คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

จัดอันดับเศรษฐีหุ้นไทย 22/02/2019

No. Name จำนวนเงิน (บาท) %
1 กระทรวงการคลัง1,454,956,164,197-0.23
2 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด1,150,049,777,709+0.15
3 บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)635,663,255,402-0.48
4 SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED346,995,978,779-
5 STATE STREET EUROPE LIMITED328,913,578,890+0.08
6 สำนักงานประกันสังคม255,122,734,607+0.07
7 บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)216,817,824,912+0.34
8 MUFG BANK,LTD. BAY ACCOUNT212,074,955,475+2.00
9 บริษัท ซี.พี.เมอร์แชนไดซิ่ง จำกัด210,948,830,400-0.32
10 บริษัท อินโดรามา รีซอสเซส จำกัด164,734,591,946+1.06
11 กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง โดย บลจ.เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)152,364,871,898-0.38
12 กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง โดย บลจ.กรุงไทย จำกัด (มหาชน)152,364,871,579-0.38
13 กองทุน เพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน148,537,602,477+0.52
14 UBS AG SINGAPORE BRANCH134,064,922,884+0.35
15 บริษัท ทีซีซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด131,099,066,400+1.04
16 SINGTEL STRATEGIC INVESTMENTS PTE LTD.123,071,222,500+0.28
17 บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด99,491,525,026+1.36
18 บริษัท สยามแม็คโคร โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด98,351,279,300-0.67
19 บริษัท เซ็นทรัลโฮลดิ้ง จำกัด88,519,882,990+2.99
20 บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)85,274,433,686-0.52
21 บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)76,570,159,764-1.10
22 นาย ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ73,412,835,102-0.73
23 บริษัท เอ็นจี โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด72,493,599,230-0.55
24 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย71,709,490,078-0.23
25 STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY71,345,984,936+0.70
26 บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)69,365,630,786+0.17
27 GIC PRIVATE LIMITED68,295,300,196+0.34
28 บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)68,078,051,575-0.67
29 นาย สารัชถ์ รัตนาวะดี67,094,999,468+1.13
30 THE BANK OF NEW YORK MELLON65,487,282,335+0.31
31 บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)55,358,408,974-0.43
32 SOUTH EAST ASIA UK (TYPE A) NOMINEES LIMITED54,676,182,081+0.03
33 ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)53,942,244,715+0.45
34 ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน)53,514,717,808-0.61
35 CITIBANK NOMINEES SINGAPORE PTE LTD-CBHK-PBGSG-RESTRICTED SHARES51,527,861,613-0.35
36 TELENOR ASIA PTE LTD48,187,986,732+0.52
37 THE BANK OF NEW YORK (NOMINEES) LIMITED47,724,601,110+0.13
38 นาย นิติ โอสถานุเคราะห์46,648,840,181+0.38
39 กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว45,223,511,667+0.10
40 นาย สมโภชน์ อาหุนัย41,333,439,303+0.53
41 บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)41,276,042,962-0.45
42 บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)40,607,567,090-1.27
43 NORTRUST NOMINEES LTD-CL AC40,538,461,459+0.30
44 UBS AG HONG KONG BRANCH37,835,668,940+0.82
45 บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)37,283,428,500-0.67
46 บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน)37,169,995,590-0.79
47 บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)37,018,868,344-20.39
48 SINGTEL GLOBAL INVESTMENT PTE. LTD.36,529,143,322+0.46
49 นาย ชูชาติ เพ็ชรอำไพ35,657,990,114-0.49
50 BNY MELLON NOMINEES LIMITED35,630,494,149-0.05
51 นาง ดาวนภา เพชรอำไพ35,100,000,000-0.51
52 UBS AG LONDON BRANCH35,013,775,172+1.24
53 TEPDIA Generating B.V.33,908,573,882-
54 SE ASIA (TYPE B) NOMINEES LLC32,906,305,444-0.41
55 THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED32,326,655,635+0.35
56 บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)31,969,074,022-0.52
57 CHINA MOBILE INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED31,833,696,690+0.94
58 CREDIT SUISSE AG, SINGAPORE BRANCH31,775,818,608-0.08
59 HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD31,277,482,346+1.53
60 นาย พิชญ์ โพธารามิก30,975,833,863-0.62
61 นาย คีรี กาญจนพาสน์30,964,877,629+0.92
62 บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)30,642,094,425-1.26
63 นาย อนันต์ อัศวโภคิน29,755,816,889+0.96
64 CHEVRON SOUTH ASIA HOLDINGS PTE LTD29,672,541,813+0.88
65 บริษัท ไมเนอร์ โฮลดิ้ง (ไทย) จำกัด27,655,171,840-1.97
66 บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)26,981,491,228+9.92
67 B. Grimm Power (Singapore) Pte. Ltd.26,137,059,000-
68 บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)26,064,215,771-0.67
69 บริษัท ไทย เทลโค โฮลดิ้งส์ จำกัด25,355,312,075+0.52
70 EXXONMOBIL ASIA HOLDINGS PTE. LTD.25,121,250,000-
71 บริษัท ซันไรส์ อีคิวตี้ จำกัด25,006,821,671-5.53
72 ING BANK N.V.24,794,218,991-
73 บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)24,360,697,917-0.75
74 นาย ทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์23,906,909,327-
75 บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)23,099,999,901+0.61
76 UOB KAY HIAN (HONG KONG) LIMITED - Client Account22,683,226,388-0.29
77 CIMB BANK BERHARD22,512,395,496-1.27
78 บริษัท เอสซีจี ดิสทริบิวชั่น จำกัด21,907,100,206-
79 บริษัท ทีโอเอ กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด21,902,400,000-
80 บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด20,646,898,220+0.75
81 NORTRUST NOMINEES LIMITED-NT0 SEC LENDING THAILAND CL AC20,441,228,368-0.01
82 ENGIE GLOBAL DEVELOPMENTS B.V.20,010,707,790-0.55
83 GULF CAPITAL HOLDINGS LIMITED19,836,956,250+1.13
84 บริษัท ไทยออยล์เพาเวอร์ จำกัด19,775,516,520-
85 บริษัท เจริญโภคภัณฑ์โฮลดิ้ง จำกัด19,685,131,960+1.92
86 บริษัท ซี.อาร์.จี.บริการ จำกัด19,406,247,696+0.75
87 MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC19,285,579,945+0.98
88 นาย ฮาราลด์ ลิงค์18,724,105,450-
89 บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)18,531,910,999+0.40
90 CHASE NOMINEES LIMITED18,218,788,380+0.52
91 บริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จำกัด18,096,509,504-1.35
92 JARDINE CYCLE & CARRIAGE LIMITED17,809,124,112-5.56
93 ASAHI GLASS CO.,LTD.17,590,753,602-100.00
94 บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)16,894,874,044+0.51
95 AEON FINANCIAL SERVICE CO.,LTD.16,111,300,000-0.54
96 ธนาคาร ออมสิน15,923,103,213+0.67
97 บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)15,648,824,679-
98 บริษัท ดับบลิวเอชเอ โฮลดิ้ง จำกัด15,590,542,649+0.95
99 บริษัท เหมราช พัฒนาที่ดิน จำกัด (มหาชน)15,277,199,826+0.86
100 น.ส. ปรมาภรณ์ ปราสาททองโอสถ15,259,533,923-0.55
101 บริษัท ยูนิสเตรทช์ จำกัด14,941,234,279-2.20
102 บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด14,825,000,000-
103 DBS BANK LTD14,571,716,608+0.82
104 กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 75/2514,538,633,154+0.26
105 Orizon Limited14,234,437,900+2.83
106 GULF INVESTMENT AND TRADING PTE. LTD.14,111,250,178+1.13
107 บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)13,939,549,464-0.96
108 นาย มงคล ประกิตชัยวัฒนา13,905,454,536-0.80
109 บริษัท ยู เอ็น เอส อโกรเคมีคัล จำกัด13,860,000,000-0.32
110 นาย เฉลิม หาญพาณิชย์13,833,750,000-0.59
111 นาง ยุพิน ธีระโกเมน13,497,363,348+1.01
112 ธนาคาร ธนชาต จำกัด (มหาชน)13,430,609,390-1.07
113 บริษัท มิตซุย วอเตอร์ โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด13,267,200,000-
114 บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)13,266,948,553+1.19
115 การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย13,190,725,632-
116 บริษัท เฟรเซอร์ส แอสเซ็ทส์ จำกัด13,080,843,187+0.68
117 บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)12,832,305,500+0.19
118 บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)12,322,216,418+1.21
119 น.ส. ธิดา แก้วบุตตา12,220,453,816-
120 บริษัท วิทูรปกรณ์ โฮลดิ้ง จำกัด12,179,998,550-0.69
121 นาง ยุพิน ธีระโกเมน ในฐานะผู้จัดการมรดกของ นายสมนึก หาญจิตต์เกษม12,142,510,298+1.01
122 นาย ประทีป ตั้งมติธรรม12,122,870,143+0.40
123 กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล12,089,063,389-0.06
124 บริษัท กันกุล กรุ๊พ จำกัด11,894,227,268+0.62
125 N.C.B.TRUST LIMITED-NORGES BANK 1111,810,041,167+0.08
126 บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)11,747,198,163+0.04
127 BANK OF SINGAPORE LIMITED-THB SEG AC11,739,521,915+1.62
128 บริษัทเซรามิคซิเมนต์ไทย จำกัด11,725,749,849-0.93
129 บริษัท กรุงเทพโปรดิ๊วส จำกัด (มหาชน)11,696,368,474+0.33
130 บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก11,392,766,162+1.73
131 CTBC Bank Company Limited11,317,442,013-
132 บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด11,277,400,125-1.04
133 บริษัท วัฒนโสภณพนิช จำกัด11,175,081,873-0.20
134 บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)11,161,419,251+0.24
135 บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด11,039,758,800+0.68
136 AIA COMPANY LIMITED - EQ4-P10,964,943,510-0.49
137 นาย สมชาย หาญจิตต์เกษม10,914,616,088+1.01
138 บริษัท เสถียรธรรมโฮลดิ้ง จำกัด10,815,289,625+16.18
139 กองทุนเปิด ทหารไทย พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม พลัส10,245,267,350-0.32
140 บริษัท ปทุมไรซมิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน)9,911,815,177+0.96
141 UOB KAY HIAN PRIVATE LIMITED9,881,907,033+0.02
142 WORTH ACCESS TRADING LIMITED9,570,487,893+1.37
143 NISSIN FOODS HOLDINGS CO., LTD.9,534,989,266-0.04
144 ธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)9,530,223,000-0.41
145 N.C.B.TRUST LIMITED-NORGES BANK 19,440,419,947-0.52
146 ASIAN DEVELOPMENT BANK9,308,500,000+0.69
147 บริษัท เลียวไพรัตนวิสาหกิจ จำกัด9,239,905,107-
148 บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน)9,216,283,479+1.21
149 บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด (มหาชน)9,208,926,200-0.05
150 นาย ปริญญา เธียรวร9,205,745,000+0.30
151 นาย ฤทธิ์ ธีระโกเมน9,182,673,955+1.01
152 นาย จิโรจน์ สุชาโต9,091,142,487-0.82
153 น.ส. ณัฐชไม ถนอมบูรณ์เจริญ9,082,500,000+16.18
154 AIA COMPANY LIMITED - EQ3-P9,052,024,340-0.12
155 นาย อัฐ ทองแตง9,018,401,877-0.68
156 นาย ทวีฉัตร จุฬางกูร8,997,697,256-0.53
157 บริษัท โชควัฒนา จำกัด8,896,136,983+1.00
158 บริษัท กัลฟ์ โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด8,875,000,178+1.13
159 นาย วรวิทย์ วีรบวรพงศ์8,837,631,980-1.00
160 บริษัท เอซีเอส แคปปิตอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด8,808,000,000-0.54
161 บริษัท อเดลฟอส จำกัด8,707,871,105-
162 นาย ธรรศพลฐ์ แบเลเว็ลด์8,698,243,161+0.93
163 นาย ชาตรี โสภณพนิช8,661,192,182+0.90
164 บริษัท นทลิน จำกัด8,656,003,315-2.46
165 น.ส. กุณฑี สุริยวนากุล8,582,083,913-
166 นาย เกรียงไกร สุริยวนากุล8,478,768,240-
167 บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)8,475,221,747-
168 บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)8,224,849,081-0.19
169 LGT BANK (SINGAPORE) LTD8,213,141,833-0.72
170 บริษัท หทัยจรูญเอกโฮลดิ้ง จำกัด8,096,760,000+0.84
171 BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES LUXEMBOURG8,053,290,488-0.43
172 นาง มุกดา บุญเสี่ยง8,008,901,007+0.53
173 บริษัท สิงห์ พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด7,957,814,624+1.21
174 นาย อิทธิ ทองแตง7,908,061,187-0.67
175 SOJITZ CORPORATION7,897,628,803-0.81
176 บริษัท เอฟแอนด์เอส 79 จำกัด7,724,399,169-0.25
177 บริษัท ยูนีค เน็ตเวิร์ค จำกัด7,694,839,132+0.94
178 กองทุนเปิด บัวหลวงทศพล7,614,887,625-0.21
179 นาย อนันต์ กาญจนพาสน์7,532,979,729-0.61
180 บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)7,518,445,156-0.09
181 บริษัท ทุนมหาโชค จำกัด7,505,195,306+1.66
182 นาย วีรพัฒน์ พูนศักดิ์อุดมสิน7,356,763,926+14.05
183 บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด7,328,379,147+4.43
184 บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)7,315,628,480-0.13
185 บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)7,279,921,040-0.43
186 การประปาส่วนภูมิภาค7,223,040,000-
187 บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)7,211,354,433+4.43
188 บริษัท มหาศิริ สยาม จำกัด7,210,318,399-0.97
189 BNP PARIBAS SECURITIES (ASIA) LTD-FOR COLAS7,164,673,184+4.11
190 บริษัท แรนเดอรีเบอรามาการ จำกัด7,129,843,200-
191 นาย วิโรจน์ ธนาลงกรณ์7,128,192,500-0.91
192 บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)7,112,579,127-0.46
193 บริษัท ไอเอสทีเอส (ไทยแลนด์) จำกัด7,108,164,342-0.81
194 นาย ลุชัย ภุขันอนันต์7,088,209,378+0.50
195 TICON INTERNATION PTE.LTD.7,066,290,000+0.83
196 บริษัท เมย์แลนด์ จำกัด7,040,800,718+0.96
197 บริษัท บี.กริม จอยน์ เว็นเจอร์ โฮลดิ้ง จำกัด6,961,933,625-
198 BANK OF SINGAPORE LIMITED-SEG6,959,874,005+2.99
199 CDIB & PARTNERS INVESTMENT HOLDING PTE.LTD.6,805,552,200-0.29
200 บริษัท เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน)6,795,315,119-0.14
201 น.ส. วิอร ทองแตง6,776,354,778-0.64
202 กองทุนเปิด บัวหลวงเฟล็กซิเบิ้ลเพื่อการเลี้ยงชีพ6,721,599,455+0.34
203 นาย วิชา พูลวรลักษณ์6,656,750,410+3.38
204 ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)6,628,818,258-0.38
205 น.ส. จรีพร จารุกรสกุล6,592,539,128+0.93
206 นาย จตุภัทร์ ตั้งคารวคุณ6,591,594,080-
207 บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)6,578,735,688+0.53
208 นาย วนรัชต์ ตั้งคารวคุณ6,573,600,000-
209 นาย ณัฏฐวุฒิ ตั้งคารวคุณ6,573,600,000-
210 นาง บุศทรี หวั่งหลี6,573,600,000-
211 บริษัท จี แอล แอสเซทส์ จำกัด6,558,764,018+1.94
212 CREDIT SUISSE AG, HONG KONG BRANCH6,547,799,290+2.62
213 บริษัท บีบีทีวี แอสเซตแมเนจเมนท์ จำกัด6,504,364,998+1.92
214 MITSUBISHI CORPORATION6,502,833,744-1.60
215 นาย พุฒิพงศ์ ปราสาททองโอสถ6,490,009,960+1.61
216 C.P. Foods International Limited6,391,000,000-0.32
217 บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)6,360,430,128+1.92
218 มูลนิธิเอสซีจี6,299,925,600-
219 ดร. พิเชษฐ์ วิริยะจิตรา6,271,254,000-
220 บริษัท สตรองโฮลด์ แอสเซ็ทส์ จำกัด6,255,304,750+1.99
221 บริษัท บีบีทีวี แซทเทลวิชั่น จำกัด6,230,666,775+2.00
222 OMAC (HK) LIMITED6,209,280,000-1.39
223 บริษัท โซ วอเตอร์ จำกัด6,190,372,944-1.39
224 นาย ชานนท์ เรืองกฤตยา6,176,214,208+0.50
225 บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน)6,166,823,107+16.15
226 น.ส. วลัยพร จิรภูมิมินทร์6,160,000,000-0.32
227 การไฟฟ้า ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย6,152,225,000+0.85
228 นาย ปรินทร์ โลจนะโกสินทร์6,150,165,410-
229 นาย กวิน กาญจนพาสน์6,145,084,809+0.98
230 บริษัท เรียล มูฟ จำกัด6,087,315,255-0.67
231 บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส์ จำกัด5,985,932,883-1.05
232 นาย นเรศ งามอภิชน5,966,920,000-0.13
233 HSBC BANK PLC- PRUDENTIAL ASSURANCE COMPANY OBA ESI5,963,104,244+1.16
234 บริษัท มหากิจโฮลดิ้ง จำกัด5,962,423,375+1.99
235 นาย สุรชัย โชติจุฬางกูร5,957,718,610+0.66
236 บริษัท ทุนรุ่งเรือง จำกัด5,931,022,000+1.99
237 บริษัท ไทย ปิโตรเคมีกัล อุตสาหกรรม จำกัด5,884,692,099-
238 บริษัท บางกอกกล๊าส จำกัด (มหาชน)5,856,324,864+1.70
239 นาย สุระ คณิตทวีกุล5,817,507,897+2.27
240 บริษัท 3 เอส โฮลดิ้ง จำกัด5,783,400,060+0.84
241 บริษัท ศรีตรัง โฮลดิ้งส์ จำกัด5,638,166,316+2.44
242 นาย สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์5,618,400,000-1.25
243 MERRILL LYNCH SINGAPORE PTE.LTD5,604,750,000+2.83
244 นาย มิน เธียรวร5,587,463,600+0.08
245 นาย พงศ์ศักดิ์ ธรรมธัชอารี5,554,804,840+0.31
246 น.ส. วันดี กุญชรยาคง5,550,000,000+1.08
247 บริษัท แอสเพน โฮลดิ้งส์ จำกัด5,540,580,710+0.46
248 นาย อติคุณ ทองแตง5,420,755,260-0.60
249 บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)5,400,272,236+4.11
250 น.ส. เพียงใจ หาญพาณิชย์5,392,726,011+0.20
251 POSCO5,366,326,897+1.01
252 บริษัท โฮลด์ โคลล์ จำกัด5,349,184,800+0.84
253 นาย สันติ ภิรมย์ภักดี5,328,344,117+1.19
254 MAYBANK KIM ENG HOLDINGS LIMITED5,322,047,248-
255 นาย สุทธิลักษณ์ จิราธิวัฒน์5,315,746,135+1.37
256 นาย พงษ์ศักดิ์ โล่ห์ทองคำ5,315,087,800+0.93
257 SUCCESSFUL DRAGON LIMITED5,297,697,756-
258 นาย ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล5,295,831,376-0.40
259 STANLEY ELECTRIC HOLDING ASIA-PACIFIC PTE, LTD.5,278,500,000-
260 บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)5,242,982,461-0.54
261 บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน)5,229,032,130-
262 บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน)5,204,385,639-0.05
263 BNP PARIBAS HONG KONG BRANCH5,202,098,058-0.61
264 บริษัท ซี.ที. เวนเจอร์ จำกัด5,196,726,694-0.45
265 บริษัท โกลเบ๊กซ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด5,074,464,466-2.39
266 บริษัท ไวด์ บรอด คาสท์ จำกัด5,030,221,403+0.94
267 นาย พิธาน องค์โฆษิต4,993,880,908-0.91
268 บริษัท บางกอกแอร์เวย์สโฮลดิ้ง จำกัด4,981,500,000-0.82
269 สหกรณ์ออมทรัพย์การไฟฟ้าฝ่ายผลิต แห่งประเทศไทย จำกัด4,977,379,290+0.52
270 บริษัท นิวสตาร์ วิคเตอร์ จำกัด4,967,559,780-1.28
271 DELTA ELECTRONICS INC.4,959,944,045-0.35
272 EAST FOURTEEN LIMITED-DFA EMERG MARKET CORE EQ PORT4,958,651,803-0.61
273 บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)4,930,194,270+3.34
274 บริษัท เดอะ วนชัย กรุ๊ป อ๊อฟ คอมปานีส์ จำกัด4,919,602,334+0.86
275 นาย สถาพร งามเรืองพงศ์4,909,469,750-0.75
276 นาย พีระพงศ์ จรูญเอก4,889,924,796-0.71
277 บริษัท อาคเนย์ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)4,865,282,841-0.11
278 บริษัท เคเอสแอล ชูการ์ โฮลดิ้ง จำกัด4,811,487,524+0.61
279 นาย อนุพงษ์ อัศวโภคิน4,809,545,061-0.70
280 บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)4,776,527,629-0.73
281 บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด4,757,107,212+1.21
282 นาย อมร ทรัพย์ทวีกุล4,723,502,931+0.53
283 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว4,699,873,836+0.76
284 กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวปันผล 70/304,697,707,711+0.36
285 นาย วิลเลียม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค4,697,625,887-1.89
286 นาย สาธิต วิทยากร4,608,224,208+0.84
287 นาย สมยศ อนันตประยูร4,607,942,527+0.95
288 นาย ปริญญ์ จิราธิวัฒน์4,592,889,442+1.94
289 นาย เกรียงไกร ศิระวณิชการ4,556,222,100-
290 POLYPLEX (ASIA) PTE LTD.4,554,970,590-2.00
291 นาย ทศ จิราธิวัฒน์4,538,993,836+1.95
292 บริษัท ชนัตถ์และลูก จำกัด4,524,188,017-1.87
293 นาย พิพัฒ พะเนียงเวทย์4,509,459,579+0.22
294 นาย มานิต อุดมคุณธรรม4,499,078,354-1.32
295 SKI Carbon Black (Mauritius) Limited4,448,968,982-
296 น.ส. ดวงใจ แก้วบุตตา4,429,133,440-
297 บริษัท ช.การช่าง โฮลดิ้ง จำกัด4,413,460,648-0.97
298 นาย วิชัย วชิรพงศ์4,394,083,303-0.05
299 บริษัท ควอลิตี้ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)4,365,299,063-
300 BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, LONDON BRANCH4,354,974,784-0.73
301 กองทุนเปิด ธนชาตหุ้นปันผล4,340,409,720+0.02
302 บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)4,323,847,290+1.06
303 TATA STEEL GLOBAL HOLDINGS PTE.LTD.4,288,854,062-
304 บริษัท ซี.พี.แลนด์ จำกัด (มหาชน)4,254,799,560-
305 นาย สราวุฒิ พรพัฒนารักษ์4,232,440,520-1.69
306 บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)4,207,218,254-0.24
307 BANYAN TREE HOLDINGS LIMITED4,179,411,152+0.89
308 บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)4,178,054,190-1.12
309 นาย วิกรม กรมดิษฐ์4,133,071,440+0.46
310 น.ส. ประพิชญา พรมมาส4,096,889,100-
311 NOMURA SINGAPORE LIMITED-NOMURA ASIA INVESTMENT SINGAPORE4,095,145,047+0.90
312 น.ส. กรรณิกา พลัสสินทร์4,069,290,816-0.98
313 บริษัท รังสิตพลาซ่า จำกัด4,059,879,063+0.43
314 HWIC ASIA FUND A/C CLASS C4,038,830,774-0.47
315 บริษัท อิออน โฮลดิ้งส์ (ไทยแลนด์) จำกัด4,037,000,000-0.54
316 บริษัท พีระเดชาพันธ์ โฮลดิ้ง4,032,000,000-11.16
317 นาย ประชา ดำรงค์สุทธิพงศ์4,024,525,408+6.53
318 นาย ณัฐภพ รัตนสุวรรณทวี4,007,953,731-
319 BANQUE PICTET & CIE SA3,978,244,025-2.02
320 นาย เพชร โอสถานุเคราะห์3,970,611,120+2.83
321 นาย รัตน์ โอสถานุเคราะห์3,967,996,050+2.83
322 บริษัท รัชกิจ โฮลดิ้ง จำกัด3,943,337,600-
323 น.ส. ฉันทนา จิรัฐิติภัทร์3,924,837,500-0.86
324 บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)3,921,998,629-
325 J.P. MORGAN BANK LUXEMBOURG S.A. LEND3,897,079,205-0.22
326 บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)3,801,037,580-0.66
327 นาย ณัฐพล จุฬางกูร3,772,685,156-0.86
328 TAKEUCHI PRESS INDUSTRIES CO.,LTD.3,756,086,250-
329 นาย เชง นิรุตตินานนท์3,748,266,971-1.60
330 BANK OF SINGAPORE LIMITED3,715,919,503-0.67
331 นาย อิทธิพัทธ์ พีระเดชาพันธ์3,707,655,840-11.16
332 นาง ปัญจพร โชติจุฬางกูร3,685,701,000+0.67
333 คุณหญิง พจมาน ดามาพงศ์3,683,184,359+0.13
334 กองทุน บำเหน็จบำนาญข้าราชการ3,675,813,133-1.04
335 น.ส. แพทองธาร ชินวัตร3,672,772,607+1.32
336 นาย ชัย โสภณพนิช3,672,466,850-0.46
337 บริษัท เค ทู เจ โฮลดิ้ง จำกัด3,672,000,000+0.98
338 บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)3,660,139,656+0.09
339 นาย ธีรพงศ์ จันศิริ3,632,827,009-1.60
340 ธนาคาร เกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)3,624,075,923-0.74
341 มูลนิธินายห้างโรงปูนผู้หนึ่ง3,609,761,600-
342 MISS SUNEE SERIPANU3,600,696,866+0.97
343 Deutsche Bank AG Singapore PWM3,597,023,176+1.95
344 MRS. ARUNEE CHAN3,594,664,652+1.55
345 นาง จริยา แก้วบุตตา3,588,533,400-
346 นาย สุวิน ไกรภูเบศ3,586,394,600-2.53
347 น.ส. พินทองทา ชินวัตร3,554,284,795+1.32
348 บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด(มหาชน)3,550,000,000+1.13
349 MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION3,546,317,900-
350 นาย สุขกาญจน์ วัธนเวคิน3,544,855,877+0.08
351 นาย รุ่งโรจน์ แสงศาสตรา3,520,000,000-0.91
352 บริษัท อีเทอนอล โกรท คอร์ปอเรชั่น จำกัด3,512,102,300+1.30
353 นาย วินัย เตียวสมบูรณ์กิจ3,479,770,559-1.25
354 บริษัท เจ อาร์ เค โฮลดิ้งส์ จำกัด3,474,745,920-
355 นาง เพาพิลาส เหมวชิรวรากร3,465,000,000-0.32
356 บริษัท ไทยเรยอน จำกัด (มหาชน)3,447,125,000-
357 นาง ณัฐธีรา บุญศรี3,424,493,810+1.75
358 บัญชี บริหาร กิจการ3,410,831,170-1.97
359 นาย พิชัย จิราธิวัฒน์3,409,048,696+1.70
360 นาง ละออ ตั้งคารวคุณ3,405,894,267-
361 King's Eye Investments Ltd.3,395,700,000+5.56
362 บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)3,392,627,340-0.05
363 NOMURA SECURITIES CO LTD-CLIENT A/C3,369,707,521-0.01
364 MANILA WATER (THAILAND) COMPANY LIMITED3,363,586,452-
365 SATHINEE CO.,LTD.3,356,035,195-0.29
366 บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)3,355,402,432-
367 ร้อยตรี เสรี โอสถานุเคราะห์3,341,610,250+2.83
368 นาย สุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์3,332,256,097+1.15
369 นาย ศักดิ์ นานา3,328,732,800-
370 น.ส. พลอยส่องแสง นพรัมภา3,309,065,575+0.56
371 กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์ อินคัมพลัส3,305,494,036-0.34
372 KINPO ELECTRONICS, INC.3,292,751,986-
373 นาย ประจักษ์ ตั้งคารวคุณ3,286,800,000-
374 KGI ASIA (HOLDINGS) PTE. LTD.3,274,087,680+2.13
375 นาย ไกรสร จันศิริ3,268,840,186-1.60
376 บริษัท สุวินทวงศ์ โกลด์ แอสเซ็ท จำกัด3,266,266,947-
377 ENGINE HOLDINGS ASIA PTE. LTD.3,260,780,979-1.23
378 นาย สุทธิเดช จิราธิวัฒน์3,222,065,439+2.17
379 นาง อตินุช มาลากุล ณ อยุธยา3,190,177,386-0.82
380 ธนาคารออมสิน3,187,613,400-0.09
381 CHAILEASE FINANCE CO., LTD.3,143,638,880-
382 นาง อารดา จรูญเอก3,128,834,810-0.71
383 นาง สมพร หาญพาณิชย์3,123,750,000-0.59
384 บริษัท กรุงเทพ ซินธิติกส์ จำกัด3,115,429,844-1.05
385 บริษัท มายเรียด วัสดุ จำกัด3,096,055,845+0.90
386 บริษัท ไอ.ดี.เอฟ. จำกัด3,091,453,444+35.78
387 MINDO ASIA INVESTMENTS LIMITED3,069,774,575-0.47
388 นาย ยืนยง โอภากุล3,048,260,000+16.18
389 สหกรณ์ออมทรัพย์การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จำกัด3,032,109,750-0.46
390 บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)3,031,529,207-1.25
391 นาง อาริญา ปราสาททองโอสถ3,018,667,160+1.61
392 CHAROEN POKPHAND HOLDING CO.,LTD3,012,368,100+1.46
393 WGI EMERGING MARKETS FUND, LLC.3,010,283,200-0.37
394 กองทุนเปิด เค 20 ซีเล็คท์หุ้นระยะยาวปันผล2,993,142,106+0.18
395 บริษัท วัฒนภักดี จำกัด2,976,000,000-0.40
396 นาย ธัญชาติ กิจพิพิธ2,970,208,200-1.04
397 กองทุนเปิด อเบอร์ดีนสมอลแค็พ2,970,133,137-0.46
398 กองทุนเปิด เค พร็อพเพอร์ตี้ เซคเตอร์2,964,184,170-0.10
399 บริษัท เตียง จิราธิวัฒน์ จำกัด2,954,139,563-0.57
400 นาง รัตนา นรพัลลภ2,953,580,022+1.93
401 นาย สุทธิศักดิ์ จิราธิวัฒน์2,952,339,306+2.05
402 EAST FOURTEEN LIMITED-DIMENSIONAL EMER MKTS VALUE FD2,940,758,415+2.88
403 CREDIT SUISSE FIRST BOSTON (SINGAPORE) LIMITED2,924,400,000+1.03
404 นาย วัฒน์ จิราธิวัฒน์2,924,291,666+1.74
405 นาย กอบชัย จิราธิวัฒน์2,922,789,260+1.76
406 นาย จุลเวช ยศสุนทรากุล2,916,000,000-0.82
407 นาย ชัชวาลย์ เจียรวนนท์2,915,727,587-0.44
408 MANDARIN ORIENTAL HOLDINGS B.V.2,905,373,000-0.88
409 บริษัท ซี.พี.อินเตอร์ฟู้ด (ไทยแลนด์) จำกัด2,888,353,259+0.94
410 กองทุน บำเหน็จบำนาญข้าราชการ2,882,363,190-0.07
411 นาย ก้องภพ สุริยวนากุล2,872,799,943-
412 น.ส. ชามา สุริยวนากุล2,848,860,000-
413 MURAMOTO INDUSTRY CO., LTD.2,847,317,220+0.52
414 นาง วรรณสมร วรรณเมธี2,835,072,163+0.22
415 นาย ไพบูลย์ ดำรงชัยธรรม2,828,409,113-2.08
416 ด.ช. กอกฤษต สุริยวนากุล2,827,912,500-
417 RBC INVESTOR SERVICES TRUST2,823,260,352-1.42
418 บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด(มหาชน)2,822,850,000-1.31
419 กองทุนเปิด บัวหลวงปัจจัย 4 หุ้นระยะยาวปันผล2,812,104,511-0.01
420 บริษัท พรรณธิอร จำกัด2,811,897,963-
421 บริษัท บันยัน ทรี รีสอร์ท แอนด์ สปา (ไทยแลนด์) จำกัด2,797,599,504+0.89
422 นาย สุทธิธรรม จิราธิวัฒน์2,797,489,613+2.03
423 น.ส. ฐิตินันท์ วัธนเวคิน2,797,122,904+0.32
424 บริษัท ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)2,789,575,020+0.67
425 บริษัท สยามสวีท โฮลดิ้ง จำกัด2,788,500,000-
426 บริษัท บริหารสินทรัพย์ทวี จำกัด2,758,755,435-1.50
427 นาย พิชิต วิวัฒน์รุจิราพงศ์2,753,999,460+1.85
428 AUSTIN ASSET LIMITED2,753,100,000-2.63
429 นาย ณรงค์ฤทธิ์ จิราธิวัฒน์2,752,368,938+1.97
430 THE BANK OF NEW YORK (NOMINEES) LIMITED A/C 51002,743,569,228+0.76
431 กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นปันผล2,740,648,760+0.05
432 บริษัท พรีเมียร์ ฟิชชั่น แคปปิตอล จำกัด2,738,524,197+0.05
433 บริษัท ยูนีเซ็นทรัล จำกัด2,736,398,994+4.13
434 นาง จารุณี ชินวงศ์วรกุล2,734,544,125+4.74
435 บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด - 101S2,724,020,286+0.05
436 นาย ไวยวุฒิ สินเจริญกุล2,701,276,948+2.44
437 THE BANK OF NEW YORK MELLON DR2,697,733,672+0.77
438 นาย สุทธิภัค จิราธิวัฒน์2,695,366,013+1.97
439 นาย สุทธิสาร จิราธิวัฒน์2,695,366,013+1.97
440 MR. CHALERMCHAI MAHAGITSIRI2,691,057,753+0.17
441 นาง จารุวรรณ วนาสิน2,687,220,688-
442 บริษัท สินแพทย์ จำกัด2,676,215,433-0.43
443 นาย สมเกียรติ ธนัตถ์เจริญกุล2,673,112,050+0.53
444 บริษัท โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม จำกัด2,655,884,000-
445 บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จำกัด (มหาชน)2,651,198,200-2.49
446 บริษัท ควอลิตี้ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)2,638,204,800+0.78
447 นาย ปริญญา วิญญรัตน์2,621,488,760-
448 บริษัท น้ำตาลตะวันออก จำกัด2,609,473,339+0.34
449 นาย ธีระยุทธ จิราธิวัฒน์2,609,399,666+1.90
450 มหาวิทยาลัยมหิดล2,603,724,987-0.18
451 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เค มาสเตอร์ พูล ฟันด์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว2,599,156,620-0.61
452 นาย ธีระเกียรติ จิราธิวัฒน์2,578,224,456+1.95
453 BBHISL NOMINEES LIMITED2,574,955,720-0.26
454 นาง สมกมล เวชชาชีวะ2,569,438,556+1.96
455 นาย ธีระเดช จิราธิวัฒน์2,569,438,556+1.96
456 นาย ภัสสรกรณ์ จิราธิวัฒน์2,568,895,200+1.96
457 นาย พงษ์ชัย อมตานนท์2,567,952,448+0.05
458 บริษัท บีบีทีวี เอ็คควิตี้ จำกัด2,564,282,363-0.42
459 บริษัท สารสิน จำกัด2,563,937,787-1.31
460 นาง นิจพร จรณะจิตต์2,552,635,595-0.85
461 บริษัท ทุนบุรีรัมย์ จำกัด2,542,427,800+1.61
462 นาย สุนทร เด่นธรรม2,536,458,320+11.93
463 บริษัท สมบูรณ์ โฮลดิ้ง จำกัด2,531,334,725-0.50
464 C.P. FOODS INTERNATIONAL LIMITED2,515,402,933+0.94
465 กองทุนเปิด บัวหลวงตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ2,515,157,651+0.23
466 KGI ASIA LIMITED2,513,024,417+1.53
467 นาย ปัญญา นิรันดร์กุล2,508,545,981-0.84
468 นาง ถนอมศรี สุดโต2,478,861,898+1.51
469 GERLACH & CO.-ORBIS SICAV EMERGING MARKETS EQUITY FUND2,476,077,971+0.77
470 นาย สุทธิพันธ์ จิราธิวัฒน์2,470,591,363+2.20
471 บริษัท Siam Magi จำกัด2,448,000,000-
472 LION CORPORATION2,440,122,899-0.33
473 PLAN B INVESTMENT HOLDING LIMITED2,432,717,234-
474 นาย สดาวุธ เตชะอุบล2,426,649,392-0.25
475 บริษัท เอ็ม บี เค โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด2,413,940,265-1.96
476 CIMB-PRINCIPAL PROPERTY INCOME FUND2,413,304,133+0.01
477 Toray Industries, Inc.2,413,152,000-1.05
478 นาย ประภาส ชลศรานนท์2,400,482,632-0.84
479 Y Investment Ltd2,385,000,000+2.83
480 APCO CAPITAL PTE. LTD.2,376,000,000-0.93
481 นาย ดิสพล จันศิริ2,365,537,060-1.60
482 บริษัท ไสวประภาสและบุตร จำกัด2,361,807,900+1.93
483 น.ส. สาธิตา วิทยากร2,360,778,747+0.84
484 นาย จักรพงษ์ จักราจุฑาธิบดิ์2,352,000,000-
485 นาย อภิรุม ปัญญาพล2,338,991,742-0.92
486 นาย ชูวิทย์ จึงธนสมบูรณ์2,330,445,600-0.79
487 POLYPLEX CORPORATION LTD.2,320,636,770-2.00
488 นาย ภาสุรี โอสถานุเคราะห์2,315,967,500+2.83
489 นาย ธัชรินทร์ โอสถานุเคราะห์2,315,967,500+2.83
490 นางสาว เกสรา โอสถานุเคราะห์2,315,967,500+2.83
491 มูลนิธิ ป้าทองคำ เอ็มเค2,313,682,742+1.01
492 นาย อนุทิน ชาญวีรกูล2,309,318,290-0.31
493 บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด(มหาชน)2,277,937,024+3.12
494 นาย เชิดชู โสภณพนิช2,277,271,849+0.84
495 นาย สำเริง มนูญผล2,246,442,631+11.90
496 บริษัท โรงพยาบาลวิภาราม จำกัด2,234,304,279+0.39
497 บริษัท ซีเค.ออฟฟิซ ทาวเวอร์ จำกัด2,215,741,459-0.97
498 นาย ทวีรัช ปรุงพัฒนสกุล2,213,518,000+0.07
499 นาง อัจฉรา ตั้งมติธรรม2,209,610,900+0.51
500 บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)2,208,066,028+0.43