ข้อมูลหุ้น BPP

บริษัท บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม ทรัพยากร
หมวดธุรกิจ พลังงานและสาธารณูปโภค
ที่อยู่ 1550 อาคารธนภูมิ ชั้น 26 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กทม. 10400
โทรศัพท์ 0-2007-6000
โทรสาร 0-2007-6060
เว๊บไซต์ www.banpupower.com
ราคาหุ้น
จำนวนหุ้นจดทะเบียน