คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

จัดอันดับเศรษฐีหุ้นไทย 24/05/2022

No. Name จำนวนเงิน (บาท) %
1 กระทรวงการคลัง1,276,392,589,360-0.98
2 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด1,047,311,964,782-0.62
3 บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)899,392,026,210-0.45
4 SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED303,427,937,786-0.86
5 บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)268,744,652,593+1.80
6 UBS AG SINGAPORE BRANCH255,389,769,879-0.45
7 สำนักงานประกันสังคม250,601,387,048-0.84
8 บริษัท ซี.พี.เมอร์แชนไดซิ่ง จำกัด218,681,872,821-1.94
9 STATE STREET EUROPE LIMITED207,148,805,683-0.94
10 นาย สารัชถ์ รัตนาวะดี197,083,425,908-0.53
11 MUFG BANK, LTD.186,625,960,818-1.52
12 DELTA ELECTRONICS INT'L (SINGAPORE) PTE. LTD.181,188,484,734-1.47
13 บริษัท อินโดรามา รีซอสเซส จำกัด172,620,822,412-1.52
14 บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)171,047,516,965-
15 SINGTEL STRATEGIC INVESTMENTS PTE LTD.152,538,980,000+1.82
16 กองทุน เพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน142,498,107,612-0.96
17 บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)135,965,007,675-2.04
18 บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)100,064,898,400-1.70
19 บริษัท สยามแม็คโคร โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด97,031,127,900-2.04
20 THE BANK OF NEW YORK MELLON95,603,402,390-0.92
21 กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง โดย บลจ.เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)92,776,730,891-1.24
22 กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง โดย บลจ.กรุงไทย จำกัด (มหาชน)92,776,730,627-1.24
23 ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน)87,045,788,447-1.21
24 บริษัท เจริญโภคภัณฑ์โฮลดิ้ง จำกัด86,940,404,819-1.62
25 บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)82,214,610,640-
26 บริษัท ห้างเซ็นทรัล ดีพาทเมนท์สโตร์ จำกัด78,757,112,153-0.67
27 บริษัท เซ็นทรัลโฮลดิ้ง จำกัด74,109,669,480-1.59
28 บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด73,659,137,278+0.12
29 บริษัท ทีซีซี บริหารธุรกิจ จำกัด72,907,200,000-
30 บริษัท ทีซีซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด72,296,665,075-2.74
31 บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)71,710,134,989-1.10
32 บริษัท เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน)69,926,033,251+0.11
33 นาย นิติ โอสถานุเคราะห์68,868,918,000-1.21
34 บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)66,878,997,006-1.02
35 DELTA INTERNATIONAL HOLDING LIMITED B.V.65,082,728,550-1.47
36 ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)59,639,346,546-0.84
37 CITI (NOMINEES) LIMITED-CBHK-PBGSG-RESTRICTED SHARES58,594,597,380-1.47
38 นาย ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ57,620,381,680-1.85
39 นาง ปณิชา ดาว55,633,580,000+4.67
40 GULF CAPITAL HOLDINGS LIMITED54,830,381,902-0.53
41 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย54,659,506,924-0.34
42 SINGTEL GLOBAL INVESTMENT PTE. LTD.49,822,112,913-
43 TELENOR ASIA PTE LTD48,666,182,444+0.57
44 กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง โดย บลจ.เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)45,211,868,092-3.47
45 กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง โดย บลจ.กรุงไทย จำกัด (มหาชน)45,211,868,092-3.47
46 นาย พิชญ์ โพธารามิก44,546,280,387-1.33
47 UBS AG HONG KONG BRANCH44,342,903,676-0.62
48 TCC GROUP INTERNATIONAL LIMITED44,212,800,000-
49 RAFFLES NOMINEES (PTE) LIMITED44,045,398,173-1.14
50 GIC PRIVATE LIMITED41,457,850,183-0.64
51 GULF INVESTMENT AND TRADING PTE. LTD.41,450,086,220-0.53
52 บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)39,443,521,967-0.48
53 บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)39,204,405,850-1.35
54 บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)39,007,131,167-0.71
55 บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)38,594,911,902-
56 บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)36,922,508,721+1.98
57 บริษัท ทีซีซี โฮลดิ้งส์ (2519) จำกัด36,576,431,000-2.74
58 บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)36,306,837,003-0.20
59 นาย สมโภชน์ อาหุนัย36,057,208,775-
60 STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY35,896,043,325-0.32
61 UOB KAY HIAN (HONG KONG) LIMITED - Client Account34,899,267,157-0.58
62 บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)34,549,310,507-
63 น.ส. ปรมาภรณ์ ปราสาททองโอสถ34,154,765,470-1.54
64 นาย วนรัชต์ ตั้งคารวคุณ33,007,485,000+0.84
65 นาย ชูชาติ เพ็ชรอำไพ32,688,087,586-2.18
66 นาง ดาวนภา เพชรอำไพ32,220,000,000-2.23
67 บริษัท เอสซีจี ดิสทริบิวชั่น จำกัด32,024,412,970-2.79
68 UBS AG LONDON BRANCH31,670,716,796+0.06
69 CHEVRON SOUTH ASIA HOLDINGS PTE LTD30,985,486,141-1.69
70 SOUTH EAST ASIA UK (TYPE A) NOMINEES LIMITED30,729,245,630-1.01
71 บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)29,284,740,485-1.58
72 บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)29,001,492,000+5.50
73 นาย สาธิต วิทยากร28,495,900,998+1.15
74 บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)28,272,294,889+1.25
75 บริษัท ไมเนอร์ โฮลดิ้ง (ไทย) จำกัด28,250,924,022-1.46
76 บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)28,112,377,045-1.17
77 CIMB BANK BERHARD27,738,455,879-2.38
78 ING BANK N.V.27,737,542,239-0.80
79 บริษัท เสถียรธรรมโฮลดิ้ง จำกัด27,131,998,250+0.46
80 CHINA MOBILE INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED26,908,483,240+0.45
81 CREDIT SUISSE AG, SINGAPORE BRANCH26,842,189,282-0.65
82 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด26,750,617,820-3.48
83 SOTUS & FAITH # 1 LIMITED26,250,000,000-
84 กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว26,127,862,960-0.73
85 บริษัท กัลฟ์ โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด26,069,236,688-0.53
86 B. GRIMM POWER (SINGAPORE) PTE. LTD.25,469,566,500-
87 นาย อนันต์ อัศวโภคิน25,454,000,418-1.12
88 บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)25,107,407,403-0.62
89 ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)24,927,674,045-0.02
90 บริษัท สยาม แมนเนจเม้นท์ โฮลดิ้ง จำกัด24,748,342,428-0.56
91 MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC24,408,097,658-0.08
92 บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)24,167,874,880-1.78
93 นาย คีรี กาญจนพาสน์23,719,819,241-0.54
94 บริษัท กันกุล กรุ๊พ จำกัด23,714,577,348+5.61
95 DELTA ELECTRONICS INC.23,434,439,460-1.47
96 บริษัท ยูนิสเตรทช์ จำกัด23,228,185,428-0.46
97 บริษัท เอเซียส รีเยนแนล เซอร์วิส จำกัด23,113,999,700-2.22
98 บริษัท ที.เจ.พี.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด23,074,398,000-2.22
99 น.ส. ณัฐชไม ถนอมบูรณ์เจริญ22,785,000,000+0.46
100 TEPDIA Generating B.V.22,311,589,506-0.56
101 EXXONMOBIL ASIA HOLDINGS PTE. LTD.22,038,187,500-1.55
102 บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน)21,711,997,424-
103 BNY MELLON NOMINEES LIMITED20,953,185,313-1.30
104 THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED, HONGKONG BRANCH20,787,879,608-1.43
105 นาย ฮาราลด์ ลิงค์20,718,416,425+0.01
106 บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)20,543,398,463-1.64
107 บริษัท เอฟแอนด์เอส 79 จำกัด19,614,153,509+0.97
108 Siam Asia Credit Access Pte. Ltd.19,421,498,705-
109 บริษัท ไทย เทลโค โฮลดิ้งส์ จำกัด19,101,464,624+0.57
110 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด18,564,341,150-1.26
111 นาย พงษ์ชัย อมตานนท์18,287,824,452+4.66
112 บริษัท เคแอลเอ็น โลจิสติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด18,234,720,000+1.49
113 นาย มงคล ประกิตชัยวัฒนา17,695,260,642-1.05
114 GULF ENERGY DEVELOPMENT PCL.17,656,933,669-
115 บริษัท วีจีไอ จำกัด (มหาชน)17,607,158,550+1.71
116 บริษัท ยู ซิตี้ จำกัด (มหาชน)17,307,982,188+1.07
117 นาย ทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์17,004,651,000+0.78
118 บริษัท วิทูรปกรณ์ โฮลดิ้ง จำกัด16,967,997,980-1.49
119 บริษัท ทีโอเอ กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด16,883,100,000+0.90
120 สหกรณ์ออมทรัพย์ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จำกัด16,768,443,500-1.18
121 บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน)16,735,091,597+1.23
122 AEON FINANCIAL SERVICE CO.,LTD.16,682,000,000-0.79
123 บริษัท ซันไรส์ อีคิวตี้ จำกัด16,470,496,139-1.31
124 บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)16,026,370,696-0.73
125 น.ส. พร้อมศิริ สหบุญธรรม15,848,802,500-2.22
126 บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)15,763,589,833-0.90
127 นาย เฉลิม หาญพาณิชย์15,437,700,000-0.01
128 บริษัท เฟรเซอร์ส แอสเซ็ทส์ จำกัด15,344,875,289-
129 นาย ทวีฉัตร จุฬางกูร15,041,436,065+0.21
130 บริษัท เซ็นทรัลเวิลด์ จำกัด14,731,338,218-0.67
131 บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)14,607,197,174+0.12
132 น.ส. ธิดา แก้วบุตตา14,482,453,998-1.48
133 บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)14,338,579,104-
134 บริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จำกัด14,153,233,749-0.86
135 บริษัท อีเทอนอล โกรท คอร์ปอเรชั่น จำกัด13,963,622,400-1.10
136 บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)13,838,942,390-3.25
137 บริษัท ธนชาต เอสพีวี 1 จำกัด13,798,583,838-0.51
138 นาย ประทีป ตั้งมติธรรม13,785,615,957-0.06
139 สหกรณ์ออมทรัพย์การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จำกัด13,774,092,240-0.52
140 บริษัท วัฒนโสภณพนิช จำกัด13,648,148,113-0.95
141 THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED13,549,711,945+0.39
142 บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด13,503,540,753-
143 นาง ลลนา ธาราสุข13,502,013,700-2.22
144 นาย สุระ คณิตทวีกุล13,431,355,907-0.54
145 นาง มุกดา บุญเสี่ยง13,391,021,263-
146 BANK OF SINGAPORE LIMITED-THB SEG AC13,390,735,159-0.52
147 บริษัท ดูโฮมโฮลดิ้ง จำกัด12,967,500,000-1.05
148 บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด (มหาชน)12,828,231,150+1.34
149 นาย ชลิต อำพันแสง12,598,936,100-2.22
150 CTBC Bank Company Limited12,538,725,137-
151 นาง เสาวนิตย์ ทรัพย์ศรีมาท12,502,513,000-2.22
152 บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)12,414,148,290-2.47
153 NISSIN FOODS HOLDINGS CO., LTD.12,396,457,480-0.45
154 DBS BANK LTD12,100,656,429-1.19
155 ธนาคาร ออมสิน12,096,516,565-0.29
156 บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด12,082,375,000+0.61
157 Stark Investment Corporation Limited12,050,000,000+0.83
158 SOUTH EAST ASIA UK TYPE C NOMINEES LIMITED11,958,154,250-3.48
159 นาย ภูวพิตร ศุภมิตร์โชติมา11,955,598,000-2.22
160 CYPRESS CONSOLIDATED HEALTHCARE PTE.LTD. .11,700,000,000+1.03
161 นาย พิธาน องค์โฆษิต11,594,667,297-0.65
162 นาย พงษ์ศักดิ์ โล่ห์ทองคำ11,583,863,282-1.37
163 JARDINE CYCLE & CARRIAGE LIMITED11,530,266,252-1.32
164 บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)11,514,601,087+1.40
165 บริษัท มิตซุย วอเตอร์ โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด11,401,500,000-0.91
166 บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน)11,372,255,602-0.89
167 การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย11,369,149,235-1.10
168 น.ส. จรีพร จารุกรสกุล11,287,041,886-1.81
169 น.ส. กุณฑี สุริยวนากุล11,206,544,696-2.79
170 บริษัท อีเอ โมบิลิตี โฮลดิง จำกัด11,122,000,000+12.05
171 Deutsche Bank AG Singapore PWM11,040,338,289-0.63
172 นาย เกรียงไกร สุริยวนากุล11,022,334,029-2.79
173 นาย อดิศักดิ์ สุขุมวิทยา10,973,742,886+2.00
174 บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)10,936,745,987-0.11
175 นาย ชูเกียรติ รุจนพรพจี10,935,910,034-4.38
176 นาย ลุชัย ภุขันอนันต์10,864,869,798+1.52
177 บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)10,821,888,000-0.51
178 บริษัท ยู เอ็น เอส อโกรเคมีคัล จำกัด10,563,975,000-1.92
179 บริษัท เซรามิคซิเมนต์ไทย จำกัด10,558,859,643+0.93
180 LGT BANK (SINGAPORE) LTD10,439,816,419-0.68
181 บริษัท โกลเบ๊กซ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด10,258,866,557-2.22
182 บริษัท ศรีตรัง โฮลดิ้งส์ จำกัด10,248,534,844+3.49
183 นาย จิโรจน์ สุชาโต10,124,759,430-1.85
184 บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)10,104,648,540+0.93
185 น.ส. ฉันทนา จิรัฐิติภัทร์10,084,948,140-1.10
186 BBHISL NOMINEES LIMITED10,052,459,753-1.16
187 นาย วีรพัฒน์ พูนศักดิ์อุดมสิน9,755,798,140-0.02
188 บริษัท โงวฮก จำกัด9,657,578,125+1.62
189 นาง ยุพิน ธีระโกเมน9,484,633,704-1.44
190 บริษัท เอซีเอส แคปปิตอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด9,120,000,000-0.79
191 นาย ธีระชัย รัตนกมลพร9,095,625,000+9.52
192 นาย พงศ์ศักดิ์ ธรรมธัชอารี9,049,562,125-1.32
193 บริษัท ซีพีเอ็น พัทยา จำกัด9,042,202,203-
194 นาย นวมินทร์ ประสพเนตร8,786,270,700-2.22
195 บริษัท ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)8,636,392,640+4.59
196 บริษัท นทลิน จำกัด8,561,182,805+0.20
197 UOB KAY HIAN PRIVATE LIMITED8,521,159,425+0.64
198 AirAsia Aviation Limited8,504,543,679-2.80
199 BNP PARIBAS HONG KONG BRANCH8,418,609,116-0.20
200 NORTRUST NOMINEES LTD-CL AC8,418,504,583-1.39
201 บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)8,318,593,089-0.21
202 บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)8,304,872,338-2.23
203 บริษัท โชควัฒนา จำกัด8,254,394,671-0.30
204 น.ส. สาธิตา วิทยากร8,247,850,541+17.15
205 BNP PARIBAS SECURITIES (ASIA) LTD-FOR COLAS8,195,208,368-
206 CHAILEASE FINANCE CO.,LTD.8,068,458,374-
207 บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด8,005,201,125+1.46
208 นาง จารุวรรณ วนาสิน7,926,042,735+1.54
209 บริษัท เดอะ วนชัย กรุ๊ป อ๊อฟ คอมปานีส์ จำกัด7,851,976,137+3.09
210 บริษัท บี.กริม จอยน์ เว็นเจอร์ โฮลดิ้ง จำกัด7,846,925,188-
211 OMAC (HK) LIMITED7,804,720,000-2.21
212 บริษัท เลียวไพรัตนวิสาหกิจ จำกัด7,719,766,214-
213 บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)7,681,935,305+1.14
214 นาย สมชาย หาญจิตต์เกษม7,669,730,224-1.44
215 บริษัท นิวสตาร์ วิคเตอร์ จำกัด7,661,310,785-
216 นาย ยืนยง โอภากุล7,647,080,000+0.46
217 บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)7,526,969,459+4.94
218 POLYPLEX (ASIA) PTE LTD.7,409,418,826+1.23
219 BANK JULIUS BAER & CO. LTD, SINGAPORE7,398,029,723-1.26
220 บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน)7,386,225,766-0.19
221 T S GLOBAL HOLDINGS PTE. LTD.7,376,828,987+0.78
222 บริษัท ไทย ปิโตรเคมีกัล อุตสาหกรรม จำกัด7,312,475,987-
223 นาย อนุพงษ์ อัศวโภคิน7,305,145,419-
224 SOJITZ CORPORATION7,255,545,160+0.88
225 น.พ. พงศ์ศักดิ์ ธรรมธัชอารี7,250,208,861-0.25
226 บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)7,247,377,290-0.95
227 CDIB & PARTNERS INVESTMENT HOLDING PTE.LTD.7,205,878,800-0.56
228 บริษัท เอส อินเตอร์เนชั่นแนล โฮลดิ้ง จำกัด7,195,608,098+1.94
229 น.ส. กรรณิกา พลัสสินทร์7,181,101,440-1.67
230 บริษัท ปัญจมิตร โฮลดิ้ง จำกัด7,090,660,899+1.62
231 FRASERS PROPERTY THAILAND (INTERNATIONAL) PTE.LTD.7,035,191,664+0.93
232 บริษัท วี จี ไอ จำกัด (มหาชน)7,033,979,019-0.35
233 นาย สมศักดิ์ อมรรัตนชัยกุล7,015,207,624-0.62
234 นาย ปรินทร์ โลจนะโกสินทร์6,996,458,114-0.79
235 นาย พีระพงศ์ จรูญเอก6,944,181,029+3.51
236 บริษัท ผลมั่นคงธุรกิจ จำกัด6,938,102,492+0.49
237 บริษัท รัชกิจ โฮลดิ้ง จำกัด6,896,224,000-1.33
238 นาย ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล6,825,074,000+0.45
239 กองทุนเปิด ทีเอ็มบี อีสท์สปริง่พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ อินคัม พลัส เฟล็กซิเบิ้ล6,757,382,898+0.18
240 DB FFT CC CLT SEG ALLIANZ SE6,744,009,265+1.12
241 บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)6,743,876,590+0.14
242 บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)6,713,639,800+0.59
243 ธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)6,705,343,381+0.17
244 นาง เพ็ชรา รัตนภูมิภิญโญ6,703,655,700+2.04
245 นาย สมชาย รัตนภูมิภิญโญ6,703,654,230+2.04
246 นาง จารุณี ชินวงศ์วรกุล6,695,134,291-0.85
247 นาย วิระชัย ทรงเมตตา6,664,984,446-0.68
248 นาย ธรรศพลฐ์ แบเลเว็ลด์6,650,252,498-2.80
249 บริษัท พี อาร์ จี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)6,639,493,420-1.43
250 บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)6,599,999,340+0.91

คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์สถิติทรูฮิต (Truehits Cookies)     

การใช้เว็บไซต์ truehitz.com ต่อไปแสดงว่าคุณยินยอมให้ใช้คุกกี้ตามที่อธิบายไว้ใน นโยบายคุ้กกี้ และคุณสามารถจัดการคุกกี้ได้เองโดยคลิกที่ปุ่มตั้งค่า