ข้อมูลหุ้น SPRC

บริษัท บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม ทรัพยากร
หมวดธุรกิจ พลังงานและสาธารณูปโภค
ที่อยู่ เลขที่ 1 ถนนไอ - สามบี ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง ระยอง 21150
โทรศัพท์ 0-3869-9000
โทรสาร 0-3869-9999
เว๊บไซต์ www.sprc.co.th
ราคาหุ้น
จำนวนหุ้นจดทะเบียน