คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

ข้อมูลหุ้น BRRGIF

บริษัท กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้ากลุ่มน้ำตาลบุรีรัมย์
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม ทรัพยากร
หมวดธุรกิจ พลังงานและสาธารณูปโภค
ที่อยู่ 175 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ ชั้น 7 ชั้น 21 และชั้น 26 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม. 10120
โทรศัพท์ 0-2674-6488
โทรสาร 0-2679-5995
เว๊บไซต์ http://www.bblam.co.th/
ราคาหุ้น 10.10
จำนวนหุ้นจดทะเบียนโดยประมาณ 349,991,613
No. ShareHolder (BRRGIF) ข้อมูลประจำวันที่ 12/12/18 จำนวนหุ้น สัดส่วนถือหุ้น % จำนวนเงิน (บาท) เทียบกับวันก่อน
1บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน)115,672,22833.05%1,168,289,503-
2นาย สมชาติ โสตธิมัย36,390,00010.40%367,539,000-
3ธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)35,000,00010.00%353,500,000-
4สำนักงานประกันสังคม24,659,9007.05%249,064,990-
5กองทุนเปิด บัวหลวงอินคัม11,109,0003.17%112,200,900-
6นาย สันติ ดวงภานุมาส4,810,0001.37%48,581,000-
7บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)4,800,0001.37%48,480,000-
8นาย สุรวุฒิ เจิดจำรัสกุล4,000,0001.14%40,400,000-
9น.ส. พิมพ์ศิริ เสรีวิวัฒนา3,900,0001.11%39,390,000-
10บริษัท ไทยรีประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)3,000,0000.86%30,300,000-
11บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน)2,550,0000.73%25,755,000-
12บริษัท ไทยศรีประกันภัย จำกัด (มหาชน)2,500,0000.71%25,250,000-
13นาง ศัลยา จารุจินดา2,000,0000.57%20,200,000-
14บริษัท นำสินประกันภัย จำกัด (มหาชน)1,941,7000.55%19,611,170-
15กองทุนเปิด แอล เอช พร็อพเพอร์ตี้ พลัส I1,828,5000.52%18,467,850-
กรุณาตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องกับ set.or.th อีกครั้ง