คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

ข้อมูลหุ้น IRPC

บริษัท บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม ทรัพยากร
หมวดธุรกิจ พลังงานและสาธารณูปโภค
ที่อยู่ เลขที่ 555/2 ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคาร บี ชั้น 6 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กทม. 10900
โทรศัพท์ 0-2765-7000
โทรสาร 0-2765-7001
เว๊บไซต์ www.irpc.co.th
ราคาหุ้น 3.36
จำนวนหุ้นจดทะเบียนโดยประมาณ 20,436,409,157
No. ShareHolder (IRPC) วันที่ 27/02/19 วันที่ 05/09/18
จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน%
1บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)9,819,694,60048.05% 9,819,694,60048.05%
2บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด1,621,252,5797.93% (-1.52)1,930,531,1429.45%
3สำนักงานประกันสังคม360,851,7001.77% (+0.04)352,998,3001.73%
4SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED357,102,8611.75% (+0.22)312,685,5671.53%
5STATE STREET EUROPE LIMITED335,602,2941.64% (-0.49)435,814,4872.13%
6กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล252,999,1001.24% (+1.24)0
7THE BANK OF NEW YORK (NOMINEES) LIMITED209,435,1751.02% (-0.01)210,200,3791.03%
8กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นปันผล139,462,5000.68% (+0.68)0
9N.C.B.TRUST LIMITED-POLUNIN DEVELOPING COUNTRIES FUND, LLC118,549,8510.58% (+0.04)110,885,7510.54%
กรุณาตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องกับ set.or.th อีกครั้ง