คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

จัดอันดับเศรษฐีหุ้นไทย 19/03/2019

No. Name จำนวนเงิน (บาท) %
1 กระทรวงการคลัง1,419,459,659,168+1.31
2 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด1,127,670,308,918+0.81
3 บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)601,662,622,345+1.40
4 SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED341,059,108,288+0.93
5 STATE STREET EUROPE LIMITED321,916,689,786+0.93
6 สำนักงานประกันสังคม252,250,903,877+0.48
7 บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)220,358,330,272+0.82
8 MUFG BANK,LTD. BAY ACCOUNT212,074,955,475+0.67
9 บริษัท ซี.พี.เมอร์แชนไดซิ่ง จำกัด203,414,943,600+1.68
10 บริษัท อินโดรามา รีซอสเซส จำกัด167,363,335,435+1.57
11 กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง โดย บลจ.เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)148,416,375,181+1.24
12 กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง โดย บลจ.กรุงไทย จำกัด (มหาชน)148,416,374,879+1.24
13 กองทุน เพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน143,150,228,294+1.08
14 บริษัท ทีซีซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด135,878,719,863+1.51
15 UBS AG SINGAPORE BRANCH135,359,864,611+0.85
16 SINGTEL STRATEGIC INVESTMENTS PTE LTD.125,151,299,500+0.83
17 บริษัท สยามแม็คโคร โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด97,031,127,900+1.36
18 บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด95,604,632,631-0.66
19 บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)87,180,684,246+0.15
20 บริษัท เซ็นทรัลโฮลดิ้ง จำกัด84,108,593,140+1.05
21 บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)75,751,114,734+0.13
22 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย72,867,733,388+0.92
23 บริษัท เอ็นจี โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด72,097,459,343-
24 นาย ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ70,983,959,140-0.41
25 STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY70,059,638,368+0.80
26 นาย สารัชถ์ รัตนาวะดี68,228,999,459+0.28
27 GIC PRIVATE LIMITED67,187,534,700+0.44
28 บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)67,164,252,225+1.36
29 บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)66,888,312,527-0.06
30 THE BANK OF NEW YORK MELLON64,352,481,341+0.58
31 บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)53,915,510,771+0.89
32 ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)53,877,296,817+0.70
33 SOUTH EAST ASIA UK (TYPE A) NOMINEES LIMITED53,727,844,893+0.93
34 ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน)52,734,222,600+3.63
35 TELENOR ASIA PTE LTD52,224,676,720-0.97
36 CITIBANK NOMINEES SINGAPORE PTE LTD-CBHK-PBGSG-RESTRICTED SHARES50,809,703,263-
37 THE BANK OF NEW YORK (NOMINEES) LIMITED46,557,279,806+1.15
38 นาย นิติ โอสถานุเคราะห์46,030,786,682+1.57
39 กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว44,142,645,998+0.68
40 นาย สมโภชน์ อาหุนัย41,987,736,586+1.04
41 บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)40,844,539,824+0.54
42 บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)40,346,264,780-
43 NORTRUST NOMINEES LTD-CL AC39,692,065,601+0.65
44 บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)37,283,428,500-
45 SINGTEL GLOBAL INVESTMENT PTE. LTD.37,202,491,586+0.90
46 UBS AG HONG KONG BRANCH36,467,425,217+0.29
47 บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน)35,694,995,765+0.83
48 BNY MELLON NOMINEES LIMITED34,722,197,789+1.17
49 TEPDIA Generating B.V.34,538,844,772+1.82
50 UBS AG LONDON BRANCH34,513,471,776-0.79
51 บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)33,894,844,083+1.11
52 นาย ชูชาติ เพ็ชรอำไพ33,126,756,476+1.10
53 THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED32,876,191,594+1.01
54 นาย คีรี กาญจนพาสน์32,690,153,648-0.87
55 นาง ดาวนภา เพชรอำไพ32,580,000,000+1.10
56 SE ASIA (TYPE B) NOMINEES LLC31,906,646,903+1.13
57 บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)31,189,998,504+0.10
58 CREDIT SUISSE AG, SINGAPORE BRANCH31,024,565,360+0.64
59 HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD30,330,586,766+0.72
60 บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)29,871,224,125+1.29
61 บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)29,810,996,295-0.10
62 นาย อนันต์ อัศวโภคิน29,755,908,489-
63 CHINA MOBILE INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED28,590,263,442+0.84
64 นาย พิชญ์ โพธารามิก28,145,492,299+0.08
65 CHEVRON SOUTH ASIA HOLDINGS PTE LTD27,834,419,754+3.77
66 บริษัท ไมเนอร์ โฮลดิ้ง (ไทย) จำกัด27,655,171,840+1.32
67 บริษัท ไทย เทลโค โฮลดิ้งส์ จำกัด27,479,317,275-0.97
68 B. Grimm Power (Singapore) Pte. Ltd.26,358,559,500-
69 บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)25,212,056,448-0.39
70 EXXONMOBIL ASIA HOLDINGS PTE. LTD.24,436,125,000+3.74
71 บริษัท ซันไรส์ อีคิวตี้ จำกัด23,936,579,033+0.46
72 บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)23,671,365,715-0.39
73 นาย ทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์23,366,141,982+1.16
74 ING BANK N.V.23,258,293,921-
75 บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)22,539,999,903+0.62
76 UOB KAY HIAN (HONG KONG) LIMITED - Client Account22,114,871,667+0.03
77 CIMB BANK BERHARD21,372,527,369+1.33
78 NORTRUST NOMINEES LIMITED-NT0 SEC LENDING THAILAND CL AC20,256,857,784+0.50
79 GULF CAPITAL HOLDINGS LIMITED20,172,228,750+0.28
80 ENGIE GLOBAL DEVELOPMENTS B.V.19,901,359,660-
81 บริษัท ทีโอเอ กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด19,773,000,000+0.77
82 บริษัท เอสซีจี ดิสทริบิวชั่น จำกัด19,716,390,185+2.34
83 บริษัท เจริญโภคภัณฑ์โฮลดิ้ง จำกัด19,685,131,960-1.92
84 MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC19,140,031,647+0.49
85 นาย ฮาราลด์ ลิงค์18,881,148,755-
86 บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)18,580,203,902+0.20
87 บริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จำกัด17,774,967,583+0.47
88 บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด17,642,312,285+1.75
89 บริษัท ไทยออยล์เพาเวอร์ จำกัด17,595,538,321+0.88
90 CHASE NOMINEES LIMITED17,511,159,796+1.31
91 JARDINE CYCLE & CARRIAGE LIMITED17,048,050,432+0.45
92 บริษัท ซี.อาร์.จี.บริการ จำกัด16,582,204,188+1.75
93 บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)16,387,400,086-0.30
94 ASAHI GLASS CO.,LTD.16,371,592,462+2.98
95 บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)16,091,715,944+0.92
96 ธนาคาร ออมสิน15,946,995,850+0.33
97 บริษัท เฟรเซอร์ส แอสเซ็ทส์ จำกัด15,928,373,676-1.12
98 บริษัท ดับบลิวเอชเอ โฮลดิ้ง จำกัด15,514,331,896+0.47
99 AEON FINANCIAL SERVICE CO.,LTD.15,452,800,000+0.28
100 บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด15,343,875,000-
101 บริษัท เหมราช พัฒนาที่ดิน จำกัด (มหาชน)15,145,499,828-
102 DBS BANK LTD14,827,458,618+0.93
103 น.ส. ปรมาภรณ์ ปราสาททองโอสถ14,744,658,835-0.38
104 GULF INVESTMENT AND TRADING PTE. LTD.14,349,750,181+0.28
105 บริษัท ยูนิสเตรทช์ จำกัด14,291,840,429-0.79
106 บริษัท เสถียรธรรมโฮลดิ้ง จำกัด14,253,676,500+1.32
107 กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 75/2514,226,145,671+0.69
108 Orizon Limited13,965,863,600+2.88
109 นาย มงคล ประกิตชัยวัฒนา13,765,113,536+4.73
110 บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด13,442,971,600-1.12
111 บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)13,394,483,736+0.98
112 บริษัท ยู เอ็น เอส อโกรเคมีคัล จำกัด13,365,000,000+1.68
113 นาง ยุพิน ธีระโกเมน13,360,565,747-
114 นาย เฉลิม หาญพาณิชย์13,264,125,000+0.61
115 บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)13,238,508,100+2.15
116 บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)13,214,182,853+0.39
117 บริษัท มิตซุย วอเตอร์ โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด12,852,600,000-0.81
118 การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย12,688,221,798-
119 น.ส. ธิดา แก้วบุตตา12,581,281,090+1.92
120 บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)12,284,876,368-
121 นาง ยุพิน ธีระโกเมน ในฐานะผู้จัดการมรดกของ นายสมนึก หาญจิตต์เกษม12,019,444,315-
122 น.ส. ณัฐชไม ถนอมบูรณ์เจริญ11,970,000,000+1.32
123 กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล11,718,217,609+1.02
124 บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)11,683,925,833+0.29
125 N.C.B.TRUST LIMITED-NORGES BANK 1111,650,844,659+0.33
126 BANK OF SINGAPORE LIMITED-THB SEG AC11,492,664,728+0.68
127 นาย ประทีป ตั้งมติธรรม11,449,562,593+0.97
128 บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก11,393,796,460-0.14
129 บริษัท กันกุล กรุ๊พ จำกัด11,377,086,952-
130 บริษัทเซรามิคซิเมนต์ไทย จำกัด11,291,462,817+0.96
131 บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)11,289,758,781+0.11
132 บริษัท กรุงเทพโปรดิ๊วส จำกัด (มหาชน)11,277,671,776+0.76
133 บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด11,277,400,125-
134 บริษัท วิทูรปกรณ์ โฮลดิ้ง จำกัด11,255,998,660-
135 CTBC Bank Company Limited11,091,093,173+0.68
136 นาย สมชาย หาญจิตต์เกษม10,803,994,979-
137 บริษัท วัฒนโสภณพนิช จำกัด10,797,286,693+0.52
138 ธนาคาร ธนชาต จำกัด (มหาชน)10,648,166,530+0.20
139 AIA COMPANY LIMITED - EQ4-P10,647,973,399+1.15
140 กองทุนเปิด ทหารไทย พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม พลัส10,389,220,370+0.17
141 NISSIN FOODS HOLDINGS CO., LTD.9,661,662,399-0.29
142 บริษัท ปทุมไรซมิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน)9,579,840,506+1.49
143 ธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)9,447,931,050+0.05
144 ASIAN DEVELOPMENT BANK9,435,250,000+0.17
145 UOB KAY HIAN PRIVATE LIMITED9,311,035,794+0.05
146 บริษัท นทลิน จำกัด9,297,736,332+0.38
147 N.C.B.TRUST LIMITED-NORGES BANK 19,183,754,330+1.47
148 นาย ฤทธิ์ ธีระโกเมน9,088,152,205-
149 AIA COMPANY LIMITED - EQ3-P9,073,747,494+0.45
150 บริษัท กัลฟ์ โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด9,025,000,181+0.28
151 WORTH ACCESS TRADING LIMITED9,020,984,841-0.44
152 นาย ปริญญา เธียรวร9,007,910,000+0.83
153 นาย ทวีฉัตร จุฬางกูร9,001,882,356+0.07
154 บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด (มหาชน)9,000,889,900-0.71
155 บริษัท โชควัฒนา จำกัด8,989,795,969-0.30
156 บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน)8,955,093,259+0.42
157 บริษัท เลียวไพรัตนวิสาหกิจ จำกัด8,808,462,702-
158 นาย จิโรจน์ สุชาโต8,791,845,615-0.43
159 นาย อัฐ ทองแตง8,736,718,806-0.39
160 บริษัท เอฟแอนด์เอส 79 จำกัด8,665,783,981-0.19
161 นาย ชาตรี โสภณพนิช8,527,784,178+0.19
162 นาย วีรพัฒน์ พูนศักดิ์อุดมสิน8,448,232,990-0.25
163 บริษัท เอซีเอส แคปปิตอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด8,448,000,000+0.28
164 บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)8,338,267,789-0.20
165 นาย ธรรศพลฐ์ แบเลเว็ลด์8,257,843,738-
166 นาง มุกดา บุญเสี่ยง8,134,550,864+1.04
167 BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES LUXEMBOURG8,091,246,407+0.04
168 บริษัท หทัยจรูญเอกโฮลดิ้ง จำกัด8,028,720,000-
169 นาย วรวิทย์ วีรบวรพงศ์7,998,056,942+2.21
170 LGT BANK (SINGAPORE) LTD7,888,370,474-0.52
171 บริษัท สิงห์ พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด7,813,127,085-0.62
172 บริษัท อเดลฟอส จำกัด7,761,363,376+0.81
173 น.ส. กุณฑี สุริยวนากุล7,723,875,522+2.34
174 บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด7,699,436,319-
175 นาย อิทธิ ทองแตง7,662,810,827-0.39
176 นาย เกรียงไกร สุริยวนากุล7,630,891,416+2.34
177 บริษัท ทุนมหาโชค จำกัด7,618,569,713+0.45
178 บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)7,576,486,303-
179 บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)7,540,945,334+0.88
180 บริษัท เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน)7,519,959,919+2.03
181 บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)7,508,586,468-0.19
182 BNP PARIBAS SECURITIES (ASIA) LTD-FOR COLAS7,508,184,912+2.61
183 นาย อนันต์ กาญจนพาสน์7,396,016,461-
184 การประปาส่วนภูมิภาค7,356,800,000-0.91
185 นาย วิชา พูลวรลักษณ์7,353,853,100-1.81
186 กองทุนเปิด บัวหลวงทศพล7,335,255,490+0.65
187 SOJITZ CORPORATION7,319,753,525-
188 TICON INTERNATION PTE.LTD.7,301,833,000+1.61
189 บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)7,287,229,835+0.44
190 บริษัท แรนเดอรีเบอรามาการ จำกัด7,220,476,800+0.42
191 บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)7,217,882,100-0.47
192 บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)7,217,163,100-
193 บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน)7,196,483,522-0.26
194 นาย ลุชัย ภุขันอนันต์7,184,340,564+1.00
195 CDIB & PARTNERS INVESTMENT HOLDING PTE.LTD.7,145,829,810-0.84
196 บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)7,094,516,688-0.89
197 บริษัท เมย์แลนด์ จำกัด7,040,800,718-
198 บริษัท บี.กริม จอยน์ เว็นเจอร์ โฮลดิ้ง จำกัด7,020,933,063-
199 บริษัท ยูนีค เน็ตเวิร์ค จำกัด6,910,836,654+0.84
200 บริษัท มหาศิริ สยาม จำกัด6,888,304,179+1.22
201 นาย วิโรจน์ ธนาลงกรณ์6,868,985,500-
202 กองทุนเปิด บัวหลวงเฟล็กซิเบิ้ลเพื่อการเลี้ยงชีพ6,627,822,816+0.72
203 BANK OF SINGAPORE LIMITED-SEG6,613,036,430+1.05
204 บริษัท ไอเอสทีเอส (ไทยแลนด์) จำกัด6,588,054,756-
205 น.ส. จรีพร จารุกรสกุล6,574,410,496+0.43
206 น.ส. วิอร ทองแตง6,571,047,566-0.37
207 บริษัท จี แอล แอสเซทส์ จำกัด6,549,549,351+0.64
208 ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)6,548,282,258+0.22
209 นาย สุระ คณิตทวีกุล6,543,736,251+2.18
210 นาย กวิน กาญจนพาสน์6,506,560,386-0.93
211 บริษัท บีบีทีวี แอสเซตแมเนจเมนท์ จำกัด6,493,098,902+0.63
212 MITSUBISHI CORPORATION6,468,059,232-0.54
213 นาย ปรินทร์ โลจนะโกสินทร์6,450,935,840-0.96
214 มูลนิธิเอสซีจี6,380,009,400+0.42
215 บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)6,360,430,128-1.92
216 บริษัท สตรองโฮลด์ แอสเซ็ทส์ จำกัด6,255,222,750+0.67
217 บริษัท บีบีทีวี แซทเทลวิชั่น จำกัด6,230,666,775+0.67
218 นาย พุฒิพงศ์ ปราสาททองโอสถ6,228,316,010-
219 CREDIT SUISSE AG, HONG KONG BRANCH6,220,306,990+1.19
220 C.P. Foods International Limited6,162,750,000+1.68
221 ดร. พิเชษฐ์ วิริยะจิตรา6,151,230,000-
222 บริษัท เรียล มูฟ จำกัด6,087,315,255-
223 การไฟฟ้า ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย5,995,812,500+0.87
224 นาย สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์5,969,550,000+5.29
225 บริษัท มหากิจโฮลดิ้ง จำกัด5,962,341,375+0.67
226 นาย จตุภัทร์ ตั้งคารวคุณ5,941,450,320+0.77
227 น.ส. วลัยพร จิรภูมิมินทร์5,940,000,000+1.68
228 นาง บุศทรี หวั่งหลี5,934,500,000+0.77
229 นาย วนรัชต์ ตั้งคารวคุณ5,934,500,000+0.77
230 นาย ณัฏฐวุฒิ ตั้งคารวคุณ5,934,500,000+0.77
231 บริษัท ทุนรุ่งเรือง จำกัด5,930,940,000+0.67
232 นาย ชานนท์ เรืองกฤตยา5,926,274,432+1.69
233 OMAC (HK) LIMITED5,907,440,000-2.92
234 บริษัท โซ วอเตอร์ จำกัด5,889,452,037-
235 HSBC BANK PLC- PRUDENTIAL ASSURANCE COMPANY OBA ESI5,870,238,628+0.69
236 บริษัท บางกอกกล๊าส จำกัด (มหาชน)5,855,473,314+4.27
237 นาย นเรศ งามอภิชน5,795,730,000+0.52
238 บริษัท 3 เอส โฮลดิ้ง จำกัด5,734,800,059-
239 บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)5,659,189,398+2.61
240 บริษัท แอสเพน โฮลดิ้งส์ จำกัด5,642,711,230+0.90
241 บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส์ จำกัด5,631,365,430+0.74
242 บริษัท ไทย ปิโตรเคมีกัล อุตสาหกรรม จำกัด5,607,112,283-
243 น.ส. วันดี กุญชรยาคง5,580,000,000-0.54
244 นาย พงศ์ศักดิ์ ธรรมธัชอารี5,565,732,435+1.81
245 นาย มิน เธียรวร5,561,527,000-0.37
246 MERRILL LYNCH SINGAPORE PTE.LTD5,499,000,000+2.88
247 SUCCESSFUL DRAGON LIMITED5,407,413,390+0.29
248 น.ส. เพียงใจ หาญพาณิชย์5,316,322,994+0.46
249 นาย สราวุฒิ พรพัฒนารักษ์5,290,550,650+1.69
250 บริษัท โฮลด์ โคลล์ จำกัด5,281,473,600+1.28
251 บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)5,270,367,922-0.09
252 นาย อติคุณ ทองแตง5,256,822,322-0.38
253 บริษัท ซี.ที. เวนเจอร์ จำกัด5,243,544,051+0.45
254 นาย สันติ ภิรมย์ภักดี5,230,537,861-0.57
255 บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน)5,227,909,891-
256 นาย ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล5,218,507,527-0.15
257 STANLEY ELECTRIC HOLDING ASIA-PACIFIC PTE, LTD.5,209,650,000+1.32
258 บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน)5,141,442,835+0.57
259 นาย สุรชัย โชติจุฬางกูร5,084,438,360-
260 บริษัท โกลเบ๊กซ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด5,044,305,980-3.07
261 บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)5,008,662,803+1.41
262 บริษัท อาคเนย์ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)4,997,578,536-0.19
263 BNP PARIBAS HONG KONG BRANCH4,986,133,911+0.16
264 DELTA ELECTRONICS INC.4,890,815,905-
265 นาย สุทธิลักษณ์ จิราธิวัฒน์4,890,228,073+1.33
266 นาย พีระพงศ์ จรูญเอก4,855,244,478+0.71
267 MAYBANK KIM ENG HOLDINGS LIMITED4,846,864,458-
268 นาย สถาพร งามเรืองพงศ์4,840,601,000+4.03
269 บริษัท บางกอกแอร์เวย์สโฮลดิ้ง จำกัด4,817,500,000-0.43
270 นาย อมร ทรัพย์ทวีกุล4,798,479,168+1.04
271 สหกรณ์ออมทรัพย์การไฟฟ้าฝ่ายผลิต แห่งประเทศไทย จำกัด4,796,852,580+1.08
272 บริษัท นิวสตาร์ วิคเตอร์ จำกัด4,776,499,788-
273 POSCO4,770,068,353+1.14
274 EAST FOURTEEN LIMITED-DFA EMERG MARKET CORE EQ PORT4,750,813,153+0.91
275 นาย สาธิต วิทยากร4,724,888,112-0.41
276 บริษัท เดอะ วนชัย กรุ๊ป อ๊อฟ คอมปานีส์ จำกัด4,707,550,509+0.90
277 POLYPLEX (ASIA) PTE LTD.4,706,802,943-1.29
278 นาย พงษ์ศักดิ์ โล่ห์ทองคำ4,705,108,452-0.84
279 BANYAN TREE HOLDINGS LIMITED4,701,837,546+1.59
280 นาย วิลเลียม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค4,691,661,784+1.28
281 บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)4,670,557,609+0.63
282 บริษัท อีเทอนอล โกรท คอร์ปอเรชั่น จำกัด4,657,353,050+1.64
283 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว4,632,329,837+0.92
284 กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวปันผล 70/304,630,935,923+0.92
285 นาย ประชา ดำรงค์สุทธิพงศ์4,597,294,930+1.22
286 นาย สมยศ อนันตประยูร4,584,777,161+0.45
287 น.ส. ดวงใจ แก้วบุตตา4,561,346,378+1.93
288 นาย เกรียงไกร ศิระวณิชการ4,556,222,100-
289 บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด4,555,290,542+1.27
290 นาย พิพัฒ พะเนียงเวทย์4,553,383,820-0.11
291 บริษัท เคเอสแอล ชูการ์ โฮลดิ้ง จำกัด4,518,104,138-0.65
292 บริษัท ไวด์ บรอด คาสท์ จำกัด4,517,708,279+0.84
293 นาย อนุพงษ์ อัศวโภคิน4,508,168,659+2.23
294 นาย พิธาน องค์โฆษิต4,486,039,435+1.79
295 นาย มานิต อุดมคุณธรรม4,469,479,155-
296 บริษัท ศรีตรัง โฮลดิ้งส์ จำกัด4,400,520,051-2.34
297 บริษัท ชนัตถ์และลูก จำกัด4,397,341,624-
298 กองทุนเปิด ธนชาตหุ้นปันผล4,393,646,445+0.95
299 นาย ปริญญ์ จิราธิวัฒน์4,387,700,375+1.42
300 นาย ทศ จิราธิวัฒน์4,336,218,419+1.43
301 บริษัท รัชกิจ โฮลดิ้ง จำกัด4,278,940,800+1.96
302 บริษัท ควอลิตี้ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)4,277,993,081+0.68
303 บริษัท ซี.พี.แลนด์ จำกัด (มหาชน)4,254,799,560-1.52
304 BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, LONDON BRANCH4,236,293,433-0.43
305 TATA STEEL GLOBAL HOLDINGS PTE.LTD.4,231,669,341+1.35
306 SKI Carbon Black (Mauritius) Limited4,231,356,369+0.57
307 บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)4,228,704,120+1.48
308 บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)4,227,851,365+0.10
309 บริษัท ช.การช่าง โฮลดิ้ง จำกัด4,216,354,638+1.22
310 บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)4,215,080,672-0.66
311 บริษัท ไอ.ดี.เอฟ. จำกัด4,213,361,782-0.08
312 นาย วิชัย วชิรพงศ์4,166,245,964+0.56
313 นาย ณัฐภพ รัตนสุวรรณทวี4,146,477,062-0.83
314 น.ส. ประพิชญา พรมมาส4,078,517,400+0.45
315 บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)4,063,921,600+1.27
316 บริษัท รังสิตพลาซ่า จำกัด4,042,227,415-
317 นาย ยืนยง โอภากุล4,017,360,000+1.32
318 BANQUE PICTET & CIE SA3,978,966,260+1.15
319 นาย วิกรม กรมดิษฐ์3,960,860,130+1.45
320 นาย เพชร โอสถานุเคราะห์3,895,721,835+2.88
321 นาย รัตน์ โอสถานุเคราะห์3,893,128,200+2.88
322 บริษัท เค ทู เจ โฮลดิ้ง จำกัด3,888,000,000-0.93
323 น.ส. ฉันทนา จิรัฐิติภัทร์3,872,050,000+4.77
324 บริษัท อิออน โฮลดิ้งส์ (ไทยแลนด์) จำกัด3,872,000,000+0.28
325 นาย ณัฐพล จุฬางกูร3,814,705,046+0.05
326 บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)3,800,813,040-0.20
327 น.ส. กรรณิกา พลัสสินทร์3,790,025,760+0.53
328 J.P. MORGAN BANK LUXEMBOURG S.A. LEND3,780,661,361+0.79
329 TAKEUCHI PRESS INDUSTRIES CO.,LTD.3,745,565,000-0.56
330 HWIC ASIA FUND A/C CLASS C3,732,792,033-
331 นาย เชง นิรุตตินานนท์3,728,222,762-0.54
332 BANK OF SINGAPORE LIMITED3,697,919,480+0.66
333 นาง จริยา แก้วบุตตา3,695,653,800+1.93
334 กองทุน บำเหน็จบำนาญข้าราชการ3,675,813,133-
335 มูลนิธินายห้างโรงปูนผู้หนึ่ง3,655,648,400+0.42
336 น.ส. แพทองธาร ชินวัตร3,648,449,610+2.00
337 นาย ธีรพงศ์ จันศิริ3,613,400,126-0.54
338 บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด(มหาชน)3,610,000,000+0.28
339 บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)3,609,880,550+0.34
340 ธนาคาร เกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)3,608,776,488-
341 คุณหญิง พจมาน ดามาพงศ์3,593,223,411+1.82
342 นาย ชัย โสภณพนิช3,555,555,472+0.18
343 บริษัท สุวินทวงศ์ โกลด์ แอสเซ็ท จำกัด3,547,841,684-
344 น.ส. พินทองทา ชินวัตร3,530,746,485+2.00
345 MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION3,528,361,860+0.51
346 SATHINEE CO.,LTD.3,523,836,955-0.84
347 MRS. ARUNEE CHAN3,507,804,857+1.18
348 นาย สุขกาญจน์ วัธนเวคิน3,482,677,814+0.79
349 บริษัท พีระเดชาพันธ์ โฮลดิ้ง3,456,000,000+2.08
350 Deutsche Bank AG Singapore PWM3,436,329,533+1.43
351 NOMURA SINGAPORE LIMITED-NOMURA ASIA INVESTMENT SINGAPORE3,431,067,472+0.54
352 MISS SUNEE SERIPANU3,425,905,756-0.51
353 MANILA WATER (THAILAND) COMPANY LIMITED3,425,875,090-0.91
354 บัญชี บริหาร กิจการ3,410,831,170+1.32
355 บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)3,403,041,990-0.20
356 NOMURA SECURITIES CO LTD-CLIENT A/C3,395,120,913-0.31
357 นาย รุ่งโรจน์ แสงศาสตรา3,392,000,000-
358 บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)3,390,537,536+0.52
359 KINPO ELECTRONICS, INC.3,384,728,298-
360 นาย ศักดิ์ นานา3,371,047,200+0.42
361 น.ส. พลอยส่องแสง นพรัมภา3,354,843,600+1.05
362 นาย วินัย เตียวสมบูรณ์กิจ3,343,706,196+0.13
363 นาง เพาพิลาส เหมวชิรวรากร3,341,250,000+1.68
364 บริษัท เจ อาร์ เค โฮลดิ้งส์ จำกัด3,335,756,083-0.69
365 KGI ASIA (HOLDINGS) PTE. LTD.3,329,816,832-
366 กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์ อินคัมพลัส3,321,771,697+0.20
367 บริษัท โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม จำกัด3,311,232,000-0.36
368 นาง ณัฐธีรา บุญศรี3,290,859,105+1.40
369 ร้อยตรี เสรี โอสถานุเคราะห์3,278,561,000+2.88
370 บริษัท ไทยเรยอน จำกัด (มหาชน)3,278,515,625+0.57
371 นาย ไกรสร จันศิริ3,251,359,757-0.54
372 นาย พิชัย จิราธิวัฒน์3,247,530,131+1.44
373 ธนาคารออมสิน3,185,784,800-0.59
374 นาย อิทธิพัทธ์ พีระเดชาพันธ์3,177,990,720+2.08
375 นาย สุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์3,174,087,607+1.36
376 King's Eye Investments Ltd.3,153,150,000+0.85
377 บริษัท บันยัน ทรี รีสอร์ท แอนด์ สปา (ไทยแลนด์) จำกัด3,147,299,442+1.59
378 นาง ปัญจพร โชติจุฬางกูร3,145,131,520-
379 นาง อารดา จรูญเอก3,106,644,492+0.71
380 นาง อตินุช มาลากุล ณ อยุธยา3,085,150,970-0.43
381 นาง ละออ ตั้งคารวคุณ3,080,352,103+0.74
382 นาย สุทธิเดช จิราธิวัฒน์3,075,131,413+1.34
383 สหกรณ์ออมทรัพย์การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จำกัด3,073,645,500-
384 CREDIT SUISSE FIRST BOSTON (SINGAPORE) LIMITED3,045,600,000-0.86
385 นาย ไพบูลย์ ดำรงชัยธรรม3,044,468,142-0.65
386 นาง จารุณี ชินวงศ์วรกุล3,043,896,848+0.36
387 กองทุนเปิด เค พร็อพเพอร์ตี้ เซคเตอร์3,029,803,705-
388 บริษัท มายเรียด วัสดุ จำกัด3,012,378,660+0.93
389 กองทุนเปิด เค 20 ซีเล็คท์หุ้นระยะยาวปันผล2,997,431,907+1.40
390 นาง สมพร หาญพาณิชย์2,995,125,000+0.61
391 บริษัท วัฒนภักดี จำกัด2,988,000,000-
392 นาย ประจักษ์ ตั้งคารวคุณ2,967,250,000+0.77
393 นาย พิชิต วิวัฒน์รุจิราพงศ์2,957,999,420+0.86
394 นาย สุวิน ไกรภูเบศ2,950,831,000+2.31
395 AUSTIN ASSET LIMITED2,946,300,000-
396 กองทุน บำเหน็จบำนาญข้าราชการ2,945,517,437-0.32
397 WGI EMERGING MARKETS FUND, LLC.2,942,888,800+0.76
398 EAST FOURTEEN LIMITED-DIMENSIONAL EMER MKTS VALUE FD2,939,650,976+0.85
399 CHAILEASE FINANCE CO., LTD.2,937,498,625-
400 MANDARIN ORIENTAL HOLDINGS B.V.2,930,971,000+0.44
401 บริษัท กรุงเทพ ซินธิติกส์ จำกัด2,930,892,188+0.74
402 MINDO ASIA INVESTMENTS LIMITED2,915,635,725-0.30
403 นาง อาริญา ปราสาททองโอสถ2,896,946,710-
404 กองทุนเปิด อเบอร์ดีนสมอลแค็พ2,887,694,485+0.14
405 CHAROEN POKPHAND HOLDING CO.,LTD2,868,470,520-0.70
406 บริษัท ยูนีเซ็นทรัล จำกัด2,867,641,662-0.34
407 บริษัท เตียง จิราธิวัฒน์ จำกัด2,852,854,778+2.37
408 บริษัท สยามสวีท โฮลดิ้ง จำกัด2,846,250,000+0.29
409 นาย ธัญชาติ กิจพิพิธ2,836,118,600-0.48
410 นาย สุทธิศักดิ์ จิราธิวัฒน์2,820,336,464+1.38
411 นาย จุลเวช ยศสุนทรากุล2,820,000,000-0.43
412 นาง รัตนา นรพัลลภ2,819,284,396+1.43
413 บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด(มหาชน)2,804,400,000-1.32
414 นาง วรรณสมร วรรณเมธี2,800,122,261+0.94
415 นาย ชัชวาลย์ เจียรวนนท์2,794,283,864+0.40
416 บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)2,783,074,180+0.81
417 นาย กอบชัย จิราธิวัฒน์2,781,131,509+1.42
418 นาย วัฒน์ จิราธิวัฒน์2,781,101,853+1.41
419 กองทุนเปิด บัวหลวงปัจจัย 4 หุ้นระยะยาวปันผล2,779,702,583+0.43
420 น.ส. ฐิตินันท์ วัธนเวคิน2,772,807,630+1.04
421 บริษัท สินแพทย์ จำกัด2,757,878,876-0.06
422 ENGINE HOLDINGS ASIA PTE. LTD.2,757,574,038-
423 นาย เสถียร เศรษฐสิทธิ์2,757,323,700+1.32
424 นาย สุนทร เด่นธรรม2,738,222,050+1.05
425 RBC INVESTOR SERVICES TRUST2,724,260,825+0.24
426 นาย สมเกียรติ ธนัตถ์เจริญกุล2,715,542,400+1.04
427 นาง จารุวรรณ วนาสิน2,687,220,688-
428 MURAMOTO INDUSTRY CO., LTD.2,683,335,600-
429 นาย ปริญญา วิญญรัตน์2,681,068,050-
430 นาย สุทธิธรรม จิราธิวัฒน์2,672,050,232+1.39
431 THE BANK OF NEW YORK (NOMINEES) LIMITED A/C 51002,667,064,426+1.04
432 บริษัท พรีเมียร์ ฟิชชั่น แคปปิตอล จำกัด2,664,475,384-0.10
433 บริษัท ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)2,658,521,160-0.70
434 มหาวิทยาลัยมหิดล2,642,507,346+0.18
435 บริษัท บริหารสินทรัพย์ทวี จำกัด2,639,782,533+0.04
436 นาย ณรงค์ฤทธิ์ จิราธิวัฒน์2,627,428,967+1.43
437 THE BANK OF NEW YORK MELLON DR2,621,448,144+1.06
438 บริษัท บีบีทีวี เอ็คควิตี้ จำกัด2,620,345,425-0.36
439 บริษัท ควอลิตี้ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)2,617,753,600-0.78
440 บริษัท พรรณธิอร จำกัด2,603,609,225-
441 บริษัท ซี.พี.อินเตอร์ฟู้ด (ไทยแลนด์) จำกัด2,594,068,210+0.84
442 บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด - 101S2,593,444,857+0.24
443 บริษัท น้ำตาลตะวันออก จำกัด2,588,517,446+1.06
444 นาย ก้องภพ สุริยวนากุล2,585,519,949+2.34
445 บริษัท ทุนบุรีรัมย์ จำกัด2,583,434,700-0.79
446 กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นปันผล2,575,666,015+1.63
447 นาย สุทธิสาร จิราธิวัฒน์2,573,013,632+1.43
448 นาย สุทธิภัค จิราธิวัฒน์2,573,013,632+1.43
449 น.ส. ชามา สุริยวนากุล2,563,974,000+2.34
450 บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จำกัด (มหาชน)2,555,671,740-
451 PLAN B INVESTMENT HOLDING LIMITED2,552,359,066-0.78
452 นาย ปัญญา นิรันดร์กุล2,550,884,310+2.07
453 MR. CHALERMCHAI MAHAGITSIRI2,548,824,407+0.22
454 บริษัท สารสิน จำกัด2,546,525,966-0.01
455 ด.ช. กอกฤษต สุริยวนากุล2,545,121,250+2.34
456 BBHISL NOMINEES LIMITED2,538,206,328+0.65
457 KGI ASIA LIMITED2,526,920,666-1.52
458 Toray Industries, Inc.2,489,356,800+1.79
459 นาย ธีระยุทธ จิราธิวัฒน์2,488,416,460+1.37
460 นาย ชูวิทย์ จึงธนสมบูรณ์2,478,410,400-0.75
461 นาย ธีระเกียรติ จิราธิวัฒน์2,460,886,460+1.42
462 นาย สำเริง มนูญผล2,457,187,046+0.06
463 นาง ถนอมศรี สุดโต2,453,948,713-
464 นาง นิจพร จรณะจิตต์2,452,880,851+2.67
465 นาย ธีระเดช จิราธิวัฒน์2,452,415,460+1.42
466 นาง สมกมล เวชชาชีวะ2,452,415,460+1.42
467 นาย ภัสสรกรณ์ จิราธิวัฒน์2,451,925,950+1.42
468 นาย พงษ์ชัย อมตานนท์2,448,418,004-0.06
469 บริษัท Siam Magi จำกัด2,448,000,000-
470 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เค มาสเตอร์ พูล ฟันด์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว2,444,649,035-0.75
471 นาย อนุทิน ชาญวีรกูล2,442,133,321+0.63
472 กองทุนเปิด บัวหลวงตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ2,441,238,765+0.23
473 นาย ประภาส ชลศรานนท์2,440,997,107+2.07
474 CIMB-PRINCIPAL PROPERTY INCOME FUND2,436,180,120-0.35
475 บริษัท โรงพยาบาลวิภาราม จำกัด2,422,263,910-0.31
476 น.ส. สาธิตา วิทยากร2,420,545,298-0.41
477 LION CORPORATION2,415,981,649-0.10
478 GERLACH & CO.-ORBIS SICAV EMERGING MARKETS EQUITY FUND2,406,060,342+1.06
479 POLYPLEX CORPORATION LTD.2,397,991,329-1.29
480 บริษัท ไสวประภาสและบุตร จำกัด2,384,627,300-
481 บริษัท เอ็ม บี เค โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด2,357,118,754-1.78
482 นาย สุทธิพันธ์ จิราธิวัฒน์2,356,126,207+1.34
483 นาย ดิสพล จันศิริ2,352,887,129-0.54
484 บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด(มหาชน)2,349,122,556-0.61
485 Y Investment Ltd2,340,000,000+2.88
486 มูลนิธิ ป้าทองคำ เอ็มเค2,290,233,255-
487 บริษัท สมบูรณ์ โฮลดิ้ง จำกัด2,276,929,225-
488 นาย ธัชรินทร์ โอสถานุเคราะห์2,272,270,000+2.88
489 นาย ภาสุรี โอสถานุเคราะห์2,272,270,000+2.88
490 นางสาว เกสรา โอสถานุเคราะห์2,272,270,000+2.88
491 C.P. FOODS INTERNATIONAL LIMITED2,259,116,597+0.84
492 นาย เชิดชู โสภณพนิช2,234,650,170+0.51
493 บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)2,224,730,810+0.12
494 บริษัท ชาเตรียนโฮลดิ้ง จำกัด2,208,943,990-
495 นาย อภิรุม ปัญญาพล2,181,705,355+0.52
496 นาย สดาวุธ เตชะอุบล2,149,810,396+2.16
497 นาย คุณวุฒิ ธรรมพรหมกุล2,146,045,054-
498 บริษัท ยูนีเวอร์สบิวตี้ จำกัด2,135,090,639-0.26
499 APCO CAPITAL PTE. LTD.2,129,600,000+2.07
500 กองทุนเปิด เอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้ ดิวิเดนด์ ฟันด์2,120,028,798+0.34