คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

ข้อมูลหุ้น PTT

บริษัท บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม ทรัพยากร
หมวดธุรกิจ พลังงานและสาธารณูปโภค
ที่อยู่ 555 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กทม. 10900
โทรศัพท์ 0-2537-2000
โทรสาร 0-2537-3498-9
เว๊บไซต์ http://www.pttplc.com
ราคาหุ้น 40.00
จำนวนหุ้นจดทะเบียนโดยประมาณ 28,563,599,589
No. ShareHolder (PTT) วันที่ 05/03/21 วันที่ 05/01/21 วันที่ 01/10/20 วันที่ 29/05/20 วันที่ 05/03/20 วันที่ 11/10/19 วันที่ 07/03/19 วันที่ 12/10/18
จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน%
1กระทรวงการคลัง14,598,855,75051.11% 14,598,855,75051.11% 14,598,855,75051.11% 14,598,855,75051.11% 14,598,855,75051.11% 14,598,855,75051.11% 14,598,855,75051.11% 14,598,855,75051.11%
2กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง โดย บลจ.เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)1,736,895,5006.08% 1,736,895,5006.08% 1,736,895,5006.08% 1,736,895,5006.08% 1,736,895,5006.08% 1,736,895,5006.08% 1,736,895,5006.08% 1,736,895,5006.08%
3กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง โดย บลจ.กรุงไทย จำกัด (มหาชน)1,736,895,5006.08% 1,736,895,5006.08% 1,736,895,5006.08% 1,736,895,5006.08% 1,736,895,5006.08% 1,736,895,5006.08% 1,736,895,5006.08% 1,736,895,5006.08%
4บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด1,422,450,0514.98% (-0.25)1,493,046,4735.23% (+0.29)1,411,809,3504.94% (-0.18)1,462,447,9985.12% (-0.58)1,626,984,2665.70% (-0.44)1,753,600,9966.14% (-1.12)2,073,795,2737.26% (-0.43)2,196,575,5867.69%
5สำนักงานประกันสังคม574,827,7002.01% (+0.02)568,209,0001.99% (-0.16)614,802,3002.15% (+0.27)538,355,2001.88% (+0.46)407,006,8001.42% (+0.09)379,125,7001.33% (-0.10)409,174,1001.43% (+0.06)391,204,1001.37%
6SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED553,793,2851.94% (+0.04)542,303,7451.90% (+0.05)529,176,5031.85% (-0.15)572,602,1032.00% (-0.01)574,512,6402.01% (+0.01)571,786,2702.00% (+0.01)568,711,9591.99% (+0.07)547,412,4511.92%
7ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ แห่งประเทศไทย จำกัด416,244,5001.46% (+0.17)368,807,4001.29% (+1.29)0 0 0 0 0 0
8STATE STREET EUROPE LIMITED381,510,4251.34% (+0.07)362,097,1671.27% (-0.04)373,193,6341.31% (-0.05)387,927,4951.36% 388,736,5821.36% (-0.14)427,539,7741.50% (-0.09)455,455,4681.59% (-0.41)572,054,5282.00%
9THE BANK OF NEW YORK MELLON202,228,8680.71% (+0.02)197,436,4680.69% (+0.69)0 0 0 (-0.81)230,588,5520.81% (+0.81)0 0
10สหกรณ์ออมทรัพย์ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จำกัด199,110,1000.70% (+0.03)190,786,1000.67% (-0.02)196,324,8000.69% (+0.05)183,871,8000.64% (+0.03)173,484,7000.61% (+0.61)0 0 0
11ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด0 0 (-1.28)366,396,5001.28% 366,396,5001.28% (+0.03)357,396,5001.25% (+1.25)0 0 0
12GIC PRIVATE LIMITED0 0 (-0.67)192,661,9000.67% (-0.10)218,951,4000.77% (+0.18)169,270,5000.59% (-0.30)255,514,2000.89% (+0.05)240,433,2000.84% (+0.01)235,759,2000.83%
13THE BANK OF NEW YORK (NOMINEES) LIMITED0 0 0 (-0.68)193,355,4000.68% 194,889,1000.68% (-0.10)222,130,5000.78% (-0.10)251,746,6500.88% (-0.04)263,758,0930.92%
14สหกรณ์ออมทรัพย์การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จำกัด0 0 0 0 0 (-0.53)152,629,5000.53% (+0.53)0 0
15N.C.B.TRUST LIMITED-NORGES BANK 10 0 0 0 0 0 0 (-0.64)182,479,9000.64%
16BNY MELLON NOMINEES LIMITED0 0 0 0 0 0 0 (-0.55)156,147,9320.55%
17SOUTH EAST ASIA UK (TYPE A) NOMINEES LIMITED0 0 0 0 0 0 0 (-0.52)147,761,9760.52%
ปตท. ถือหุ้นตัวไหนบ้าง
No.ผู้ถือหุ้นStockจำนวนเงิน (บาท)
1บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)PTTEP -บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)SET302,614,688,436
2บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)OR -บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)SET256,500,000,000
3บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)PTTGC -บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)SET136,493,801,305
4บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)GPSC -บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)SET62,604,603,880
5บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)TOP -บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)SET54,195,345,797
6บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)IRPC -บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)SET37,747,365,860
7บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)TIP -บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)SET2,800,000,000
8บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)BAFS -บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)SET1,116,000,000
Total854,071,805,278
กรุณาตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องกับ set.or.th อีกครั้ง