คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

ข้อมูลหุ้น TTW

บริษัท บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม ทรัพยากร
หมวดธุรกิจ พลังงานและสาธารณูปโภค
ที่อยู่ 30/130 หมู่ 12 ถนนพุทธมณฑลสาย 5 ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน นครปฐม 73210
โทรศัพท์ 0-2019-9490-3, 0-2019-9484-9
โทรสาร 0-2420-6064
เว๊บไซต์ http://www.ttwplc.com
ราคาหุ้น 13.50
จำนวนหุ้นจดทะเบียนโดยประมาณ 3,989,607,390
No. ShareHolder (TTW) วันที่ 10/03/20 วันที่ 12/03/19 วันที่ 27/08/19 วันที่ 30/08/18
จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน%
1บริษัท มิตซุย วอเตอร์ โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด1,036,500,00025.98% 1,036,500,00025.98% 1,036,500,00025.98% 1,036,500,00025.98%
2บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)774,077,40019.40% 774,077,40019.40% 774,077,40019.40% 774,077,40019.40%
3บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)736,900,00018.47% (-0.82)769,777,10019.29% (+0.82)736,900,00018.47% (-0.82)769,777,10019.29%
4บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด270,386,9126.78% (+1.52)209,895,3285.26% (-1.04)251,208,7156.30% (+1.92)174,703,6394.38%
5บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)139,904,8003.51% (-0.03)141,136,6003.54% (+0.03)139,943,7003.51% (-0.03)141,136,6003.54%
6นาย มิน เธียรวร74,000,0001.85% (+0.02)73,000,0001.83% 73,000,0001.83% (+0.02)72,100,0001.81%
7AIA COMPANY LIMITED-EQDP-D FUND 165,742,1001.65% (+1.65)0 (-1.65)65,742,1001.65% (+1.65)0
8SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED42,779,2001.07% (-0.03)43,985,5751.10% (-0.05)45,951,4001.15% (+0.11)41,298,1001.04%
9นาย ไพศาล ชาติพิทักษ์31,500,0000.79% (+0.04)29,800,0000.75% 30,000,0000.75% (+0.01)29,400,0000.74%
10THE BANK OF NEW YORK (NOMINEES) LIMITED27,165,3000.68% (+0.03)26,098,0000.65% (-0.03)27,165,3000.68% (+0.68)0
11STATE STREET EUROPE LIMITED26,856,2070.67% (-0.02)27,670,1250.69% (+0.69)0 (-1.59)63,304,8541.59%
12กองทุนเปิด ธนชาตหุ้นปันผล21,355,1000.54% (-0.37)36,388,8000.91% (+0.26)25,995,6000.65% (-0.42)42,573,6001.07%
13UBS AG LONDON BRANCH20,702,3720.52% (+0.52)0 0 0
14AIA COMPANY LIMITED - EQ3-P0 (-1.65)65,742,1001.65% (+1.65)0 (-1.65)65,742,1001.65%
15บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)0 0 (-0.77)30,668,1000.77% (+0.77)0
ทีทีดับบลิว ถือหุ้นตัวไหนบ้าง
No.ผู้ถือหุ้นStockจำนวนเงิน (บาท)
1บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน)CKP -บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)SET9,585,186,865
กรุณาตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องกับ set.or.th อีกครั้ง