ข้อมูลหุ้น PTT

บริษัท บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม ทรัพยากร
หมวดธุรกิจ พลังงานและสาธารณูปโภค
ที่อยู่ 555 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กทม. 10900
โทรศัพท์ 0-2537-2000
โทรสาร 0-2537-3498-9
เว๊บไซต์ http://www.pttplc.com
ราคาหุ้น
จำนวนหุ้นจดทะเบียน