คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

ข้อมูลหุ้น CKP

บริษัท บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม ทรัพยากร
หมวดธุรกิจ พลังงานและสาธารณูปโภค
ที่อยู่ เลขที่ 587 อาคารวิริยะถาวร ชั้น 19 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม. 10400
โทรศัพท์ 0-2691-9720-2
โทรสาร 0-2691-9723
เว๊บไซต์ www.ckpower.co.th
ราคาหุ้น 5.00
จำนวนหุ้นจดทะเบียนโดยประมาณ 8,128,338,272
No. ShareHolder (CKP) วันที่ 29/04/21 วันที่ 19/03/21 วันที่ 25/06/20 วันที่ 27/04/20 วันที่ 10/03/20 วันที่ 02/05/19 วันที่ 20/04/18
จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน%
1บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)2,492,961,34830.67% 2,492,961,34830.67% (-1.23)2,592,961,34831.90% 2,592,961,34831.90% 2,592,961,34831.90% (+4.68)2,006,275,47827.22% (-0.19)2,020,275,47827.41%
2บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน)2,030,759,92924.98% 2,030,759,92924.98% 2,030,759,92924.98% 2,030,759,92924.98% 2,030,759,92924.98% (-0.33)1,865,644,42925.31% 1,865,644,42925.31%
3บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)1,429,790,91317.59% 1,429,790,91317.59% (+0.95)1,352,522,01316.64% 1,352,522,01316.64% (+0.15)1,340,466,81316.49% (-1.34)1,314,234,01317.83% (-1.51)1,425,450,84319.34%
4PT SOLE CO.,LTD200,000,0002.46% 200,000,0002.46% (-0.18)214,824,7302.64% 214,824,7302.64% 214,824,7302.64% (+2.64)0 0
5น.ส. ชเวศรา พรพิบูลย์131,800,0001.62% 131,800,0001.62% 131,800,0001.62% 131,800,0001.62% 131,800,0001.62% (+0.26)100,000,0001.36% 100,000,0001.36%
6บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด124,558,8651.53% (+0.46)86,617,9551.07% (-0.27)108,533,7821.34% (-0.11)118,238,0061.45% (-0.71)175,373,7492.16% (+0.62)113,343,7911.54% (+0.43)82,080,9491.11%
7SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED104,553,0591.29% (-0.06)110,083,0781.35% (+0.06)104,879,7011.29% (-0.03)107,221,6781.32% (+0.03)105,085,4781.29% (-0.09)101,928,4001.38% (+0.20)86,859,4601.18%
8นาย มิน เธียรวร73,000,0000.90% (+0.01)72,500,0000.89% (+0.11)63,400,0000.78% (+0.04)60,500,0000.74% 60,500,0000.74% (+0.06)50,000,0000.68% (+0.68)0
9นาย สมบัติ พานิชชีวะ63,600,0000.78% 63,600,0000.78% 63,600,0000.78% 63,600,0000.78% (+0.12)53,700,0000.66% (-0.05)52,000,0000.71% 52,000,0000.71%
10กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เค มาสเตอร์ พูล ฟันด์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว47,246,3000.58% (+0.05)43,213,7000.53% (+0.53)0 0 0 0 0
11นาย อุทัยพันธ์ จิรกุลพงศ์ธร0 0 (-0.50)40,900,0000.50% 40,900,0000.50% 40,900,0000.50% (-0.05)40,900,0000.55% 40,900,0000.55%
12PT SOLE COMPANY LIMITED0 0 0 0 0 (-2.94)216,334,7302.94% (+2.94)0
13นาย สมพงษ์ ชลคดีดำรงกุล0 0 0 0 0 (-0.85)62,700,0000.85% (+0.85)0
14น.ส. ศุภลักษณ์ แพบรรยง0 0 0 0 0 0 (-0.69)50,500,0000.69%
15นาย อนุรักษ์ บุญแสวง0 0 0 0 0 0 (-0.56)41,608,6000.56%
16น.ส. กิ่งกมล เกษมวิลาศ0 0 0 0 0 0 (-0.53)38,800,0000.53%
กรุณาตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องกับ set.or.th อีกครั้ง