NOMINEES LIMITED9,272,153,353-0.36
190 T S GLOBAL HOLDINGS PTE. LTD.9,206,740,054-9.32
191 บริษัท ไทย ปิโตรเคมีกัล อุตสาหกรรม จำกัด9,128,646,494-2.09
192 บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)9,082,439,251-0.19
193 King's Eye Investments Ltd.8,967,612,500-0.83
194 บริษัท นทลิน จำกัด8,939,900,061-0.18
195 BNP PARIBAS SECURITIES (ASIA) LTD-FOR COLAS8,931,304,928-
196 SOJITZ CORPORATION8,881,680,810-0.82
197 บริษัท บี.กริม จอยน์ เว็นเจอร์ โฮลดิ้ง จำกัด8,790,916,188-1.34
198 บริษัท เอซีเอส แคปปิตอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด8,784,000,000-0.27
199 ธนาคาร ออมสิน8,706,527,513-0.22
200 BNP PARIBAS HONG KONG BRANCH8,699,747,768+0.57
201 CYPRESS CONSOLIDATED HEALTHCARE PTE.LTD. .8,520,000,000-
202 SE ASIA (TYPE B) NOMINEES LLC8,491,488,906-0.36
203 บริษัท ผลมั่นคงธุรกิจ จำกัด8,291,878,588-0.41
204 น.ส. พร้อมศิริ สหบุญธรรม8,250,316,422-0.27
205 HSBC BANK PLC-PRUDENTIAL ASSURANCE COMPANY LIMITED8,108,928,300-1.12
206 น.ส. สาธิตา วิทยากร8,096,529,524-1.74
207 นาย จิโรจน์ สุชาโต8,095,703,544+1.39
208 บริษัท โกลเบ๊กซ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด8,041,773,745-2.42
209 ASIA CREDIT OPPORTUNITIES I (MAURITIUS) LIMITED8,003,267,621-10.31
210 นาย ธีรพล นพรัมภา7,947,191,233+0.35
211 น.ส. ฉันทนา จิรัฐิติภัทร์7,936,061,870-0.02
212 บริษัท โชควัฒนา จำกัด7,918,347,499-0.08
213 บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด7,888,336,875-
214 นาย ยืนยง โอภากุล7,858,520,000-1.35
215 CDIB & PARTNERS INVESTMENT HOLDING PTE.LTD.7,806,368,700-0.51
216 นาย สมชาย หาญจิตต์เกษม7,798,713,927+0.01
217 NORTRUST NOMINEES LIMITED-NT0 SEC LENDING THAILAND CL AC7,795,857,435-0.22
218 บริษัท นิวสตาร์ วิคเตอร์ จำกัด7,755,894,868+0.81
219 นาย พีระพงศ์ จรูญเอก7,743,867,580-1.71
220 บริษัท ไอเอสทีเอส (ไทยแลนด์) จำกัด7,743,853,836-0.75
221 นาง จารุณี ชินวงศ์วรกุล7,728,984,573-2.63
222 FRASERS PROPERTY THAILAND (INTERNATIONAL) PTE.LTD.7,561,187,302-
223 POLYPLEX (ASIA) PTE LTD.7,500,518,238-4.05
224 บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)7,463,496,328+3.47
225 นาย อานนท์ชัย วีระประวัติ7,459,500,000+0.68
226 กองทุนเปิด ทีเอ็มบี อีสท์สปริง่พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ อินคัม พลัส เฟล็กซิเบิ้ล7,449,128,487+0.02
227 นาย ไวยวุฒิ สินเจริญกุล7,443,338,638-
228 นาย พงษ์ชัย อมตานนท์7,411,044,936+0.46
229 นาย วิระชัย ทรงเมตตา7,395,393,701-
230 บริษัท เดอะ วนชัย กรุ๊ป อ๊อฟ คอมปานีส์ จำกัด7,367,286,252-
231 บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)7,342,980,638+1.28
232 บริษัท อีเทอนอล โกรท คอร์ปอเรชั่น จำกัด7,327,065,600-0.52
233 บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)7,322,664,805+1.34
234 ASIAN DEVELOPMENT BANK-SNA CUSTODY7,272,000,000-0.99
235 บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)7,172,370,191+0.21
236 บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน)7,160,080,812-0.27
237 DB FFT CC CLT SEG ALLIANZ SE6,971,335,420-6.52
238 KINPO ELECTRONICS. INC.6,956,021,370-2.67
239 SIS TECHNOLOGIES (THAILAND) PTE. LTD.6,914,492,841-2.99
240 บริษัท ปัญจมิตร โฮลดิ้ง จำกัด6,899,021,415-4.44
241 BANK JULIUS BAER & CO. LTD, SINGAPORE6,856,559,867-1.19
242 นาย สมศักดิ์ อมรรัตนชัยกุล6,841,814,304+4.18
243 บริษัท รัชกิจ โฮลดิ้ง จำกัด6,823,713,800-0.52
244 บริษัท ยูนีค เน็ตเวิร์ค จำกัด6,817,138,579+0.42
245 บริษัท ทุนพีรดา จำกัด6,806,579,098-1.82
246 บริษัท หทัยจรูญเอกโฮลดิ้ง จำกัด6,804,000,000-0.40
247 น.ส. กรรณิกา พลัสสินทร์6,782,151,360-1.76
248 บริษัท ยู เอ็น เอส อโกรเคมีคัล จำกัด6,780,300,000+0.86
249 นาย พรเมตต์ ทรงเมตตา6,767,984,808-
250 นาย ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล6,767,104,744+1.17