คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

จัดอันดับเศรษฐีหุ้นไทย 10/12/2018

No. Name จำนวนเงิน (บาท) %
1 กระทรวงการคลัง1,442,548,169,514-0.77
2 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด1,156,316,878,812-0.41
3 บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)685,731,787,538-1.63
4 SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED342,079,359,231-0.22
5 STATE STREET EUROPE LIMITED332,446,564,315-0.32
6 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร286,584,663,681-0.14
7 สำนักงานประกันสังคม252,726,939,267-0.34
8 MUFG BANK,LTD. BAY ACCOUNT226,213,285,840-0.62
9 บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)216,374,273,739-1.11
10 บริษัท ซี.พี.เมอร์แชนไดซิ่ง จำกัด193,826,360,400+1.06
11 บริษัท อินโดรามา รีซอสเซส จำกัด191,898,274,661-0.46
12 กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง โดย บลจ.เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)157,495,622,858-0.97
13 กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง โดย บลจ.กรุงไทย จำกัด (มหาชน)157,495,622,533-0.97
14 กองทุน เพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน157,003,476,193+0.49
15 บริษัท ทีซีซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด145,438,026,788+0.47
16 UBS AG SINGAPORE BRANCH133,657,985,411-0.27
17 SINGTEL STRATEGIC INVESTMENTS PTE LTD.122,724,543,000-1.13
18 บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด101,035,126,921+0.42
19 บริษัท เซ็นทรัลโฮลดิ้ง จำกัด90,578,484,920-0.65
20 บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)87,449,259,100+1.35
21 บริษัท สยามแม็คโคร โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด87,129,992,400-
22 นาย ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ80,527,156,915-
23 บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)76,277,458,672+0.84
24 STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY72,400,974,486-0.18
25 THE BANK OF NEW YORK MELLON70,364,166,655-0.18
26 บริษัท เอ็นจี โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด68,532,200,365-0.29
27 GIC PRIVATE LIMITED67,903,204,471-0.38
28 บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)64,031,121,901-0.98
29 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย63,839,982,894+2.28
30 บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)60,310,757,100-
31 บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)57,505,205,344-
32 นาย สารัชถ์ รัตนาวะดี56,699,999,550+1.33
33 ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน)55,600,451,257-1.45
34 SOUTH EAST ASIA UK (TYPE A) NOMINEES LIMITED54,793,183,204-0.18
35 ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)54,734,088,246+0.10
36 CITIBANK NOMINEES SINGAPORE PTE LTD-CBHK-PBGSG-RESTRICTED SHARES50,091,544,913-0.72
37 THE BANK OF NEW YORK (NOMINEES) LIMITED48,237,504,074-0.97
38 TELENOR ASIA PTE LTD46,421,934,862+0.54
39 นาย นิติ โอสถานุเคราะห์45,027,605,718+0.18
40 กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว44,800,367,687+0.21
41 นาย สมโภชน์ อาหุนัย43,083,587,080-1.01
42 บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)40,920,571,679+0.05
43 NORTRUST NOMINEES LTD-CL AC40,645,734,632-0.25
44 BNY MELLON NOMINEES LIMITED40,636,017,190-0.40
45 บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)40,612,831,090+1.29
46 HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD39,614,001,491-0.30
47 UBS AG HONG KONG BRANCH38,949,793,305+0.57
48 บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)36,040,647,550-
49 บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน)35,694,995,765+0.83
50 นาย ชูชาติ เพ็ชรอำไพ35,685,147,414+1.02
51 CHINA MOBILE INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED35,437,511,409+0.85
52 นาง ดาวนภา เพชรอำไพ35,100,000,000+1.03
53 UBS AG LONDON BRANCH33,836,573,670+0.30
54 บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)33,628,278,858-
55 SINGTEL GLOBAL INVESTMENT PTE. LTD.33,330,739,068-1.01
56 บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)33,216,738,370+0.31
57 SE ASIA (TYPE B) NOMINEES LLC32,451,053,332+0.20
58 CREDIT SUISSE AG, SINGAPORE BRANCH31,759,898,343+0.42
59 CHEVRON SOUTH ASIA HOLDINGS PTE LTD30,985,486,141-0.85
60 THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED30,191,838,624-0.92
61 TEPDIA Generating B.V.29,874,840,186+2.53
62 บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)29,871,224,125+1.29
63 นาย คีรี กาญจนพาสน์29,067,027,475-0.02
64 นาย อนันต์ อัศวโภคิน28,897,450,475-
65 บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)28,546,208,855+0.08
66 บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)28,365,181,835+0.01
67 EXXONMOBIL ASIA HOLDINGS PTE. LTD.27,633,375,000+0.83
68 CHASE NOMINEES LIMITED26,674,427,629-0.06
69 บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)26,565,420,958+0.06
70 บริษัท ไมเนอร์ โฮลดิ้ง (ไทย) จำกัด26,017,694,560-
71 นาย พิชญ์ โพธารามิก25,687,836,402+1.33
72 ING BANK N.V.25,452,472,593+0.86
73 บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)25,199,999,892-0.56
74 นาย ทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์24,833,792,547+1.06
75 บริษัท ซันไรส์ อีคิวตี้ จำกัด24,691,053,919-0.43
76 บริษัท ไทย เทลโค โฮลดิ้งส์ จำกัด24,426,059,800+0.54
77 บริษัท เอสซีจี ดิสทริบิวชั่น จำกัด23,751,908,644+2.43
78 UOB KAY HIAN (HONG KONG) LIMITED - Client Account23,344,718,868-0.02
79 B. Grimm Power (Singapore) Pte. Ltd.23,257,552,500-
80 CIMB BANK BERHARD23,082,329,559+1.23
81 บริษัท ทีโอเอ กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด21,446,100,000-1.42
82 บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด21,186,182,875+0.36
83 NORTRUST NOMINEES LIMITED-NT0 SEC LENDING THAILAND CL AC20,664,730,977-0.30
84 MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC20,009,127,430-0.54
85 บริษัท ซี.อาร์.จี.บริการ จำกัด19,913,127,300+0.36
86 บริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จำกัด19,517,136,150+0.50
87 บริษัท เจริญโภคภัณฑ์โฮลดิ้ง จำกัด19,117,291,615-
88 ENGIE GLOBAL DEVELOPMENTS B.V.18,917,226,490-0.29
89 บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)18,439,617,901-0.29
90 JARDINE CYCLE & CARRIAGE LIMITED17,580,802,008-0.43
91 บริษัท ไทยออยล์เพาเวอร์ จำกัด17,284,112,864-
92 บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)16,797,919,836+0.46
93 GULF CAPITAL HOLDINGS LIMITED16,763,625,000+1.33
94 นาย ฮาราลด์ ลิงค์16,669,015,125-
95 น.ส. ปรมาภรณ์ ปราสาททองโอสถ16,641,331,068-
96 AEON FINANCIAL SERVICE CO.,LTD.16,594,200,000-
97 ASAHI GLASS CO.,LTD.16,371,592,462-
98 DBS BANK LTD15,822,953,090-0.01
99 บริษัท ดับบลิวเอชเอ โฮลดิ้ง จำกัด15,739,335,072+1.82
100 ธนาคาร ออมสิน15,526,177,295-0.23
101 บริษัท เหมราช พัฒนาที่ดิน จำกัด (มหาชน)15,408,899,825-0.85
102 นาย เฉลิม หาญพาณิชย์15,379,875,000+0.53
103 บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)15,353,563,836+1.92
104 นาย มงคล ประกิตชัยวัฒนา15,337,968,697-1.40
105 ธนาคาร ธนชาต จำกัด (มหาชน)15,041,780,340-1.03
106 บริษัท ยูนิสเตรทช์ จำกัด14,540,598,154+1.51
107 กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 75/2514,413,531,780+0.18
108 บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด14,232,000,000-
109 บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)13,526,115,880+0.02
110 Orizon Limited13,428,715,000-
111 บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)13,253,527,666-
112 นาง ยุพิน ธีระโกเมน13,223,768,145+1.03
113 บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)12,807,836,500-0.25
114 บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)12,770,297,015-1.75
115 บริษัท ยู เอ็น เอส อโกรเคมีคัล จำกัด12,735,000,000+1.06
116 บริษัท วิทูรปกรณ์ โฮลดิ้ง จำกัด12,599,998,500+1.33
117 บริษัท มิตซุย วอเตอร์ โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด12,541,650,000+0.83
118 บริษัทเซรามิคซิเมนต์ไทย จำกัด12,485,752,154-
119 นาย ประทีป ตั้งมติธรรม12,372,624,278-0.35
120 กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล12,190,636,368+0.08
121 บริษัท กันกุล กรุ๊พ จำกัด12,115,858,832-
122 บริษัท วัฒนโสภณพนิช จำกัด12,089,925,795+0.79
123 น.ส. ธิดา แก้วบุตตา12,043,251,055+1.01
124 N.C.B.TRUST LIMITED-NORGES BANK 1112,002,233,909+0.12
125 GULF INVESTMENT AND TRADING PTE. LTD.11,925,000,150+1.33
126 นาง ยุพิน ธีระโกเมน ในฐานะผู้จัดการมรดกของ นายสมนึก หาญจิตต์เกษม11,896,378,333+1.03
127 บริษัท เสถียรธรรมโฮลดิ้ง จำกัด11,753,031,500+0.53
128 การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย11,746,027,110-1.60
129 บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)11,573,851,377-0.03
130 เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด11,565,461,600-2.60
131 บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก11,499,140,777-0.78
132 บริษัท กรุงเทพโปรดิ๊วส จำกัด (มหาชน)11,156,434,971+0.79
133 บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)11,106,192,479-0.07
134 บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด10,985,239,500-0.53
135 CTBC Bank Company Limited10,789,294,719-
136 นาย สมชาย หาญจิตต์เกษม10,693,373,870+1.03
137 บริษัท ปทุมไรซมิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน)10,623,189,472-0.45
138 BANK OF SINGAPORE LIMITED-THB SEG AC10,506,070,515+0.36
139 AIA COMPANY LIMITED - EQ4-P10,419,943,579+0.95
140 WORTH ACCESS TRADING LIMITED10,060,550,190+0.51
141 นาย จิโรจน์ สุชาโต10,007,739,158-
142 บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด (มหาชน)9,981,688,400-0.55
143 นาย อัฐ ทองแตง9,934,716,078+0.04
144 บริษัท นทลิน จำกัด9,929,496,039+0.68
145 น.ส. ณัฐชไม ถนอมบูรณ์เจริญ9,870,000,000+0.53
146 AIA COMPANY LIMITED - EQ3-P9,809,895,762+0.58
147 บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน)9,794,633,252-
148 NISSIN FOODS HOLDINGS CO., LTD.9,784,281,365-
149 N.C.B.TRUST LIMITED-NORGES BANK 19,667,378,208-1.43
150 UOB KAY HIAN PRIVATE LIMITED9,476,201,718-0.92
151 ธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)9,395,073,950-0.34
152 น.ส. กุณฑี สุริยวนากุล9,304,785,716+2.43
153 นาย ทวีฉัตร จุฬางกูร9,219,218,130+1.41
154 นาย เกรียงไกร สุริยวนากุล9,192,769,776+2.43
155 นาย ชาตรี โสภณพนิช9,137,770,432+0.05
156 บริษัท อเดลฟอส จำกัด9,086,474,196-
157 บริษัท เอซีเอส แคปปิตอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด9,072,000,000-
158 นาย ฤทธิ์ ธีระโกเมน9,006,993,955+1.02
159 กองทุนเปิด ทหารไทย พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม พลัส8,895,069,160+0.21
160 บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน)8,826,974,133-1.95
161 นาย ปริญญา เธียรวร8,765,055,000+0.52
162 นาย อิทธิ ทองแตง8,711,555,830+0.05
163 บริษัท เลียวไพรัตนวิสาหกิจ จำกัด8,679,029,981+1.49
164 นาย ธรรศพลฐ์ แบเลเว็ลด์8,613,357,864+2.30
165 บริษัท ยูนีค เน็ตเวิร์ค จำกัด8,565,952,996+0.85
166 ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)8,364,258,126-0.05
167 นาง มุกดา บุญเสี่ยง8,345,647,293-1.02
168 นาย วีรพัฒน์ พูนศักดิ์อุดมสิน8,193,566,574+0.17
169 นาย วิโรจน์ ธนาลงกรณ์8,035,417,000+0.81
170 ASIAN DEVELOPMENT BANK8,028,750,000+0.80
171 นาย วรวิทย์ วีรบวรพงศ์7,998,056,942-1.10
172 บริษัท สิงห์ พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด7,957,814,624+1.21
173 บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)7,932,804,526-0.12
174 บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด7,931,347,052+0.58
175 บริษัท ทุนมหาโชค จำกัด7,921,392,656-0.62
176 BNP PARIBAS SECURITIES (ASIA) LTD-FOR COLAS7,900,769,744-1.24
177 บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)7,804,693,721+0.58
178 นาย อนันต์ กาญจนพาสน์7,761,251,842-0.59
179 LGT BANK (SINGAPORE) LTD7,729,997,904+1.56
180 บริษัท เอฟแอนด์เอส 79 จำกัด7,728,206,241+0.50
181 BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES LUXEMBOURG7,640,718,712+0.16
182 บริษัท กัลฟ์ โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด7,500,000,150+1.33
183 น.ส. วิอร ทองแตง7,464,497,640+0.06
184 นาย ลุชัย ภุขันอนันต์7,408,650,914-1.01
185 บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)7,407,477,275-
186 การประปาส่วนภูมิภาค7,356,800,000-
187 บริษัท โชควัฒนา จำกัด7,330,579,546+0.02
188 SOJITZ CORPORATION7,319,753,525+0.88
189 บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)7,311,300,010-0.43
190 กองทุนเปิด บัวหลวงทศพล7,294,612,765-0.81
191 บริษัท มหาศิริ สยาม จำกัด7,280,321,490+1.92
192 BANK OF SINGAPORE LIMITED-SEG7,121,731,540-0.65
193 บริษัท จี แอล แอสเซทส์ จำกัด7,089,063,958-0.33
194 บริษัท หทัยจรูญเอกโฮลดิ้ง จำกัด7,076,160,000+0.96
195 TICON INTERNATION PTE.LTD.7,066,290,000-0.83
196 บริษัท บีบีทีวี แอสเซตแมเนจเมนท์ จำกัด7,052,030,451-0.26
197 บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)6,954,735,556+0.52
198 บริษัท เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน)6,942,535,295+1.38
199 บริษัท เมย์แลนด์ จำกัด6,837,700,697-
200 นาย ชานนท์ เรืองกฤตยา6,802,573,632-0.98
201 นาย สุระ คณิตทวีกุล6,759,653,334+4.70
202 CREDIT SUISSE AG, HONG KONG BRANCH6,696,391,570-0.69
203 กองทุนเปิด บัวหลวงเฟล็กซิเบิ้ลเพื่อการเลี้ยงชีพ6,687,375,425+0.24
204 บริษัท สตรองโฮลด์ แอสเซ็ทส์ จำกัด6,671,729,200-0.62
205 บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส์ จำกัด6,653,353,971-0.63
206 บริษัท แรนเดอรีเบอรามาการ จำกัด6,646,464,000-
207 บริษัท บีบีทีวี แซทเทลวิชั่น จำกัด6,646,044,560-0.62
208 น.ส. จรีพร จารุกรสกุล6,631,909,040+1.74
209 บริษัท ไอเอสทีเอส (ไทยแลนด์) จำกัด6,588,054,756+0.88
210 นาย พุฒิพงศ์ ปราสาททองโอสถ6,542,348,750-
211 ดร. พิเชษฐ์ วิริยะจิตรา6,511,302,000-0.92
212 บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)6,500,406,375+0.01
213 นาย จตุภัทร์ ตั้งคารวคุณ6,453,706,000-1.42
214 นาย ณัฏฐวุฒิ ตั้งคารวคุณ6,436,650,000-1.42
215 นาง บุศทรี หวั่งหลี6,436,650,000-1.42
216 นาย วนรัชต์ ตั้งคารวคุณ6,436,650,000-1.42
217 CDIB & PARTNERS INVESTMENT HOLDING PTE.LTD.6,385,209,270+0.63
218 บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)6,361,881,500+0.52
219 บริษัท มหากิจโฮลดิ้ง จำกัด6,359,322,400-0.62
220 นาย ปรินทร์ โลจนะโกสินทร์6,350,679,030-1.58
221 บริษัท โกลเบ๊กซ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด6,348,230,966+1.58
222 บริษัท ทุนรุ่งเรือง จำกัด6,325,827,600-0.62
223 บริษัท บี.กริม จอยน์ เว็นเจอร์ โฮลดิ้ง จำกัด6,194,940,938-
224 นาย สุรชัย โชติจุฬางกูร6,194,819,500-1.28
225 MITSUBISHI CORPORATION6,189,863,136-2.81
226 บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)6,176,956,182-
227 OMAC (HK) LIMITED6,123,040,000+2.11
228 บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน)6,118,923,894+0.14
229 นาย วิชา พูลวรลักษณ์6,045,053,330+0.01
230 บริษัท โซ วอเตอร์ จำกัด6,018,418,140+1.43
231 นาย อติคุณ ทองแตง5,969,890,160+0.08
232 HSBC BANK PLC- PRUDENTIAL ASSURANCE COMPANY OBA ESI5,962,004,428-0.67
233 บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)5,955,094,726-1.24
234 การไฟฟ้า ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย5,891,537,500-0.88
235 บริษัท เรียล มูฟ จำกัด5,884,404,747-
236 มูลนิธิเอสซีจี5,872,812,000-
237 C.P. Foods International Limited5,872,250,000+1.06
238 บริษัท ศรีตรัง โฮลดิ้งส์ จำกัด5,810,061,630-
239 นาย ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล5,791,055,341+0.36
240 น.ส. วันดี กุญชรยาคง5,790,000,000-
241 บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)5,781,391,020+0.02
242 นาย กวิน กาญจนพาสน์5,753,486,267-
243 บริษัท นิวสตาร์ วิคเตอร์ จำกัด5,699,956,414-0.56
244 น.ส. วลัยพร จิรภูมิมินทร์5,660,000,000+1.06
245 บริษัท ซี.ที. เวนเจอร์ จำกัด5,641,491,591-
246 นาย สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์5,618,400,000-
247 บริษัท ไวด์ บรอด คาสท์ จำกัด5,599,680,430+0.85
248 บริษัท โฮลด์ โคลล์ จำกัด5,574,888,800-0.40
249 บริษัท ไทย ปิโตรเคมีกัล อุตสาหกรรม จำกัด5,523,838,338+1.51
250 บริษัท บางกอกแอร์เวย์สโฮลดิ้ง จำกัด5,483,750,000-
251 POSCO5,474,737,541-
252 บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน)5,467,431,947+0.43
253 นาย พงศ์ศักดิ์ ธรรมธัชอารี5,417,669,705+2.07
254 นาย สุทธิลักษณ์ จิราธิวัฒน์5,408,949,478-0.36
255 บริษัท บางกอกกล๊าส จำกัด (มหาชน)5,399,999,136-0.93
256 นาย สถาพร งามเรืองพงศ์5,353,411,500-1.20
257 นาย นเรศ งามอภิชน5,346,290,000+1.05
258 นาย สันติ ภิรมย์ภักดี5,332,344,117+1.19
259 MERRILL LYNCH SINGAPORE PTE.LTD5,287,500,000-
260 สหกรณ์ออมทรัพย์การไฟฟ้าฝ่ายผลิต แห่งประเทศไทย จำกัด5,261,064,120+0.49
261 STANLEY ELECTRIC HOLDING ASIA-PACIFIC PTE, LTD.5,209,650,000-0.44
262 น.ส. เพียงใจ หาญพาณิชย์5,190,687,605-0.46
263 นาย พิธาน องค์โฆษิต5,184,553,876+3.30
264 บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน)5,160,991,451-
265 นาย พงษ์ศักดิ์ โล่ห์ทองคำ5,118,144,160-
266 MAYBANK KIM ENG HOLDINGS LIMITED5,084,455,853-
267 บริษัท แอสเพน โฮลดิ้งส์ จำกัด5,055,460,740-1.01
268 บริษัท 3 เอส โฮลดิ้ง จำกัด5,054,400,052+0.96
269 บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด5,045,416,740-
270 EAST FOURTEEN LIMITED-DFA EMERG MARKET CORE EQ PORT4,995,418,380-0.24
271 นาย มิน เธียรวร4,938,897,000-0.02
272 นาย อมร ทรัพย์ทวีกุล4,923,439,563-1.02
273 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว4,895,063,472+0.69
274 บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)4,882,266,939+0.61
275 บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)4,827,813,343-
276 DELTA ELECTRONICS INC.4,821,687,765-0.72
277 บริษัท เคเอสแอล ชูการ์ โฮลดิ้ง จำกัด4,811,487,524+1.22
278 นาย สราวุฒิ พรพัฒนารักษ์4,752,528,550-2.83
279 บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)4,751,122,725+1.46
280 SUCCESSFUL DRAGON LIMITED4,702,098,600-
281 บริษัท อาคเนย์ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)4,701,844,214+0.01
282 นาย ปริญญ์ จิราธิวัฒน์4,663,708,789-0.77
283 นาย สมยศ อนันตประยูร4,651,761,227+1.72
284 นาย พิพัฒ พะเนียงเวทย์4,643,113,867-0.04
285 นาย สาธิต วิทยากร4,627,668,192-
286 SKI Carbon Black (Mauritius) Limited4,618,223,237-
287 นาย ทศ จิราธิวัฒน์4,616,959,153-0.78
288 บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)4,566,335,940-0.37
289 นาย เกรียงไกร ศิระวณิชการ4,555,817,100-
290 นาย อนุพงษ์ อัศวโภคิน4,540,946,037-1.50
291 กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวปันผล 70/304,530,489,563+0.50
292 นาย วิกรม กรมดิษฐ์4,515,763,240-
293 นาย มานิต อุดมคุณธรรม4,499,078,354+1.32
294 POLYPLEX (ASIA) PTE LTD.4,494,237,649+2.03
295 นาย ณัฐภพ รัตนสุวรรณทวี4,457,582,891-1.55
296 บริษัท ช.การช่าง โฮลดิ้ง จำกัด4,456,309,780+1.92
297 บริษัท เดอะ วนชัย กรุ๊ป อ๊อฟ คอมปานีส์ จำกัด4,453,088,320-2.86
298 บริษัท ชนัตถ์และลูก จำกัด4,439,623,755-1.90
299 นาย วิลเลียม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค4,428,885,271+0.03
300 BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, LONDON BRANCH4,375,988,131+0.33
301 น.ส. ดวงใจ แก้วบุตตา4,363,026,971+1.01
302 บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)4,352,817,625+0.09
303 MANDARIN ORIENTAL HOLDINGS B.V.4,351,660,000-
304 นาย ประชา ดำรงค์สุทธิพงศ์4,342,075,162+0.83
305 น.ส. ฉันทนา จิรัฐิติภัทร์4,335,075,000-1.38
306 HWIC ASIA FUND A/C CLASS C4,294,241,503-
307 บริษัท ซี.พี.แลนด์ จำกัด (มหาชน)4,254,799,560-0.76
308 น.ส. ประพิชญา พรมมาส4,188,747,600-
309 นาย วิชัย วชิรพงศ์4,176,941,408-1.27
310 บริษัท รัชกิจ โฮลดิ้ง จำกัด4,174,064,800-2.01
311 NOMURA SINGAPORE LIMITED-NOMURA ASIA INVESTMENT SINGAPORE4,168,931,444-
312 บริษัท ควอลิตี้ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)4,161,585,106-
313 บริษัท อิออน โฮลดิ้งส์ (ไทยแลนด์) จำกัด4,158,000,000-
314 บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)4,146,192,099+0.12
315 น.ส. กรรณิกา พลัสสินทร์4,109,185,824+0.97
316 กองทุนเปิด ธนชาตหุ้นปันผล4,081,509,335-0.29
317 บริษัท รังสิตพลาซ่า จำกัด4,024,575,767-
318 นาย สุวิน ไกรภูเบศ4,017,669,900+0.56
319 J.P. MORGAN BANK LUXEMBOURG S.A. LEND4,009,518,751-0.07
320 MISS SUNEE SERIPANU3,985,237,308-2.63
321 น.ส. แพทองธาร ชินวัตร3,964,648,576-
322 TATA STEEL GLOBAL HOLDINGS PTE.LTD.3,945,745,737-
323 นาย วินัย เตียวสมบูรณ์กิจ3,936,338,299-0.33
324 นาย ณัฐพล จุฬางกูร3,897,892,849+0.81
325 นาย ชัย โสภณพนิช3,890,932,178+0.55
326 บริษัท ไอ.ดี.เอฟ. จำกัด3,844,260,906+0.42
327 น.ส. พินทองทา ชินวัตร3,836,744,514-
328 นาง ปัญจพร โชติจุฬางกูร3,833,129,040-1.28
329 คุณหญิง พจมาน ดามาพงศ์3,828,115,732-
330 บริษัท เจ อาร์ เค โฮลดิ้งส์ จำกัด3,822,220,512+7.88
331 BANQUE PICTET & CIE SA3,791,341,183+0.08
332 กองทุนเปิด อเบอร์ดีนสมอลแค็พ3,788,564,805-0.29
333 บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)3,767,089,240-0.45
334 นาย เพชร โอสถานุเคราะห์3,746,007,570-
335 นาย รัตน์ โอสถานุเคราะห์3,743,392,500-
336 TAKEUCHI PRESS INDUSTRIES CO.,LTD.3,724,522,500+0.85
337 MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION3,698,944,240-0.49
338 นาย พีระพงศ์ จรูญเอก3,676,113,676-
339 Deutsche Bank AG Singapore PWM3,658,808,494-0.78
340 MRS. ARUNEE CHAN3,648,298,018+0.06
341 นาย รุ่งโรจน์ แสงศาสตรา3,584,000,000-2.68
342 ธนาคาร เกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)3,583,815,241-0.48
343 BANYAN TREE HOLDINGS LIMITED3,582,352,416+5.21
344 กองทุน บำเหน็จบำนาญข้าราชการ3,580,584,813-0.53
345 บริษัท ไทยเรยอน จำกัด (มหาชน)3,578,265,625-
346 นาย เชง นิรุตตินานนท์3,567,869,095-2.81
347 บริษัท พีระเดชาพันธ์ โฮลดิ้ง3,564,000,000+0.51
348 บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)3,548,645,504-0.50
349 นาง จริยา แก้วบุตตา3,534,973,200+1.01
350 นาง อตินุช มาลากุล ณ อยุธยา3,511,820,785-
351 นาง ณัฐธีรา บุญศรี3,497,768,135-0.71
352 นาง สมพร หาญพาณิชย์3,472,875,000+0.53
353 NEWSAGA LIMITED3,472,600,000-0.56
354 บริษัท กรุงเทพ ซินธิติกส์ จำกัด3,462,794,844-0.63
355 นาย ธีรพงศ์ จันศิริ3,457,985,067-2.81
356 น.ส. พลอยส่องแสง นพรัมภา3,456,056,975-0.96
357 นาย พิชัย จิราธิวัฒน์3,454,022,186-0.75
358 บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)3,450,643,360+0.04
359 EAST FOURTEEN LIMITED-DIMENSIONAL EMER MKTS VALUE FD3,446,431,250-0.53
360 บริษัท เค ทู เจ โฮลดิ้ง จำกัด3,438,000,000-
361 MANILA WATER (THAILAND) COMPANY LIMITED3,425,875,090-
362 King's Eye Investments Ltd.3,422,650,000+0.79
363 นาย สุขกาญจน์ วัธนเวคิน3,421,670,443-0.47
364 นาย สุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์3,405,793,344-0.79
365 นาง นิจพร จรณะจิตต์3,404,346,806+0.22
366 บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)3,375,595,690-0.42
367 มูลนิธินายห้างโรงปูนผู้หนึ่ง3,365,032,000-
368 KINPO ELECTRONICS, INC.3,347,937,773-1.10
369 นาง ละออ ตั้งคารวคุณ3,335,172,206-1.37
370 ธนาคารออมสิน3,326,887,780-0.04
371 นาย ยืนยง โอภากุล3,312,560,000+0.53
372 BANK OF SINGAPORE LIMITED3,294,648,599+0.40
373 นาย สุทธิเดช จิราธิวัฒน์3,282,355,989-0.75
374 นาย อิทธิพัทธ์ พีระเดชาพันธ์3,277,302,930+0.51
375 นาย ธัญชาติ กิจพิพิธ3,232,672,400+0.85
376 นาย ประจักษ์ ตั้งคารวคุณ3,218,325,000-1.42
377 บริษัท ซี.พี.อินเตอร์ฟู้ด (ไทยแลนด์) จำกัด3,215,336,647+0.85
378 นาย จุลเวช ยศสุนทรากุล3,210,000,000-
379 บัญชี บริหาร กิจการ3,208,874,061-
380 MURAMOTO INDUSTRY CO., LTD.3,205,095,300+1.40
381 นาง เพาพิลาส เหมวชิรวรากร3,183,750,000+1.06
382 บริษัท สุวินทวงศ์ โกลด์ แอสเซ็ท จำกัด3,153,637,052-
383 ร้อยตรี เสรี โอสถานุเคราะห์3,152,462,500-
384 SATHINEE CO.,LTD.3,148,750,668+0.63
385 กองทุนเปิด เค 20 ซีเล็คท์หุ้นระยะยาวปันผล3,144,671,823-0.06
386 AUSTIN ASSET LIMITED3,139,500,000+0.77
387 WGI EMERGING MARKETS FUND, LLC.3,133,839,600-0.36
388 CHAROEN POKPHAND HOLDING CO.,LTD3,126,099,300+0.43
389 นาย ก้องภพ สุริยวนากุล3,114,719,938+2.43
390 นาย ไกรสร จันศิริ3,111,516,326-2.81
391 KGI ASIA (HOLDINGS) PTE. LTD.3,106,900,224-0.45
392 MINDO ASIA INVESTMENTS LIMITED3,103,598,675+0.02
393 นาย ศักดิ์ นานา3,103,056,000-
394 CHAILEASE FINANCE CO., LTD.3,092,103,816-
395 น.ส. ชามา สุริยวนากุล3,088,764,000+2.43
396 นาย พิชิต วิวัฒน์รุจิราพงศ์3,085,499,395+0.83
397 นาย จักรพงษ์ จักราจุฑาธิบดิ์3,080,000,000-1.82
398 บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)3,076,874,611-0.77
399 นาย ปัญญา นิรันดร์กุล3,069,528,838-1.72
400 ด.ช. กอกฤษต สุริยวนากุล3,066,052,500+2.43
401 นาง อาริญา ปราสาททองโอสถ3,043,011,250-
402 บริษัท มายเรียด วัสดุ จำกัด3,040,271,055+0.92
403 บริษัท พรรณธิอร จำกัด3,035,064,468-5.88
404 นาย ชัชวาลย์ เจียรวนนท์3,024,561,893-0.19
405 นาย สุทธิศักดิ์ จิราธิวัฒน์3,006,599,506-0.76
406 นาง รัตนา นรพัลลภ3,003,330,488-0.79
407 บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด(มหาชน)3,000,000,000+1.33
408 บริษัท วัฒนภักดี จำกัด2,988,000,000+1.41
409 นาย วัฒน์ จิราธิวัฒน์2,961,334,056-0.77
410 นาย กอบชัย จิราธิวัฒน์2,961,252,650-0.77
411 บริษัท เตียง จิราธิวัฒน์ จำกัด2,954,139,563-1.14
412 นาย ประภาส ชลศรานนท์2,937,299,423-1.72
413 กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นปันผล2,933,941,448+0.27
414 บริษัท สินแพทย์ จำกัด2,911,760,838+0.77
415 NOMURA SECURITIES CO LTD-CLIENT A/C2,885,918,262+0.01
416 บริษัท บริหารสินทรัพย์ทวี จำกัด2,880,721,620+0.62
417 นาย สุนทร เด่นธรรม2,867,927,305+0.50
418 นาย สุทธิธรรม จิราธิวัฒน์2,847,818,163-0.76
419 น.ส. ฐิตินันท์ วัธนเวคิน2,808,491,723+0.24
420 RBC INVESTOR SERVICES TRUST2,804,942,515-0.62
421 นาง วรรณสมร วรรณเมธี2,801,386,739-0.04
422 C.P. FOODS INTERNATIONAL LIMITED2,800,165,529+0.85
423 นาย ณรงค์ฤทธิ์ จิราธิวัฒน์2,798,097,838-0.79
424 นาง ถนอมศรี สุดโต2,790,276,709-
425 MR. CHALERMCHAI MAHAGITSIRI2,789,641,325-0.23
426 นาย สมเกียรติ ธนัตถ์เจริญกุล2,786,259,650-1.02
427 นาย ไวยวุฒิ สินเจริญกุล2,783,632,952-
428 CREDIT SUISSE FIRST BOSTON (SINGAPORE) LIMITED2,780,100,000+0.29
429 นาย ไพบูลย์ ดำรงชัยธรรม2,769,483,923-0.71
430 กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์ อินคัมพลัส2,761,835,307-0.28
431 นาย เจตรศิริ บุญดีเจริญ2,752,473,390+4.32
432 บริษัท ควอลิตี้ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)2,740,460,800-0.75
433 นาย สุทธิภัค จิราธิวัฒน์2,740,147,813-0.79
434 นาย สุทธิสาร จิราธิวัฒน์2,740,147,813-0.79
435 กองทุนเปิด บัวหลวงปัจจัย 4 หุ้นระยะยาวปันผล2,731,336,016-1.10
436 THE BANK OF NEW YORK (NOMINEES) LIMITED A/C 51002,729,659,264-0.51
437 สหกรณ์ออมทรัพย์การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จำกัด2,727,514,250+2.03
438 บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด(มหาชน)2,712,150,000+0.68
439 นาง จารุวรรณ วนาสิน2,708,718,453-
440 กองทุน บำเหน็จบำนาญข้าราชการ2,706,767,466-0.27
441 นาย สำเริง มนูญผล2,704,788,060-0.84
442 กองทุนเปิด เค พร็อพเพอร์ตี้ เซคเตอร์2,697,346,560+0.54
443 บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จำกัด (มหาชน)2,691,874,540-0.53
444 บริษัท ทุนบุรีรัมย์ จำกัด2,685,951,950-
445 THE BANK OF NEW YORK MELLON DR2,683,863,576-0.52
446 บริษัท พรีเมียร์ ฟิชชั่น แคปปิตอล จำกัด2,671,191,201+0.50
447 บริษัท ยูนีเซ็นทรัล จำกัด2,668,224,112+0.08
448 นาย ธีระยุทธ จิราธิวัฒน์2,657,918,488-0.77
449 บริษัท น้ำตาลตะวันออก จำกัด2,627,661,128+0.29
450 นาย ธีระเกียรติ จิราธิวัฒน์2,621,729,738-0.79
451 นาง จารุณี ชินวงศ์วรกุล2,621,574,700-0.02
452 นาย ธีระเดช จิราธิวัฒน์2,612,917,238-0.79
453 นาง สมกมล เวชชาชีวะ2,612,917,238-0.79
454 นาย ภัสสรกรณ์ จิราธิวัฒน์2,612,305,350-0.79
455 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เค มาสเตอร์ พูล ฟันด์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว2,599,570,300+0.77
456 บริษัท บีบีทีวี เอ็คควิตี้ จำกัด2,597,972,363+0.10
457 นาย ปริญญา วิญญรัตน์2,597,657,044+0.92
458 Toray Industries, Inc.2,590,963,200-0.98
459 กองทุนเปิด อเบอร์ดีนโกรท2,588,934,992-0.46
460 น.ส. รมณี บุญดีเจริญ2,571,637,122+4.32
461 นาย เจตรมงคล บุญดีเจริญ2,571,637,122+4.32
462 นาย สิทธิชัย ลีสวัสดิ์ตระกูล2,569,049,678-0.40
463 บริษัท สารสิน จำกัด2,563,609,775+1.31
464 APCO CAPITAL PTE. LTD.2,552,000,000+3.45
465 บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)2,535,205,740-0.28
466 นาย สุทธิพันธ์ จิราธิวัฒน์2,515,059,663-0.75
467 PLAN B INVESTMENT HOLDING LIMITED2,512,478,455-1.59
468 บริษัท ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)2,508,745,320-
469 มหาวิทยาลัยมหิดล2,508,550,946+0.20
470 นาย สดาวุธ เตชะอุบล2,488,765,289-2.97
471 กองทุนเปิด บัวหลวงตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ2,487,205,736-0.24
472 บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)2,485,268,698-0.64
473 บริษัท สยามสวีท โฮลดิ้ง จำกัด2,475,000,000-
474 นาย พงษ์ชัย อมตานนท์2,474,222,588+0.74
475 บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด - 101S2,465,609,194+1.94
476 KGI ASIA LIMITED2,463,762,166-0.23
477 GERLACH & CO.-ORBIS SICAV EMERGING MARKETS EQUITY FUND2,463,347,493-0.52
478 บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน)2,463,019,407-0.58
479 ENGINE HOLDINGS ASIA PTE. LTD.2,455,649,873+0.82
480 นาย เชิดชู โสภณพนิช2,445,442,838+0.50
481 นาย อนุทิน ชาญวีรกูล2,422,220,893+0.68
482 บริษัท บันยัน ทรี รีสอร์ท แอนด์ สปา (ไทยแลนด์) จำกัด2,397,942,432+5.21
483 CIMB-PRINCIPAL PROPERTY INCOME FUND2,391,621,221+0.05
484 บริษัท ไสวประภาสและบุตร จำกัด2,384,627,300-0.96
485 น.ส. สาธิตา วิทยากร2,370,739,839-
486 นาย อภิรุม ปัญญาพล2,366,736,323+0.95
487 กองทุนเปิด อเบอร์ดีนหุ้นระยะยาว2,348,465,549-0.46
488 บริษัท Siam Magi จำกัด2,346,000,000-
489 บริษัท จตุบุตรโฮลดิ้ง จำกัด2,344,782,340+0.67
490 บริษัท โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม จำกัด2,328,210,000-
491 LION CORPORATION2,311,293,316-
492 บริษัท สมบูรณ์ โฮลดิ้ง จำกัด2,302,369,775-
493 บริษัท โรงพยาบาลวิภาราม จำกัด2,302,330,070+0.59
494 ASIAN OPPS I LIMITED2,290,030,313-
495 POLYPLEX CORPORATION LTD.2,289,694,946+2.03
496 นาง อารดา จรูญเอก2,288,573,687-
497 นาย เสถียร เศรษฐสิทธิ์2,273,582,700+0.53
498 มูลนิธิ ป้าทองคำ เอ็มเค2,266,783,768+1.03
499 นาง อัจฉรา ตั้งมติธรรม2,265,978,525-0.50
500 นาย สรพจน์ เตชะไกรศรี2,261,890,661-2.07