ข้อมูลหุ้น GREEN

บริษัท บริษัท กรีน รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม ทรัพยากร
หมวดธุรกิจ พลังงานและสาธารณูปโภค
ที่อยู่ 405 ถนนบอนด์สตรีท ซอย 13 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด นนทบุรี 11120
โทรศัพท์ 0-2504-5237-39
โทรสาร -
เว๊บไซต์ www.greenresources.co.th
ราคาหุ้น
จำนวนหุ้นจดทะเบียน