ข้อมูลหุ้น BAFS

บริษัท บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม ทรัพยากร
หมวดธุรกิจ พลังงานและสาธารณูปโภค
ที่อยู่ 171/2 ถนนกำแพงเพชร 6 แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง กทม. 10210
โทรศัพท์ 0-2834-8900
โทรสาร 0-2834-8999
เว๊บไซต์ www.bafsthai.com
ราคาหุ้น
จำนวนหุ้นจดทะเบียน