ข้อมูลหุ้น CV

บริษัท บริษัท โคลเวอร์ เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม ทรัพยากร
หมวดธุรกิจ พลังงานและสาธารณูปโภค
ที่อยู่ เลขที่ 159 ซอยพระรามเก้า 57/1 (วิเศษสุข 2) แขวงพัฒนาการ เขตสวนหลวง กทม. 10250
โทรศัพท์ 0-2731-7999
โทรสาร 0-2731-7969
เว๊บไซต์ www.cloverpower.co.th
ราคาหุ้น
จำนวนหุ้นจดทะเบียน