คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

ข้อมูลหุ้น SPCG

บริษัท บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม ทรัพยากร
หมวดธุรกิจ พลังงานและสาธารณูปโภค
ที่อยู่ เลขที่ 1 อาคารแคปปิตอล เวิร์ค เพลส ชั้น 10 ซอยแจ่มจันทร์ แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กทม. 10110
โทรศัพท์ 0-2011-8100-10
โทรสาร 0-2011-8112
เว๊บไซต์ www.spcg.co.th
ราคาหุ้น 18.80
จำนวนหุ้นจดทะเบียนโดยประมาณ 974,095,797
No. ShareHolder (SPCG) วันที่ 12/03/19 วันที่ 27/08/18
จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน%
1น.ส. วันดี กุญชรยาคง298,950,00030.69% (-0.11)300,000,00030.80%
2UBS AG SINGAPORE BRANCH95,200,0509.77% 95,200,0509.77%
3GULF INTERNATIONAL INVESTMENT (HONG KONG) LIMITED81,658,4528.38% 81,658,4528.38%
4Kyocera Corporation13,500,0001.39% 13,500,0001.39%
5นาง ประคอง กุญชรยาคง31,350,0003.22% (-0.11)32,400,0003.33%
6บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด27,584,1922.83% (-0.09)28,454,4972.92%
7นาย วิทูร มโนมัยกุล19,290,0001.98% 19,290,0001.98%
8นาย สมศักดิ์ กุญชรยาคง13,500,0001.39% 13,500,0001.39%
9SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED12,356,1331.27% 12,356,1331.27%
10น.ส. สมปอง กุญชรยาคง11,777,9371.21% (+1.21)0
11N.C.B.TRUST LIMITED-NORGES BANK 19,797,2391.01% (-0.22)11,958,9391.23%
12นาย ชนินทร์ ชลิศราพงศ์7,094,3000.73% (+0.08)6,370,0000.65%
13STATE STREET EUROPE LIMITED6,778,1280.70% (+0.06)6,203,1170.64%
14กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว6,094,0000.63% (-1.13)17,121,9001.76%
15นาย สุชาติ เศรษฐีวรรณ5,400,0000.55% 5,400,0000.55%
16มหาวิทยาลัยมหิดล5,014,2000.51% (+0.51)0
17นาย วันชัย ชัยสวัสดิ์4,949,2000.51% (+0.51)0
18นาย สมปอง กุญชรยาคง0 (-1.05)10,203,8371.05%
19กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เค มาสเตอร์ พูล ฟันด์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว0 (-0.58)5,607,6000.58%

กรุณาตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องกับ set.or.th อีกครั้ง