คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

ข้อมูลหุ้น TOP

บริษัท บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม ทรัพยากร
หมวดธุรกิจ พลังงานและสาธารณูปโภค
ที่อยู่ เลขที่ 555/1 ศูนย์เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ อาคารเอ ชั้น 11 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กทม. 10900
โทรศัพท์ 0-2797-2999, 0-2299-0000
โทรสาร 0-2797-2970
เว๊บไซต์ www.thaioilgroup.com
ราคาหุ้น 59.25
จำนวนหุ้นจดทะเบียนโดยประมาณ 2,039,896,032
No. ShareHolder (TOP) วันที่ 08/09/20 วันที่ 12/05/20 วันที่ 28/02/20 วันที่ 13/09/19 วันที่ 01/03/19 วันที่ 14/09/18
จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน%
1บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)918,565,18345.03% (-2.00)959,365,18347.03% 959,365,18347.03% (-0.50)969,565,18347.53% (-0.50)979,765,18348.03% 979,765,18348.03%
2บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด128,324,7646.29% (-0.29)134,283,5426.58% (-2.17)178,407,2968.75% (-0.37)186,051,9029.12% (-4.00)267,705,66913.12% (-2.51)318,839,02915.63%
3สำนักงานประกันสังคม73,611,4003.61% (+0.10)71,546,7003.51% (+1.48)41,401,9002.03% (+0.39)33,528,0001.64% 33,528,0001.64% (+0.06)32,251,2001.58%
4บริษัท สยาม แมนเนจเม้นท์ โฮลดิ้ง จำกัด61,200,0003.00% (+2.00)20,400,0001.00% 20,400,0001.00% (+1.00)0 0 0
5GIC PRIVATE LIMITED57,369,0912.81% (+1.77)21,228,2001.04% (+0.35)14,165,0000.69% (+0.04)13,247,8000.65% 13,279,7000.65% (-0.07)14,697,8000.72%
6SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED53,996,8402.65% (-0.23)58,653,3402.88% (-0.81)75,177,7403.69% (-0.28)80,998,5403.97% (+1.07)59,187,1402.90% (+0.65)45,982,9392.25%
7STATE STREET EUROPE LIMITED46,563,2892.28% (-0.30)52,534,9942.58% 52,650,9802.58% (-1.27)78,459,6543.85% (+0.37)70,959,6503.48% (+0.14)68,187,4623.34%
8THE BANK OF NEW YORK MELLON23,991,4261.18% (+0.04)23,173,7561.14% 23,158,1561.14% (+0.20)19,112,2000.94% (+0.94)0 0
9THE BANK OF NEW YORK (NOMINEES) LIMITED12,382,4000.61% (-0.28)18,068,4000.89% (+0.01)18,041,5000.88% (-0.10)20,037,5420.98% (-0.28)25,802,3421.26% (+0.03)25,035,5051.23%
10กองทุนเปิด เค 20 ซีเล็คท์หุ้นระยะยาวปันผล12,051,0000.59% (+0.59)0 0 0 0 0
11N.C.B.TRUST LIMITED-POLUNIN DEVELOPING COUNTRIES FUND, LLC0 (-0.60)12,189,1260.60% (+0.60)0 0 0 0
12SOUTH EAST ASIA UK (TYPE A) NOMINEES LIMITED0 (-0.53)10,751,2320.53% (-0.23)15,459,1770.76% (-0.14)18,456,4770.90% (+0.10)16,265,6880.80% (+0.80)0
13กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล0 0 0 (-0.54)10,933,6000.54% 10,933,6000.54% (+0.54)0
14BNY MELLON NOMINEES LIMITED0 0 0 0 (-0.85)17,369,2970.85% (-0.01)17,561,2830.86%
15EAST FOURTEEN LIMITED-DFA EMERG MARKET CORE EQ PORT0 0 0 0 (-0.55)11,163,7000.55% (+0.05)10,281,7000.50%
16STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY0 0 0 0 (-0.52)10,579,9360.52% (+0.52)0
17EAST FOURTEEN LIMITED-DIMENSIONAL EMER MKTS VALUE FD0 0 0 0 (-0.52)10,575,1000.52% (+0.52)0
18CHASE NOMINEES LIMITED0 0 0 0 0 (-0.62)12,696,1530.62%
19SE ASIA (TYPE B) NOMINEES LLC0 0 0 0 0 (-0.57)11,666,0900.57%
ไทยออยล์ ถือหุ้นตัวไหนบ้าง
No.ผู้ถือหุ้นStockจำนวนเงิน (บาท)
1บริษัท ไทยออยล์เพาเวอร์ จำกัดGPSC -บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)SET44,101,885,417
2บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)GPSC -บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)SET18,900,808,885
Total63,002,694,302
กรุณาตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องกับ set.or.th อีกครั้ง