คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

จัดอันดับเศรษฐีหุ้นไทย 23/01/2019

No. Name จำนวนเงิน (บาท) %
1 กระทรวงการคลัง1,460,588,279,320+0.56
2 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด1,122,355,535,729+0.94
3 บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)637,746,238,382-0.31
4 SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED337,992,041,041+0.98
5 STATE STREET EUROPE LIMITED325,414,335,818+0.80
6 สำนักงานประกันสังคม247,674,818,460+0.74
7 MUFG BANK,LTD. BAY ACCOUNT213,488,788,512+1.32
8 บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)209,263,399,711+2.17
9 บริษัท ซี.พี.เมอร์แชนไดซิ่ง จำกัด206,154,538,800+0.33
10 บริษัท อินโดรามา รีซอสเซส จำกัด169,992,078,923-
11 กองทุน เพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน150,846,477,127+1.53
12 กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง โดย บลจ.เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)150,457,504,686+0.75
13 กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง โดย บลจ.กรุงไทย จำกัด (มหาชน)150,457,504,346+0.75
14 บริษัท ทีซีซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด129,733,451,125+1.58
15 UBS AG SINGAPORE BRANCH129,549,433,541+0.88
16 SINGTEL STRATEGIC INVESTMENTS PTE LTD.118,911,068,500+2.04
17 บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด97,322,119,963+0.57
18 บริษัท สยามแม็คโคร โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด94,390,825,100+3.50
19 บริษัท เซ็นทรัลโฮลดิ้ง จำกัด89,108,054,970+0.66
20 บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)82,923,356,024+0.78
21 บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)74,138,561,115+0.57
22 บริษัท เอ็นจี โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด72,889,739,116+0.27
23 STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY69,199,406,479+0.92
24 นาย ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ68,651,268,058+1.33
25 THE BANK OF NEW YORK MELLON68,400,065,618+1.24
26 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย68,397,885,148+0.63
27 GIC PRIVATE LIMITED67,220,584,152+0.46
28 บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)65,770,632,599+2.94
29 บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)65,336,653,525+3.50
30 นาย สารัชถ์ รัตนาวะดี64,070,999,492+0.88
31 บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)54,147,599,880+0.45
32 SOUTH EAST ASIA UK (TYPE A) NOMINEES LIMITED53,368,857,194+0.66
33 ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)52,821,631,713+0.77
34 ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน)49,820,177,951+2.02
35 CITIBANK NOMINEES SINGAPORE PTE LTD-CBHK-PBGSG-RESTRICTED SHARES49,732,465,738-0.36
36 THE BANK OF NEW YORK (NOMINEES) LIMITED47,407,266,229+0.37
37 นาย นิติ โอสถานุเคราะห์44,463,415,803+0.52
38 กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว43,628,730,083+1.10
39 TELENOR ASIA PTE LTD42,385,244,874+2.38
40 บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)40,759,679,311+1.13
41 BNY MELLON NOMINEES LIMITED40,464,943,187+0.80
42 บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)39,813,132,160-
43 นาย สมโภชน์ อาหุนัย39,583,546,527+1.10
44 NORTRUST NOMINEES LTD-CL AC39,205,351,948+1.24
45 HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD38,773,229,661+0.85
46 บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)37,034,872,310+0.67
47 UBS AG LONDON BRANCH35,475,906,769-0.39
48 บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน)35,399,995,800+1.67
49 UBS AG HONG KONG BRANCH35,192,399,239+1.75
50 บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)34,150,417,754+2.51
51 นาย ชูชาติ เพ็ชรอำไพ34,029,605,014+1.06
52 นาง ดาวนภา เพชรอำไพ33,480,000,000+1.08
53 TEPDIA Generating B.V.32,017,761,212+0.79
54 SINGTEL GLOBAL INVESTMENT PTE. LTD.31,815,705,474+10.05
55 SE ASIA (TYPE B) NOMINEES LLC31,801,196,960+0.91
56 บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)31,619,109,400+0.13
57 บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)30,449,376,850+1.27
58 CREDIT SUISSE AG, SINGAPORE BRANCH29,987,052,758+1.39
59 นาย คีรี กาญจนพาสน์29,200,312,071+1.53
60 CHEVRON SOUTH ASIA HOLDINGS PTE LTD28,884,775,216-1.82
61 THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED28,809,519,797+8.83
62 นาย อนันต์ อัศวโภคิน28,612,000,070+2.00
63 บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)28,259,473,727-0.48
64 CHINA MOBILE INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED28,109,754,813+3.42
65 บริษัท ไมเนอร์ โฮลดิ้ง (ไทย) จำกัด27,109,346,080-
66 CHASE NOMINEES LIMITED26,654,838,132+0.99
67 B. Grimm Power (Singapore) Pte. Ltd.25,694,058,000+0.86
68 EXXONMOBIL ASIA HOLDINGS PTE. LTD.25,121,250,000-
69 บริษัท ซันไรส์ อีคิวตี้ จำกัด24,355,741,285-1.30
70 บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)24,337,729,949+1.50
71 นาย พิชญ์ โพธารามิก23,969,737,821+2.96
72 ING BANK N.V.23,916,547,523+1.83
73 บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)22,860,959,513+1.21
74 นาย ทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์22,452,400,332+1.78
75 UOB KAY HIAN (HONG KONG) LIMITED - Client Account22,407,570,797+0.33
76 บริษัท ไทย เทลโค โฮลดิ้งส์ จำกัด22,302,054,600+2.38
77 บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)22,119,999,905+3.80
78 CIMB BANK BERHARD21,942,461,432-
79 บริษัท ทีโอเอ กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด21,750,300,000-0.70
80 บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด21,263,223,540-0.36
81 บริษัท เอสซีจี ดิสทริบิวชั่น จำกัด20,869,395,459+2.21
82 บริษัท เจริญโภคภัณฑ์โฮลดิ้ง จำกัด20,442,252,420-0.93
83 ENGIE GLOBAL DEVELOPMENTS B.V.20,120,055,920+0.27
84 บริษัท ซี.อาร์.จี.บริการ จำกัด19,985,538,672-0.36
85 NORTRUST NOMINEES LIMITED-NT0 SEC LENDING THAILAND CL AC19,807,509,662+0.57
86 MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC19,348,276,378+0.53
87 GULF CAPITAL HOLDINGS LIMITED18,942,896,250+0.88
88 นาย ฮาราลด์ ลิงค์18,403,639,460+0.86
89 บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)18,221,874,665+0.67
90 บริษัท ไทยออยล์เพาเวอร์ จำกัด18,140,532,870+3.43
91 บริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จำกัด17,777,976,618+0.06
92 JARDINE CYCLE & CARRIAGE LIMITED17,352,479,904-1.32
93 บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)16,142,229,270+1.24
94 ASAHI GLASS CO.,LTD.16,092,927,058+0.43
95 บริษัท ดับบลิวเอชเอ โฮลดิ้ง จำกัด15,659,495,236+1.92
96 บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)15,501,194,258-
97 ธนาคาร ออมสิน15,339,234,346+0.60
98 บริษัท เหมราช พัฒนาที่ดิน จำกัด (มหาชน)15,145,499,828+2.61
99 บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด14,602,625,000-
100 DBS BANK LTD14,559,175,671+1.44
101 AEON FINANCIAL SERVICE CO.,LTD.14,355,300,000+6.42
102 น.ส. ปรมาภรณ์ ปราสาททองโอสถ14,284,283,747+1.36
103 กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 75/2514,000,226,265+1.14
104 นาง ยุพิน ธีระโกเมน13,816,557,752-1.65
105 บริษัท ยู เอ็น เอส อโกรเคมีคัล จำกัด13,545,000,000+0.33
106 GULF INVESTMENT AND TRADING PTE. LTD.13,475,250,170+0.88
107 บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)13,239,680,152+0.02
108 บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)13,185,123,410+0.14
109 นาย มงคล ประกิตชัยวัฒนา13,092,109,796+1.71
110 บริษัท มิตซุย วอเตอร์ โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด13,059,900,000-
111 นาย เฉลิม หาญพาณิชย์12,938,625,000+3.77
112 บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)12,933,966,200+1.26
113 บริษัท ยูนิสเตรทช์ จำกัด12,875,552,873+3.36
114 Orizon Limited12,837,851,540+1.26
115 การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย12,499,782,861+3.52
116 นาง ยุพิน ธีระโกเมน ในฐานะผู้จัดการมรดกของ นายสมนึก หาญจิตต์เกษม12,429,664,258-1.65
117 ธนาคาร ธนชาต จำกัด (มหาชน)12,151,592,290+2.20
118 บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)11,836,795,771-
119 N.C.B.TRUST LIMITED-NORGES BANK 1111,773,015,791+1.38
120 กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล11,696,695,018+2.14
121 บริษัท วิทูรปกรณ์ โฮลดิ้ง จำกัด11,591,998,620+0.72
122 น.ส. ธิดา แก้วบุตตา11,552,328,230+2.10
123 บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก11,479,668,759+1.27
124 บริษัท กรุงเทพโปรดิ๊วส จำกัด (มหาชน)11,455,845,377+0.37
125 นาย ประทีป ตั้งมติธรรม11,452,497,385+4.73
126 บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)11,350,485,849+0.87
127 บริษัทเซรามิคซิเมนต์ไทย จำกัด11,182,891,060+0.97
128 นาย สมชาย หาญจิตต์เกษม11,172,732,009-1.65
129 บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด11,102,103,750+0.53
130 บริษัท กันกุล กรุ๊พ จำกัด11,081,578,200+2.00
131 บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)11,056,481,909+0.62
132 BANK OF SINGAPORE LIMITED-THB SEG AC10,916,727,734+0.68
133 บริษัท วัฒนโสภณพนิช จำกัด10,802,568,620+0.40
134 AIA COMPANY LIMITED - EQ4-P10,747,033,486+0.21
135 เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด10,664,256,800+2.82
136 CTBC Bank Company Limited10,336,597,039+0.73
137 AIA COMPANY LIMITED - EQ3-P9,750,859,058+0.51
138 NISSIN FOODS HOLDINGS CO., LTD.9,586,469,352-1.16
139 N.C.B.TRUST LIMITED-NORGES BANK 19,511,416,020+0.02
140 UOB KAY HIAN PRIVATE LIMITED9,423,719,706+1.19
141 นาย ฤทธิ์ ธีระโกเมน9,403,039,100-1.64
142 ธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)9,366,403,950+0.58
143 บริษัท ปทุมไรซมิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน)9,200,440,882+2.58
144 นาย ปริญญา เธียรวร9,108,615,000+0.34
145 นาย วรวิทย์ วีรบวรพงศ์9,102,760,939+1.94
146 บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด (มหาชน)9,100,344,200+1.46
147 WORTH ACCESS TRADING LIMITED9,100,239,182+1.35
148 ASIAN DEVELOPMENT BANK8,991,000,000+0.88
149 กองทุนเปิด ทหารไทย พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม พลัส8,926,947,330+0.37
150 นาย ทวีฉัตร จุฬางกูร8,866,390,186+0.61
151 บริษัท เสถียรธรรมโฮลดิ้ง จำกัด8,752,257,500+3.57
152 นาย ชาตรี โสภณพนิช8,512,129,049+0.73
153 นาย จิโรจน์ สุชาโต8,492,548,743+1.32
154 บริษัท กัลฟ์ โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด8,475,000,170+0.88
155 นาย อัฐ ทองแตง8,457,127,553+1.53
156 บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน)8,441,684,590+2.44
157 ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)8,436,493,141+0.91
158 บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน)8,432,712,819+3.10
159 บริษัท อเดลฟอส จำกัด8,329,268,013+1.52
160 นาย วีรพัฒน์ พูนศักดิ์อุดมสิน8,249,382,150+0.36
161 น.ส. กุณฑี สุริยวนากุล8,175,564,149+2.21
162 บริษัท เลียวไพรัตนวิสาหกิจ จำกัด8,161,299,095+1.59
163 บริษัท สิงห์ พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด8,150,731,342+0.59
164 บริษัท นทลิน จำกัด8,124,837,004+3.83
165 นาย เกรียงไกร สุริยวนากุล8,077,142,376+2.21
166 นาย ธรรศพลฐ์ แบเลเว็ลด์8,049,723,144+1.48
167 บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)7,935,616,120+0.60
168 บริษัท โชควัฒนา จำกัด7,869,122,677+3.03
169 บริษัท เอซีเอส แคปปิตอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด7,848,000,000+6.42
170 บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)7,774,514,437+3.43
171 SOJITZ CORPORATION7,769,212,074-
172 บริษัท เอฟแอนด์เอส 79 จำกัด7,717,987,387-0.16
173 นาง มุกดา บุญเสี่ยง7,668,514,721+1.10
174 BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES LUXEMBOURG7,622,131,343+0.72
175 บริษัท ทุนมหาโชค จำกัด7,509,023,573+1.01
176 นาย อิทธิ ทองแตง7,419,449,109+1.55
177 บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)7,374,057,950-
178 กองทุนเปิด บัวหลวงทศพล7,352,861,985+1.59
179 น.ส. ณัฐชไม ถนอมบูรณ์เจริญ7,350,000,000+3.57
180 บริษัท หทัยจรูญเอกโฮลดิ้ง จำกัด7,348,320,000+1.85
181 นาย วิโรจน์ ธนาลงกรณ์7,257,796,000-0.89
182 LGT BANK (SINGAPORE) LTD7,238,572,927+2.44
183 การประปาส่วนภูมิภาค7,223,040,000-
184 BNP PARIBAS SECURITIES (ASIA) LTD-FOR COLAS7,115,600,080+2.07
185 นาย อนันต์ กาญจนพาสน์7,076,435,503+1.94
186 BANK OF SINGAPORE LIMITED-SEG7,006,119,015+0.66
187 บริษัท ไอเอสทีเอส (ไทยแลนด์) จำกัด6,992,584,434-
188 บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)6,977,370,379+0.24
189 บริษัท มหาศิริ สยาม จำกัด6,972,307,889+1.41
190 บริษัท บี.กริม จอยน์ เว็นเจอร์ โฮลดิ้ง จำกัด6,843,934,750+0.86
191 บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)6,836,092,398+1.82
192 TICON INTERNATION PTE.LTD.6,830,747,000-
193 บริษัท ยูนีค เน็ตเวิร์ค จำกัด6,794,688,139+3.42
194 นาย ลุชัย ภุขันอนันต์6,783,108,942+1.09
195 บริษัท เมย์แลนด์ จำกัด6,770,000,690+2.00
196 บริษัท แรนเดอรีเบอรามาการ จำกัด6,737,097,600-
197 บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)6,605,062,056-0.93
198 น.ส. จรีพร จารุกรสกุล6,600,505,144+1.91
199 บริษัท จี แอล แอสเซทส์ จำกัด6,596,080,344+1.26
200 บริษัท เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน)6,587,174,434+2.24
201 CREDIT SUISSE AG, HONG KONG BRANCH6,549,672,120+0.70
202 นาย จตุภัทร์ ตั้งคารวคุณ6,545,688,240-0.70
203 บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด6,539,882,657+3.55
204 บริษัท บีบีทีวี แอสเซตแมเนจเมนท์ จำกัด6,539,838,175+1.25
205 นาย วนรัชต์ ตั้งคารวคุณ6,527,950,000-0.70
206 นาง บุศทรี หวั่งหลี6,527,950,000-0.70
207 นาย ณัฏฐวุฒิ ตั้งคารวคุณ6,527,950,000-0.70
208 CDIB & PARTNERS INVESTMENT HOLDING PTE.LTD.6,525,323,580+1.53
209 กองทุนเปิด บัวหลวงเฟล็กซิเบิ้ลเพื่อการเลี้ยงชีพ6,474,924,497+0.94
210 บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)6,435,449,209+3.55
211 MITSUBISHI CORPORATION6,363,735,696-1.09
212 น.ส. วิอร ทองแตง6,360,288,058+1.61
213 บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน)6,323,866,534+1.94
214 บริษัท สตรองโฮลด์ แอสเซ็ทส์ จำกัด6,297,225,995+1.32
215 บริษัท บีบีทีวี แซทเทลวิชั่น จำกัด6,272,204,554+1.32
216 C.P. Foods International Limited6,245,750,000+0.33
217 ดร. พิเชษฐ์ วิริยะจิตรา6,181,236,000-
218 นาย พุฒิพงศ์ ปราสาททองโอสถ6,175,977,220+1.69
219 บริษัท เรียล มูฟ จำกัด6,046,733,153+0.67
220 น.ส. วลัยพร จิรภูมิมินทร์6,020,000,000+0.33
221 บริษัท มหากิจโฮลดิ้ง จำกัด6,002,392,078+1.32
222 นาย วิชา พูลวรลักษณ์5,990,782,400+6.65
223 บริษัท ทุนรุ่งเรือง จำกัด5,970,781,360+1.32
224 บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส์ จำกัด5,965,075,974-1.40
225 มูลนิธิเอสซีจี5,952,895,800-
226 การไฟฟ้า ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย5,891,537,500+0.88
227 HSBC BANK PLC- PRUDENTIAL ASSURANCE COMPANY OBA ESI5,860,592,336+0.85
228 บริษัท โซ วอเตอร์ จำกัด5,846,463,336-
229 บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)5,793,300,500+2.28
230 นาย กวิน กาญจนพาสน์5,783,609,232+1.56
231 บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)5,781,284,670+0.47
232 บริษัท บางกอกกล๊าส จำกัด (มหาชน)5,749,999,080+0.87
233 นาย ปรินทร์ โลจนะโกสินทร์5,749,138,170+4.36
234 น.ส. วันดี กุญชรยาคง5,730,000,000-0.52
235 นาย ชานนท์ เรืองกฤตยา5,678,914,688+3.33
236 นาย สุรชัย โชติจุฬางกูร5,676,375,935+2.79
237 OMAC (HK) LIMITED5,648,720,000+2.29
238 นาย สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์5,513,055,000+0.64
239 นาย สันติ ภิรมย์ภักดี5,445,752,460+0.65
240 POSCO5,366,326,897+1.01
241 บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)5,363,284,070+2.07
242 นาย ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล5,343,381,399+0.13
243 นาย พงศ์ศักดิ์ ธรรมธัชอารี5,285,414,225+0.12
244 นาย สุทธิลักษณ์ จิราธิวัฒน์5,273,123,594+0.60
245 บริษัท 3 เอส โฮลดิ้ง จำกัด5,248,800,054+1.85
246 บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน)5,227,909,891+2.48
247 บริษัท ไทย ปิโตรเคมีกัล อุตสาหกรรม จำกัด5,190,742,559+1.60
248 นาย มิน เธียรวร5,167,843,600+1.69
249 บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน)5,163,050,925+0.78
250 บริษัท โฮลด์ โคลล์ จำกัด5,146,051,200+1.32
251 นาย พงษ์ศักดิ์ โล่ห์ทองคำ5,118,564,112+1.92
252 นาย อติคุณ ทองแตง5,095,492,011+1.67
253 MERRILL LYNCH SINGAPORE PTE.LTD5,054,850,000+1.26
254 สหกรณ์ออมทรัพย์การไฟฟ้าฝ่ายผลิต แห่งประเทศไทย จำกัด5,054,747,880+1.53
255 น.ส. เพียงใจ หาญพาณิชย์5,028,745,450+1.32
256 บริษัท ศรีตรัง โฮลดิ้งส์ จำกัด5,019,343,183+2.05
257 นาย สุระ คณิตทวีกุล5,012,952,370-0.63
258 นาย นเรศ งามอภิชน5,012,547,100+1.52
259 บริษัท ซี.ที. เวนเจอร์ จำกัด4,986,048,584+4.69
260 บริษัท นิวสตาร์ วิคเตอร์ จำกัด4,935,716,448+1.29
261 นาย พิธาน องค์โฆษิต4,901,114,570-0.46
262 MAYBANK KIM ENG HOLDINGS LIMITED4,894,382,737-
263 STANLEY ELECTRIC HOLDING ASIA-PACIFIC PTE, LTD.4,888,350,000+0.47
264 SUCCESSFUL DRAGON LIMITED4,858,835,220+0.32
265 บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)4,837,626,485+0.41
266 บริษัท แอสเพน โฮลดิ้งส์ จำกัด4,825,667,070+10.05
267 DELTA ELECTRONICS INC.4,787,123,695-0.36
268 บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด4,785,938,165-0.60
269 บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)4,751,281,974+6.70
270 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว4,750,726,724+1.02
271 บริษัท โกลเบ๊กซ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด4,740,116,968-0.44
272 บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)4,715,465,712-3.30
273 บริษัท อาคเนย์ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)4,683,917,277+0.37
274 บริษัท บางกอกแอร์เวย์สโฮลดิ้ง จำกัด4,653,500,000+1.32
275 บริษัท เคเอสแอล ชูการ์ โฮลดิ้ง จำกัด4,635,457,492+0.63
276 EAST FOURTEEN LIMITED-DFA EMERG MARKET CORE EQ PORT4,628,758,317+1.79
277 นาย สมยศ อนันตประยูร4,626,083,830+1.95
278 นาย วิลเลียม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค4,602,302,471+0.06
279 นาย สถาพร งามเรืองพงศ์4,586,833,500+2.52
280 นาย เกรียงไกร ศิระวณิชการ4,556,132,100-
281 SKI Carbon Black (Mauritius) Limited4,545,685,699+1.06
282 นาย อมร ทรัพย์ทวีกุล4,523,566,299+1.10
283 นาย พิพัฒ พะเนียงเวทย์4,517,442,884-0.86
284 นาย ปริญญ์ จิราธิวัฒน์4,493,014,268+0.99
285 นาย อนุพงษ์ อัศวโภคิน4,474,811,281+3.74
286 นาย ทศ จิราธิวัฒน์4,447,614,506+0.99
287 บริษัท ไวด์ บรอด คาสท์ จำกัด4,441,780,409+3.42
288 นาย มานิต อุดมคุณธรรม4,410,280,755-
289 กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวปันผล 70/304,394,285,078+2.10
290 POLYPLEX (ASIA) PTE LTD.4,312,038,825+0.70
291 นาย วิชัย วชิรพงศ์4,292,324,386+3.43
292 บริษัท ช.การช่าง โฮลดิ้ง จำกัด4,267,773,597+1.41
293 นาย สาธิต วิทยากร4,219,344,528+0.92
294 บริษัท รัชกิจ โฮลดิ้ง จำกัด4,195,040,000-1.00
295 นาย วิกรม กรมดิษฐ์4,190,475,210+0.46
296 บริษัท ซี.พี.แลนด์ จำกัด (มหาชน)4,190,332,900-
297 น.ส. ดวงใจ แก้วบุตตา4,186,743,053+2.11
298 บริษัท เจ อาร์ เค โฮลดิ้งส์ จำกัด4,169,695,104-
299 บริษัท เดอะ วนชัย กรุ๊ป อ๊อฟ คอมปานีส์ จำกัด4,156,215,765-
300 บริษัท ชนัตถ์และลูก จำกัด4,143,648,838+1.02
301 นาย ณัฐภพ รัตนสุวรรณทวี4,111,655,674+0.84
302 บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)4,111,505,177-0.23
303 BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, LONDON BRANCH4,097,945,336+1.71
304 บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)4,087,234,140+2.07
305 บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)4,086,862,390+0.72
306 กองทุนเปิด ธนชาตหุ้นปันผล4,044,176,880+4.38
307 บริษัท รังสิตพลาซ่า จำกัด4,006,924,119+0.44
308 น.ส. ประพิชญา พรมมาส4,005,030,600+0.46
309 HWIC ASIA FUND A/C CLASS C3,999,088,685-0.50
310 บริษัท ควอลิตี้ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)3,986,973,144+0.73
311 NOMURA SINGAPORE LIMITED-NOMURA ASIA INVESTMENT SINGAPORE3,984,465,451+1.85
312 บริษัท ไอ.ดี.เอฟ. จำกัด3,972,191,674+1.41
313 BANYAN TREE HOLDINGS LIMITED3,936,856,041+0.95
314 BANQUE PICTET & CIE SA3,892,831,558-0.04
315 J.P. MORGAN BANK LUXEMBOURG S.A. LEND3,819,341,745+1.61
316 บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)3,778,138,580+0.38
317 TATA STEEL GLOBAL HOLDINGS PTE.LTD.3,774,191,575-4.55
318 TAKEUCHI PRESS INDUSTRIES CO.,LTD.3,745,565,000-
319 น.ส. กรรณิกา พลัสสินทร์3,730,183,248+2.67
320 น.ส. ฉันทนา จิรัฐิติภัทร์3,695,325,000+1.75
321 นาย ณัฐพล จุฬางกูร3,670,986,603+0.65
322 นาย เชง นิรุตตินานนท์3,668,090,137-1.09
323 นาย ชัย โสภณพนิช3,640,399,573+0.08
324 กองทุนเปิด อเบอร์ดีนสมอลแค็พ3,625,432,896+0.65
325 กองทุน บำเหน็จบำนาญข้าราชการ3,618,676,141+0.53
326 ธนาคาร เกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)3,618,278,836+0.26
327 บริษัท อิออน โฮลดิ้งส์ (ไทยแลนด์) จำกัด3,597,000,000+6.42
328 นาย เพชร โอสถานุเคราะห์3,581,212,560+1.25
329 MRS. ARUNEE CHAN3,581,052,579+0.57
330 นาย รัตน์ โอสถานุเคราะห์3,578,683,230+1.26
331 นาย ธีรพงศ์ จันศิริ3,555,119,479-1.09
332 Deutsche Bank AG Singapore PWM3,524,607,507+0.99
333 บริษัท ไทยเรยอน จำกัด (มหาชน)3,522,062,500+1.06
334 บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)3,517,137,769+0.75
335 นาง ปัญจพร โชติจุฬางกูร3,513,701,620+2.80
336 MISS SUNEE SERIPANU3,495,822,200-
337 MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION3,456,537,700-
338 บริษัท เค ทู เจ โฮลดิ้ง จำกัด3,456,000,000+1.56
339 นาย วินัย เตียวสมบูรณ์กิจ3,441,852,229+1.30
340 นาย รุ่งโรจน์ แสงศาสตรา3,424,000,000-
341 มูลนิธินายห้างโรงปูนผู้หนึ่ง3,410,918,800-
342 นาย ประชา ดำรงค์สุทธิพงศ์3,394,438,019+3.00
343 คุณหญิง พจมาน ดามาพงศ์3,392,221,736+3.65
344 นาง จริยา แก้วบุตตา3,392,146,000+2.11
345 บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด(มหาชน)3,390,000,000+0.88
346 นาง เพาพิลาส เหมวชิรวรากร3,386,250,000+0.33
347 น.ส. แพทองธาร ชินวัตร3,380,896,639+2.16
348 นาง ละออ ตั้งคารวคุณ3,377,077,103-0.63
349 นาย พีระพงศ์ จรูญเอก3,375,550,923+0.68
350 BANK OF SINGAPORE LIMITED3,372,842,417+0.77
351 บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)3,369,278,600-0.11
352 MANILA WATER (THAILAND) COMPANY LIMITED3,363,586,452-
353 นาย สุขกาญจน์ วัธนเวคิน3,362,863,185+1.54
354 นาง ณัฐธีรา บุญศรี3,344,132,465+1.05
355 บัญชี บริหาร กิจการ3,343,512,134-
356 นาย พิชัย จิราธิวัฒน์3,326,456,130+0.96
357 บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)3,320,267,328-
358 ธนาคารออมสิน3,308,987,860+0.18
359 น.ส. พินทองทา ชินวัตร3,271,825,076+2.16
360 นาย ประจักษ์ ตั้งคารวคุณ3,263,975,000-0.70
361 นาย สุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์3,248,863,325+0.47
362 King's Eye Investments Ltd.3,234,000,000+7.50
363 SATHINEE CO.,LTD.3,217,845,511+1.53
364 นาย ไกรสร จันศิริ3,198,918,470-1.09
365 EAST FOURTEEN LIMITED-DIMENSIONAL EMER MKTS VALUE FD3,188,444,147+0.10
366 นาย สุทธิเดช จิราธิวัฒน์3,176,082,110+0.92
367 น.ส. พลอยส่องแสง นพรัมภา3,169,074,175+1.17
368 MURAMOTO INDUSTRY CO., LTD.3,160,373,040+0.47
369 นาย ศักดิ์ นานา3,145,370,400-
370 นาย สุวิน ไกรภูเบศ3,109,721,900+3.65
371 บริษัท กรุงเทพ ซินธิติกส์ จำกัด3,104,574,688-1.40
372 KINPO ELECTRONICS, INC.3,090,404,098+0.60
373 CHAILEASE FINANCE CO., LTD.3,079,220,050+0.84
374 KGI ASIA (HOLDINGS) PTE. LTD.3,065,103,360+0.45
375 ร้อยตรี เสรี โอสถานุเคราะห์3,013,754,150+1.26
376 MANDARIN ORIENTAL HOLDINGS B.V.3,007,765,000+2.13
377 NEWSAGA LIMITED3,007,000,000+1.29
378 บริษัท วัฒนภักดี จำกัด3,000,000,000-
379 นาย สราวุฒิ พรพัฒนารักษ์2,994,989,690+1.20
380 บริษัท สุวินทวงศ์ โกลด์ แอสเซ็ท จำกัด2,984,692,210+7.55
381 บริษัท มายเรียด วัสดุ จำกัด2,984,486,265+0.93
382 นาง อตินุช มาลากุล ณ อยุธยา2,980,124,554+1.32
383 NOMURA SECURITIES CO LTD-CLIENT A/C2,954,955,709+1.13
384 นาง สมพร หาญพาณิชย์2,921,625,000+3.77
385 สหกรณ์ออมทรัพย์การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จำกัด2,921,347,750+0.47
386 กองทุนเปิด เค 20 ซีเล็คท์หุ้นระยะยาวปันผล2,909,689,285+1.88
387 CHAROEN POKPHAND HOLDING CO.,LTD2,908,692,360+0.94
388 นาย สุทธิศักดิ์ จิราธิวัฒน์2,901,554,800+0.96
389 นาง รัตนา นรพัลลภ2,894,028,559+0.96
390 นาง อาริญา ปราสาททองโอสถ2,872,602,620+1.69
391 นาย วัฒน์ จิราธิวัฒน์2,857,273,790+0.92
392 นาย ธัญชาติ กิจพิพิธ2,856,803,000+1.53
393 นาย กอบชัย จิราธิวัฒน์2,856,655,790+0.93
394 WGI EMERGING MARKETS FUND, LLC.2,853,029,600+1.97
395 นาง จารุวรรณ วนาสิน2,837,705,046-0.76
396 MINDO ASIA INVESTMENTS LIMITED2,827,376,550+1.33
397 บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)2,813,304,450+2.55
398 CREDIT SUISSE FIRST BOSTON (SINGAPORE) LIMITED2,807,200,000+1.33
399 บริษัท ยูนีเซ็นทรัล จำกัด2,765,169,882+1.72
400 นาย สุทธิธรรม จิราธิวัฒน์2,747,668,010+0.96
401 กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นปันผล2,745,698,066+0.89
402 นาย ก้องภพ สุริยวนากุล2,736,719,946+2.21
403 นาย จุลเวช ยศสุนทรากุล2,724,000,000+1.32
404 กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์ อินคัมพลัส2,722,573,726+0.41
405 บริษัท สินแพทย์ จำกัด2,718,716,588-
406 บริษัท บริหารสินทรัพย์ทวี จำกัด2,716,991,340-0.26
407 น.ส. ชามา สุริยวนากุล2,713,914,000+2.21
408 นาย สำเริง มนูญผล2,710,770,535-0.23
409 นาย สุนทร เด่นธรรม2,709,398,660+0.53
410 นาง วรรณสมร วรรณเมธี2,706,494,429+1.71
411 RBC INVESTOR SERVICES TRUST2,705,850,737-0.19
412 บริษัท เตียง จิราธิวัฒน์ จำกัด2,700,927,600+1.88
413 นาย ณรงค์ฤทธิ์ จิราธิวัฒน์2,698,060,660+0.98
414 ด.ช. กอกฤษต สุริยวนากุล2,693,958,750+2.21
415 บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด(มหาชน)2,693,700,000+1.37
416 กองทุนเปิด เค พร็อพเพอร์ตี้ เซคเตอร์2,691,829,485+0.23
417 น.ส. ฐิตินันท์ วัธนเวคิน2,681,944,095+1.82
418 บริษัท ควอลิตี้ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)2,679,107,200-
419 นาย พิชิต วิวัฒน์รุจิราพงศ์2,677,499,475-0.95
420 THE BANK OF NEW YORK (NOMINEES) LIMITED A/C 51002,667,064,426+0.78
421 บริษัท พีระเดชาพันธ์ โฮลดิ้ง2,664,000,000+4.73
422 กองทุน บำเหน็จบำนาญข้าราชการ2,648,971,157+0.90
423 นาย ปริญญา วิญญรัตน์2,645,320,476-0.45
424 นาย สุทธิภัค จิราธิวัฒน์2,642,182,360+0.98
425 นาย สุทธิสาร จิราธิวัฒน์2,642,182,360+0.98
426 บริษัท บันยัน ทรี รีสอร์ท แอนด์ สปา (ไทยแลนด์) จำกัด2,635,238,819+0.95
427 บริษัท พรีเมียร์ ฟิชชั่น แคปปิตอล จำกัด2,628,315,634+0.53
428 THE BANK OF NEW YORK MELLON DR2,621,448,144+0.79
429 MR. CHALERMCHAI MAHAGITSIRI2,609,065,095+0.40
430 AUSTIN ASSET LIMITED2,608,200,000+3.70
431 บริษัท พรรณธิอร จำกัด2,603,609,225-
432 นาย ชัชวาลย์ เจียรวนนท์2,597,474,522+5.94
433 บริษัท โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม จำกัด2,586,900,000-0.33
434 นาย ธีระยุทธ จิราธิวัฒน์2,562,667,962+0.83
435 นาย สมเกียรติ ธนัตถ์เจริญกุล2,559,964,450+1.10
436 KGI ASIA LIMITED2,559,252,668-0.64
437 บริษัท สยามสวีท โฮลดิ้ง จำกัด2,557,500,000+0.32
438 บริษัท ซี.พี.อินเตอร์ฟู้ด (ไทยแลนด์) จำกัด2,550,470,425+3.42
439 นาง นิจพร จรณะจิตต์2,540,142,127+3.10
440 มหาวิทยาลัยมหิดล2,530,465,162+0.27
441 กองทุนเปิด บัวหลวงปัจจัย 4 หุ้นระยะยาวปันผล2,528,781,449+1.40
442 นาย ธีระเกียรติ จิราธิวัฒน์2,527,534,762+0.96
443 บริษัท ทุนบุรีรัมย์ จำกัด2,521,924,350+1.63
444 นาย ธีระเดช จิราธิวัฒน์2,519,466,762+0.96
445 นาง สมกมล เวชชาชีวะ2,519,466,762+0.96
446 นาย ภัสสรกรณ์ จิราธิวัฒน์2,518,879,350+0.96
447 ENGINE HOLDINGS ASIA PTE. LTD.2,516,034,706+10.40
448 บริษัท สารสิน จำกัด2,513,342,383-0.01
449 บริษัท น้ำตาลตะวันออก จำกัด2,504,006,484+1.84
450 บริษัท บีบีทีวี เอ็คควิตี้ จำกัด2,499,582,675+0.53
451 บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)2,492,511,410+0.32
452 นาย ยืนยง โอภากุล2,466,800,000+3.57
453 Toray Industries, Inc.2,463,955,200+0.52
454 กองทุนเปิด อเบอร์ดีนโกรท2,449,715,775+0.39
455 นาย อิทธิพัทธ์ พีระเดชาพันธ์2,449,701,180+4.73
456 บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จำกัด (มหาชน)2,445,356,500+1.66
457 นาย สุทธิพันธ์ จิราธิวัฒน์2,436,976,860+0.91
458 นาย สดาวุธ เตชะอุบล2,428,172,587-0.55
459 บริษัท Siam Magi จำกัด2,427,600,000+0.84
460 LION CORPORATION2,422,075,816+1.24
461 APCO CAPITAL PTE. LTD.2,420,000,000-0.91
462 GERLACH & CO.-ORBIS SICAV EMERGING MARKETS EQUITY FUND2,406,060,342+0.79
463 นาย ไวยวุฒิ สินเจริญกุล2,404,795,331+2.05
464 นาย ไพบูลย์ ดำรงชัยธรรม2,396,291,054-
465 บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)2,386,471,872+1.57
466 กองทุนเปิด บัวหลวงตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ2,382,828,751+1.42
467 นาง ถนอมศรี สุดโต2,379,209,158+4.71
468 บริษัท ไสวประภาสและบุตร จำกัด2,373,217,600+0.96
469 บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด - 101S2,368,918,240+2.59
470 มูลนิธิ ป้าทองคำ เอ็มเค2,368,398,212-1.65
471 CIMB-PRINCIPAL PROPERTY INCOME FUND2,367,179,274+0.21
472 นาย พงษ์ชัย อมตานนท์2,363,514,240+3.45
473 บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน)2,349,122,556+3.03
474 นาย ดิสพล จันศิริ2,314,937,336-1.09
475 นาง จารุณี ชินวงศ์วรกุล2,300,009,063+1.70
476 PLAN B INVESTMENT HOLDING LIMITED2,273,194,793+4.39
477 ASIAN OPPS I LIMITED2,254,061,250+1.06
478 บริษัท ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)2,246,637,600+5.00
479 บริษัท สมบูรณ์ โฮลดิ้ง จำกัด2,238,768,400-0.57
480 นาย สมศักดิ์ อมรรัตนชัยกุล2,236,832,662+0.61
481 บริษัท เอ็ม บี เค โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด2,236,476,219+1.37
482 กองทุนเปิด อเบอร์ดีนหุ้นระยะยาว2,228,779,655+0.32
483 C.P. FOODS INTERNATIONAL LIMITED2,221,148,250+3.42
484 นาย เชิดชู โสภณพนิช2,217,053,548+0.49
485 นาย ปัญญา นิรันดร์กุล2,212,177,680+4.78
486 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เค มาสเตอร์ พูล ฟันด์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว2,207,279,720+1.63
487 บริษัท โรงพยาบาลวิภาราม จำกัด2,205,652,870+0.66
488 นาย อนุทิน ชาญวีรกูล2,205,421,506+4.44
489 บริษัท ชาเตรียนโฮลดิ้ง จำกัด2,198,374,880+0.96
490 POLYPLEX CORPORATION LTD.2,196,869,476+0.70
491 บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)2,178,165,857-0.33
492 บริษัท ทีโอเอ เวนเจอร์ โฮลดิ้ง จำกัด2,165,444,757-
493 น.ส. สาธิตา วิทยากร2,161,556,912+0.92
494 Y Investment Ltd2,151,000,000+1.26
495 นาย อภิรุม ปัญญาพล2,146,849,524+2.65
496 บริษัท ซีเค.ออฟฟิซ ทาวเวอร์ จำกัด2,142,600,479+1.41
497 นาย สิทธิชัย ลีสวัสดิ์ตระกูล2,134,803,531+0.59
498 นาย จักรพงษ์ จักราจุฑาธิบดิ์2,128,000,000+5.92
499 นาย คุณวุฒิ ธรรมพรหมกุล2,117,620,616-
500 นาย ประภาส ชลศรานนท์2,116,881,308+4.78