คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

จัดอันดับเศรษฐีหุ้นไทย 20/01/2019

No. Name จำนวนเงิน (บาท) %
1 กระทรวงการคลัง1,420,671,158,437+1.51
2 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด1,103,531,831,909-0.04
3 บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)609,429,788,250+1.83
4 SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED333,542,124,673+0.10
5 STATE STREET EUROPE LIMITED320,781,929,499-0.03
6 สำนักงานประกันสังคม245,057,969,353+0.17
7 MUFG BANK,LTD. BAY ACCOUNT210,661,122,439-
8 บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)208,549,325,978+0.62
9 บริษัท ซี.พี.เมอร์แชนไดซิ่ง จำกัด203,414,943,600+0.67
10 บริษัท อินโดรามา รีซอสเซส จำกัด164,734,591,946+1.60
11 กองทุน เพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน155,464,226,427-2.97
12 กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง โดย บลจ.เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)150,199,427,153-1.03
13 กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง โดย บลจ.กรุงไทย จำกัด (มหาชน)150,199,426,813-1.03
14 UBS AG SINGAPORE BRANCH127,996,060,554+0.16
15 บริษัท ทีซีซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด125,636,605,300-0.54
16 SINGTEL STRATEGIC INVESTMENTS PTE LTD.118,564,389,000+0.58
17 บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด96,665,891,005-0.34
18 บริษัท สยามแม็คโคร โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด93,070,673,700-
19 บริษัท เซ็นทรัลโฮลดิ้ง จำกัด89,990,312,940+0.65
20 บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)82,196,835,408+0.04
21 บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)74,539,534,065-0.08
22 นาย ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ71,431,127,164-
23 บริษัท เอ็นจี โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด70,909,039,684+1.40
24 STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY68,447,159,586-0.70
25 THE BANK OF NEW YORK MELLON68,197,776,620-0.68
26 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย67,565,891,838+0.79
27 GIC PRIVATE LIMITED66,233,551,545-0.03
28 บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)65,376,787,341+0.48
29 บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)64,422,854,175-
30 นาย สารัชถ์ รัตนาวะดี62,936,999,501+0.90
31 บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)53,665,107,645-0.01
32 SOUTH EAST ASIA UK (TYPE A) NOMINEES LIMITED52,688,203,406-0.11
33 ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)52,077,744,844+0.38
34 CITIBANK NOMINEES SINGAPORE PTE LTD-CBHK-PBGSG-RESTRICTED SHARES49,732,465,738-
35 ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน)48,230,151,844-1.23
36 THE BANK OF NEW YORK (NOMINEES) LIMITED46,008,109,542+0.60
37 นาย นิติ โอสถานุเคราะห์43,737,754,906+0.82
38 กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว43,044,285,910+0.30
39 TELENOR ASIA PTE LTD42,132,951,750-
40 บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)40,258,241,814+0.04
41 บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)40,074,434,470-
42 BNY MELLON NOMINEES LIMITED39,877,030,203-0.20
43 นาย สมโภชน์ อาหุนัย39,802,155,623-1.10
44 NORTRUST NOMINEES LTD-CL AC39,491,312,997-1.16
45 HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD38,762,694,403+0.43
46 บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)36,786,316,120+1.35
47 UBS AG HONG KONG BRANCH35,290,655,735-0.12
48 บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน)35,104,995,835+0.84
49 UBS AG LONDON BRANCH35,098,755,984-0.41
50 นาย ชูชาติ เพ็ชรอำไพ33,128,161,370-4.87
51 นาง ดาวนภา เพชรอำไพ32,580,000,000-4.97
52 บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)32,273,899,536+3.41
53 SINGTEL GLOBAL INVESTMENT PTE. LTD.31,984,042,540-
54 SE ASIA (TYPE B) NOMINEES LLC31,821,551,269-0.85
55 TEPDIA Generating B.V.31,387,490,322+1.61
56 บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)31,099,832,338-0.44
57 CREDIT SUISSE AG, SINGAPORE BRANCH29,422,169,763+0.37
58 นาย คีรี กาญจนพาสน์29,337,550,809-0.99
59 บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)29,100,353,825-
60 THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED28,871,672,991-
61 นาย อนันต์ อัศวโภคิน28,612,000,070+1.00
62 บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)28,287,205,073-0.06
63 CHINA MOBILE INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED28,109,754,813+0.43
64 CHEVRON SOUTH ASIA HOLDINGS PTE LTD27,046,653,157-
65 CHASE NOMINEES LIMITED26,344,791,213+0.50
66 บริษัท ไมเนอร์ โฮลดิ้ง (ไทย) จำกัด25,835,752,640+2.82
67 บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)25,156,817,836-0.03
68 ING BANK N.V.24,794,218,991-3.54
69 B. Grimm Power (Singapore) Pte. Ltd.24,586,555,500+0.90
70 บริษัท ซันไรส์ อีคิวตี้ จำกัด23,933,786,907+0.43
71 บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)23,687,536,334-0.06
72 นาย พิชญ์ โพธารามิก23,597,375,385+1.48
73 EXXONMOBIL ASIA HOLDINGS PTE. LTD.23,522,625,000-
74 CIMB BANK BERHARD22,512,395,496-
75 บริษัท ไทย เทลโค โฮลดิ้งส์ จำกัด22,169,304,275-
76 นาย ทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์22,056,175,556-
77 UOB KAY HIAN (HONG KONG) LIMITED - Client Account22,008,187,164-0.40
78 บริษัท ทีโอเอ กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด21,902,400,000-
79 บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด21,263,223,540-0.72
80 บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)21,139,999,909+0.66
81 บริษัท เจริญโภคภัณฑ์โฮลดิ้ง จำกัด20,252,972,305-0.93
82 บริษัท ซี.อาร์.จี.บริการ จำกัด19,985,538,672-0.72
83 บริษัท เอสซีจี ดิสทริบิวชั่น จำกัด19,716,390,185-
84 NORTRUST NOMINEES LIMITED-NT0 SEC LENDING THAILAND CL AC19,649,205,983-0.82
85 ENGIE GLOBAL DEVELOPMENTS B.V.19,573,315,270+1.40
86 MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC18,925,963,211+0.05
87 GULF CAPITAL HOLDINGS LIMITED18,607,623,750+0.90
88 บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)18,121,176,630-0.02
89 บริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จำกัด17,656,459,702-0.12
90 นาย ฮาราลด์ ลิงค์17,610,813,795+0.90
91 บริษัท ไทยออยล์เพาเวอร์ จำกัด17,128,400,135+4.09
92 JARDINE CYCLE & CARRIAGE LIMITED17,048,050,432+0.45
93 บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)15,797,260,073+0.49
94 บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)15,353,563,836+1.92
95 ธนาคาร ออมสิน15,261,210,870-0.31
96 บริษัท ดับบลิวเอชเอ โฮลดิ้ง จำกัด15,220,376,134+0.93
97 AEON FINANCIAL SERVICE CO.,LTD.15,057,700,000-6.12
98 บริษัท เหมราช พัฒนาที่ดิน จำกัด (มหาชน)15,013,799,829-0.88
99 น.ส. ปรมาภรณ์ ปราสาททองโอสถ14,895,877,596-
100 ASAHI GLASS CO.,LTD.14,629,933,689+4.76
101 บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด14,380,250,000+1.03
102 DBS BANK LTD14,344,319,064-0.36
103 นาง ยุพิน ธีระโกเมน13,816,557,752-
104 กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 75/2513,725,554,244+0.58
105 บริษัท ยู เอ็น เอส อโกรเคมีคัล จำกัด13,365,000,000+0.67
106 บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)13,241,997,296-
107 GULF INVESTMENT AND TRADING PTE. LTD.13,236,750,167+0.90
108 บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)13,171,757,638+0.10
109 บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)12,966,444,800-0.50
110 บริษัท ยูนิสเตรทช์ จำกัด12,762,639,019-1.70
111 บริษัท มิตซุย วอเตอร์ โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด12,748,950,000+0.81
112 Orizon Limited12,730,421,820-0.42
113 ธนาคาร ธนชาต จำกัด (มหาชน)12,593,044,860-5.58
114 นาย มงคล ประกิตชัยวัฒนา12,555,546,344-1.79
115 นาย เฉลิม หาญพาณิชย์12,531,750,000-1.30
116 การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย12,499,782,861+0.50
117 นาง ยุพิน ธีระโกเมน ในฐานะผู้จัดการมรดกของ นายสมนึก หาญจิตต์เกษม12,429,664,258-
118 บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)12,210,196,268-1.83
119 นาย ประทีป ตั้งมติธรรม11,613,745,880-1.86
120 N.C.B.TRUST LIMITED-NORGES BANK 1111,557,420,742+0.44
121 กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล11,531,761,959-0.06
122 บริษัท วิทูรปกรณ์ โฮลดิ้ง จำกัด11,339,998,650-0.74
123 บริษัท กรุงเทพโปรดิ๊วส จำกัด (มหาชน)11,330,979,877+0.27
124 บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)11,239,394,971+0.06
125 บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก11,230,708,563-1.57
126 เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด11,189,959,600-3.36
127 น.ส. ธิดา แก้วบุตตา11,189,191,367-3.25
128 นาย สมชาย หาญจิตต์เกษม11,172,732,009-
129 บริษัทเซรามิคซิเมนต์ไทย จำกัด11,074,319,302-
130 บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด11,043,671,625-
131 บริษัท กันกุล กรุ๊พ จำกัด11,007,701,012-
132 บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)10,961,155,346+0.54
133 BANK OF SINGAPORE LIMITED-THB SEG AC10,894,403,153+0.69
134 บริษัท วัฒนโสภณพนิช จำกัด10,669,177,525-0.52
135 AIA COMPANY LIMITED - EQ4-P10,644,003,425+0.43
136 CTBC Bank Company Limited10,336,597,039-
137 AIA COMPANY LIMITED - EQ3-P9,690,201,217+0.46
138 NISSIN FOODS HOLDINGS CO., LTD.9,633,895,272-
139 นาย ฤทธิ์ ธีระโกเมน9,403,595,912-0.01
140 ธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)9,351,691,880+0.67
141 UOB KAY HIAN PRIVATE LIMITED9,296,209,029+0.64
142 บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด (มหาชน)9,231,770,200-
143 N.C.B.TRUST LIMITED-NORGES BANK 19,094,848,067+2.02
144 WORTH ACCESS TRADING LIMITED9,060,073,632-0.22
145 นาย ปริญญา เธียรวร9,001,955,000+0.12
146 บริษัท ปทุมไรซมิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน)8,963,316,117+0.53
147 กองทุนเปิด ทหารไทย พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม พลัส8,881,484,420+0.96
148 นาย จิโรจน์ สุชาโต8,829,257,724-
149 นาย อัฐ ทองแตง8,755,923,503-0.05
150 บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน)8,747,674,323-2.57
151 ASIAN DEVELOPMENT BANK8,741,250,000+0.90
152 นาย วรวิทย์ วีรบวรพงศ์8,484,126,701+4.17
153 นาย ทวีฉัตร จุฬางกูร8,414,446,664+0.93
154 นาย ชาตรี โสภณพนิช8,405,020,397-1.05
155 ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)8,349,909,265+1.30
156 บริษัท อเดลฟอส จำกัด8,329,268,013-2.27
157 บริษัท กัลฟ์ โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด8,325,000,167+0.90
158 บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน)8,283,461,265-
159 บริษัท เอซีเอส แคปปิตอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด8,232,000,000-6.12
160 นาย วีรพัฒน์ พูนศักดิ์อุดมสิน8,218,541,357+0.41
161 บริษัท เลียวไพรัตนวิสาหกิจ จำกัด8,161,299,095-
162 บริษัท เสถียรธรรมโฮลดิ้ง จำกัด8,127,096,250-1.54
163 นาย ธรรศพลฐ์ แบเลเว็ลด์8,046,903,144+1.01
164 บริษัท สิงห์ พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด8,006,043,804+3.01
165 บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)7,923,212,071+0.69
166 บริษัท นทลิน จำกัด7,901,640,415+0.19
167 น.ส. กุณฑี สุริยวนากุล7,723,875,522-
168 นาง มุกดา บุญเสี่ยง7,709,278,007-1.09
169 นาย อิทธิ ทองแตง7,676,957,746-0.05
170 บริษัท โชควัฒนา จำกัด7,675,811,050+2.40
171 SOJITZ CORPORATION7,640,795,346+1.68
172 นาย เกรียงไกร สุริยวนากุล7,630,891,416-
173 บริษัท เอฟแอนด์เอส 79 จำกัด7,604,842,248-0.84
174 BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES LUXEMBOURG7,518,262,722+0.13
175 บริษัท หทัยจรูญเอกโฮลดิ้ง จำกัด7,416,360,000-
176 บริษัท ทุนมหาโชค จำกัด7,410,667,515+0.20
177 บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)7,340,743,245+4.09
178 บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)7,311,300,010+0.43
179 กองทุนเปิด บัวหลวงทศพล7,198,022,530+0.66
180 การประปาส่วนภูมิภาค7,156,160,000+0.93
181 นาย วิโรจน์ ธนาลงกรณ์7,128,192,500-
182 LGT BANK (SINGAPORE) LTD7,110,152,512-0.72
183 BANK OF SINGAPORE LIMITED-SEG7,075,486,530+0.65
184 BNP PARIBAS SECURITIES (ASIA) LTD-FOR COLAS7,017,453,872+1.40
185 นาย อนันต์ กาญจนพาสน์6,985,126,658+0.65
186 บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)6,920,864,121+0.28
187 TICON INTERNATION PTE.LTD.6,889,632,750-
188 บริษัท ไอเอสทีเอส (ไทยแลนด์) จำกัด6,877,004,526+1.68
189 บริษัท มหาศิริ สยาม จำกัด6,832,301,706+1.23
190 นาย ลุชัย ภุขันอนันต์6,830,834,684-1.20
191 น.ส. ณัฐชไม ถนอมบูรณ์เจริญ6,825,000,000-1.54
192 บริษัท ยูนีค เน็ตเวิร์ค จำกัด6,794,688,139+0.43
193 บริษัท เมย์แลนด์ จำกัด6,770,000,690+1.00
194 บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)6,707,435,131+1.61
195 บริษัท แรนเดอรีเบอรามาการ จำกัด6,616,252,800+0.91
196 นาย พุฒิพงศ์ ปราสาททองโอสถ6,594,687,540-
197 นาย จตุภัทร์ ตั้งคารวคุณ6,591,167,680-
198 CREDIT SUISSE AG, HONG KONG BRANCH6,585,896,590+0.75
199 น.ส. วิอร ทองแตง6,573,784,738-0.05
200 นาย ณัฏฐวุฒิ ตั้งคารวคุณ6,573,600,000-
201 นาย วนรัชต์ ตั้งคารวคุณ6,573,600,000-
202 นาง บุศทรี หวั่งหลี6,573,600,000-
203 บริษัท บี.กริม จอยน์ เว็นเจอร์ โฮลดิ้ง จำกัด6,548,937,563+0.90
204 บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)6,543,904,074-0.93
205 บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด6,539,882,657-
206 บริษัท จี แอล แอสเซทส์ จำกัด6,519,724,025-0.07
207 บริษัท เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน)6,488,055,739-0.04
208 บริษัท บีบีทีวี แอสเซตแมเนจเมนท์ จำกัด6,466,669,797-0.09
209 บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)6,435,449,209-
210 น.ส. จรีพร จารุกรสกุล6,421,543,741+0.92
211 CDIB & PARTNERS INVESTMENT HOLDING PTE.LTD.6,385,209,270-
212 กองทุนเปิด บัวหลวงเฟล็กซิเบิ้ลเพื่อการเลี้ยงชีพ6,341,609,180+0.68
213 บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน)6,237,357,512+1.25
214 บริษัท สตรองโฮลด์ แอสเซ็ทส์ จำกัด6,213,957,505-
215 บริษัท บีบีทีวี แซทเทลวิชั่น จำกัด6,189,128,997-
216 C.P. Foods International Limited6,162,750,000+0.67
217 ดร. พิเชษฐ์ วิริยะจิตรา6,151,230,000+1.46
218 บริษัท เรียล มูฟ จำกัด6,006,151,052+1.35
219 MITSUBISHI CORPORATION5,981,216,064+1.16
220 น.ส. วลัยพร จิรภูมิมินทร์5,940,000,000+0.67
221 บริษัท มหากิจโฮลดิ้ง จำกัด5,923,028,673-
222 บริษัท ทุนรุ่งเรือง จำกัด5,891,836,640-
223 การไฟฟ้า ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย5,891,537,500-
224 บริษัท โซ วอเตอร์ จำกัด5,846,463,336-
225 มูลนิธิเอสซีจี5,846,117,400+0.91
226 นาย วิชา พูลวรลักษณ์5,830,916,400-1.80
227 นาย กวิน กาญจนพาสน์5,813,732,197-1.04
228 นาย ปรินทร์ โลจนะโกสินทร์5,799,266,575+0.86
229 บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)5,775,194,920+0.69
230 บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)5,755,464,188+0.06
231 HSBC BANK PLC- PRUDENTIAL ASSURANCE COMPANY OBA ESI5,720,595,076-1.12
232 น.ส. วันดี กุญชรยาคง5,670,000,000-
233 นาย สุรชัย โชติจุฬางกูร5,636,587,570-0.70
234 บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส์ จำกัด5,631,365,430+2.22
235 บริษัท บางกอกกล๊าส จำกัด (มหาชน)5,599,999,104-
236 OMAC (HK) LIMITED5,562,480,000-0.78
237 นาย ชานนท์ เรืองกฤตยา5,484,794,880-0.61
238 นาย สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์5,407,710,000-
239 นาย ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล5,392,147,585-1.25
240 นาย สันติ ภิรมย์ภักดี5,345,946,203+2.97
241 บริษัท 3 เอส โฮลดิ้ง จำกัด5,297,400,055-
242 บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)5,289,307,738+1.40
243 นาย อติคุณ ทองแตง5,260,150,077-0.07
244 นาย สุทธิลักษณ์ จิราธิวัฒน์5,235,784,660+0.43
245 สหกรณ์ออมทรัพย์การไฟฟ้าฝ่ายผลิต แห่งประเทศไทย จำกัด5,209,485,060-2.97
246 POSCO5,203,710,930+3.13
247 บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน)5,202,148,525-1.33
248 บริษัท ไทย ปิโตรเคมีกัล อุตสาหกรรม จำกัด5,190,742,559-
249 นาย พงศ์ศักดิ์ ธรรมธัชอารี5,143,756,455+0.69
250 นาย มิน เธียรวร5,141,461,900+0.24
251 บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน)5,114,508,760+0.44
252 นาย พงษ์ศักดิ์ โล่ห์ทองคำ5,069,336,277-
253 นาย พิธาน องค์โฆษิต5,056,945,950+0.09
254 น.ส. เพียงใจ หาญพาณิชย์5,028,745,450+0.22
255 MERRILL LYNCH SINGAPORE PTE.LTD5,012,550,000-0.42
256 บริษัท นิวสตาร์ วิคเตอร์ จำกัด4,967,559,780-1.28
257 STANLEY ELECTRIC HOLDING ASIA-PACIFIC PTE, LTD.4,934,250,000-0.47
258 นาย นเรศ งามอภิชน4,933,759,000+0.68
259 บริษัท โฮลด์ โคลล์ จำกัด4,897,776,800+0.92
260 MAYBANK KIM ENG HOLDINGS LIMITED4,894,382,737-0.97
261 บริษัท แอสเพน โฮลดิ้งส์ จำกัด4,851,199,700-
262 บริษัท ศรีตรัง โฮลดิ้งส์ จำกัด4,847,447,869-
263 บริษัท บางกอกแอร์เวย์สโฮลดิ้ง จำกัด4,838,000,000-
264 บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)4,823,487,891+0.68
265 DELTA ELECTRONICS INC.4,787,123,695-
266 บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด4,785,938,165-0.60
267 SUCCESSFUL DRAGON LIMITED4,780,466,910+1.64
268 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว4,741,714,927-0.63
269 บริษัท ซี.ที. เวนเจอร์ จำกัด4,705,144,439+1.99
270 บริษัท อาคเนย์ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)4,672,256,530+0.65
271 บริษัท เคเอสแอล ชูการ์ โฮลดิ้ง จำกัด4,664,795,831+0.63
272 บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)4,662,185,826+0.64
273 นาย สุระ คณิตทวีกุล4,623,440,704+0.72
274 บริษัท โกลเบ๊กซ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด4,562,973,954-0.61
275 นาย เกรียงไกร ศิระวณิชการ4,555,412,100-
276 นาย อมร ทรัพย์ทวีกุล4,548,558,378-1.10
277 นาย อนุพงษ์ อัศวโภคิน4,541,816,037-
278 นาย พิพัฒ พะเนียงเวทย์4,534,315,369-0.02
279 EAST FOURTEEN LIMITED-DFA EMERG MARKET CORE EQ PORT4,527,987,304+0.02
280 นาย สมยศ อนันตประยูร4,499,651,792+0.86
281 นาย ปริญญ์ จิราธิวัฒน์4,469,270,870+1.13
282 นาย สถาพร งามเรืองพงศ์4,465,712,750-2.59
283 บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)4,441,937,519+0.70
284 บริษัท ไวด์ บรอด คาสท์ จำกัด4,441,780,409+0.43
285 นาย มานิต อุดมคุณธรรม4,439,879,955-
286 นาย สาธิต วิทยากร4,433,228,352+0.44
287 นาย ทศ จิราธิวัฒน์4,423,883,398+1.15
288 SKI Carbon Black (Mauritius) Limited4,400,610,624+1.65
289 นาย วิลเลียม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค4,392,251,159+2.72
290 กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวปันผล 70/304,329,246,645-0.83
291 นาย วิชัย วชิรพงศ์4,285,624,287+0.29
292 บริษัท ช.การช่าง โฮลดิ้ง จำกัด4,182,075,332+1.23
293 POLYPLEX (ASIA) PTE LTD.4,160,206,472+0.73
294 บริษัท ซี.พี.แลนด์ จำกัด (มหาชน)4,158,099,570+0.78
295 บริษัท เดอะ วนชัย กรุ๊ป อ๊อฟ คอมปานีส์ จำกัด4,156,215,765+0.82
296 บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)4,106,867,369+0.62
297 BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, LONDON BRANCH4,090,555,135-1.05
298 บริษัท ชนัตถ์และลูก จำกัด4,080,225,642+1.55
299 น.ส. ดวงใจ แก้วบุตตา4,054,530,114-3.26
300 กองทุนเปิด ธนชาตหุ้นปันผล4,037,299,980-0.13
301 นาย ณัฐภพ รัตนสุวรรณทวี4,008,106,175-
302 บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)4,002,487,590+0.42
303 HWIC ASIA FUND A/C CLASS C3,999,088,685-0.35
304 บริษัท รังสิตพลาซ่า จำกัด3,989,272,471-
305 บริษัท ควอลิตี้ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)3,986,973,144-
306 น.ส. ประพิชญา พรมมาส3,986,658,900+0.92
307 NOMURA SINGAPORE LIMITED-NOMURA ASIA INVESTMENT SINGAPORE3,984,465,451-
308 บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)3,979,110,245-0.30
309 บริษัท ไอ.ดี.เอฟ. จำกัด3,921,258,204+0.93
310 นาย วิกรม กรมดิษฐ์3,903,456,360+1.47
311 BANYAN TREE HOLDINGS LIMITED3,899,539,870+0.48
312 บริษัท รัชกิจ โฮลดิ้ง จำกัด3,880,412,000+0.54
313 J.P. MORGAN BANK LUXEMBOURG S.A. LEND3,837,565,422-0.73
314 บริษัท อิออน โฮลดิ้งส์ (ไทยแลนด์) จำกัด3,773,000,000-6.12
315 บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)3,761,361,040+0.03
316 TAKEUCHI PRESS INDUSTRIES CO.,LTD.3,745,565,000-1.12
317 TATA STEEL GLOBAL HOLDINGS PTE.LTD.3,717,006,854+1.54
318 BANQUE PICTET & CIE SA3,709,665,715+2.71
319 น.ส. กรรณิกา พลัสสินทร์3,610,498,224+0.55
320 นาย ชัย โสภณพนิช3,602,036,102-0.32
321 กองทุน บำเหน็จบำนาญข้าราชการ3,599,630,477-
322 ธนาคาร เกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)3,593,397,321+0.21
323 กองทุนเปิด อเบอร์ดีนสมอลแค็พ3,588,820,978-0.09
324 MRS. ARUNEE CHAN3,570,374,041+1.29
325 MISS SUNEE SERIPANU3,565,738,644-2.94
326 นาย เพชร โอสถานุเคราะห์3,551,308,290-0.42
327 นาย รัตน์ โอสถานุเคราะห์3,548,736,090-0.42
328 น.ส. ฉันทนา จิรัฐิติภัทร์3,541,787,500-1.76
329 นาย ณัฐพล จุฬางกูร3,518,404,148+1.87
330 บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)3,517,137,769+1.68
331 Deutsche Bank AG Singapore PWM3,505,801,123+1.15
332 นาง ปัญจพร โชติจุฬางกูร3,489,130,280-0.70
333 บริษัท เค ทู เจ โฮลดิ้ง จำกัด3,474,000,000-1.04
334 MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION3,456,537,700-
335 นาย วินัย เตียวสมบูรณ์กิจ3,454,840,076-1.03
336 นาย เชง นิรุตตินานนท์3,447,603,845+1.16
337 บริษัท เจ อาร์ เค โฮลดิ้งส์ จำกัด3,428,415,974+2.03
338 บริษัท ไทยเรยอน จำกัด (มหาชน)3,409,656,250+1.65
339 นาง ละออ ตั้งคารวคุณ3,396,157,000+0.02
340 บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)3,355,402,432-0.52
341 บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)3,350,706,430+0.26
342 มูลนิธินายห้างโรงปูนผู้หนึ่ง3,349,736,400+0.91
343 นาย ธีรพงศ์ จันศิริ3,341,423,773+1.16
344 นาง เพาพิลาส เหมวชิรวรากร3,341,250,000+0.67
345 MANILA WATER (THAILAND) COMPANY LIMITED3,332,442,133+0.93
346 บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด(มหาชน)3,330,000,000+0.90
347 นาย สุขกาญจน์ วัธนเวคิน3,328,075,360-3.17
348 BANK OF SINGAPORE LIMITED3,307,823,134+1.48
349 นาย พิชัย จิราธิวัฒน์3,306,869,073+1.12
350 ธนาคารออมสิน3,301,636,940-0.23
351 นาง ณัฐธีรา บุญศรี3,301,506,955+1.11
352 นาย รุ่งโรจน์ แสงศาสตรา3,296,000,000+0.97
353 นาย ประจักษ์ ตั้งคารวคุณ3,286,800,000-
354 นาง จริยา แก้วบุตตา3,285,025,600-3.26
355 น.ส. แพทองธาร ชินวัตร3,259,281,652+1.49
356 คุณหญิง พจมาน ดามาพงศ์3,234,479,497+1.05
357 นาย สุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์3,223,584,618+1.32
358 นาย ประชา ดำรงค์สุทธิพงศ์3,219,208,377-1.16
359 น.ส. พลอยส่องแสง นพรัมภา3,188,441,850-1.14
360 บัญชี บริหาร กิจการ3,186,434,383+2.82
361 นาย สุทธิเดช จิราธิวัฒน์3,169,248,305+1.03
362 นาย พีระพงศ์ จรูญเอก3,167,469,017+2.19
363 MURAMOTO INDUSTRY CO., LTD.3,160,373,040-
364 น.ส. พินทองทา ชินวัตร3,154,133,527+1.49
365 King's Eye Investments Ltd.3,153,150,000+0.85
366 SATHINEE CO.,LTD.3,148,750,668-
367 KINPO ELECTRONICS, INC.3,108,799,361-0.59
368 นาง อตินุช มาลากุล ณ อยุธยา3,098,279,272-
369 CHAILEASE FINANCE CO., LTD.3,092,103,816-0.42
370 นาย ศักดิ์ นานา3,088,951,200+0.91
371 EAST FOURTEEN LIMITED-DIMENSIONAL EMER MKTS VALUE FD3,070,292,208+1.53
372 นาง อาริญา ปราสาททองโอสถ3,067,355,340-
373 WGI EMERGING MARKETS FUND, LLC.3,066,445,200-5.86
374 นาย สุวิน ไกรภูเบศ3,064,324,500-1.48
375 บริษัท มายเรียด วัสดุ จำกัด3,040,271,055-
376 KGI ASIA (HOLDINGS) PTE. LTD.3,037,238,784-
377 NEWSAGA LIMITED3,026,400,000-1.28
378 MANDARIN ORIENTAL HOLDINGS B.V.3,007,765,000-
379 นาย ไกรสร จันศิริ3,006,633,754+1.16
380 บริษัท วัฒนภักดี จำกัด3,000,000,000+1.00
381 ร้อยตรี เสรี โอสถานุเคราะห์2,988,534,450-0.42
382 นาย สราวุฒิ พรพัฒนารักษ์2,959,121,550-4.85
383 บริษัท กรุงเทพ ซินธิติกส์ จำกัด2,930,892,188+2.22
384 บริษัท สุวินทวงศ์ โกลด์ แอสเซ็ท จำกัด2,928,377,263+3.85
385 NOMURA SECURITIES CO LTD-CLIENT A/C2,925,388,587+1.37
386 สหกรณ์ออมทรัพย์การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จำกัด2,907,502,500-
387 CHAROEN POKPHAND HOLDING CO.,LTD2,893,307,360-0.35
388 นาย สุทธิศักดิ์ จิราธิวัฒน์2,889,336,284+1.08
389 นาง รัตนา นรพัลลภ2,880,569,469+1.17
390 นาย ธัญชาติ กิจพิพิธ2,855,215,500-
391 นาย วัฒน์ จิราธิวัฒน์2,844,259,027+1.13
392 นาย กอบชัย จิราธิวัฒน์2,843,493,183+1.14
393 นาง จารุวรรณ วนาสิน2,837,705,046-
394 นาย จุลเวช ยศสุนทรากุล2,832,000,000-
395 นาง สมพร หาญพาณิชย์2,829,750,000-1.30
396 MINDO ASIA INVESTMENTS LIMITED2,825,145,075-1.51
397 กองทุนเปิด เค 20 ซีเล็คท์หุ้นระยะยาวปันผล2,816,372,924-0.48
398 CREDIT SUISSE FIRST BOSTON (SINGAPORE) LIMITED2,806,300,000-0.08
399 นาย สุนทร เด่นธรรม2,767,045,440-1.56
400 บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)2,765,124,958+0.85
401 บริษัท สินแพทย์ จำกัด2,748,367,340-1.67
402 นาย สุทธิธรรม จิราธิวัฒน์2,735,872,766+1.10
403 กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์ อินคัมพลัส2,731,876,009+0.30
404 บริษัท ยูนีเซ็นทรัล จำกัด2,727,579,259+1.63
405 บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด(มหาชน)2,712,150,000-
406 นาย ชัชวาลย์ เจียรวนนท์2,709,477,660-5.63
407 กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นปันผล2,709,165,764-0.22
408 นาง วรรณสมร วรรณเมธี2,697,761,904-2.31
409 RBC INVESTOR SERVICES TRUST2,696,217,005-0.16
410 นาย สำเริง มนูญผล2,693,214,417-0.22
411 น.ส. ฐิตินันท์ วัธนเวคิน2,686,461,356-1.73
412 นาย ณรงค์ฤทธิ์ จิราธิวัฒน์2,686,217,711+1.16
413 บริษัท บริหารสินทรัพย์ทวี จำกัด2,674,514,598+0.03
414 กองทุนเปิด เค พร็อพเพอร์ตี้ เซคเตอร์2,671,880,470+0.93
415 บริษัท ควอลิตี้ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)2,658,656,000+0.77
416 นาย ปริญญา วิญญรัตน์2,645,320,476-
417 กองทุน บำเหน็จบำนาญข้าราชการ2,644,182,692+0.73
418 นาย สุทธิภัค จิราธิวัฒน์2,630,584,616+1.16
419 นาย สุทธิสาร จิราธิวัฒน์2,630,584,616+1.16
420 บริษัท พรีเมียร์ ฟิชชั่น แคปปิตอล จำกัด2,625,079,156-0.61
421 บริษัท บันยัน ทรี รีสอร์ท แอนด์ สปา (ไทยแลนด์) จำกัด2,610,260,252+0.48
422 บริษัท พีระเดชาพันธ์ โฮลดิ้ง2,610,000,000-4.14
423 THE BANK OF NEW YORK (NOMINEES) LIMITED A/C 51002,604,469,588-0.80
424 บริษัท พรรณธิอร จำกัด2,603,609,225-
425 นาย ก้องภพ สุริยวนากุล2,585,519,949-
426 บริษัท เตียง จิราธิวัฒน์ จำกัด2,582,762,018+2.61
427 นาย สมเกียรติ ธนัตถ์เจริญกุล2,574,107,900-1.10
428 น.ส. ชามา สุริยวนากุล2,563,974,000-
429 THE BANK OF NEW YORK MELLON DR2,559,032,712-0.81
430 ENGINE HOLDINGS ASIA PTE. LTD.2,556,291,262-0.79
431 นาย ธีระยุทธ จิราธิวัฒน์2,553,768,088+1.13
432 บริษัท ซี.พี.อินเตอร์ฟู้ด (ไทยแลนด์) จำกัด2,550,470,425+0.43
433 MR. CHALERMCHAI MAHAGITSIRI2,545,923,942+1.63
434 ด.ช. กอกฤษต สุริยวนากุล2,545,121,250-
435 KGI ASIA LIMITED2,542,831,918-0.86
436 AUSTIN ASSET LIMITED2,535,750,000-
437 บริษัท สารสิน จำกัด2,530,098,181-
438 นาง นิจพร จรณะจิตต์2,526,612,244+0.01
439 มหาวิทยาลัยมหิดล2,521,207,128+0.77
440 นาย ธีระเกียรติ จิราธิวัฒน์2,516,501,338+1.16
441 บริษัท สยามสวีท โฮลดิ้ง จำกัด2,516,250,000+1.64
442 บริษัท น้ำตาลตะวันออก จำกัด2,510,453,024-1.62
443 นาง สมกมล เวชชาชีวะ2,508,766,838+1.15
444 นาย ธีระเดช จิราธิวัฒน์2,508,766,838+1.15
445 นาย ภัสสรกรณ์ จิราธิวัฒน์2,508,154,950+1.15
446 APCO CAPITAL PTE. LTD.2,508,000,000-
447 บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)2,491,483,150+0.24
448 Toray Industries, Inc.2,489,356,800-
449 บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จำกัด (มหาชน)2,487,262,840-1.09
450 กองทุนเปิด บัวหลวงปัจจัย 4 หุ้นระยะยาวปันผล2,485,898,983-0.34
451 บริษัท บีบีทีวี เอ็คควิตี้ จำกัด2,481,096,000+0.51
452 บริษัท ทุนบุรีรัมย์ จำกัด2,480,917,450-
453 บริษัท โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม จำกัด2,457,555,000+0.35
454 นาย สุทธิพันธ์ จิราธิวัฒน์2,434,327,466+1.04
455 บริษัท Siam Magi จำกัด2,427,600,000-
456 กองทุนเปิด อเบอร์ดีนโกรท2,421,871,098-0.04
457 นาย ปัญญา นิรันดร์กุล2,413,284,742-1.32
458 นาย อิทธิพัทธ์ พีระเดชาพันธ์2,400,045,075-4.14
459 บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)2,397,040,307-0.62
460 นาย พิชิต วิวัฒน์รุจิราพงศ์2,396,999,530-1.28
461 นาย ไพบูลย์ ดำรงชัยธรรม2,396,291,054-
462 นาย สดาวุธ เตชะอุบล2,391,089,021+0.17
463 LION CORPORATION2,383,481,649+0.94
464 นาย พงษ์ชัย อมตานนท์2,380,492,728-
465 มูลนิธิ ป้าทองคำ เอ็มเค2,368,398,212-
466 CIMB-PRINCIPAL PROPERTY INCOME FUND2,359,302,183+0.73
467 GERLACH & CO.-ORBIS SICAV EMERGING MARKETS EQUITY FUND2,348,773,191-0.81
468 บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน)2,334,885,450+2.44
469 กองทุนเปิด บัวหลวงตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ2,329,711,199+1.10
470 นาย ไวยวุฒิ สินเจริญกุล2,322,439,327-
471 บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด - 101S2,321,888,256+0.93
472 บริษัท ไสวประภาสและบุตร จำกัด2,316,169,100-1.72
473 นาย ประภาส ชลศรานนท์2,309,325,064-1.32
474 PLAN B INVESTMENT HOLDING LIMITED2,293,135,098+0.87
475 นาย ยืนยง โอภากุล2,290,600,000-1.54
476 บริษัท สมบูรณ์ โฮลดิ้ง จำกัด2,276,929,225-2.23
477 น.ส. สาธิตา วิทยากร2,271,128,921+0.44
478 นาง ถนอมศรี สุดโต2,254,643,233-1.66
479 บริษัท ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)2,227,915,620-
480 นาง จารุณี ชินวงศ์วรกุล2,225,539,145+0.38
481 นาย สมศักดิ์ อมรรัตนชัยกุล2,223,193,439-1.23
482 C.P. FOODS INTERNATIONAL LIMITED2,221,148,250+0.43
483 นาย เชิดชู โสภณพนิช2,205,791,844-0.76
484 กองทุนเปิด อเบอร์ดีนหุ้นระยะยาว2,202,787,375-
485 บริษัท เอ็ม บี เค โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด2,201,065,951+0.97
486 บริษัท โรงพยาบาลวิภาราม จำกัด2,197,524,595-1.26
487 ASIAN OPPS I LIMITED2,182,123,125+1.65
488 นาย ดิสพล จันศิริ2,175,788,098+1.16
489 บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)2,149,201,010-
490 นาย สิทธิชัย ลีสวัสดิ์ตระกูล2,147,452,537+0.71
491 บริษัท ชาเตรียนโฮลดิ้ง จำกัด2,145,529,330-1.72
492 บริษัท ทีโอเอ เวนเจอร์ โฮลดิ้ง จำกัด2,144,623,173+1.46
493 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เค มาสเตอร์ พูล ฟันด์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว2,143,067,070-0.23
494 Y Investment Ltd2,133,000,000-0.42
495 นาย คุณวุฒิ ธรรมพรหมกุล2,131,832,835-
496 นาง อัจฉรา ตั้งมติธรรม2,130,696,225-2.12
497 นาย อนุทิน ชาญวีรกูล2,122,853,158+0.88
498 POLYPLEX CORPORATION LTD.2,119,514,917+0.73
499 บริษัท ซีเค.ออฟฟิซ ทาวเวอร์ จำกัด2,099,576,373+1.23
500 นาย อิสระ ว่องกุศลกิจ2,085,012,970-0.78