ข้อมูลหุ้น SCI

บริษัท บริษัท เอสซีไอ อีเลคตริค จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม ทรัพยากร
หมวดธุรกิจ พลังงานและสาธารณูปโภค
ที่อยู่ 107/1 หมู่ที่ 1 ถนนบางนา-ตราด กม.27 ตำบลบางเพรียง อำเภอบางบ่อ สมุทรปราการ 10560
โทรศัพท์ 0-2338-1414-9
โทรสาร 0-2708-0326-7
เว๊บไซต์ http://www.sci-mfgr.com
ราคาหุ้น
จำนวนหุ้นจดทะเบียน