คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

จัดอันดับเศรษฐีหุ้นไทย 12/12/2018

No. Name จำนวนเงิน (บาท) %
1 กระทรวงการคลัง1,409,238,284,745+0.42
2 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด1,140,618,016,586+0.01
3 บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)663,043,587,098+0.59
4 SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED337,627,926,516+0.15
5 STATE STREET EUROPE LIMITED328,149,238,333+0.06
6 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร286,584,663,681+0.28
7 สำนักงานประกันสังคม249,454,787,286-0.06
8 MUFG BANK,LTD. BAY ACCOUNT227,627,118,877-0.62
9 บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)211,405,620,912-0.28
10 บริษัท ซี.พี.เมอร์แชนไดซิ่ง จำกัด192,456,562,800+0.71
11 บริษัท อินโดรามา รีซอสเซส จำกัด191,898,274,661+0.46
12 กองทุน เพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน157,773,101,077-
13 กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง โดย บลจ.เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)155,622,002,863-0.06
14 กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง โดย บลจ.กรุงไทย จำกัด (มหาชน)155,622,002,537-0.06
15 บริษัท ทีซีซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด142,706,796,238+2.39
16 UBS AG SINGAPORE BRANCH131,372,210,518+0.30
17 SINGTEL STRATEGIC INVESTMENTS PTE LTD.119,951,107,000-0.29
18 บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด100,115,517,648+0.39
19 บริษัท เซ็นทรัลโฮลดิ้ง จำกัด88,519,882,990+1.99
20 บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)87,788,534,214-0.39
21 บริษัท สยามแม็คโคร โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด87,129,992,400+1.52
22 นาย ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ78,311,770,510-0.92
23 บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)74,922,445,853-0.07
24 STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY71,590,451,788-0.29
25 THE BANK OF NEW YORK MELLON69,568,285,681-0.05
26 บริษัท เอ็นจี โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด68,532,200,365-1.73
27 GIC PRIVATE LIMITED67,266,721,526-0.03
28 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย64,567,553,880+0.62
29 บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)63,031,512,957+0.18
30 บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)60,310,757,100+1.52
31 นาย สารัชถ์ รัตนาวะดี57,266,999,546+1.32
32 บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)57,021,186,941+0.83
33 ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)54,669,947,145-0.01
34 SOUTH EAST ASIA UK (TYPE A) NOMINEES LIMITED54,162,396,476+0.08
35 ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน)53,729,637,533+0.71
36 CITIBANK NOMINEES SINGAPORE PTE LTD-CBHK-PBGSG-RESTRICTED SHARES50,271,084,500-
37 THE BANK OF NEW YORK (NOMINEES) LIMITED47,310,376,151-0.02
38 TELENOR ASIA PTE LTD46,674,227,986-1.62
39 นาย นิติ โอสถานุเคราะห์44,421,354,761+0.74
40 กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว44,317,819,413+0.47
41 นาย สมโภชน์ อาหุนัย41,990,796,598-0.52
42 บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)41,131,938,222-0.45
43 NORTRUST NOMINEES LTD-CL AC40,170,705,002+0.16
44 BNY MELLON NOMINEES LIMITED40,118,762,139+0.02
45 บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)39,828,924,160-0.01
46 HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD38,911,838,390+0.78
47 UBS AG HONG KONG BRANCH38,667,363,936+0.56
48 บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)36,040,647,550-0.69
49 บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน)35,694,995,765-
50 นาย ชูชาติ เพ็ชรอำไพ35,504,808,706-0.52
51 CHINA MOBILE INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED35,137,193,516+0.85
52 นาง ดาวนภา เพชรอำไพ34,920,000,000-0.52
53 UBS AG LONDON BRANCH33,527,155,348+0.20
54 บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)33,265,600,121+1.67
55 บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)33,163,062,960-0.47
56 SINGTEL GLOBAL INVESTMENT PTE. LTD.32,825,727,870-
57 SE ASIA (TYPE B) NOMINEES LLC32,167,209,967+0.17
58 CREDIT SUISSE AG, SINGAPORE BRANCH31,417,207,131+0.49
59 CHEVRON SOUTH ASIA HOLDINGS PTE LTD30,722,897,275-0.85
60 บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)30,642,094,425-
61 TEPDIA Generating B.V.30,253,002,720+1.25
62 THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED29,699,924,661-0.19
63 นาย คีรี กาญจนพาสน์28,922,721,657-0.53
64 นาย อนันต์ อัศวโภคิน28,897,267,275-
65 บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)28,490,952,844-0.50
66 บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)27,642,534,353-0.95
67 EXXONMOBIL ASIA HOLDINGS PTE. LTD.27,633,375,000-1.65
68 CHASE NOMINEES LIMITED26,174,677,097+0.83
69 บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)25,891,741,190-0.83
70 นาย พิชญ์ โพธารามิก25,620,985,543-0.17
71 บริษัท ไมเนอร์ โฮลดิ้ง (ไทย) จำกัด25,471,868,800+0.71
72 ING BANK N.V.25,233,054,726-1.74
73 นาย ทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์24,702,391,548-
74 บริษัท ไทย เทลโค โฮลดิ้งส์ จำกัด24,558,810,125-1.62
75 บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)24,499,999,895-1.14
76 บริษัท ซันไรส์ อีคิวตี้ จำกัด24,475,888,541-0.45
77 บริษัท เอสซีจี ดิสทริบิวชั่น จำกัด23,982,509,699+0.48
78 CIMB BANK BERHARD23,367,296,590-2.44
79 B. Grimm Power (Singapore) Pte. Ltd.23,257,552,500-1.90
80 UOB KAY HIAN (HONG KONG) LIMITED - Client Account23,247,142,925-0.46
81 บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด20,800,979,550+2.22
82 NORTRUST NOMINEES LIMITED-NT0 SEC LENDING THAILAND CL AC20,544,320,212-0.16
83 บริษัท ทีโอเอ กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด20,381,400,000-1.49
84 MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC19,747,365,267+0.11
85 บริษัท ซี.อาร์.จี.บริการ จำกัด19,551,070,440+2.22
86 บริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จำกัด19,507,460,809-0.50
87 บริษัท เจริญโภคภัณฑ์โฮลดิ้ง จำกัด18,928,011,500-
88 ENGIE GLOBAL DEVELOPMENTS B.V.18,917,226,490-1.73
89 บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)18,315,062,735-0.44
90 JARDINE CYCLE & CARRIAGE LIMITED17,428,587,272-0.44
91 บริษัท ไทยออยล์เพาเวอร์ จำกัด17,128,400,135+2.73
92 บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)16,946,170,088-0.39
93 GULF CAPITAL HOLDINGS LIMITED16,931,261,250+1.32
94 นาย ฮาราลด์ ลิงค์16,667,862,225-1.90
95 ASAHI GLASS CO.,LTD.16,441,258,812-0.42
96 AEON FINANCIAL SERVICE CO.,LTD.16,286,900,000+0.27
97 น.ส. ปรมาภรณ์ ปราสาททองโอสถ16,195,252,860-0.86
98 บริษัท ดับบลิวเอชเอ โฮลดิ้ง จำกัด15,808,287,659-0.02
99 DBS BANK LTD15,637,487,081+1.06
100 นาย เฉลิม หาญพาณิชย์15,624,000,000-1.04
101 ธนาคาร ออมสิน15,394,479,754-0.07
102 บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)15,353,563,836-
103 บริษัท เหมราช พัฒนาที่ดิน จำกัด (มหาชน)15,277,199,826-0.86
104 นาย มงคล ประกิตชัยวัฒนา14,791,742,923+0.73
105 กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 75/2514,248,244,465+0.74
106 บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด14,157,875,000+1.05
107 ธนาคาร ธนชาต จำกัด (มหาชน)14,104,866,830+0.60
108 บริษัท ยูนิสเตรทช์ จำกัด14,102,700,751-0.77
109 บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)13,526,115,880-1.01
110 Orizon Limited13,428,715,000+1.00
111 นาง ยุพิน ธีระโกเมน13,314,966,546+1.71
112 บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)13,263,923,267-1.48
113 บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)12,828,080,600-1.01
114 บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)12,732,956,965-
115 บริษัท มิตซุย วอเตอร์ โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด12,645,300,000+0.82
116 บริษัท ยู เอ็น เอส อโกรเคมีคัล จำกัด12,645,000,000+0.71
117 บริษัท วิทูรปกรณ์ โฮลดิ้ง จำกัด12,515,998,510-
118 บริษัทเซรามิคซิเมนต์ไทย จำกัด12,377,180,396-0.88
119 บริษัท กันกุล กรุ๊พ จำกัด12,115,858,832-2.44
120 กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล12,086,768,999-0.01
121 นาย ประทีป ตั้งมติธรรม12,049,847,827-3.92
122 GULF INVESTMENT AND TRADING PTE. LTD.12,044,250,152+1.32
123 บริษัท วัฒนโสภณพนิช จำกัด12,006,206,160-1.15
124 นาง ยุพิน ธีระโกเมน ในฐานะผู้จัดการมรดกของ นายสมนึก หาญจิตต์เกษม11,978,422,321+1.71
125 N.C.B.TRUST LIMITED-NORGES BANK 1111,956,601,673-0.27
126 น.ส. ธิดา แก้วบุตตา11,740,596,975+1.03
127 บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)11,505,463,099-0.38
128 การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย11,431,962,214+0.55
129 เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด11,415,260,800-1.97
130 บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก11,344,229,037-0.04
131 บริษัท เสถียรธรรมโฮลดิ้ง จำกัด11,252,902,500+0.56
132 บริษัท กรุงเทพโปรดิ๊วส จำกัด (มหาชน)11,068,264,221+0.57
133 บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)11,037,649,701-0.54
134 บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด10,868,375,250-0.54
135 CTBC Bank Company Limited10,789,294,719-
136 นาย สมชาย หาญจิตต์เกษม10,767,121,276+1.71
137 บริษัท ปทุมไรซมิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน)10,670,614,425+0.44
138 BANK OF SINGAPORE LIMITED-THB SEG AC10,428,385,239+1.62
139 AIA COMPANY LIMITED - EQ4-P10,309,533,538+0.37
140 WORTH ACCESS TRADING LIMITED9,969,504,727+0.51
141 บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด (มหาชน)9,933,419,600-1.40
142 บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน)9,887,915,474-1.89
143 AIA COMPANY LIMITED - EQ3-P9,823,553,632-0.54
144 นาย จิโรจน์ สุชาโต9,727,148,340-0.96
145 NISSIN FOODS HOLDINGS CO., LTD.9,716,584,613+0.08
146 นาย อัฐ ทองแตง9,659,789,577-0.86
147 บริษัท นทลิน จำกัด9,633,562,805+0.65
148 N.C.B.TRUST LIMITED-NORGES BANK 19,480,133,724-0.47
149 น.ส. ณัฐชไม ถนอมบูรณ์เจริญ9,450,000,000+0.56
150 น.ส. กุณฑี สุริยวนากุล9,395,123,442+0.48
151 ธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)9,356,979,530-1.23
152 UOB KAY HIAN PRIVATE LIMITED9,297,208,954-0.54
153 นาย เกรียงไกร สุริยวนากุล9,282,019,968+0.48
154 นาย ทวีฉัตร จุฬางกูร9,181,896,650+0.10
155 นาย ฤทธิ์ ธีระโกเมน9,069,080,434+1.69
156 นาย ชาตรี โสภณพนิช9,034,089,931-0.46
157 บริษัท เอซีเอส แคปปิตอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด8,904,000,000+0.27
158 กองทุนเปิด ทหารไทย พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม พลัส8,859,473,850-0.30
159 นาย ธรรศพลฐ์ แบเลเว็ลด์8,850,528,458-0.44
160 บริษัท อเดลฟอส จำกัด8,834,072,135+1.43
161 บริษัท เลียวไพรัตนวิสาหกิจ จำกัด8,808,462,702-0.98
162 บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน)8,745,784,209-1.42
163 นาย ปริญญา เธียรวร8,718,455,000+0.30
164 บริษัท ยูนีค เน็ตเวิร์ค จำกัด8,493,360,174+0.85
165 นาย อิทธิ ทองแตง8,471,026,249-0.84
166 ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)8,339,061,486-0.24
167 นาย วีรพัฒน์ พูนศักดิ์อุดมสิน8,214,494,837+0.27
168 นาง มุกดา บุญเสี่ยง8,133,150,864-0.52
169 ASIAN DEVELOPMENT BANK8,076,750,000+0.03
170 บริษัท สิงห์ พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด8,006,043,804+0.60
171 บริษัท ทุนมหาโชค จำกัด7,970,570,685-0.62
172 บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด7,931,347,052+0.58
173 บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)7,892,427,393-0.58
174 นาย วิโรจน์ ธนาลงกรณ์7,841,011,750+0.83
175 บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)7,804,693,721+0.58
176 BNP PARIBAS SECURITIES (ASIA) LTD-FOR COLAS7,704,477,328-0.64
177 นาย วรวิทย์ วีรบวรพงศ์7,688,739,823-2.30
178 นาย อนันต์ กาญจนพาสน์7,669,942,997-
179 LGT BANK (SINGAPORE) LTD7,667,347,352-0.20
180 บริษัท เอฟแอนด์เอส 79 จำกัด7,650,276,530-0.50
181 BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES LUXEMBOURG7,599,540,426+0.09
182 บริษัท กัลฟ์ โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด7,575,000,152+1.32
183 บริษัท โชควัฒนา จำกัด7,453,119,525+2.69
184 SOJITZ CORPORATION7,383,961,889-
185 บริษัท มหาศิริ สยาม จำกัด7,350,324,581-3.81
186 บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)7,340,743,245+2.73
187 บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)7,311,300,010+0.43
188 การประปาส่วนภูมิภาค7,289,920,000+0.92
189 น.ส. วิอร ทองแตง7,260,048,333-0.81
190 นาย ลุชัย ภุขันอนันต์7,219,113,724-0.51
191 กองทุนเปิด บัวหลวงทศพล7,139,352,835+0.96
192 บริษัท จี แอล แอสเซทส์ จำกัด7,132,951,285-0.58
193 บริษัท บีบีทีวี แอสเซตแมเนจเมนท์ จำกัด7,095,604,700-0.57
194 บริษัท หทัยจรูญเอกโฮลดิ้ง จำกัด7,076,160,000+1.92
195 นาย สุระ คณิตทวีกุล6,971,841,797+0.49
196 บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)6,970,915,709+0.52
197 BANK OF SINGAPORE LIMITED-SEG6,959,874,005+1.99
198 TICON INTERNATION PTE.LTD.6,948,518,500-1.69
199 บริษัท เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน)6,925,789,047-0.10
200 บริษัท เมย์แลนด์ จำกัด6,837,700,697-
201 บริษัท สตรองโฮลด์ แอสเซ็ทส์ จำกัด6,713,363,445-0.62
202 บริษัท บีบีทีวี แซทเทลวิชั่น จำกัด6,687,582,339-0.62
203 น.ส. จรีพร จารุกรสกุล6,657,628,626-0.04
204 บริษัท แรนเดอรีเบอรามาการ จำกัด6,646,464,000-
205 บริษัท ไอเอสทีเอส (ไทยแลนด์) จำกัด6,645,844,710-
206 นาย ชานนท์ เรืองกฤตยา6,636,273,792+0.50
207 กองทุนเปิด บัวหลวงเฟล็กซิเบิ้ลเพื่อการเลี้ยงชีพ6,607,391,716+0.96
208 บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)6,554,092,376+1.69
209 บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส์ จำกัด6,549,069,426-0.32
210 CREDIT SUISSE AG, HONG KONG BRANCH6,542,567,590+1.77
211 ดร. พิเชษฐ์ วิริยะจิตรา6,451,290,000-1.40
212 นาย พุฒิพงศ์ ปราสาททองโอสถ6,437,671,170-
213 CDIB & PARTNERS INVESTMENT HOLDING PTE.LTD.6,405,225,600+1.25
214 บริษัท มหากิจโฮลดิ้ง จำกัด6,399,004,103-0.62
215 บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)6,393,317,813-1.55
216 บริษัท ทุนรุ่งเรือง จำกัด6,365,299,960-0.62
217 นาย ปรินทร์ โลจนะโกสินทร์6,300,550,625-
218 บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน)6,205,597,519+0.74
219 บริษัท บี.กริม จอยน์ เว็นเจอร์ โฮลดิ้ง จำกัด6,194,940,938-1.90
220 บริษัท โกลเบ๊กซ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด6,159,465,427+0.19
221 นาย จตุภัทร์ ตั้งคารวคุณ6,133,729,600-1.49
222 นาย วนรัชต์ ตั้งคารวคุณ6,117,100,000-1.49
223 นาย ณัฏฐวุฒิ ตั้งคารวคุณ6,117,100,000-1.49
224 นาง บุศทรี หวั่งหลี6,117,100,000-1.49
225 บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)6,115,798,200-
226 นาย วิชา พูลวรลักษณ์6,098,061,350-0.86
227 OMAC (HK) LIMITED6,079,920,000-0.71
228 MITSUBISHI CORPORATION6,015,990,576+0.58
229 นาย สุรชัย โชติจุฬางกูร5,996,963,875-
230 บริษัท โซ วอเตอร์ จำกัด5,975,429,439+0.72
231 บริษัท เรียล มูฟ จำกัด5,884,404,747-0.69
232 HSBC BANK PLC- PRUDENTIAL ASSURANCE COMPANY OBA ESI5,882,084,552-0.35
233 มูลนิธิเอสซีจี5,872,812,000-
234 การไฟฟ้า ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย5,839,400,000-
235 C.P. Foods International Limited5,830,750,000+0.71
236 นาย อติคุณ ทองแตง5,807,172,379-0.78
237 บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)5,807,142,062-0.64
238 บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)5,766,493,750-0.61
239 น.ส. วันดี กุญชรยาคง5,760,000,000-
240 นาย กวิน กาญจนพาสน์5,723,363,303-0.53
241 บริษัท ศรีตรัง โฮลดิ้งส์ จำกัด5,706,924,441+0.60
242 นาย ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล5,698,321,841-0.92
243 บริษัท ซี.ที. เวนเจอร์ จำกัด5,641,491,591-2.90
244 น.ส. วลัยพร จิรภูมิมินทร์5,620,000,000+0.71
245 บริษัท ไทย ปิโตรเคมีกัล อุตสาหกรรม จำกัด5,607,112,283-0.99
246 นาย สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์5,583,285,000+3.14
247 บริษัท โฮลด์ โคลล์ จำกัด5,552,318,400+1.22
248 บริษัท ไวด์ บรอด คาสท์ จำกัด5,552,225,511+0.85
249 บริษัท นิวสตาร์ วิคเตอร์ จำกัด5,445,209,758-2.92
250 นาย พงศ์ศักดิ์ ธรรมธัชอารี5,436,706,075+0.66
251 POSCO5,420,532,219-
252 บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน)5,420,376,413-0.39
253 นาย นเรศ งามอภิชน5,386,467,000-0.63
254 นาย สันติ ภิรมย์ภักดี5,365,946,203+0.61
255 บริษัท บางกอกแอร์เวย์สโฮลดิ้ง จำกัด5,330,000,000-0.96
256 MERRILL LYNCH SINGAPORE PTE.LTD5,287,500,000+1.00
257 สหกรณ์ออมทรัพย์การไฟฟ้าฝ่ายผลิต แห่งประเทศไทย จำกัด5,286,853,650-
258 นาย สุทธิลักษณ์ จิราธิวัฒน์5,276,377,612+1.82
259 STANLEY ELECTRIC HOLDING ASIA-PACIFIC PTE, LTD.5,232,600,000+1.32
260 บริษัท บางกอกกล๊าส จำกัด (มหาชน)5,199,999,168+0.96
261 นาย พิธาน องค์โฆษิต5,184,553,876+2.32
262 น.ส. เพียงใจ หาญพาณิชย์5,178,559,689-0.05
263 นาย สถาพร งามเรืองพงศ์5,175,871,750+0.67
264 MAYBANK KIM ENG HOLDINGS LIMITED5,131,974,132-0.93
265 บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)5,061,764,382-0.58
266 บริษัท 3 เอส โฮลดิ้ง จำกัด5,054,400,052+1.92
267 บริษัท แอสเพน โฮลดิ้งส์ จำกัด4,978,862,850-
268 บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน)4,939,398,576+1.84
269 EAST FOURTEEN LIMITED-DFA EMERG MARKET CORE EQ PORT4,933,902,985-0.34
270 บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด4,930,092,929-
271 นาย มิน เธียรวร4,899,555,300+0.34
272 นาย พงษ์ศักดิ์ โล่ห์ทองคำ4,882,192,978-0.40
273 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว4,856,283,305+0.02
274 DELTA ELECTRONICS INC.4,838,969,800-
275 SUCCESSFUL DRAGON LIMITED4,827,487,896-
276 บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)4,812,217,202-0.19
277 นาย อมร ทรัพย์ทวีกุล4,798,479,168-0.52
278 บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)4,751,757,394+1.45
279 บริษัท เคเอสแอล ชูการ์ โฮลดิ้ง จำกัด4,723,472,508-
280 นาย สมยศ อนันตประยูร4,669,902,531-0.05
281 บริษัท อาคเนย์ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)4,667,153,336-0.21
282 นาย สาธิต วิทยากร4,647,112,176+0.42
283 นาย สราวุฒิ พรพัฒนารักษ์4,618,023,025-0.97
284 นาย พิพัฒ พะเนียงเวทย์4,616,099,294-0.29
285 บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)4,577,409,750+0.37
286 นาย เกรียงไกร ศิระวณิชการ4,555,772,100-
287 นาย ปริญญ์ จิราธิวัฒน์4,545,622,912+1.58
288 SKI Carbon Black (Mauritius) Limited4,521,506,520+2.67
289 นาย ทศ จิราธิวัฒน์4,499,317,525+1.59
290 บริษัท ช.การช่าง โฮลดิ้ง จำกัด4,499,158,913-3.81
291 POLYPLEX (ASIA) PTE LTD.4,494,237,649-2.03
292 กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวปันผล 70/304,487,862,051-0.29
293 นาย วิกรม กรมดิษฐ์4,439,224,880-1.29
294 นาย มานิต อุดมคุณธรรม4,410,280,755-
295 นาย อนุพงษ์ อัศวโภคิน4,406,646,525-
296 นาย ณัฐภพ รัตนสุวรรณทวี4,389,007,224-0.01
297 MANDARIN ORIENTAL HOLDINGS B.V.4,351,660,000-19.71
298 นาย วิลเลียม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค4,337,537,924+0.72
299 BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, LONDON BRANCH4,333,264,300+0.07
300 บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)4,333,053,775-0.14
301 นาย ประชา ดำรงค์สุทธิพงศ์4,286,965,896-0.05
302 บริษัท ชนัตถ์และลูก จำกัด4,270,495,231-0.99
303 น.ส. ดวงใจ แก้วบุตตา4,252,849,522+1.04
304 HWIC ASIA FUND A/C CLASS C4,247,538,384-0.47
305 บริษัท เดอะ วนชัย กรุ๊ป อ๊อฟ คอมปานีส์ จำกัด4,224,072,349+0.40
306 บริษัท ซี.พี.แลนด์ จำกัด (มหาชน)4,222,566,230-0.76
307 น.ส. ฉันทนา จิรัฐิติภัทร์4,181,537,500+0.75
308 บริษัท ควอลิตี้ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)4,161,585,106-
309 น.ส. ประพิชญา พรมมาส4,152,004,200+0.44
310 น.ส. กรรณิกา พลัสสินทร์4,149,080,832-
311 บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)4,134,542,949-0.26
312 นาย วิชัย วชิรพงศ์4,083,424,926+0.94
313 บริษัท อิออน โฮลดิ้งส์ (ไทยแลนด์) จำกัด4,081,000,000+0.27
314 กองทุนเปิด ธนชาตหุ้นปันผล4,070,852,510-0.05
315 NOMURA SINGAPORE LIMITED-NOMURA ASIA INVESTMENT SINGAPORE4,058,251,848-
316 บริษัท รังสิตพลาซ่า จำกัด4,006,924,119+0.44
317 J.P. MORGAN BANK LUXEMBOURG S.A. LEND3,979,296,416+0.05
318 นาย สุวิน ไกรภูเบศ3,972,272,500+0.57
319 BANYAN TREE HOLDINGS LIMITED3,955,514,126-2.36
320 MISS SUNEE SERIPANU3,950,279,086-
321 บริษัท รัชกิจ โฮลดิ้ง จำกัด3,922,362,400-
322 บริษัท ไอ.ดี.เอฟ. จำกัด3,893,405,257+0.45
323 บริษัท เจ อาร์ เค โฮลดิ้งส์ จำกัด3,891,715,430-
324 น.ส. แพทองธาร ชินวัตร3,891,679,584-
325 TATA STEEL GLOBAL HOLDINGS PTE.LTD.3,888,561,016+2.94
326 นาย ชัย โสภณพนิช3,886,654,511-0.58
327 คุณหญิง พจมาน ดามาพงศ์3,879,501,638+0.75
328 นาย ณัฐพล จุฬางกูร3,857,330,685+0.42
329 นาย วินัย เตียวสมบูรณ์กิจ3,780,113,650-3.01
330 น.ส. พินทองทา ชินวัตร3,766,129,584-
331 TAKEUCHI PRESS INDUSTRIES CO.,LTD.3,756,086,250-1.68
332 กองทุนเปิด อเบอร์ดีนสมอลแค็พ3,756,020,410-0.08
333 นาย เพชร โอสถานุเคราะห์3,746,007,570+1.00
334 นาย รัตน์ โอสถานุเคราะห์3,743,392,500+1.00
335 บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)3,735,173,500-0.50
336 นาง ปัญจพร โชติจุฬางกูร3,710,272,340-
337 BANQUE PICTET & CIE SA3,709,539,890+0.68
338 MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION3,698,944,240-0.49
339 นาย พีระพงศ์ จรูญเอก3,676,113,676-
340 บริษัท พีระเดชาพันธ์ โฮลดิ้ง3,600,000,000-1.50
341 MRS. ARUNEE CHAN3,583,095,690+1.18
342 Deutsche Bank AG Singapore PWM3,565,580,896+1.59
343 ธนาคาร เกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)3,564,651,081-0.05
344 กองทุน บำเหน็จบำนาญข้าราชการ3,542,493,485-0.54
345 บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)3,531,077,952-4.98
346 นาง สมพร หาญพาณิชย์3,528,000,000-1.04
347 นาย รุ่งโรจน์ แสงศาสตรา3,520,000,000-1.82
348 บริษัท ไทยเรยอน จำกัด (มหาชน)3,503,328,125+2.67
349 นาย เชง นิรุตตินานนท์3,467,648,053+0.58
350 นาง จริยา แก้วบุตตา3,445,706,200+1.04
351 King's Eye Investments Ltd.3,422,650,000-0.79
352 นาง ณัฐธีรา บุญศรี3,421,937,090+1.52
353 บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)3,421,183,656+0.04
354 บริษัท เค ทู เจ โฮลดิ้ง จำกัด3,420,000,000-0.53
355 นาง อตินุช มาลากุล ณ อยุธยา3,413,358,520-0.96
356 บริษัท กรุงเทพ ซินธิติกส์ จำกัด3,408,519,063-0.32
357 EAST FOURTEEN LIMITED-DIMENSIONAL EMER MKTS VALUE FD3,407,176,354-0.28
358 นาง นิจพร จรณะจิตต์3,401,178,941-14.04
359 MANILA WATER (THAILAND) COMPANY LIMITED3,394,730,771+0.92
360 น.ส. พลอยส่องแสง นพรัมภา3,370,643,600-0.54
361 นาย พิชัย จิราธิวัฒน์3,368,568,226+1.51
362 มูลนิธินายห้างโรงปูนผู้หนึ่ง3,365,032,000-
363 บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)3,363,056,320-0.08
364 นาย สุขกาญจน์ วัธนเวคิน3,362,348,473-1.68
365 นาย ธีรพงศ์ จันศิริ3,360,850,655+0.58
366 ธนาคารออมสิน3,321,249,580-0.16
367 NEWSAGA LIMITED3,317,400,000-2.92
368 KINPO ELECTRONICS, INC.3,311,147,248-0.56
369 นาย อิทธิพัทธ์ พีระเดชาพันธ์3,310,407,000-1.50
370 นาย สุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์3,295,338,577+1.27
371 BANK OF SINGAPORE LIMITED3,261,036,333+1.07
372 นาย ธัญชาติ กิจพิพิธ3,232,037,400+0.87
373 MURAMOTO INDUSTRY CO., LTD.3,220,002,720-6.48
374 นาย สุทธิเดช จิราธิวัฒน์3,201,255,883+1.68
375 บริษัท ซี.พี.อินเตอร์ฟู้ด (ไทยแลนด์) จำกัด3,188,088,031+0.85
376 นาง ละออ ตั้งคารวคุณ3,171,652,103-1.34
377 นาย ยืนยง โอภากุล3,171,600,000+0.56
378 นาง เพาพิลาส เหมวชิรวรากร3,161,250,000+0.71
379 SATHINEE CO.,LTD.3,158,621,360+1.25
380 บริษัท สุวินทวงศ์ โกลด์ แอสเซ็ท จำกัด3,153,637,052-
381 ร้อยตรี เสรี โอสถานุเคราะห์3,152,462,500+1.00
382 นาย ก้องภพ สุริยวนากุล3,144,959,938+0.48
383 บัญชี บริหาร กิจการ3,141,555,025+0.71
384 WGI EMERGING MARKETS FUND, LLC.3,133,839,600+0.72
385 นาย จุลเวช ยศสุนทรากุล3,120,000,000-0.96
386 น.ส. ชามา สุริยวนากุล3,118,752,000+0.48
387 นาย ศักดิ์ นานา3,103,056,000-
388 กองทุนเปิด เค 20 ซีเล็คท์หุ้นระยะยาวปันผล3,099,609,218-0.48
389 CHAROEN POKPHAND HOLDING CO.,LTD3,097,390,450+0.43
390 ด.ช. กอกฤษต สุริยวนากุล3,095,820,000+0.48
391 CHAILEASE FINANCE CO., LTD.3,092,103,816+0.42
392 KGI ASIA (HOLDINGS) PTE. LTD.3,079,035,648-0.45
393 นาย พิชิต วิวัฒน์รุจิราพงศ์3,059,999,400-4.17
394 นาย ประจักษ์ ตั้งคารวคุณ3,058,550,000-1.49
395 MINDO ASIA INVESTMENTS LIMITED3,053,422,775-0.35
396 AUSTIN ASSET LIMITED3,042,900,000+0.79
397 บริษัท มายเรียด วัสดุ จำกัด3,040,271,055-
398 บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด(มหาชน)3,030,000,000+1.32
399 บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)3,028,695,120-0.75
400 นาย ไกรสร จันศิริ3,024,114,182+0.58
401 บริษัท วัฒนภักดี จำกัด3,000,000,000-
402 นาย จักรพงษ์ จักราจุฑาธิบดิ์2,996,000,000+2.80
403 นาง อาริญา ปราสาททองโอสถ2,994,323,070-
404 นาย ชัชวาลย์ เจียรวนนท์2,965,649,411+0.12
405 นาย ปัญญา นิรันดร์กุล2,937,221,561-
406 นาย สุทธิศักดิ์ จิราธิวัฒน์2,932,220,264+1.64
407 นาง รัตนา นรพัลลภ2,924,287,654+1.58
408 กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นปันผล2,912,143,982-0.34
409 NOMURA SECURITIES CO LTD-CLIENT A/C2,905,529,446+1.53
410 บริษัท บริหารสินทรัพย์ทวี จำกัด2,888,722,817-0.47
411 นาย วัฒน์ จิราธิวัฒน์2,885,261,368+1.54
412 นาย กอบชัย จิราธิวัฒน์2,885,019,524+1.55
413 นาย สุนทร เด่นธรรม2,867,927,305-
414 บริษัท สินแพทย์ จำกัด2,865,471,120-0.81
415 บริษัท เตียง จิราธิวัฒน์ จำกัด2,852,854,778+0.59
416 บริษัท พรรณธิอร จำกัด2,849,092,381-0.26
417 นาง ถนอมศรี สุดโต2,815,189,894-1.77
418 นาย ประภาส ชลศรานนท์2,810,691,689-
419 RBC INVESTOR SERVICES TRUST2,803,162,847-0.01
420 น.ส. ฐิตินันท์ วัธนเวคิน2,793,059,639-0.23
421 นาย สุทธิธรรม จิราธิวัฒน์2,776,606,082+1.63
422 C.P. FOODS INTERNATIONAL LIMITED2,776,435,313+0.85
423 CREDIT SUISSE FIRST BOSTON (SINGAPORE) LIMITED2,773,000,000-0.26
424 นาง วรรณสมร วรรณเมธี2,772,680,013-0.81
425 นาย เจตรศิริ บุญดีเจริญ2,767,351,624-
426 สหกรณ์ออมทรัพย์การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จำกัด2,755,204,750-
427 MR. CHALERMCHAI MAHAGITSIRI2,749,844,059-0.13
428 กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์ อินคัมพลัส2,745,737,203-0.67
429 นาย ไวยวุฒิ สินเจริญกุล2,734,219,349+0.60
430 นาง จารุวรรณ วนาสิน2,730,216,219-
431 นาย ไพบูลย์ ดำรงชัยธรรม2,730,200,463+1.44
432 นาย ณรงค์ฤทธิ์ จิราธิวัฒน์2,725,419,467+1.60
433 นาย สมเกียรติ ธนัตถ์เจริญกุล2,715,542,400-0.52
434 บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด(มหาชน)2,712,150,000-
435 บริษัท ควอลิตี้ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)2,699,558,400-0.76
436 บริษัท ยูนีเซ็นทรัล จำกัด2,698,415,845+1.79
437 THE BANK OF NEW YORK (NOMINEES) LIMITED A/C 51002,694,884,354-0.52
438 นาย สำเริง มนูญผล2,688,699,764-0.63
439 บริษัท ทุนบุรีรัมย์ จำกัด2,685,951,950-
440 กองทุนเปิด บัวหลวงปัจจัย 4 หุ้นระยะยาวปันผล2,682,772,032-0.01
441 กองทุนเปิด เค พร็อพเพอร์ตี้ เซคเตอร์2,680,188,930+0.12
442 กองทุน บำเหน็จบำนาญข้าราชการ2,679,100,376+0.29
443 บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จำกัด (มหาชน)2,678,315,760-
444 นาย สุทธิภัค จิราธิวัฒน์2,668,974,632+1.60
445 นาย สุทธิสาร จิราธิวัฒน์2,668,974,632+1.60
446 บริษัท พรีเมียร์ ฟิชชั่น แคปปิตอล จำกัด2,653,283,040+0.04
447 THE BANK OF NEW YORK MELLON DR2,649,188,336-0.52
448 บริษัท บันยัน ทรี รีสอร์ท แอนด์ สปา (ไทยแลนด์) จำกัด2,647,728,102-2.36
449 นาย ปริญญา วิญญรัตน์2,621,488,760-0.91
450 บริษัท น้ำตาลตะวันออก จำกัด2,615,455,436-0.13
451 บริษัท บีบีทีวี เอ็คควิตี้ จำกัด2,590,370,700-0.54
452 นาย ธีระยุทธ จิราธิวัฒน์2,586,011,787+1.57
453 นาย เจตรมงคล บุญดีเจริญ2,585,537,863-
454 น.ส. รมณี บุญดีเจริญ2,585,537,863-
455 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เค มาสเตอร์ พูล ฟันด์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว2,565,666,340-0.25
456 Toray Industries, Inc.2,565,561,600+0.50
457 กองทุนเปิด อเบอร์ดีนโกรท2,559,399,218-0.17
458 นาง จารุณี ชินวงศ์วรกุล2,557,273,477+0.40
459 นาย ธีระเกียรติ จิราธิวัฒน์2,553,110,137+1.59
460 APCO CAPITAL PTE. LTD.2,552,000,000+2.59
461 นาง สมกมล เวชชาชีวะ2,544,610,637+1.60
462 นาย ธีระเดช จิราธิวัฒน์2,544,610,637+1.60
463 นาย ภัสสรกรณ์ จิราธิวัฒน์2,544,047,700+1.60
464 บริษัท สยามสวีท โฮลดิ้ง จำกัด2,541,000,000-
465 นาย สิทธิชัย ลีสวัสดิ์ตระกูล2,526,108,217-1.10
466 บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)2,518,100,480-0.50
467 บริษัท สารสิน จำกัด2,513,014,371+0.01
468 มหาวิทยาลัยมหิดล2,504,511,165-0.35
469 PLAN B INVESTMENT HOLDING LIMITED2,492,538,150-
470 นาย พงษ์ชัย อมตานนท์2,491,201,076+0.63
471 บริษัท ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)2,490,023,340-1.50
472 บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด - 101S2,471,941,548-
473 บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)2,462,169,451-0.39
474 กองทุนเปิด บัวหลวงตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ2,460,028,249+0.48
475 นาย สุทธิพันธ์ จิราธิวัฒน์2,451,648,307+1.69
476 บริษัท Siam Magi จำกัด2,448,000,000-
477 นาย สดาวุธ เตชะอุบล2,447,121,442+0.66
478 KGI ASIA LIMITED2,439,003,666-0.11
479 ENGINE HOLDINGS ASIA PTE. LTD.2,435,521,596-
480 นาย อนุทิน ชาญวีรกูล2,432,096,310-2.33
481 GERLACH & CO.-ORBIS SICAV EMERGING MARKETS EQUITY FUND2,431,521,298-0.52
482 นาย เชิดชู โสภณพนิช2,421,394,094-0.96
483 บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน)2,391,833,875-1.79
484 นาย อภิรุม ปัญญาพล2,387,199,784-0.01
485 น.ส. สาธิตา วิทยากร2,380,700,931+0.42
486 CIMB-PRINCIPAL PROPERTY INCOME FUND2,376,611,205-0.41
487 บริษัท ไสวประภาสและบุตร จำกัด2,350,398,200-
488 บริษัท โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม จำกัด2,328,210,000-
489 กองทุนเปิด อเบอร์ดีนหุ้นระยะยาว2,321,881,123-0.11
490 บริษัท จตุบุตรโฮลดิ้ง จำกัด2,312,284,189-1.36
491 LION CORPORATION2,304,652,066+1.78
492 POLYPLEX CORPORATION LTD.2,289,694,946-2.03
493 นาง อารดา จรูญเอก2,288,573,687-
494 มูลนิธิ ป้าทองคำ เอ็มเค2,282,416,759+1.71
495 บริษัท โรงพยาบาลวิภาราม จำกัด2,282,149,849-0.49
496 บริษัท ซีเค.ออฟฟิซ ทาวเวอร์ จำกัด2,258,765,565-3.81
497 Y Investment Ltd2,250,000,000+1.00
498 ASIAN OPPS I LIMITED2,242,071,563+2.67
499 บริษัท สมบูรณ์ โฮลดิ้ง จำกัด2,238,768,400-0.57
500 บริษัท ไพรมารี่ เอนเนอจี้ จำกัด2,227,032,500-0.62