ข้อมูลหุ้น ETC

บริษัท บริษัท เอิร์ธ เท็ค เอนไวรอนเมนท์ จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม ทรัพยากร
หมวดธุรกิจ พลังงานและสาธารณูปโภค
ที่อยู่ 88, 88/1 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านธาตุ อำเภอแก่งคอย สระบุรี 18110
โทรศัพท์ 0-3620-0294
โทรสาร 0-3620-0295
เว๊บไซต์ http://www.etcenvi.com
ราคาหุ้น
จำนวนหุ้นจดทะเบียน