คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

ข้อมูลหุ้น GULF

บริษัท บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม ทรัพยากร
หมวดธุรกิจ พลังงานและสาธารณูปโภค
ที่อยู่ 87 อาคารเอ็มไทย ทาวเวอร์ ออลซีซั่น เพลส ชั้น 11 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กทม. 10330
โทรศัพท์ 0-2080-4499
โทรสาร 0-2080-4455
เว๊บไซต์ www.gulf.co.th
ราคาหุ้น 88.75
จำนวนหุ้นจดทะเบียนโดยประมาณ 2,133,182,827
No. ShareHolder (GULF) ข้อมูลประจำวันที่ 08/11/18 จำนวนหุ้น สัดส่วนถือหุ้น % จำนวนเงิน (บาท) เทียบกับวันก่อน
1นาย สารัชถ์ รัตนาวะดี755,999,99435.44%67,094,999,468+755,999,994
2UBS AG SINGAPORE BRANCH255,361,50211.97%22,663,333,303+255,361,502
3GULF CAPITAL HOLDINGS LIMITED223,515,00010.48%19,836,956,250+223,515,000
4GULF INVESTMENT AND TRADING PTE. LTD.159,000,0027.45%14,111,250,178+159,000,002
5บริษัท กัลฟ์ โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด100,000,0024.69%8,875,000,178+100,000,002
6ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)64,000,0003.00%5,680,000,000+64,000,000
7ASIAN DEVELOPMENT BANK64,000,0003.00%5,680,000,000+64,000,000
8BANK OF SINGAPORE LIMITED-THB SEG AC59,003,1002.77%5,236,525,125+59,003,100
9บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด(มหาชน)40,000,0001.88%3,550,000,000+40,000,000
10บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด38,036,3761.78%3,375,728,370+38,036,376
11บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน)19,400,0000.91%1,721,750,000+19,400,000
12SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED13,695,6480.64%1,215,488,760+13,695,648
13กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวปันผล 70/3013,027,2000.61%1,156,164,000+13,027,200
กรุณาตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องกับ set.or.th อีกครั้ง