คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

ข้อมูลหุ้น TTW

บริษัท บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม ทรัพยากร
หมวดธุรกิจ พลังงานและสาธารณูปโภค
ที่อยู่ 30/130 หมู่ 12 ถนนพุทธมณฑลสาย 5 ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน นครปฐม 73210
โทรศัพท์ 0-2019-9490-3, 0-2019-9484-9
โทรสาร 0-2420-6064
เว๊บไซต์ http://www.ttwplc.com
ราคาหุ้น 11.70
จำนวนหุ้นจดทะเบียนโดยประมาณ 3,989,607,390
No. ShareHolder (TTW) วันที่ 09/09/21 วันที่ 09/03/21 วันที่ 03/09/20 วันที่ 25/06/20 วันที่ 10/03/20 วันที่ 27/08/19 วันที่ 12/03/19 วันที่ 30/08/18
จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน%
1บริษัท มิตซุย วอเตอร์ โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด1,036,500,00025.98% 1,036,500,00025.98% 1,036,500,00025.98% 1,036,500,00025.98% 1,036,500,00025.98% 1,036,500,00025.98% 1,036,500,00025.98% 1,036,500,00025.98%
2บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)774,077,40019.40% 774,077,40019.40% 774,077,40019.40% 774,077,40019.40% 774,077,40019.40% 774,077,40019.40% 774,077,40019.40% 774,077,40019.40%
3บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)736,900,00018.47% 736,900,00018.47% 736,900,00018.47% 736,900,00018.47% 736,900,00018.47% 736,900,00018.47% (-0.82)769,777,10019.29% 769,777,10019.29%
4บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด210,345,5045.27% (-0.02)210,917,9315.29% (-1.11)255,488,5856.40% (-0.60)279,286,1607.00% (+0.22)270,386,9126.78% (+0.48)251,208,7156.30% (+1.04)209,895,3285.26% (+0.88)174,703,6394.38%
5บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)122,174,2003.06% (-0.45)139,904,8003.51% 139,904,8003.51% 139,904,8003.51% 139,904,8003.51% 139,943,7003.51% (-0.03)141,136,6003.54% 141,136,6003.54%
6นาย มิน เธียรวร90,000,0002.26% (+0.05)88,000,0002.21% (+0.20)80,000,0002.01% (+0.06)78,000,0001.95% (+0.10)74,000,0001.85% (+0.02)73,000,0001.83% 73,000,0001.83% (+0.02)72,100,0001.81%
7SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED43,854,5001.10% (+0.07)41,236,9201.03% 40,911,9001.03% 41,012,8001.03% (-0.04)42,779,2001.07% (-0.08)45,951,4001.15% (+0.05)43,985,5751.10% (+0.06)41,298,1001.04%
8นาย ไพศาล ชาติพิทักษ์42,500,0001.07% (+0.02)42,000,0001.05% (+0.24)32,500,0000.81% 32,200,0000.81% (+0.02)31,500,0000.79% (+0.04)30,000,0000.75% 29,800,0000.75% (+0.01)29,400,0000.74%
9ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)28,754,2000.72% (+0.02)27,894,2000.70% (+0.70)0 0 0 0 0 0
10AIA COMPANY LIMITED-EQDP-D FUND 124,723,4000.62% (-1.03)65,742,1001.65% 65,742,1001.65% 65,742,1001.65% 65,742,1001.65% 65,742,1001.65% (+1.65)0 0
11บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)0 0 (-0.61)24,360,7000.61% (+0.61)0 0 (-0.77)30,668,1000.77% (+0.77)0 0
12STATE STREET EUROPE LIMITED0 0 (-0.61)24,278,1610.61% (-0.03)25,659,8830.64% (-0.03)26,856,2070.67% (+0.67)0 (-0.69)27,670,1250.69% (-0.90)63,304,8541.59%
13บริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)0 0 (-0.53)21,112,8000.53% (+0.53)0 0 0 0 0
14BBHISL NOMINEES LIMITED0 0 0 (-0.60)24,081,5000.60% (+0.60)0 0 0 0
15THE BANK OF NEW YORK (NOMINEES) LIMITED0 0 0 0 (-0.68)27,165,3000.68% 27,165,3000.68% (+0.03)26,098,0000.65% (+0.65)0
16กองทุนเปิด ธนชาตหุ้นปันผล0 0 0 0 (-0.54)21,355,1000.54% (-0.11)25,995,6000.65% (-0.26)36,388,8000.91% (-0.16)42,573,6001.07%
17UBS AG LONDON BRANCH0 0 0 0 (-0.52)20,702,3720.52% (+0.52)0 0 0
18AIA COMPANY LIMITED - EQ3-P0 0 0 0 0 0 (-1.65)65,742,1001.65% 65,742,1001.65%
ทีทีดับบลิว ถือหุ้นตัวไหนบ้าง
No.ผู้ถือหุ้นStockจำนวนเงิน (บาท)
1บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน)CKP -บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)SET10,113,184,446
กรุณาตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องกับ set.or.th อีกครั้ง