ข้อมูลหุ้น AI

บริษัท บริษัท เอเชียน อินซูเลเตอร์ จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม ทรัพยากร
หมวดธุรกิจ พลังงานและสาธารณูปโภค
ที่อยู่ 254 ถนนเสรีไทย แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กทม. 10230
โทรศัพท์ 0-2517-1451, 0-2517-1026, 0-2517-9447-8
โทรสาร 0-2517-1465
เว๊บไซต์ http://www.asianinsulators.com
ราคาหุ้น
จำนวนหุ้นจดทะเบียน