คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

จัดอันดับเศรษฐีหุ้นไทย 12/12/2018

No. Name จำนวนเงิน (บาท) %
1 กระทรวงการคลัง1,431,387,804,228-1.55
2 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด1,151,552,848,202-0.95
3 บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)674,587,382,325-1.71
4 SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED341,324,175,853-1.08
5 STATE STREET EUROPE LIMITED331,368,371,769-0.97
6 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร286,187,747,501+0.14
7 สำนักงานประกันสังคม251,856,181,352-0.95
8 MUFG BANK,LTD. BAY ACCOUNT224,799,452,804+1.26
9 บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)213,968,849,739-1.20
10 บริษัท ซี.พี.เมอร์แชนไดซิ่ง จำกัด195,881,056,800-1.75
11 บริษัท อินโดรามา รีซอสเซส จำกัด191,022,026,831+0.46
12 กองทุน เพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน157,773,101,077-
13 กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง โดย บลจ.เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)155,963,292,521-0.22
14 กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง โดย บลจ.กรุงไทย จำกัด (มหาชน)155,963,292,195-0.22
15 บริษัท ทีซีซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด146,120,834,425-2.34
16 UBS AG SINGAPORE BRANCH133,295,373,411-1.44
17 SINGTEL STRATEGIC INVESTMENTS PTE LTD.121,337,825,000-1.14
18 บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด101,458,382,235-1.32
19 บริษัท เซ็นทรัลโฮลดิ้ง จำกัด89,990,312,940-1.63
20 บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)88,633,054,759-0.95
21 บริษัท สยามแม็คโคร โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด87,129,992,400-
22 นาย ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ80,526,011,575-2.75
23 บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)76,915,462,730-2.59
24 STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY72,268,612,144-0.94
25 THE BANK OF NEW YORK MELLON70,238,502,125-0.95
26 บริษัท เอ็นจี โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด68,334,130,421+0.29
27 GIC PRIVATE LIMITED67,642,187,703-0.56
28 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย65,295,124,866-1.11
29 บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)63,401,711,366-0.58
30 บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)60,310,757,100-
31 บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)57,503,679,176-0.84
32 นาย สารัชถ์ รัตนาวะดี57,455,999,544-0.33
33 ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน)54,796,347,749-1.95
34 ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)54,790,212,140-0.22
35 SOUTH EAST ASIA UK (TYPE A) NOMINEES LIMITED54,692,831,252-0.97
36 CITIBANK NOMINEES SINGAPORE PTE LTD-CBHK-PBGSG-RESTRICTED SHARES49,732,465,738+1.08
37 THE BANK OF NEW YORK (NOMINEES) LIMITED47,768,907,350-0.96
38 TELENOR ASIA PTE LTD46,674,227,986-
39 นาย นิติ โอสถานุเคราะห์45,109,325,965-1.53
40 กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว44,895,623,827-1.29
41 นาย สมโภชน์ อาหุนัย42,646,623,888-1.54
42 บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)41,135,435,709-3.18
43 บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)40,939,291,875+0.47
44 NORTRUST NOMINEES LTD-CL AC40,545,505,361-0.92
45 BNY MELLON NOMINEES LIMITED40,472,572,599-0.87
46 HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD39,495,953,936-1.48
47 UBS AG HONG KONG BRANCH39,171,499,123-1.29
48 นาย ชูชาติ เพ็ชรอำไพ36,047,624,614-1.51
49 บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)36,040,647,550-
50 บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน)35,989,995,730-0.82
51 CHINA MOBILE INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED35,737,829,303-1.68
52 นาง ดาวนภา เพชรอำไพ35,460,000,000-1.52
53 UBS AG LONDON BRANCH33,939,272,859-1.21
54 บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)33,628,278,858-1.08
55 บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)33,321,190,241-0.47
56 SINGTEL GLOBAL INVESTMENT PTE. LTD.32,994,064,936-0.51
57 SE ASIA (TYPE B) NOMINEES LLC32,517,485,664-1.08
58 CREDIT SUISSE AG, SINGAPORE BRANCH31,893,823,103-1.49
59 CHEVRON SOUTH ASIA HOLDINGS PTE LTD30,722,897,275-
60 TEPDIA Generating B.V.30,631,165,254-1.23
61 บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)30,256,659,275+1.27
62 THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED29,913,184,489-0.71
63 นาย คีรี กาญจนพาสน์29,062,568,503-0.48
64 นาย อนันต์ อัศวโภคิน28,896,809,275-
65 บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)28,568,853,379-0.27
66 บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)28,366,906,756-2.55
67 EXXONMOBIL ASIA HOLDINGS PTE. LTD.27,861,750,000-0.82
68 CHASE NOMINEES LIMITED26,658,561,953-1.82
69 บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)26,580,555,208-2.59
70 นาย พิชญ์ โพธารามิก26,028,226,568-1.56
71 บริษัท ไมเนอร์ โฮลดิ้ง (ไทย) จำกัด26,017,694,560-2.10
72 ING BANK N.V.25,671,890,460-1.71
73 นาย ทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์25,097,605,434-1.57
74 บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)25,059,999,893-2.23
75 บริษัท ซันไรส์ อีคิวตี้ จำกัด24,584,867,293-0.44
76 บริษัท ไทย เทลโค โฮลดิ้งส์ จำกัด24,558,810,125-
77 บริษัท เอสซีจี ดิสทริบิวชั่น จำกัด24,328,411,281-1.42
78 CIMB BANK BERHARD23,367,296,590-
79 UOB KAY HIAN (HONG KONG) LIMITED - Client Account23,340,491,389-0.40
80 B. Grimm Power (Singapore) Pte. Ltd.23,257,552,500-
81 บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด21,263,223,540-2.17
82 บริษัท ทีโอเอ กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด21,141,900,000-3.60
83 NORTRUST NOMINEES LIMITED-NT0 SEC LENDING THAILAND CL AC20,602,340,363-0.28
84 บริษัท ซี.อาร์.จี.บริการ จำกัด19,985,538,672-2.17
85 MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC19,901,832,142-0.78
86 บริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จำกัด19,614,908,440-0.55
87 บริษัท เจริญโภคภัณฑ์โฮลดิ้ง จำกัด19,117,291,615-0.99
88 ENGIE GLOBAL DEVELOPMENTS B.V.18,862,552,425+0.29
89 บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)18,386,015,539-0.39
90 JARDINE CYCLE & CARRIAGE LIMITED17,504,694,640-0.43
91 บริษัท ไทยออยล์เพาเวอร์ จำกัด17,284,112,864-0.90
92 GULF CAPITAL HOLDINGS LIMITED16,987,140,000-0.33
93 บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)16,874,897,546+0.42
94 นาย ฮาราลด์ ลิงค์16,668,246,525-
95 น.ส. ปรมาภรณ์ ปราสาททองโอสถ16,641,331,068-2.68
96 AEON FINANCIAL SERVICE CO.,LTD.16,594,200,000-1.85
97 ASAHI GLASS CO.,LTD.16,371,592,462+0.43
98 บริษัท ดับบลิวเอชเอ โฮลดิ้ง จำกัด16,026,032,668-1.36
99 DBS BANK LTD15,820,747,330-1.16
100 บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)15,648,824,679-1.89
101 ธนาคาร ออมสิน15,490,821,280-0.62
102 นาย เฉลิม หาญพาณิชย์15,461,250,000+1.05
103 บริษัท เหมราช พัฒนาที่ดิน จำกัด (มหาชน)15,277,199,826-
104 นาย มงคล ประกิตชัยวัฒนา15,122,836,697-2.19
105 ธนาคาร ธนชาต จำกัด (มหาชน)14,886,975,070-5.25
106 บริษัท ยูนิสเตรทช์ จำกัด14,759,546,856-4.45
107 กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 75/2514,439,891,452-1.33
108 บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด14,232,000,000-0.52
109 บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)13,528,433,024-0.02
110 Orizon Limited13,428,715,000-
111 นาง ยุพิน ธีระโกเมน13,360,565,747-0.34
112 บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)13,253,527,666+0.08
113 บริษัท ยู เอ็น เอส อโกรเคมีคัล จำกัด12,870,000,000-1.75
114 บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)12,775,357,900+0.41
115 บริษัท วิทูรปกรณ์ โฮลดิ้ง จำกัด12,767,998,480-1.97
116 บริษัท มิตซุย วอเตอร์ โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด12,645,300,000-
117 บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)12,546,256,716+1.49
118 บริษัทเซรามิคซิเมนต์ไทย จำกัด12,485,752,154-0.87
119 นาย ประทีป ตั้งมติธรรม12,329,515,264-2.27
120 กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล12,200,640,371-0.93
121 บริษัท วัฒนโสภณพนิช จำกัด12,185,647,408-1.47
122 น.ส. ธิดา แก้วบุตตา12,164,833,638-3.49
123 บริษัท กันกุล กรุ๊พ จำกัด12,115,858,832-
124 GULF INVESTMENT AND TRADING PTE. LTD.12,084,000,152-0.33
125 นาง ยุพิน ธีระโกเมน ในฐานะผู้จัดการมรดกของ นายสมนึก หาญจิตต์เกษม12,019,444,315-0.34
126 N.C.B.TRUST LIMITED-NORGES BANK 1112,016,699,108-0.50
127 บริษัท เสถียรธรรมโฮลดิ้ง จำกัด11,815,547,625-4.76
128 บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)11,570,514,241-0.56
129 การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย11,557,588,173-1.09
130 บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก11,409,709,895-0.57
131 เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด11,265,060,000+1.33
132 บริษัท กรุงเทพโปรดิ๊วส จำกัด (มหาชน)11,244,740,220-1.57
133 บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)11,098,518,008-0.55
134 บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด10,926,807,375-0.53
135 นาย สมชาย หาญจิตต์เกษม10,803,994,979-0.34
136 CTBC Bank Company Limited10,789,294,719-
137 บริษัท ปทุมไรซมิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน)10,575,764,519+0.90
138 BANK OF SINGAPORE LIMITED-THB SEG AC10,543,496,378-1.09
139 AIA COMPANY LIMITED - EQ4-P10,519,383,578-1.99
140 WORTH ACCESS TRADING LIMITED10,111,430,102-1.40
141 นาย จิโรจน์ สุชาโต10,007,739,158-2.80
142 บริษัท นทลิน จำกัด9,997,246,029-3.64
143 นาย อัฐ ทองแตง9,938,417,948-2.80
144 บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด (มหาชน)9,927,164,800+0.06
145 น.ส. ณัฐชไม ถนอมบูรณ์เจริญ9,922,500,000-4.76
146 AIA COMPANY LIMITED - EQ3-P9,866,906,803-0.44
147 บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน)9,794,633,252+0.95
148 NISSIN FOODS HOLDINGS CO., LTD.9,784,281,365-0.69
149 น.ส. กุณฑี สุริยวนากุล9,530,630,030-1.42
150 N.C.B.TRUST LIMITED-NORGES BANK 19,528,938,553-0.51
151 นาย เกรียงไกร สุริยวนากุล9,415,895,256-1.42
152 UOB KAY HIAN PRIVATE LIMITED9,389,050,426-0.98
153 ธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)9,362,704,190-0.06
154 นาย ทวีฉัตร จุฬางกูร9,349,257,590-1.79
155 นาย ชาตรี โสภณพนิช9,142,328,533-1.18
156 นาย ฤทธิ์ ธีระโกเมน9,099,288,455-0.33
157 บริษัท อเดลฟอส จำกัด9,086,474,196-2.78
158 บริษัท เอซีเอส แคปปิตอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด9,072,000,000-1.85
159 กองทุนเปิด ทหารไทย พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม พลัส8,913,424,740-0.61
160 นาย ธรรศพลฐ์ แบเลเว็ลด์8,811,276,693+0.45
161 นาย ปริญญา เธียรวร8,811,000,000-1.05
162 บริษัท เลียวไพรัตนวิสาหกิจ จำกัด8,808,462,702-
163 นาย อิทธิ ทองแตง8,715,879,907-2.81
164 บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน)8,654,894,285+1.05
165 บริษัท ยูนีค เน็ตเวิร์ค จำกัด8,638,545,818-1.68
166 ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)8,360,258,126-0.25
167 นาง มุกดา บุญเสี่ยง8,260,760,721-1.54
168 นาย วีรพัฒน์ พูนศักดิ์อุดมสิน8,207,685,839+0.08
169 นาย วิโรจน์ ธนาลงกรณ์8,100,218,750-3.20
170 ASIAN DEVELOPMENT BANK8,092,750,000-0.20
171 บริษัท สิงห์ พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด8,054,272,983-0.60
172 บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด7,977,729,198-0.58
173 บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)7,923,237,626-0.39
174 นาย วรวิทย์ วีรบวรพงศ์7,909,680,622-2.79
175 บริษัท ทุนมหาโชค จำกัด7,872,214,628+1.25
176 LGT BANK (SINGAPORE) LTD7,850,336,467-2.33
177 บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)7,850,335,205-0.58
178 BNP PARIBAS SECURITIES (ASIA) LTD-FOR COLAS7,802,623,536-1.26
179 บริษัท เอฟแอนด์เอส 79 จำกัด7,766,771,096-1.50
180 นาย อนันต์ กาญจนพาสน์7,715,597,419-0.59
181 BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES LUXEMBOURG7,652,835,493-0.70
182 บริษัท กัลฟ์ โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด7,600,000,152-0.33
183 น.ส. วิอร ทองแตง7,469,059,713-2.80
184 บริษัท มหาศิริ สยาม จำกัด7,420,327,673-0.94
185 บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)7,407,477,275-0.90
186 SOJITZ CORPORATION7,383,961,889-
187 การประปาส่วนภูมิภาค7,356,800,000-0.91
188 นาย ลุชัย ภุขันอนันต์7,333,654,230-1.56
189 บริษัท โชควัฒนา จำกัด7,332,367,763+1.65
190 บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)7,279,921,040+0.43
191 กองทุนเปิด บัวหลวงทศพล7,235,516,845-1.33
192 บริษัท หทัยจรูญเอกโฮลดิ้ง จำกัด7,144,200,000-0.95
193 นาย สุระ คณิตทวีกุล7,077,531,030-1.49
194 BANK OF SINGAPORE LIMITED-SEG7,075,486,530-1.63
195 บริษัท จี แอล แอสเซทส์ จำกัด7,065,729,632+0.95
196 บริษัท เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน)7,038,407,722-1.60
197 บริษัท บีบีทีวี แอสเซตแมเนจเมนท์ จำกัด7,033,620,419+0.88
198 TICON INTERNATION PTE.LTD.7,007,404,250-0.84
199 บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)6,990,731,338-0.28
200 บริษัท เมย์แลนด์ จำกัด6,837,700,697-
201 น.ส. จรีพร จารุกรสกุล6,747,299,992-1.33
202 นาย ชานนท์ เรืองกฤตยา6,735,733,696-1.48
203 กองทุนเปิด บัวหลวงเฟล็กซิเบิ้ลเพื่อการเลี้ยงชีพ6,703,097,825-1.43
204 CREDIT SUISSE AG, HONG KONG BRANCH6,650,415,590-1.62
205 บริษัท แรนเดอรีเบอรามาการ จำกัด6,646,464,000-
206 บริษัท ไอเอสทีเอส (ไทยแลนด์) จำกัด6,645,844,710-
207 บริษัท สตรองโฮลด์ แอสเซ็ทส์ จำกัด6,630,094,955+1.26
208 บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส์ จำกัด6,611,640,153-0.95
209 บริษัท บีบีทีวี แซทเทลวิชั่น จำกัด6,604,506,782+1.26
210 นาย พุฒิพงศ์ ปราสาททองโอสถ6,542,348,750-1.60
211 บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)6,501,175,502+0.81
212 ดร. พิเชษฐ์ วิริยะจิตรา6,451,290,000-
213 บริษัท โกลเบ๊กซ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด6,448,424,998-4.48
214 CDIB & PARTNERS INVESTMENT HOLDING PTE.LTD.6,425,241,930-0.31
215 บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)6,394,917,813-0.03
216 นาย จตุภัทร์ ตั้งคารวคุณ6,362,320,720-3.59
217 นาย ณัฏฐวุฒิ ตั้งคารวคุณ6,345,350,000-3.60
218 นาย วนรัชต์ ตั้งคารวคุณ6,345,350,000-3.60
219 นาง บุศทรี หวั่งหลี6,345,350,000-3.60
220 บริษัท มหากิจโฮลดิ้ง จำกัด6,319,640,698+1.26
221 บริษัท ทุนรุ่งเรือง จำกัด6,286,355,240+1.26
222 OMAC (HK) LIMITED6,252,400,000-2.76
223 นาย ปรินทร์ โลจนะโกสินทร์6,250,422,220+0.80
224 บริษัท บี.กริม จอยน์ เว็นเจอร์ โฮลดิ้ง จำกัด6,194,940,938-
225 บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)6,176,956,182-0.99
226 บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน)6,127,653,002+1.27
227 นาย สุรชัย โชติจุฬางกูร6,115,677,250-1.94
228 บริษัท โซ วอเตอร์ จำกัด6,104,395,542-2.11
229 นาย วิชา พูลวรลักษณ์6,045,474,300+0.87
230 MITSUBISHI CORPORATION6,015,990,576-
231 นาย อติคุณ ทองแตง5,974,452,232-2.80
232 C.P. Foods International Limited5,934,500,000-1.75
233 HSBC BANK PLC- PRUDENTIAL ASSURANCE COMPANY OBA ESI5,922,319,444-0.68
234 บริษัท เรียล มูฟ จำกัด5,884,404,747-
235 บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)5,881,118,394-1.26
236 มูลนิธิเอสซีจี5,872,812,000-
237 การไฟฟ้า ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย5,839,400,000-
238 นาย ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล5,811,962,748-1.96
239 บริษัท ศรีตรัง โฮลดิ้งส์ จำกัด5,810,061,630-1.78
240 น.ส. วันดี กุญชรยาคง5,790,000,000-0.52
241 บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)5,782,685,910-0.28
242 นาย กวิน กาญจนพาสน์5,753,486,267-0.52
243 น.ส. วลัยพร จิรภูมิมินทร์5,720,000,000-1.75
244 บริษัท นิวสตาร์ วิคเตอร์ จำกัด5,668,113,082-3.93
245 บริษัท ไวด์ บรอด คาสท์ จำกัด5,647,135,349-1.68
246 บริษัท ซี.ที. เวนเจอร์ จำกัด5,641,491,591-
247 นาย สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์5,618,400,000-0.62
248 บริษัท ไทย ปิโตรเคมีกัล อุตสาหกรรม จำกัด5,607,112,283-
249 บริษัท โฮลด์ โคลล์ จำกัด5,552,318,400-
250 นาย พงศ์ศักดิ์ ธรรมธัชอารี5,529,773,810-1.68
251 บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน)5,490,854,220-1.28
252 บริษัท บางกอกแอร์เวย์สโฮลดิ้ง จำกัด5,483,750,000-2.80
253 POSCO5,474,737,541-0.99
254 นาย นเรศ งามอภิชน5,402,468,100-0.30
255 นาย สันติ ภิรมย์ภักดี5,395,548,289-0.55
256 นาย สุทธิลักษณ์ จิราธิวัฒน์5,389,564,170-2.10
257 นาย พิธาน องค์โฆษิต5,355,508,980-3.19
258 บริษัท บางกอกกล๊าส จำกัด (มหาชน)5,349,999,144-2.80
259 นาย สถาพร งามเรืองพงศ์5,289,264,000-2.14
260 MERRILL LYNCH SINGAPORE PTE.LTD5,287,500,000-
261 สหกรณ์ออมทรัพย์การไฟฟ้าฝ่ายผลิต แห่งประเทศไทย จำกัด5,286,853,650-
262 STANLEY ELECTRIC HOLDING ASIA-PACIFIC PTE, LTD.5,186,700,000+0.88
263 น.ส. เพียงใจ หาญพาณิชย์5,166,892,356+0.23
264 บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน)5,160,991,451-4.29
265 นาย พงษ์ศักดิ์ โล่ห์ทองคำ5,118,144,160-4.61
266 บริษัท 3 เอส โฮลดิ้ง จำกัด5,103,000,053-0.95
267 MAYBANK KIM ENG HOLDINGS LIMITED5,084,455,853+0.93
268 บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด5,045,416,740-2.29
269 บริษัท แอสเพน โฮลดิ้งส์ จำกัด5,004,395,480-0.51
270 EAST FOURTEEN LIMITED-DFA EMERG MARKET CORE EQ PORT4,983,602,579-1.00
271 นาย มิน เธียรวร4,937,707,000-0.77
272 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว4,928,995,754-1.48
273 บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)4,911,935,655+3.05
274 นาย อมร ทรัพย์ทวีกุล4,873,455,405-1.54
275 บริษัท เคเอสแอล ชูการ์ โฮลดิ้ง จำกัด4,870,164,201-3.01
276 บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)4,827,923,343-0.33
277 บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)4,820,609,082-1.43
278 DELTA ELECTRONICS INC.4,787,123,695+1.08
279 นาย สมยศ อนันตประยูร4,731,862,534-1.31
280 บริษัท อาคเนย์ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)4,702,473,192-0.75
281 SUCCESSFUL DRAGON LIMITED4,702,098,600+2.67
282 นาย พิพัฒ พะเนียงเวทย์4,641,185,959-0.54
283 นาย สาธิต วิทยากร4,627,668,192+0.42
284 นาย ปริญญ์ จิราธิวัฒน์4,627,568,655-1.77
285 SKI Carbon Black (Mauritius) Limited4,618,223,237-2.09
286 นาย สราวุฒิ พรพัฒนารักษ์4,618,023,025-
287 POLYPLEX (ASIA) PTE LTD.4,585,337,061-1.99
288 นาย ทศ จิราธิวัฒน์4,580,976,768-1.78
289 นาย มานิต อุดมคุณธรรม4,558,276,754-3.25
290 นาย เกรียงไกร ศิระวณิชการ4,555,907,100-
291 กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวปันผล 70/304,553,365,058-1.44
292 บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)4,549,386,630+0.62
293 บริษัท ช.การช่าง โฮลดิ้ง จำกัด4,542,008,045-0.94
294 นาย วิกรม กรมดิษฐ์4,515,763,240-1.69
295 นาย อนุพงษ์ อัศวโภคิน4,472,926,281-1.48
296 นาย วิลเลียม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค4,430,210,627-2.09
297 น.ส. ดวงใจ แก้วบุตตา4,407,097,950-3.50
298 BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, LONDON BRANCH4,390,235,446-1.30
299 นาย ณัฐภพ รัตนสุวรรณทวี4,388,549,892+0.01
300 นาย ประชา ดำรงค์สุทธิพงศ์4,378,091,796-2.08
301 บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)4,356,872,300-0.55
302 บริษัท ชนัตถ์และลูก จำกัด4,355,059,493-1.94
303 MANDARIN ORIENTAL HOLDINGS B.V.4,351,660,000-
304 บริษัท เดอะ วนชัย กรุ๊ป อ๊อฟ คอมปานีส์ จำกัด4,325,857,225-2.35
305 HWIC ASIA FUND A/C CLASS C4,294,241,503-1.09
306 น.ส. ฉันทนา จิรัฐิติภัทร์4,275,100,000-2.19
307 บริษัท ซี.พี.แลนด์ จำกัด (มหาชน)4,222,566,230-
308 น.ส. ประพิชญา พรมมาส4,188,747,600-0.88
309 NOMURA SINGAPORE LIMITED-NOMURA ASIA INVESTMENT SINGAPORE4,168,931,444-2.65
310 บริษัท ควอลิตี้ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)4,161,585,106-
311 บริษัท อิออน โฮลดิ้งส์ (ไทยแลนด์) จำกัด4,158,000,000-1.85
312 บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)4,151,302,881-0.40
313 น.ส. กรรณิกา พลัสสินทร์4,149,080,832-
314 นาย วิชัย วชิรพงศ์4,123,778,396-0.98
315 บริษัท เจ อาร์ เค โฮลดิ้งส์ จำกัด4,123,365,158-5.62
316 บริษัท รัชกิจ โฮลดิ้ง จำกัด4,090,164,000-4.10
317 กองทุนเปิด ธนชาตหุ้นปันผล4,069,838,565+0.02
318 นาย สุวิน ไกรภูเบศ4,040,368,600-1.69
319 บริษัท รังสิตพลาซ่า จำกัด4,024,575,767-0.44
320 J.P. MORGAN BANK LUXEMBOURG S.A. LEND4,006,617,293-0.68
321 น.ส. แพทองธาร ชินวัตร3,964,648,576-1.84
322 TATA STEEL GLOBAL HOLDINGS PTE.LTD.3,945,745,737-1.45
323 นาย ณัฐพล จุฬางกูร3,929,583,047-1.84
324 นาย วินัย เตียวสมบูรณ์กิจ3,923,350,452-3.65
325 นาย ชัย โสภณพนิช3,912,398,006-0.66
326 MISS SUNEE SERIPANU3,880,362,642+1.80
327 บริษัท ไอ.ดี.เอฟ. จำกัด3,860,448,573+0.85
328 น.ส. พินทองทา ชินวัตร3,836,744,514-1.84
329 คุณหญิง พจมาน ดามาพงศ์3,828,115,732+1.34
330 BANQUE PICTET & CIE SA3,794,230,123-2.23
331 นาง ปัญจพร โชติจุฬางกูร3,783,986,360-1.95
332 กองทุนเปิด อเบอร์ดีนสมอลแค็พ3,777,412,438-0.57
333 BANYAN TREE HOLDINGS LIMITED3,768,933,271+4.95
334 TAKEUCHI PRESS INDUSTRIES CO.,LTD.3,756,086,250-
335 บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)3,750,311,700-0.40
336 นาย เพชร โอสถานุเคราะห์3,745,986,135-
337 นาย รัตน์ โอสถานุเคราะห์3,743,392,500-
338 MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION3,680,988,200+0.49
339 นาย พีระพงศ์ จรูญเอก3,676,113,676-
340 MRS. ARUNEE CHAN3,650,390,311-1.84
341 Deutsche Bank AG Singapore PWM3,630,293,483-1.78
342 บริษัท พีระเดชาพันธ์ โฮลดิ้ง3,582,000,000+0.50
343 บริษัท ไทยเรยอน จำกัด (มหาชน)3,578,265,625-2.09
344 นาง จริยา แก้วบุตตา3,570,680,000-3.50
345 ธนาคาร เกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)3,566,583,443-0.05
346 กองทุน บำเหน็จบำนาญข้าราชการ3,561,539,149-0.53
347 บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)3,531,077,952-
348 นาง อตินุช มาลากุล ณ อยุธยา3,511,820,785-2.80
349 นาง สมพร หาญพาณิชย์3,491,250,000+1.05
350 นาย รุ่งโรจน์ แสงศาสตรา3,488,000,000+0.92
351 นาง ณัฐธีรา บุญศรี3,472,848,625-1.47
352 นาย เชง นิรุตตินานนท์3,467,648,053-
353 NEWSAGA LIMITED3,453,200,000-3.93
354 บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)3,452,158,360-0.90
355 King's Eye Investments Ltd.3,449,600,000-0.78
356 บริษัท กรุงเทพ ซินธิติกส์ จำกัด3,441,084,531-0.95
357 บริษัท เค ทู เจ โฮลดิ้ง จำกัด3,438,000,000-0.52
358 นาย พิชัย จิราธิวัฒน์3,428,214,053-1.74
359 EAST FOURTEEN LIMITED-DIMENSIONAL EMER MKTS VALUE FD3,428,175,999-0.61
360 MANILA WATER (THAILAND) COMPANY LIMITED3,425,875,090-0.91
361 น.ส. พลอยส่องแสง นพรัมภา3,422,996,625-1.53
362 นาง นิจพร จรณะจิตต์3,411,969,929-0.32
363 นาย สุขกาญจน์ วัธนเวคิน3,405,704,576-1.27
364 นาย สุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์3,378,935,323-2.47
365 มูลนิธินายห้างโรงปูนผู้หนึ่ง3,365,032,000-
366 บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)3,361,521,970+0.05
367 นาย ธีรพงศ์ จันศิริ3,360,850,655-
368 นาย ยืนยง โอภากุล3,330,180,000-4.76
369 ธนาคารออมสิน3,325,461,680-0.13
370 KINPO ELECTRONICS, INC.3,311,147,248-
371 BANK OF SINGAPORE LIMITED3,307,696,358-1.41
372 นาย อิทธิพัทธ์ พีระเดชาพันธ์3,293,854,965+0.50
373 นาง ละออ ตั้งคารวคุณ3,289,522,206-3.58
374 นาย ธัญชาติ กิจพิพิธ3,260,071,200-0.86
375 นาย สุทธิเดช จิราธิวัฒน์3,257,821,530-1.74
376 MURAMOTO INDUSTRY CO., LTD.3,249,817,560-0.92
377 บริษัท ซี.พี.อินเตอร์ฟู้ด (ไทยแลนด์) จำกัด3,242,585,262-1.68
378 นาง เพาพิลาส เหมวชิรวรากร3,217,500,000-1.75
379 นาย จุลเวช ยศสุนทรากุล3,210,000,000-2.80
380 บัญชี บริหาร กิจการ3,208,874,061-2.10
381 นาย ก้องภพ สุริยวนากุล3,190,319,937-1.42
382 นาย ประจักษ์ ตั้งคารวคุณ3,172,675,000-3.60
383 SATHINEE CO.,LTD.3,168,492,052-0.31
384 น.ส. ชามา สุริยวนากุล3,163,734,000-1.42
385 AUSTIN ASSET LIMITED3,163,650,000-3.82
386 บริษัท สุวินทวงศ์ โกลด์ แอสเซ็ท จำกัด3,153,637,052-
387 ร้อยตรี เสรี โอสถานุเคราะห์3,152,462,500-
388 กองทุนเปิด เค 20 ซีเล็คท์หุ้นระยะยาวปันผล3,142,637,760-1.37
389 ด.ช. กอกฤษต สุริยวนากุล3,140,471,250-1.42
390 CHAROEN POKPHAND HOLDING CO.,LTD3,139,423,150-1.34
391 WGI EMERGING MARKETS FUND, LLC.3,122,607,200+0.36
392 นาย พิชิต วิวัฒน์รุจิราพงศ์3,110,999,390-1.64
393 MINDO ASIA INVESTMENTS LIMITED3,104,186,625-1.64
394 นาย ศักดิ์ นานา3,103,056,000-
395 KGI ASIA (HOLDINGS) PTE. LTD.3,092,967,936-0.45
396 CHAILEASE FINANCE CO., LTD.3,092,103,816-
397 บริษัท มายเรียด วัสดุ จำกัด3,068,163,450-0.91
398 บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)3,053,257,213-0.80
399 นาง อาริญา ปราสาททองโอสถ3,043,011,250-1.60
400 บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด(มหาชน)3,040,000,000-0.33
401 บริษัท วัฒนภักดี จำกัด3,030,000,000-0.99
402 นาย ไกรสร จันศิริ3,024,114,182-
403 นาย จักรพงษ์ จักราจุฑาธิบดิ์3,024,000,000-0.93
404 นาย ชัชวาลย์ เจียรวนนท์3,018,965,032-1.77
405 นาย ปัญญา นิรันดร์กุล3,016,605,927-2.63
406 นาย สุทธิศักดิ์ จิราธิวัฒน์2,983,858,359-1.73
407 นาง รัตนา นรพัลลภ2,979,637,259-1.86
408 กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นปันผล2,941,833,264-1.01
409 นาย วัฒน์ จิราธิวัฒน์2,938,480,207-1.81
410 นาย กอบชัย จิราธิวัฒน์2,938,313,988-1.81
411 บริษัท สินแพทย์ จำกัด2,934,314,188-2.35
412 บริษัท เตียง จิราธิวัฒน์ จำกัด2,920,377,968-2.31
413 บริษัท บริหารสินทรัพย์ทวี จำกัด2,898,539,037-0.34
414 นาย ประภาส ชลศรานนท์2,886,656,330-2.63
415 NOMURA SECURITIES CO LTD-CLIENT A/C2,886,299,409+0.67
416 นาย สุนทร เด่นธรรม2,882,339,000-0.50
417 นาย เจตรศิริ บุญดีเจริญ2,871,499,266-3.63
418 บริษัท พรรณธิอร จำกัด2,856,531,264-0.26
419 นาย สุทธิธรรม จิราธิวัฒน์2,826,078,486-1.75
420 C.P. FOODS INTERNATIONAL LIMITED2,823,895,746-1.68
421 น.ส. ฐิตินันท์ วัธนเวคิน2,815,191,949-0.79
422 นาง วรรณสมร วรรณเมธี2,800,142,065-0.98
423 นาง ถนอมศรี สุดโต2,790,276,709+0.89
424 CREDIT SUISSE FIRST BOSTON (SINGAPORE) LIMITED2,788,100,000-0.54
425 RBC INVESTOR SERVICES TRUST2,787,618,525+0.56
426 นาย ไวยวุฒิ สินเจริญกุล2,783,632,952-1.78
427 MR. CHALERMCHAI MAHAGITSIRI2,783,287,562-1.20
428 สหกรณ์ออมทรัพย์การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จำกัด2,782,895,250-1.00
429 นาย ณรงค์ฤทธิ์ จิราธิวัฒน์2,776,049,281-1.82
430 นาย สมเกียรติ ธนัตถ์เจริญกุล2,757,972,750-1.54
431 กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์ อินคัมพลัส2,754,082,638-0.30
432 นาย ไพบูลย์ ดำรงชัยธรรม2,749,842,193-0.71
433 บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด(มหาชน)2,730,600,000-0.68
434 บริษัท ควอลิตี้ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)2,720,009,600-0.75
435 นาย สุทธิสาร จิราธิวัฒน์2,718,555,886-1.82
436 นาย สุทธิภัค จิราธิวัฒน์2,718,555,886-1.82
437 THE BANK OF NEW YORK (NOMINEES) LIMITED A/C 51002,715,749,300-0.77
438 กองทุนเปิด เค พร็อพเพอร์ตี้ เซคเตอร์2,711,930,350-1.17
439 นาง จารุวรรณ วนาสิน2,708,718,453+0.79
440 กองทุนเปิด บัวหลวงปัจจัย 4 หุ้นระยะยาวปันผล2,701,201,212-0.68
441 กองทุน บำเหน็จบำนาญข้าราชการ2,699,574,766-0.76
442 บริษัท ทุนบุรีรัมย์ จำกัด2,685,951,950-
443 บริษัท พรีเมียร์ ฟิชชั่น แคปปิตอล จำกัด2,684,538,818-1.16
444 น.ส. รมณี บุญดีเจริญ2,682,843,052-3.63
445 นาย เจตรมงคล บุญดีเจริญ2,682,843,052-3.63
446 นาย สำเริง มนูญผล2,682,195,785+0.24
447 บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จำกัด (มหาชน)2,677,700,760+0.02
448 บริษัท ยูนีเซ็นทรัล จำกัด2,670,351,180+1.05
449 THE BANK OF NEW YORK MELLON DR2,669,993,480-0.78
450 APCO CAPITAL PTE. LTD.2,640,000,000-3.33
451 นาย ธีระยุทธ จิราธิวัฒน์2,637,393,088-1.95
452 บริษัท น้ำตาลตะวันออก จำกัด2,635,259,499-0.75
453 นาย ปริญญา วิญญรัตน์2,621,488,760-
454 นาง จารุณี ชินวงศ์วรกุล2,621,024,606-2.43
455 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เค มาสเตอร์ พูล ฟันด์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว2,619,588,436-2.06
456 นาย ธีระเกียรติ จิราธิวัฒน์2,601,106,338-1.85
457 บริษัท บีบีทีวี เอ็คควิตี้ จำกัด2,600,444,025-0.39
458 บริษัท สารสิน จำกัด2,597,121,369-3.24
459 นาง สมกมล เวชชาชีวะ2,592,391,838-1.84
460 นาย ธีระเดช จิราธิวัฒน์2,592,391,838-1.84
461 นาย ภัสสรกรณ์ จิราธิวัฒน์2,591,779,950-1.84
462 กองทุนเปิด อเบอร์ดีนโกรท2,577,144,594-0.69
463 Toray Industries, Inc.2,565,561,600-
464 นาย สิทธิชัย ลีสวัสดิ์ตระกูล2,558,897,892-1.28
465 บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)2,528,055,740-0.39
466 บริษัท บันยัน ทรี รีสอร์ท แอนด์ สปา (ไทยแลนด์) จำกัด2,522,835,267+4.95
467 มหาวิทยาลัยมหิดล2,513,535,083-0.36
468 บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด - 101S2,513,528,260-1.65
469 บริษัท ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)2,508,745,320-0.75
470 นาย สุทธิพันธ์ จิราธิวัฒน์2,496,091,586-1.78
471 นาย พงษ์ชัย อมตานนท์2,492,559,808-0.05
472 กองทุนเปิด บัวหลวงตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ2,481,138,425-0.85
473 ENGINE HOLDINGS ASIA PTE. LTD.2,475,778,151-1.63
474 บริษัท สยามสวีท โฮลดิ้ง จำกัด2,475,000,000+2.67
475 PLAN B INVESTMENT HOLDING LIMITED2,472,597,845+0.81
476 บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)2,469,286,015-0.29
477 KGI ASIA LIMITED2,458,203,666-0.78
478 นาย เชิดชู โสภณพนิช2,457,597,821-1.47
479 GERLACH & CO.-ORBIS SICAV EMERGING MARKETS EQUITY FUND2,450,617,015-0.78
480 บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน)2,448,782,301-2.33
481 นาย อนุทิน ชาญวีรกูล2,438,679,922-0.27
482 นาย สดาวุธ เตชะอุบล2,414,846,926+1.34
483 CIMB-PRINCIPAL PROPERTY INCOME FUND2,392,835,084-0.68
484 นาย อภิรุม ปัญญาพล2,389,280,104-0.09
485 น.ส. สาธิตา วิทยากร2,370,739,839+0.42
486 บริษัท ไสวประภาสและบุตร จำกัด2,361,807,900-0.48
487 บริษัท จตุบุตรโฮลดิ้ง จำกัด2,360,532,340-2.04
488 บริษัท Siam Magi จำกัด2,346,000,000+4.35
489 กองทุนเปิด อเบอร์ดีนหุ้นระยะยาว2,337,719,814-0.68
490 POLYPLEX CORPORATION LTD.2,336,107,682-1.99
491 บริษัท โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม จำกัด2,328,210,000-
492 บริษัท โรงพยาบาลวิภาราม จำกัด2,315,992,437-1.46
493 LION CORPORATION2,311,293,316-0.29
494 บริษัท สมบูรณ์ โฮลดิ้ง จำกัด2,302,369,775-2.76
495 มูลนิธิ ป้าทองคำ เอ็มเค2,290,233,255-0.34
496 ASIAN OPPS I LIMITED2,290,030,313-2.09
497 นาง อารดา จรูญเอก2,288,573,687-
498 นาย เสถียร เศรษฐสิทธิ์2,285,676,225-4.76
499 บริษัท ซีเค.ออฟฟิซ ทาวเวอร์ จำกัด2,280,277,618-0.94
500 นาง อัจฉรา ตั้งมติธรรม2,254,705,000-2.50