AI ทำนายน้ำท่วม

ระบบทำนายน้ำท่วม ด้วย AI

โปรแกรมช่วยผู้พิการ

โปรแกรมช่วยผู้พิการที่ ไม่สามารถใช้มือหรือแขนได้ปกติ

AI ทำนายการลงทุนหุ้น

ระบบทำนายการลงทุนในหุ้น ด้วย AI

บทสนทนาภาษาอังกฤษ

บทสนทนาภาษาอังกฤษ ช่วยฝึกพูดภาษาอังกฤษ

ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล

ตรวจสอบรางวัล ที่ 1 สลากกินแบ่งรัฐบาลย้อนหลังกว่า 30 ปี

อัตราดอกเบี้ย

อัตราดอกเบี้ยออมทรัพย์ดิจิทัล เพื่อช่วยวางแผนในการออมเงิน

พจนานุกรมแปลภาษา

พจนานุกรมแปลภาษา อังกฤษ-ไทย ไทย-อังกฤษ