คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

จัดอันดับเศรษฐีหุ้นไทย 20/04/2019

No. Name จำนวนเงิน (บาท) %
1 กระทรวงการคลัง1,446,282,024,505+0.44
2 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด1,162,662,870,181+0.10
3 บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)641,469,001,116+0.15
4 SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED352,512,179,231-
5 STATE STREET EUROPE LIMITED330,437,130,430+0.12
6 สำนักงานประกันสังคม259,673,749,469+0.14
7 บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)234,723,243,631-0.45
8 MUFG BANK,LTD. BAY ACCOUNT212,074,955,475-
9 บริษัท ซี.พี.เมอร์แชนไดซิ่ง จำกัด211,633,729,200-0.32
10 บริษัท อินโดรามา รีซอสเซส จำกัด169,992,078,923-2.06
11 กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง โดย บลจ.เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)149,733,396,078-0.08
12 กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง โดย บลจ.กรุงไทย จำกัด (มหาชน)149,733,395,784-0.08
13 กองทุน เพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน148,537,602,477-
14 UBS AG SINGAPORE BRANCH144,825,013,555+0.78
15 บริษัท ทีซีซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด140,658,373,325-0.97
16 SINGTEL STRATEGIC INVESTMENTS PTE LTD.133,471,607,500-0.52
17 บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด97,812,181,480+0.84
18 บริษัท สยามแม็คโคร โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด91,090,446,600-0.72
19 บริษัท เซ็นทรัลโฮลดิ้ง จำกัด89,696,226,950-0.33
20 บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)88,156,070,927-0.99
21 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย79,056,885,642+0.92
22 บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)78,080,760,930+0.40
23 นาย ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ76,071,074,015+1.93
24 นาย สารัชถ์ รัตนาวะดี75,599,999,400+1.50
25 บริษัท เอ็นจี โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด72,295,529,286+0.27
26 STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY72,243,065,346-0.28
27 บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)68,460,425,570+0.58
28 GIC PRIVATE LIMITED68,317,558,162+0.32
29 THE BANK OF NEW YORK MELLON65,963,462,985+0.06
30 ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน)63,501,734,505+1.20
31 บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)63,052,155,150-0.72
32 ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)57,120,799,911-0.25
33 บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)56,544,799,377-0.84
34 CITIBANK NOMINEES SINGAPORE PTE LTD-CBHK-PBGSG-RESTRICTED SHARES56,195,890,888-
35 SOUTH EAST ASIA UK (TYPE A) NOMINEES LIMITED55,137,320,137+0.06
36 TELENOR ASIA PTE LTD54,999,901,087-
37 นาย นิติ โอสถานุเคราะห์48,374,795,742+0.47
38 THE BANK OF NEW YORK (NOMINEES) LIMITED48,239,028,861+0.18
39 นาย สมโภชน์ อาหุนัย46,358,643,511+0.47
40 กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว45,606,547,734+0.06
41 บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)44,903,997,980-0.03
42 บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)41,167,019,709+0.65
43 NORTRUST NOMINEES LTD-CL AC41,145,288,076-0.11
44 SINGTEL GLOBAL INVESTMENT PTE. LTD.40,064,221,708-0.42
45 บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)39,023,321,830-0.64
46 UBS AG HONG KONG BRANCH38,538,252,420+0.49
47 บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)37,766,059,172+0.59
48 นาย ชูชาติ เพ็ชรอำไพ37,634,798,003-
49 นาง ดาวนภา เพชรอำไพ37,080,000,000-
50 บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)37,001,774,400-1.04
51 TEPDIA Generating B.V.36,681,765,798+1.03
52 บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน)35,694,995,765-
53 THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED35,475,071,985-0.27
54 BNY MELLON NOMINEES LIMITED35,471,387,788+0.20
55 นาย คีรี กาญจนพาสน์35,108,586,734+0.84
56 UBS AG LONDON BRANCH34,613,602,347+0.58
57 SE ASIA (TYPE B) NOMINEES LLC32,946,529,487-0.23
58 CREDIT SUISSE AG, SINGAPORE BRANCH32,644,347,837+0.83
59 HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD31,774,202,155+0.04
60 บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)31,603,309,672-0.19
61 CHINA MOBILE INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED31,233,060,903+0.96
62 นาย อนันต์ อัศวโภคิน30,900,091,708+1.85
63 บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)30,322,029,650-0.48
64 CHEVRON SOUTH ASIA HOLDINGS PTE LTD29,409,952,947-1.79
65 บริษัท ไทย เทลโค โฮลดิ้งส์ จำกัด28,939,570,850-
66 B. Grimm Power (Singapore) Pte. Ltd.28,795,065,000+0.77
67 นาย พิชญ์ โพธารามิก28,449,389,101-0.91
68 บริษัท ไมเนอร์ โฮลดิ้ง (ไทย) จำกัด27,291,288,000+1.33
69 EXXONMOBIL ASIA HOLDINGS PTE. LTD.27,176,625,000-1.68
70 บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)26,997,077,499+1.89
71 บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)25,429,940,923+1.81
72 นาย ทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์24,686,217,308+1.63
73 บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)24,219,999,896-
74 บริษัท ซันไรส์ อีคิวตี้ จำกัด23,089,878,151-0.46
75 ING BANK N.V.22,819,458,187-
76 GULF CAPITAL HOLDINGS LIMITED22,351,500,000+1.50
77 UOB KAY HIAN (HONG KONG) LIMITED - Client Account22,330,975,453-0.10
78 CIMB BANK BERHARD21,657,494,401+1.32
79 นาย ฮาราลด์ ลิงค์20,626,610,350+0.77
80 NORTRUST NOMINEES LIMITED-NT0 SEC LENDING THAILAND CL AC20,328,475,400-0.50
81 บริษัท เอสซีจี ดิสทริบิวชั่น จำกัด20,292,892,822+1.14
82 ENGIE GLOBAL DEVELOPMENTS B.V.19,956,033,725+0.27
83 บริษัท ไทยออยล์เพาเวอร์ จำกัด19,308,378,334-
84 บริษัท เจริญโภคภัณฑ์โฮลดิ้ง จำกัด19,306,571,730+0.98
85 บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)19,267,555,411-0.46
86 MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC19,244,105,876-0.91
87 บริษัท ทีโอเอ กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด19,164,600,000-1.59
88 CHASE NOMINEES LIMITED18,527,624,057+0.17
89 ASAHI GLASS CO.,LTD.18,287,417,111-0.95
90 บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด17,873,434,280+0.43
91 บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด17,641,750,000-0.42
92 บริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จำกัด17,603,266,609-0.37
93 บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)17,420,389,737-
94 นาย มงคล ประกิตชัยวัฒนา17,350,787,310+1.27
95 บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)16,809,330,171-0.46
96 บริษัท ซี.อาร์.จี.บริการ จำกัด16,799,438,304+0.43
97 ธนาคาร ออมสิน16,601,174,873-0.32
98 JARDINE CYCLE & CARRIAGE LIMITED16,439,191,488-0.46
99 AEON FINANCIAL SERVICE CO.,LTD.16,023,500,000+1.10
100 GULF INVESTMENT AND TRADING PTE. LTD.15,900,000,200+1.50
101 น.ส. ปรมาภรณ์ ปราสาททองโอสถ15,735,549,653+1.86
102 Orizon Limited15,711,596,550-
103 บริษัท ดับบลิวเอชเอ โฮลดิ้ง จำกัด15,674,011,569-0.02
104 บริษัท เหมราช พัฒนาที่ดิน จำกัด (มหาชน)15,672,299,822-0.84
105 บริษัท เฟรเซอร์ส แอสเซ็ทส์ จำกัด15,305,476,382-
106 DBS BANK LTD15,209,497,778-0.65
107 บริษัท เสถียรธรรมโฮลดิ้ง จำกัด14,941,353,875+6.28
108 บริษัท ยูนิสเตรทช์ จำกัด14,934,355,273+0.73
109 กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 75/2514,769,460,172+0.05
110 นาย เฉลิม หาญพาณิชย์14,240,625,000+1.14
111 บริษัท ยู เอ็น เอส อโกรเคมีคัล จำกัด13,905,000,000-0.32
112 บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)13,773,160,160-0.94
113 น.ส. ธิดา แก้วบุตตา13,547,923,539+0.89
114 บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)13,370,727,667-0.39
115 นาย ประทีป ตั้งมติธรรม13,232,991,628-0.11
116 นาง ยุพิน ธีระโกเมน13,132,569,744+1.04
117 บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)12,982,464,000-0.50
118 การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย12,939,473,715+0.97
119 บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด12,917,268,800-
120 บริษัท มิตซุย วอเตอร์ โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด12,748,950,000-0.81
121 น.ส. ณัฐชไม ถนอมบูรณ์เจริญ12,547,500,000+6.28
122 BANK OF SINGAPORE LIMITED-THB SEG AC12,474,594,455+0.38
123 บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด12,446,042,625-0.94
124 บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)12,305,065,454-0.28
125 กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล12,234,470,003+0.25
126 บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)12,135,516,169+1.54
127 N.C.B.TRUST LIMITED-NORGES BANK 1112,046,838,934+0.62
128 CTBC Bank Company Limited11,996,488,534-1.26
129 บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)11,882,769,902-0.78
130 บริษัทเซรามิคซิเมนต์ไทย จำกัด11,834,321,607-0.92
131 นาง ยุพิน ธีระโกเมน ในฐานะผู้จัดการมรดกของ นายสมนึก หาญจิตต์เกษม11,814,334,344+1.04
132 ธนาคาร ธนชาต จำกัด (มหาชน)11,653,726,410-0.16
133 บริษัท กรุงเทพโปรดิ๊วส จำกัด (มหาชน)11,645,026,974+0.11
134 บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก11,524,419,864-0.42
135 บริษัท กันกุล กรุ๊พ จำกัด11,450,964,140+1.29
136 บริษัท วัฒนโสภณพนิช จำกัด11,324,184,106-0.39
137 AIA COMPANY LIMITED - EQ4-P11,033,383,544+0.03
138 บริษัท วิทูรปกรณ์ โฮลดิ้ง จำกัด11,003,998,690-
139 บริษัท นทลิน จำกัด10,908,776,127-0.62
140 กองทุนเปิด ทหารไทย พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม พลัส10,892,002,790-0.57
141 นาย สมชาย หาญจิตต์เกษม10,619,626,464+1.04
142 ASIAN DEVELOPMENT BANK10,397,500,000+1.22
143 บริษัท ปทุมไรซมิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน)10,386,064,707-1.83
144 บริษัท กัลฟ์ โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด10,000,000,200+1.50
145 NISSIN FOODS HOLDINGS CO., LTD.9,872,248,950-0.84
146 ธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)9,784,932,440-0.17
147 AIA COMPANY LIMITED - EQ3-P9,622,751,816-0.11
148 บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน)9,608,068,809-
149 UOB KAY HIAN PRIVATE LIMITED9,578,072,774+0.22
150 นาย จิโรจน์ สุชาโต9,446,557,523+1.98
151 WORTH ACCESS TRADING LIMITED9,388,396,969+0.97
152 นาย อัฐ ทองแตง9,341,657,005+1.87
153 นาย ทวีฉัตร จุฬางกูร9,324,549,560+0.29
154 N.C.B.TRUST LIMITED-NORGES BANK 19,311,725,984+0.53
155 นาย ปริญญา เธียรวร9,236,450,000-0.19
156 บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด (มหาชน)9,180,260,600-
157 บริษัท โชควัฒนา จำกัด9,008,783,049-0.07
158 นาง มุกดา บุญเสี่ยง8,980,336,579+0.47
159 นาย ฤทธิ์ ธีระโกเมน8,934,884,851+1.01
160 บริษัท เลียวไพรัตนวิสาหกิจ จำกัด8,808,462,702+0.98
161 บริษัท เอซีเอส แคปปิตอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด8,760,000,000+1.10
162 นาย ชาตรี โสภณพนิช8,738,878,067-0.57
163 นาย วรวิทย์ วีรบวรพงศ์8,660,879,340-1.02
164 บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)8,636,570,915-0.45
165 นาย วีรพัฒน์ พูนศักดิ์อุดมสิน8,538,418,959-0.43
166 นาย ธรรศพลฐ์ แบเลเว็ลด์8,498,334,333+1.89
167 BNP PARIBAS SECURITIES (ASIA) LTD-FOR COLAS8,489,646,992-0.58
168 บริษัท เอฟแอนด์เอส 79 จำกัด8,456,866,704-2.91
169 บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)8,275,019,658-
170 นาย อิทธิ ทองแตง8,189,144,536+1.85
171 TICON INTERNATION PTE.LTD.8,185,119,250-2.16
172 BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES LUXEMBOURG8,019,712,089-0.22
173 LGT BANK (SINGAPORE) LTD7,980,556,653+0.14
174 บริษัท อเดลฟอส จำกัด7,950,664,922-
175 น.ส. กุณฑี สุริยวนากุล7,949,719,835+1.14
176 นาย ลุชัย ภุขันอนันต์7,915,898,084+0.53
177 นาย เกรียงไกร สุริยวนากุล7,854,016,896+1.14
178 บริษัท เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน)7,764,479,022+3.75
179 การประปาส่วนภูมิภาค7,758,080,000-
180 บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด7,745,818,466+0.60
181 บริษัท หทัยจรูญเอกโฮลดิ้ง จำกัด7,688,520,000-
182 บริษัท บี.กริม จอยน์ เว็นเจอร์ โฮลดิ้ง จำกัด7,669,926,875+0.77
183 บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)7,622,127,786+0.60
184 บริษัท ทุนมหาโชค จำกัด7,611,011,419-0.50
185 บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)7,601,979,690-0.22
186 บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)7,553,081,955-0.05
187 บริษัท ยูนีค เน็ตเวิร์ค จำกัด7,549,653,488+0.96
188 บริษัท สิงห์ พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด7,475,522,829+1.29
189 บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)7,465,916,125+0.04
190 กองทุนเปิด บัวหลวงทศพล7,453,333,890-0.35
191 บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)7,445,011,768+0.40
192 CDIB & PARTNERS INVESTMENT HOLDING PTE.LTD.7,345,993,110+0.82
193 บริษัท เมย์แลนด์ จำกัด7,311,600,745+1.85
194 บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)7,279,921,040-0.86
195 นาย อนันต์ กาญจนพาสน์7,259,053,193-
196 SOJITZ CORPORATION7,255,545,160-
197 บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน)7,231,118,160-0.10
198 นาย วิชา พูลวรลักษณ์7,218,807,230-0.01
199 บริษัท มหาศิริ สยาม จำกัด7,070,312,216+0.99
200 นาย วิโรจน์ ธนาลงกรณ์7,063,390,750-1.83
201 BANK OF SINGAPORE LIMITED-SEG7,052,364,025-0.33
202 น.ส. วิอร ทองแตง7,011,217,787+1.82
203 นาย กวิน กาญจนพาสน์6,988,527,822+0.86
204 บริษัท แรนเดอรีเบอรามาการ จำกัด6,978,787,200-0.43
205 นาย ปรินทร์ โลจนะโกสินทร์6,952,219,890-
206 กองทุนเปิด บัวหลวงเฟล็กซิเบิ้ลเพื่อการเลี้ยงชีพ6,867,158,198-0.08
207 ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)6,747,375,157+0.32
208 นาย ชานนท์ เรืองกฤตยา6,692,533,696+3.99
209 น.ส. จรีพร จารุกรสกุล6,642,680,927-0.06
210 CREDIT SUISSE AG, HONG KONG BRANCH6,601,775,400-0.26
211 นาย สุระ คณิตทวีกุล6,583,081,417-
212 บริษัท จี แอล แอสเซทส์ จำกัด6,555,076,684-0.01
213 นาย สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์6,531,390,000+2.69
214 บริษัท ไอเอสทีเอส (ไทยแลนด์) จำกัด6,530,264,802-
215 MITSUBISHI CORPORATION6,502,833,744-
216 บริษัท บีบีทีวี แอสเซตแมเนจเมนท์ จำกัด6,499,674,950-0.01
217 C.P. Foods International Limited6,411,750,000-0.32
218 บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)6,398,952,718-0.58
219 บริษัท เรียล มูฟ จำกัด6,371,389,967-0.64
220 นาย พุฒิพงศ์ ปราสาททองโอสถ6,280,654,800+0.83
221 บริษัท โซ วอเตอร์ จำกัด6,276,350,346-5.48
222 บริษัท สตรองโฮลด์ แอสเซ็ทส์ จำกัด6,256,206,750-0.01
223 บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)6,238,114,164+0.98
224 บริษัท บีบีทีวี แซทเทลวิชั่น จำกัด6,230,666,775-
225 การไฟฟ้า ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย6,204,362,500-0.84
226 MERRILL LYNCH SINGAPORE PTE.LTD6,186,375,000-
227 ดร. พิเชษฐ์ วิริยะจิตรา6,181,236,000-
228 น.ส. วลัยพร จิรภูมิมินทร์6,180,000,000-0.32
229 มูลนิธิเอสซีจี6,166,452,600-0.43
230 บริษัท แอสเพน โฮลดิ้งส์ จำกัด6,076,765,940-0.42
231 บริษัท มหากิจโฮลดิ้ง จำกัด5,963,325,375-0.01
232 นาย นเรศ งามอภิชน5,949,440,000+0.87
233 HSBC BANK PLC- PRUDENTIAL ASSURANCE COMPANY OBA ESI5,940,512,212+0.19
234 บริษัท ทุนรุ่งเรือง จำกัด5,931,924,000-0.01
235 นาย สถาพร งามเรืองพงศ์5,930,923,750+1.25
236 บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส์ จำกัด5,860,791,429-1.07
237 บริษัท ซี.ที. เวนเจอร์ จำกัด5,828,761,021+1.41
238 นาย มิน เธียรวร5,824,027,200+0.58
239 นาย จตุภัทร์ ตั้งคารวคุณ5,759,106,160-1.59
240 นาง บุศทรี หวั่งหลี5,751,900,000-1.59
241 นาย วนรัชต์ ตั้งคารวคุณ5,751,900,000-1.59
242 นาย ณัฏฐวุฒิ ตั้งคารวคุณ5,751,900,000-1.59
243 นาย พงศ์ศักดิ์ ธรรมธัชอารี5,740,645,905-0.24
244 OMAC (HK) LIMITED5,734,960,000-
245 บริษัท โฮลด์ โคลล์ จำกัด5,699,026,000-1.39
246 น.ส. เพียงใจ หาญพาณิชย์5,665,049,924-0.14
247 บริษัท ไทย ปิโตรเคมีกัล อุตสาหกรรม จำกัด5,607,112,283+0.99
248 บริษัท บางกอกกล๊าส จำกัด (มหาชน)5,605,757,204-0.89
249 นาย อติคุณ ทองแตง5,601,436,501+1.79
250 นาย สราวุฒิ พรพัฒนารักษ์5,559,561,700+8.87
251 บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)5,514,595,182-0.41
252 นาย พีระพงศ์ จรูญเอก5,514,170,514+0.63
253 บริษัท 3 เอส โฮลดิ้ง จำกัด5,491,800,057-
254 นาย อนุพงษ์ อัศวโภคิน5,413,022,866+0.63
255 DELTA ELECTRONICS INC.5,409,276,955-
256 บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)5,356,069,144-2.68
257 น.ส. วันดี กุญชรยาคง5,340,000,000+1.12
258 นาย อมร ทรัพย์ทวีกุล5,298,320,748+0.47
259 บริษัท อาคเนย์ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)5,270,236,392-0.51
260 SUCCESSFUL DRAGON LIMITED5,266,350,432-
261 STANLEY ELECTRIC HOLDING ASIA-PACIFIC PTE, LTD.5,255,550,000-0.87
262 บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน)5,232,393,770-0.14
263 นาย ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล5,207,431,155+0.33
264 บริษัท บางกอกแอร์เวย์สโฮลดิ้ง จำกัด5,176,250,000+1.98
265 นาย สุรชัย โชติจุฬางกูร5,161,516,830+0.77
266 BNP PARIBAS HONG KONG BRANCH5,041,584,643-0.24
267 นาย พิธาน องค์โฆษิต5,019,943,830-1.70
268 นาย สันติ ภิรมย์ภักดี5,007,323,262+1.26
269 กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวปันผล 70/304,994,649,193+0.60
270 นาย สุทธิลักษณ์ จิราธิวัฒน์4,983,226,244+0.14
271 สหกรณ์ออมทรัพย์การไฟฟ้าฝ่ายผลิต แห่งประเทศไทย จำกัด4,977,379,290-
272 EAST FOURTEEN LIMITED-DFA EMERG MARKET CORE EQ PORT4,936,714,035+0.14
273 บริษัท ไวด์ บรอด คาสท์ จำกัด4,935,311,566+0.96
274 น.ส. ดวงใจ แก้วบุตตา4,913,914,214+0.90
275 น.ส. ฉันทนา จิรัฐิติภัทร์4,884,437,500+1.24
276 บริษัท เดอะ วนชัย กรุ๊ป อ๊อฟ คอมปานีส์ จำกัด4,877,191,969-
277 POLYPLEX (ASIA) PTE LTD.4,858,635,296-0.62
278 MAYBANK KIM ENG HOLDINGS LIMITED4,846,864,458-
279 บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน)4,838,499,039+0.94
280 POSCO4,824,273,675-
281 นาย สาธิต วิทยากร4,822,108,032-0.81
282 บริษัท นิวสตาร์ วิคเตอร์ จำกัด4,808,343,120-
283 นาย ประชา ดำรงค์สุทธิพงศ์4,805,619,621+3.97
284 บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)4,789,412,473-1.24
285 BANYAN TREE HOLDINGS LIMITED4,776,469,888+0.39
286 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว4,763,609,329+0.59
287 บริษัท โกลเบ๊กซ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด4,750,637,319+1.30
288 นาย พงษ์ศักดิ์ โล่ห์ทองคำ4,744,309,817-0.41
289 นาย พิพัฒ พะเนียงเวทย์4,661,986,752-0.64
290 บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด4,641,783,401-0.62
291 บริษัท ศรีตรัง โฮลดิ้งส์ จำกัด4,641,173,492-0.74
292 นาย ปริญญ์ จิราธิวัฒน์4,639,739,274-0.32
293 นาย สมยศ อนันตประยูร4,636,131,955-0.05
294 นาย วิลเลียม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค4,630,984,445+1.34
295 บริษัท ควอลิตี้ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)4,627,217,006-1.26
296 นาย ทศ จิราธิวัฒน์4,594,909,450-0.26
297 บริษัท รัชกิจ โฮลดิ้ง จำกัด4,572,593,600-0.92
298 บริษัท ชนัตถ์และลูก จำกัด4,566,470,148+0.93
299 นาย มานิต อุดมคุณธรรม4,558,276,754+0.65
300 กองทุนเปิด ธนชาตหุ้นปันผล4,556,500,015-0.27
301 นาย เกรียงไกร ศิระวณิชการ4,556,312,100-
302 บริษัท อีเทอนอล โกรท คอร์ปอเรชั่น จำกัด4,542,827,975+1.68
303 บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)4,487,464,890-1.51
304 บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)4,475,359,765+0.26
305 บริษัท เคเอสแอล ชูการ์ โฮลดิ้ง จำกัด4,459,427,461-0.66
306 SKI Carbon Black (Mauritius) Limited4,448,968,982+2.72
307 บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)4,403,819,458-0.72
308 นาย เพชร โอสถานุเคราะห์4,382,470,035-
309 นาย รัตน์ โอสถานุเคราะห์4,379,769,225-
310 บริษัท ช.การช่าง โฮลดิ้ง จำกัด4,327,762,383+0.99
311 BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, LONDON BRANCH4,318,644,912+0.31
312 บริษัท รังสิตพลาซ่า จำกัด4,289,350,488-0.82
313 นาย วิชัย วชิรพงศ์4,255,614,757+1.39
314 นาย วิกรม กรมดิษฐ์4,247,878,980-
315 บริษัท ไอ.ดี.เอฟ. จำกัด4,244,489,609-0.02
316 TATA STEEL GLOBAL HOLDINGS PTE.LTD.4,231,669,341+1.35
317 บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)4,221,140,672-0.70
318 นาย ยืนยง โอภากุล4,211,180,000+6.28
319 บริษัท ซี.พี.แลนด์ จำกัด (มหาชน)4,190,332,900-
320 บริษัท เค ทู เจ โฮลดิ้ง จำกัด4,176,000,000+0.86
321 นาย ณัฐภพ รัตนสุวรรณทวี4,111,808,118-
322 บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)4,075,378,620-0.75
323 กองทุน บำเหน็จบำนาญข้าราชการ4,056,726,411-0.94
324 J.P. MORGAN BANK LUXEMBOURG S.A. LEND4,041,256,979-0.34
325 บริษัท อิออน โฮลดิ้งส์ (ไทยแลนด์) จำกัด4,015,000,000+1.10
326 น.ส. ประพิชญา พรมมาส4,005,030,600+0.46
327 บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด(มหาชน)4,000,000,000+1.50
328 นาง จริยา แก้วบุตตา3,981,308,200+0.90
329 BANQUE PICTET & CIE SA3,918,894,930+1.33
330 HWIC ASIA FUND A/C CLASS C3,918,592,462+0.84
331 นาย ณัฐพล จุฬางกูร3,877,425,291+1.06
332 น.ส. กรรณิกา พลัสสินทร์3,849,868,272-
333 ธนาคาร เกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)3,815,717,523-0.90
334 นาย เชง นิรุตตินานนท์3,748,266,971-
335 MRS. ARUNEE CHAN3,747,393,497-0.18
336 น.ส. แพทองธาร ชินวัตร3,745,741,600-0.65
337 TAKEUCHI PRESS INDUSTRIES CO.,LTD.3,745,565,000+0.28
338 บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)3,717,873,482-0.28
339 น.ส. พลอยส่องแสง นพรัมภา3,695,534,600+0.46
340 ร้อยตรี เสรี โอสถานุเคราะห์3,688,381,125-
341 บริษัท พีระเดชาพันธ์ โฮลดิ้ง3,672,000,000-
342 Deutsche Bank AG Singapore PWM3,641,334,818-0.26
343 BANK OF SINGAPORE LIMITED3,633,232,814+0.61
344 นาย ธีรพงศ์ จันศิริ3,632,827,009-
345 น.ส. พินทองทา ชินวัตร3,624,899,725-0.65
346 SATHINEE CO.,LTD.3,622,543,872+0.82
347 นาย ชัย โสภณพนิช3,619,420,224-0.09
348 MANILA WATER (THAILAND) COMPANY LIMITED3,612,741,004-
349 บริษัท สุวินทวงศ์ โกลด์ แอสเซ็ท จำกัด3,604,156,631-
350 KINPO ELECTRONICS, INC.3,550,285,661-
351 MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION3,546,317,900-
352 คุณหญิง พจมาน ดามาพงศ์3,544,179,702-0.07
353 มูลนิธินายห้างโรงปูนผู้หนึ่ง3,533,283,600-0.43
354 นาง อารดา จรูญเอก3,528,260,530+0.63
355 AUSTIN ASSET LIMITED3,525,900,000-0.68
356 นาง ณัฐธีรา บุญศรี3,498,324,240-0.46
357 NOMURA SINGAPORE LIMITED-NOMURA ASIA INVESTMENT SINGAPORE3,486,407,270-0.53
358 นาง เพาพิลาส เหมวชิรวรากร3,476,250,000-0.32
359 บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)3,461,594,150-0.43
360 กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์ อินคัมพลัส3,451,433,108-0.56
361 บริษัท ไทยเรยอน จำกัด (มหาชน)3,447,125,000+2.72
362 นาย พิชัย จิราธิวัฒน์3,432,971,333-0.11
363 NOMURA SECURITIES CO LTD-CLIENT A/C3,426,693,082-0.47
364 นาย สุขกาญจน์ วัธนเวคิน3,419,985,040+1.02
365 KGI ASIA (HOLDINGS) PTE. LTD.3,413,410,560-9.80
366 สหกรณ์ออมทรัพย์การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จำกัด3,405,931,500+0.81
367 นาย ไพบูลย์ ดำรงชัยธรรม3,398,019,281-
368 MISS SUNEE SERIPANU3,390,947,534-
369 บริษัท เจ อาร์ เค โฮลดิ้งส์ จำกัด3,382,086,029-
370 นาย อิทธิพัทธ์ พีระเดชาพันธ์3,376,615,140-
371 นาย วินัย เตียวสมบูรณ์กิจ3,372,778,486+0.10
372 บัญชี บริหาร กิจการ3,365,951,813+1.33
373 นาย สุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์3,365,091,455-0.24
374 นาย รุ่งโรจน์ แสงศาสตรา3,360,000,000-
375 บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)3,320,267,328+1.06
376 นาง อตินุช มาลากุล ณ อยุธยา3,314,896,255+1.98
377 นาย ไกรสร จันศิริ3,268,840,186-
378 นาย สุทธิเดช จิราธิวัฒน์3,263,659,618-0.28
379 King's Eye Investments Ltd.3,260,950,000-1.65
380 นาย ศักดิ์ นานา3,258,208,800-0.43
381 ธนาคารออมสิน3,227,523,600-0.30
382 นาย สุวิน ไกรภูเบศ3,223,215,400-
383 กองทุนเปิด เค 20 ซีเล็คท์หุ้นระยะยาวปันผล3,218,842,243-0.25
384 นาง สมพร หาญพาณิชย์3,215,625,000+1.14
385 กองทุนเปิด เค พร็อพเพอร์ตี้ เซคเตอร์3,209,463,260-0.69
386 บริษัท บันยัน ทรี รีสอร์ท แอนด์ สปา (ไทยแลนด์) จำกัด3,197,256,576+0.39
387 CREDIT SUISSE FIRST BOSTON (SINGAPORE) LIMITED3,195,200,000+0.95
388 นาง ปัญจพร โชติจุฬางกูร3,194,274,200+0.77
389 บริษัท โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม จำกัด3,181,887,000-5.69
390 นาง จารุณี ชินวงศ์วรกุล3,116,561,381+2.41
391 บริษัท วัฒนภักดี จำกัด3,090,000,000-
392 บริษัท มายเรียด วัสดุ จำกัด3,068,163,450-0.91
393 บริษัท กรุงเทพ ซินธิติกส์ จำกัด3,050,298,906-1.07
394 นาย จุลเวช ยศสุนทรากุล3,030,000,000+1.98
395 EAST FOURTEEN LIMITED-DIMENSIONAL EMER MKTS VALUE FD3,012,069,578-0.71
396 นาย สมเกียรติ ธนัตถ์เจริญกุล2,998,411,400+0.47
397 MINDO ASIA INVESTMENTS LIMITED2,995,149,575+0.36
398 นาย สุทธิศักดิ์ จิราธิวัฒน์2,991,950,680-0.29
399 กองทุน บำเหน็จบำนาญข้าราชการ2,987,636,927-0.58
400 นาง รัตนา นรพัลลภ2,986,213,303-0.23
401 CHAILEASE FINANCE CO., LTD.2,976,149,923-0.43
402 นาง ละออ ตั้งคารวคุณ2,971,824,630-1.49
403 บริษัท เตียง จิราธิวัฒน์ จำกัด2,971,020,360-
404 ENGINE HOLDINGS ASIA PTE. LTD.2,958,856,815+10.20
405 นาย พิชิต วิวัฒน์รุจิราพงศ์2,957,999,420+1.72
406 CHAROEN POKPHAND HOLDING CO.,LTD2,954,950,400+0.97
407 กองทุนเปิด อเบอร์ดีนสมอลแค็พ2,950,675,065+0.30
408 นาย อนุทิน ชาญวีรกูล2,950,189,211+2.80
409 นาย กอบชัย จิราธิวัฒน์2,940,490,261-0.06
410 นาย วัฒน์ จิราธิวัฒน์2,939,757,261-0.03
411 RBC INVESTOR SERVICES TRUST2,929,945,663-0.09
412 นาง อาริญา ปราสาททองโอสถ2,921,290,800+0.83
413 บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด(มหาชน)2,915,100,000-
414 WGI EMERGING MARKETS FUND, LLC.2,909,191,600-1.16
415 MANDARIN ORIENTAL HOLDINGS B.V.2,905,373,000-
416 นาย ชัชวาลย์ เจียรวนนท์2,893,565,105+1.02
417 กองทุนเปิด บัวหลวงปัจจัย 4 หุ้นระยะยาวปันผล2,892,194,284+0.54
418 บริษัท ยูนีเซ็นทรัล จำกัด2,890,816,916-0.39
419 นาย เสถียร เศรษฐสิทธิ์2,890,352,475+6.28
420 นาย ประจักษ์ ตั้งคารวคุณ2,875,950,000-1.59
421 น.ส. ฐิตินันท์ วัธนเวคิน2,859,607,900-0.16
422 บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)2,843,534,719+0.03
423 บริษัท ซี.พี.อินเตอร์ฟู้ด (ไทยแลนด์) จำกัด2,833,856,028+0.96
424 นาย สุทธิธรรม จิราธิวัฒน์2,833,668,651-0.28
425 นาง วรรณสมร วรรณเมธี2,831,357,944+0.31
426 มหาวิทยาลัยมหิดล2,795,862,566-0.91
427 นาย ณรงค์ฤทธิ์ จิราธิวัฒน์2,782,991,316-0.23
428 บริษัท พรรณธิอร จำกัด2,782,142,429-
429 บริษัท สยามสวีท โฮลดิ้ง จำกัด2,772,000,000-
430 นาย ปริญญา วิญญรัตน์2,752,563,198-
431 PLAN B INVESTMENT HOLDING LIMITED2,751,762,118-
432 บริษัท สินแพทย์ จำกัด2,727,794,371-0.57
433 นาย สุทธิภัค จิราธิวัฒน์2,725,354,176-0.23
434 นาย สุทธิสาร จิราธิวัฒน์2,725,354,176-0.23
435 นาย ธัญชาติ กิจพิพิธ2,706,474,000-0.01
436 THE BANK OF NEW YORK (NOMINEES) LIMITED A/C 51002,701,839,336+0.77
437 กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นปันผล2,679,791,463+0.15
438 บริษัท ควอลิตี้ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)2,679,107,200+0.76
439 BBHISL NOMINEES LIMITED2,679,053,380-0.62
440 บริษัท น้ำตาลตะวันออก จำกัด2,679,010,504-0.24
441 นาง จารุวรรณ วนาสิน2,665,722,922-1.61
442 นาย ก้องภพ สุริยวนากุล2,661,119,947+1.14
443 บริษัท บริหารสินทรัพย์ทวี จำกัด2,658,502,719+0.27
444 THE BANK OF NEW YORK MELLON DR2,656,123,384+0.78
445 บริษัท ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)2,639,799,180+2.13
446 น.ส. ชามา สุริยวนากุล2,638,944,000+1.14
447 MURAMOTO INDUSTRY CO., LTD.2,638,613,340-
448 นาย ธีระยุทธ จิราธิวัฒน์2,638,331,621-0.25
449 Y Investment Ltd2,632,500,000-
450 บริษัท บีบีทีวี เอ็คควิตี้ จำกัด2,622,235,088-1.71
451 ด.ช. กอกฤษต สุริยวนากุล2,619,540,000+1.14
452 บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด - 101S2,617,404,390-0.43
453 บริษัท พรีเมียร์ ฟิชชั่น แคปปิตอล จำกัด2,609,993,381-0.98
454 นาย ธีระเกียรติ จิราธิวัฒน์2,606,847,301-0.24
455 นาง สมกมล เวชชาชีวะ2,598,010,501-0.24
456 นาย ธีระเดช จิราธิวัฒน์2,598,010,501-0.24
457 นาย ภัสสรกรณ์ จิราธิวัฒน์2,597,462,250-0.24
458 บริษัท สารสิน จำกัด2,596,465,345+0.62
459 นางสาว เกสรา โอสถานุเคราะห์2,556,303,750-
460 นาย ธัชรินทร์ โอสถานุเคราะห์2,556,303,750-
461 นาย ภาสุรี โอสถานุเคราะห์2,556,303,750-
462 กองทุนเปิด บัวหลวงตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ2,549,811,975-0.05
463 MR. CHALERMCHAI MAHAGITSIRI2,546,828,653+0.32
464 นาง ถนอมศรี สุดโต2,541,144,860+1.96
465 นาย ปัญญา นิรันดร์กุล2,540,299,728-2.08
466 CIMB-PRINCIPAL PROPERTY INCOME FUND2,536,458,817-0.32
467 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เค มาสเตอร์ พูล ฟันด์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว2,529,262,741+0.50
468 บริษัท ทุนบุรีรัมย์ จำกัด2,521,924,350+0.81
469 KGI ASIA LIMITED2,513,533,915+0.76
470 นาย สำเริง มนูญผล2,500,051,662-0.35
471 นาย สุทธิพันธ์ จิราธิวัฒน์2,499,345,976-0.25
472 นาง นิจพร จรณะจิตต์2,491,416,044+2.40
473 Toray Industries, Inc.2,489,356,800-
474 POLYPLEX CORPORATION LTD.2,475,345,888-0.62
475 น.ส. สาธิตา วิทยากร2,470,350,756-0.81
476 C.P. FOODS INTERNATIONAL LIMITED2,467,942,500+0.96
477 บริษัท Siam Magi จำกัด2,448,000,000-
478 LION CORPORATION2,445,669,982-
479 GERLACH & CO.-ORBIS SICAV EMERGING MARKETS EQUITY FUND2,437,886,537+0.78
480 นาย ประภาส ชลศรานนท์2,430,868,488-2.08
481 นาย สุนทร เด่นธรรม2,421,164,760-4.76
482 APCO CAPITAL PTE. LTD.2,420,000,000-1.82
483 บริษัท สมบูรณ์ โฮลดิ้ง จำกัด2,416,852,250+0.53
484 บริษัท โรงพยาบาลวิภาราม จำกัด2,414,511,526-1.05
485 นาง อัจฉรา ตั้งมติธรรม2,412,534,350-0.47
486 บริษัท ไสวประภาสและบุตร จำกัด2,407,446,700-0.95
487 NORTRUST NOMINEES LIMITED-THE NORTHERN TRUST COMPANY RE IEDU UCITS CLIENTS 10 PCT ACCOUNT2,404,663,965+0.32
488 นาย ชูวิทย์ จึงธนสมบูรณ์2,404,428,000-
489 นาย พงษ์ชัย อมตานนท์2,392,047,612+0.94
490 นาย ดิสพล จันศิริ2,365,537,060-
491 บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จำกัด (มหาชน)2,355,365,040-
492 บริษัท เอ็ม บี เค โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด2,353,552,957+0.41
493 MR. Yew Hock Koh2,346,272,000-0.66
494 นาย เชิดชู โสภณพนิช2,339,271,799-0.61
495 บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)2,324,233,920-0.46
496 กองทุนเปิด เอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้ ดิวิเดนด์ ฟันด์2,288,424,476-0.53
497 บริษัท ไพรมารี่ เอนเนอจี้ จำกัด2,268,530,000-0.61
498 บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด(มหาชน)2,263,699,918-
499 มูลนิธิ ป้าทองคำ เอ็มเค2,251,150,776+1.04
500 บริษัท จตุบุตรโฮลดิ้ง จำกัด2,232,702,226-0.75