คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

ข้อมูลหุ้น BGRIM

บริษัท บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม ทรัพยากร
หมวดธุรกิจ พลังงานและสาธารณูปโภค
ที่อยู่ 5 ถนนกรุงเทพกรีฑา แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กทม. 10240
โทรศัพท์ 0-2710-3400
โทรสาร 0-2379-4245
เว๊บไซต์ http://www.bgrimmpower.com
ราคาหุ้น 40.75
จำนวนหุ้นจดทะเบียนโดยประมาณ 2,607,222,600
No. ShareHolder (BGRIM) วันที่ 12/03/21 วันที่ 31/08/20 วันที่ 05/06/20 วันที่ 13/03/20 วันที่ 28/08/19 วันที่ 14/03/19 วันที่ 24/08/18
จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน%
1B. GRIMM POWER (SINGAPORE) PTE. LTD.766,002,00029.38% (+29.38)0 0 0 0 0 0
2นาย ฮาราลด์ ลิงค์633,399,70024.30% 633,399,70024.30% 633,399,70024.30% 633,399,70024.30% 633,399,70024.30% 633,399,70024.30% 633,399,70024.30%
3บริษัท บี.กริม จอยน์ เว็นเจอร์ โฮลดิ้ง จำกัด235,997,7509.05% 235,997,7509.05% 235,997,7509.05% 235,997,7509.05% 235,997,7509.05% 235,997,7509.05% 235,997,7509.05%
4UBS AG SINGAPORE BRANCH120,000,0004.60% (+1.07)92,000,0003.53% 92,000,0003.53% (+3.53)0 0 0 0
5บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด119,891,1484.60% (-0.49)132,769,6525.09% (+0.65)115,747,4904.44% (-0.64)132,540,4665.08% (+4.29)20,471,1580.79% (-0.12)23,722,0760.91% (+0.35)14,692,7260.56%
6THE BANK OF NEW YORK MELLON49,176,2191.89% (+1.89)0 0 0 0 0 0
7SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED37,933,7491.46% (+0.15)34,072,2011.31% (-0.02)34,565,4011.33% (+0.06)32,979,9011.27% (+0.49)20,448,4010.78% (+0.04)19,367,4490.74% (+0.09)17,021,4490.65%
8สำนักงานประกันสังคม32,500,0001.25% (+0.34)23,598,5000.91% 23,598,5000.91% (+0.91)0 0 0 0
9น.ส. คาโรลีนโมนิคมารีครีสตีน ลิงค์28,350,0001.09% 28,350,0001.09% 28,350,0001.09% 28,350,0001.09% 28,350,0001.09% 28,350,0001.09% 28,350,0001.09%
10บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)16,666,1000.64% (-0.02)17,080,3000.66% (-0.02)17,817,2000.68% (-0.06)19,185,9000.74% (-0.24)25,508,9000.98% (-0.05)26,735,6001.03% (-0.19)31,763,2001.22%
11B. Grimm Power (Singapore) Pte. Ltd.0 (-30.46)794,002,00030.46% (+30.46)0 0 (-33.99)886,002,00033.99% (+33.99)0 (-33.99)886,002,00033.99%
12ASIAN DEVELOPMENT BANK0 (-2.11)55,000,0002.11% (-2.61)123,000,0004.72% 123,000,0004.72% 123,000,0004.72% 123,000,0004.72% 123,000,0004.72%
13STATE STREET EUROPE LIMITED0 (-0.54)14,152,4380.54% (-0.04)15,016,4650.58% (+0.01)14,782,6320.57% (+0.57)0 0 0
14B.GRIMM POWER (SINGAPORE) PTE.LTD.0 0 (-30.46)794,002,00030.46% (-3.53)886,002,00033.99% (+33.99)0 (-33.99)886,002,00033.99% (+33.99)0
15กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว0 0 0 0 (-1.73)45,092,7001.73% (+0.02)44,465,2001.71% (-0.07)46,501,2001.78%
16บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)0 0 0 0 (-1.06)27,691,5001.06% (-0.02)28,191,5001.08% (-0.01)28,300,0001.09%
17กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวปันผล 70/300 0 0 0 (-0.68)17,633,7000.68% (+0.01)17,447,3000.67% (+0.09)15,054,0000.58%
18กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 75/250 0 0 0 (-0.65)16,879,5000.65% (-0.10)19,520,1000.75% (-0.02)20,199,9000.77%
19กองทุนเปิด เค 20 ซีเล็คท์หุ้นระยะยาวปันผล0 0 0 0 (-0.64)16,810,8000.64% (+0.64)0 0
20กองทุนเปิด บัวหลวงเฟล็กซิเบิ้ลเพื่อการเลี้ยงชีพ0 0 0 0 (-0.56)14,509,2000.56% (+0.56)0 0
บี.กริม เพาเวอร์ ถือหุ้นตัวไหนบ้าง
No.ผู้ถือหุ้นStockจำนวนเงิน (บาท)
1บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ จำกัดABPIF -กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้า อมตะ บี.กริม เพาเวอร์SET449,547,750
กรุณาตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องกับ set.or.th อีกครั้ง