คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

จัดอันดับเศรษฐีหุ้นไทย 17/01/2019

No. Name จำนวนเงิน (บาท) %
1 กระทรวงการคลัง1,414,699,445,559+0.68
2 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด1,100,663,341,022+0.12
3 บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)603,190,494,224+0.77
4 SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED332,209,964,891+0.29
5 STATE STREET EUROPE LIMITED318,891,183,823+0.17
6 สำนักงานประกันสังคม244,284,263,569-0.09
7 MUFG BANK,LTD. BAY ACCOUNT210,661,122,439-0.67
8 บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)209,571,689,604-0.28
9 บริษัท ซี.พี.เมอร์แชนไดซิ่ง จำกัด203,414,943,600-
10 บริษัท อินโดรามา รีซอสเซส จำกัด166,487,087,605+1.05
11 กองทุน เพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน154,694,601,543-0.50
12 กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง โดย บลจ.เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)150,056,004,785+0.17
13 กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง โดย บลจ.กรุงไทย จำกัด (มหาชน)150,056,004,441+0.17
14 บริษัท ทีซีซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด131,099,066,400-
15 UBS AG SINGAPORE BRANCH126,513,449,625+0.82
16 SINGTEL STRATEGIC INVESTMENTS PTE LTD.119,257,748,000-0.29
17 บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด95,604,632,631-0.54
18 บริษัท สยามแม็คโคร โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด92,410,598,000-
19 บริษัท เซ็นทรัลโฮลดิ้ง จำกัด89,990,312,940-0.65
20 บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)82,631,755,824-0.31
21 บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)74,804,806,326-1.81
22 นาย ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ71,073,788,320+1.25
23 บริษัท เอ็นจี โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด70,710,969,740+0.56
24 STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY68,265,066,683-0.04
25 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย67,862,790,500-1.12
26 THE BANK OF NEW YORK MELLON67,820,254,639+0.14
27 บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)66,703,342,190-1.44
28 GIC PRIVATE LIMITED65,750,833,634+0.26
29 บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)63,965,954,500-
30 นาย สารัชถ์ รัตนาวะดี61,802,999,510+1.22
31 บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)52,703,175,510+0.91
32 SOUTH EAST ASIA UK (TYPE A) NOMINEES LIMITED52,542,014,206+0.11
33 ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)52,191,963,677+0.14
34 CITIBANK NOMINEES SINGAPORE PTE LTD-CBHK-PBGSG-RESTRICTED SHARES49,552,926,150-
35 ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน)48,916,487,441-0.87
36 THE BANK OF NEW YORK (NOMINEES) LIMITED45,943,529,588+0.15
37 นาย นิติ โอสถานุเคราะห์43,859,420,433-0.93
38 กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว43,234,095,179-0.11
39 TELENOR ASIA PTE LTD42,385,244,874-2.98
40 บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)40,263,096,612-0.24
41 บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)40,074,434,470-1.96
42 BNY MELLON NOMINEES LIMITED39,578,460,531+0.46
43 NORTRUST NOMINEES LTD-CL AC39,286,228,419+0.38
44 นาย สมโภชน์ อาหุนัย38,709,365,142+1.69
45 HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD38,536,596,266-0.02
46 บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)36,289,203,740+0.68
47 UBS AG HONG KONG BRANCH35,408,824,770-1.43
48 บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน)35,104,995,835-
49 UBS AG LONDON BRANCH34,472,564,682+0.48
50 นาย ชูชาติ เพ็ชรอำไพ33,671,009,306+0.54
51 นาง ดาวนภา เพชรอำไพ33,120,000,000+0.54
52 บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)32,214,766,675-0.70
53 SINGTEL GLOBAL INVESTMENT PTE. LTD.31,984,042,540+1.05
54 SE ASIA (TYPE B) NOMINEES LLC31,605,326,124+0.53
55 TEPDIA Generating B.V.31,513,544,500-0.80
56 บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)31,130,537,438+0.21
57 CREDIT SUISSE AG, SINGAPORE BRANCH29,532,397,436-1.22
58 บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)29,485,788,975-0.65
59 นาย คีรี กาญจนพาสน์29,043,975,372-0.01
60 THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED28,870,111,801+0.92
61 CHINA MOBILE INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED28,590,263,442-3.36
62 บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)28,464,194,216-0.11
63 นาย อนันต์ อัศวโภคิน27,897,000,058-
64 CHEVRON SOUTH ASIA HOLDINGS PTE LTD26,521,475,426-
65 CHASE NOMINEES LIMITED26,117,054,716+0.55
66 บริษัท ไมเนอร์ โฮลดิ้ง (ไทย) จำกัด25,653,810,720-
67 บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)25,080,954,282+1.07
68 B. Grimm Power (Singapore) Pte. Ltd.24,365,055,000-
69 ING BANK N.V.23,916,547,523+3.67
70 นาย พิชญ์ โพธารามิก23,880,603,342-1.07
71 บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)23,580,560,215+1.10
72 บริษัท ซันไรส์ อีคิวตี้ จำกัด23,400,061,651-
73 EXXONMOBIL ASIA HOLDINGS PTE. LTD.23,294,250,000-
74 บริษัท ไทย เทลโค โฮลดิ้งส์ จำกัด22,302,054,600-2.98
75 UOB KAY HIAN (HONG KONG) LIMITED - Client Account22,056,440,126+0.30
76 นาย ทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์22,056,175,556-
77 CIMB BANK BERHARD21,942,461,432-
78 บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)21,139,999,909+0.66
79 บริษัท ทีโอเอ กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด20,989,800,000+2.90
80 บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด20,955,060,880-0.74
81 บริษัท เอสซีจี ดิสทริบิวชั่น จำกัด20,177,592,295-1.71
82 บริษัท ซี.อาร์.จี.บริการ จำกัด19,695,893,184-0.74
83 บริษัท เจริญโภคภัณฑ์โฮลดิ้ง จำกัด19,685,131,960+0.96
84 ENGIE GLOBAL DEVELOPMENTS B.V.19,518,641,205+0.56
85 NORTRUST NOMINEES LIMITED-NT0 SEC LENDING THAILAND CL AC19,491,549,945-0.02
86 MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC18,967,296,706+0.40
87 GULF CAPITAL HOLDINGS LIMITED18,272,351,250+1.22
88 บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)18,150,688,956-0.24
89 บริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จำกัด17,515,739,579-0.23
90 นาย ฮาราลด์ ลิงค์17,452,463,870-
91 บริษัท ไทยออยล์เพาเวอร์ จำกัด17,284,112,864-1.35
92 JARDINE CYCLE & CARRIAGE LIMITED16,667,513,592-
93 บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)16,567,003,528-1.94
94 บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)15,648,824,679-0.94
95 บริษัท ดับบลิวเอชเอ โฮลดิ้ง จำกัด15,648,607,986-1.86
96 ธนาคาร ออมสิน15,359,396,045-0.26
97 AEON FINANCIAL SERVICE CO.,LTD.15,145,500,000-2.32
98 น.ส. ปรมาภรณ์ ปราสาททองโอสถ14,799,158,835+1.22
99 บริษัท เหมราช พัฒนาที่ดิน จำกัด (มหาชน)14,750,399,832-
100 DBS BANK LTD14,540,377,802-0.09
101 บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด14,528,500,000-
102 ASAHI GLASS CO.,LTD.14,351,268,285+0.49
103 กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 75/2513,851,721,244-0.50
104 นาง ยุพิน ธีระโกเมน13,816,557,752-0.33
105 บริษัท ยู เอ็น เอส อโกรเคมีคัล จำกัด13,365,000,000-
106 ธนาคาร ธนชาต จำกัด (มหาชน)13,293,875,050-1.11
107 บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)13,241,997,296-0.51
108 บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)13,171,757,638+0.10
109 GULF INVESTMENT AND TRADING PTE. LTD.12,998,250,164+1.22
110 Orizon Limited12,891,566,400-1.25
111 นาย เฉลิม หาญพาณิชย์12,857,250,000-1.27
112 นาย มงคล ประกิตชัยวัฒนา12,769,299,118-0.84
113 บริษัท มิตซุย วอเตอร์ โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด12,748,950,000+0.81
114 บริษัท ยูนิสเตรทช์ จำกัด12,661,190,175+0.79
115 การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย12,562,595,840-1.00
116 นาง ยุพิน ธีระโกเมน ในฐานะผู้จัดการมรดกของ นายสมนึก หาญจิตต์เกษม12,429,664,258-0.33
117 บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)12,344,686,300+4.25
118 บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)11,836,795,771-0.63
119 N.C.B.TRUST LIMITED-NORGES BANK 1111,560,313,623-0.36
120 กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล11,446,644,228+0.05
121 นาย ประทีป ตั้งมติธรรม11,415,624,814+1.70
122 น.ส. ธิดา แก้วบุตตา11,371,551,899-1.60
123 บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก11,362,358,475+0.07
124 บริษัท วิทูรปกรณ์ โฮลดิ้ง จำกัด11,339,998,650-1.48
125 บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)11,293,227,544-0.38
126 บริษัท กรุงเทพโปรดิ๊วส จำกัด (มหาชน)11,277,671,776-0.16
127 เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด11,265,060,000-0.67
128 บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด11,218,968,000-
129 นาย สมชาย หาญจิตต์เกษม11,172,732,009-0.33
130 บริษัท กันกุล กรุ๊พ จำกัด11,081,578,200-1.33
131 บริษัทเซรามิคซิเมนต์ไทย จำกัด11,074,319,302-0.98
132 บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)10,980,911,928-0.34
133 BANK OF SINGAPORE LIMITED-THB SEG AC10,798,649,468+0.21
134 บริษัท วัฒนโสภณพนิช จำกัด10,698,330,340-0.28
135 AIA COMPANY LIMITED - EQ4-P10,644,003,425-0.61
136 CTBC Bank Company Limited10,336,597,039-
137 AIA COMPANY LIMITED - EQ3-P9,723,046,063-0.54
138 NISSIN FOODS HOLDINGS CO., LTD.9,721,250,818-0.08
139 นาย ฤทธิ์ ธีระโกเมน9,409,720,850-0.40
140 UOB KAY HIAN PRIVATE LIMITED9,314,549,936-0.45
141 บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน)9,290,909,256-5.62
142 ธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)9,262,381,410+0.33
143 บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด (มหาชน)9,231,770,200-
144 N.C.B.TRUST LIMITED-NORGES BANK 19,182,941,583-0.49
145 บริษัท ปทุมไรซมิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน)9,058,166,023-0.52
146 WORTH ACCESS TRADING LIMITED9,020,984,841-1.36
147 นาย ปริญญา เธียรวร8,930,360,000+0.23
148 กองทุนเปิด ทหารไทย พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม พลัส8,892,764,710-0.16
149 นาย จิโรจน์ สุชาโต8,791,845,615+1.28
150 บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน)8,766,444,285-0.32
151 นาย อัฐ ทองแตง8,724,233,331+1.20
152 ASIAN DEVELOPMENT BANK8,614,500,000+0.74
153 นาย วรวิทย์ วีรบวรพงศ์8,572,503,021-1.03
154 นาย ชาตรี โสภณพนิช8,475,465,995-0.14
155 นาย ทวีฉัตร จุฬางกูร8,344,318,921+1.11
156 บริษัท เอซีเอส แคปปิตอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด8,280,000,000-2.32
157 นาย วีรพัฒน์ พูนศักดิ์อุดมสิน8,265,354,929+0.28
158 ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)8,243,051,461+0.28
159 บริษัท นทลิน จำกัด8,207,546,959-3.36
160 บริษัท เลียวไพรัตนวิสาหกิจ จำกัด8,204,443,335-1.05
161 บริษัท กัลฟ์ โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด8,175,000,164+1.22
162 บริษัท อเดลฟอส จำกัด8,076,865,952+2.34
163 นาย ธรรศพลฐ์ แบเลเว็ลด์8,009,311,378-0.50
164 บริษัท เสถียรธรรมโฮลดิ้ง จำกัด7,939,547,875+0.79
165 บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)7,907,619,810-0.09
166 น.ส. กุณฑี สุริยวนากุล7,904,550,973-1.71
167 นาย เกรียงไกร สุริยวนากุล7,809,391,800-1.71
168 บริษัท สิงห์ พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด7,764,897,906+1.24
169 บริษัท โชควัฒนา จำกัด7,686,056,625+2.25
170 นาย อิทธิ ทองแตง7,649,838,594+1.19
171 บริษัท เอฟแอนด์เอส 79 จำกัด7,588,286,889+0.22
172 นาง มุกดา บุญเสี่ยง7,498,741,578+1.68
173 SOJITZ CORPORATION7,448,170,253+1.72
174 บริษัท หทัยจรูญเอกโฮลดิ้ง จำกัด7,416,360,000-
175 บริษัท ทุนมหาโชค จำกัด7,410,667,515-0.56
176 บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)7,407,477,275-1.35
177 BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES LUXEMBOURG7,392,911,257-0.50
178 บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)7,279,921,040+0.43
179 กองทุนเปิด บัวหลวงทศพล7,208,373,810-0.12
180 การประปาส่วนภูมิภาค7,156,160,000-
181 LGT BANK (SINGAPORE) LTD7,076,530,210-1.11
182 นาย อนันต์ กาญจนพาสน์7,076,435,503-1.29
183 BANK OF SINGAPORE LIMITED-SEG7,075,486,530-0.65
184 นาย วิโรจน์ ธนาลงกรณ์7,063,390,750-
185 BNP PARIBAS SECURITIES (ASIA) LTD-FOR COLAS7,017,453,872+0.70
186 TICON INTERNATION PTE.LTD.6,948,518,500-1.69
187 บริษัท มหาศิริ สยาม จำกัด6,944,306,652-0.81
188 บริษัท ยูนีค เน็ตเวิร์ค จำกัด6,910,836,654-3.36
189 บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)6,883,526,154-0.59
190 บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)6,720,226,040+1.45
191 บริษัท ไอเอสทีเอส (ไทยแลนด์) จำกัด6,703,634,664+1.72
192 น.ส. ณัฐชไม ถนอมบูรณ์เจริญ6,667,500,000+0.79
193 นาย ลุชัย ภุขันอนันต์6,644,365,714+1.68
194 บริษัท เมย์แลนด์ จำกัด6,600,750,673-
195 CREDIT SUISSE AG, HONG KONG BRANCH6,595,740,490-0.57
196 น.ส. จรีพร จารุกรสกุล6,594,820,833-1.81
197 น.ส. วิอร ทองแตง6,552,156,629+1.17
198 บริษัท แรนเดอรีเบอรามาการ จำกัด6,525,619,200-1.39
199 บริษัท จี แอล แอสเซทส์ จำกัด6,522,007,692-0.64
200 บริษัท บี.กริม จอยน์ เว็นเจอร์ โฮลดิ้ง จำกัด6,489,938,125-
201 บริษัท บีบีทีวี แอสเซตแมเนจเมนท์ จำกัด6,469,465,821-0.63
202 บริษัท เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน)6,448,492,650-1.78
203 นาย พุฒิพงศ์ ปราสาททองโอสถ6,437,671,170+0.81
204 กองทุนเปิด บัวหลวงเฟล็กซิเบิ้ลเพื่อการเลี้ยงชีพ6,410,381,612-0.44
205 บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)6,360,430,128+0.96
206 บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด6,354,354,071+0.73
207 นาย จตุภัทร์ ตั้งคารวคุณ6,317,267,680+2.89
208 CDIB & PARTNERS INVESTMENT HOLDING PTE.LTD.6,305,143,950+0.95
209 นาง บุศทรี หวั่งหลี6,299,700,000+2.90
210 นาย ณัฏฐวุฒิ ตั้งคารวคุณ6,299,700,000+2.90
211 นาย วนรัชต์ ตั้งคารวคุณ6,299,700,000+2.90
212 ดร. พิเชษฐ์ วิริยะจิตรา6,271,254,000-1.91
213 บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน)6,258,560,606+1.43
214 บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)6,252,883,274+0.73
215 บริษัท สตรองโฮลด์ แอสเซ็ทส์ จำกัด6,213,957,505-0.67
216 บริษัท บีบีทีวี แซทเทลวิชั่น จำกัด6,189,128,997-0.67
217 C.P. Foods International Limited6,162,750,000-
218 MITSUBISHI CORPORATION6,120,314,112-2.27
219 นาย ปรินทร์ โลจนะโกสินทร์5,988,280,195-1.48
220 การไฟฟ้า ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย5,943,675,000-0.88
221 น.ส. วลัยพร จิรภูมิมินทร์5,940,000,000-
222 บริษัท เรียล มูฟ จำกัด5,924,986,848+0.68
223 บริษัท มหากิจโฮลดิ้ง จำกัด5,923,028,673-0.67
224 บริษัท ทุนรุ่งเรือง จำกัด5,891,836,640-0.67
225 บริษัท โซ วอเตอร์ จำกัด5,846,463,336-
226 บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)5,791,700,500-2.91
227 นาย วิชา พูลวรลักษณ์5,777,908,380-0.90
228 มูลนิธิเอสซีจี5,766,033,600-1.39
229 บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)5,756,246,020-0.01
230 นาย กวิน กาญจนพาสน์5,753,486,267-
231 นาย สุรชัย โชติจุฬางกูร5,715,295,340-1.39
232 HSBC BANK PLC- PRUDENTIAL ASSURANCE COMPANY OBA ESI5,698,552,952+0.36
233 น.ส. วันดี กุญชรยาคง5,640,000,000-
234 บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส์ จำกัด5,631,365,430+0.74
235 นาย ชานนท์ เรืองกฤตยา5,585,054,784-1.20
236 บริษัท บางกอกกล๊าส จำกัด (มหาชน)5,399,999,136-
237 OMAC (HK) LIMITED5,390,000,000-0.80
238 POSCO5,366,326,897-
239 นาย สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์5,337,480,000-
240 นาย ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล5,310,077,306+1.30
241 บริษัท 3 เอส โฮลดิ้ง จำกัด5,297,400,055-
242 บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)5,289,307,738+0.70
243 นาย อติคุณ ทองแตง5,243,136,104+1.15
244 บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน)5,231,997,041-
245 นาย สุทธิลักษณ์ จิราธิวัฒน์5,224,793,631-0.63
246 บริษัท ไทย ปิโตรเคมีกัล อุตสาหกรรม จำกัด5,218,500,541-1.06
247 นาย สันติ ภิรมย์ภักดี5,188,935,775+1.20
248 สหกรณ์ออมทรัพย์การไฟฟ้าฝ่ายผลิต แห่งประเทศไทย จำกัด5,183,695,530-0.50
249 นาย พงศ์ศักดิ์ ธรรมธัชอารี5,151,570,825-
250 นาย มิน เธียรวร5,148,861,900-0.56
251 บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน)5,117,346,388+1.48
252 MERRILL LYNCH SINGAPORE PTE.LTD5,076,000,000-1.25
253 นาย พิธาน องค์โฆษิต5,061,267,014-0.17
254 น.ส. เพียงใจ หาญพาณิชย์5,007,440,419-0.15
255 บริษัท นิวสตาร์ วิคเตอร์ จำกัด4,999,403,111-0.64
256 บริษัท โฮลด์ โคลล์ จำกัด4,988,058,400-
257 นาย พงษ์ศักดิ์ โล่ห์ทองคำ4,970,525,265-1.77
258 นาย นเรศ งามอภิชน4,967,623,100-0.97
259 STANLEY ELECTRIC HOLDING ASIA-PACIFIC PTE, LTD.4,911,300,000-0.93
260 MAYBANK KIM ENG HOLDINGS LIMITED4,894,382,737-
261 บริษัท ศรีตรัง โฮลดิ้งส์ จำกัด4,881,826,932-1.41
262 บริษัท แอสเพน โฮลดิ้งส์ จำกัด4,851,199,700+1.05
263 บริษัท โกลเบ๊กซ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด4,834,499,737-6.87
264 บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)4,821,739,666-0.12
265 บริษัท บางกอกแอร์เวย์สโฮลดิ้ง จำกัด4,817,500,000+1.28
266 บริษัท ซี.ที. เวนเจอร์ จำกัด4,798,779,154-0.98
267 SUCCESSFUL DRAGON LIMITED4,780,466,910-
268 DELTA ELECTRONICS INC.4,769,841,660-
269 บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)4,709,663,157-1.10
270 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว4,702,910,608+0.15
271 บริษัท อาคเนย์ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)4,689,495,568-0.35
272 นาย สุระ คณิตทวีกุล4,660,150,704-0.01
273 บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด4,641,783,401+0.62
274 นาย สมยศ อนันตประยูร4,618,547,737-1.79
275 บริษัท เคเอสแอล ชูการ์ โฮลดิ้ง จำกัด4,576,780,815+1.28
276 นาย พิพัฒ พะเนียงเวทย์4,570,338,837-0.04
277 นาย เกรียงไกร ศิระวณิชการ4,555,772,100-
278 นาย สถาพร งามเรืองพงศ์4,534,766,250-1.14
279 EAST FOURTEEN LIMITED-DFA EMERG MARKET CORE EQ PORT4,531,695,148-0.45
280 บริษัท ไวด์ บรอด คาสท์ จำกัด4,517,708,279-3.36
281 นาย ปริญญ์ จิราธิวัฒน์4,485,644,557-0.63
282 นาย อนุพงษ์ อัศวโภคิน4,474,811,281-
283 นาย ทศ จิราธิวัฒน์4,440,055,835-0.64
284 นาย มานิต อุดมคุณธรรม4,439,879,955-2.00
285 นาย สาธิต วิทยากร4,433,228,352-0.44
286 นาย อมร ทรัพย์ทวีกุล4,423,597,983+1.69
287 SKI Carbon Black (Mauritius) Limited4,376,431,444+0.55
288 บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)4,373,720,499+1.49
289 นาย วิลเลียม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค4,362,906,507-
290 กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวปันผล 70/304,346,145,938-0.24
291 POLYPLEX (ASIA) PTE LTD.4,312,038,825-2.82
292 นาย วิชัย วชิรพงศ์4,303,106,634-0.97
293 บริษัท ช.การช่าง โฮลดิ้ง จำกัด4,250,633,944-0.81
294 บริษัท ซี.พี.แลนด์ จำกัด (มหาชน)4,158,099,570-
295 บริษัท เดอะ วนชัย กรุ๊ป อ๊อฟ คอมปานีส์ จำกัด4,156,215,765-0.82
296 บริษัท ชนัตถ์และลูก จำกัด4,122,507,773+0.51
297 น.ส. ดวงใจ แก้วบุตตา4,120,636,583-1.60
298 บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)4,109,551,399-0.17
299 BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, LONDON BRANCH4,066,155,931-0.46
300 นาย วิกรม กรมดิษฐ์4,037,398,490-1.42
301 บริษัท รังสิตพลาซ่า จำกัด4,024,575,767-
302 กองทุนเปิด ธนชาตหุ้นปันผล4,010,427,550+0.67
303 HWIC ASIA FUND A/C CLASS C4,006,049,715-
304 บริษัท ควอลิตี้ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)3,986,973,144-
305 น.ส. ประพิชญา พรมมาส3,986,658,900-
306 บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)3,986,284,990+0.05
307 บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)3,971,755,710+1.20
308 NOMURA SINGAPORE LIMITED-NOMURA ASIA INVESTMENT SINGAPORE3,947,572,252+0.93
309 บริษัท ไอ.ดี.เอฟ. จำกัด3,930,064,876+0.86
310 นาย ณัฐภพ รัตนสุวรรณทวี3,869,963,954+7.14
311 J.P. MORGAN BANK LUXEMBOURG S.A. LEND3,839,328,309-0.04
312 บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)3,802,609,200-
313 บริษัท อิออน โฮลดิ้งส์ (ไทยแลนด์) จำกัด3,795,000,000-2.32
314 TATA STEEL GLOBAL HOLDINGS PTE.LTD.3,774,191,575-
315 บริษัท รัชกิจ โฮลดิ้ง จำกัด3,754,560,800+3.35
316 BANYAN TREE HOLDINGS LIMITED3,750,275,186+1.49
317 TAKEUCHI PRESS INDUSTRIES CO.,LTD.3,703,480,000-0.57
318 BANQUE PICTET & CIE SA3,692,991,398-0.29
319 MISS SUNEE SERIPANU3,670,613,310-
320 กองทุน บำเหน็จบำนาญข้าราชการ3,656,767,469-
321 ธนาคาร เกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)3,614,493,843+0.21
322 น.ส. กรรณิกา พลัสสินทร์3,610,498,224-
323 นาย ชัย โสภณพนิช3,601,357,641+0.10
324 น.ส. ฉันทนา จิรัฐิติภัทร์3,598,562,500-0.80
325 MRS. ARUNEE CHAN3,598,199,964-0.78
326 นาย เพชร โอสถานุเคราะห์3,596,207,565-1.25
327 นาย รัตน์ โอสถานุเคราะห์3,593,656,800-1.25
328 กองทุนเปิด อเบอร์ดีนสมอลแค็พ3,583,200,263-0.27
329 บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)3,546,597,473-0.83
330 นาง ปัญจพร โชติจุฬางกูร3,538,272,960-1.39
331 นาย เชง นิรุตตินานนท์3,527,780,678-2.27
332 Deutsche Bank AG Singapore PWM3,518,617,363-0.64
333 นาย ณัฐพล จุฬางกูร3,493,985,093+1.29
334 นาย วินัย เตียวสมบูรณ์กิจ3,480,385,172-0.65
335 MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION3,456,537,700-
336 บริษัท เจ อาร์ เค โฮลดิ้งส์ จำกัด3,451,580,947+0.67
337 บริษัท เค ทู เจ โฮลดิ้ง จำกัด3,438,000,000-
338 นาย ธีรพงศ์ จันศิริ3,419,131,302-2.27
339 บริษัท ไทยเรยอน จำกัด (มหาชน)3,390,921,875+0.55
340 บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)3,355,402,432-0.52
341 บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)3,350,581,830+0.22
342 นาง เพาพิลาส เหมวชิรวรากร3,341,250,000-
343 นาง จริยา แก้วบุตตา3,338,585,800-1.60
344 MANILA WATER (THAILAND) COMPANY LIMITED3,332,442,133-
345 นาง ณัฐธีรา บุญศรี3,321,626,905-0.53
346 นาย พิชัย จิราธิวัฒน์3,320,449,511-0.66
347 น.ส. แพทองธาร ชินวัตร3,307,927,646-3.68
348 มูลนิธินายห้างโรงปูนผู้หนึ่ง3,303,849,600-1.39
349 BANK OF SINGAPORE LIMITED3,301,792,277-0.09
350 นาย รุ่งโรจน์ แสงศาสตรา3,296,000,000-0.97
351 นาย สุขกาญจน์ วัธนเวคิน3,276,150,979+0.92
352 ธนาคารออมสิน3,272,772,160+0.17
353 บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด(มหาชน)3,270,000,000+1.22
354 คุณหญิง พจมาน ดามาพงศ์3,268,370,143-1.25
355 นาง ละออ ตั้งคารวคุณ3,260,705,041+2.80
356 นาย สุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์3,251,229,304-1.18
357 นาย พีระพงศ์ จรูญเอก3,236,829,652-1.43
358 นาย ประชา ดำรงค์สุทธิพงศ์3,225,834,397-0.08
359 น.ส. พินทองทา ชินวัตร3,201,210,146-3.68
360 นาย สุทธิเดช จิราธิวัฒน์3,178,463,744-0.64
361 นาย สราวุฒิ พรพัฒนารักษ์3,174,330,390-1.13
362 บัญชี บริหาร กิจการ3,163,994,704-
363 MURAMOTO INDUSTRY CO., LTD.3,160,373,040+0.47
364 นาย ประจักษ์ ตั้งคารวคุณ3,149,850,000+2.90
365 King's Eye Investments Ltd.3,126,200,000-
366 SATHINEE CO.,LTD.3,109,267,901+0.95
367 น.ส. พลอยส่องแสง นพรัมภา3,102,678,475+1.64
368 KINPO ELECTRONICS, INC.3,090,404,098-0.60
369 นาง อตินุช มาลากุล ณ อยุธยา3,085,150,970+1.28
370 CHAILEASE FINANCE CO., LTD.3,079,220,050-0.42
371 นาย ไกรสร จันศิริ3,076,555,469-2.27
372 EAST FOURTEEN LIMITED-DIMENSIONAL EMER MKTS VALUE FD3,069,312,206+0.35
373 นาย ศักดิ์ นานา3,046,636,800-1.39
374 NEWSAGA LIMITED3,045,800,000-0.64
375 ร้อยตรี เสรี โอสถานุเคราะห์3,026,364,000-1.25
376 KGI ASIA (HOLDINGS) PTE. LTD.3,023,306,496+0.46
377 บริษัท มายเรียด วัสดุ จำกัด3,012,378,660-0.93
378 WGI EMERGING MARKETS FUND, LLC.3,010,283,200+1.49
379 MANDARIN ORIENTAL HOLDINGS B.V.3,007,765,000-
380 บริษัท วัฒนภักดี จำกัด3,000,000,000-
381 นาง อาริญา ปราสาททองโอสถ2,994,323,070+0.81
382 บริษัท สุวินทวงศ์ โกลด์ แอสเซ็ท จำกัด2,984,692,210-
383 นาย สุวิน ไกรภูเบศ2,950,831,000+1.54
384 NOMURA SECURITIES CO LTD-CLIENT A/C2,940,712,851+1.36
385 บริษัท กรุงเทพ ซินธิติกส์ จำกัด2,930,892,188+0.74
386 สหกรณ์ออมทรัพย์การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จำกัด2,921,347,750-1.42
387 นาง สมพร หาญพาณิชย์2,903,250,000-1.27
388 นาย สุทธิศักดิ์ จิราธิวัฒน์2,899,300,431-0.63
389 นาย ธัญชาติ กิจพิพิธ2,898,536,200-
390 นาง รัตนา นรพัลลภ2,891,011,209-0.68
391 CHAROEN POKPHAND HOLDING CO.,LTD2,868,470,520-0.95
392 กองทุนเปิด เค 20 ซีเล็คท์หุ้นระยะยาวปันผล2,854,996,572-1.08
393 นาย วัฒน์ จิราธิวัฒน์2,854,679,861-0.68
394 นาย กอบชัย จิราธิวัฒน์2,853,840,330-0.67
395 MINDO ASIA INVESTMENTS LIMITED2,835,351,100+0.38
396 นาย จุลเวช ยศสุนทรากุล2,820,000,000+1.28
397 นาง จารุวรรณ วนาสิน2,816,207,281+0.76
398 บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)2,812,359,754-2.52
399 CREDIT SUISSE FIRST BOSTON (SINGAPORE) LIMITED2,764,100,000+0.29
400 นาย สุทธิธรรม จิราธิวัฒน์2,745,277,293-0.63
401 บริษัท ยูนีเซ็นทรัล จำกัด2,739,594,439+1.60
402 กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์ อินคัมพลัส2,735,819,883-0.53
403 นาย ชัชวาลย์ เจียรวนนท์2,733,505,762-2.49
404 บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด(มหาชน)2,712,150,000-
405 นาย สำเริง มนูญผล2,710,522,724-0.62
406 บริษัท สินแพทย์ จำกัด2,707,370,544+1.50
407 กองทุนเปิด เค พร็อพเพอร์ตี้ เซคเตอร์2,696,646,780-0.42
408 นาย ณรงค์ฤทธิ์ จิราธิวัฒน์2,695,200,868-0.65
409 นาย สุนทร เด่นธรรม2,694,986,965+2.14
410 บริษัท พีระเดชาพันธ์ โฮลดิ้ง2,682,000,000-0.67
411 กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นปันผล2,679,159,995-0.12
412 บริษัท ควอลิตี้ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)2,679,107,200-
413 RBC INVESTOR SERVICES TRUST2,673,904,685+0.12
414 บริษัท บริหารสินทรัพย์ทวี จำกัด2,660,355,684+0.50
415 กองทุน บำเหน็จบำนาญข้าราชการ2,654,247,972-0.49
416 นาง วรรณสมร วรรณเมธี2,651,570,325+1.22
417 บริษัท พรรณธิอร จำกัด2,648,242,526-1.69
418 นาย ก้องภพ สุริยวนากุล2,645,999,948-1.71
419 นาย ปริญญา วิญญรัตน์2,645,320,476-
420 นาย สุทธิภัค จิราธิวัฒน์2,639,381,743-0.65
421 นาย สุทธิสาร จิราธิวัฒน์2,639,381,743-0.65
422 น.ส. ฐิตินันท์ วัธนเวคิน2,637,679,476+1.43
423 AUSTIN ASSET LIMITED2,632,350,000-3.67
424 น.ส. ชามา สุริยวนากุล2,623,950,000-1.71
425 บริษัท พรีเมียร์ ฟิชชั่น แคปปิตอล จำกัด2,618,426,123+0.25
426 ENGINE HOLDINGS ASIA PTE. LTD.2,616,676,095-2.31
427 บริษัท เตียง จิราธิวัฒน์ จำกัด2,616,523,613-0.65
428 ด.ช. กอกฤษต สุริยวนากุล2,604,656,250-1.71
429 บริษัท ซี.พี.อินเตอร์ฟู้ด (ไทยแลนด์) จำกัด2,594,068,210-3.36
430 MR. CHALERMCHAI MAHAGITSIRI2,578,342,802-0.61
431 THE BANK OF NEW YORK (NOMINEES) LIMITED A/C 51002,569,694,678+0.54
432 นาย ธีระยุทธ จิราธิวัฒน์2,564,255,113-0.77
433 บริษัท สารสิน จำกัด2,530,426,193-2.01
434 นาง นิจพร จรณะจิตต์2,528,858,327-0.09
435 นาย ธีระเกียรติ จิราธิวัฒน์2,525,295,813-0.67
436 THE BANK OF NEW YORK MELLON DR2,524,357,472+0.55
437 มหาวิทยาลัยมหิดล2,518,737,187-0.05
438 นาย ธีระเดช จิราธิวัฒน์2,517,453,813-0.67
439 นาง สมกมล เวชชาชีวะ2,517,453,813-0.67
440 นาย ภัสสรกรณ์ จิราธิวัฒน์2,516,817,450-0.67
441 บริษัท สยามสวีท โฮลดิ้ง จำกัด2,516,250,000-
442 กองทุนเปิด บัวหลวงปัจจัย 4 หุ้นระยะยาวปันผล2,513,822,902-0.99
443 บริษัท บันยัน ทรี รีสอร์ท แอนด์ สปา (ไทยแลนด์) จำกัด2,510,345,984+1.49
444 APCO CAPITAL PTE. LTD.2,508,000,000-
445 นาย สมเกียรติ ธนัตถ์เจริญกุล2,503,390,650+1.69
446 บริษัท โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม จำกัด2,498,945,400-1.66
447 บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)2,494,729,740-0.60
448 KGI ASIA LIMITED2,482,452,668+0.66
449 บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จำกัด (มหาชน)2,473,089,060+1.15
450 บริษัท บีบีทีวี เอ็คควิตี้ จำกัด2,470,254,000+0.46
451 นาย อิทธิพัทธ์ พีระเดชาพันธ์2,466,253,215-0.67
452 บริษัท น้ำตาลตะวันออก จำกัด2,464,398,358+1.47
453 Toray Industries, Inc.2,463,955,200+1.03
454 บริษัท ทุนบุรีรัมย์ จำกัด2,460,414,000-
455 บริษัท Siam Magi จำกัด2,448,000,000-
456 นาย สดาวุธ เตชะอุบล2,443,586,821+1.41
457 นาย สุทธิพันธ์ จิราธิวัฒน์2,440,610,468-0.65
458 กองทุนเปิด อเบอร์ดีนโกรท2,408,938,532-0.13
459 นาย ปัญญา นิรันดร์กุล2,402,700,159-1.32
460 LION CORPORATION2,391,528,732+0.27
461 บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)2,386,517,804+0.11
462 CIMB-PRINCIPAL PROPERTY INCOME FUND2,375,446,279-0.40
463 PLAN B INVESTMENT HOLDING LIMITED2,372,896,319-1.68
464 บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด - 101S2,368,918,240-1.83
465 มูลนิธิ ป้าทองคำ เอ็มเค2,368,398,212-0.33
466 นาย พงษ์ชัย อมตานนท์2,363,514,240+0.78
467 นาย พิชิต วิวัฒน์รุจิราพงศ์2,356,199,538-0.43
468 บริษัท ไสวประภาสและบุตร จำกัด2,350,398,200-
469 กองทุนเปิด บัวหลวงตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ2,349,303,447-0.85
470 นาย ไวยวุฒิ สินเจริญกุล2,338,910,528-1.41
471 GERLACH & CO.-ORBIS SICAV EMERGING MARKETS EQUITY FUND2,316,946,996+0.55
472 นาย ประภาส ชลศรานนท์2,299,196,445-1.32
473 นาง ถนอมศรี สุดโต2,292,013,011-3.26
474 บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน)2,277,937,024+1.87
475 น.ส. สาธิตา วิทยากร2,271,128,921-0.44
476 C.P. FOODS INTERNATIONAL LIMITED2,259,116,597-3.36
477 นาย ไพบูลย์ ดำรงชัยธรรม2,258,798,944+9.57
478 บริษัท สมบูรณ์ โฮลดิ้ง จำกัด2,251,488,675-2.82
479 บริษัท ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)2,246,637,600-
480 นาย ยืนยง โอภากุล2,237,740,000+0.79
481 นาย ดิสพล จันศิริ2,226,387,821-2.27
482 นาง จารุณี ชินวงศ์วรกุล2,220,918,342-0.16
483 นาย เชิดชู โสภณพนิช2,220,540,525-0.54
484 POLYPLEX CORPORATION LTD.2,196,869,476-2.82
485 บริษัท เอ็ม บี เค โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด2,196,674,745+0.54
486 นาย สิทธิชัย ลีสวัสดิ์ตระกูล2,192,891,218-0.92
487 กองทุนเปิด อเบอร์ดีนหุ้นระยะยาว2,188,666,155-0.10
488 บริษัท โรงพยาบาลวิภาราม จำกัด2,187,165,174+0.58
489 บริษัท ชาเตรียนโฮลดิ้ง จำกัด2,177,236,660-
490 บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)2,176,644,623+0.74
491 ASIAN OPPS I LIMITED2,170,133,438+0.55
492 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เค มาสเตอร์ พูล ฟันด์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว2,168,425,682-2.08
493 Y Investment Ltd2,160,000,000-1.25
494 นาย อนุทิน ชาญวีรกูล2,151,473,210-0.82
495 บริษัท ทีโอเอ เวนเจอร์ โฮลดิ้ง จำกัด2,144,623,173-0.97
496 บริษัท ซีเค.ออฟฟิซ ทาวเวอร์ จำกัด2,133,995,658-0.81
497 นาย คุณวุฒิ ธรรมพรหมกุล2,131,832,835-2.00
498 นาย สมศักดิ์ อมรรัตนชัยกุล2,127,718,874+5.77
499 นาย จักรพงษ์ จักราจุฑาธิบดิ์2,114,000,000-17.88
500 นางสาว เกสรา โอสถานุเคราะห์2,097,480,000-1.25