คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

ข้อมูลหุ้น TOP

บริษัท บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม ทรัพยากร
หมวดธุรกิจ พลังงานและสาธารณูปโภค
ที่อยู่ เลขที่ 555/1 ศูนย์เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ อาคารเอ ชั้น 11 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กทม. 10900
โทรศัพท์ 0-2797-2999, 0-2299-0000
โทรสาร 0-2797-2970
เว๊บไซต์ www.thaioilgroup.com
ราคาหุ้น 42.75
จำนวนหุ้นจดทะเบียนโดยประมาณ 2,039,900,453
No. ShareHolder (TOP) วันที่ 12/05/20 วันที่ 28/02/20 วันที่ 01/03/19 วันที่ 13/09/19 วันที่ 14/09/18
จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน%
1บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)959,365,18347.03% 959,365,18347.03% (-1.00)979,765,18348.03% (+0.50)969,565,18347.53% (-0.50)979,765,18348.03%
2บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด134,283,5426.58% (-2.17)178,407,2968.75% (-4.37)267,705,66913.12% (+4.00)186,051,9029.12% (-6.51)318,839,02915.63%
3สำนักงานประกันสังคม71,546,7003.51% (+1.48)41,401,9002.03% (+0.39)33,528,0001.64% 33,528,0001.64% (+0.06)32,251,2001.58%
4SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED58,653,3402.88% (-0.81)75,177,7403.69% (+0.79)59,187,1402.90% (-1.07)80,998,5403.97% (+1.72)45,982,9392.25%
5STATE STREET EUROPE LIMITED52,534,9942.58% 52,650,9802.58% (-0.90)70,959,6503.48% (-0.37)78,459,6543.85% (+0.51)68,187,4623.34%
6THE BANK OF NEW YORK MELLON23,173,7561.14% 23,158,1561.14% (+1.14)0 (-0.94)19,112,2000.94% (+0.94)0
7GIC PRIVATE LIMITED21,228,2001.04% (+0.35)14,165,0000.69% (+0.04)13,279,7000.65% 13,247,8000.65% (-0.07)14,697,8000.72%
8บริษัท สยาม แมนเนจเม้นท์ โฮลดิ้ง จำกัด20,400,0001.00% 20,400,0001.00% (+1.00)0 0 0
9THE BANK OF NEW YORK (NOMINEES) LIMITED18,068,4000.89% (+0.01)18,041,5000.88% (-0.38)25,802,3421.26% (+0.28)20,037,5420.98% (-0.25)25,035,5051.23%
10N.C.B.TRUST LIMITED-POLUNIN DEVELOPING COUNTRIES FUND, LLC12,189,1260.60% (+0.60)0 0 0 0
11SOUTH EAST ASIA UK (TYPE A) NOMINEES LIMITED10,751,2320.53% (-0.23)15,459,1770.76% (-0.04)16,265,6880.80% (-0.10)18,456,4770.90% (+0.90)0
12BNY MELLON NOMINEES LIMITED0 0 (-0.85)17,369,2970.85% (+0.85)0 (-0.86)17,561,2830.86%
13EAST FOURTEEN LIMITED-DFA EMERG MARKET CORE EQ PORT0 0 (-0.55)11,163,7000.55% (+0.55)0 (-0.50)10,281,7000.50%
14กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล0 0 (-0.54)10,933,6000.54% 10,933,6000.54% (+0.54)0
15STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY0 0 (-0.52)10,579,9360.52% (+0.52)0 0
16EAST FOURTEEN LIMITED-DIMENSIONAL EMER MKTS VALUE FD0 0 (-0.52)10,575,1000.52% (+0.52)0 0
17CHASE NOMINEES LIMITED0 0 0 0 (-0.62)12,696,1530.62%
18SE ASIA (TYPE B) NOMINEES LLC0 0 0 0 (-0.57)11,666,0900.57%
ไทยออยล์ ถือหุ้นตัวไหนบ้าง
No.ผู้ถือหุ้นStockจำนวนเงิน (บาท)
1บริษัท ไทยออยล์เพาเวอร์ จำกัดGPSC -บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)SET44,248,403,309
2บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)GPSC -บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)SET18,963,602,270
Total63,212,005,579
กรุณาตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องกับ set.or.th อีกครั้ง