คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

จัดอันดับเศรษฐีหุ้นไทย 16/02/2019

No. Name จำนวนเงิน (บาท) %
1 กระทรวงการคลัง1,459,949,890,641-0.91
2 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด1,158,356,029,110-0.23
3 บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)627,829,201,306+0.04
4 SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED349,296,244,721-0.18
5 STATE STREET EUROPE LIMITED331,072,576,957-0.20
6 สำนักงานประกันสังคม255,981,510,609-0.06
7 บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)222,184,941,818+1.37
8 MUFG BANK,LTD. BAY ACCOUNT216,316,454,585-0.65
9 บริษัท ซี.พี.เมอร์แชนไดซิ่ง จำกัด212,318,628,000-
10 บริษัท อินโดรามา รีซอสเซส จำกัด166,487,087,605-1.58
11 กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง โดย บลจ.เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)152,556,327,390-1.03
12 กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง โดย บลจ.กรุงไทย จำกัด (มหาชน)152,556,327,080-1.03
13 กองทุน เพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน150,076,852,244-0.51
14 UBS AG SINGAPORE BRANCH139,642,459,237-0.69
15 บริษัท ทีซีซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด135,878,719,863-1.01
16 SINGTEL STRATEGIC INVESTMENTS PTE LTD.126,191,338,000+1.37
17 บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด102,070,788,150+1.09
18 บริษัท สยามแม็คโคร โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด95,710,976,500-1.38
19 บริษัท เซ็นทรัลโฮลดิ้ง จำกัด92,931,172,840-1.27
20 บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)84,380,136,133-0.10
21 บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)76,990,336,429-0.47
22 STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY72,000,861,219-0.12
23 นาย ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ71,679,166,098-0.03
24 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย71,663,770,430+0.60
25 บริษัท เอ็นจี โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด71,503,249,513-0.28
26 GIC PRIVATE LIMITED69,066,463,019-0.57
27 บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)68,897,821,882+0.97
28 นาย สารัชถ์ รัตนาวะดี67,472,999,465-0.56
29 บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)66,250,452,875-1.38
30 THE BANK OF NEW YORK MELLON65,967,869,479-0.10
31 บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)55,129,372,201+0.43
32 SOUTH EAST ASIA UK (TYPE A) NOMINEES LIMITED54,948,979,112-0.38
33 ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)54,003,062,836-0.53
34 ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน)53,107,380,194+0.20
35 CITIBANK NOMINEES SINGAPORE PTE LTD-CBHK-PBGSG-RESTRICTED SHARES50,989,242,850-0.35
36 THE BANK OF NEW YORK (NOMINEES) LIMITED48,030,495,092-0.53
37 TELENOR ASIA PTE LTD47,935,693,608-
38 นาย นิติ โอสถานุเคราะห์46,950,074,793+0.23
39 กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว45,526,066,490-0.18
40 นาย สมโภชน์ อาหุนัย44,830,674,845-0.98
41 บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)41,506,780,083-0.25
42 บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)40,858,341,399-0.64
43 NORTRUST NOMINEES LTD-CL AC40,753,921,091-0.16
44 UBS AG HONG KONG BRANCH37,791,585,205+1.87
45 SINGTEL GLOBAL INVESTMENT PTE. LTD.37,202,491,586+0.45
46 บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)37,034,872,310-
47 บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน)36,874,995,625+1.60
48 บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)36,541,434,758-0.28
49 นาย ชูชาติ เพ็ชรอำไพ36,380,371,674-0.50
50 UBS AG LONDON BRANCH36,378,195,611-0.39
51 BNY MELLON NOMINEES LIMITED35,939,568,203-0.42
52 นาง ดาวนภา เพชรอำไพ35,820,000,000-0.50
53 TEPDIA Generating B.V.33,404,357,170+0.75
54 THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED32,960,376,303+0.26
55 SE ASIA (TYPE B) NOMINEES LLC32,949,976,332-0.08
56 HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD32,224,424,533-0.81
57 CREDIT SUISSE AG, SINGAPORE BRANCH31,863,125,309+0.75
58 บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)31,562,098,579+0.58
59 CHINA MOBILE INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED31,233,060,903+4.81
60 บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)30,642,094,425-0.63
61 นาย คีรี กาญจนพาสน์30,395,815,057-0.48
62 นาย อนันต์ อัศวโภคิน30,327,816,898-0.94
63 นาย พิชญ์ โพธารามิก29,754,110,787+3.61
64 บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)29,511,166,464+0.03
65 CHEVRON SOUTH ASIA HOLDINGS PTE LTD29,409,952,947+0.89
66 บริษัท ไมเนอร์ โฮลดิ้ง (ไทย) จำกัด28,200,997,600-0.65
67 B. Grimm Power (Singapore) Pte. Ltd.27,023,061,000-1.64
68 EXXONMOBIL ASIA HOLDINGS PTE. LTD.26,263,125,000-2.61
69 บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)25,510,772,367-0.01
70 บริษัท ไทย เทลโค โฮลดิ้งส์ จำกัด25,222,561,750-
71 ING BANK N.V.24,574,801,124-
72 บริษัท ซันไรส์ อีคิวตี้ จำกัด24,473,096,415+0.88
73 บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)23,824,780,953-
74 นาย ทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์23,779,551,888-
75 บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)23,659,999,899-1.18
76 CIMB BANK BERHARD22,797,362,527+1.25
77 UOB KAY HIAN (HONG KONG) LIMITED - Client Account22,553,451,643+0.36
78 บริษัท ทีโอเอ กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด22,510,800,000-
79 บริษัท เอสซีจี ดิสทริบิวชั่น จำกัด21,791,799,679-
80 บริษัท เจริญโภคภัณฑ์โฮลดิ้ง จำกัด20,820,812,650-0.91
81 บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด20,800,979,550-0.37
82 NORTRUST NOMINEES LIMITED-NT0 SEC LENDING THAILAND CL AC20,366,618,816+0.01
83 GULF CAPITAL HOLDINGS LIMITED19,948,713,750-0.56
84 ENGIE GLOBAL DEVELOPMENTS B.V.19,737,337,465-0.28
85 บริษัท ซี.อาร์.จี.บริการ จำกัด19,551,070,440-0.37
86 บริษัท ไทยออยล์เพาเวอร์ จำกัด19,541,947,427-
87 MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC19,539,356,592-0.52
88 นาย ฮาราลด์ ลิงค์19,359,042,350-1.64
89 CHASE NOMINEES LIMITED18,682,149,094-0.33
90 บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)18,582,664,539+0.14
91 บริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จำกัด17,975,405,201+0.37
92 JARDINE CYCLE & CARRIAGE LIMITED17,428,587,272+0.87
93 ASAHI GLASS CO.,LTD.17,416,587,725-0.40
94 บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)16,874,914,368+1.08
95 AEON FINANCIAL SERVICE CO.,LTD.16,506,400,000-0.53
96 บริษัท ดับบลิวเอชเอ โฮลดิ้ง จำกัด16,029,661,752-0.93
97 ธนาคาร ออมสิน15,969,281,480+0.03
98 บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)15,648,824,679-
99 บริษัท เหมราช พัฒนาที่ดิน จำกัด (มหาชน)15,408,899,825-0.85
100 บริษัท ยูนิสเตรทช์ จำกัด15,371,679,427-2.09
101 น.ส. ปรมาภรณ์ ปราสาททองโอสถ14,924,471,357-0.09
102 บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด14,899,125,000+1.00
103 DBS BANK LTD14,862,875,915-0.40
104 กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 75/2514,689,354,595-0.13
105 GULF INVESTMENT AND TRADING PTE. LTD.14,190,750,179-0.56
106 Orizon Limited13,965,863,600+1.92
107 บริษัท ยู เอ็น เอส อโกรเคมีคัล จำกัด13,950,000,000-
108 บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)13,824,137,328-0.89
109 นาย มงคล ประกิตชัยวัฒนา13,811,115,471-0.05
110 นาย เฉลิม หาญพาณิชย์13,671,000,000+1.79
111 นาง ยุพิน ธีระโกเมน13,634,160,950+0.33
112 ธนาคาร ธนชาต จำกัด (มหาชน)13,560,116,070-1.90
113 บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)13,224,696,568+0.43
114 บริษัท เฟรเซอร์ส แอสเซ็ทส์ จำกัด13,169,828,514-1.35
115 บริษัท มิตซุย วอเตอร์ โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด13,163,550,000+1.57
116 การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย13,065,099,674+0.96
117 บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)12,986,688,900-0.53
118 บริษัท วิทูรปกรณ์ โฮลดิ้ง จำกัด12,767,998,480-0.66
119 น.ส. ธิดา แก้วบุตตา12,766,488,173-0.95
120 บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)12,620,936,816+0.59
121 กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล12,300,023,330-0.44
122 นาง ยุพิน ธีระโกเมน ในฐานะผู้จัดการมรดกของ นายสมนึก หาญจิตต์เกษม12,265,576,281+0.33
123 บริษัทเซรามิคซิเมนต์ไทย จำกัด12,160,036,880+0.89
124 BANK OF SINGAPORE LIMITED-THB SEG AC12,127,338,110-1.24
125 นาย ประทีป ตั้งมติธรรม12,102,479,676-0.34
126 บริษัท กันกุล กรุ๊พ จำกัด12,041,981,644-
127 N.C.B.TRUST LIMITED-NORGES BANK 1111,928,804,194-0.12
128 บริษัท กรุงเทพโปรดิ๊วส จำกัด (มหาชน)11,868,950,974+0.35
129 บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)11,804,472,244+0.19
130 บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก11,604,968,755-0.29
131 บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด11,277,400,125-
132 CTBC Bank Company Limited11,166,542,786+0.68
133 บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)11,165,251,318+0.20
134 บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด11,114,859,200-1.35
135 บริษัท วัฒนโสภณพนิช จำกัด11,043,474,598+0.48
136 AIA COMPANY LIMITED - EQ4-P11,037,413,536-0.24
137 นาย สมชาย หาญจิตต์เกษม11,025,237,197+0.33
138 บริษัท เสถียรธรรมโฮลดิ้ง จำกัด10,502,709,000+3.57
139 บริษัท ปทุมไรซมิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน)10,243,789,848-1.39
140 กองทุนเปิด ทหารไทย พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม พลัส10,200,093,735+0.06
141 UOB KAY HIAN PRIVATE LIMITED10,163,463,650-2.41
142 WORTH ACCESS TRADING LIMITED9,709,721,369+2.21
143 ธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)9,510,528,280-0.14
144 NISSIN FOODS HOLDINGS CO., LTD.9,471,346,680-0.04
145 ASIAN DEVELOPMENT BANK9,463,500,000-0.99
146 N.C.B.TRUST LIMITED-NORGES BANK 19,447,658,916-1.45
147 นาย ปริญญา เธียรวร9,405,245,000-0.28
148 บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน)9,290,909,256+0.40
149 นาย ฤทธิ์ ธีระโกเมน9,275,525,267+0.33
150 บริษัท เลียวไพรัตนวิสาหกิจ จำกัด9,153,616,626-
151 บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด (มหาชน)9,136,958,400-
152 บริษัท โชควัฒนา จำกัด9,118,135,268+0.46
153 AIA COMPANY LIMITED - EQ3-P9,062,248,483+0.30
154 บริษัท เอซีเอส แคปปิตอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด9,024,000,000-0.53
155 นาย ทวีฉัตร จุฬางกูร9,010,480,114+0.85
156 บริษัท นทลิน จำกัด8,931,989,930+0.22
157 นาย วรวิทย์ วีรบวรพงศ์8,926,008,300+0.99
158 บริษัท กัลฟ์ โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด8,925,000,179-0.56
159 นาย จิโรจน์ สุชาโต8,866,669,833-
160 นาย ธรรศพลฐ์ แบเลเว็ลด์8,847,208,458-0.77
161 นาย อัฐ ทองแตง8,844,218,002-0.08
162 น.ส. ณัฐชไม ถนอมบูรณ์เจริญ8,820,000,000+3.57
163 บริษัท อเดลฟอส จำกัด8,770,971,620-
164 นาย ชาตรี โสภณพนิช8,731,028,552-0.16
165 นาง มุกดา บุญเสี่ยง8,682,953,579-0.97
166 น.ส. กุณฑี สุริยวนากุล8,536,915,050-
167 นาย เกรียงไกร สุริยวนากุล8,434,143,144-
168 นาย วีรพัฒน์ พูนศักดิ์อุดมสิน8,413,241,555+0.12
169 บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)8,375,120,702-
170 LGT BANK (SINGAPORE) LTD8,214,336,981+0.76
171 บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)8,188,264,970+0.27
172 BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES LUXEMBOURG8,058,633,696+0.33
173 บริษัท สิงห์ พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด8,006,043,804-1.20
174 บริษัท หทัยจรูญเอกโฮลดิ้ง จำกัด7,892,640,000+0.86
175 SOJITZ CORPORATION7,833,420,439+1.64
176 บริษัท เอฟแอนด์เอส 79 จำกัด7,783,492,337-0.49
177 นาย อิทธิ ทองแตง7,760,207,150-0.10
178 นาย ลุชัย ภุขันอนันต์7,685,114,630-0.98
179 กองทุนเปิด บัวหลวงทศพล7,621,516,980+0.09
180 บริษัท ทุนมหาโชค จำกัด7,592,263,043-0.15
181 บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)7,576,103,401+0.28
182 บริษัท ยูนีค เน็ตเวิร์ค จำกัด7,549,653,488+4.81
183 นาย อนันต์ กาญจนพาสน์7,532,979,729-
184 บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)7,374,057,950-
185 บริษัท มหาศิริ สยาม จำกัด7,350,324,581-0.95
186 BANK OF SINGAPORE LIMITED-SEG7,306,711,580-1.27
187 บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)7,299,652,630+0.05
188 บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน)7,246,787,045+0.41
189 บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด7,235,614,854-
190 การประปาส่วนภูมิภาค7,223,040,000-0.93
191 บริษัท บี.กริม จอยน์ เว็นเจอร์ โฮลดิ้ง จำกัด7,197,931,375-1.64
192 บริษัท เมย์แลนด์ จำกัด7,176,200,731-0.94
193 บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)7,138,667,094+0.14
194 นาย วิโรจน์ ธนาลงกรณ์7,128,192,500-1.82
195 บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)7,120,071,465-
196 บริษัท แรนเดอรีเบอรามาการ จำกัด7,099,632,000+0.43
197 TICON INTERNATION PTE.LTD.7,066,290,000-
198 บริษัท ไอเอสทีเอส (ไทยแลนด์) จำกัด7,050,374,388+1.64
199 BNP PARIBAS SECURITIES (ASIA) LTD-FOR COLAS7,017,453,872+1.40
200 CREDIT SUISSE AG, HONG KONG BRANCH6,862,667,440-1.13
201 บริษัท เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน)6,845,003,193-0.62
202 กองทุนเปิด บัวหลวงเฟล็กซิเบิ้ลเพื่อการเลี้ยงชีพ6,781,171,383+0.03
203 นาย จตุภัทร์ ตั้งคารวคุณ6,774,194,080-
204 CDIB & PARTNERS INVESTMENT HOLDING PTE.LTD.6,765,519,540+0.59
205 น.ส. จรีพร จารุกรสกุล6,764,672,234-0.88
206 นาย วนรัชต์ ตั้งคารวคุณ6,756,200,000-
207 นาย ณัฏฐวุฒิ ตั้งคารวคุณ6,756,200,000-
208 นาง บุศทรี หวั่งหลี6,756,200,000-
209 บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)6,727,378,020-0.91
210 บริษัท จี แอล แอสเซทส์ จำกัด6,678,887,664-0.62
211 น.ส. วิอร ทองแตง6,657,794,174-0.10
212 ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)6,657,785,804-0.27
213 บริษัท บีบีทีวี แอสเซตแมเนจเมนท์ จำกัด6,620,984,625-0.62
214 บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)6,544,099,375-
215 นาย พุฒิพงศ์ ปราสาททองโอสถ6,490,009,960-0.81
216 MITSUBISHI CORPORATION6,468,059,232+1.08
217 C.P. Foods International Limited6,432,500,000-
218 นาย วิชา พูลวรลักษณ์6,393,815,160+1.66
219 บริษัท สตรองโฮลด์ แอสเซ็ทส์ จำกัด6,380,084,485-0.65
220 บริษัท บีบีทีวี แซทเทลวิชั่น จำกัด6,355,280,111-0.65
221 นาย ปรินทร์ โลจนะโกสินทร์6,339,179,030+0.18
222 นาย ชานนท์ เรืองกฤตยา6,310,694,080-0.01
223 ดร. พิเชษฐ์ วิริยะจิตรา6,301,260,000-
224 มูลนิธิเอสซีจี6,273,231,000+0.43
225 OMAC (HK) LIMITED6,209,280,000-
226 น.ส. วลัยพร จิรภูมิมินทร์6,200,000,000-
227 นาย สุรชัย โชติจุฬางกูร6,116,003,110+0.65
228 การไฟฟ้า ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย6,100,087,500+0.85
229 บริษัท มหากิจโฮลดิ้ง จำกัด6,081,345,483-0.65
230 บริษัท บางกอกกล๊าส จำกัด (มหาชน)6,056,081,532-
231 HSBC BANK PLC- PRUDENTIAL ASSURANCE COMPANY OBA ESI6,052,670,412-0.16
232 บริษัท ทุนรุ่งเรือง จำกัด6,049,316,080-0.65
233 บริษัท เรียล มูฟ จำกัด6,046,733,153-
234 นาย กวิน กาญจนพาสน์6,024,592,950-0.50
235 บริษัท โซ วอเตอร์ จำกัด6,018,418,140+2.14
236 นาย นเรศ งามอภิชน6,006,330,000-0.18
237 นาย สุระ คณิตทวีกุล5,888,419,627+1.20
238 นาย พิธาน องค์โฆษิต5,842,311,370-9.13
239 บริษัท ไทย ปิโตรเคมีกัล อุตสาหกรรม จำกัด5,829,176,136-
240 บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส์ จำกัด5,777,363,793-
241 น.ส. วันดี กุญชรยาคง5,700,000,000-
242 บริษัท แอสเพน โฮลดิ้งส์ จำกัด5,642,711,230+0.45
243 บริษัท 3 เอส โฮลดิ้ง จำกัด5,637,600,058+0.86
244 นาย พงศ์ศักดิ์ ธรรมธัชอารี5,598,283,430+0.28
245 นาย มิน เธียรวร5,556,453,600+0.57
246 นาย สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์5,513,055,000-1.27
247 MERRILL LYNCH SINGAPORE PTE.LTD5,499,000,000+1.92
248 นาย สุทธิลักษณ์ จิราธิวัฒน์5,472,101,734-0.61
249 นาย พงษ์ศักดิ์ โล่ห์ทองคำ5,462,835,911-1.80
250 BNP PARIBAS HONG KONG BRANCH5,393,560,741-0.59
251 นาย ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล5,385,766,376-0.42
252 บริษัท ซี.ที. เวนเจอร์ จำกัด5,383,996,124-
253 น.ส. เพียงใจ หาญพาณิชย์5,380,490,989+0.16
254 STANLEY ELECTRIC HOLDING ASIA-PACIFIC PTE, LTD.5,370,300,000-
255 POSCO5,366,326,897-
256 นาย สันติ ภิรมย์ภักดี5,362,946,203-1.22
257 บริษัท โฮลด์ โคลล์ จำกัด5,349,184,800+0.42
258 นาย อติคุณ ทองแตง5,334,960,267-0.14
259 SUCCESSFUL DRAGON LIMITED5,329,045,080+1.18
260 บริษัท ศรีตรัง โฮลดิ้งส์ จำกัด5,328,754,750-
261 บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)5,289,307,738+1.40
262 บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน)5,277,206,779-0.46
263 MAYBANK KIM ENG HOLDINGS LIMITED5,274,528,969-
264 บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน)5,251,712,356-
265 บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)5,215,215,806+0.04
266 บริษัท นิวสตาร์ วิคเตอร์ จำกัด5,190,463,103-0.61
267 นาย พีระพงศ์ จรูญเอก5,132,687,020-1.35
268 นาย อมร ทรัพย์ทวีกุล5,123,376,195-0.98
269 สหกรณ์ออมทรัพย์การไฟฟ้าฝ่ายผลิต แห่งประเทศไทย จำกัด5,028,958,350-0.51
270 EAST FOURTEEN LIMITED-DFA EMERG MARKET CORE EQ PORT5,004,711,152-0.07
271 บริษัท โกลเบ๊กซ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด4,986,995,133+2.88
272 บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)4,985,518,335+0.01
273 บริษัท ไวด์ บรอด คาสท์ จำกัด4,935,311,566+4.81
274 บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)4,917,353,458-0.40
275 DELTA ELECTRONICS INC.4,908,097,940-0.35
276 นาย สถาพร งามเรืองพงศ์4,899,473,000-0.10
277 นาย อนุพงษ์ อัศวโภคิน4,876,549,817-1.37
278 บริษัท บางกอกแอร์เวย์สโฮลดิ้ง จำกัด4,858,500,000-
279 บริษัท อาคเนย์ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)4,852,792,258+0.39
280 บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด4,843,600,070-1.19
281 นาย ปริญญ์ จิราธิวัฒน์4,817,427,725-0.87
282 นาย วิลเลียม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค4,790,298,590-0.65
283 กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวปันผล 70/304,782,463,951-0.70
284 นาย ทศ จิราธิวัฒน์4,762,238,909-0.88
285 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว4,735,621,780+0.15
286 นาย สมยศ อนันตประยูร4,734,374,565-0.93
287 บริษัท เคเอสแอล ชูการ์ โฮลดิ้ง จำกัด4,664,795,831-0.63
288 น.ส. ดวงใจ แก้วบุตตา4,627,452,848-0.95
289 POLYPLEX (ASIA) PTE LTD.4,615,703,531-1.97
290 บริษัท ชนัตถ์และลูก จำกัด4,608,752,279-
291 นาย เกรียงไกร ศิระวณิชการ4,556,132,100-
292 บริษัท เดอะ วนชัย กรุ๊ป อ๊อฟ คอมปานีส์ จำกัด4,537,909,050+4.67
293 นาย สาธิต วิทยากร4,530,448,272+0.86
294 นาย มานิต อุดมคุณธรรม4,528,677,554-0.65
295 บริษัท ช.การช่าง โฮลดิ้ง จำกัด4,499,158,913-0.95
296 นาย พิพัฒ พะเนียงเวทย์4,487,519,367+0.07
297 SKI Carbon Black (Mauritius) Limited4,473,148,161-0.54
298 บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)4,454,243,460-1.54
299 BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, LONDON BRANCH4,397,620,645-0.29
300 กองทุนเปิด ธนชาตหุ้นปันผล4,382,474,005+0.62
301 นาย วิชัย วชิรพงศ์4,376,453,117+0.83
302 นาย สราวุฒิ พรพัฒนารักษ์4,322,110,870-1.24
303 บริษัท รัชกิจ โฮลดิ้ง จำกัด4,320,891,200-2.91
304 บริษัท ควอลิตี้ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)4,307,095,075+0.68
305 TATA STEEL GLOBAL HOLDINGS PTE.LTD.4,288,854,062-
306 บริษัท ไอ.ดี.เอฟ. จำกัด4,230,705,210+0.17
307 นาย วิกรม กรมดิษฐ์4,228,744,390-0.90
308 บริษัท ซี.พี.แลนด์ จำกัด (มหาชน)4,222,566,230+0.76
309 นาย ณัฐภพ รัตนสุวรรณทวี4,215,357,617-1.63
310 บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)4,204,956,436+0.12
311 BANYAN TREE HOLDINGS LIMITED4,198,069,238+1.33
312 บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)4,139,407,575+0.24
313 บริษัท อิออน โฮลดิ้งส์ (ไทยแลนด์) จำกัด4,136,000,000-0.53
314 NOMURA SINGAPORE LIMITED-NOMURA ASIA INVESTMENT SINGAPORE4,132,038,245-0.89
315 BANQUE PICTET & CIE SA4,050,656,263-0.50
316 น.ส. ประพิชญา พรมมาส4,041,774,000+0.91
317 บริษัท พีระเดชาพันธ์ โฮลดิ้ง4,032,000,000-
318 น.ส. กรรณิกา พลัสสินทร์4,029,395,808-
319 บริษัท รังสิตพลาซ่า จำกัด4,024,575,767+0.44
320 HWIC ASIA FUND A/C CLASS C4,014,022,791-
321 J.P. MORGAN BANK LUXEMBOURG S.A. LEND4,007,372,200-1.63
322 นาย ประชา ดำรงค์สุทธิพงศ์3,967,091,354+2.02
323 น.ส. ฉันทนา จิรัฐิติภัทร์3,898,450,000+0.02
324 นาย เพชร โอสถานุเคราะห์3,895,721,835+1.92
325 นาย รัตน์ โอสถานุเคราะห์3,893,128,200+1.92
326 นาย ณัฐพล จุฬางกูร3,797,831,599+0.41
327 บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)3,795,887,280+0.16
328 นาง ปัญจพร โชติจุฬางกูร3,783,986,360+0.65
329 บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)3,774,700,107+0.82
330 Deutsche Bank AG Singapore PWM3,773,938,418-0.88
331 คุณหญิง พจมาน ดามาพงศ์3,770,803,109-1.55
332 TAKEUCHI PRESS INDUSTRIES CO.,LTD.3,756,086,250-0.56
333 นาง จริยา แก้วบุตตา3,749,214,000-0.95
334 นาย เชง นิรุตตินานนท์3,728,222,762+1.08
335 BANK OF SINGAPORE LIMITED3,724,694,892-0.10
336 MRS. ARUNEE CHAN3,720,881,828-0.70
337 นาย อิทธิพัทธ์ พีระเดชาพันธ์3,707,655,840-
338 นาย สุวิน ไกรภูเบศ3,699,888,100+0.61
339 บริษัท อีเทอนอล โกรท คอร์ปอเรชั่น จำกัด3,695,342,420-0.83
340 นาย สุขกาญจน์ วัธนเวคิน3,676,609,589-
341 กองทุน บำเหน็จบำนาญข้าราชการ3,675,813,133-
342 น.ส. แพทองธาร ชินวัตร3,672,772,607-
343 บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)3,667,174,998+0.10
344 ธนาคาร เกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)3,647,025,076-
345 นาย ชัย โสภณพนิช3,632,750,769+0.57
346 นาย วินัย เตียวสมบูรณ์กิจ3,626,768,961-0.65
347 นาย ธีรพงศ์ จันศิริ3,613,400,126+1.08
348 บริษัท เค ทู เจ โฮลดิ้ง จำกัด3,600,000,000-0.50
349 มูลนิธินายห้างโรงปูนผู้หนึ่ง3,594,466,000+0.43
350 น.ส. พลอยส่องแสง นพรัมภา3,585,923,375-0.93
351 บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด(มหาชน)3,570,000,000-0.56
352 นาย พิชัย จิราธิวัฒน์3,568,242,057-0.80
353 MISS SUNEE SERIPANU3,565,738,644-
354 นาง ณัฐธีรา บุญศรี3,563,675,670-0.66
355 น.ส. พินทองทา ชินวัตร3,554,284,795-
356 MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION3,546,317,900-
357 นาย สุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์3,508,883,346-0.65
358 นาง ละออ ตั้งคารวคุณ3,497,943,288-
359 นาง เพาพิลาส เหมวชิรวรากร3,487,500,000-
360 บัญชี บริหาร กิจการ3,478,150,206-0.65
361 บริษัท ไทยเรยอน จำกัด (มหาชน)3,465,859,375-0.54
362 นาย รุ่งโรจน์ แสงศาสตรา3,424,000,000+2.80
363 King's Eye Investments Ltd.3,422,650,000-
364 NOMURA SECURITIES CO LTD-CLIENT A/C3,394,253,743+0.33
365 บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)3,394,179,620+0.42
366 บริษัท เจ อาร์ เค โฮลดิ้งส์ จำกัด3,382,086,029+2.74
367 ENGINE HOLDINGS ASIA PTE. LTD.3,381,550,645-
368 นาย สุทธิเดช จิราธิวัฒน์3,379,892,582-0.95
369 นาย ประจักษ์ ตั้งคารวคุณ3,378,100,000-
370 MANILA WATER (THAILAND) COMPANY LIMITED3,363,586,452-0.93
371 บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)3,337,834,880-
372 SATHINEE CO.,LTD.3,336,293,812+0.59
373 KINPO ELECTRONICS, INC.3,329,542,511-
374 นาย ศักดิ์ นานา3,314,628,000+0.43
375 KGI ASIA (HOLDINGS) PTE. LTD.3,288,019,968-
376 นาง อารดา จรูญเอก3,284,167,034-1.35
377 กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์ อินคัมพลัส3,282,576,725-0.04
378 ร้อยตรี เสรี โอสถานุเคราะห์3,278,561,000+1.92
379 บริษัท สุวินทวงศ์ โกลด์ แอสเซ็ท จำกัด3,266,266,947-
380 นาย ไกรสร จันศิริ3,251,359,757+1.08
381 ธนาคารออมสิน3,207,589,000+1.27
382 CHAILEASE FINANCE CO., LTD.3,143,638,880-0.41
383 MINDO ASIA INVESTMENTS LIMITED3,116,825,475-1.04
384 นาง อตินุช มาลากุล ณ อยุธยา3,111,407,574-
385 บริษัท เตียง จิราธิวัฒน์ จำกัด3,106,066,740-
386 นาง รัตนา นรพัลลภ3,102,521,832-0.89
387 บริษัท มายเรียด วัสดุ จำกัด3,096,055,845+0.90
388 นาย สุทธิศักดิ์ จิราธิวัฒน์3,095,099,770-0.90
389 กองทุนเปิด เค 20 ซีเล็คท์หุ้นระยะยาวปันผล3,093,866,195-1.07
390 นาง สมพร หาญพาณิชย์3,087,000,000+1.79
391 CHAROEN POKPHAND HOLDING CO.,LTD3,078,030,400+1.66
392 สหกรณ์ออมทรัพย์การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จำกัด3,073,645,500+0.45
393 นาย วัฒน์ จิราธิวัฒน์3,064,802,929-0.86
394 นาย กอบชัย จิราธิวัฒน์3,064,108,179-0.86
395 นาย ธัญชาติ กิจพิพิธ3,046,325,200+0.47
396 นาง อาริญา ปราสาททองโอสถ3,018,667,160-0.81
397 WGI EMERGING MARKETS FUND, LLC.3,010,283,200-0.37
398 บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)3,008,856,505+0.75
399 MANDARIN ORIENTAL HOLDINGS B.V.3,007,765,000-4.26
400 บริษัท กรุงเทพ ซินธิติกส์ จำกัด3,006,878,281-
401 กองทุนเปิด อเบอร์ดีนสมอลแค็พ3,002,775,407-0.27
402 บริษัท วัฒนภักดี จำกัด3,000,000,000-0.40
403 EAST FOURTEEN LIMITED-DIMENSIONAL EMER MKTS VALUE FD2,990,982,134+0.11
404 นาย ชัชวาลย์ เจียรวนนท์2,985,608,828-0.49
405 นาย สุนทร เด่นธรรม2,968,809,170-0.97
406 กองทุนเปิด เค พร็อพเพอร์ตี้ เซคเตอร์2,968,549,920+0.28
407 นาย ยืนยง โอภากุล2,960,160,000+3.57
408 MURAMOTO INDUSTRY CO., LTD.2,951,669,160-1.52
409 นาย สุทธิธรรม จิราธิวัฒน์2,933,894,334-0.90
410 นาย ไพบูลย์ ดำรงชัยธรรม2,906,976,033-
411 นาย สมเกียรติ ธนัตถ์เจริญกุล2,899,407,250-0.98
412 นาย ณรงค์ฤทธิ์ จิราธิวัฒน์2,890,783,644-0.90
413 นาง วรรณสมร วรรณเมธี2,887,487,115-
414 CREDIT SUISSE FIRST BOSTON (SINGAPORE) LIMITED2,884,000,000-0.66
415 บริษัท ยูนีเซ็นทรัล จำกัด2,874,225,680+0.39
416 APCO CAPITAL PTE. LTD.2,860,000,000-10.77
417 นาง จารุวรรณ วนาสิน2,859,202,812-2.26
418 นาย ก้องภพ สุริยวนากุล2,857,679,943-
419 AUSTIN ASSET LIMITED2,849,700,000-
420 นาย จุลเวช ยศสุนทรากุล2,844,000,000-
421 กองทุน บำเหน็จบำนาญข้าราชการ2,843,054,264+0.47
422 น.ส. ชามา สุริยวนากุล2,833,866,000-
423 บริษัท ซี.พี.อินเตอร์ฟู้ด (ไทยแลนด์) จำกัด2,833,856,028+4.81
424 นาย สุทธิสาร จิราธิวัฒน์2,830,914,084-0.90
425 นาย สุทธิภัค จิราธิวัฒน์2,830,914,084-0.90
426 นาย พิชิต วิวัฒน์รุจิราพงศ์2,830,499,445-0.90
427 กองทุนเปิด บัวหลวงปัจจัย 4 หุ้นระยะยาวปันผล2,829,296,700+0.01
428 บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด(มหาชน)2,822,850,000-
429 ด.ช. กอกฤษต สุริยวนากุล2,813,028,750-
430 น.ส. ฐิตินันท์ วัธนเวคิน2,812,403,656-
431 บริษัท พรรณธิอร จำกัด2,811,897,963-
432 บริษัท บันยัน ทรี รีสอร์ท แอนด์ สปา (ไทยแลนด์) จำกัด2,810,088,788+1.33
433 บริษัท สยามสวีท โฮลดิ้ง จำกัด2,805,000,000+1.18
434 RBC INVESTOR SERVICES TRUST2,799,038,452-0.03
435 กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นปันผล2,781,449,538-0.33
436 THE BANK OF NEW YORK (NOMINEES) LIMITED A/C 51002,778,344,138-
437 บริษัท พรีเมียร์ ฟิชชั่น แคปปิตอล จำกัด2,746,579,320-0.39
438 นาย ธีระยุทธ จิราธิวัฒน์2,742,076,812-0.89
439 นาง จารุณี ชินวงศ์วรกุล2,736,298,594+1.17
440 บริษัท ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)2,733,409,080-
441 THE BANK OF NEW YORK MELLON DR2,732,408,912-
442 บริษัท สินแพทย์ จำกัด2,728,600,639-0.87
443 นาย ธีระเกียรติ จิราธิวัฒน์2,708,119,612-0.90
444 นาง สมกมล เวชชาชีวะ2,698,875,612-0.90
445 นาย ธีระเดช จิราธิวัฒน์2,698,875,612-0.90
446 นาย ภัสสรกรณ์ จิราธิวัฒน์2,698,288,200-0.90
447 บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด - 101S2,694,245,460+1.63
448 MR. CHALERMCHAI MAHAGITSIRI2,691,237,457+0.41
449 บริษัท บริหารสินทรัพย์ทวี จำกัด2,677,698,003+1.27
450 บริษัท ควอลิตี้ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)2,658,656,000-
451 นาย ปัญญา นิรันดร์กุล2,646,145,550-1.20
452 นาง นิจพร จรณะจิตต์2,641,626,471-2.38
453 KGI ASIA LIMITED2,633,782,916-0.73
454 นาย ปริญญา วิญญรัตน์2,633,404,618-0.45
455 บริษัท โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม จำกัด2,630,015,000-
456 บริษัท น้ำตาลตะวันออก จำกัด2,617,536,153-
457 บริษัท ทุนบุรีรัมย์ จำกัด2,603,938,150-0.79
458 นาย สุทธิพันธ์ จิราธิวัฒน์2,594,520,209-0.99
459 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เค มาสเตอร์ พูล ฟันด์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว2,590,029,105+0.28
460 มหาวิทยาลัยมหิดล2,587,722,492+0.40
461 บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จำกัด (มหาชน)2,582,789,300-2.62
462 บริษัท สารสิน จำกัด2,581,021,596-0.64
463 BBHISL NOMINEES LIMITED2,570,374,356-0.19
464 นาย พงษ์ชัย อมตานนท์2,563,876,252-
465 นาย ไวยวุฒิ สินเจริญกุล2,553,036,140-
466 นาย ประภาส ชลศรานนท์2,532,154,675-1.20
467 กองทุนเปิด บัวหลวงตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ2,526,869,848+0.16
468 นาง ถนอมศรี สุดโต2,516,231,675+0.99
469 PLAN B INVESTMENT HOLDING LIMITED2,512,478,455-
470 บริษัท บีบีทีวี เอ็คควิตี้ จำกัด2,508,678,675+1.63
471 GERLACH & CO.-ORBIS SICAV EMERGING MARKETS EQUITY FUND2,507,904,166-
472 นาย สำเริง มนูญผล2,503,554,100+0.32
473 C.P. FOODS INTERNATIONAL LIMITED2,467,942,500+4.81
474 นาย จักรพงษ์ จักราจุฑาธิบดิ์2,464,000,000-1.14
475 บริษัท Siam Magi จำกัด2,448,000,000-
476 LION CORPORATION2,439,028,732-0.12
477 บริษัท เอ็ม บี เค โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด2,433,155,905-
478 Toray Industries, Inc.2,419,502,400-
479 CIMB-PRINCIPAL PROPERTY INCOME FUND2,407,746,118+0.22
480 บริษัท ไสวประภาสและบุตร จำกัด2,407,446,700-0.47
481 นาย สดาวุธ เตชะอุบล2,398,474,876+0.42
482 นาย อนุทิน ชาญวีรกูล2,373,142,004-0.28
483 นาย ดิสพล จันศิริ2,352,887,129+1.08
484 POLYPLEX CORPORATION LTD.2,351,578,594-1.97
485 Y Investment Ltd2,340,000,000+1.92
486 มูลนิธิ ป้าทองคำ เอ็มเค2,337,132,229+0.33
487 น.ส. สาธิตา วิทยากร2,320,934,380+0.86
488 นาย อภิรุม ปัญญาพล2,317,748,161-
489 นาย เชิดชู โสภณพนิช2,290,791,314-
490 บริษัท สมบูรณ์ โฮลดิ้ง จำกัด2,289,649,500+2.22
491 บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด(มหาชน)2,277,937,024-
492 นาย ภาสุรี โอสถานุเคราะห์2,272,270,000+1.92
493 นางสาว เกสรา โอสถานุเคราะห์2,272,270,000+1.92
494 นาย ธัชรินทร์ โอสถานุเคราะห์2,272,270,000+1.92
495 นาย สมศักดิ์ อมรรัตนชัยกุล2,264,111,109-1.20
496 บริษัท ซีเค.ออฟฟิซ ทาวเวอร์ จำกัด2,258,765,565-0.95
497 นาย อรรถสิทธิ์ องค์โฆษิต2,252,059,550-10.77
498 นาย ชูวิทย์ จึงธนสมบูรณ์2,237,967,600+4.13
499 บริษัท ชาเตรียนโฮลดิ้ง จำกัด2,230,082,210-0.47
500 บริษัท โรงพยาบาลวิภาราม จำกัด2,223,027,381+0.24