ข้อมูลหุ้น CKP

บริษัท บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม ทรัพยากร
หมวดธุรกิจ พลังงานและสาธารณูปโภค
ที่อยู่ เลขที่ 587 อาคารวิริยะถาวร ชั้น 19 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม. 10400
โทรศัพท์ 0-2691-9720-2
โทรสาร 0-2691-9723
เว๊บไซต์ www.ckpower.co.th
ราคาหุ้น
จำนวนหุ้นจดทะเบียน