คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

ข้อมูลหุ้น BAFS

บริษัท บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม ทรัพยากร
หมวดธุรกิจ พลังงานและสาธารณูปโภค
ที่อยู่ 171/2 ถนนกำแพงเพชร 6 แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง กทม. 10210
โทรศัพท์ 0-2834-8900
โทรสาร 0-2834-8999
เว๊บไซต์ www.bafsthai.com
ราคาหุ้น 26.75
จำนวนหุ้นจดทะเบียนโดยประมาณ 637,367,193
No. ShareHolder (BAFS) วันที่ 24/08/21 วันที่ 12/03/21 วันที่ 18/12/20 วันที่ 11/06/20 วันที่ 29/04/20 วันที่ 13/03/20 วันที่ 22/08/19 วันที่ 03/05/19 วันที่ 22/08/18
จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน%
1บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)98,983,12515.53% 98,983,12515.53% (+15.53)0 0 0 0 0 0 0
2บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)63,737,00010.00% 63,737,00010.00% 63,737,00010.00% 63,737,00010.00% 63,737,00010.00% 63,737,00010.00% (+0.50)60,537,0009.50% 60,537,0009.50% 60,537,0009.50%
3บริษัท เอสโซ่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)45,000,0007.06% 45,000,0007.06% 45,000,0007.06% 45,000,0007.06% 45,000,0007.06% 45,000,0007.06% 45,000,0007.06% 45,000,0007.06% 45,000,0007.06%
4บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)45,000,0007.06% 45,000,0007.06% 45,000,0007.06% 45,000,0007.06% 45,000,0007.06% 45,000,0007.06% 45,000,0007.06% 45,000,0007.06% 45,000,0007.06%
5บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด45,000,0007.06% 45,000,0007.06% 45,000,0007.06% 45,000,0007.06% 45,000,0007.06% 45,000,0007.06% 45,000,0007.06% 45,000,0007.06% 45,000,0007.06%
6บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)45,000,0007.06% 45,000,0007.06% (-15.53)143,983,12522.59% 143,983,12522.59% 143,983,12522.59% 143,983,12522.59% 143,983,12522.59% 143,983,12522.59% 143,983,12522.59%
7บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)31,500,0004.94% 31,500,0004.94% 31,500,0004.94% 31,500,0004.94% 31,500,0004.94% 31,500,0004.94% 31,500,0004.94% 31,500,0004.94% 31,500,0004.94%
8บริษัท เชฟรอน (ไทย) จำกัด16,000,0002.51% 16,000,0002.51% 16,000,0002.51% 16,000,0002.51% 16,000,0002.51% 16,000,0002.51% 16,000,0002.51% 16,000,0002.51% 16,000,0002.51%
9บริษัท ซัสโก้ ดีลเลอร์ส จำกัด12,750,0002.00% 12,750,0002.00% 12,750,0002.00% 12,750,0002.00% 12,750,0002.00% 12,750,0002.00% 12,750,0002.00% 12,750,0002.00% 12,750,0002.00%
10บริษัท แอร์ โททาล (ประเทศไทย) จำกัด12,750,0002.00% 12,750,0002.00% 12,750,0002.00% 12,750,0002.00% 12,750,0002.00% 12,750,0002.00% 12,750,0002.00% 12,750,0002.00% 12,750,0002.00%
11บริษัท สิงคโปร์ ปิโตรเลียม (ประเทศไทย) จำกัด12,750,0002.00% 12,750,0002.00% 12,750,0002.00% 12,750,0002.00% 12,750,0002.00% 12,750,0002.00% 12,750,0002.00% 12,750,0002.00% 12,750,0002.00%
12นาง อัมพาพันธ์ นิมิตตกานนท์0 0 (-1.27)8,106,8751.27% 8,106,8751.27% 8,106,8751.27% 8,106,8751.27% 8,106,8751.27% 8,106,8751.27% 8,106,8751.27%
13บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)0 0 (-1.16)7,412,2501.16% 7,412,2501.16% 7,412,2501.16% 7,412,2501.16% 7,412,2501.16% 7,412,2501.16% 7,412,2501.16%
14บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด0 0 (-0.91)5,773,5370.91% (+0.06)5,433,0570.85% (+0.06)5,060,8320.79% (+0.23)3,550,2620.56% (+0.04)3,288,5000.52% (-0.05)3,635,8290.57% (-0.06)4,001,3980.63%
15SAN-AI OIL COMPANY LIMITED0 0 (-0.88)5,625,0000.88% 5,625,0000.88% 5,625,0000.88% 5,625,0000.88% 5,625,0000.88% 5,625,0000.88% 5,625,0000.88%
16นาย นิเวศน์ เหมวชิรวรากร0 0 (-0.78)5,000,0000.78% 5,000,0000.78% 5,000,0000.78% 5,000,0000.78% 5,000,0000.78% 5,000,0000.78% 5,000,0000.78%
17นาง ประไพ เลิศพาณิชย์กุล0 0 (-0.73)4,652,2000.73% (-0.11)5,385,0000.84% (-0.01)5,415,0000.85% (+0.01)5,385,0000.84% 5,370,0000.84% 5,370,0000.84% 5,370,0000.84%
18กองทุนเปิด ธนชาต Prime Low Beta0 0 0 (-0.70)4,438,2000.70% (-0.02)4,618,2000.72% (-0.08)5,113,3000.80% (-0.04)5,324,3000.84% 5,324,3000.84% (-0.04)5,611,5000.88%
19GOLDMAN SACHS AND CO LLC0 0 0 0 0 (-1.44)9,154,7911.44% (-0.04)9,456,6601.48% (-0.01)9,472,3471.49% (+0.02)9,386,8661.47%
20นาย วิโรจน์ ตั้งสุรกิจ0 0 0 0 0 0 (-0.50)3,200,0000.50% (-0.11)3,880,0000.61% (-0.18)5,060,0000.79%
21นาย สุภัทร พลพิพัฒนพงศ์0 0 0 0 0 0 0 (-0.52)3,290,7500.52% 3,290,7500.52%
22กองทุนเปิด ธนชาต Low Beta0 0 0 0 0 0 0 0 (-0.94)6,016,2000.94%
กรุณาตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องกับ set.or.th อีกครั้ง