ข้อมูลหุ้น AGE

บริษัท บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม ทรัพยากร
หมวดธุรกิจ พลังงานและสาธารณูปโภค
ที่อยู่ 273/1 ถนนพระราม 2 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กทม. 10150
โทรศัพท์ 0-2894-0088
โทรสาร 0-2894-0044, 0-2894-4267
เว๊บไซต์ www.agecoal.com
ราคาหุ้น
จำนวนหุ้นจดทะเบียน