คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

ข้อมูลหุ้น GULF

บริษัท บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม ทรัพยากร
หมวดธุรกิจ พลังงานและสาธารณูปโภค
ที่อยู่ 87 อาคารเอ็มไทย ทาวเวอร์ ออลซีซั่น เพลส ชั้น 11 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กทม. 10330
โทรศัพท์ 0-2080-4499
โทรสาร 0-2080-4455
เว๊บไซต์ www.gulf.co.th
ราคาหุ้น 32.75
จำนวนหุ้นจดทะเบียนโดยประมาณ 11,732,989,584
No. ShareHolder (GULF) วันที่ 08/03/21 วันที่ 07/08/20 วันที่ 06/03/20 วันที่ 03/05/19 วันที่ 08/11/18 วันที่ 03/05/18
จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน%
1นาย สารัชถ์ รัตนาวะดี4,171,077,79735.55% (+0.11)3,779,999,97035.44% 755,999,99435.44% 755,999,99435.44% 755,999,99435.44% 755,999,99435.44%
2UBS AG SINGAPORE BRANCH1,472,889,46312.55% (+0.03)1,335,035,01012.52% (+0.01)266,962,00212.51% (+0.54)255,302,00211.97% 255,361,50211.97% (+5.50)137,925,1006.47%
3GULF CAPITAL HOLDINGS LIMITED1,160,431,3639.89% (+0.03)1,051,630,0009.86% 210,326,0009.86% (-0.62)223,515,00010.48% 223,515,00010.48% (-6.91)371,000,00217.39%
4GULF INVESTMENT AND TRADING PTE. LTD.877,250,5027.48% (+0.03)795,000,0107.45% 159,000,0027.45% 159,000,0027.45% 159,000,0027.45% 159,000,0027.45%
5บริษัท กัลฟ์ โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด551,729,8774.70% (+0.01)500,000,0104.69% 100,000,0024.69% 100,000,0024.69% 100,000,0024.69% 100,000,0024.69%
6บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด365,182,7243.11% (+0.01)330,976,2773.10% (-0.64)79,860,8633.74% (+1.07)56,982,0342.67% (+0.89)38,036,3761.78% (+0.74)22,113,0891.04%
7BANK OF SINGAPORE LIMITED-THB SEG AC364,710,5453.11% (+0.01)330,515,5003.10% (+0.23)61,203,1002.87% (+0.10)59,003,1002.77% 59,003,1002.77% (+0.11)56,788,8002.66%
8บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)220,000,0001.88% (+1.88)0 0 0 0 0
9ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)158,539,0221.35% 143,674,5001.35% 28,734,9001.35% (-0.88)47,500,0002.23% (-0.77)64,000,0003.00% 64,000,0003.00%
10ASIAN DEVELOPMENT BANK-SNA CUSTODY144,000,0001.23% (+1.23)0 0 0 0 0
11บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด(มหาชน)0 (-1.88)200,000,0001.88% 40,000,0001.88% 40,000,0001.88% 40,000,0001.88% 40,000,0001.88%
12ASIAN DEVELOPMENT BANK0 (-1.35)144,000,0001.35% (-1.65)64,000,0003.00% 64,000,0003.00% 64,000,0003.00% (+3.00)0
13SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED0 (-1.06)112,815,7001.06% (-0.18)26,484,0481.24% (+0.03)25,732,9301.21% (+0.57)13,695,6480.64% (+0.64)0
14บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน)0 (-0.93)99,400,0000.93% (+0.02)19,400,0000.91% 19,400,0000.91% 19,400,0000.91% (-0.03)20,000,0000.94%
15STATE STREET EUROPE LIMITED0 0 (-0.58)12,336,3960.58% (+0.58)0 0 0
16กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวปันผล 70/300 0 0 (-0.56)11,902,2000.56% (-0.05)13,027,2000.61% (-0.02)13,364,2000.63%
17กองทุนเปิด บัวหลวงทศพล0 0 0 (-0.50)10,738,8000.50% (+0.50)0 0
18EUROCLEAR NOMINEES LIMITED0 0 0 0 0 (-3.00)64,000,0003.00%
19นาย อัยยวัฒน์ ศรีวัฒนประภา0 0 0 0 0 (-0.73)15,567,0000.73%
20นาย สมภพ ติงธนาธิกุล0 0 0 0 0 (-0.52)11,000,0000.52%
กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ ถือหุ้นตัวไหนบ้าง
No.ผู้ถือหุ้นStockจำนวนเงิน (บาท)
1บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)INTUCH -บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)SET32,378,759,296
กรุณาตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องกับ set.or.th อีกครั้ง