คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

ข้อมูลหุ้น BGRIM

บริษัท บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม ทรัพยากร
หมวดธุรกิจ พลังงานและสาธารณูปโภค
ที่อยู่ 5 ถนนกรุงเทพกรีฑา แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กทม. 10240
โทรศัพท์ 0-2710-3400
โทรสาร 0-2379-4245
เว๊บไซต์ http://www.bgrimmpower.com
ราคาหุ้น 49.25
จำนวนหุ้นจดทะเบียนโดยประมาณ 2,606,703,874
No. ShareHolder (BGRIM) วันที่ 05/06/20 วันที่ 13/03/20 วันที่ 14/03/19 วันที่ 28/08/19 วันที่ 24/08/18
จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน%
1B.GRIMM POWER (SINGAPORE) PTE.LTD.794,002,00030.46% (-3.53)886,002,00033.99% 886,002,00033.99% (+33.99)0 0
2นาย ฮาราลด์ ลิงค์633,399,70024.30% 633,399,70024.30% 633,399,70024.30% 633,399,70024.30% 633,399,70024.30%
3บริษัท บี.กริม จอยน์ เว็นเจอร์ โฮลดิ้ง จำกัด235,997,7509.05% 235,997,7509.05% 235,997,7509.05% 235,997,7509.05% 235,997,7509.05%
4ASIAN DEVELOPMENT BANK123,000,0004.72% 123,000,0004.72% 123,000,0004.72% 123,000,0004.72% 123,000,0004.72%
5บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด115,747,4904.44% (-0.64)132,540,4665.08% (+4.17)23,722,0760.91% (+0.12)20,471,1580.79% (+0.23)14,692,7260.56%
6UBS AG SINGAPORE BRANCH92,000,0003.53% (+3.53)0 0 0 0
7SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED34,565,4011.33% (+0.06)32,979,9011.27% (+0.53)19,367,4490.74% (-0.04)20,448,4010.78% (+0.13)17,021,4490.65%
8น.ส. คาโรลีนโมนิคมารีครีสตีน ลิงค์28,350,0001.09% 28,350,0001.09% 28,350,0001.09% 28,350,0001.09% 28,350,0001.09%
9สำนักงานประกันสังคม23,598,5000.91% (+0.91)0 0 0 0
10บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)17,817,2000.68% (-0.06)19,185,9000.74% (-0.29)26,735,6001.03% (+0.05)25,508,9000.98% (-0.24)31,763,2001.22%
11STATE STREET EUROPE LIMITED15,016,4650.58% (+0.01)14,782,6320.57% (+0.57)0 0 0
12กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว0 0 (-1.71)44,465,2001.71% (-0.02)45,092,7001.73% (-0.05)46,501,2001.78%
13บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)0 0 (-1.08)28,191,5001.08% (+0.02)27,691,5001.06% (-0.03)28,300,0001.09%
14กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 75/250 0 (-0.75)19,520,1000.75% (+0.10)16,879,5000.65% (-0.12)20,199,9000.77%
15กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวปันผล 70/300 0 (-0.67)17,447,3000.67% (-0.01)17,633,7000.68% (+0.10)15,054,0000.58%
16B. Grimm Power (Singapore) Pte. Ltd.0 0 0 (-33.99)886,002,00033.99% 886,002,00033.99%
17กองทุนเปิด เค 20 ซีเล็คท์หุ้นระยะยาวปันผล0 0 0 (-0.64)16,810,8000.64% (+0.64)0
18กองทุนเปิด บัวหลวงเฟล็กซิเบิ้ลเพื่อการเลี้ยงชีพ0 0 0 (-0.56)14,509,2000.56% (+0.56)0
บี.กริม เพาเวอร์ ถือหุ้นตัวไหนบ้าง
No.ผู้ถือหุ้นStockจำนวนเงิน (บาท)
1บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ จำกัดABPIF -กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้า อมตะ บี.กริม เพาเวอร์SET625,770,468
กรุณาตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องกับ set.or.th อีกครั้ง