คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

ข้อมูลหุ้น SUPEREIF

บริษัท กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้า ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม ทรัพยากร
หมวดธุรกิจ พลังงานและสาธารณูปโภค
ที่อยู่ 175 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ ชั้น 7 ชั้น 21 และชั้น 26 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม. 10120
โทรศัพท์ 0-2674-6488
โทรสาร 0-2679-5996
เว๊บไซต์ http://www.supereif.com
ราคาหุ้น 12.00
จำนวนหุ้นจดทะเบียนโดยประมาณ 515,000,000
No. ShareHolder (SUPEREIF) วันที่ 16/03/22 วันที่ 29/11/21 วันที่ 23/08/21 วันที่ 25/05/21 วันที่ 02/04/21 วันที่ 11/03/21 วันที่ 30/11/20 วันที่ 01/09/20 วันที่ 26/05/20 วันที่ 09/04/20 วันที่ 06/08/19
จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน%
1บริษัท ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์เปอเรชั่น จำกัด(มหาชน)103,000,00020.00% 103,000,00020.00% 103,000,00020.00% 103,000,00020.00% 103,000,00020.00% 103,000,00020.00% 103,000,00020.00% 103,000,00020.00% 103,000,00020.00% 103,000,00020.00% (+20.00)0
2บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)57,440,60011.15% 57,440,60011.15% 57,440,60011.15% 57,440,60011.15% 57,440,60011.15% 57,440,60011.15% (+0.15)56,674,90011.00% (+0.21)55,574,90010.79% (-0.04)55,774,90010.83% (+0.02)55,681,40010.81% (+10.81)0
3บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)51,048,8009.91% 51,048,8009.91% (+9.91)0 0 0 0 0 0 0 0 0
4บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)48,788,7009.47% 48,788,7009.47% 48,788,7009.47% 48,788,7009.47% 48,788,7009.47% 48,788,7009.47% 48,788,7009.47% (+0.27)47,403,2009.20% 47,370,5009.20% 47,370,5009.20% (+9.20)0
5บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)15,313,1002.97% (-0.28)16,720,1003.25% (+0.09)16,261,8003.16% 16,261,8003.16% (+0.06)15,961,8003.10% 15,961,8003.10% (+0.98)10,930,9002.12% (+0.25)9,610,5001.87% (+0.99)4,539,0000.88% 4,539,0000.88% (+0.88)0
6บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)12,152,3002.36% 12,152,3002.36% 12,152,3002.36% 12,152,3002.36% 12,152,3002.36% 12,152,3002.36% 12,152,3002.36% (+0.04)11,952,3002.32% 11,952,3002.32% (+0.03)11,800,0002.29% (+2.29)0
7บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)6,197,2001.20% (-0.06)6,497,2001.26% (-0.32)8,142,7001.58% (-0.21)9,243,0001.79% (+0.48)6,743,0001.31% (+0.48)4,252,6000.83% (+0.83)0 0 (-0.80)4,140,9000.80% (-0.18)5,036,5000.98% (+0.98)0
8นาย พิชัย โอทยากุล4,000,0000.78% (+0.07)3,650,0000.71% (+0.71)0 0 0 (-0.71)3,650,0000.71% 3,650,0000.71% (+0.02)3,540,0000.69% (+0.01)3,520,0000.68% (+0.05)3,255,0000.63% (+0.63)0
9นาย สุนทร จารุชนะพงศ์ธร3,314,7000.64% (-0.05)3,579,1000.69% (-0.04)3,749,3000.73% 3,749,3000.73% (+0.73)0 0 0 0 0 0 0
10กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล2,275,2000.44% (-0.43)4,502,8000.87% (-0.19)5,468,2001.06% (-0.44)7,701,1001.50% (+0.77)3,782,0000.73% (+0.73)0 (-0.88)4,555,9000.88% (-0.09)4,977,6000.97% (+0.04)4,781,9000.93% (+0.01)4,718,4000.92% (+0.92)0
11บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด ( มหาชน)0 0 (-9.81)50,528,8009.81% 50,528,8009.81% 50,528,8009.81% 50,528,8009.81% 50,528,8009.81% 50,528,8009.81% 50,528,8009.81% 50,528,8009.81% (+9.81)0
12กองทุนเปิด บัวหลวงอินคัม0 0 (-0.84)4,336,3000.84% (-0.13)5,015,4000.97% 5,015,4000.97% 5,015,4000.97% 5,015,4000.97% (-0.50)7,548,5001.47% 7,548,5001.47% 7,548,5001.47% (+1.47)0
13กองทุน ผสมบีซีเนียร์สำหรับวัยเกษียณ เอ็กซ์ตร้า0 0 0 0 (-0.78)4,000,0000.78% (-0.09)4,457,0000.87% (-0.85)8,857,0001.72% (-0.14)9,555,5001.86% (-0.11)10,155,5001.97% 10,155,5001.97% (+1.97)0
14กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์ อินคัมพลัส0 0 0 0 0 0 (-1.08)5,567,4001.08% (-0.36)7,427,3001.44% 7,427,3001.44% 7,427,3001.44% (+1.44)0
15บริษัท ฟิลลิปประกันชีวิต จำกัด(มหาชน) โดยบมจ.หลักทรัพย์ฟิลลิป (ประเทศไทย)0 0 0 0 0 0 (-0.69)3,539,2000.69% 3,539,2000.69% (-0.06)3,870,2000.75% 3,870,2000.75% (+0.75)0
16นาย พิชัย กัญจนาภรณ์0 0 0 0 0 0 (-0.60)3,100,0000.60% 3,100,0000.60% 3,100,0000.60% 3,100,0000.60% (+0.60)0
17บริษัทซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์เปอเรชั่น0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (-20.00)103,000,00020.00%
18KRUNGTHAI-AXA LIFE INSURANCE PCL0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (-9.07)46,689,0009.07%
19บริษัทเมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (-9.07)46,688,9009.07%
20บริษัทกรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (-8.83)45,500,0008.83%
21กองทุนผสมบีซีเนียร์สำหรับวัยเกษียณ เอ็กซ์ตร้า0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (-1.97)10,155,5001.97%
22กองทุนเปิดบัวหลวงอินคัม0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (-1.47)7,548,5001.47%
23กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ อินคัมพลัส0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (-1.31)6,734,6001.31%
24บริษัทเมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (-0.97)5,000,0000.97%
25กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็คซิเบิ้ล0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (-0.50)2,599,1000.50%
26กสล.พนักงานธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ซึ่งจดทะเบียนแล้ว 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (-0.33)1,689,3000.33%
กรุณาตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องกับ set.or.th อีกครั้ง

คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์สถิติทรูฮิต (Truehits Cookies)     

การใช้เว็บไซต์ truehitz.com ต่อไปแสดงว่าคุณยินยอมให้ใช้คุกกี้ตามที่อธิบายไว้ใน นโยบายคุ้กกี้ และคุณสามารถจัดการคุกกี้ได้เองโดยคลิกที่ปุ่มตั้งค่า