คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

ข้อมูลหุ้น BAFS

บริษัท บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม ทรัพยากร
หมวดธุรกิจ พลังงานและสาธารณูปโภค
ที่อยู่ 171/2 ถนนกำแพงเพชร 6 แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง กทม. 10210
โทรศัพท์ 0-2834-8900
โทรสาร 0-2834-8999
เว๊บไซต์ www.bafsthai.com
ราคาหุ้น 33.25
จำนวนหุ้นจดทะเบียนโดยประมาณ 637,375,498
No. ShareHolder (BAFS) วันที่ 03/05/19 วันที่ 22/08/18
จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน%
1บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)143,983,12522.59% 143,983,12522.59%
2บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)60,537,0009.50% 60,537,0009.50%
3บริษัท เอสโซ่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)45,000,0007.06% 45,000,0007.06%
4บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)45,000,0007.06% 45,000,0007.06%
5บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด45,000,0007.06% 45,000,0007.06%
6บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)31,500,0004.94% 31,500,0004.94%
7บริษัท เชฟรอน (ไทย) จำกัด16,000,0002.51% 16,000,0002.51%
8บริษัท แอร์ โททาล (ประเทศไทย) จำกัด12,750,0002.00% 12,750,0002.00%
9บริษัท สิงคโปร์ ปิโตรเลียม (ประเทศไทย) จำกัด12,750,0002.00% 12,750,0002.00%
10บริษัท ซัสโก้ ดีลเลอร์ส จำกัด12,750,0002.00% 12,750,0002.00%
11GOLDMAN SACHS AND CO LLC9,472,3471.49% (+0.02)9,386,8661.47%
12นาง อัมพาพันธ์ นิมิตตกานนท์8,106,8751.27% 8,106,8751.27%
13บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)7,412,2501.16% 7,412,2501.16%
14SAN-AI OIL COMPANY LIMITED5,625,0000.88% 5,625,0000.88%
15นาง ประไพ เลิศพาณิชย์กุล5,370,0000.84% 5,370,0000.84%
16กองทุนเปิด ธนชาต Prime Low Beta5,324,3000.84% (-0.04)5,611,5000.88%
17นาย นิเวศน์ เหมวชิรวรากร5,000,0000.78% 5,000,0000.78%
18นาย วิโรจน์ ตั้งสุรกิจ3,880,0000.61% (-0.18)5,060,0000.79%
19บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด3,635,8290.57% (-0.06)4,001,3980.63%
20นาย สุภัทร พลพิพัฒนพงศ์3,290,7500.52% 3,290,7500.52%
21กองทุนเปิด ธนชาต Low Beta0 (-0.94)6,016,2000.94%

กรุณาตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องกับ set.or.th อีกครั้ง