คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

ข้อมูลหุ้น PTT

บริษัท บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม ทรัพยากร
หมวดธุรกิจ พลังงานและสาธารณูปโภค
ที่อยู่ 555 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กทม. 10900
โทรศัพท์ 0-2537-2000
โทรสาร 0-2537-3498-9
เว๊บไซต์ http://www.pttplc.com
ราคาหุ้น 43.00
จำนวนหุ้นจดทะเบียนโดยประมาณ 28,563,599,589
No. ShareHolder (PTT) วันที่ 11/10/19 วันที่ 07/03/19 วันที่ 12/10/18
จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน%
1กระทรวงการคลัง14,598,855,75051.11% 14,598,855,75051.11% 14,598,855,75051.11%
2บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด1,753,600,9966.14% (-1.12)2,073,795,2737.26% (-0.43)2,196,575,5867.69%
3กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง โดย บลจ.เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)1,736,895,5006.08% 1,736,895,5006.08% 1,736,895,5006.08%
4กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง โดย บลจ.กรุงไทย จำกัด (มหาชน)1,736,895,5006.08% 1,736,895,5006.08% 1,736,895,5006.08%
5SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED571,786,2702.00% (+0.01)568,711,9591.99% (+0.07)547,412,4511.92%
6STATE STREET EUROPE LIMITED427,539,7741.50% (-0.09)455,455,4681.59% (-0.41)572,054,5282.00%
7สำนักงานประกันสังคม379,125,7001.33% (-0.10)409,174,1001.43% (+0.06)391,204,1001.37%
8GIC PRIVATE LIMITED255,514,2000.89% (+0.05)240,433,2000.84% (+0.01)235,759,2000.83%
9THE BANK OF NEW YORK MELLON230,588,5520.81% (+0.81)0 0
10THE BANK OF NEW YORK (NOMINEES) LIMITED222,130,5000.78% (-0.10)251,746,6500.88% (-0.04)263,758,0930.92%
11สหกรณ์ออมทรัพย์การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จำกัด152,629,5000.53% (+0.53)0 0
12N.C.B.TRUST LIMITED-NORGES BANK 10 0 (-0.64)182,479,9000.64%
13BNY MELLON NOMINEES LIMITED0 0 (-0.55)156,147,9320.55%
14SOUTH EAST ASIA UK (TYPE A) NOMINEES LIMITED0 0 (-0.52)147,761,9760.52%
ปตท. ถือหุ้นตัวไหนบ้าง
No.ผู้ถือหุ้นStockจำนวนเงิน (บาท)
1บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)PTTEP -บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)SET330,462,212,348
2บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)PTTGC -บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)SET116,095,729,410
3บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)TOP -บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)SET52,598,911,178
4บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)IRPC -บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)SET29,459,083,800
5บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)GPSC -บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)SET26,553,948,589
6บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)TIP -บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)SET1,960,000,000
7บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)BAFS -บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)SET1,282,500,000
Total558,412,385,324
กรุณาตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องกับ set.or.th อีกครั้ง