ข้อมูลหุ้น BGRIM

บริษัท บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม ทรัพยากร
หมวดธุรกิจ พลังงานและสาธารณูปโภค
ที่อยู่ 5 ถนนกรุงเทพกรีฑา แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กทม. 10240
โทรศัพท์ 0-2710-3400
โทรสาร 0-2379-4245
เว๊บไซต์ http://www.bgrimmpower.com
ราคาหุ้น
จำนวนหุ้นจดทะเบียน