ข้อมูลหุ้น PTG

บริษัท บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม ทรัพยากร
หมวดธุรกิจ พลังงานและสาธารณูปโภค
ที่อยู่ เลขที่ 90 อาคารซีดับเบิ้ลยู ทาวเวอร์ เอ ชั้นที่ 33 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กทม. 10310
โทรศัพท์ 0-2168-3377, 0-2168-3388
โทรสาร 0-2168-3379, 0-2168-3389
เว๊บไซต์ www.ptgenergy.co.th
ราคาหุ้น
จำนวนหุ้นจดทะเบียน