ข้อมูลหุ้น SOLAR

บริษัท บริษัท โซลาร์ตรอน จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม ทรัพยากร
หมวดธุรกิจ พลังงานและสาธารณูปโภค
ที่อยู่ เลขที่ 1000/65-67 อาคาร พี.บี.ทาวเวอร์ ชั้น 16 ถนนสุขุมวิท 71 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กทม. 10110
โทรศัพท์ 0-2392-0224
โทรสาร 0-2381-0936, 0-2381-2971
เว๊บไซต์ http://www.solartron.co.th
ราคาหุ้น
จำนวนหุ้นจดทะเบียน