คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

ข้อมูลหุ้น SPRC

บริษัท บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม ทรัพยากร
หมวดธุรกิจ พลังงานและสาธารณูปโภค
ที่อยู่ เลขที่ 1 ถนนไอ - สามบี ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง ระยอง 21150
โทรศัพท์ 0-3869-9000
โทรสาร 0-3869-9999
เว๊บไซต์ www.sprc.co.th
ราคาหุ้น 10.00
จำนวนหุ้นจดทะเบียนโดยประมาณ 4,336,011,651
No. ShareHolder (SPRC) วันที่ 07/03/19 วันที่ 28/08/18
จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน%
1CHEVRON SOUTH ASIA HOLDINGS PTE LTD2,625,888,65660.56% 2,625,888,65660.56%
2บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด202,468,1434.67% (-3.47)353,055,4828.14%
3STATE STREET EUROPE LIMITED70,785,6601.63% (-0.73)102,408,9002.36%
4RBC INVESTOR SERVICES TRUST66,243,0001.53% (+1.53)0
5SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED58,327,1921.35% (-1.19)110,319,8322.54%
6กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล54,216,1001.25% (+1.25)0
7BNY MELLON NOMINEES LIMITED53,596,7001.24% (+1.24)0
8กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นปันผล28,366,1000.65% (+0.65)0
9THE BANK OF NEW YORK (NOMINEES) LIMITED0 (-0.87)37,774,2000.87%

กรุณาตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องกับ set.or.th อีกครั้ง