ข้อมูลหุ้น PCC

บริษัท บริษัท พรีไซซ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม ทรัพยากร
หมวดธุรกิจ พลังงานและสาธารณูปโภค
ที่อยู่ 1842 ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800
โทรศัพท์ 02-910-9700
โทรสาร -
เว๊บไซต์ http://www.precise.co.th
ราคาหุ้น
จำนวนหุ้นจดทะเบียน