คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

ข้อมูลหุ้น GPSC

บริษัท บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม ทรัพยากร
หมวดธุรกิจ พลังงานและสาธารณูปโภค
ที่อยู่ 555/2 ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคารบี ชั้น 5 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กทม. 10900
โทรศัพท์ 0-2140-4600
โทรสาร 0-2140-4601
เว๊บไซต์ http://www.gpscgroup.com
ราคาหุ้น 76.50
จำนวนหุ้นจดทะเบียนโดยประมาณ 2,820,012,894
No. ShareHolder (GPSC) วันที่ 09/09/21 วันที่ 04/03/21 วันที่ 02/09/20 วันที่ 15/05/20 วันที่ 27/02/20 วันที่ 04/09/19 วันที่ 25/02/19 วันที่ 29/08/18
จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน%
1บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)1,199,351,48442.53% (+10.81)894,351,48431.72% (+8.91)643,177,94422.81% 643,177,94422.81% 643,177,94422.81% (+0.23)338,266,86122.58% 338,266,86122.58% 338,266,86122.58%
2บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)586,071,56720.78% 586,071,56720.78% (+11.87)251,173,5408.91% 251,173,5408.91% 251,173,5408.91% 133,468,0598.91% 133,468,0598.91% 133,468,0598.91%
3บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)281,972,93710.00% (-12.73)640,909,69322.73% 640,909,69322.73% 640,909,69322.73% 640,909,69322.73% 340,565,22322.73% 340,565,22322.73% 340,565,22322.73%
4บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด82,231,6382.92% (+0.68)63,104,1442.24% (-0.96)90,233,4143.20% (+0.19)84,869,4693.01% (-0.36)94,970,5483.37% (+1.19)32,693,9032.18% (+1.67)7,646,8420.51% (-0.05)8,336,9800.56%
5สำนักงานประกันสังคม56,460,4952.00% 56,360,4952.00% (+0.26)49,150,7951.74% (+0.07)47,050,7951.67% 46,991,7951.67% 24,970,4001.67% 24,970,4001.67% (+0.03)24,562,3001.64%
6บริษัท สยาม แมนเนจเม้นท์ โฮลดิ้ง จำกัด53,936,7561.91% (+1.91)0 0 0 0 0 0 0
7SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED22,729,7430.81% (+0.05)21,299,2260.76% (+0.12)18,152,4880.64% (-0.25)25,081,7880.89% (-0.03)26,002,2840.92% (+0.15)11,597,9000.77% (+0.12)9,741,7500.65% (+0.09)8,412,8000.56%
8STATE STREET EUROPE LIMITED12,752,0550.45% (-0.01)12,913,5340.46% (+0.46)0 (-0.52)14,681,6860.52% 14,636,1840.52% (+0.52)0 0 0
9กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวปันผล 70/3010,765,3680.38% 10,811,0680.38% (+0.38)0 0 0 0 0 0
10นาย สมภพ ติงธนาธิกุล9,000,0000.32% 9,000,0000.32% (+0.32)0 0 0 0 0 0
11บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)0 (-0.26)7,193,6030.26% (+0.26)0 0 0 0 0 0
12บริษัท ไทยออยล์เพาเวอร์ จำกัด0 0 (-20.78)586,071,56720.78% 586,071,56720.78% 586,071,56720.78% (-0.01)311,425,45720.79% 311,425,45720.79% 311,425,45720.79%
13กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว0 0 (-0.53)14,891,6000.53% (-0.08)17,290,2000.61% (+0.61)0 (-1.07)16,039,7001.07% (-1.96)45,364,3003.03% (+0.17)42,862,7002.86%
14กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 75/250 0 0 0 0 0 (-1.57)23,548,1001.57% (+0.21)20,330,7001.36%
15กองทุนเปิด บัวหลวงทศพล0 0 0 0 0 0 (-1.05)15,794,6001.05% (+0.03)15,294,8001.02%
16กองทุนเปิด บัวหลวงเฟล็กซิเบิ้ลเพื่อการเลี้ยงชีพ0 0 0 0 0 0 (-0.98)14,757,5000.98% (+0.17)12,110,5000.81%
17กองทุนเปิด บัวหลวงตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ0 0 0 0 0 0 (-0.62)9,284,9000.62% (+0.03)8,779,6000.59%
18นาย ทวีรัช ปรุงพัฒนสกุล0 0 0 0 0 0 0 (-2.20)33,024,0002.20%
กรุณาตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องกับ set.or.th อีกครั้ง