คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

จัดอันดับเศรษฐีหุ้นไทย 20/06/2019

No. Name จำนวนเงิน (บาท) %
1 กระทรวงการคลัง1,422,475,596,423+4.61
2 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด1,141,044,732,719+1.20
3 บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)603,712,604,415+1.22
4 SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED378,817,463,706+1.43
5 STATE STREET EUROPE LIMITED293,438,858,965+1.34
6 สำนักงานประกันสังคม282,855,249,591+1.03
7 บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)241,954,739,417+1.99
8 บริษัท ซี.พี.เมอร์แชนไดซิ่ง จำกัด229,487,227,000-
9 MUFG BANK,LTD. BAY ACCOUNT213,488,788,512+0.66
10 บริษัท อินโดรามา รีซอสเซส จำกัด165,610,839,776+2.12
11 กองทุน เพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน148,537,602,477+1.04
12 กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง โดย บลจ.เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)148,366,005,052+1.13
13 กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง โดย บลจ.กรุงไทย จำกัด (มหาชน)148,366,004,763+1.13
14 SINGTEL STRATEGIC INVESTMENTS PTE LTD.137,978,441,000+2.01
15 UBS AG SINGAPORE BRANCH133,660,167,431+1.32
16 บริษัท ทีซีซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด132,448,662,225+1.01
17 บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด97,026,304,744+1.58
18 บริษัท สยามแม็คโคร โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด90,430,370,900+3.65
19 บริษัท เซ็นทรัลโฮลดิ้ง จำกัด88,813,968,980+1.32
20 บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)85,897,465,252+1.05
21 นาย สารัชถ์ รัตนาวะดี85,805,999,319-
22 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย85,132,017,826-0.82
23 บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)80,045,978,953-0.10
24 บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)76,050,553,385+0.39
25 นาย ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ75,378,807,515-0.90
26 GIC PRIVATE LIMITED70,580,227,427+0.73
27 THE BANK OF NEW YORK MELLON70,183,737,402+0.71
28 ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน)69,636,952,023+2.28
29 บริษัท เอ็นจี โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด67,937,990,535+1.46
30 STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY62,646,399,891+0.95
31 บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)62,595,255,475+3.65
32 ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)54,960,073,470+0.52
33 SOUTH EAST ASIA UK (TYPE A) NOMINEES LIMITED52,638,704,511+0.95
34 TELENOR ASIA PTE LTD52,476,969,844-2.88
35 บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)51,258,751,139+1.41
36 นาย นิติ โอสถานุเคราะห์48,895,463,914+1.00
37 บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)47,919,738,343-1.59
38 นาย สมโภชน์ อาหุนัย46,902,861,704+2.34
39 บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)46,659,632,215+1.12
40 กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว45,345,611,486+0.47
41 CITI (NOMINEES) LIMITED-CBHK-PBGSG-RESTRICTED SHARES45,151,566,713+4.71
42 BNY MELLON NOMINEES LIMITED41,953,414,974+0.88
43 UBS AG LONDON BRANCH41,689,170,782+0.35
44 TEPDIA Generating B.V.40,715,499,494-1.24
45 นาง ดาวนภา เพชรอำไพ40,680,000,000-
46 บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)40,514,658,970-
47 นาย ชูชาติ เพ็ชรอำไพ40,459,256,810+0.01
48 SINGTEL GLOBAL INVESTMENT PTE. LTD.40,064,221,708-
49 UBS AG HONG KONG BRANCH39,315,641,838+2.47
50 บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน)38,843,520,625-0.73
51 NORTRUST NOMINEES LTD-CL AC37,970,004,389+0.54
52 บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)36,230,904,100-4.26
53 บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)36,130,293,342+1.05
54 THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED35,940,319,959+0.19
55 นาย คีรี กาญจนพาสน์35,272,327,852+2.43
56 นาย พิชญ์ โพธารามิก35,036,954,760-0.72
57 THE BANK OF NEW YORK (NOMINEES) LIMITED33,828,987,712+1.32
58 บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)31,836,757,625+0.04
59 CHINA MOBILE INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED31,833,696,690+4.72
60 นาย อนันต์ อัศวโภคิน31,471,542,117+0.91
61 CREDIT SUISSE AG, SINGAPORE BRANCH31,079,093,558+2.48
62 บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)30,396,328,500+0.10
63 B.GRIMM POWER (SINGAPORE) PTE.LTD.30,345,568,500+3.65
64 SE ASIA (TYPE B) NOMINEES LLC29,199,065,256+0.56
65 บริษัท ไมเนอร์ โฮลดิ้ง (ไทย) จำกัด28,564,881,440+1.27
66 บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)28,233,364,338-0.76
67 บริษัท ไทย เทลโค โฮลดิ้งส์ จำกัด27,612,067,600-2.88
68 นาย ทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์27,162,871,442+2.43
69 บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)26,879,999,885+1.04
70 บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)26,495,083,690-0.79
71 GULF CAPITAL HOLDINGS LIMITED25,368,952,500-
72 บริษัท ซันไรส์ อีคิวตี้ จำกัด24,980,269,409+0.01
73 CHEVRON SOUTH ASIA HOLDINGS PTE LTD24,683,353,366+1.06
74 CIMB BANK BERHARD24,106,039,038-
75 BBHISL NOMINEES LIMITED23,624,957,459+0.97
76 EXXONMOBIL ASIA HOLDINGS PTE. LTD.23,065,875,000+1.98
77 ING BANK N.V.21,832,077,784-
78 บริษัท ทีโอเอ กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด21,750,300,000-
79 นาย ฮาราลด์ ลิงค์21,732,369,725+3.65
80 บริษัท เจริญโภคภัณฑ์โฮลดิ้ง จำกัด21,577,933,110-
81 บริษัท เอสซีจี ดิสทริบิวชั่น จำกัด21,138,430,016+1.14
82 UOB KAY HIAN (HONG KONG) LIMITED - Client Account20,655,227,369+0.12
83 กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล20,597,375,812+0.85
84 บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)20,513,902,946+0.45
85 ธนาคาร ออมสิน19,948,347,718+0.64
86 AEON FINANCIAL SERVICE CO.,LTD.19,930,600,000-0.88
87 NORTRUST NOMINEES LIMITED-NT0 SEC LENDING THAILAND CL AC19,648,310,251+0.90
88 บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)19,559,715,268-0.39
89 นาย มงคล ประกิตชัยวัฒนา19,458,601,750+2.94
90 บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)19,157,222,191-0.11
91 บริษัท ไทยออยล์เพาเวอร์ จำกัด18,841,240,149+0.41
92 ORIZON LIMITED18,800,201,000+0.71
93 บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)18,753,204,295+1.46
94 บริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จำกัด18,422,807,278-0.18
95 บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด18,086,500,000+0.41
96 GULF INVESTMENT AND TRADING PTE. LTD.18,046,500,227-
97 บริษัท เสถียรธรรมโฮลดิ้ง จำกัด17,879,611,750+3.85
98 JARDINE CYCLE & CARRIAGE LIMITED17,733,016,744-
99 บริษัท ดับบลิวเอชเอ โฮลดิ้ง จำกัด17,539,360,485-0.04
100 DBS BANK LTD17,267,365,784+1.32
101 บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด17,180,068,295+2.24
102 บริษัท เฟรเซอร์ส แอสเซ็ทส์ จำกัด16,284,314,987-
103 น.ส. ปรมาภรณ์ ปราสาททองโอสถ16,239,442,860-0.79
104 AGC Inc.16,162,593,409+2.16
105 บริษัท ซี.อาร์.จี.บริการ จำกัด16,147,735,956+2.24
106 บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)15,841,199,872-1.76
107 บริษัท ยูนิสเตรทช์ จำกัด15,791,232,816+2.78
108 บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)15,531,472,363+0.81
109 ธนาคาร ธนชาต จำกัด (มหาชน)15,509,144,583+3.40
110 บริษัท ยู เอ็น เอส อโกรเคมีคัล จำกัด15,165,000,000-
111 บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)15,085,380,099+8.42
112 N.C.B.TRUST LIMITED-NORGES BANK 115,044,997,672+0.19
113 น.ส. ณัฐชไม ถนอมบูรณ์เจริญ15,015,000,000+3.85
114 การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย14,823,863,091-
115 นาย ประทีป ตั้งมติธรรม14,690,782,541+0.10
116 บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)14,689,486,146+0.04
117 บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก14,456,276,550+0.49
118 MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC14,435,509,269+0.51
119 บริษัท มิตซุย วอเตอร์ โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด14,303,700,000-0.72
120 นาย เฉลิม หาญพาณิชย์13,898,500,000-0.59
121 บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)13,897,840,872-0.02
122 บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด13,743,373,200-
123 นาง ยุพิน ธีระโกเมน13,497,363,348-0.34
124 กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 75/2513,462,890,042+0.51
125 น.ส. ธิดา แก้วบุตตา13,178,069,705+2.76
126 บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)12,998,483,200+0.25
127 นาย ปริญญา เธียรวร12,931,480,000+0.44
128 บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน)12,686,382,117-
129 บริษัท กรุงเทพโปรดิ๊วส จำกัด (มหาชน)12,670,023,474+0.53
130 บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)12,648,182,924+0.65
131 บริษัท ซีพีเอ็น พัทยา จำกัด12,641,525,410-2.78
132 BANK OF SINGAPORE LIMITED-THB SEG AC12,476,152,384+1.02
133 บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด12,212,314,125+0.48
134 นาง ยุพิน ธีระโกเมน ในฐานะผู้จัดการมรดกของ นายสมนึก หาญจิตต์เกษม12,142,510,298-0.34
135 AIA COMPANY LIMITED - EQ4-P11,963,253,453+0.38
136 บริษัท กันกุล กรุ๊พ จำกัด11,894,227,268+0.62
137 นาย ทวีฉัตร จุฬางกูร11,648,716,763+1.89
138 ASIAN DEVELOPMENT BANK11,476,750,000+1.34
139 บริษัท กัลฟ์ โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด11,350,000,227-
140 CTBC Bank Company Limited11,166,542,786+0.68
141 บริษัท เซรามิคซิเมนต์ไทย จำกัด11,074,319,302+0.98
142 บริษัท นทลิน จำกัด10,918,661,867+4.96
143 นาย สมชาย หาญจิตต์เกษม10,914,616,088-0.34
144 บริษัท เอซีเอส แคปปิตอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด10,896,000,000-0.88
145 บริษัท วัฒนโสภณพนิช จำกัด10,723,587,568+0.41
146 ธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)10,703,528,450+0.31
147 SOTUS & FAITH # 1 LIMITED10,700,000,000+2.34
148 บริษัท ปทุมไรซมิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน)10,528,339,566+2.25
149 NISSIN FOODS HOLDINGS CO., LTD.10,526,497,487+0.23
150 กองทุนเปิด ทหารไทย พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม พลัส10,427,847,473+0.26
151 บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)9,831,515,675+0.36
152 นาย จิโรจน์ สุชาโต9,731,568,340-0.96
153 บริษัท วิทูรปกรณ์ โฮลดิ้ง จำกัด9,659,998,850+0.87
154 WORTH ACCESS TRADING LIMITED9,552,053,393+2.66
155 บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด (มหาชน)9,413,907,500+0.02
156 BNP PARIBAS SECURITIES (ASIA) LTD-FOR COLAS9,372,962,864+1.57
157 AIA COMPANY LIMITED - EQ3-P9,319,445,238+0.20
158 นาย อัฐ ทองแตง9,179,439,598-0.95
159 นาย ฤทธิ์ ธีระโกเมน9,157,416,822-0.34
160 UOB KAY HIAN PRIVATE LIMITED9,082,213,468+2.02
161 นาง มุกดา บุญเสี่ยง9,018,385,801+2.32
162 นาย วรวิทย์ วีรบวรพงศ์9,017,871,980+4.97
163 TICON INTERNATION PTE.LTD.8,950,634,000-
164 บริษัท โชควัฒนา จำกัด8,762,514,691+0.78
165 นาย วีรพัฒน์ พูนศักดิ์อุดมสิน8,661,536,970+0.23
166 บริษัท เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน)8,595,791,701+1.35
167 LGT BANK (SINGAPORE) LTD8,578,406,625+1.72
168 บริษัท เลียวไพรัตนวิสาหกิจ จำกัด8,556,416,309+0.51
169 บริษัท สิงห์ พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด8,536,564,779-0.56
170 การประปาส่วนภูมิภาค8,293,120,000-
171 น.ส. กุณฑี สุริยวนากุล8,280,958,154+1.14
172 บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)8,251,668,888+0.40
173 บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)8,202,183,227+0.33
174 นาย เกรียงไกร สุริยวนากุล8,181,267,600+1.14
175 บริษัท บี.กริม จอยน์ เว็นเจอร์ โฮลดิ้ง จำกัด8,082,922,938+3.65
176 บริษัท อเดลฟอส จำกัด8,076,865,952-
177 บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)8,074,817,570+0.41
178 นาย ธรรศพลฐ์ แบเลเว็ลด์8,070,714,910+0.49
179 นาย สุระ คณิตทวีกุล8,036,563,300-1.74
180 นาย อิทธิ ทองแตง8,017,230,209-0.95
181 นาย ลุชัย ภุขันอนันต์7,989,737,450+2.35
182 นาย มิน เธียรวร7,915,180,000+0.29
183 นาย วิชา พูลวรลักษณ์7,884,942,975+1.68
184 บริษัท รัชกิจ โฮลดิ้ง จำกัด7,870,217,600+6.56
185 นาย ชาตรี โสภณพนิช7,859,143,360+0.47
186 บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด7,838,582,759-0.59
187 บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)7,713,410,754-0.59
188 บริษัท ยูนีค เน็ตเวิร์ค จำกัด7,694,839,132+4.72
189 บริษัท หทัยจรูญเอกโฮลดิ้ง จำกัด7,620,480,000-
190 บริษัท ทุนมหาโชค จำกัด7,509,023,573+0.55
191 บริษัท เมย์แลนด์ จำกัด7,447,000,759+0.91
192 นาย อนันต์ กาญจนพาสน์7,441,670,884+0.61
193 น.ส. จรีพร จารุกรสกุล7,388,738,001-
194 กองทุนเปิด บัวหลวงเฟล็กซิเบิ้ลเพื่อการเลี้ยงชีพ7,357,537,070+0.23
195 กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นปันผล7,210,634,828+1.12
196 CDIB & PARTNERS INVESTMENT HOLDING PTE.LTD.7,205,878,800+1.11
197 บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน)7,185,865,973+0.52
198 บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)7,119,553,000-2.69
199 บริษัท จี แอล แอสเซทส์ จำกัด7,102,716,539+0.28
200 บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)7,064,739,706+1.57
201 บริษัท วี จี ไอ โกลบอล มีเดีย จำกัด (มหาชน)7,058,332,763+2.07
202 นาย กวิน กาญจนพาสน์7,048,773,752+2.56
203 สหกรณ์ออมทรัพย์การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จำกัด6,998,259,825+0.32
204 C.P. Foods International Limited6,992,750,000-
205 บริษัท แรนเดอรีเบอรามาการ จำกัด6,978,787,200+1.30
206 บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)6,972,009,948-
207 SOJITZ CORPORATION6,845,469,734+0.87
208 บริษัท มหาศิริ สยาม จำกัด6,828,480,494+0.87
209 นาย ปรินทร์ โลจนะโกสินทร์6,804,273,295+2.86
210 กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวปันผล 70/306,740,449,838+0.84
211 บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)6,704,307,950+0.85
212 น.ส. วิอร ทองแตง6,633,551,054-0.95
213 บริษัท เรียล มูฟ จำกัด6,614,882,577-
214 กองทุนเปิด บัวหลวงทศพล6,610,963,580+0.80
215 บริษัท บีบีทีวี แอสเซตแมเนจเมนท์ จำกัด6,610,649,235+0.44
216 บริษัท นิวสตาร์ วิคเตอร์ จำกัด6,577,389,716-
217 การไฟฟ้า ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย6,569,325,000-
218 นาย ศุภโชค ปัญจทรัพย์6,552,537,572-
219 นาย จตุภัทร์ ตั้งคารวคุณ6,537,160,240-
220 นาย วนรัชต์ ตั้งคารวคุณ6,527,950,000-
221 นาย ณัฏฐวุฒิ ตั้งคารวคุณ6,527,950,000-
222 นาง บุศทรี หวั่งหลี6,527,950,000-
223 นาย สถาพร งามเรืองพงศ์6,468,633,950+2.35
224 MITSUBISHI CORPORATION6,398,510,208-
225 นาย ชานนท์ เรืองกฤตยา6,393,660,490+1.68
226 นาย สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์6,373,620,000+2.30
227 บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)6,326,426,635+0.88
228 บริษัท สตรองโฮลด์ แอสเซ็ทส์ จำกัด6,296,856,995+0.67
229 บริษัท บีบีทีวี แซทเทลวิชั่น จำกัด6,272,204,554+0.66
230 บริษัท ซี.ที. เวนเจอร์ จำกัด6,261,821,579+1.87
231 บริษัท บางกอกกล๊าส จำกัด (มหาชน)6,206,544,008-1.61
232 มูลนิธิเอสซีจี6,166,452,600+1.30
233 CANOPUS INTERNATIONAL LIMITED6,142,500,000+2.12
234 บริษัท มหากิจโฮลดิ้ง จำกัด6,002,023,078+0.67
235 BANK OF SINGAPORE LIMITED-SEG6,001,496,510+1.32
236 นาย วิลเลียม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค5,981,127,319+1.23
237 บริษัท ทุนรุ่งเรือง จำกัด5,970,412,360+0.67
238 บริษัท โซ วอเตอร์ จำกัด5,932,440,738+1.45
239 นาย พุฒิพงศ์ ปราสาททองโอสถ5,914,283,270+0.88
240 BNP PARIBAS HONG KONG BRANCH5,901,393,666+0.26
241 RAFFLES NOMINEES (PTE) LIMITED5,816,534,506+1.21
242 บริษัท ไอเอสทีเอส (ไทยแลนด์) จำกัด5,732,763,437+0.81
243 CREDIT SUISSE AG, HONG KONG BRANCH5,710,045,280+1.32
244 นาย สันติ ภิรมย์ภักดี5,674,325,608-0.55
245 บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)5,604,962,820+1.60
246 น.ส. วันดี กุญชรยาคง5,590,365,000-
247 บริษัท อาคเนย์ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)5,575,260,886+0.49
248 น.ส. ฉันทนา จิรัฐิติภัทร์5,515,381,636+2.94
249 บริษัท อีเทอนอล โกรท คอร์ปอเรชั่น จำกัด5,497,203,600-
250 บริษัท ไทย ปิโตรเคมีกัล อุตสาหกรรม จำกัด5,474,317,212+0.51
251 บริษัท 3 เอส โฮลดิ้ง จำกัด5,443,200,056-
252 น.ส. เพียงใจ หาญพาณิชย์5,438,608,577+0.70
253 บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)5,425,172,454+1.24
254 นาย รัตน์ โอสถานุเคราะห์5,353,379,500+0.71
255 นาย อมร ทรัพย์ทวีกุล5,348,304,906+2.34
256 บริษัท บางกอกแอร์เวย์สโฮลดิ้ง จำกัด5,330,000,000-0.96
257 STANLEY ELECTRIC HOLDING ASIA-PACIFIC PTE, LTD.5,324,400,000+1.29
258 นาย อติคุณ ทองแตง5,308,074,574-0.95
259 บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส์ จำกัด5,297,654,886-
260 นาย อนุพงษ์ อัศวโภคิน5,278,143,354-
261 นาย เพชร โอสถานุเคราะห์5,243,407,440+0.71
262 นาย พีระพงศ์ จรูญเอก5,236,727,973+1.99
263 นาย ทวีรัช ปรุงพัฒนสกุล5,191,219,250+0.11
264 EAST FOURTEEN LIMITED-DFA EMERG MARKET CORE EQ PORT5,164,557,321+1.40
265 บริษัท โฮลด์ โคลล์ จำกัด5,146,051,200-
266 นาย มานิต อุดมคุณธรรม5,144,859,948+1.14
267 นาย นเรศ งามอภิชน5,101,585,400+0.34
268 นาย พิพัฒ พะเนียงเวทย์5,083,343,056+0.32
269 BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES LUXEMBOURG5,069,029,232+1.27
270 นาย ยืนยง โอภากุล5,039,320,000+3.85
271 บริษัท ไวด์ บรอด คาสท์ จำกัด5,030,221,403+4.72
272 นาย วิชัย วชิรพงศ์5,029,163,397+0.05
273 บริษัท อิออน โฮลดิ้งส์ (ไทยแลนด์) จำกัด4,994,000,000-0.88
274 SUCCESSFUL DRAGON LIMITED4,984,224,516-
275 บริษัท ช.การช่าง โฮลดิ้ง จำกัด4,927,650,238+0.87
276 บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน)4,889,149,925+1.13
277 บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน)4,840,347,847-1.76
278 นาย สุทธิลักษณ์ จิราธิวัฒน์4,815,594,555+1.37
279 นาย สุรชัย โชติจุฬางกูร4,794,761,125-0.83
280 น.ส. ดวงใจ แก้วบุตตา4,781,701,276+2.76
281 นาย ณัฐพล จุฬางกูร4,772,293,943+1.13
282 บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)4,729,761,610+0.29
283 นาย ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล4,707,868,000+0.90
284 POLYPLEX (ASIA) PTE LTD.4,676,436,472+0.65
285 บริษัท รังสิตพลาซ่า จำกัด4,633,557,626+2.86
286 นาย วิกรม กรมดิษฐ์4,611,436,190+0.41
287 นาย สมยศ อนันตประยูร4,599,486,402-
288 นาย เกรียงไกร ศิระวณิชการ4,550,912,100-
289 น.ส. กรรณิกา พลัสสินทร์4,548,030,912-3.51
290 SKI Carbon Black (Mauritius) Limited4,545,685,699+0.53
291 บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด(มหาชน)4,540,000,000-
292 นาย สราวุฒิ พรพัฒนารักษ์4,534,791,425+4.95
293 POSCO4,499,041,742+1.20
294 กองทุนเปิด เค พร็อพเพอร์ตี้ เซคเตอร์4,470,430,040+0.57
295 บริษัท ศรีตรัง โฮลดิ้งส์ จำกัด4,469,278,177+0.77
296 บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)4,438,081,878+0.57
297 บริษัท แกรนด์ แอสเสท โฮเทลส์ แอนด์ พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)4,408,329,565-1.57
298 DELTA ELECTRONICS INC.4,406,918,925+4.71
299 น.ส. นภมาศ ลัดพลี4,405,055,200-0.96
300 บริษัท โกลเบ๊กซ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด4,397,453,465+4.40
301 นาย ปริญญ์ จิราธิวัฒน์4,363,425,035+0.97
302 TATA STEEL GLOBAL HOLDINGS PTE.LTD.4,346,038,783-1.32
303 นาย พงษ์ศักดิ์ โล่ห์ทองคำ4,331,015,677-
304 นาย ทศ จิราธิวัฒน์4,328,414,755+0.97
305 บริษัท เดอะ วนชัย กรุ๊ป อ๊อฟ คอมปานีส์ จำกัด4,325,857,225-0.98
306 บริษัท ซี.พี.แลนด์ จำกัด (มหาชน)4,319,266,220-
307 OMAC (HK) LIMITED4,312,000,000+5.00
308 บริษัท ควอลิตี้ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)4,307,095,075+0.68
309 บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)4,271,518,680+0.58
310 บริษัท ชนัตถ์และลูก จำกัด4,270,495,231-1.49
311 BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, LONDON BRANCH4,265,231,308+1.22
312 บริษัท เคเอสแอล ชูการ์ โฮลดิ้ง จำกัด4,254,059,091-0.69
313 ธนาคาร เกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)4,235,088,356+0.67
314 บริษัท เค ทู เจ โฮลดิ้ง จำกัด4,212,000,000+2.56
315 นาย วินัย เตียวสมบูรณ์กิจ4,210,357,563+0.03
316 กองทุน บำเหน็จบำนาญข้าราชการ4,207,770,645+0.48
317 ร้อยตรี เสรี โอสถานุเคราะห์4,204,462,500+0.71
318 บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด4,180,488,156+1.38
319 กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์ อินคัมพลัส4,104,613,961+0.45
320 บริษัท ไอ.ดี.เอฟ. จำกัด4,100,163,785+0.25
321 นาย วิโรจน์ ธนาลงกรณ์4,099,580,250-
322 BANK OF SINGAPORE LIMITED4,099,100,554+0.58
323 BANQUE PICTET & CIE SA4,096,113,013+1.40
324 น.พ. พงศ์ศักดิ์ ธรรมธัชอารี4,067,313,269-
325 MAYBANK KIM ENG HOLDINGS LIMITED4,039,053,715+1.76
326 บริษัท แอสเพน โฮลดิ้งส์ จำกัด4,023,200,790-
327 ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)4,005,807,630+0.30
328 HSBC BANK PLC- PRUDENTIAL ASSURANCE COMPANY OBA ESI3,947,706,000+1.32
329 นาง จริยา แก้วบุตตา3,874,187,800+2.76
330 MANILA WATER (THAILAND) COMPANY LIMITED3,861,895,556-
331 นาย พิธาน องค์โฆษิต3,861,769,392+4.79
332 น.ส. ประพิชญา พรมมาส3,839,685,300+0.48
333 นาย พงศ์ศักดิ์ ธรรมธัชอารี3,830,808,870-1.76
334 HWIC ASIA FUND A/C CLASS C3,826,198,270+1.25
335 บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)3,814,352,018+0.61
336 นาง เพาพิลาส เหมวชิรวรากร3,791,250,000-
337 บริษัท เอฟแอนด์เอส 79 จำกัด3,784,817,045+1.08
338 น.ส. พลอยส่องแสง นพรัมภา3,723,932,450+2.31
339 บริษัท ซี.พี.อินเตอร์ฟู้ด (ไทยแลนด์) จำกัด3,716,478,259+4.72
340 นาย ไพบูลย์ ดำรงชัยธรรม3,712,286,961+0.53
341 TAKEUCHI PRESS INDUSTRIES CO.,LTD.3,705,731,250+0.29
342 กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด สมอล แค็พ3,689,815,678+0.72
343 นาย เชง นิรุตตินานนท์3,688,134,346-
344 บริษัท สุวินทวงศ์ โกลด์ แอสเซ็ท จำกัด3,665,901,473-
345 NOMURA SINGAPORE LIMITED-NOMURA ASIA INVESTMENT SINGAPORE3,652,426,663-
346 นาย ธีรพงศ์ จันศิริ3,648,146,362-
347 MRS. ARUNEE CHAN3,637,088,095+0.71
348 BANYAN TREE HOLDINGS LIMITED3,619,668,587+2.58
349 กองทุน บำเหน็จบำนาญข้าราชการ3,618,203,070+0.60
350 น.ส. แพทองธาร ชินวัตร3,605,657,620-
351 กองทุนเปิด ธนชาตหุ้นปันผล3,587,846,480+0.25
352 TOKYO CENTURY CORPORATION3,553,449,030+1.11
353 นาย ชัชวาลย์ เจียรวนนท์3,549,580,726-0.67
354 MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION3,546,317,900-0.51
355 NOMURA SECURITIES CO LTD-CLIENT A/C3,541,841,123+0.61
356 มูลนิธินายห้างโรงปูนผู้หนึ่ง3,533,283,600+1.30
357 คุณหญิง พจมาน ดามาพงศ์3,525,442,120-
358 บริษัท ไทยเรยอน จำกัด (มหาชน)3,522,062,500+0.53
359 นาย จอมทรัพย์ โลจายะ3,515,918,721+0.27
360 น.ส. พินทองทา ชินวัตร คุณากรวงศ์3,491,093,245-
361 นาย สาธิต วิทยากร3,485,068,416+0.46
362 นาย เสถียร เศรษฐสิทธิ์3,465,898,150+3.85
363 นาย ชัย โสภณพนิช3,443,445,276+0.37
364 Deutsche Bank AG Singapore PWM3,430,145,061+0.97
365 นาง อตินุช มาลากุล ณ อยุธยา3,413,878,520-0.96
366 KINPO ELECTRONICS, INC.3,403,123,561-1.62
367 นาง อารดา จรูญเอก3,396,037,988+1.99
368 นาง ละออ ตั้งคารวคุณ3,360,598,651+0.02
369 บริษัท มายเรียด วัสดุ จำกัด3,347,087,400-0.83
370 บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) Fixed Income and Unlisted Equity For Par Fund3,346,561,040+0.65
371 บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)3,343,691,610+0.57
372 บัญชี บริหาร กิจการ3,321,653,514+1.27
373 ธนาคารออมสิน3,311,422,100+0.66
374 นาง จารุณี ชินวงศ์วรกุล3,285,420,578+1.72
375 N.C.B.TRUST LIMITED-NORGES BANK 53,274,381,215+0.30
376 นาง ณัฐธีรา บุญศรี3,270,073,165+0.80
377 นาย ประจักษ์ ตั้งคารวคุณ3,263,975,000-
378 นาย ศักดิ์ นานา3,258,208,800+1.30
379 บริษัท พีระเดชาพันธ์ โฮลดิ้ง3,240,000,000+1.11
380 นาย พิชัย จิราธิวัฒน์3,233,938,779+0.98
381 นาย ประชา ดำรงค์สุทธิพงศ์3,230,666,050+3.45
382 มหาวิทยาลัยมหิดล3,219,033,778+0.36
383 นาย ไกรสร จันศิริ3,216,398,899-
384 KGI ASIA (HOLDINGS) PTE. LTD.3,204,426,240+1.74
385 นาย รุ่งโรจน์ แสงศาสตรา3,202,800,000+0.51
386 บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)3,197,294,464+0.55
387 EAST FOURTEEN LIMITED-DIMENSIONAL EMER MKTS VALUE FD3,181,826,529+0.73
388 CIMB-PRINCIPAL PROPERTY INCOME FUND3,170,869,994+0.38
389 CHAROEN POKPHAND HOLDING CO.,LTD3,166,218,100+2.10
390 กองทุนเปิด บัวหลวงปัจจัย 4 หุ้นระยะยาวปันผล3,153,891,835+0.45
391 RBC INVESTOR SERVICES TRUST3,153,656,593+3.04
392 Y INVESTMENT LTD.3,150,000,000+0.71
393 นาย อิทธิพัทธ์ พีระเดชาพันธ์3,145,276,405+1.10
394 นาย อนุทิน ชาญวีรกูล3,140,163,547+1.40
395 CHAILEASE FINANCE CO., LTD.3,130,755,114+0.41
396 WGI EMERGING MARKETS FUND, LLC.3,128,906,250+1.12
397 นาย จุลเวช ยศสุนทรากุล3,120,000,000-0.96
398 นาย สุขกาญจน์ วัธนเวคิน3,112,632,967+1.38
399 นาย สุทธิเดช จิราธิวัฒน์3,107,969,021+1.05
400 นาย สุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์3,095,203,822+0.58
401 พ.ญ. สมพร หาญพาณิชย์3,087,000,000-0.60
402 นาย พิชิต วิวัฒน์รุจิราพงศ์3,085,499,698+4.13
403 กองทุนเปิด เค 20 ซีเล็คท์หุ้นระยะยาวปันผล3,072,764,442+1.16
404 นาย ธัชรินทร์ โอสถานุเคราะห์3,060,680,000+0.71
405 นาย ภาสุรี โอสถานุเคราะห์3,058,825,000+0.71
406 น.ส. เกสรา โอสถานุเคราะห์3,058,825,000+0.71
407 บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด(มหาชน)3,044,250,000+0.61
408 บริษัท ที.เค.เอส.เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)3,026,209,032+3.92
409 นาง ถนอมศรี สุดโต3,014,495,373+1.65
410 บริษัท เจ อาร์ เค โฮลดิ้งส์ จำกัด3,011,446,464+1.54
411 น.ส. กุลพัชร์ กนกวัฒนาวรรณ2,986,202,229+4.35
412 กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด โกรท2,984,580,793+0.77
413 MANDARIN ORIENTAL HOLDINGS B.V.2,982,167,000+0.43
414 นาง ปัญจพร โชติจุฬางกูร2,973,132,140-0.83
415 นาย สมเกียรติ ธนัตถ์เจริญกุล2,967,848,300+2.34
416 บริษัท วัฒนภักดี จำกัด2,964,000,000+0.40
417 บริษัท สารสิน จำกัด2,932,264,493+1.14
418 บริษัท ยูนีเซ็นทรัล จำกัด2,924,663,104+0.67
419 MINDO ASIA INVESTMENTS LIMITED2,885,563,875+1.50
420 RBC INVESTOR SERVICES BANK S.A.2,880,426,815+1.55
421 นาย สุทธิศักดิ์ จิราธิวัฒน์2,833,699,094+1.00
422 นาง รัตนา นรพัลลภ2,814,031,843+0.97
423 บริษัท ควอลิตี้ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)2,801,814,400-
424 J.P. MORGAN BANK LUXEMBOURG S.A. LEND2,788,242,733+2.03
425 บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)2,783,074,180+0.92
426 นาง จารุวรรณ วนาสิน2,779,471,227-
427 นาย วัฒน์ จิราธิวัฒน์2,776,969,869+0.98
428 นาย กอบชัย จิราธิวัฒน์2,776,280,775+0.98
429 นาย ก้องภพ สุริยวนากุล2,772,395,930+1.14
430 กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด หุ้นระยะยาว2,764,936,849+0.69
431 นาย แม่ทัพ ต.สุวรรณ2,757,628,125+4.35
432 บริษัท กรุงเทพ ซินธิติกส์ จำกัด2,757,209,688-
433 นาง อาริญา ปราสาททองโอสถ2,750,882,170+0.88
434 King's Eye Investments Ltd.2,748,900,000+3.92
435 น.ส. ชามา สุริยวนากุล2,748,900,000+1.14
436 บริษัท พรีเมียร์ ฟิชชั่น แคปปิตอล จำกัด2,748,374,388+0.54
437 บริษัท ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)2,735,302,710-
438 ด.ช. กอกฤษต สุริยวนากุล2,728,687,491+1.14
439 KGI ASIA LIMITED2,721,474,634-0.31
440 นาย ปริญญา วิญญรัตน์2,716,815,624-
441 น.ส. ฐิตินันท์ วัธนเวคิน2,691,129,949+1.48
442 บริษัท พรรณธิอร จำกัด2,685,436,944-
443 MURAMOTO INDUSTRY CO., LTD.2,683,335,600-0.28
444 นาย สุทธิธรรม จิราธิวัฒน์2,680,914,408+1.00
445 ENGINE HOLDINGS ASIA PTE. LTD.2,677,060,927+8.27
446 กองทุนเปิด เอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้ ดิวิเดนด์ ฟันด์2,675,116,086+0.49
447 นาง วรรณสมร วรรณเมธี2,674,806,154+1.50
448 MISS SUNEE SERIPANU2,667,121,352-
449 บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)2,654,209,677-
450 นาย อภิรุม ปัญญาพล2,632,811,084-3.40
451 นาย ณัฐภพ รัตนสุวรรณทวี2,627,446,187-
452 นาย ณรงค์ฤทธิ์ จิราธิวัฒน์2,624,154,283+1.00
453 บริษัท สยามสวีท โฮลดิ้ง จำกัด2,623,500,000-
454 CREDIT SUISSE FIRST BOSTON (SINGAPORE) LIMITED2,597,400,000+2.56
455 บริษัท เอเชียน อินซูเลเตอร์ จำกัด (มหาชน)2,585,679,590-1.25
456 นาย สุทธิภัค จิราธิวัฒน์2,569,806,508+1.00
457 นาย สุทธิสาร จิราธิวัฒน์2,569,806,508+1.00
458 กองทุนเปิด บัวหลวงตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ2,549,065,890+0.59
459 นาย จักรพงษ์ จักราจุฑาธิบดิ์2,547,080,375-
460 นาย ธัญชาติ กิจพิพิธ2,541,435,600+0.56
461 นาง อัจฉรา ตั้งมติธรรม2,536,543,125-
462 บริษัท บริหารสินทรัพย์ทวี จำกัด2,530,407,273-0.32
463 นาง นิจพร จรณะจิตต์2,525,169,494+1.68
464 บริษัท น้ำตาลตะวันออก จำกัด2,521,042,443+1.48
465 C.P. FOODS INTERNATIONAL LIMITED2,515,402,933+4.72
466 NIPPON STEEL TRADING CORPORATION2,513,762,676-
467 นาย ธีระเดช จิราธิวัฒน์2,502,826,446+0.93
468 บริษัท ทุนบุรีรัมย์ จำกัด2,501,420,900-
469 นาย ธีระยุทธ จิราธิวัฒน์2,488,343,996+0.94
470 นาย คุณวุฒิ ธรรมพรหมกุล2,487,138,308+1.14
471 นาย ธีระเกียรติ จิราธิวัฒน์2,478,858,226+0.96
472 นาย ปัญญา นิรันดร์กุล2,476,792,235+3.85
473 บริษัท ซีเค.ออฟฟิซ ทาวเวอร์ จำกัด2,473,886,095+0.87
474 นาย ภัสสรกรณ์ จิราธิวัฒน์2,470,618,400+0.96
475 นาง สมกมล เวชชาชีวะ2,449,822,926+0.99
476 THE BANK OF NEW YORK MELLON DR2,447,975,960+1.32
477 บริษัท เตียง จิราธิวัฒน์ จำกัด2,447,715,638-
478 กองทุนเปิด ทหารไทย พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม พลัส2,442,089,790+0.45
479 บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)2,423,449,880+0.78
480 บริษัท บันยัน ทรี รีสอร์ท แอนด์ สปา (ไทยแลนด์) จำกัด2,422,920,999+2.58
481 LION CORPORATION2,394,028,732-0.02
482 บริษัท บิ๊กซี รีเทล โฮลดิ้ง จำกัด2,392,854,192-
483 นาย สุทธิพันธ์ จิราธิวัฒน์2,383,919,358+1.07
484 POLYPLEX CORPORATION LTD.2,382,520,417+0.65
485 Toray Industries, Inc.2,381,400,000+3.20
486 นาย ชูวิทย์ จึงธนสมบูรณ์2,377,610,688+0.79
487 นาย สำเริง มนูญผล2,374,961,083+0.45
488 นาย พงษ์ชัย อมตานนท์2,373,710,392-0.77
489 นาย ประภาส ชลศรานนท์2,370,096,776+3.85
490 NORTRUST NOMINEES LIMITED-THE NORTHERN TRUST COMPANY RE IEDU UCITS CLIENTS 10 PCT ACCOUNT2,357,335,406+0.18
491 บริษัท สินทองหล่อ จำกัด2,350,980,000-2.70
492 บริษัท บีบีทีวี เอ็คควิตี้ จำกัด2,340,810,675-0.02
493 นาย ดิสพล จันศิริ2,327,587,267-
494 MR. CHALERMCHAI MAHAGITSIRI2,326,351,343+0.35
495 บริษัท สมบูรณ์ โฮลดิ้ง จำกัด2,316,910,050+0.55
496 มูลนิธิ ป้าทองคำ เอ็มเค2,313,682,742-0.34
497 นาย ศักดิ์อนันต์ วิจิตรธนารักษ์2,304,195,010+7.10
498 นาย ยิว ฮอค โคว2,299,964,000+0.67
499 บริษัท ไสวประภาสและบุตร จำกัด2,281,940,000+0.50
500 PJ SPRING INVESTMENT LIMITED2,269,750,000+0.71