คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

จัดอันดับเศรษฐีหุ้นไทย 21/10/2019

No. Name จำนวนเงิน (บาท) %
1 กระทรวงการคลัง1,456,847,982,910+0.42
2 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด1,086,569,402,193-0.20
3 บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)541,104,272,581+0.43
4 SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED353,893,306,092-0.03
5 บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)278,715,801,134+0.43
6 STATE STREET EUROPE LIMITED272,189,241,378-0.21
7 สำนักงานประกันสังคม267,907,065,751-0.23
8 บริษัท ซี.พี.เมอร์แชนไดซิ่ง จำกัด224,039,459,000+0.61
9 MUFG BANK,LTD. BAY ACCOUNT183,798,294,745+1.54
10 SINGTEL STRATEGIC INVESTMENTS PTE LTD.159,472,570,000+0.43
11 UBS AG SINGAPORE BRANCH142,783,815,371-1.09
12 บริษัท ทีซีซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด136,462,258,050-
13 กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง โดย บลจ.เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)134,998,028,915+0.30
14 กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง โดย บลจ.กรุงไทย จำกัด (มหาชน)134,998,028,598+0.30
15 นาย สารัชถ์ รัตนาวะดี132,677,998,947-0.85
16 กองทุน เพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน129,296,980,394-
17 บริษัท อินโดรามา รีซอสเซส จำกัด103,397,243,881-1.69
18 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย99,353,802,264-0.21
19 บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด92,697,673,074-1.11
20 บริษัท สยามแม็คโคร โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด85,809,841,000-0.77
21 บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)81,273,269,531-0.29
22 บริษัท เซ็นทรัลโฮลดิ้ง จำกัด76,168,271,410-1.16
23 บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)73,454,772,084+0.59
24 บริษัท จีพีเอสซี โฮลดิ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด71,305,179,570-
25 GIC PRIVATE LIMITED66,738,348,066-0.30
26 บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)66,545,164,519-0.25
27 ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน)65,942,257,316-0.01
28 THE BANK OF NEW YORK MELLON65,068,315,268-0.24
29 นาย ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ64,122,854,040-0.77
30 นาย เจริญ สิริวัฒนภักดี63,284,446,111-2.96
31 ทีซีซี กรุ๊ป อินเตอร์เนชั่นแนล ลิมิเต็ด61,608,000,000-3.68
32 TELENOR ASIA PTE LTD61,559,522,317-2.46
33 บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)59,396,957,750-0.77
34 บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)54,094,953,870-
35 คุณหญิง วรรณา สิริวัฒนภักดี52,016,846,927-2.81
36 STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY51,959,989,652-0.46
37 ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)51,866,521,633-0.33
38 บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)49,898,206,436-0.06
39 นาย นิติ โอสถานุเคราะห์49,447,504,361+1.10
40 บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)49,025,889,440+1.14
41 TEPDIA Generating B.V.46,892,154,216-1.08
42 SINGTEL GLOBAL INVESTMENT PTE. LTD.45,956,019,018-
43 B. Grimm Power (Singapore) Pte. Ltd.45,407,602,500-2.93
44 บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)45,392,122,052+1.03
45 บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)44,951,588,046-
46 SOUTH EAST ASIA UK (TYPE A) NOMINEES LIMITED44,854,943,953-0.06
47 บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)44,520,647,690+0.54
48 นาย สมโภชน์ อาหุนัย44,276,867,559-1.49
49 นาย คีรี กาญจนพาสน์44,010,338,726-0.70
50 นาง ดาวนภา เพชรอำไพ43,560,000,000-
51 นาย ชูชาติ เพ็ชรอำไพ43,324,366,343-
52 UBS AG HONG KONG BRANCH42,973,480,838-0.33
53 กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว42,477,928,177-0.24
54 UBS AG LONDON BRANCH40,561,954,771-0.92
55 GULF CAPITAL HOLDINGS LIMITED39,226,882,500-0.85
56 บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)38,158,079,850-
57 BNY MELLON NOMINEES LIMITED37,735,409,490-0.30
58 นาย วนรัชต์ ตั้งคารวคุณ36,277,450,000-0.08
59 นาย พิชญ์ โพธารามิก32,951,171,911-0.76
60 บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)32,766,063,741-0.90
61 NORTRUST NOMINEES LTD-CL AC32,677,937,443-0.44
62 นาย ฮาราลด์ ลิงค์32,499,242,305-2.92
63 บริษัท ไทย เทลโค โฮลดิ้งส์ จำกัด32,391,079,300-2.46
64 CHINA MOBILE INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED31,833,696,690-
65 CREDIT SUISSE AG, SINGAPORE BRANCH31,617,533,387-0.84
66 THE BANK OF NEW YORK (NOMINEES) LIMITED29,750,958,744-0.52
67 บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน)28,357,676,808-1.87
68 นาย อนันต์ อัศวโภคิน28,324,992,465-3.03
69 GULF INVESTMENT AND TRADING PTE. LTD.27,904,500,351-0.85
70 Delta Electronics Int`l (Singapore) Pte. Ltd27,659,304,086-0.48
71 SE ASIA (TYPE B) NOMINEES LLC27,616,242,251-0.01
72 บริษัท ไทยออยล์เพาเวอร์ จำกัด27,094,014,759+0.57
73 บริษัท ไมเนอร์ โฮลดิ้ง (ไทย) จำกัด26,927,404,160-2.70
74 THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED26,496,799,476+0.03
75 บริษัท ทีโอเอ กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด26,313,300,000+1.73
76 บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)26,179,999,888-
77 บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)25,636,059,631-0.65
78 บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)24,001,248,671-0.74
79 บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)23,874,291,715-0.81
80 บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)23,271,270,745+0.72
81 CHEVRON SOUTH ASIA HOLDINGS PTE LTD23,107,820,173-
82 บริษัท ซันไรส์ อีคิวตี้ จำกัด22,609,669,938+0.01
83 นาย ทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์21,757,302,474-3.02
84 ORIZON LIMITED21,620,231,150+4.97
85 BBHISL NOMINEES LIMITED21,608,006,855-0.81
86 บริษัท เสถียรธรรมโฮลดิ้ง จำกัด21,067,934,125+1.19
87 บริษัท เจริญโภคภัณฑ์โฮลดิ้ง จำกัด20,863,978,940-1.89
88 บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)20,775,748,481+0.59
89 บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด20,569,687,500-0.90
90 บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด20,184,654,230+0.38
91 ธนาคาร ออมสิน19,836,139,379+0.01
92 CIMB BANK BERHARD19,813,182,771-
93 ธนาคาร ธนชาต จำกัด (มหาชน)19,267,849,224-1.10
94 บริษัท ซี.อาร์.จี.บริการ จำกัด18,971,779,464+0.38
95 นาย มงคล ประกิตชัยวัฒนา18,971,543,250+0.11
96 บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)18,959,886,106+2.08
97 CITI (NOMINEES) LIMITED-CBHK-PBGSG-RESTRICTED SHARES18,879,945,773-0.48
98 AEON FINANCIAL SERVICE CO.,LTD.18,613,600,000-0.94
99 บริษัท เอสซีจี ดิสทริบิวชั่น จำกัด18,376,021,548+0.65
100 บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)18,057,727,807+2.01
101 NORTRUST NOMINEES LIMITED-NT0 SEC LENDING THAILAND CL AC17,989,087,396+0.09
102 บริษัท ดับบลิวเอชเอ โฮลดิ้ง จำกัด17,840,574,409+0.06
103 น.ส. ณัฐชไม ถนอมบูรณ์เจริญ17,692,500,000+1.19
104 กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล17,602,721,623-0.29
105 บริษัท กัลฟ์ โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด17,550,000,351-0.85
106 ASIAN DEVELOPMENT BANK17,535,750,000-1.60
107 บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)17,251,102,985-0.87
108 AGC Inc.17,068,255,971-2.04
109 EXXONMOBIL ASIA HOLDINGS PTE. LTD.17,013,937,500-0.67
110 บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)16,482,467,364+0.16
111 UOB KAY HIAN (HONG KONG) LIMITED - Client Account16,384,070,242-0.60
112 MERRILL LYNCH (SINGAPORE) PTE. LTD.16,340,400,000-3.68
113 บริษัท เฟรเซอร์ส แอสเซ็ทส์ จำกัด16,284,314,987-0.55
114 บริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จำกัด16,220,893,006+0.03
115 JARDINE CYCLE & CARRIAGE LIMITED16,058,654,648-
116 ING BANK N.V.15,798,086,437+0.69
117 DBS BANK LTD15,692,443,068-0.19
118 BANK OF SINGAPORE LIMITED-THB SEG AC15,524,317,265-0.92
119 น.ส. ธิดา แก้วบุตตา15,221,191,759-
120 บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)15,077,882,795-0.07
121 บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด14,900,191,875-1.96
122 บริษัท ยู เอ็น เอส อโกรเคมีคัล จำกัด14,805,000,000+0.61
123 N.C.B.TRUST LIMITED-NORGES BANK 114,635,055,811-
124 นาง ยุพิน ธีระโกเมน14,226,950,556+0.32
125 น.ส. ปรมาภรณ์ ปราสาททองโอสถ14,225,498,835-0.64
126 MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC13,946,659,098+0.80
127 บริษัท มิตซุย วอเตอร์ โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด13,785,450,000+2.26
128 บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด13,743,373,200-0.55
129 การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย13,441,977,549-
130 บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)13,214,620,474-0.09
131 นาย เฉลิม หาญพาณิชย์13,187,700,000-0.65
132 บริษัท นทลิน จำกัด13,178,572,082+0.51
133 บริษัท วิทูรปกรณ์ โฮลดิ้ง จำกัด13,103,998,440+0.64
134 บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก13,003,071,439-0.21
135 บริษัท ยูนิสเตรทช์ จำกัด12,806,793,531+1.69
136 นาง ยุพิน ธีระโกเมน ในฐานะผู้จัดการมรดกของ นายสมนึก หาญจิตต์เกษม12,798,862,206+0.32
137 บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)12,564,026,900-
138 นาย ปริญญา เธียรวร12,473,235,000+0.32
139 บริษัท กรุงเทพโปรดิ๊วส จำกัด (มหาชน)12,271,099,474-
140 กองทุนเปิด ทหารไทย พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม พลัส12,178,433,553+0.51
141 บริษัท เอฟแอนด์เอส 79 จำกัด12,166,319,150-0.22
142 บริษัท บี.กริม จอยน์ เว็นเจอร์ โฮลดิ้ง จำกัด12,094,884,688-2.93
143 กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 75/2511,952,156,944-0.40
144 นาย ประทีป ตั้งมติธรรม11,780,565,401-2.06
145 บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)11,611,721,133+0.57
146 นาย สมชาย หาญจิตต์เกษม11,504,595,336+0.32
147 บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)11,241,288,704+0.04
148 UBS SECURITIES PTE. LTD.11,131,600,000-3.68
149 บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน)11,100,584,353+1.68
150 นาย ทวีฉัตร จุฬางกูร11,079,862,339-0.12
151 บริษัท กันกุล กรุ๊พ จำกัด10,933,823,824-2.03
152 NISSIN FOODS HOLDINGS CO., LTD.10,917,073,375-1.31
153 บริษัท ซีพีเอ็น พัทยา จำกัด10,710,181,250-3.28
154 FRASERS PROPERTY THAILAND (INTERNATIONAL) PLE.LTD.10,658,320,750-
155 บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด (มหาชน)10,590,831,000+0.01
156 บริษัท ปทุมไรซมิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน)10,575,764,519+2.69
157 BNP PARIBAS SECURITIES (ASIA) LTD-FOR COLAS10,403,498,048+1.89
158 บริษัท เอซีเอส แคปปิตอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด10,176,000,000-0.94
159 บริษัท เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน)10,150,072,023+0.03
160 SOTUS & FAITH # 1 LIMITED10,100,000,000-1.49
161 CTBC Bank Company Limited9,959,348,971-
162 นาย สุระ คณิตทวีกุล9,816,864,100-
163 นาย ฤทธิ์ ธีระโกเมน9,641,775,112+0.32
164 บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)9,621,640,525+0.34
165 นาย มิน เธียรวร9,532,993,000+0.78
166 LGT BANK (SINGAPORE) LTD9,460,268,754-0.47
167 บริษัท เซรามิคซิเมนต์ไทย จำกัด9,337,171,176-
168 WORTH ACCESS TRADING LIMITED9,260,208,993-0.79
169 บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด ( มหาชน)8,936,238,766+0.24
170 บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)8,918,515,597+0.30
171 ธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)8,899,494,146+0.53
172 บริษัท รัชกิจ โฮลดิ้ง จำกัด8,800,295,600+2.35
173 นาย จิโรจน์ สุชาโต8,789,025,615-0.85
174 นาย วีรพัฒน์ พูนศักดิ์อุดมสิน8,743,624,670-1.35
175 นาย ปรินทร์ โลจนะโกสินทร์8,729,409,495-0.98
176 บริษัท โชควัฒนา จำกัด8,636,531,233-1.89
177 Stark Investment Corporation Limited8,600,000,000-0.58
178 นาง มุกดา บุญเสี่ยง8,510,682,672-1.48
179 RAFFLES NOMINEES (PTE) LIMITED8,477,440,384-1.87
180 UOB KAY HIAN PRIVATE LIMITED8,289,707,454-0.36
181 บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)8,284,860,250-2.37
182 นาย กวิน กาญจนพาสน์8,257,061,172-0.73
183 บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)8,200,079,524-1.23
184 กองทุนเปิด เค พร็อพเพอร์ตี้ เซคเตอร์8,110,453,077+0.62
185 นาย จตุภัทร์ ตั้งคารวคุณ7,904,238,288+1.73
186 นาย ณัฏฐวุฒิ ตั้งคารวคุณ7,897,450,000+1.73
187 นาง บุศทรี หวั่งหลี7,897,450,000+1.73
188 การประปาส่วนภูมิภาค7,891,840,000+0.85
189 กองทุนเปิด บัวหลวงทศพล7,875,899,350-0.39
190 CDIB & PARTNERS INVESTMENT HOLDING PTE.LTD.7,866,417,690+1.02
191 บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)7,841,491,192+1.89
192 บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด7,838,582,759-
193 บริษัท บางกอกกล๊าส จำกัด (มหาชน)7,805,773,752+5.12
194 บริษัท สิงห์ พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด7,764,897,906+0.62
195 บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)7,713,410,754-
196 บริษัท ยูนีค เน็ตเวิร์ค จำกัด7,694,839,132-
197 CYPRESS CONSOLIDATED HEALTHCARE PTE.LTD. .7,656,000,000-0.31
198 AIA COMPANY LIMITED-EQDP-D FUND 17,650,633,524+0.26
199 นาย ลุชัย ภุขันอนันต์7,640,436,202-1.36
200 บริษัท วัฒนโสภณพนิช จำกัด7,620,279,955-1.28
201 กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวปันผล 70/307,597,715,242-0.81
202 บริษัท อเดลฟอส จำกัด7,572,061,830+1.67
203 AIA COMPANY LIMITED - EQ4-P7,567,000,000+0.61
204 น.ส. จรีพร จารุกรสกุล7,563,744,776+0.05
205 บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)7,274,887,350-1.96
206 กองทุนเปิด บัวหลวงเฟล็กซิเบิ้ลเพื่อการเลี้ยงชีพ7,265,008,687-0.44
207 น.ส. กุณฑี สุริยวนากุล7,198,787,486+0.65
208 นาย อิทธิ ทองแตง7,176,593,828-0.82
209 นาย เกรียงไกร สุริยวนากุล7,112,124,675+0.65
210 บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน)7,038,377,126-1.60
211 บริษัท อีเทอนอล โกรท คอร์ปอเรชั่น จำกัด7,024,204,600+2.17
212 บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด(มหาชน)7,020,000,000-0.85
213 บริษัท นิวสตาร์ วิคเตอร์ จำกัด7,010,948,350+4.46
214 การไฟฟ้า ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย6,882,150,000-
215 C.P. Foods International Limited6,826,750,000+0.61
216 บริษัท เมย์แลนด์ จำกัด6,702,300,683-3.03
217 บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)6,691,643,745-0.87
218 นาย อนันต์ กาญจนพาสน์6,632,289,302+2.08
219 นาย วรวิทย์ วีรบวรพงศ์6,623,846,942-2.20
220 บริษัท วีจีไอ จำกัด (มหาชน)6,533,542,110-1.12
221 นาย วิชา พูลวรลักษณ์6,519,986,460+0.41
222 บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)6,482,746,092-1.89
223 นาย ชาตรี โสภณพนิช6,461,159,969+0.12
224 BNP PARIBAS HONG KONG BRANCH6,445,191,909+3.91
225 บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)6,435,509,583-0.55
226 น.ส. วันดี กุญชรยาคง6,427,425,000-0.47
227 นาย สถาพร งามเรืองพงศ์6,366,962,250-0.17
228 บริษัท เลียวไพรัตนวิสาหกิจ จำกัด6,305,107,860+4.13
229 กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นปันผล6,259,535,274-0.31
230 บริษัท โซ วอเตอร์ จำกัด6,233,361,645-1.38
231 นาย รัตน์ โอสถานุเคราะห์6,156,386,425+4.97
232 นาย อัฐ ทองแตง6,107,674,175-0.81
233 นาย ทวีรัช ปรุงพัฒนสกุล6,106,480,625+1.92
234 บริษัท จี แอล แอสเซทส์ จำกัด6,104,339,087+1.00
235 บริษัท ดูโฮมโฮลดิ้ง จำกัด6,102,000,000+7.08
236 บริษัท ทุนมหาโชค จำกัด6,100,544,550+1.36
237 นาย เพชร โอสถานุเคราะห์6,029,434,125+4.97
238 DEUTSCHE BANK AG, FRANKFURT A/C CLIENTS ACCOUNT-DCS6,003,114,800-
239 กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์ อินคัมพลัส5,990,684,607+0.28
240 SOJITZ CORPORATION5,979,286,017-0.48
241 นาย ยืนยง โอภากุล5,937,940,000+1.19
242 บริษัท อาคเนย์ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)5,889,598,620+0.12
243 น.ส. วิอร ทองแตง5,844,271,205-0.80
244 บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)5,799,034,592-0.79
245 บริษัท หทัยจรูญเอกโฮลดิ้ง จำกัด5,797,008,000-
246 น.ส. ฉันทนา จิรัฐิติภัทร์5,700,394,050+0.06
247 บริษัท บีบีทีวี แอสเซตแมเนจเมนท์ จำกัด5,685,757,123+1.22
248 นาย วิลเลียม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค5,629,305,695-2.66
249 บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)5,557,635,630+1.83
250 นาย ธรรศพลฐ์ แบเลเว็ลด์5,544,233,669-0.71
251 น.ส. ดวงใจ แก้วบุตตา5,530,907,927-
252 บริษัท แรนเดอรีเบอรามาการ จำกัด5,528,649,600+0.82
253 บริษัท มหาศิริ สยาม จำกัด5,486,535,632-
254 บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)5,470,351,489+0.56
255 บริษัท สตรองโฮลด์ แอสเซ็ทส์ จำกัด5,421,676,850+1.54
256 บริษัท บีบีทีวี แซทเทลวิชั่น จำกัด5,399,911,205+1.54
257 บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน)5,392,136,427+0.72
258 Golden Capital (Singapore) Limited5,355,274,328+0.68
259 MITSUBISHI CORPORATION5,285,725,824-
260 นาย พีระพงศ์ จรูญเอก5,236,727,973-
261 นาย พิพัฒ พะเนียงเวทย์5,228,411,293-1.06
262 บริษัท มหากิจโฮลดิ้ง จำกัด5,167,846,325+1.54
263 นาย สันติ ภิรมย์ภักดี5,148,245,327+0.59
264 BANK OF SINGAPORE LIMITED-SEG5,146,978,795-1.16
265 บริษัท ทุนรุ่งเรือง จำกัด5,140,631,800+1.54
266 กองทุน บำเหน็จบำนาญข้าราชการ5,137,707,845-1.96
267 นาย ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล5,100,921,700+0.15
268 น.ส. กรรณิกา พลัสสินทร์5,066,666,016-
269 นาย อมร ทรัพย์ทวีกุล5,048,399,958-1.49
270 บริษัท ไวด์ บรอด คาสท์ จำกัด5,030,221,403-
271 นาย สราวุฒิ พรพัฒนารักษ์5,028,679,600+3.57
272 EAST FOURTEEN LIMITED-DFA EMERG MARKET CORE EQ PORT5,023,978,304-0.43
273 บริษัท ไอเอสทีเอส (ไทยแลนด์) จำกัด5,016,168,007-0.46
274 บริษัท โกลเบ๊กซ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด5,002,688,763-0.56
275 บริษัท เค ทู เจ โฮลดิ้ง จำกัด4,932,000,000-0.73
276 มูลนิธิเอสซีจี4,885,111,800+0.82
277 OMAC (HK) LIMITED4,872,560,000-0.88
278 น.ส. เพียงใจ หาญพาณิชย์4,866,949,834-0.99
279 นาย สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์4,857,840,000+0.64
280 CREDIT SUISSE AG, HONG KONG BRANCH4,850,199,760-1.16
281 บริษัท ซี.ที. เวนเจอร์ จำกัด4,822,187,833-0.49
282 บริษัท บางกอกแอร์เวย์สโฮลดิ้ง จำกัด4,817,500,000-0.85
283 นาย พงศ์ศักดิ์ ธรรมธัชอารี4,797,177,495+0.02
284 Principal Property Income Fund4,786,337,212+0.46
285 นาย วิกรม กรมดิษฐ์4,783,647,500-0.40
286 ร้อยตรี เสรี โอสถานุเคราะห์4,734,506,875+4.97
287 นาย วินัย เตียวสมบูรณ์กิจ4,731,938,655+4.34
288 บริษัท สินแพทย์ จำกัด4,672,339,482-0.16
289 บริษัท อิออน โฮลดิ้งส์ (ไทยแลนด์) จำกัด4,664,000,000-0.94
290 นาย สมยศ อนันตประยูร4,657,954,449-
291 นาย ณัฐพล จุฬางกูร4,627,519,499-0.30
292 นาย สุทธิลักษณ์ จิราธิวัฒน์4,599,086,819-0.40
293 นาย อติคุณ ทองแตง4,588,654,383-0.80
294 กองทุนเปิด ธนชาตหุ้นปันผล4,584,297,300-0.01
295 NOMURA SECURITIES CO LTD-CLIENT A/C4,573,065,506-0.93
296 นาย นเรศ งามอภิชน4,553,420,780+1.24
297 นาย พงษ์ศักดิ์ โล่ห์ทองคำ4,547,366,176+0.87
298 NOMURA SINGAPORE LIMITED-NOMURA ASIA INVESTMENT SINGAPORE4,537,863,430-
299 นาย มานิต อุดมคุณธรรม4,535,818,510-
300 THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED, HONGKONG BRANCH4,523,528,223-0.56
301 กองทุน บำเหน็จบำนาญข้าราชการ4,515,424,186-0.45
302 นาง จริยา แก้วบุตตา4,481,203,400-
303 บริษัท รังสิตพลาซ่า จำกัด4,457,041,145+0.99
304 นาย อนุพงษ์ อัศวโภคิน4,439,713,903-1.51
305 นาย วิชัย วชิรพงศ์4,393,990,808-0.01
306 สหกรณ์ออมทรัพย์การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จำกัด4,360,695,700+0.51
307 SUCCESSFUL DRAGON LIMITED4,357,278,036+0.36
308 บริษัท ซี.พี.แลนด์ จำกัด (มหาชน)4,319,266,220-
309 POLYPLEX (ASIA) PTE LTD.4,312,038,825-5.63
310 บริษัท โฮลด์ โคลล์ จำกัด4,265,805,600-
311 บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน)4,251,484,283+4.18
312 นาย พุฒิพงศ์ ปราสาททองโอสถ4,239,441,990+1.85
313 BANYAN TREE HOLDINGS LIMITED4,235,385,409-0.88
314 นาย วิโรจน์ ธนาลงกรณ์4,218,985,500-
315 บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)4,214,733,800-1.56
316 SKI Carbon Black (Mauritius) Limited4,207,177,190-0.57
317 บริษัท ชนัตถ์และลูก จำกัด4,207,072,035+1.51
318 นาย ไพบูลย์ ดำรงชัยธรรม4,203,330,209-
319 บริษัท 3 เอส โฮลดิ้ง จำกัด4,140,720,043-
320 บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส์ จำกัด4,129,667,982+1.01
321 กองทุนเปิด เอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้ ดิวิเดนด์ ฟันด์4,118,375,078+0.06
322 บริษัท ไอ.ดี.เอฟ. จำกัด4,100,245,740-1.47
323 นาย ชานนท์ เรืองกฤตยา4,089,021,047-0.02
324 นาย เสถียร เศรษฐสิทธิ์4,083,942,925+1.19
325 กองทุนเปิด เค 20 ซีเล็คท์หุ้นระยะยาวปันผล4,050,221,761-0.87
326 น.พ. พงศ์ศักดิ์ ธรรมธัชอารี4,043,150,456+0.57
327 บริษัท ไทย ปิโตรเคมีกัล อุตสาหกรรม จำกัด4,042,572,710+4.17
328 นาย สุรชัย โชติจุฬางกูร4,041,864,750-3.53
329 นาง ละออ ตั้งคารวคุณ4,034,862,363+1.75
330 น.ส. นภมาศ ลัดพลี4,021,451,600-0.85
331 บริษัท เดอะ วนชัย กรุ๊ป อ๊อฟ คอมปานีส์ จำกัด4,020,502,597+0.42
332 มหาวิทยาลัยมหิดล4,019,619,006+0.71
333 บริษัท ช.การช่าง โฮลดิ้ง จำกัด3,959,259,843-
334 นาย ประจักษ์ ตั้งคารวคุณ3,948,725,000+1.73
335 AIA COMPANY LIMITED-EQDI-D FUND 13,944,463,086-
336 บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)3,935,390,063-3.73
337 บริษัท พีระเดชาพันธ์ โฮลดิ้ง3,924,000,000-0.92
338 BANQUE PICTET & CIE SA3,891,870,350-2.63
339 บริษัท ศรีตรัง โฮลดิ้งส์ จำกัด3,884,834,108-4.42
340 TOKYO CENTURY CORPORATION3,879,181,858+1.02
341 BANK OF SINGAPORE LIMITED3,872,801,265-1.26
342 MAYBANK KIM ENG HOLDINGS LIMITED3,872,739,739+0.61
343 POSCO3,848,577,875-1.41
344 บริษัท ควอลิตี้ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)3,841,463,175-
345 CANOPUS INTERNATIONAL LIMITED3,835,000,000-1.69
346 บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)3,833,580,495-0.01
347 นาย ปริญญ์ จิราธิวัฒน์3,733,328,412-1.63
348 STANLEY ELECTRIC HOLDING ASIA-PACIFIC PTE, LTD.3,717,900,000-
349 บริษัท ซี.พี.อินเตอร์ฟู้ด (ไทยแลนด์) จำกัด3,716,478,259-
350 นาง เพาพิลาส เหมวชิรวรากร3,701,250,000+0.61
351 นาย ทศ จิราธิวัฒน์3,699,554,577-1.64
352 MANILA WATER (THAILAND) COMPANY LIMITED3,675,029,642+0.85
353 น.ส. ประพิชญา พรมมาส3,674,340,000+1.00
354 Y INVESTMENT LTD.3,622,500,000+4.97
355 บริษัท ครอบครัวธรรมดาพาณิชย์ จำกัด3,598,587,000-1.13
356 กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด สมอล แค็พ3,578,962,137+0.36
357 DELTA ELECTRONICS INC.3,577,381,245-0.48
358 BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, LONDON BRANCH3,562,154,736+0.24
359 น.ส. พลอยส่องแสง นพรัมภา3,537,470,350-1.46
360 นาย ธัชรินทร์ โอสถานุเคราะห์3,519,782,000+4.97
361 นาย ภาสุรี โอสถานุเคราะห์3,517,648,750+4.97
362 บริษัท แกรนด์ แอสเสท โฮเทลส์ แอนด์ พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)3,485,119,185-
363 ธนาคารออมสิน3,484,907,700+0.14
364 MRS. ARUNEE CHAN3,468,255,332-0.52
365 นาย อิทธิพัทธ์ พีระเดชาพันธ์3,466,264,965-0.89
366 บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)3,456,351,770+0.50
367 บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด3,430,883,383-0.84
368 นาย พิธาน องค์โฆษิต3,417,876,042-1.15
369 TAKEUCHI PRESS INDUSTRIES CO.,LTD.3,415,717,500-
370 นาง จารุณี ชินวงศ์วรกุล3,412,486,719+0.47
371 บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน)3,404,700,000-0.85
372 น.ส. เกสรา โอสถานุเคราะห์3,396,898,750+4.97
373 นาง อารดา จรูญเอก3,396,037,988-
374 บริษัท สุวินทวงศ์ โกลด์ แอสเซ็ท จำกัด3,392,326,736-1.61
375 นาย สาธิต วิทยากร3,372,126,384-0.96
376 CHAILEASE FINANCE CO., LTD.3,349,779,134-
377 บริษัท มายเรียด วัสดุ จำกัด3,347,087,400-
378 นาย ชัชวาลย์ เจียรวนนท์3,327,215,105-0.94
379 นาย พิชิต วิวัฒน์รุจิราพงศ์3,314,999,675-0.77
380 บริษัท ไทยเรยอน จำกัด (มหาชน)3,259,781,250-0.57
381 กองทุนเปิด ทหารไทย พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม พลัส3,257,661,110-1.72
382 KINPO ELECTRONICS, INC.3,219,170,936-1.71
383 นาย จอมทรัพย์ โลจายะ3,199,177,200-1.50
384 บริษัท เคเอสแอล ชูการ์ โฮลดิ้ง จำกัด3,197,878,903-1.83
385 น.ส. กุลพัชร์ กนกวัฒนาวรรณ3,193,938,036-
386 นาย รุ่งโรจน์ แสงศาสตรา3,191,600,000-
387 บริษัท สหหมิงฮั้วพาณิชย์ จำกัด3,187,500,000-
388 บริษัท ควอลิตี้ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)3,149,484,800-1.30
389 บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)3,148,524,920-0.08
390 บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด(มหาชน)3,136,500,000-0.59
391 บัญชี บริหาร กิจการ3,131,240,255-2.70
392 KGI ASIA (HOLDINGS) PTE. LTD.3,106,900,224-0.45
393 นาง อตินุช มาลากุล ณ อยุธยา3,097,018,470-0.85
394 นาย เชง นิรุตตินานนท์3,046,719,677-
395 กองทุนเปิด บัวหลวงปัจจัย 4 หุ้นระยะยาวปันผล3,029,584,149-0.17
396 นาย ธีรพงศ์ จันศิริ3,013,686,125-
397 น.ส. แพทองธาร ชินวัตร3,010,405,683-4.86
398 EAST FOURTEEN LIMITED-DIMENSIONAL EMER MKTS VALUE FD2,995,844,725-0.14
399 กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด โกรท2,989,150,615+0.14
400 WGI EMERGING MARKETS FUND, LLC.2,951,364,400-
401 นาย แม่ทัพ ต.สุวรรณ2,949,463,125-
402 นาย อภิรุม ปัญญาพล2,941,222,687-
403 พ.ญ. สมพร หาญพาณิชย์2,940,000,000-0.62
404 บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)2,933,781,184-0.60
405 Deutsche Bank AG Singapore PWM2,931,791,265-1.64
406 นาย ประชา ดำรงค์สุทธิพงศ์2,921,583,400+0.86
407 บริษัท เจ อาร์ เค โฮลดิ้งส์ จำกัด2,918,786,573+3.17
408 น.ส. พินทองทา ชินวัตร คุณากรวงศ์2,914,673,808-4.86
409 บริษัท ยูนีเซ็นทรัล จำกัด2,898,297,487-1.84
410 MANDARIN ORIENTAL HOLDINGS B.V.2,879,775,000-
411 TATA STEEL GLOBAL HOLDINGS PTE.LTD.2,859,236,042+2.00
412 บริษัท วัฒนภักดี จำกัด2,856,000,000+0.42
413 N.C.B.TRUST LIMITED-NORGES BANK 52,851,702,218+0.10
414 MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION2,846,032,340-
415 บริษัท บันยัน ทรี รีสอร์ท แอนด์ สปา (ไทยแลนด์) จำกัด2,835,067,355-0.88
416 บริษัท สารสิน จำกัด2,829,294,535-
417 นาย จุลเวช ยศสุนทรากุล2,820,000,000-0.85
418 นาย สุขกาญจน์ วัธนเวคิน2,802,750,877-0.59
419 นาย สมเกียรติ ธนัตถ์เจริญกุล2,801,426,900-1.49
420 มูลนิธินายห้างโรงปูนผู้หนึ่ง2,799,094,800+0.82
421 คุณหญิง พจมาน ดามาพงศ์2,797,485,624-1.55
422 กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด หุ้นระยะยาว2,791,732,475+0.09
423 HSBC BANK PLC- PRUDENTIAL ASSURANCE COMPANY OBA ESI2,791,354,800-1.92
424 นาง ณัฐธีรา บุญศรี2,780,206,640-1.36
425 นาย พิชัย จิราธิวัฒน์2,773,166,865-1.58
426 บริษัท โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม จำกัด2,750,737,000-0.31
427 นาย ยิว ฮอค โคว2,716,736,000+0.57
428 บริษัท พรีเมียร์ ฟิชชั่น แคปปิตอล จำกัด2,705,541,852+0.58
429 นาย ชัย โสภณพนิช2,704,489,090-0.24
430 นาย ปริญญา วิญญรัตน์2,681,068,050+0.44
431 บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)2,674,122,547+1.87
432 นาย สุทธิเดช จิราธิวัฒน์2,657,962,948-1.51
433 นาย ไกรสร จันศิริ2,657,025,178-
434 MISS SUNEE SERIPANU2,651,834,971-1.99
435 นาย สุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์2,645,756,738+0.24
436 CLMV THAILAND INVESTMENT LIMITED2,610,212,500+4.97
437 น.ส. ฐิตินันท์ วัธนเวคิน2,609,603,601+0.60
438 บริษัท ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)2,609,150,280-3.03
439 NIPPON STEEL TRADING CORPORATION2,597,554,765-1.61
440 นาย อนุทิน ชาญวีรกูล2,584,917,061+1.00
441 นาย ศักดิ์ นานา2,581,178,400+0.82
442 นาย ศักดิ์อนันต์ วิจิตรธนารักษ์2,576,880,810+2.12
443 MINDO ASIA INVESTMENTS LIMITED2,563,520,075+0.43
444 BNP PARIBAS SINGAPORE BRANCH2,551,108,838+3.67
445 บริษัท สยาม มากิ จำกัด2,550,000,000-
446 LION CORPORATION2,533,017,481-0.91
447 นาง วรรณสมร วรรณเมธี2,522,771,822+0.20
448 KGI ASIA LIMITED2,517,526,469-1.85
449 C.P. FOODS INTERNATIONAL LIMITED2,515,402,933-
450 นาง ปัญจพร โชติจุฬางกูร2,506,276,680-3.53
451 กองทุนเปิด แอล เอช พร็อพเพอร์ตี้ พลัส I2,499,369,700+0.41
452 นาง จารุวรรณ วนาสิน2,494,249,342+1.30
453 King's Eye Investments Ltd.2,490,180,000-5.36
454 บริษัท น้ำตาลตะวันออก จำกัด2,457,710,318+0.67
455 RBC INVESTOR SERVICES BANK S.A.2,439,419,406-1.87
456 มูลนิธิ ป้าทองคำ เอ็มเค2,438,746,674+0.32
457 นาย ตัน ภาสกรนที2,434,317,300+3.70
458 บริษัท บิ๊กซี รีเทล โฮลดิ้ง จำกัด2,426,088,278-
459 ธนาคาร เกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)2,422,427,988-1.96
460 นาย สุทธิศักดิ์ จิราธิวัฒน์2,421,696,671-1.55
461 NCROWNE PTE.LTD.2,420,986,180-1.88
462 นาย ก้องภพ สุริยวนากุล2,410,094,189+0.65
463 นาง รัตนา นรพัลลภ2,406,724,962-1.58
464 MURAMOTO INDUSTRY CO., LTD.2,400,094,620-
465 น.ส. วิลาวัณย์ แก้วกนกวิจิตร2,393,600,000+0.57
466 น.ส. ชามา สุริยวนากุล2,389,668,750+0.65
467 นาย คุณวุฒิ ธรรมพรหมกุล2,387,652,775-
468 นาย วัฒน์ จิราธิวัฒน์2,381,529,699-1.62
469 นาย กอบชัย จิราธิวัฒน์2,380,050,168-1.63
470 ด.ช. กอกฤษต สุริยวนากุล2,372,097,649+0.65
471 นาย ชูวิทย์ จึงธนสมบูรณ์2,369,431,624-
472 บริษัท พรรณธิอร จำกัด2,365,564,953-
473 นาง กอบกุล ปัญญาพล2,354,977,764-
474 นาง ถนอมศรี สุดโต2,329,382,788+2.67
475 บริษัท โรงพยาบาลวิภาราม จำกัด2,306,069,561+1.05
476 นาง นิจพร จรณะจิตต์2,301,142,342+0.22
477 บริษัท แอล เอช มอลล์ แอนด์ โฮเทล จำกัด2,295,737,855-0.62
478 นาย สำเริง มนูญผล2,295,711,949+0.65
479 บริษัท สยามสวีท โฮลดิ้ง จำกัด2,293,500,000+0.36
480 นาย สุทธิธรรม จิราธิวัฒน์2,291,490,411-1.57
481 นาย ณัฐภพ รัตนสุวรรณทวี2,281,823,858-
482 RBC INVESTOR SERVICES TRUST2,268,167,266-0.44
483 HWIC ASIA FUND A/C CLASS C2,258,348,949+0.95
484 นาย ณรงค์ฤทธิ์ จิราธิวัฒน์2,244,433,456-1.67
485 นาย พงษ์ชัย อมตานนท์2,214,784,044-0.25
486 ENGINE HOLDINGS ASIA PTE. LTD.2,214,110,542-2.73
487 นาง ลินจง โอภากุล2,202,783,650+1.19
488 บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)2,200,439,980-1.12
489 นาย สุทธิภัค จิราธิวัฒน์2,197,949,911-1.67
490 นาย สุทธิสาร จิราธิวัฒน์2,197,949,911-1.67
491 POLYPLEX CORPORATION LTD.2,196,869,476-5.63
492 บริษัท ยูนีเวอร์สบิวตี้ จำกัด2,175,987,519-1.83
493 AUSTIN ASSET LIMITED2,172,321,000+0.56
494 บริษัท บีบีทีวี เอ็คควิตี้ จำกัด2,163,436,000+0.24
495 บริษัท กรุงเทพ ซินธิติกส์ จำกัด2,149,320,938+1.01
496 นาย ธีระเดช จิราธิวัฒน์2,141,212,897-1.04
497 บริษัท ไทยโพลีคอนส์ จำกัด(มหาชน)2,135,594,484+1.55
498 บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จำกัด (มหาชน)2,134,734,560-1.91
499 บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)2,134,068,083-0.55
500 MR. CHALERMCHAI MAHAGITSIRI2,128,858,859-0.83