ข้อมูลหุ้น RATCH

บริษัท บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม ทรัพยากร
หมวดธุรกิจ พลังงานและสาธารณูปโภค
ที่อยู่ 72 ถนนงามวงศ์วาน ตำบลบางเขน อำเภอเมืองนนทบุรี นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0-2794-9999
โทรสาร 0-2794-9998
เว๊บไซต์ www.ratch.co.th
ราคาหุ้น
จำนวนหุ้นจดทะเบียน