คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

จัดอันดับเศรษฐีหุ้นไทย 20/03/2019

No. Name จำนวนเงิน (บาท) %
1 กระทรวงการคลัง1,437,989,257,075-0.42
2 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด1,136,826,113,216-0.21
3 บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)610,062,339,715-0.62
4 SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED344,218,388,343-0.06
5 STATE STREET EUROPE LIMITED324,906,048,185-0.17
6 สำนักงานประกันสังคม253,464,718,222-0.01
7 บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)222,162,398,272+0.27
8 MUFG BANK,LTD. BAY ACCOUNT213,488,788,512-1.32
9 บริษัท ซี.พี.เมอร์แชนไดซิ่ง จำกัด206,839,437,600+0.66
10 บริษัท อินโดรามา รีซอสเซส จำกัด169,992,078,923-0.52
11 กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง โดย บลจ.เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)150,258,877,512-0.53
12 กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง โดย บลจ.กรุงไทย จำกัด (มหาชน)150,258,877,209-0.53
13 กองทุน เพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน144,689,478,060-0.53
14 บริษัท ทีซีซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด137,927,142,775-0.50
15 UBS AG SINGAPORE BRANCH136,514,342,581-0.10
16 SINGTEL STRATEGIC INVESTMENTS PTE LTD.126,191,338,000+0.27
17 บริษัท สยามแม็คโคร โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด98,351,279,300-1.34
18 บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด94,969,713,965-0.07
19 บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)87,307,973,578-0.48
20 บริษัท เซ็นทรัลโฮลดิ้ง จำกัด84,990,851,110+0.69
21 บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)75,848,225,904-0.53
22 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย73,536,601,698-0.22
23 บริษัท เอ็นจี โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด72,097,459,343-
24 นาย ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ70,694,913,386+1.67
25 STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY70,618,706,798-0.07
26 นาย สารัชถ์ รัตนาวะดี68,417,999,457+0.28
27 บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)68,078,051,575-1.34
28 GIC PRIVATE LIMITED67,484,404,884-0.25
29 บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)66,851,310,297-0.65
30 THE BANK OF NEW YORK MELLON64,723,375,950+0.05
31 ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน)54,646,843,751+3.32
32 บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)54,396,476,839-0.88
33 ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)54,255,526,595-0.04
34 SOUTH EAST ASIA UK (TYPE A) NOMINEES LIMITED54,226,572,834+0.05
35 TELENOR ASIA PTE LTD51,720,090,471-2.93
36 CITIBANK NOMINEES SINGAPORE PTE LTD-CBHK-PBGSG-RESTRICTED SHARES50,809,703,263-0.35
37 THE BANK OF NEW YORK (NOMINEES) LIMITED47,092,216,764-0.15
38 นาย นิติ โอสถานุเคราะห์46,754,073,301-0.11
39 กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว44,441,954,361-0.07
40 นาย สมโภชน์ อาหุนัย42,424,954,779-0.52
41 บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)41,065,529,617-0.49
42 บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)40,346,264,780-0.65
43 NORTRUST NOMINEES LTD-CL AC39,948,390,095+0.30
44 SINGTEL GLOBAL INVESTMENT PTE. LTD.37,539,165,718-
45 บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)37,283,428,500+0.67
46 UBS AG HONG KONG BRANCH36,574,601,507+0.20
47 บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน)35,989,995,730-
48 TEPDIA Generating B.V.35,169,115,662-
49 BNY MELLON NOMINEES LIMITED35,130,136,685-0.06
50 บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)34,272,353,777-0.16
51 UBS AG LONDON BRANCH34,239,844,376+0.17
52 นาย ชูชาติ เพ็ชรอำไพ33,491,143,920+0.54
53 THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED33,208,258,189-0.15
54 นาง ดาวนภา เพชรอำไพ32,940,000,000+0.55
55 นาย คีรี กาญจนพาสน์32,405,748,569+0.86
56 SE ASIA (TYPE B) NOMINEES LLC32,266,950,895+0.16
57 CREDIT SUISSE AG, SINGAPORE BRANCH31,223,897,165+0.17
58 บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)31,220,979,981-0.45
59 HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD30,550,420,505+0.37
60 บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)30,256,659,275-
61 บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)29,780,333,756+0.02
62 นาย อนันต์ อัศวโภคิน29,755,908,489-0.96
63 CHEVRON SOUTH ASIA HOLDINGS PTE LTD28,884,775,216+0.91
64 CHINA MOBILE INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED28,830,517,757-0.42
65 นาย พิชญ์ โพธารามิก28,167,775,919-0.16
66 บริษัท ไมเนอร์ โฮลดิ้ง (ไทย) จำกัด28,019,055,680-
67 บริษัท ไทย เทลโค โฮลดิ้งส์ จำกัด27,213,816,625-2.93
68 B. Grimm Power (Singapore) Pte. Ltd.26,358,559,500-0.84
69 EXXONMOBIL ASIA HOLDINGS PTE. LTD.25,349,625,000-0.90
70 บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)25,113,415,455+1.60
71 บริษัท ซันไรส์ อีคิวตี้ จำกัด24,045,557,785-
72 นาย ทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์23,637,031,099-0.56
73 บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)23,579,523,846+1.62
74 ING BANK N.V.23,258,293,921-
75 บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)22,679,999,903+0.62
76 UOB KAY HIAN (HONG KONG) LIMITED - Client Account22,121,404,977-0.09
77 CIMB BANK BERHARD21,657,494,401+1.32
78 NORTRUST NOMINEES LIMITED-NT0 SEC LENDING THAILAND CL AC20,358,250,136-0.84
79 GULF CAPITAL HOLDINGS LIMITED20,228,107,500+0.28
80 บริษัท เอสซีจี ดิสทริบิวชั่น จำกัด20,177,592,295-0.57
81 บริษัท ทีโอเอ กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด19,925,100,000-3.05
82 ENGIE GLOBAL DEVELOPMENTS B.V.19,901,359,660-
83 บริษัท เจริญโภคภัณฑ์โฮลดิ้ง จำกัด19,306,571,730-
84 MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC19,234,626,254-0.49
85 นาย ฮาราลด์ ลิงค์18,881,763,635-0.83
86 บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)18,616,491,930+0.12
87 บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด17,950,474,945-0.43
88 บริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จำกัด17,857,977,907-0.37
89 บริษัท ไทยออยล์เพาเวอร์ จำกัด17,751,251,049-0.44
90 CHASE NOMINEES LIMITED17,739,693,144+0.25
91 JARDINE CYCLE & CARRIAGE LIMITED17,124,157,800-
92 บริษัท ซี.อาร์.จี.บริการ จำกัด16,871,849,676-0.43
93 ASAHI GLASS CO.,LTD.16,859,256,918+0.41
94 บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)16,338,931,393+0.30
95 บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)16,239,346,365-
96 ธนาคาร ออมสิน15,999,043,853-0.04
97 บริษัท เฟรเซอร์ส แอสเซ็ทส์ จำกัด15,750,403,021-1.13
98 บริษัท ดับบลิวเอชเอ โฮลดิ้ง จำกัด15,586,913,566-
99 AEON FINANCIAL SERVICE CO.,LTD.15,496,700,000+0.85
100 บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด15,343,875,000-
101 บริษัท เหมราช พัฒนาที่ดิน จำกัด (มหาชน)15,145,499,828-
102 DBS BANK LTD14,965,442,863-0.25
103 น.ส. ปรมาภรณ์ ปราสาททองโอสถ14,688,815,074+1.61
104 บริษัท เสถียรธรรมโฮลดิ้ง จำกัด14,441,224,875+0.43
105 นาย มงคล ประกิตชัยวัฒนา14,415,799,149+4.51
106 GULF INVESTMENT AND TRADING PTE. LTD.14,389,500,181+0.28
107 Orizon Limited14,368,725,050-
108 กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 75/2514,324,168,489-0.29
109 บริษัท ยูนิสเตรทช์ จำกัด14,179,499,826-0.03
110 บริษัท ยู เอ็น เอส อโกรเคมีคัล จำกัด13,590,000,000+0.66
111 บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)13,526,115,880-0.97
112 บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)13,522,805,900-2.22
113 นาง ยุพิน ธีระโกเมน13,360,565,747-
114 นาย เฉลิม หาญพาณิชย์13,345,500,000+0.61
115 บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด13,292,770,800-1.13
116 บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)13,265,196,267-0.28
117 น.ส. ธิดา แก้วบุตตา12,823,183,906+1.42
118 บริษัท มิตซุย วอเตอร์ โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด12,748,950,000+0.81
119 การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย12,688,221,798-0.99
120 บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)12,284,876,368-
121 น.ส. ณัฐชไม ถนอมบูรณ์เจริญ12,127,500,000+0.43
122 นาง ยุพิน ธีระโกเมน ในฐานะผู้จัดการมรดกของ นายสมนึก หาญจิตต์เกษม12,019,444,315-
123 กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล11,837,813,658+0.07
124 บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)11,718,176,938-0.04
125 N.C.B.TRUST LIMITED-NORGES BANK 1111,689,562,981+0.30
126 BANK OF SINGAPORE LIMITED-THB SEG AC11,570,745,673+0.50
127 นาย ประทีป ตั้งมติธรรม11,560,055,284-0.36
128 บริษัทเซรามิคซิเมนต์ไทย จำกัด11,400,034,575-
129 บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก11,377,630,046-0.42
130 บริษัท กันกุล กรุ๊พ จำกัด11,377,086,952+1.95
131 บริษัท กรุงเทพโปรดิ๊วส จำกัด (มหาชน)11,363,584,976+0.39
132 บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)11,302,529,382+0.25
133 บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด11,277,400,125+1.04
134 บริษัท วิทูรปกรณ์ โฮลดิ้ง จำกัด11,255,998,660-2.24
135 CTBC Bank Company Limited11,166,542,786+0.68
136 บริษัท วัฒนโสภณพนิช จำกัด10,853,057,783-0.12
137 นาย สมชาย หาญจิตต์เกษม10,803,994,979-
138 AIA COMPANY LIMITED - EQ4-P10,770,473,416+0.46
139 ธนาคาร ธนชาต จำกัด (มหาชน)10,669,439,320+2.19
140 กองทุนเปิด ทหารไทย พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม พลัส10,406,391,285+0.28
141 บริษัท ปทุมไรซมิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน)9,722,115,365+0.98
142 NISSIN FOODS HOLDINGS CO., LTD.9,633,895,272+0.29
143 ธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)9,452,944,730-0.01
144 ASIAN DEVELOPMENT BANK9,451,250,000-0.16
145 บริษัท นทลิน จำกัด9,332,642,916+1.24
146 N.C.B.TRUST LIMITED-NORGES BANK 19,318,390,822-0.48
147 UOB KAY HIAN PRIVATE LIMITED9,315,836,200+0.10
148 AIA COMPANY LIMITED - EQ3-P9,114,560,525+0.17
149 นาย ฤทธิ์ ธีระโกเมน9,088,152,205-
150 นาย ปริญญา เธียรวร9,083,005,000+0.43
151 บริษัท กัลฟ์ โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด9,050,000,181+0.28
152 นาย ทวีฉัตร จุฬางกูร9,008,044,518+0.03
153 บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน)8,992,406,148-0.41
154 WORTH ACCESS TRADING LIMITED8,981,357,671-0.23
155 บริษัท โชควัฒนา จำกัด8,962,730,981+2.44
156 บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด (มหาชน)8,936,789,200+0.73
157 บริษัท เลียวไพรัตนวิสาหกิจ จำกัด8,808,462,702-
158 นาย จิโรจน์ สุชาโต8,754,433,506+1.71
159 นาย อัฐ ทองแตง8,702,721,309+1.68
160 บริษัท เอฟแอนด์เอส 79 จำกัด8,649,029,795-1.31
161 นาย ชาตรี โสภณพนิช8,543,841,921-0.12
162 บริษัท เอซีเอส แคปปิตอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด8,472,000,000+0.85
163 นาย วีรพัฒน์ พูนศักดิ์อุดมสิน8,427,066,051+0.61
164 บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)8,321,925,201+0.33
165 นาย ธรรศพลฐ์ แบเลเว็ลด์8,257,843,738+0.49
166 นาง มุกดา บุญเสี่ยง8,218,877,436-0.51
167 นาย วรวิทย์ วีรบวรพงศ์8,174,809,582-
168 BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES LUXEMBOURG8,094,630,140-0.95
169 บริษัท หทัยจรูญเอกโฮลดิ้ง จำกัด8,028,720,000-1.69
170 น.ส. กุณฑี สุริยวนากุล7,904,550,973-0.57
171 LGT BANK (SINGAPORE) LTD7,847,477,089-2.48
172 บริษัท อเดลฟอส จำกัด7,824,463,891-
173 นาย เกรียงไกร สุริยวนากุล7,809,391,800-0.57
174 บริษัท สิงห์ พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด7,764,897,906-
175 BNP PARIBAS SECURITIES (ASIA) LTD-FOR COLAS7,704,477,328-
176 บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด7,699,436,319+0.60
177 บริษัท เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน)7,672,687,955+0.70
178 บริษัท ทุนมหาโชค จำกัด7,652,631,154-1.19
179 นาย อิทธิ ทองแตง7,632,626,692+1.69
180 บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)7,607,679,363-0.44
181 บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)7,576,486,303+0.60
182 บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)7,494,087,395+1.65
183 TICON INTERNATION PTE.LTD.7,419,604,500+0.79
184 นาย อนันต์ กาญจนพาสน์7,396,016,461-1.23
185 กองทุนเปิด บัวหลวงทศพล7,382,586,320-1.03
186 SOJITZ CORPORATION7,319,753,525-
187 บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)7,319,392,690-0.28
188 การประปาส่วนภูมิภาค7,289,920,000+0.92
189 นาย ลุชัย ภุขันอนันต์7,256,269,028-0.49
190 บริษัท แรนเดอรีเบอรามาการ จำกัด7,250,688,000-0.83
191 นาย วิชา พูลวรลักษณ์7,220,912,080+2.74
192 บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)7,217,163,100-
193 บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)7,184,132,100+0.97
194 บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน)7,177,488,463+1.54
195 CDIB & PARTNERS INVESTMENT HOLDING PTE.LTD.7,085,780,820+0.85
196 บริษัท เมย์แลนด์ จำกัด7,040,800,718-0.96
197 บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)7,031,644,063-2.82
198 บริษัท บี.กริม จอยน์ เว็นเจอร์ โฮลดิ้ง จำกัด7,020,933,063-0.84
199 บริษัท มหาศิริ สยาม จำกัด6,972,307,889+1.41
200 บริษัท ยูนีค เน็ตเวิร์ค จำกัด6,968,910,912-0.42
201 นาย วิโรจน์ ธนาลงกรณ์6,868,985,500-0.94
202 นาย สุระ คณิตทวีกุล6,686,115,914-0.55
203 BANK OF SINGAPORE LIMITED-SEG6,682,403,945+0.69
204 กองทุนเปิด บัวหลวงเฟล็กซิเบิ้ลเพื่อการเลี้ยงชีพ6,675,546,124-0.25
205 น.ส. จรีพร จารุกรสกุล6,602,480,072+0.08
206 บริษัท จี แอล แอสเซทส์ จำกัด6,591,193,011-1.23
207 บริษัท ไอเอสทีเอส (ไทยแลนด์) จำกัด6,588,054,756-
208 ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)6,562,413,352+0.46
209 น.ส. วิอร ทองแตง6,546,592,469+1.67
210 บริษัท บีบีทีวี แอสเซตแมเนจเมนท์ จำกัด6,533,918,127-1.21
211 นาย กวิน กาญจนพาสน์6,446,314,457+0.93
212 MITSUBISHI CORPORATION6,433,284,720-
213 มูลนิธิเอสซีจี6,406,704,000-0.83
214 นาย ปรินทร์ โลจนะโกสินทร์6,389,307,435+1.57
215 บริษัท สตรองโฮลด์ แอสเซ็ทส์ จำกัด6,296,897,995-1.32
216 CREDIT SUISSE AG, HONG KONG BRANCH6,294,042,910+0.53
217 นาย สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์6,285,585,000+0.56
218 บริษัท บีบีทีวี แซทเทลวิชั่น จำกัด6,272,204,554-1.32
219 C.P. Foods International Limited6,266,500,000+0.66
220 บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)6,238,114,164-
221 นาย พุฒิพงศ์ ปราสาททองโอสถ6,228,316,010+0.84
222 ดร. พิเชษฐ์ วิริยะจิตรา6,151,230,000-
223 บริษัท บางกอกกล๊าส จำกัด (มหาชน)6,105,473,274-99.91
224 บริษัท เรียล มูฟ จำกัด6,087,315,255+0.67
225 การไฟฟ้า ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย6,047,950,000-0.86
226 น.ส. วลัยพร จิรภูมิมินทร์6,040,000,000+0.66
227 นาย ชานนท์ เรืองกฤตยา6,026,534,336+0.54
228 บริษัท มหากิจโฮลดิ้ง จำกัด6,002,064,078-1.32
229 นาย จตุภัทร์ ตั้งคารวคุณ5,987,142,960-3.05
230 นาง บุศทรี หวั่งหลี5,980,150,000-3.05
231 นาย ณัฏฐวุฒิ ตั้งคารวคุณ5,980,150,000-3.05
232 นาย วนรัชต์ ตั้งคารวคุณ5,980,150,000-3.05
233 บริษัท ทุนรุ่งเรือง จำกัด5,970,453,360-1.32
234 HSBC BANK PLC- PRUDENTIAL ASSURANCE COMPANY OBA ESI5,911,023,428+0.01
235 บริษัท โซ วอเตอร์ จำกัด5,889,452,037+5.11
236 นาย นเรศ งามอภิชน5,825,937,000-0.11
237 บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)5,807,142,062-
238 OMAC (HK) LIMITED5,734,960,000-8.27
239 บริษัท 3 เอส โฮลดิ้ง จำกัด5,734,800,059-1.69
240 บริษัท แอสเพน โฮลดิ้งส์ จำกัด5,693,776,490-
241 บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส์ จำกัด5,673,079,248-1.47
242 นาย พงศ์ศักดิ์ ธรรมธัชอารี5,666,614,540+0.35
243 MERRILL LYNCH SINGAPORE PTE.LTD5,657,625,000-
244 บริษัท ไทย ปิโตรเคมีกัล อุตสาหกรรม จำกัด5,607,112,283-
245 น.ส. วันดี กุญชรยาคง5,550,000,000-
246 นาย มิน เธียรวร5,540,965,300-0.09
247 SUCCESSFUL DRAGON LIMITED5,423,087,052-0.87
248 นาย สราวุฒิ พรพัฒนารักษ์5,380,221,000+5.83
249 บริษัท โฮลด์ โคลล์ จำกัด5,349,184,800-0.42
250 น.ส. เพียงใจ หาญพาณิชย์5,340,910,493-0.15
251 STANLEY ELECTRIC HOLDING ASIA-PACIFIC PTE, LTD.5,278,500,000-
252 บริษัท ซี.ที. เวนเจอร์ จำกัด5,266,952,730+1.33
253 บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)5,265,697,424+0.29
254 นาย อติคุณ ทองแตง5,236,981,361+1.67
255 บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน)5,227,909,891-0.43
256 นาย ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล5,210,592,527+0.09
257 นาย สันติ ภิรมย์ภักดี5,200,935,775-0.02
258 บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน)5,170,618,268-0.60
259 นาย สุรชัย โชติจุฬางกูร5,084,438,360+1.60
260 บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)5,079,393,052-0.69
261 นาย สถาพร งามเรืองพงศ์5,035,496,500+3.97
262 BNP PARIBAS HONG KONG BRANCH4,994,196,594+0.23
263 บริษัท อาคเนย์ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)4,988,227,347+0.54
264 นาย สุทธิลักษณ์ จิราธิวัฒน์4,955,331,743-0.14
265 DELTA ELECTRONICS INC.4,890,815,905-0.35
266 นาย พีระพงศ์ จรูญเอก4,889,924,796-
267 บริษัท โกลเบ๊กซ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด4,889,305,842-3.62
268 นาย อมร ทรัพย์ทวีกุล4,848,463,326-0.52
269 สหกรณ์ออมทรัพย์การไฟฟ้าฝ่ายผลิต แห่งประเทศไทย จำกัด4,848,431,640-0.53
270 MAYBANK KIM ENG HOLDINGS LIMITED4,846,864,458-0.98
271 POSCO4,824,273,675-
272 บริษัท บางกอกแอร์เวย์สโฮลดิ้ง จำกัด4,797,000,000+1.71
273 EAST FOURTEEN LIMITED-DFA EMERG MARKET CORE EQ PORT4,794,155,099-0.19
274 บริษัท นิวสตาร์ วิคเตอร์ จำกัด4,776,499,788-
275 BANYAN TREE HOLDINGS LIMITED4,776,469,888-0.39
276 นาย วิลเลียม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค4,751,676,444-
277 บริษัท เดอะ วนชัย กรุ๊ป อ๊อฟ คอมปานีส์ จำกัด4,749,960,874-
278 บริษัท อีเทอนอล โกรท คอร์ปอเรชั่น จำกัด4,733,703,100+6.45
279 นาย สาธิต วิทยากร4,705,444,128+0.41
280 บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)4,700,136,325+1.80
281 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว4,674,982,118-0.33
282 กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวปันผล 70/304,673,750,045-2.02
283 นาย พงษ์ศักดิ์ โล่ห์ทองคำ4,665,810,175+1.69
284 นาย ประชา ดำรงค์สุทธิพงศ์4,653,596,847+0.71
285 น.ส. ดวงใจ แก้วบุตตา4,649,488,337+1.42
286 POLYPLEX (ASIA) PTE LTD.4,646,070,002-
287 บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด4,612,952,448-
288 นาย อนุพงษ์ อัศวโภคิน4,608,675,793-1.47
289 นาย สมยศ อนันตประยูร4,605,430,496-
290 นาย พิธาน องค์โฆษิต4,566,115,657-0.35
291 นาย เกรียงไกร ศิระวณิชการ4,556,222,100-
292 บริษัท ไวด์ บรอด คาสท์ จำกัด4,555,672,214-0.42
293 นาย พิพัฒ พะเนียงเวทย์4,548,385,765+0.19
294 บริษัท เคเอสแอล ชูการ์ โฮลดิ้ง จำกัด4,488,765,800-0.65
295 นาย มานิต อุดมคุณธรรม4,469,479,155-0.66
296 นาย ปริญญ์ จิราธิวัฒน์4,449,879,670+0.13
297 กองทุนเปิด ธนชาตหุ้นปันผล4,435,196,330-1.02
298 นาย ทศ จิราธิวัฒน์4,398,067,714+0.14
299 บริษัท ชนัตถ์และลูก จำกัด4,397,341,624+0.96
300 บริษัท รัชกิจ โฮลดิ้ง จำกัด4,362,841,600-2.88
301 บริษัท ควอลิตี้ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)4,307,095,075+0.68
302 บริษัท ศรีตรัง โฮลดิ้งส์ จำกัด4,297,382,863-
303 บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)4,291,303,050-0.03
304 TATA STEEL GLOBAL HOLDINGS PTE.LTD.4,288,854,062-
305 บริษัท ช.การช่าง โฮลดิ้ง จำกัด4,267,773,597+1.41
306 SKI Carbon Black (Mauritius) Limited4,255,535,548-1.70
307 บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)4,231,938,783-0.06
308 BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, LONDON BRANCH4,218,211,631-0.72
309 บริษัท ไอ.ดี.เอฟ. จำกัด4,209,983,655+0.91
310 บริษัท ซี.พี.แลนด์ จำกัด (มหาชน)4,190,332,900-
311 นาย วิชัย วชิรพงศ์4,189,381,585-0.91
312 บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)4,187,135,968+2.81
313 บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)4,115,675,440+0.51
314 นาย ณัฐภพ รัตนสุวรรณทวี4,111,960,562-
315 น.ส. ประพิชญา พรมมาส4,096,889,100-2.24
316 นาย ยืนยง โอภากุล4,070,220,000+0.43
317 น.ส. ฉันทนา จิรัฐิติภัทร์4,056,775,000+4.49
318 บริษัท รังสิตพลาซ่า จำกัด4,042,227,415-0.44
319 BANQUE PICTET & CIE SA4,024,592,890-0.14
320 นาย วิกรม กรมดิษฐ์4,018,263,900-
321 นาย เพชร โอสถานุเคราะห์4,008,023,610-
322 นาย รัตน์ โอสถานุเคราะห์4,005,429,975-
323 บริษัท อิออน โฮลดิ้งส์ (ไทยแลนด์) จำกัด3,883,000,000+0.85
324 บริษัท เค ทู เจ โฮลดิ้ง จำกัด3,852,000,000+0.93
325 นาย ณัฐพล จุฬางกูร3,816,495,021+0.31
326 J.P. MORGAN BANK LUXEMBOURG S.A. LEND3,810,708,407-0.65
327 น.ส. กรรณิกา พลัสสินทร์3,809,973,264+1.57
328 บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)3,793,221,520+0.66
329 นาง จริยา แก้วบุตตา3,767,067,400+1.42
330 HWIC ASIA FUND A/C CLASS C3,732,792,033+1.60
331 TAKEUCHI PRESS INDUSTRIES CO.,LTD.3,724,522,500+0.56
332 BANK OF SINGAPORE LIMITED3,722,351,737-0.60
333 น.ส. แพทองธาร ชินวัตร3,721,418,602+0.65
334 นาย เชง นิรุตตินานนท์3,708,178,554-
335 กองทุน บำเหน็จบำนาญข้าราชการ3,675,813,133+1.04
336 มูลนิธินายห้างโรงปูนผู้หนึ่ง3,670,944,000-0.83
337 คุณหญิง พจมาน ดามาพงศ์3,658,662,504-0.73
338 บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)3,622,249,585-0.43
339 บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด(มหาชน)3,620,000,000+0.28
340 ธนาคาร เกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)3,608,776,488+0.53
341 น.ส. พินทองทา ชินวัตร3,601,361,415+0.65
342 นาย ธีรพงศ์ จันศิริ3,593,973,244-
343 นาย ชัย โสภณพนิช3,561,801,050-0.18
344 MRS. ARUNEE CHAN3,549,165,911+0.18
345 บริษัท สุวินทวงศ์ โกลด์ แอสเซ็ท จำกัด3,547,841,684-
346 MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION3,546,317,900+0.25
347 บริษัท พีระเดชาพันธ์ โฮลดิ้ง3,528,000,000-2.04
348 นาย สุขกาญจน์ วัธนเวคิน3,510,068,052-0.24
349 SATHINEE CO.,LTD.3,494,224,880+0.85
350 Deutsche Bank AG Singapore PWM3,485,343,350+0.14
351 บัญชี บริหาร กิจการ3,455,710,528-
352 NOMURA SINGAPORE LIMITED-NOMURA ASIA INVESTMENT SINGAPORE3,449,514,071-
353 MISS SUNEE SERIPANU3,408,426,645+0.51
354 บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)3,408,105,088+0.52
355 นาง เพาพิลาส เหมวชิรวรากร3,397,500,000+0.66
356 บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)3,396,330,700+0.15
357 MANILA WATER (THAILAND) COMPANY LIMITED3,394,730,771+0.92
358 นาย รุ่งโรจน์ แสงศาสตรา3,392,000,000+1.89
359 น.ส. พลอยส่องแสง นพรัมภา3,389,953,950-0.52
360 นาย ศักดิ์ นานา3,385,152,000-0.83
361 KINPO ELECTRONICS, INC.3,384,728,298-1.63
362 NOMURA SECURITIES CO LTD-CLIENT A/C3,384,430,840+1.72
363 ร้อยตรี เสรี โอสถานุเคราะห์3,373,134,875-
364 นาย วินัย เตียวสมบูรณ์กิจ3,347,891,946+0.15
365 นาง ณัฐธีรา บุญศรี3,336,999,080+0.04
366 KGI ASIA (HOLDINGS) PTE. LTD.3,329,816,832-
367 กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์ อินคัมพลัส3,328,372,869+0.34
368 บริษัท เจ อาร์ เค โฮลดิ้งส์ จำกัด3,312,591,110-
369 บริษัท โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม จำกัด3,299,159,800-1.93
370 บริษัท ไทยเรยอน จำกัด (มหาชน)3,297,250,000-1.70
371 นาย พิชัย จิราธิวัฒน์3,294,337,683+0.10
372 นาย อิทธิพัทธ์ พีระเดชาพันธ์3,244,198,860-2.04
373 นาย ไกรสร จันศิริ3,233,879,328-
374 นาย สุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์3,217,298,327-0.47
375 บริษัท บันยัน ทรี รีสอร์ท แอนด์ สปา (ไทยแลนด์) จำกัด3,197,256,576-0.39
376 King's Eye Investments Ltd.3,180,100,000+3.39
377 ธนาคารออมสิน3,167,044,700+0.04
378 นาง ปัญจพร โชติจุฬางกูร3,145,131,520+1.56
379 นาง อารดา จรูญเอก3,128,834,810-
380 นาย สุทธิเดช จิราธิวัฒน์3,116,378,040+0.26
381 นาง ละออ ตั้งคารวคุณ3,103,177,103-2.97
382 สหกรณ์ออมทรัพย์การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จำกัด3,073,645,500-0.45
383 นาง อตินุช มาลากุล ณ อยุธยา3,072,022,668+1.71
384 นาง จารุณี ชินวงศ์วรกุล3,054,746,008+0.13
385 บริษัท มายเรียด วัสดุ จำกัด3,040,271,055-
386 กองทุนเปิด เค 20 ซีเล็คท์หุ้นระยะยาวปันผล3,039,410,741+0.43
387 กองทุนเปิด เค พร็อพเพอร์ตี้ เซคเตอร์3,029,664,090-0.06
388 นาย ไพบูลย์ ดำรงชัยธรรม3,024,826,412+1.30
389 CREDIT SUISSE FIRST BOSTON (SINGAPORE) LIMITED3,019,400,000+0.74
390 นาย สุวิน ไกรภูเบศ3,018,927,100-
391 นาง สมพร หาญพาณิชย์3,013,500,000+0.61
392 นาย ประจักษ์ ตั้งคารวคุณ2,990,075,000-3.05
393 บริษัท วัฒนภักดี จำกัด2,988,000,000+1.41
394 นาย พิชิต วิวัฒน์รุจิราพงศ์2,983,499,415-1.71
395 WGI EMERGING MARKETS FUND, LLC.2,965,353,600-0.76
396 EAST FOURTEEN LIMITED-DIMENSIONAL EMER MKTS VALUE FD2,964,538,403-1.02
397 บริษัท กรุงเทพ ซินธิติกส์ จำกัด2,952,602,500-1.47
398 AUSTIN ASSET LIMITED2,946,300,000+1.64
399 MANDARIN ORIENTAL HOLDINGS B.V.2,943,770,000-
400 CHAILEASE FINANCE CO., LTD.2,937,498,625+0.88
401 กองทุน บำเหน็จบำนาญข้าราชการ2,936,012,366+1.86
402 บริษัท เตียง จิราธิวัฒน์ จำกัด2,920,377,968-1.16
403 MINDO ASIA INVESTMENTS LIMITED2,906,779,250-0.07
404 นาง อาริญา ปราสาททองโอสถ2,896,946,710+0.84
405 กองทุนเปิด อเบอร์ดีนสมอลแค็พ2,891,667,816+0.40
406 นาง รัตนา นรพัลลภ2,859,563,644+0.12
407 นาย สุทธิศักดิ์ จิราธิวัฒน์2,859,197,559+0.20
408 บริษัท ยูนีเซ็นทรัล จำกัด2,857,834,623+1.80
409 บริษัท สยามสวีท โฮลดิ้ง จำกัด2,854,500,000-0.87
410 CHAROEN POKPHAND HOLDING CO.,LTD2,848,359,600-0.19
411 นาง วรรณสมร วรรณเมธี2,826,339,639-0.66
412 นาย ธัญชาติ กิจพิพิธ2,822,419,200+0.49
413 นาย กอบชัย จิราธิวัฒน์2,820,552,878+0.16
414 นาย วัฒน์ จิราธิวัฒน์2,820,408,097+0.16
415 นาย จุลเวช ยศสุนทรากุล2,808,000,000+1.71
416 บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)2,805,746,882-0.71
417 นาย ชัชวาลย์ เจียรวนนท์2,805,365,105+0.65
418 น.ส. ฐิตินันท์ วัธนเวคิน2,801,640,165-0.95
419 นาย เสถียร เศรษฐสิทธิ์2,793,604,275+0.43
420 กองทุนเปิด บัวหลวงปัจจัย 4 หุ้นระยะยาวปันผล2,791,626,462+0.14
421 บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด(มหาชน)2,767,500,000+0.67
422 นาย สุนทร เด่นธรรม2,767,045,440-1.56
423 ENGINE HOLDINGS ASIA PTE. LTD.2,757,574,038+0.73
424 บริษัท สินแพทย์ จำกัด2,756,105,076-0.74
425 นาย สมเกียรติ ธนัตถ์เจริญกุล2,743,829,300-0.52
426 RBC INVESTOR SERVICES TRUST2,730,727,438-0.23
427 นาย สุทธิธรรม จิราธิวัฒน์2,709,187,486+0.19
428 THE BANK OF NEW YORK (NOMINEES) LIMITED A/C 51002,694,884,354+0.26
429 นาง จารุวรรณ วนาสิน2,687,220,688+0.80
430 MURAMOTO INDUSTRY CO., LTD.2,683,335,600-0.28
431 นาย ปริญญา วิญญรัตน์2,681,068,050-
432 นาย ณรงค์ฤทธิ์ จิราธิวัฒน์2,664,993,381+0.15
433 บริษัท พรีเมียร์ ฟิชชั่น แคปปิตอล จำกัด2,661,827,254-0.50
434 THE BANK OF NEW YORK MELLON DR2,649,188,336+0.26
435 มหาวิทยาลัยมหิดล2,647,370,805+0.59
436 นาย ก้องภพ สุริยวนากุล2,645,999,948-0.57
437 บริษัท บริหารสินทรัพย์ทวี จำกัด2,640,922,851-0.27
438 บริษัท ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)2,639,799,180-
439 น.ส. ชามา สุริยวนากุล2,623,950,000-0.57
440 กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นปันผล2,617,552,345+0.23
441 บริษัท น้ำตาลตะวันออก จำกัด2,615,919,879-1.00
442 บริษัท ซี.พี.อินเตอร์ฟู้ด (ไทยแลนด์) จำกัด2,615,867,102-0.42
443 บริษัท บีบีทีวี เอ็คควิตี้ จำกัด2,610,811,088-0.34
444 นาย สุทธิภัค จิราธิวัฒน์2,609,800,086+0.15
445 นาย สุทธิสาร จิราธิวัฒน์2,609,800,086+0.15
446 ด.ช. กอกฤษต สุริยวนากุล2,604,656,250-0.57
447 นาย ปัญญา นิรันดร์กุล2,603,807,221-1.63
448 บริษัท พรรณธิอร จำกัด2,603,609,225-
449 บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด - 101S2,599,777,211-
450 บริษัท ควอลิตี้ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)2,597,302,400+0.79
451 บริษัท ทุนบุรีรัมย์ จำกัด2,562,931,250-0.80
452 บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จำกัด (มหาชน)2,555,671,740-
453 BBHISL NOMINEES LIMITED2,554,660,208-0.14
454 MR. CHALERMCHAI MAHAGITSIRI2,554,323,203-0.75
455 บริษัท สารสิน จำกัด2,546,197,954-0.65
456 Toray Industries, Inc.2,533,809,600-0.25
457 PLAN B INVESTMENT HOLDING LIMITED2,532,418,760+1.57
458 นาย ธีระยุทธ จิราธิวัฒน์2,522,536,000+0.07
459 นาง นิจพร จรณะจิตต์2,518,284,493-0.62
460 นาย ธีระเกียรติ จิราธิวัฒน์2,495,918,220+0.14
461 นาย ประภาส ชลศรานนท์2,491,640,200-1.63
462 KGI ASIA LIMITED2,488,520,666-0.34
463 นาง สมกมล เวชชาชีวะ2,487,255,020+0.14
464 นาย ธีระเดช จิราธิวัฒน์2,487,255,020+0.14
465 นาย ภัสสรกรณ์ จิราธิวัฒน์2,486,775,300+0.14
466 นาย ชูวิทย์ จึงธนสมบูรณ์2,459,914,800-2.26
467 นาย สำเริง มนูญผล2,458,691,238-0.17
468 นาย อนุทิน ชาญวีรกูล2,457,517,848+1.88
469 นาง ถนอมศรี สุดโต2,453,948,713+0.51
470 บริษัท Siam Magi จำกัด2,448,000,000-
471 นาย พงษ์ชัย อมตานนท์2,447,059,272+0.75
472 กองทุนเปิด บัวหลวงตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ2,446,819,128+0.05
473 GERLACH & CO.-ORBIS SICAV EMERGING MARKETS EQUITY FUND2,431,521,298+0.26
474 CIMB-PRINCIPAL PROPERTY INCOME FUND2,427,728,408+0.29
475 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เค มาสเตอร์ พูล ฟันด์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว2,426,363,627-1.28
476 บริษัท โรงพยาบาลวิภาราม จำกัด2,414,636,503-1.16
477 LION CORPORATION2,413,481,649+0.93
478 น.ส. สาธิตา วิทยากร2,410,584,206+0.41
479 Y Investment Ltd2,407,500,000-
480 นาย สุทธิพันธ์ จิราธิวัฒน์2,387,711,986+0.28
481 บริษัท ไสวประภาสและบุตร จำกัด2,384,627,300-0.48
482 POLYPLEX CORPORATION LTD.2,367,049,505-
483 นาย ดิสพล จันศิริ2,340,237,198-
484 นาย ภาสุรี โอสถานุเคราะห์2,337,816,250-
485 นาย ธัชรินทร์ โอสถานุเคราะห์2,337,816,250-
486 นางสาว เกสรา โอสถานุเคราะห์2,337,816,250-
487 บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด(มหาชน)2,334,885,450-0.61
488 บริษัท เอ็ม บี เค โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด2,315,121,677+2.23
489 มูลนิธิ ป้าทองคำ เอ็มเค2,290,233,255-
490 C.P. FOODS INTERNATIONAL LIMITED2,278,100,770-0.42
491 บริษัท สมบูรณ์ โฮลดิ้ง จำกัด2,276,929,225-
492 นาย เชิดชู โสภณพนิช2,245,973,674-0.03
493 บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)2,227,328,540+0.47
494 นาย จักรพงษ์ จักราจุฑาธิบดิ์2,212,000,000+1.27
495 บริษัท ชาเตรียนโฮลดิ้ง จำกัด2,208,943,990-0.48
496 นาย สดาวุธ เตชะอุบล2,196,263,292-
497 นาย อภิรุม ปัญญาพล2,192,977,246+1.55
498 น.ส. กุลพัชร์ กนกวัฒนาวรรณ2,181,225,976-1.79
499 APCO CAPITAL PTE. LTD.2,173,600,000-0.40
500 MR. Yew Hock Koh2,161,040,000-0.71